archive-gr.com » GR » U » UTH.GR

Total: 978

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
  Audit 4 11 Ιδία συμμετοχή Own Contribution 4 12 Συμπλήρωση της Δήλωσης Δαπανών Form C 4 13 Συνηθισμένα Λάθη στην Οικονομική Διαχείριση 5 ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 6 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 7 ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 8 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ Όλες οι Σελίδες Σελίδα 1 από 29 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Η πλήρης ονομασία του 7ου ΠΠ είναι έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη Θα διαρκέσει επτά χρόνια από το 2007 έως το 2013 Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 50 δισ Το ποσό αυτό συνιστά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο το 6ο ΠΠ αύξηση 41 σε τιμές 2004 63 σε τρέχουσες τιμές γεγονός που αντικατοπτρίζει την υψηλή προτεραιότητα της έρευνας στην Ευρώπη Το 7ο ΠΠ αποτελεί βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των αναγκών της Ευρώπης όσον αφορά σε θέσεις εργασίας και ανταγωνισμό και στη διατήρηση της ηγετικής θέσης στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης Τα χρήματα στο μεγαλύτερο ποσοστό θα διατεθούν σε επιχορηγήσεις προς ερευνητικούς φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκτός αυτής για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης Οι επιχορηγήσεις διατίθενται βάσει προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και κατόπιν εξέτασης από αρμόδια Επιτροπή γίνεται η επιλογή Για να είναι αποτελεσματικές στα εθνικά ερευνητικά προγράμματα οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το 7ο ΠΠ οφείλουν να διαθέτουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Ένας βασικός παράγοντας της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας είναι η διακρατικότητα πολλών δραστηριοτήτων τα ερευνητικά έργα εκτελούνται από κοινοπραξίες με εταίρους προερχόμενους από διαφορετικές χώρες ευρωπαϊκές και άλλες οι υποτροφίες στο 7ο ΠΠ προϋποθέτουν κινητικότητα εκτός εθνικών συνόρων Μάλιστα πολλές ερευνητικές προκλήσεις π χ η έρευνα σύντηξης κ λπ είναι τόσο περίπλοκες που μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αντιμετωπιστούν Ωστόσο στο 7ο ΠΠ περιέχεται μια νέα δράση για μεμονωμένες ομάδες χωρίς υποχρέωση για

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=208:fp7&catid=35:diax-erga&Itemid=235 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
  αναπτύσσουν μεμονωμένες ερευνητικές ομάδες ώστε να βελτιώσει την ικανότητα της Ευρώπης να προσελκύει αφενός κορυφαίους ερευνητές από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες και αφετέρου επενδύσεις στην ευρωπαϊκή έρευνα H εν λόγω χρηματοδότηση νοείται ως επιπρόσθετη στην κρατική χρηματοδότηση και όχι ως υποκατάστατό της Η δημοσιοποίηση και η διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών αποτελεί σημαντική πτυχή του προγράμματος αυτού Υποστηρίζοντας δραστηριότητες έρευνας αιχμής σε όλη την ΕΕ το ειδικό πρόγραμμα επιδιώκει να επιτρέψει στην Ευρώπη να κατακτήσει ηγετική θέση στον χώρο της έρευνας και να ανοίξει το δρόμο σε νέα και συχνά απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα και νέους τομείς έρευνας Επίσης θα τονώσει τη ροή ιδεών και θα υποστηρίξει την καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών πόρων της Ευρώπης και την τόνωση της καινοτομίας στο πλαίσιο της πορείας εξέλιξης σε μια δυναμική κοινωνία της γνώσης με μακροπρόθεσμα οφέλη για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών και την ευημερία των ευρωπαϊκών κοινωνιών Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Ideas Homepage ERC ΕΣΕ Homepage Ideas Find a Call 1 3 Άνθρωποι People Συνολικός Προϋπολογισμός 4 7 δισ EUR Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω συστηματικών επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό κυρίως μέσω ενός συνεκτικού συνόλου δράσεων Marie Curie λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από την άποψη των διαρθρωτικών τους επιπτώσεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας Βάσει της πείρας από τις δράσεις Marie Curie των προηγούμενων προγραμμάτων πλαισίων οι δράσεις αυτές θα απευθύνονται σε ερευνητές που θα κρίνονται βάσει των δεξιοτήτων και της επάρκειάς τους σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους από την αρχική τους κατάρτιση στο πεδίο της έρευνας η οποία απευθύνεται συγκεκριμένα στους νέους μέχρι την δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη στο δημόσιο και των ιδιωτικό τομέα Η κινητικότητα τόσο σε διακρατικό όσο και σε διατομεακό επίπεδο έχει θεμελιώδη σημασία για το παρόν πρόγραμμα Η αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών και η ενίσχυση των πόρων των ιδρυμάτων που προσελκύουν ερευνητές από το διεθνή χώρο θα ενθαρρύνει τη δημιουργία κέντρων αριστείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η αναγνώριση πείρας που αποκτάται σε διαφορετικούς τομείς και χώρες και οι κατάλληλες εργασιακές συνθήκες αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία των δράσεων Marie Curie Θα ληφθούν ειδικά μέτρα για την ενθάρρυνση πρωτόπειρων ερευνητών και τη στήριξη των πρώτων σταδίων της επιστημονικής σταδιοδρομίας Οι δράσεις Marie Curie είναι ανοιχτές σε όλα τα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που καλύπτονται από τη Συνθήκη Τα ερευνητικά πεδία επιλέγονται ελεύθερα από τους υποψηφίους Ωστόσο διατηρείται η δυνατότητα να στοχοθετούνται ορισμένες δραστηριότητες δυνάμει του προγράμματος π χ σε ό τι αφορά επιστημονικούς κλάδους και τεχνολογικά πεδία συμμετέχουσες περιφέρειες τύπους ερευνητικών οργανισμών και πληθυσμών ερευνητών έτσι ώστε να καλύπτονται οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις ως προς την κατάρτιση την κινητικότητα την επαγγελματική εξέλιξη και την κοινοχρησία της γνώσης Προκειμένου να διασφαλισθεί η κατάρτιση και η κινητικότητα σε νέους τεχνολογικούς και ερευνητικούς τομείς θα εξασφαλιστεί κατάλληλος συντονισμός με άλλα μέρη του Προγράμματος Πλαισίου καθώς και η δυνατότητα κοινών προσκλήσεων Η ισχυρή συμμετοχή των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ θεωρείται ζωτικής σημασίας για το παρόν πρόγραμμα από πλευράς προστιθέμενης αξίας Μέσω των δράσεων Marie Curie ενθαρρύνεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων ως προς την κατάρτιση στον τομέα της έρευνας την επαγγελματική εξέλιξη και την κοινοχρησία της γνώσης λαμβανομένης υπόψη της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ενώ μια ειδική δράση αφορά τις οδούς μεταφοράς γνώσεων και τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με ιδιαίτερη προσοχή για τις ΜΜΕ Η βιώσιμη ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων θα συνεκτιμώνται δεόντως Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ενθαρρύνοντας τις ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο όλων των δράσεων Marie Curie και θα καθορίζονται κριτήρια για τη συμμετοχή κατά φύλο στόχος για συμμετοχή των γυναικών κατά 40 τουλάχιστον Επιπλέον οι δράσεις θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να εγγυώνται ότι θα υποβοηθηθεί η ένταξη των ερευνητών σε μονιμότερη σταδιοδρομία και ότι οι ερευνητές θα είναι σε θέση να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την ιδιωτική τους ζωή λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής τους κατάστασης και να διευκολύνουν την επιστροφή στην ερευνητική σταδιοδρομία μετά από τυχόν διακοπή Επίσης στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού προγράμματος θα αντιμετωπίζονται ανάλογα με την περίπτωση οι δεοντολογικές κοινωνικές νομικές και ευρύτερες πολιτισμικές πτυχές της έρευνας και των δυνητικών εφαρμογών της καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και προοπτικών Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που διαθέτει η Ευρώπη για μεγαλύτερη προσέλκυση ερευνητών οι δράσεις Marie Curie θα δημιουργήσουν συγκεκριμένες συνέργειες με άλλες δράσεις τόσο στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για την έρευνα όσο και στο πλαίσιο δράσεων που υπάγονται σε άλλες κοινοτικές πολιτικές π χ εκπαίδευση συνοχή και απασχόληση Οι συνέργιες αυτές θα επιδιωχθούν με δράσεις σε περιφερειακό εθνικό και διεθνές επίπεδο Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Στα πλαίσια του προγράμματος Άνθρωποι θα υποστηριχθούν οι ακόλουθες δράσεις Marie Curie Αρχική Κατάρτιση Ερευνητών Διά βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη Εταιρικές σχέσεις και οδοί μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων Η διεθνής διάσταση Ειδικές δράσεις Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ Αρχική Κατάρτιση ερευνητών Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Η δράση αυτή υποστηρίζει την αρχική κατάρτιση ερευνητών η οποία τυπικά καλύπτει τα πρώτα τέσσερα χρόνια ή το ισοδύναμο σε χρόνο πλήρους απασχόλησης της σταδιοδρομίας τους και ένα το πολύ επιπλέον έτος εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της αρχικής κατάρτισης Μέσω ενός διακρατικού δικτυακού μηχανισμού που σκοπό έχει να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας δυνατότητας αρχικής κατάρτισης στον χώρο της έρευνας σε όλα τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα η δράση αποβλέπει σε βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας των ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση νέων που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο της έρευνας Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα αφορούν κυρίως την ανάπτυξη και διεύρυνση της ερευνητικής επάρκειας των πρωτόπειρων ερευνητών Η κατάρτιση θα εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην επιστημονική και τεχνολογική γνώση μέσω έρευνας σε επιμέρους έργα και θα συμπληρώνεται με σχήματα κατάρτισης που θα αφορούν άλλες συναφείς δεξιότητες και επάρκεια π χ διαχείριση και χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες μέθοδοι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας επιχειρηματικότητα δεοντολογικές πτυχές επικοινωνία και κοινωνιακές προεκτάσεις Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links People Homepage Initial Training Homepage Initial Training Find a Call Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ Διά βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Η δράση αυτή αφορά πεπειραμένους ερευνητές σε διαφορετικά στάδια της σταδιοδρομίας τους και αποσκοπεί σε διεύρυνση της επάρκειάς τους ως προς την απόκτηση πολυεπιστημονικών ή διεπιστημονικών δεξιοτήτων ή διατομεακών εμπειριών Σκοπός είναι η υποστήριξη ερευνητών ώστε να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν μια ηγετική ανεξάρτητη θέση π χ κύριου ερευνητή καθηγητή ή άλλη ανώτερη θέση στην εκπαίδευση ή την επιχείρηση Στο πλαίσιο της δράσης οι ερευνητές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιστρέφουν στην ερευνητική σταδιοδρομία μετά από κάποια διακοπή ή να επαν εντάσσονται στην έρευνα σε κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες ακόμη και στη χώρα καταγωγής τους μετά από μια εμπειρία κινητικότητας Οι ερευνητές στους οποίους απευθύνεται η παρούσα δράση θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τετραετή ερευνητική πείρα πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμη ερευνητική πείρα ή διδακτορικό ωστόσο δεδομένου η δράση αφορά τη δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη αναμένεται ότι οι ερευνητές θα διαθέτουν προφίλ αξιώσεων από πλευράς πείρας Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links People Homepage Life long Training and Career Development Homepage Marie Curie Intra European Fellowships for career development IEF Homepage Marie Curie European Reintegration Grants ERG Homepage Marie Curie International Reintegration Grants IRG Homepage Marie Curie Co funding of regional national and international programmes COFUND Homepage Life long Training and Career Development Find a Call Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ Εταιρικές σχέσεις και οδοί μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Η δράση αυτή επιδιώκει να ανοίξει και να δώσει ώθηση σε δυναμικά σχήματα επικοινωνίας μεταξύ δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανόμενων ιδίως των ΜΜΕ καθώς και παραδοσιακών μεταποιητικών βιομηχανιών Οι δραστηριότητες θα βασίζονται σε μακροπρόθεσμα προγράμματα συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της διατομεακής κινητικότητας και την αύξηση της διαβίβασης και ανταλλαγής γνώσεων συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προγράμματος της διαχείρισης της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της ανάπτυξης προϊόντων και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης του διαφορετικού πολιτισμικού περιβάλλοντος και των απαιτήσεων για δεξιότητες στους δύο τομείς Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links People Homepage Industry Academia Partnerships and Pathways IAPP Homepage Industry Academia Partnerships and Pathways IAPP Find a Call Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ Η διεθνής διάσταση Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Επειδή η διεθνής διάσταση είναι θεμελιώδης συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη η διάσταση αυτή καλύπτεται μέσω αποκλειστικών δράσεων τόσο σε ό τι αφορά την επαγγελματική εξέλιξη ευρωπαίων ερευνητών όσο και σχετικά με τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητών Για να υποστηριχθεί η εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών από κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες θα χρησιμοποιηθούν α διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού με υποχρέωση επιστροφής για πεπειραμένους ερευνητές στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης και διεύρυνσης της επάρκειάς τους για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων β υποτροφίες επιστροφής και διεθνείς υποτροφίες επανένταξης για πεπειραμένους ερευνητές με διεθνή πείρα Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται επίσης υποστήριξη για τη δικτύωση ερευνητών από κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες στο εξωτερικό ώστε να τηρούνται ενήμεροι για τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και να συμμετέχουν σε αυτές γ Διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού για την προσέλκυση σπουδαίων ερευνητών από τρίτες χώρες σε κράτη μέλη και σε συνδεδεμένες χώρες με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων για την Ευρώπη και τη δημιουργία υψηλού επιπέδου διασυνδέσεων δ εταιρικές σχέσεις μεταξύ διαφόρων ερευνητικών οργανισμών στην Ευρώπη και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών είτε σε χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας είτε σε χώρες με τις οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνία Ε Τ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links People Homepage International dimension World Fellowships Homepage Marie Curie International Outgoing Fellowships for career development IOF Homepage Marie Curie International Incoming Fellowships IIF Homepage Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme IRSES Homepage International dimension World Fellowships Find a Call Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ Ειδικές Δράσεις Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Προς υποστήριξη της δημιουργίας μιας αυθεντικά ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για ερευνητές θα τεθεί σε εφαρμογή ένα συνεκτικό σύνολο συνοδευτικών δράσεων με στόχο να αρθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα και να βελτιωθούν οι προοπτικές σταδιοδρομίας των ερευνητών στην Ευρώπη Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και του κοινού μεταξύ άλλων μέσω των βραβείων Marie Curie όσον αφορά την τόνωση και υποστήριξη της δράσης σε επίπεδο κρατών μελών και τη συμπλήρωση των κοινοτικών δράσεων Οι ειδικές δράσεις θα περιλαμβάνουν επίσης κίνητρα για τους δημόσιους φορείς που προάγουν την κινητικότητα την ποιότητα και το προφίλ των ερευνητών όταν οι δραστηριότητες αυτές πληρούν τα κριτήρια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας του ανοίγματος και της διαφάνειας Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links People Homepage Specific Actions Homepage Researcher s Night Homepage Specific Actions Find a Call 1 4 Ικανότητες Capacities Συνολικός Προϋπολογισμός 4 2 δισ EUR Στόχος του παρόντος ειδικού προγράμματος είναι να ενισχύσει τις ικανότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη και να διασφαλίσει τη βέλτιστη αξιοποίησή τους Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπονται τα εξής μέσα α βελτιστοποίηση της χρήσης και της ανάπτυξης των υποδομών έρευνας β ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ και της δυνατότητάς τους να αξιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας γ υποστήριξη της ανάπτυξης περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα δ απεγκλωβισμό του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ ε προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της επιστήμης και της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό στ υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης πολιτικών έρευνας και ζ δράσεις και μέτρα για την υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας Θα επιδιωχθεί η συνέργια και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές και προγράμματα όπως η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής της Κοινότητας τα διαρθρωτικά ταμεία το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και τα συναφή προγράμματα υπέρ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης Το πρόγραμμα Ικανότητες έχει σκοπό να ενισχύσει τις βασικές παραμέτρους των ευρωπαϊκών ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας ήτοι Υποδομές έρευνας Έρευνα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΜΜΕ Περιφέρειες γνώσης Ερευνητικό δυναμικό Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό Υποστήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των ερευνητικών πολιτικών Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Θεματικός Τομέας ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Προϋπολογισμός 1 8 δισ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Βελτιστοποίηση της χρήσης και αναβάθμιση των σημαντικότερων υποδομών έρευνας που υπάρχουν στην Ευρώπη και δημιουργία σε όλα τα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας νέων υποδομών έρευνας πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος αναγκαίων για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας στην πρωτοπορία των εξελίξεων στον χώρο της έρευνας και ικανών να ενισχύσουν τη βάση γνώσεων και την τεχνολογική τεχνογνωσία της βιομηχανίας Η προτεινόμενη δράση θα συμβάλει ιδίως στην ανάπτυξη την εκμετάλλευση και τη διαφύλαξη των γνώσεων παρέχοντας υποστήριξη στις υποδομές έρευνας βάσει δύο ταυτοχρόνως προσεγγίσεων μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω με γνώμονα την αριστεία και μιας στοχοθετημένης προσέγγισης Η στρατηγική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και των εικονικών υποδομών θεωρείται επίσης κινητήριος μοχλός για την αλλαγή του τρόπου άσκησης της επιστήμης Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση των υποδομών Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θα είναι μόνο οι υποδομές έρευνας ή τα δίκτυα υποδομών έρευνας που παρουσιάζουν σαφές ενδιαφέρον τόσο από άποψη επιδόσεων όσο και από άποψη πρόσβασης για την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα Θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ικανοτήτων έρευνας Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Capacities Homepage Research Infrastructures Homepage Research Infrastructures Find a Call Θεματικός Τομέας ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΜΕ Προϋπολογισμός 1 3 δισ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και της συμβολής τους στην ανάπτυξη προϊόντων και αγορών νέας τεχνολογίας μέσω της υποστήριξης της εξωτερικής ανάθεσης ερευνητικών εργασιών της αύξησης των ερευνητικών προσπαθειών της επέκτασης των οικείων δικτύων της καλύτερης εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της απόκτησης τεχνολογικής τεχνογνωσίας γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας και καινοτομίας Θα τεθούν σε εφαρμογή ειδικές δράσεις με σκοπό την υποστήριξη ΜΜΕ ή ενώσεων ΜΜΕ που έχουν ανάγκη να αναθέσουν την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών σε τρίτους ιδίως ΜΜΕ χαμηλής έως μέσης τεχνολογίας με ελάχιστες ή ανύπαρκτες ερευνητικές δυνατότητες Στις δράσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και ΜΜΕ έντασης έρευνας είτε ως πάροχοι ερευνητικών υπηρεσιών είτε αναθέτοντας σε εξωτερικούς ερευνητικούς οργανισμούς τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών για να συμπληρώσουν τις ερευνητικές τους δυνατότητες Οι δράσεις αυτές θα καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες επίδειξης και σε άλλες δραστηριότητες με σκοπό τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας διασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία Κατά την αξιολόγηση των αντίστοιχων προτάσεων έργων θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος στις ΜΜΕ Τα χρηματοδοτικά μέσα θα διατεθούν μέσω των εξής δύο καθεστώτων Έρευνα προς όφελος ΜΜΕ και Έρευνα προς όφελος ενώσεων ΜΜΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Capacities Homepage Research for the benefit of SMEs Homepage Research for the benefit of SMEs Find a Call Θεματικός Τομέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ Προϋπολογισμός 126 εκατ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των ευρωπαϊκών περιφερειών μέσω ιδίως ενθάρρυνσης και υποστήριξης της ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα οι οποίες θα συγκροτούνται από πανεπιστήμια ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεις και περιφερειακές αρχές Η συγκεκριμένη δράση θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες να ενισχύσουν τις ίδιες ικανότητες επένδυσης σε ΕΤΑ και παράλληλα θα μεγιστοποιήσει τις προοπτικές επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών αυτών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και θα διευκολύνει την ανάπτυξη συσπειρώσεων προάγοντας κατ αυτόν τον τρόπο την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη Οι δράσεις αυτές θα διευκολύνουν τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Θα επιδιωχθεί επίσης η βελτίωση των συνεργιών μεταξύ της περιφερειακής και της ερευνητικής πολιτικής ιδίως μέσω της διαμόρφωσης περιφερειακών ερευνητικών στρατηγικών δυνάμενων να ενταχθούν στις στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθούν οι περιφερειακές αρχές με σκοπό την αύξηση και μεγαλύτερη στοχοθέτηση της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για επενδύσεις και δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιφερειών σε διαφορετικά κράτη μέλη Σκοπός της δράσης Περιφέρειες της γνώσης είναι να υποστηρίξει τη χάραξη και την εφαρμογή βέλτιστων πολιτικών και στρατηγικών για την ανάπτυξη περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την Ε Α Ειδικότερα θα βελτιώσει την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των περιφερειακών θεματολογίων έρευνας μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής διδαγμάτων θα προωθήσει και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών συσπειρώσεων και θα συντελέσει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης υφιστάμενων συσπειρώσεων με γνώμονα την Ε Α και τέλος θα προωθήσει τα φυτώρια για τη δημιουργία νέων ιδίως στις νεοδημιουργούμενες Περιφέρειες της γνώσης Θα υποστηριχθούν ιδίως τα έργα εκείνα τα οποία υπαγορεύονται από τη ζήτηση προσανατολίζονται στην επίλυση προβλημάτων και εστιάζονται σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς ή κλάδους Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Capacities Homepage Regions of Knowledge Homepage Regions of Knowledge Find a Call Θεματικός Τομέας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Προϋπολογισμός 370 εκατ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Πλήρης αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της διευρυμένης Ένωσης μέσω της απελευθέρωσης και της ενίσχυσης της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στις περιφέρειες σύγκλισης και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ καθώς και μέσω της βελτίωσης των δυνατοτήτων επιτυχούς συμμετοχής των ερευνητών τους σε ερευνητικές δραστηριότητες έρευνας σε κοινοτικό επίπεδο Μέσω της εστίασης των προσπαθειών στην ενίσχυση και την επέκταση της συνεργασίας των υπόψη ερευνητικών ομάδων με ερευνητικά κέντρα άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών θα δοθεί ουσιαστική ώθηση στην απελευθέρωση του δυναμικού τους και παράλληλα στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους Με τη βελτιστοποίηση δε της διεθνούς τους προβολής και αναγνώρισης των δυνατοτήτων επιστημονικής υπεροχής που παρουσιάζουν και του επιστημονικού επιπέδου των επιστημόνων τους θα αυξηθεί η προβολή αυτών των ερευνητικών ομάδων και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα υποστηριχθεί ιδίως η ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων συμπεριλαμβανομένων των αδελφοποιήσεων μεταξύ ερευνητικών ομάδων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις περιφέρειες σύγκλισης ή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ οι οποίες θα επιλέγονται με κριτήριο την ποιότητα και το υψηλό τους δυναμικό και καθιερωμένων και αναγνωρισμένου κύρους ερευνητικών ομάδων άλλων περιφερειών της Ευρώπης Θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα αναμενόμενα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα της εκάστοτε εταιρικής σχέσης τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε περιφερειακό επίπεδο Για να διευκολύνει την πλήρη ενεργοποίηση και αξιοποίηση του δυναμικού τους δηλ ενίσχυση των γνώσεων απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων μεταξύ άλλων στον τομέα της διαχείρισης της έρευνας ή αύξηση της προβολής η δράση θα περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης σε επιλεγμένες ερευνητικές ομάδες από τις επιλέξιμες περιφέρειες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Capacities Homepage Research Potential of Convergence Regions Homepage European Network for the Research Potential Programme Homepage Research Potential of Convergence Regions Find a Call Θεματικός Τομέας ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ Προϋπολογισμός 280 εκατ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Με την προοπτική της οικοδόμησης μιας ανοιχτής αποτελεσματικής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης επιδιώκεται η προώθηση της αρμονικής ενσωμάτωσης της επιστημονικής και τεχνολογικής προσπάθειας και των συναφών πολιτικών για την έρευνα στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης προβληματισμού και διαλόγου σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την επιστήμη και την τεχνολογία και τις σχέσεις τους με το όλο φάσμα της κοινωνίας και του πολιτισμού Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να δημιουργούν να εκμεταλλεύονται και να διαχέουν τις γνώσεις και κατ επέκταση να καινοτομούν συνεχώς Η επιστημονική έρευνα ως μέρος του τριγώνου της γνώσης δηλαδή της έρευνας της εκπαίδευσης και της καινοτομίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο από αυτή την άποψη και θα πρέπει να παραμείνει μία από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής μεγέθυνσης της ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης Για τον σκοπό αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον που να ευνοεί την επιτυχή και αξιοποιήσιμη έρευνα Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος είναι η συνεκτίμηση των θεμιτών και εύλογων ανησυχιών και αναγκών του κοινωνικού συνόλου η ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου με ένα πιο ενημερωμένο και ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει κοινό και η βελτίωση των συνθηκών για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων επί επιστημονικών ζητημάτων και η δυνατότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να αναθέτουν σε τρίτους τη διεξαγωγή έρευνας για θέματα που τις ενδιαφέρουν Ένα τέτοιο περιβάλλον θα πρέπει επίσης να ευνοεί την ανάπτυξη των φυσικών επιστημονικών δεξιοτήτων και των επιστημονικών σταδιοδρομιών την ανανέωση των επενδύσεων στην έρευνα και την επακόλουθη διάχυση των γνώσεων στοιχεία στα οποία βασίζεται η στρατηγική της Λισσαβόνας Η δραστηριότητα αυτή θα αποσκοπεί επίσης στην πλήρη εισδοχή των γυναικών στον επιστημονικό κόσμο Το παρόν σκέλος του ειδικού προγράμματος Ικανότητες εστιάζεται συνεπώς στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνθηκών ώστε ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον να γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στην Ευρώπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Capacities Homepage Science in Society Homepage Science in Society Find a Call Θεματικός Τομέας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Προϋπολογισμός 70 εκατ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Τόνωση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής των εθνικών και των κοινοτικών ερευνητικών πολιτικών και της συνάρθρωσής τους με άλλες πολιτικές βελτίωση του αντίκτυπου της δημόσιας έρευνας και των δεσμών της με τη βιομηχανία και ενίσχυση της δημόσιας στήριξης και του μοχλευτικού της αποτελέσματος επί των επενδύσεων των ιδιωτικών φορέων Σκοπός των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν εν προκειμένω είναι να υποστηρίξουν τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας να συμπληρώσουν τις δραστηριότητες συντονισμού που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασία και να συμβάλουν στις κοινοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες π χ νομοθεσία συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές που αποβλέπουν στη βελτίωση της συνοχής και του αντικτύπου των πολιτικών των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Capacities Homepage Support to the Coherent Development of Research Policies Homepage Support to the Coherent Development of Research Policies Find a Call Θεματικός Τομέας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Προϋπολογισμός 185 εκατ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Για να γίνει ανταγωνιστική και να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να ακολουθεί μια δυναμική και συνεκτική διεθνή πολιτική σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας Οι διεθνείς δράσεις που θα αναληφθούν βάσει των διαφόρων προγραμμάτων του προγράμματος πλαισίου θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής διεθνούς συνεργασίας Η διεθνής αυτή πολιτική έχει τρεις αλληλένδετους στόχους α υποστήριξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της σύναψης στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες σε επιλεγμένους επιστημονικούς τομείς καθώς και μέσω της προσέλκυσης και εργοδότησης στην Ευρώπη κορυφαίων επιστημόνων από τρίτες χώρες β διευκόλυνση των επαφών με εταίρους από τρίτες χώρες με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στην έρευνα που διενεργείται σε άλλα μέρη του κόσμου γ επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή προβλημάτων παγκόσμιου ενδιαφέροντος με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Capacities Homepage International Cooperation Homepage International Cooperation Find a Call 1 5 Ευρατόμ Euratom Συνολικός Προϋπολογισμός 2 7 δισ EUR Το ειδικό πρόγραμμα Euratom θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ΚΚΕρ ώστε να εκτελεσθεί το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 2007 2011 δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας Ευρατόμ Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν βάσει του παρόντος προγράμματος θα πρέπει ενδεχομένως να προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές και στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και να αποσκοπούν στην επίτευξη επιστημονικής αριστείας Στο ειδικό πρόγραμμα καθορίζονται οι δραστηριότητες στο πεδίο των πυρηνικών δράσεων του Κοινού Κέντρου Ερευνών με τις οποίες υποστηρίζονται οι πάσης φύσεως ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας στους ακόλουθους θεματικούς τομείς α διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων επιπτώσεις στο περιβάλλον β πυρηνική ασφάλεια γ πυρηνική προστασία Μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες στον πυρηνικό τομέα είναι σήμερα η απώλεια της γνώσης της εμπειρογνωμοσύνης και ιδίως της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας χειρισμού των ραδιενεργών υλικών και των πεδίων ακτινοβολίας Το ΚΚΕρ θα εξακολουθήσει να αποτελεί ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τη διάδοση πληροφοριών την κατάρτιση και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων καθώς και για την παροχή πρόσβασης στις υποδομές του σε άλλους ερευνητές διατηρώντας κατ αυτόν τον τρόπο την πυρηνική τεχνογνωσία στην Ευρώπη Ένας άλλος στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μέσω της δικτύωσης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Σε αυτή τη συνάρτηση η δυνατότητα του ΚΚΕρ να συμμετέχει σε δίκτυα αριστείας και σε ολοκληρωμένα σχέδια έχει ιδιαίτερη σημασία Επιπλέον το ΚΚΕρ θα διευκολύνει τη διενέργεια διαλόγου βασιζόμενου σε αντικειμενικά δεδομένα και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά τον κατάλληλο συνδυασμό ενεργειακών πηγών για την κάλυψη των ευρωπαϊκών αναγκών σε ενέργεια συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Θεματικός Τομέας ΕΥΡΑΤΟΜ JRC Προϋπολογισμός 2 7 δισ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Σκοπός του παρόντος ειδικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η συγκέντρωση γνώσεων η παροχή καίριων επιστημονικών τεχνικών δεδομένων και η παροχή υποστήριξης για την ασφάλεια προστασία και την αξιοπιστία την βιωσιμότητα και τον έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των καινοτόμων μελλοντικών συστημάτων Με τη συμμετοχή στις έμμεσες δράσεις του προγράμματος πλαισίου θα επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση της συμπληρωματικότητας με το θεσμικό πρόγραμμα εργασίας Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 435 30 12 2006 Σχετικά Links Euratom Homepage JRC Homepage http cordis europa eu fp7 dc index cfm fuseaction UserSite FP7CallsPage 2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ Οι ανοιχτές προσκλήσεις για την υποβολή των προτάσεων ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σχετική ιστοσελίδα που αναφέρεται παρακάτω στην οποία φαίνονται τόσο οι καταληκτικές ημερομηνίες της εκάστοτε πρόσκλησης όσο και οι απαραίτητες οδηγίες για την υποβολή της 2 1 Εύρεση Πρόσκλησης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο μπορούν να βρεθούν στην Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για την εύρεση ανοιχτής πρόσκληση ή αναμενόμενης σε ένα συγκεκριμένο άξονα υπάρχουν τα σχετικά Links στους αντίστοιχους θεματικούς τομείς που παρουσιάστηκαν σε παραπάνω ενότητες 2 2 Αναζήτηση Εταίρων Η αναζήτηση των εκάστοτε εταίρων γίνεται κυρίως με βάση τον άξονα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου που θέλει να συμμετάσχει ο καθένας και την Θεματική Περιοχή στην οποία προσανατολίζεται η Έρευνα του Για την Αναζήτηση των κατάλληλων Εταίρων στην υποβολή μιας Πρότασης δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 3 Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων Για την υποβολή πρότασης εκτός από την σωστά δομημένη κεντρική ιδέα θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν και ορισμένες οικονομικές παραδοχές οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του εκάστοτε προϋπολογισμού και στις τυπικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν Όσοι φορείς θέλουν να συμμετάσχουν στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο υποχρεούνται να έχουν τον δικό τους Αναγνωριστικό Κωδικό Συμμετοχής Participant Identification Code κοινώς γνωστό ως PIC No το οποίο θα χρησιμοποιείται τόσο στην υποβολή της πρότασης όσο και στη συμπλήρωση των Δηλώσεων Δαπανών Forms C και σε όλα τα έντυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Το PIC No του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι 986152150 Το EuropeAid ID του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είναι απαραίτητο για όσους οργανισμούς θέλουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας μέσω του PADOR Potential Applicant Dated Online Registration είναι GR 2010 BGP 1603223720 Πριν από την αναφορά των προαναφερθέντων οικονομικών παραδοχών θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την υποβολή της πρότασης πρέπει αρχικά να λάβετε κωδικούς από την Ιστοσελίδα του EPSS Σε περίπτωση που συντονιστής δεν είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπεύθυνος για την εγγραφή στην Ιστοσελίδα και τη λήψη των κωδικών είναι ο εκάστοτε συντονιστής ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να δώσει τους κωδικούς σε όλους τους partners εταίρους του Προγράμματος Η συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων Forms A που παρατίθενται παρακάτω γίνεται αυτόματα εισάγοντας ο Συντονιστής το PIC No του κάθε συμμετέχοντα φορέα partner Βασικό στοιχείο της Οικονομικής Διαχείρισης των Προγραμμάτων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου και το οποίο χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των Overheads Indirect Costs είναι το Cost Model του Πανεπιστημίου το οποίο είναι το Special Transitional Flat Rate Η επιλογή του συγκεκριμένου Cost Model δεν είναι αυθαίρετη αλλά έγινε με βάση των Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ Guide to Financial Issues Relating to FP7 Indirect Actions v 30 06 2010 σελ 65 Το Special Transitional Flat Rate 60 αναφέρεται στον υπολογισμό των Overheads Indirect Costs ως ποσοστό επί των direct costs αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες για το subcontracting Προσοχή Το προαναφερθέν ποσοστό διαφοροποιείται ως εξής Για τα Προγράμματα Marie Curie Coordination και Support Actions δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7 των επιλέξιμων δαπανών αφού αφαιρεθούν τα κόστη των subcontracting Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση το 7 δεν θεωρείται Special Transitional Flat Rate αλλά ποσοστό απορρόφησης Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί με συγκεκριμένο ποσοστό κάθε είδους δραστηριότητα και το ποσό της χρηματοδότησης διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα Συνοπτικά το ποσοστό χρηματοδοτήσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα Maximum Reimbursement Rates of Eligible Costs Research Technological Activities RTD Demonstration Activities Training Activities Dissemination Activities Consortium Management Activities Other Specific Activities Network Of Excellence 75 100 100 Large Collaborative Projects 75 50 100 100 100 100 Small Collaborative Projects 75 50 100 100 Large Collaborative Projects 100 for CA 100 indirect flat rate 7 100 indirect flat rate 7 Ως Other Specific Activities θεωρούνται Για τα Δίκτυα Αριστείας Network of Excellence Κοινές Δραστηριότητες Προγράμματος οι οποίες δεν προβλέπονται στη Σύμβαση Για τα Υπόλοιπα Προγράμματα CA Δραστηριότητες που δεν προβλέπονται στο Consortium Agreement Consortium Agreement Τέλος παρατίθενται δύο παραδείγματα για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης και της Ιδίας Συμμετοχής βάσει του προϋπολογισμού του εκάστοτε προγράμματος Παράδειγμα 1 EC Contribution 75 RTD Activities Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 Direct Costs 100 100 Subcontracting 0 10 Indirect Costs 60 54 100 10 60 Total Costs 160 164 EC Contribution 75 120 123 Own Contribution 25 40 41 Παράδειγμα 2 EC Contribution 50 Demonstration Activities Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 Direct Costs 100 100 Subcontracting 0 10 Indirect Costs 60 54 100 10 60 Total Costs 160 164 EC Contribution 75 80 82 Own Contribution 25 80 82 Παράδειγμα 3 EC Contribution 75 on RTD Activities and 50 on Demonstration Activities Περίπτωση 1 Xωρίς subcontracting costs RTD Activities Demonstration Activities Total Direct Costs 100 100 200 Indirect Costs 60 60 120 Total Costs 160 160 320 EC Contribution 120 160 75 80 160 50 200 Own Contribution 40 160 25 80 160 50 120 Περίπτωση 2 Mε subcontracting costs RTD Activities Demonstration Activities Total Direct Costs 100 100 200 Subcontracting 10 10 20 Indirect Costs 54 100 10 60 54 100 10 60 108 Total Costs 164 164 328 EC Contribution 123 164 75 82 164 50 205 Own Contribution 41 164 25 82 164 50 123 3 Απαραίτητα Έγγραφα για την Έναρξη του Προγράμματος Μετά την υποβολή μιας πρότασης και αφού εγκριθεί ακολουθεί μια σειρά εγγράφων τα οποία πρέπει αφού συμπληρωθούν να υπογραφούν από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών και στη συνέχεια να σταλούν στον συντονιστή του προγράμματος ο οποίος με τη σειρά του θα τα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τα έγγραφα αυτά είναι Legal Entities Έντυπο στο οποίο φαίνεται η νομική υπόσταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το οποίο υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών Budget Breakdown Έντυπο στο οποίο φαίνεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός του εκάστοτε φορέα στο Πρόγραμμα και στο οποίο αποτυπώνεται επακριβώς τόσο η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά κατηγορία δαπανών όσο και ο υπολογισμός των έμμεσων δαπανών overheads Grant Agreement Preparation Forms Ουσιαστικά είναι το προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των εταίρων στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Forms A οι οποίες έχουν υπογραφεί από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Consortium Agreement δηλαδή Προσύμφωνο Κοινοπραξίας το οποίο επίσης υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Annexes Το Consortium Agreement συνοδεύεται από Annexes δηλαδή παραρτήματα τα οποία αφορούν κυρίως στις λεπτομέρειες τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου Ο αριθμός των Annexes διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και δεν χρειάζεται να υπογραφούν από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο Grant Agreement Είναι η τελική σύμβαση μεταξύ του Φορέα Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση του συντονιστή Coordinator και όλων των εταίρων Partners Είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από όλους τους προαναφερθέντες 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Εξαιρετικής σημασίας είναι η Οικονομική Διαχείριση στα Έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Για τον λόγο αυτό ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση σχεδόν όλων των οικονομικών παραμέτρων που συντελούν στην σωστή Οικονομική Διαχείριση 4 1 Χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε κάθε FP7 πρόγραμμα γίνεται προχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ύψος της οποίας εξαρτάται από παράγοντες όπως η διάρκεια του έργου ο αριθμός των εκθέσεων δαπανών και το ύψος του προϋπολογισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Με κάθε υποβολή εκθέσεων δηλώσεων δαπανών όπως αυτές προβλέπονται στο συμφωνητικό του έργου και ανάλογα με το ύψος των επιλέξιμων δαπανών και το ποσοστό απορρόφησης γίνονται ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση Το σύνολο των ενδιάμεσων χρηματοδοτήσεων και της προχρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 της συνολικής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το υπόλοιπο 10 αποπληρώνεται με την υποβολή της τελικής έκθεσης δαπανών Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης δαπανών του έργου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιστρέψει στους εταίρους την συνεισφορά εγγύησης Contribution to Guarantee Fund η οποία είχε αρχικά αφαιρεθεί για τον υπολογισμό της προχρηματοδότησης Τέλος σε περίπτωση που το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται στο συμφωνητικό η διαφορά θα ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 4 2 Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών eligible costs Σαν γενική αρχή για να χαρακτηριστεί μία δαπάνη επιλέξιμη θα πρέπει να είναι πραγματική και όχι εκτιμώμενη προϋπολογισμένη ή τεκμαρτή να έχει πραγματοποιηθεί από τον εκάστοτε εταίρο και αυτό να διασταυρώνεται από τη λογιστική καρτέλα του έργου και από τις πληρωμές των δαπανών να έχει πραγματοποιηθεί μέσα στη χρονική διάρκεια του έργου εξαιρούνται οι δαπάνες των τελικών εκθέσεων και των πιστοποιητικών των ορκωτών ελεγκτών οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το πολύ σε 60 ημέρες μετά τη λήξη του έργου ή την ημερομηνία τερματισμού από τα δύο επιλέγεται αυτό που είναι πιο κοντά στη λήξη του έργου Επίσης επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις αρχές λογιστικής και διαχείρισης και τις πρακτικές του κάθε εταίρου είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη των στόχων του έργου με τρόπο που να συνάδει με τις αρχές της οικονομίας της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και να έχουν αναφερθεί στον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό Τέλος όσον αφορά δαπάνες τρίτων για να θεωρηθούν επιλέξιμες θα πρέπει να καταγράφονται τόσο στους λογαριασμούς των εταίρων όσο και στους λογαριασμούς των τρίτων 4 3 Μη Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών non eligible costs Ορισμένες κατηγορίες δαπανών θεωρούνται εκ φύσεως μη επιλέξιμες Συνοπτικά είναι οι εξής Αναγνωρίσιμοι έμμεσοι φόροι συμπεριλαμβανομένου του Φ Π Α Από τους έμμεσους φόρους ιδιαίτερη περίπτωση είναι οι φόροι αεροδρομίου οι οποίοι εάν στο εκάστοτε τιμολόγιο αναφέρονται σαν φόροι είναι μη επιλέξιμοι Εάν όμως αυτοί οι φόροι αναφέρονται π χ σαν χρέωση υπηρεσιών service charge κ τ λ και όχι σαν φόροι μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμη δαπάνη Δασμοί duties Αναφέρεται κυρίως σε εισαγωγές Οφειλόμενοι τόκοι Interest Owed Προβλέψεις για μελλοντικές ζημιές ή επιβαρύνσεις provisions for possible future losses or charges Συναλλαγματικές ζημίες δαπάνες συνδεόμενες με απόδοση κεφαλαίου Exchange losses costs related to return on capital Δαπάνες που έχουν δηλωθεί πραγματοποιηθεί ή αποδοθεί στο πλαίσιο άλλου κοινοτικού έργου Η μη επιλεξιμότητα των παραπάνω δαπανών αποσκοπεί στην αποφυγή διπλής χρηματοδότησης Χρέη και δάνεια 4 4 Direct Costs Άμεσες Δαπάνες Στην κατηγορία των άμεσων δαπανών συμπεριλαμβάνονται οι εξής Personnel Costs Μισθοδοσίες Σε κάθε περίπτωση είτε ιδίας συμμετοχής είτε όχι πρέπει να συνοδεύονται από timesheets Travel Costs Μετακινήσεις Μόνο όσες προβλέπονται από τα τεχνικά παραρτήματα του Προγράμματος Annexes Durable Equipment Πάγιος Εξοπλισμός Ο συντονιστής του εκάστοτε έργου πρέπει να ενημερώνεται για τη μέθοδο αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων Durable Supplies Αναλώσιμα Subcontracting Υπεργολαβίες Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τηρηθούν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας στην επιλογή του υπεργολάβου η οποία θα πρέπει να γίνει με βάση τα κριτήρια και τις παραδοχές του Οδηγού Διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Certificates on the methodology and Certificate on the Financial Statements Πιστοποιητικά Μεθοδολογίας και Πιστοποιητικά Οικονομικών Καταστάσεων Conference Fees Αμοιβές Συνεδρίων Μεγάλη προσοχή στην επιλογή

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?view=article&catid=35%3Adiax-erga&id=208%3Afp7&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=266 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - 1.1 Συνεργασία (Cooperation)
  ΤΠΕ και θα διασφαλίσουν την ταχεία μετατροπή των εξελίξεων των ΤΠΕ σε πρακτικά οφέλη για τους πολίτες τις επιχειρήσεις τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης Οι δραστηριότητες αυτές θα συμβάλουν επίσης στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και του κοινωνικού αποκλεισμού Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΤΠΕ διαδραματίζουν έναν αποδεδειγμένα μοναδικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών Είναι ουσιώδεις για την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και στηρίζουν την πρόοδο σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας Ως εκ τούτου η Ευρώπη πρέπει να γίνει κάτοχος και διαμορφωτής των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ και να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Information and Communication Technologies Homepage Information and Communication Technologies Find a Call Θεματικός Τομέας ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Προϋπολογισμός 3 5 δισ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δημιουργία γνώσεων για την εξασφάλιση της μετεξέλιξής της από βιομηχανία έντασης πόρων σε βιομηχανία έντασης γνώσης μέσω της παραγωγής ουσιαστικής προόδου στις γνώσεις και της υλοποίησης γνώσεων αποφασιστικής σημασίας για νέες εφαρμογές στα σημεία τομής διαφορετικών τεχνολογιών και τεχνολογικών κλάδων Από αυτό θα ωφεληθούν τόσο οι νέες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας όσο και οι παραδοσιακοί αλλά βασισμένοι στη γνώση κλάδοι υψηλότερης αξίας με απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην κατάλληλη διάδοση των αποτελεσμάτων της Ε ΤΑ στις ΜΜΕ Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν κυρίως τις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής που επηρεάζουν όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και πολλούς άλλους θεματικούς τομείς του εβδόμου προγράμματος πλαισίου Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται ριζοσπαστικές καινοτομίες Πρέπει να συγκεντρώσει τις ικανότητές της σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα συναφείς διεργασίες και τεχνολογίες ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών καθώς και στις προσδοκίες όσον αφορά το περιβάλλον την υγεία και την κοινωνία Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αντιμετώπισης των εν λόγω αντικρουόμενων προκλήσεων Η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας του μέλλοντος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νανοτεχνολογίες και τις εφαρμογές τους Η αξιοποίηση σε διάφορους τομείς Ε ΤΑ σε νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες είναι ικανή να επιταχύνει το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Η ΕΕ διατηρεί αναγνωρισμένη τεχνολογική υπεροχή σε πεδία όπως οι νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες οι τεχνολογίες υλικών και οι τεχνολογίες παραγωγής υπεροχή η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να κατοχυρωθεί και να βελτιωθεί η θέση της ΕΕ σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον Η ανταγωνιστικότητα των ωριμότερων βιομηχανιών εξαρτάται επίσης κατά μεγάλο μέρος από την ικανότητά τους να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Nanosciences Nanotechnologies Materials New Production Technologies NMP Homepage Nanosciences Nanotechnologies Materials New Production Technologies NMP Find a Call Θεματικός Τομέας ΕΝΕΡΓΕΙΑ Προϋπολογισμός 2 3 δισ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Προσαρμογή του υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης βιωσιμότητας και μικρότερης εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα με βάση μίγμα διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας ιδίως ανανεώσιμων φορέων ενέργειας και μη ρυπαρών πηγών τόνωση της ενεργειακής απόδοσης συμπεριλαμβανομένου του εξορθολογισμού της χρήσης και της αποθήκευσης της ενέργειας αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που θέτουν η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η αλλαγή του κλίματος και παράλληλα αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών Οι σημερινές προβλέψεις στην ΕΕ και παγκοσμίως καταδεικνύουν ότι οι περισσότεροι από τους κρίσιμους ενεργειακούς δείκτες π χ κατανάλωση ενέργειας εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα πεπερασμένη φύση των συμβατικών αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου εξάρτηση από εισαγωγές εκπομπές CO2 κόστος ενέργειας κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από ένα βιώσιμο και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα Η έρευνα στον τομέα της ενέργειας θα διευκολύνει την αντιστροφή των εν λόγω τάσεων επιτυγχάνοντας εξισορρόπηση μεταξύ της αύξησης της αποδοτικότητας της οικονομικής προσιτότητας της αποδοχής και της ασφάλειας των υφιστάμενων τεχνολογιών και των πηγών ενέργειας παράλληλα μακροπρόθεσμος στόχος είναι η αλλαγή στάσης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη παράγει και καταναλώνει ενέργεια Η έρευνα στον τομέα της ενέργειας θα συμβάλει επομένως άμεσα στην επιτυχία της κοινοτικής πολιτικής και ιδίως στην επίτευξη των σημερινών και των μελλοντικών ενεργειακών στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και τη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Energy Homepage Energy Find a Call Θεματικός Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προϋπολογισμός 1 8 δισ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών πόρων χάρη στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κλίματος της βιόσφαιρας των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και χάρη στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εργαλείων και υπηρεσιών ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών ζητημάτων Θα δοθεί έμφαση στα εξής πρόβλεψη των αλλαγών του κλίματος καθώς και των οικολογικών των χερσαίων και των ωκεάνιων συστημάτων εργαλεία και τεχνολογίες παρακολούθησης πρόληψης μετριασμού και προσαρμογής των περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων μεταξύ άλλων για την υγεία καθώς και εξασφάλισης της βιωσιμότητας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ουσιαστική για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι της γης και το ανθρωπογενές περιβάλλον υφίστανται την πίεση του αυξανόμενου πληθυσμού της αστικοποίησης της οικοδόμησης της συνεχούς επέκτασης της γεωργίας της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας των τομέων των μεταφορών και της ενέργειας της χρήσης της γης καθώς επίσης και των διακυμάνσεων του κλίματος και της αύξησης της θερμοκρασίας σε τοπική περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα η πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι να εξασφαλίσει τη συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη ενώ συγχρόνως θα μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον Κίνητρο για την πανευρωπαϊκή συνεργασία αποτελεί το γεγονός ότι οι χώρες οι περιφέρειες και οι πόλεις αντιμετωπίζουν κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα και ότι χρειάζεται να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα δεδομένης της κλίμακας του εύρους και του υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας της περιβαλλοντικής έρευνας Μια τέτοια συνεργασία διευκολύνει επίσης τον κοινό σχεδιασμό τη χρήση

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=266&limitstart=1 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - 1.2 Ιδέες (Ideas)
  οποιοδήποτε επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Το εν λόγω πρόγραμμα υποστηρίζει μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας ΕΣΕ την έρευνα αιχμής στη βάση της επιστημονικής αριστείας δίνοντας έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και ενισχύοντας τον δυναμικό χαρακτήρα τη δημιουργικότητα και την αριστεία της πρωτοποριακής έρευνας Ο όρος έρευνα αιχμής αποτυπώνει μια νέα αντίληψη και ερμηνεία της βασικής έρευνας Υποδηλώνει αφενός ότι η βασική έρευνα στους χώρους της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει κρίσιμη σημασία για την οικονομική και κοινωνική ευημερία και αφετέρου ότι η έρευνα στα όρια και πέραν των ορίων της σύγχρονης γνώσης αποτελεί εγγενώς επικίνδυνο εγχείρημα δεδομένου ότι προχωρά σε νέους δρόμους γεμάτους προκλήσεις που καταργούν τα σύνορα μεταξύ επιστημονικών κλάδων Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Το παρόν ειδικό πρόγραμμα θα υποστηρίξει μεμονωμένα έργα σε οποιοδήποτε πεδίο της βασικής επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του τρέχοντος προγράμματος πλαισίου συμπεριλαμβανομένων της μηχανικής των κοινωνικοοικονομικών και των ανθρωπιστικών επιστημών Εάν ωστόσο κριθεί σκόπιμο λαμβανομένων υπόψη των στόχων του προγράμματος και των επιταγών αποτελεσματικής εφαρμογής του είναι δυνατό να καθορισθούν συγκεκριμένα ερευνητικά αντικείμενα ή συγκεκριμένες ερευνητικές ομάδες στόχοι π χ νέα γενιά ερευνητών νεοεμφανιζόμενες ομάδες Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε νέα και ραγδαίως αναπτυσσόμενα πεδία έρευνας που σχηματίζονται στα όρια της γνώσης και στη διεπαφή μεταξύ επιστημονικών ή τεχνολογικών τομέων και κλάδων Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Το πρόγραμμα ακολουθεί μια προσέγγιση η οποία έχει ως γνώμονα τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες των ερευνητών Αυτό σημαίνει ότι θα υποστηρίξει έργα έρευνας επί ερευνητικών αντικειμένων της επιλογής των ίδιων των ερευνητών τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων Οι προτάσεις θα αξιολογούνται με αποκλειστικό κριτήριο την υψηλή επιστημονική τους ποιότητα αριστεία όπως αυτή θα

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=266&limitstart=2 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - 1.3 Άνθρωποι (People)
  σε θέση να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την ιδιωτική τους ζωή λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής τους κατάστασης και να διευκολύνουν την επιστροφή στην ερευνητική σταδιοδρομία μετά από τυχόν διακοπή Επίσης στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού προγράμματος θα αντιμετωπίζονται ανάλογα με την περίπτωση οι δεοντολογικές κοινωνικές νομικές και ευρύτερες πολιτισμικές πτυχές της έρευνας και των δυνητικών εφαρμογών της καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και προοπτικών Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που διαθέτει η Ευρώπη για μεγαλύτερη προσέλκυση ερευνητών οι δράσεις Marie Curie θα δημιουργήσουν συγκεκριμένες συνέργειες με άλλες δράσεις τόσο στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για την έρευνα όσο και στο πλαίσιο δράσεων που υπάγονται σε άλλες κοινοτικές πολιτικές π χ εκπαίδευση συνοχή και απασχόληση Οι συνέργιες αυτές θα επιδιωχθούν με δράσεις σε περιφερειακό εθνικό και διεθνές επίπεδο Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Στα πλαίσια του προγράμματος Άνθρωποι θα υποστηριχθούν οι ακόλουθες δράσεις Marie Curie Αρχική Κατάρτιση Ερευνητών Διά βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη Εταιρικές σχέσεις και οδοί μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων Η διεθνής διάσταση Ειδικές δράσεις Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ Αρχική Κατάρτιση ερευνητών Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Η δράση αυτή υποστηρίζει την αρχική κατάρτιση ερευνητών η οποία τυπικά καλύπτει τα πρώτα τέσσερα χρόνια ή το ισοδύναμο σε χρόνο πλήρους απασχόλησης της σταδιοδρομίας τους και ένα το πολύ επιπλέον έτος εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της αρχικής κατάρτισης Μέσω ενός διακρατικού δικτυακού μηχανισμού που σκοπό έχει να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας δυνατότητας αρχικής κατάρτισης στον χώρο της έρευνας σε όλα τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα η δράση αποβλέπει σε βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας των ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση νέων που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο της έρευνας Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα αφορούν κυρίως την ανάπτυξη και διεύρυνση της ερευνητικής επάρκειας των πρωτόπειρων ερευνητών Η κατάρτιση θα εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην επιστημονική και τεχνολογική γνώση μέσω έρευνας σε επιμέρους έργα και θα συμπληρώνεται με σχήματα κατάρτισης που θα αφορούν άλλες συναφείς δεξιότητες και επάρκεια π χ διαχείριση και χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες μέθοδοι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας επιχειρηματικότητα δεοντολογικές πτυχές επικοινωνία και κοινωνιακές προεκτάσεις Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links People Homepage Initial Training Homepage Initial Training Find a Call Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ Διά βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Η δράση αυτή αφορά πεπειραμένους ερευνητές σε διαφορετικά στάδια της σταδιοδρομίας τους και αποσκοπεί σε διεύρυνση της επάρκειάς τους ως προς την απόκτηση πολυεπιστημονικών ή διεπιστημονικών δεξιοτήτων ή διατομεακών εμπειριών Σκοπός είναι η υποστήριξη ερευνητών ώστε να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν μια ηγετική ανεξάρτητη θέση π χ κύριου ερευνητή καθηγητή ή άλλη ανώτερη θέση στην εκπαίδευση ή την επιχείρηση Στο πλαίσιο της δράσης οι ερευνητές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιστρέφουν στην ερευνητική σταδιοδρομία μετά από κάποια διακοπή ή να επαν εντάσσονται στην

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=266&limitstart=3 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - 1.4 Ικανότητες (Capacities)
  καινοτομία Κατά την αξιολόγηση των αντίστοιχων προτάσεων έργων θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος στις ΜΜΕ Τα χρηματοδοτικά μέσα θα διατεθούν μέσω των εξής δύο καθεστώτων Έρευνα προς όφελος ΜΜΕ και Έρευνα προς όφελος ενώσεων ΜΜΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Capacities Homepage Research for the benefit of SMEs Homepage Research for the benefit of SMEs Find a Call Θεματικός Τομέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ Προϋπολογισμός 126 εκατ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των ευρωπαϊκών περιφερειών μέσω ιδίως ενθάρρυνσης και υποστήριξης της ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα οι οποίες θα συγκροτούνται από πανεπιστήμια ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεις και περιφερειακές αρχές Η συγκεκριμένη δράση θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες να ενισχύσουν τις ίδιες ικανότητες επένδυσης σε ΕΤΑ και παράλληλα θα μεγιστοποιήσει τις προοπτικές επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών αυτών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και θα διευκολύνει την ανάπτυξη συσπειρώσεων προάγοντας κατ αυτόν τον τρόπο την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη Οι δράσεις αυτές θα διευκολύνουν τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Θα επιδιωχθεί επίσης η βελτίωση των συνεργιών μεταξύ της περιφερειακής και της ερευνητικής πολιτικής ιδίως μέσω της διαμόρφωσης περιφερειακών ερευνητικών στρατηγικών δυνάμενων να ενταχθούν στις στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθούν οι περιφερειακές αρχές με σκοπό την αύξηση και μεγαλύτερη στοχοθέτηση της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για επενδύσεις και δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιφερειών σε διαφορετικά κράτη μέλη Σκοπός της δράσης Περιφέρειες της γνώσης είναι να υποστηρίξει τη χάραξη και την εφαρμογή βέλτιστων πολιτικών και στρατηγικών για την ανάπτυξη περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την Ε Α Ειδικότερα θα βελτιώσει την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των περιφερειακών θεματολογίων έρευνας μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής διδαγμάτων θα προωθήσει και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών συσπειρώσεων και θα συντελέσει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης υφιστάμενων συσπειρώσεων με γνώμονα την Ε Α και τέλος θα προωθήσει τα φυτώρια για τη δημιουργία νέων ιδίως στις νεοδημιουργούμενες Περιφέρειες της γνώσης Θα υποστηριχθούν ιδίως τα έργα εκείνα τα οποία υπαγορεύονται από τη ζήτηση προσανατολίζονται στην επίλυση προβλημάτων και εστιάζονται σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς ή κλάδους Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 400 86 30 12 2006 Σχετικά Links Capacities Homepage Regions of Knowledge Homepage Regions of Knowledge Find a Call Θεματικός Τομέας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Προϋπολογισμός 370 εκατ EUR Διάρκεια 2007 2013 Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Πλήρης αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της διευρυμένης Ένωσης μέσω της απελευθέρωσης και της ενίσχυσης της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στις περιφέρειες σύγκλισης και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ καθώς και μέσω της βελτίωσης των δυνατοτήτων επιτυχούς συμμετοχής των ερευνητών τους σε ερευνητικές δραστηριότητες έρευνας σε κοινοτικό επίπεδο Μέσω της εστίασης των προσπαθειών στην ενίσχυση και την επέκταση της συνεργασίας των υπόψη ερευνητικών ομάδων με ερευνητικά κέντρα άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών θα δοθεί ουσιαστική ώθηση στην απελευθέρωση του δυναμικού τους και παράλληλα στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους Με τη βελτιστοποίηση δε της

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=266&limitstart=4 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - 1.5 Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Euratom)
  Παρουσίας 4 8 Φ Π Α V A T 4 9 Reporting 4 10 Έλεγχοι Audit 4 11 Ιδία συμμετοχή Own Contribution 4 12 Συμπλήρωση της Δήλωσης Δαπανών Form C 4 13 Συνηθισμένα Λάθη στην Οικονομική Διαχείριση 5 ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 6 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 7 ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 8 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ Όλες οι Σελίδες Σελίδα 6 από 29 1 5 Ευρατόμ Euratom Συνολικός Προϋπολογισμός 2 7 δισ EUR Το ειδικό πρόγραμμα Euratom θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ΚΚΕρ ώστε να εκτελεσθεί το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 2007 2011 δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας Ευρατόμ Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν βάσει του παρόντος προγράμματος θα πρέπει ενδεχομένως να προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές και στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και να αποσκοπούν στην επίτευξη επιστημονικής αριστείας Στο ειδικό πρόγραμμα καθορίζονται οι δραστηριότητες στο πεδίο των πυρηνικών δράσεων του Κοινού Κέντρου Ερευνών με τις οποίες υποστηρίζονται οι πάσης φύσεως ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας στους ακόλουθους θεματικούς τομείς α διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων επιπτώσεις στο περιβάλλον β πυρηνική ασφάλεια γ πυρηνική προστασία Μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες στον πυρηνικό τομέα είναι σήμερα η απώλεια της γνώσης της εμπειρογνωμοσύνης και ιδίως της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας χειρισμού των ραδιενεργών υλικών και των πεδίων ακτινοβολίας Το ΚΚΕρ θα εξακολουθήσει να αποτελεί ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τη διάδοση πληροφοριών την κατάρτιση και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων καθώς και για την παροχή πρόσβασης στις υποδομές του σε άλλους ερευνητές διατηρώντας κατ αυτόν τον τρόπο την πυρηνική τεχνογνωσία στην Ευρώπη Ένας άλλος στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μέσω της δικτύωσης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Σε αυτή τη συνάρτηση η δυνατότητα του ΚΚΕρ να συμμετέχει σε δίκτυα αριστείας και σε ολοκληρωμένα σχέδια έχει ιδιαίτερη

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=266&limitstart=5 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο - 2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ
  τύπου RSS Παλαιότερα Άρθρα ΕΛΚΕ 7 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ Ευρετήριο Άρθρου 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 1 1 Συνεργασία Cooperation 1 2 Ιδέες Ideas 1 3 Άνθρωποι People 1 4 Ικανότητες Capacities 1 5 Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας Euratom 2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 1 Εύρεση Πρόσκλησης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2 2 Αναζήτηση Εταίρων 2 3 Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων 3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 4 1 Χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 2 Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών eligible costs 4 3 Μη Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών non eligible costs 4 4 Direct Costs Άμεσες Δαπάνες 4 5 Indirect Costs Έμμεσες Δαπάνες 4 6 Καθορισμός των Rates στα πλαίσια του 7ου Π Π 4 7 Timesheets Μηνιαία Φύλλα Παρουσίας 4 8 Φ Π Α V A T 4 9 Reporting 4 10 Έλεγχοι Audit 4 11 Ιδία συμμετοχή Own Contribution 4 12 Συμπλήρωση της Δήλωσης Δαπανών Form C 4 13 Συνηθισμένα Λάθη στην Οικονομική Διαχείριση 5 ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 6 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 7 ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 8 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ Όλες οι Σελίδες Σελίδα 7 από 29 2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ Οι ανοιχτές προσκλήσεις

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=266&limitstart=6 (2016-02-17)
  Open archived version from archive