archive-gr.com » GR » U » UTH.GR

Total: 978

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
  Χρηματοδότησης 3 Η Έγκριση Προϋπολογισμού Δαπανών Υποβάλλεται αναλυτικά σε κατηγορίες Έντυπο Δ1 Προϋπολογισμός Έργου Για την ορθή ένταξη των διαφόρων δαπανών στις κατηγορίες τους συμβουλευτείτε τον οικείο κατάλογο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 4 Η σύνθεση της ομάδας έργου και των συμμετεχόντων Έντυπο Δ2 Σημειώνεται η υποχρέωση για πλήρη και ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Συγκρότησης Ερευνητικής Ομάδας Έντυπο Δ2 που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Επιπλέον επισημαίνεται για νέες προσλήψεις μεταβολές της Ερευνητικής ομάδας θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των συμμετεχόντων με τους στόχους του έργου πχ από τους τίτλους σπουδών την ειδίκευση τη προϋπηρεσία κλπ Σε περίπτωση που η συνάφεια δεν είναι προφανής θα πρέπει να υπάρξει επαρκής γραπτή αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης του συγκεκριμένου ατόμου με βάση την οποία θα αποφασίζετε από το επταμελές όργανο του ΕΛΚΕ η επικύρωση των συγκροτήσεων αυτών 5 Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Πιστοποίησης Παραδοτέων όταν αυτό απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης πχ ΕΠΕΑΕΚ ΕΣΠΑ Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Έντυπο Ε1 6 Έγγραφο Επιστημονικού Υπευθύνου στο οποίο θα αναφέρονται οι ημερομηνίες υποβολής των Δηλώσεων Δαπανών Cost Statements σύμφωνα με το Φορέα Χρηματοδότησης Σημειώνεται ότι οι διδάσκοντες με σύμβαση ΠΔ 407 80 μπορούν να αναλαμβάνουν την διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων μόνο κατόπιν έγκρισης των Τμημάτων

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?view=article&catid=35%3Adiax-erga&id=131%3Adiadikasiaenerg&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=183 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  Αμειβομένων Φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση Συμβάσεις Φοιτητών Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Το Νο 6 από τα Υποδείγματα των Συμβάσεων που υπάρχουν στη σελίδα της Ε Ε ΠΡΟΣΟΧΗ Οι Συμβάσεις να συμπληρώνονται σε ένα φύλλο μπρος πίσω κάθε φορά να κατεβάζετε τα έντυπα προς συμπλήρωση από την ιστοσελίδα και να μην τα κρατάτε στο αρχείο σας γιατί γίνονται αλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήματα Τον τελευταίο μήνα το αργότερο κάθε τριμήνου υποβάλλονται τα κάτωθι Έντυπο Σ7 Πίνακας Συμμετεχόντων φοιτητών σε Πρακτική Άσκηση του Π Θ Έντυπο Γ1 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α Π Δ Ένα για κάθε φοιτητή ΠΡΟΣΟΧΗ Επιβάλλεται να κατεβάζετε τα παραπάνω έντυπα από την ιστοσελίδα της Ε Ε και να μην τα ανανεώνετε από το αρχείο σας γιατί κάθε φορά αλλάζει το ποσό της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και στα 2 έντυπα Σ7 Γ1 Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης μπορεί να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των φοιτητών για την οποία απαιτούνται τα ακόλουθα παραστατικά Έντυπο Ο2 Εντολή Πληρωμής Απόδοση Αμοιβών με το συνολικό ποσό της αμοιβής των φοιτητών χωρίς το ποσό για το ΙΚΑ στον κωδ Ε Λ Σ 61 90 Αμοιβές Τρίτων Μη Υποκείμενων σε Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος Έντυπο Μ10 Κατάσταση Αμοιβών Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=132:diadpraktikis&catid=35:diax-erga&Itemid=235 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  Συμβάσεις να συμπληρώνονται σε ένα φύλλο μπρος πίσω κάθε φορά να κατεβάζετε τα έντυπα προς συμπλήρωση από την ιστοσελίδα και να μην τα κρατάτε στο αρχείο σας γιατί γίνονται αλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήματα Τον τελευταίο μήνα το αργότερο κάθε τριμήνου υποβάλλονται τα κάτωθι Έντυπο Σ7 Πίνακας Συμμετεχόντων φοιτητών σε Πρακτική Άσκηση του Π Θ Έντυπο Γ1 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α Π Δ Ένα για κάθε φοιτητή ΠΡΟΣΟΧΗ Επιβάλλεται να κατεβάζετε τα παραπάνω έντυπα από την ιστοσελίδα της Ε Ε και να μην τα ανανεώνετε από το αρχείο σας γιατί κάθε φορά αλλάζει το ποσό της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και στα 2 έντυπα Σ7 Γ1 Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης μπορεί να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των φοιτητών για την οποία απαιτούνται τα ακόλουθα παραστατικά Έντυπο Ο2 Εντολή Πληρωμής Απόδοση Αμοιβών με το συνολικό ποσό της αμοιβής των φοιτητών χωρίς το ποσό για το ΙΚΑ στον κωδ Ε Λ Σ 61 90 Αμοιβές Τρίτων Μη Υποκείμενων σε Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος Έντυπο Μ10 Κατάσταση Αμοιβών Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Στην κατάσταση αυτή πρέπει να υπάρχουν οι υπογραφές των δικαιούχων φοιτητών με την υποβολή των εντύπων αυτών στην Ε Ε Στο τέλος του τριμήνου γίνεται και η πληρωμή του ΙΚΑ Για το

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?view=article&catid=35%3Adiax-erga&id=132%3Adiadpraktikis&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=183 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 2009/03/12: Διαδικασία Υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση έργου
  και ο χρόνος που είναι απαραίτητος για ενέργειες που απαιτούν εγκρίσεις όπως διαδικασίες επιλογής προσωπικού καθώς και οι τυχόν άδειες που απαιτούνται για χρήση ξένης ιδιοκτησίας έστω και κρατικής Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού χρειάζεται να γίνονται ακριβείς υπολογισμοί των οικονομικών μεγεθών όπως το κόστος της μονάδας εργασίας ωριαία μηνιαία κλπ για κάθε κατηγορία προσωπικού σε πραγματικές τιμές και όχι με αποκλίσεις Ο χρονικός προγραμματισμός της χρηματοδότησης στη διάρκεια του έργου πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να συμβαδίζουν κατά το δυνατό αναμενόμενη η ροή της χρηματοδότησης και οι δαπάνες Οι κακές εκτιμήσεις είτε στο χρονοδιάγραμμα είτε στην ανάλυση κόστους δημιουργούν αργότερα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου και κατά συνέπεια στην αξιοπιστία του φορέα Π Θ Είναι δε δυνατό σε περιπτώσεις καθυστερήσεων εργασιών να δημιουργηθεί υποχρέωση έντοκης επιστροφής κεφαλαίων Δεν πρέπει να παραλείπεται η πρόβλεψη του ποσού των Γενικών Εξόδων ή overheads γνωστή ως παρακράτηση της Ε Ε το οποίο αφορά το έμμεσο λειτουργικό κόστος που δαπανά το Πανεπιστήμιο για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων έξοδα διαχείρισης χρήση χώρων και εξοπλισμών φως νερό θέρμανση καθαριότητα Δεν πρέπει να συγχέεται το κόστος αυτό με το κόστος για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου το οποίο αποτελεί άμεσο κόστος του συγκεκριμένου έργου και συνυπολογίζεται στις δαπάνες προσωπικού του κάθε έργου Οι υπηρεσίες που παρέχει η Επιτροπή Ερευνών είναι υπηρεσίες συμβουλευτικές για τη διαχείριση καθώς και υπηρεσίες ελέγχου και παρακολούθησης και όχι υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης των έργων Αυτό υπαγορεύεται από τον νόμο και τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης με την εφαρμογή της αρχής μη ταύτισης ελέγχοντος και ελεγχόμενου Αντίγραφο της πρότασης πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα στην Επιτροπή Ερευνών το οποίο και θα αποτελεί στοιχείο του Διοικητικού Φακέλου του έργου εφόσον η πρόταση εγκριθεί Η πρόταση συνοδεύεται από το Έντυπο Δ0 Αίτημα Αποδοχής Υποβολής Πρότασης στο οποίο αναγράφονται τα κύρια στοιχεία της πρότασης Προσοχή Οι

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=136:2009-03-12-diadikasia-ypovolis&catid=35:diax-erga&Itemid=235 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 2009/03/12: Διαδικασία Υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση έργου
  ροή της χρηματοδότησης και οι δαπάνες Οι κακές εκτιμήσεις είτε στο χρονοδιάγραμμα είτε στην ανάλυση κόστους δημιουργούν αργότερα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου και κατά συνέπεια στην αξιοπιστία του φορέα Π Θ Είναι δε δυνατό σε περιπτώσεις καθυστερήσεων εργασιών να δημιουργηθεί υποχρέωση έντοκης επιστροφής κεφαλαίων Δεν πρέπει να παραλείπεται η πρόβλεψη του ποσού των Γενικών Εξόδων ή overheads γνωστή ως παρακράτηση της Ε Ε το οποίο αφορά το έμμεσο λειτουργικό κόστος που δαπανά το Πανεπιστήμιο για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων έξοδα διαχείρισης χρήση χώρων και εξοπλισμών φως νερό θέρμανση καθαριότητα Δεν πρέπει να συγχέεται το κόστος αυτό με το κόστος για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου το οποίο αποτελεί άμεσο κόστος του συγκεκριμένου έργου και συνυπολογίζεται στις δαπάνες προσωπικού του κάθε έργου Οι υπηρεσίες που παρέχει η Επιτροπή Ερευνών είναι υπηρεσίες συμβουλευτικές για τη διαχείριση καθώς και υπηρεσίες ελέγχου και παρακολούθησης και όχι υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης των έργων Αυτό υπαγορεύεται από τον νόμο και τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης με την εφαρμογή της αρχής μη ταύτισης ελέγχοντος και ελεγχόμενου Αντίγραφο της πρότασης πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα στην Επιτροπή Ερευνών το οποίο και θα αποτελεί στοιχείο του Διοικητικού Φακέλου του έργου εφόσον η πρόταση εγκριθεί Η πρόταση συνοδεύεται από

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?view=article&catid=35%3Adiax-erga&id=136%3A2009-03-12-diadikasia-ypovolis&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=183 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Χρήσιμες Οδηγίες ΜΟΝΑΔΑΣ Β2 ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ
  Ποιότητας Πρακτικά Συνόδων Ε Ε Διαχείριση Έργων Έντυπα Στοιχεία Έργων ανά Ε Υ Προβολή Έργων ενεργά Οδηγός Διαχ σης Διάφορα Διαγωνισμοί Διαβούλευση Διαγωνισμών Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ηλεκτρονική Βάση Ερευνητών και Συνεργατών πρωην Μητρώο ΕΣΠΑ Κέντρο Λήψης Αρχείων Δελτία τύπου RSS Παλαιότερα Άρθρα ΕΛΚΕ 7 Χρήσιμες Οδηγίες ΜΟΝΑΔΑΣ Β2 ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ 1 Οδηγίες για τροποποίηση έργων Νέα ΜΠΣ και Αναμόρφωση Νέα ΜΠΣ 2 Οδηγίες για τροποποίηση έργων Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής 3

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=82:2008-06-23-08-14-54&catid=35:diax-erga&Itemid=235 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Χρήσιμες Οδηγίες ΜΟΝΑΔΑΣ Β2 ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ
  Οδηγίες για τροποποίηση έργων Νέα ΜΠΣ και Αναμόρφωση Νέα ΜΠΣ 2 Οδηγίες για τροποποίηση έργων Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΙΙ Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?view=article&catid=35%3Adiax-erga&id=82%3A2008-06-23-08-14-54&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=183 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Οδηγίες για τροποποίηση έργων «Νέα ΜΠΣ και Αναμόρφωση – Νέα ΜΠΣ»
  Αρχείων Δελτία τύπου RSS Παλαιότερα Άρθρα ΕΛΚΕ 7 Οδηγίες για τροποποίηση έργων Νέα ΜΠΣ και Αναμόρφωση Νέα ΜΠΣ Οδηγίες για τροποποίηση έργων Νέα ΜΠΣ και Αναμόρφωση Νέα ΜΠΣ Γειά σας Σε συνέχεια των μηνυμάτων σχετικά με την συμπληρωματική κάλυψη των έργων με διοικητική υποστήριξη σας ενημερώνουμε τα παρακάτω Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποσό που αντιστοιχεί το ανώτερο σε 2 άτομα για κάθε Μεταπτυχιακό που δεν έχει λήξει το φυσικό του αντικείμενο Το ποσόν που αντιστοιχεί στα άτομα αυτά πρέπει να μεταφερθεί από άλλον ή άλλους κωδικούς του ιδίου υποέργου Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο σε κάποιο υποέργο μπορεί να γίνει μεταφορά από άλλο ή άλλα υποέργα που έχουν χαμηλή απορρόφηση Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί και απόφαση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων Στο αίτημα τροποποίησης μπορείτε να δικαιολογήσετε την μεταφορά επικαλούμενοι αυξημένες ανάγκες διοικητικής υποστήριξης λόγω επικείμενου κλεισίματος του έργου Δεν θα δοθεί παράταση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου Το διαβιβαστικό του αιτήματος με τα ΤΔΕ Υ θα πρέπει να φτάσουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει γίνει και η Ηλεκτρονική υποβολή του ΤΔΕ Υ Όσα έργα δεν ανταποκριθούν μέχρι τότε δεν θα καλυφθούν με επιπλέον διοικητική υποστήριξη διότι τα χρονικά περιθώρια

  Original URL path: http://ee.uth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=81:----l------r&catid=35:diax-erga&Itemid=235 (2016-02-17)
  Open archived version from archive