archive-gr.com » GR » U » UTH.GR

Total: 978

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ενημέρωση στα πλαίσια υποβολής της Δράσης "Συνεργασία 2011"
  πρωην Μητρώο ΕΣΠΑ Κέντρο Λήψης Αρχείων Δελτία τύπου RSS Παλαιότερα Άρθρα ΕΛΚΕ 7 Ενημέρωση στα πλαίσια υποβολής της Δράσης Συνεργασία 2011 Σύμφωνα με την της προκήρυξη της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα https apps gov gr minedu synergasia Κάθε φορέας μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε δύο 2 προτάσεις κατά την υποβολή των προτάσεων μια ως συντονιστής και μια ως συμπράττων φορέας ή εναλλακτικά δύο ως συμπράττων φορέας Όσοι φορείς είναι συντονιστές σε συγκεκριμένη πρόταση της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 δεν μπορούν να υποβάλλουν ξανά πρόταση ως συντονιστές παρά μόνο να συμμετέχουν ως συμπράττοντες φορείς ο μέγιστος αριθμός προτάσεων παραμένει δύο Συμπράξεις φορέων που υπέβαλαν πρόταση που δεν εγκρίθηκε στην Δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 μπορούν να επανυποβάλλουν βελτιωμένη εφόσον περιγράφονται πλήρως οι σχετικές βελτιώσεις Ως διαφορετικοί φορείς για την υποβολή πρότασης μπορεί να θεωρούνται Διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ Πανεπιστήμια ΤΕΙ Διαφορετικοί τομείς του ίδιου Τμήματος Σχολής του ίδιου ΑΕΙ Διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ Πηγή http www gsrt gr default asp V ITEM ID 6904 ΠΡΟΣΟΧΗ Επειδή οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας κάθε τμήμα και αντίστοιχα κάθε εργαστήριο ή τομέας θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υποβληθούν άνω

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=260:synergasia-2011-2&catid=41:anakinosis&Itemid=235 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Περίληψη πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων της δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»
  έργου θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις Το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται για υποψήφιους ΜΕ που προέρχονται από κράτη στα οποία δεν υπάρχει ο θεσμός της υποχρεωτικής στράτευσης Η προϋπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται με τα αντίστοιχα παραστατικά μετά την έγκριση της πρότασης και πριν από την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ iii Kάθε ΜΕ μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία 1 πρόταση έργου Από την ημερομηνία έναρξης του έργου και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ο ερευνητής θα πρέπει να απασχολείται πλήρως με την ερευνητική του δραστηριότητα και δε θα πρέπει να εργάζεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε άλλο φορέα διεθνή ή εθνικό Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή της περιληπτικής πρότασης οι υποψήφιοι ΜΕ θα πρέπει να δηλώσουν σε ποιους Φορείς Υποδοχής επιθυμούν να εκπονήσουν το προτεινόμενο ερευνητικό έργο και με ποιους Επιστημονικούς Συνεργάτες ΕΣ επιθυμούν να συνεργασθούν Στη συνέχεια αν η πρόταση τους κριθεί θετικά κατά το στάδιο αξιολόγησης των περιληπτικών μορφών των προτάσεων θα τους ζητηθεί να τεκμηριώσουν τη διασφάλιση της συνεργασίας τους με τα αντίστοιχα Ιδρύματα Ερευνητικούς Φορείς Στο στάδιο αυτό θα ορισθεί ένας ΕΣ ο η οποίος α θα προέρχεται από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής και θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή μέλος ΕΠ ΤΕΙ με διδακτορικό τίτλο σπουδών ή Ερευνητής ή Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας δημόσιου ερευνητικού φορέα με διδακτορικό τίτλο σπουδών Στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων ως ΕΣ μπορούν να ορισθούν και συνεργαζόμενα με αυτά μέλη ΔΕΠ Κάθε ΕΣ επιτρέπεται να συμμετέχει σε δύο 2 το πολύ προτάσεις έργων 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Καμία περιοχή της σύγχρονης έρευνας δεν αποκλείεται από την παρούσα πρόσκληση Οι προτάσεις θα κατατάσσονται κατ επιλογή του της υποβάλλοντος ουσας την πρόταση στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές Α Φυσικές Επιστήμες Επιστήμες Μηχανικού και Επιστήμες του Διαστήματος Β Επιστήμες της Ζωής Γ Επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δ Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Ε Ενέργεια Περιβάλλον Μεταφορές 5 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου μπορεί να ορισθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισής του και λήγει 6 μήνες μετά από αυτή Η διάρκεια του ερευνητικού έργου μπορεί να κυμαίνεται από 24 36 μήνες Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας χωρίς επιβάρυνση του εγκριθέντος προϋπολογισμού Η διάρκεια της χρονικής επέκτασης δε θα πρέπει να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του ΕΠΕΔΒΜ δηλαδή την 31 12 2015 συνυπολογιζομένων των ενεργειών ολοκλήρωσης των έργων από πλευράς ΓΓΕΤ Η επιλεξιμότητα των δαπανών για κάθε επιμέρους ερευνητικό έργο ΜΕ ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης του 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κάθε ερευνητική πρόταση χρηματοδοτείται μέχρι το ποσό των 150 000 το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως Α Υλοποίηση ερευνητικού έργου σε Φορέα Υποδοχής της Ελλάδας Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες που διεξάγονται από τον ΜΕ πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 60 του συνολικού προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου και θα περιλαμβάνουν τη μηνιαία αποζημίωση του ΜΕ 1 600 καθαρά έξοδα ταξιδιών του ΜΕ και δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες του Φορέα Υποδοχής απαραίτητες για την

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=215:postdocs&catid=54:res-ee&Itemid=235 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  προπτυχιακοί φοιτητές εργαζόμενοι του πανεπιστημίου υπερωριακή απασχόληση και εξωτερικοί συνεργάτες Για το ακαδημαϊκό έτος 2009 2010 αναζητούνται ερευνητικά έργα που εντάσσονται στις εξής δύο γενικές κατευθύνσεις Βελτίωση εσωτερικής λειτουργίας και συνεισφορά στην ανάπτυξη του ΠΘ Εκπόνηση έρευνας με διακριτή προσφορά στην τοπική κοινωνία ώστε να προβάλλεται το ΠΘ Οι προτάσεις θα αξιολογούνται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και θα πριμοδοτούνται όσες περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός Εργαστήρια Υπηρεσίες και όσες αφορούν όχι απλά μελέτες αλλά και υλοποίηση δράσεων Πιθανά παραδείγματα προτάσεων απαριθμώνται στο τέλος Τονίζεται ότι τα παραδείγματα είναι απλά ενδεικτικά και δεν εισάγουν κανενός είδους περιορισμό ως προς τις δράσεις που μπορεί να προταθούν Ενδεικτικά παραδείγματα προτάσεων στοχευμένης έρευνας Κατηγορία 1 Εκπόνηση έρευνας που συνεισφέρει στην βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του ΠΘ Κατηγορία 1 Εκπόνηση έρευνας που συνεισφέρει στην βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του ΠΘ Διαμόρφωση καινοτόμων μελετών για τους υπαίθριους χώρους του ΠΘ Χλωρίδα Εστίες συνάθροισης Πιθανοί συμμετέχοντες Γεωπονικά Πολυτεχνικά εργαστήρια Φοιτητικοί Σύλλογοι και η Τεχνική Υπηρεσία του ΠΘ Έρευνα σε θέματα εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του ΠΘ Μετρήσεις κατανάλωσης πρόταση μέτρων εξοικονόμησης διαφήμιση δράσεων εκπαίδευση φοιτητών και εργαζόμενων Πιθανοί συμμετέχοντες Πολυτεχνικά Παιδαγωγικά Οικονομικά εργαστήρια και η Τεχνική Υπηρεσία του ΠΘ Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμου λογισμικού για Διοικητικές Υπηρεσίες του ΠΘ Πιθανοί συμμετέχοντες Εργαστήρια Η Υ η Μηχανοργάνωση και η Οικονομική Υπηρεσία του ΠΘ Διοργάνωση καινοτόμων λογοτεχνικών μουσικών κινηματογραφικών θεατρικών εκδηλώσεων Πρόσκληση προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και την Ευρώπη Πιθανοί συμμετέχοντες Εργαστήρια Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Φοιτητικοί Σύλλογοι Μουσικά Σύνολα Θεατρική Ομάδα Κατηγορία 2 Εκπόνηση έρευνας με διακριτή προσφορά στην τοπική κοινωνία Κατηγορία 2 Εκπόνηση έρευνας με διακριτή προσφορά στην τοπική κοινωνία Έρευνα σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης Δημοσιοποίηση on line των μετρήσεων και εκτίμηση των επιπτώσεων Πιθανοί συμμετέχοντες Πολυτεχνικά Γεωπονικά Ιατρικά εργαστήρια Έρευνα σε τεχνολογίες ασύρματης πρόσβαση στο Διαδίκτυο Εγκατάσταση σε κτήρια του ΠΘ με

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=186:16520100216&catid=54:res-ee&Itemid=235 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 2009/05/04: Προκήρυξη Δράσεων της ΓΓΕΤ
  σης Διάφορα Διαγωνισμοί Διαβούλευση Διαγωνισμών Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ηλεκτρονική Βάση Ερευνητών και Συνεργατών πρωην Μητρώο ΕΣΠΑ Κέντρο Λήψης Αρχείων Δελτία τύπου RSS Παλαιότερα Άρθρα ΕΛΚΕ 7 2009 05 04 Προκήρυξη Δράσεων της ΓΓΕΤ Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα Πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση του ΕΣΠΑ 2007 13 προκήρυξε τις παρακάτω Δράσεις Εθνικής Εμβέλειας Συνεργασία Υποστήριξη ομάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=142:20090504draseis-gget&catid=41:anakinosis&Itemid=235 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Δ.) Συμβάσεις
  από το Webdocs 20 05 2013 3 1 β ΜΕΛΗ ΔΕΠ ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Τροποποιητική Οδηγίες 3 2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με ΦΠΑ Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 3 2 α ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με ΦΠΑ Διαδοχική Σύμβαση Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 3 2 β ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με ΦΠΑ Τροποποιητική Οδηγίες 3 3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με απαλλαγή ΦΠΑ ΠΟΛ1128 97 Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 3 3 α ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με απαλλαγή ΦΠΑ ΠΟΛ1128 97 Διαδοχική Σύμβαση Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 3 3 β ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με απαλλαγή ΦΠΑ ΠΟΛ1128 97 Τροποποιητική Οδηγίες 3 4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ χωρίς ΦΠΑ απαλλασόμενα επαγγέλματα ΚΒΣ Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 3 4 α ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ χωρίς ΦΠΑ απαλλασόμενα επαγγέλματα ΚΒΣ Διαδοχική Σύμβαση Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 3 4 β ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ χωρίς ΦΠΑ απαλλασόμενα επαγγέλματα ΚΒΣ Τροποποιητική Οδηγίες 3 5 ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΑΕΔ Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης Οδηγίες Έχουν καταργηθεί οι νέες Συμβάσεις μόνο από το Δ5 στο Webdocs 2 11 2012 3 5 α ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΑΕΔ Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης Διαδοχική Σύμβαση Οδηγίες Έχουν καταργηθεί οι νέες Συμβάσεις μόνο από το Δ5 στο Webdocs 2 11 2012 3 5 β ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΑΕΔ Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης Τροποποιητική Οδηγίες 4 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Ευρωπαική Ένωση Νομαρχίες Δήμοι Ιδιώτες κλπ 4 1 ΜΕΛΗ ΔΕΠ ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 4 1 β ΜΕΛΗ ΔΕΠ ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Τροποποιητική Οδηγίες 4 2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με ΦΠΑ Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 4 2 α ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με ΦΠΑ Διαδοχική Σύμβαση Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 4 2 β ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με ΦΠΑ Τροποποιητική Οδηγίες 4 3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με απαλλαγή ΦΠΑ ΠΟΛ1128 97 Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 4 3 α ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με απαλλαγή ΦΠΑ ΠΟΛ1128 97 Διαδοχική Σύμβαση Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 4 3 β ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ με απαλλαγή ΦΠΑ ΠΟΛ1128 97 Τροποποιητική Οδηγίες 4 4 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ χωρίς ΦΠΑ απαλλασόμενα επαγγέλματα ΚΒΣ Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 4 4 α ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ χωρίς ΦΠΑ απαλλασόμενα επαγγέλματα ΚΒΣ Διαδοχική Σύμβαση Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013 4 4 β ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ χωρίς ΦΠΑ απαλλασόμενα επαγγέλματα ΚΒΣ Τροποποιητική Οδηγίες 4 5 ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΑΕΔ Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης Οδηγίες Έχουν καταργηθεί οι νέες Συμβάσεις μόνο από το Δ5 στο Webdocs 2 11 2012 4 5 α ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΑΕΔ Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης Διαδοχική Σύμβαση Οδηγίες Έχουν καταργηθεί οι νέες Συμβάσεις μόνο από το Δ5 στο Webdocs 2 11 2012 4 5 β ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΑΕΔ Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης Τροποποιητική Οδηγίες 5 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ από τον Ειδικό Λογαριασμό 5 1 ΜΕΛΗ ΔΕΠ ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οδηγίες Διαθέσιμο μόνο από το Webdocs 20 05 2013

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=32:2008-04-22-10-12-10&catid=27:diaf-entypa (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • +(2015.08.10/17420) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  παροχή έργου με τίτλο Εργαλείο συνεχούς μεταβολής του μεγέθους των τρανζίστορ για τη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων νανοκλίμακας συντ τίτλου NANOTRIM στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007 2013 ΓΓΕΤ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους Η σχετική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιαννιτσών Λαχανά Συγκρότημα Τσαλαπάτα 38344 Παλαιά Βόλος

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=611 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • -(2014.09.18/18227) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα The Sustainable Integrated Method for the Production of Lignocellulosic Ethanol SIMPLE 11ΣΥΝ 7 1579 στο πλαίσιο της πράξης Συνεργασία 2011 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας Α Π 1 Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΠΕΠ Ε Π Αττικής Α Π 3 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Ε Π Μακεδονίας Θράκης Α Π 4 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ Μακεδονίας ημερ νια λήξης 3 Οκτωβρίου 2014 Κατακύρωση Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Περιγραφή Απόφαση Επιτροπής Ερευνών για έγκριση του Πρακτικού Κατακύρωσης Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα The Sustainable Integrated Method for the Production of Lignocellulosic Ethanol SIMPLE 11ΣΥΝ 7 1579 στο πλαίσιο της πράξης Συνεργασία 2011 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=466 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • -(2014.01.15/390) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο Το Campylobacter spp Στην Τροφική Αλυσίδα των Ορνιθίων Κρεοπαραγωγής Εκτίμηση και Διαχείριση των Κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία 1458 στο πλαίσιο της Διμερούς Ε Τ Συνεργασίας Ελλάδας Γαλλίας 2013 της Δράσης Εθνικής εμβέλειας Διμερείς Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε Τα Συνεργασίες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ Ημερ νια λήξης Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 Κατακύρωση Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Περιγραφή Απόφαση Επιτροπής Ερευνών για έγκριση

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=324 (2016-02-17)
  Open archived version from archive •