archive-gr.com » GR » T » THEROS.GR

Total: 260

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Φωτοβολταϊκά - Αυτόνομο με μπαταρίες - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Fotoboltaika---Autonomo-me-mpataries/index.php?sorted= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Συμμετέχουμε στην έκθεση Climatherm Energy 2016
  Ενεργειακό τζάκι νερού καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Νεα Συμμετέχουμε στην έκθεση Climatherm Energy 2016 Συμμετέχουμε στην έκθεση Climatherm Energy 2016 Σαββάτο 6 Φεβρουαρίου 2016 Η Θ ρος Ο Ε συμμετ χει στην Διεθν κθεση Climatherm Energy 2016 η οπο α πραγματοποιε ται στo εκθεσιακ κ ντρο Metropolitan στις 25 ως 28 Φεβρουαρ ου Βασικ προβολ στο περ πτερο της εταιρε ας θα χουν οι καινοτ μοι ηλιακο Solcrafte και τα ξυπνα multi hybrid ηλιοθερμικ συστ ματα βασισμ να στη φιλοσοφ α της Θ ρος δηλαδ τον συνδυασμ της μ γιστης εξοικον μησης εν ργειας και της κορυφα ας απ δοσης για τον χρ στη Η Διεθν ς κθεση Climatherm Energy για μια ακ μα χρονι αποτελε το κορυφα ο γεγον ς για τις επιχειρ σεις που ασχολο νται με Εξοικον μηση Εν ργειας

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/Summetechoume-stin-ekthesi-Climatherm-Energy-2016-/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ηλιακά με 3ετές 'μνημόνιο' απόδοσης και η αξιολόγηση του πρώτου εξαμήνου
  του πρώτου εξαμήνου Ηλιακά με 3ετές μνημόνιο απόδοσης και η αξιολόγηση του πρώτου εξαμήνου Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 Το σ στημα στην επιχε ρηση Β ρσος Κηφισι Α Ε που βρ σκεται online απ τον Δεκ μβριο 2014 συνεχ ζει καθημεριν να αποδεικν ει την αξι πιστη απ δοση των εφαρμογ ν Theros με ζωνταν παρακολο θηση της λειτουργ ας του αλλ και αναλυτικ γραφ ματα διαθ σιμα σε λους της επισκ πτες της σελ δας μας Τα ηλιακ μας χουν λειτουργ σει απρ σκοπτα με χι νια τον χειμ να αλλ και με τον κα σωνα αυτ ς τις μ ρες Στο γρ φημα λειτουργ ας για την Κυριακ 19 07 2015 παρατηρο με τι η αυτ ματη προστασ α δεν μπ ρεσε να αποτρ ψει τους συλλ κτες απ την υπερθ ρμανση Οι ηλιακο κυκλοφορητ ς σταμ τησαν αφο τα δοχε α αδρανε ας ε χαν ξεπερ σει τους 80 C και οι συλλ κτες αν βασαν θερμοκρασ α ως τους 157 C Το απ γευμα ταν μει θηκαν η ηλιακ ισχ ς και οι θερμοκρασ ες το σ στημα λειτο ργησε ξαν και απορρ φησε επιπλ ον ηλιακ εν ργεια Στις 02 07 2015 κλε σαμε τους πρ τους 6 μ νες μετρ σεων απ 02 12 2014 οπ τε ρθε και η πρ τη αξιολ γηση Οι μετρ σεις για την ωφ λιμη ηλιακ εν ργεια συμφωνο ν με την πρ βλεψη σε βαθμ 96 και αναμ νεται να ξεπερ σουν τις προβλ ψεις αφο τους πρ τους μ νες το σ στημα υπολειτουργο σε λ γω χαμηλ ς καταν λωσης ΖΝΧ μ χρι να ολοκληρωθο ν οι υπ λοιπες εργασ ες ανακα νισης τσι η οικονομικ απ σβεση της επ νδυσης θα γ νει σε περ που 1 5 χρ νο και απ εκε και

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/Iliaka-me-3etes--mnimonio--apodosis-kai-i-axiologisi-tou-protou-examinou/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Τι κοινό έχουν ο ιδανικός ηλιακός και το μεγαλύτερο ηλιακό σύστημα στον κόσμο?
  π ρκο του κ σμου για ζεστ νερ και θ ρμανση σε καινο ργια πανεπιστημιο πολη που δημιουργ θηκε το 2010 στο Ρι ντ στην Πανεπιστημιο πολη PNUW Οι ηλιακο συλλ κτες παρ γουν την εν ργεια για την οπο α θα χρειαζ ντουσαν 2 800 000 λ τρα πετρελα ου κ θε χρ νο Με συνολικ επιφ νεια συλλεκτ ν 36 305 τ μ σχεδ ν διπλ σια απ την επ μενη μεγαλ τερη μον δα παγκοσμ ως στο Marstal της Δαν ας συλλ γει περ που 33 000 MWh ηλιακ ς θερμ τητας ετησ ως και χρησιμοποιε ται για την παραγωγ ΖΝΧ και την υποστ ριξη του συστ ματος θ ρμανσης για μια κταση που φιλοξενε 40 000 φοιτητ ς διδακτικ προσωπικ υπαλλ λους χ ρους διαμον ς ερευνητικ ς εγκαταστ σεις και νοσοκομε ο Η κατασκευ του ργου αν ρχεται σε αξ α νω των 11 500 εκατομμυρ ων δολ ριων και θεωρε ται εκτ ς των λλων το κορυφα ο ηλιακ ργο στον αραβικ κ σμο κυρ ως σον αφορ τις περιβαλλοντικ ς πολιτικ ς εξοικονομε κατ προσ γγιση 52 εκατομμ ρια λ τρα πετρελα ου θ ρμανσης 125 εκατομμ ρια κιλ CO2 Αναπτ χθηκε και σχεδι στηκε απ την Millennium Energy Industries ΜΕΙ τον διανομ α των Solcrafte στη Σαουδικ Αραβ α με δρα την Ιορδαν α που ειδικε εται στην βι σιμη εν ργεια Δε τε το σ στημα και την πανεπιστημιο πολη στο Google Maps Οι ραβες προτιμο ν να μας πουλ νε το πετρ λαιο Ε ναι κρως συμβολικ το γεγον ς τι το μεγαλ τερο ηλιοθερμικ σ στημα στον κ σμο βρ σκεται στη χ ρα με τις μεγαλ τερες εξαγωγ ς πετρελα ου Εν η τιμ του πετρελα ου και ως εκ το του τα πιθαν σοδα απ τις εξαγωγ ς συνεχ ζουν να αυξ νονται η σχεδ ν ανεξ ντλητη ηλιακ εν ργεια ε ναι π ντα διαθ σιμη σε χαμηλ κ στος γεγον ς που δεν περν απαρατ ρητο απ τους Σαουδ ραβες Απ τους λληνες Οι ειδικο συλλ κτες για το PNUW project Οι απαιτ σεις για την συμμετοχ σε να τ τοιο ργο ταν β βαια πολ μεγ λες Διεθν ς διαγωνισμ ς Μεγ λη απ δοση Ακρα ες καιρικ ς συνθ κες Αντοχ στις αμμοθ ελλες Για τον σχεδιασμ και κατασκευ των συλλεκτ ν κλ θηκε για λλη μια φορ η Αυστριακ τεχνογνωσ α μεγ λοι συλλ κτες FP 10m2 που κατασκευ ζονται απ την GREENoneTEC μιλος της ΚΙΟΤΟ Solar που αν κει η Solcrafte και η Solar Energy Η Theros και η Kioto Solar Solcrafte Solar Energy χουν συμφων α αποκλειστικ ς συνεργασ ας για την Ελλ δα Η δ ναμη του λιου Ο λιος ε ναι εξαιρετικ γενναι δωρος στην Ελλ δα Κ θε σπ τι θα μπορο σε να ε ναι κι να μικρ εργοστ σιο παραγωγ ς εν ργειας Η μ ση ημερ σια εν ργεια που παρ χει ο λιος στην Ελλ δα ε ναι 4 6 KWh m Παρ

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/Ti-koino-echoun-o-idanikos-iliakos-kai-to-megalutero-iliako-sustima-ston-kosmo/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Βράβευση στα Tourism Awards 2015 για τα ηλιακά συστήματα μας
  net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Νεα Βράβευση στα Tourism Awards 2015 για τα ηλιακά συστήματα μας Βράβευση στα Tourism Awards 2015 για τα ηλιακά συστήματα μας Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 Η Θ ρος Ο Ε βραβε τηκε στο πλα σιο των Tourism Awards 2015 λαμβ νοντας παινο για τα πρωτοπ ρα ηλιακ της συστ ματα για τουριστικ ς επιχειρ σεις Πιο συγκεκριμ να διακρ θηκε στην κατηγορ α για την Αειφ ρο Αν πτυξη και Λειτουργ α αφο τα συστ ματα που προσφ ρει προστατε ουν το περιβ λλον αντικαθιστ ντας μ χρι και το 95 του πετρελα ου με την δωρε ν εν ργεια του λιου Για τους διους ακριβ ς λ γους ε ναι μια εξαιρετικ προσοδοφ ρα επ νδυση Τα σημε α στα οπο α η Θ ρος ξεχ ρισε ε ναι η μοναδικ γραπτ εγγ ηση απ δοσης και καλ ς λειτουργ ας που κ νει στην διαφορ η δυνατ τητα να δουν λοι την λειτουργ α του ηλιακο συστ ματος καθημεριν μ σω ηλεκτρονικο

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/Brabeusi-sta-Tourism-Awards-2015-gia-ta-iliaka-sustimata-mas/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ΝΕΑ - Θέρος Ο.Ε.
  συστ ματος στην επιχε ρηση Β ρσος Κηφισι δε τε εδ Για το ργο στην επιχε ρηση Β ρσος Κηφισι δε τε εδ Ζητ στε μας να σχεδι σουμε το επ μενο σας σ στημα για αξι πιστη απ δοση με μνημ νιο Τι κοινό έχουν ο ιδανικός ηλιακός και το μεγαλύτερο ηλιακό σύστημα στον κόσμο Σαββάτο 28 Μαρτίου 2015 Οι ηλιακο Solcrafte πως και οι συλλ κτες κτασης 36 600 τ μ στο σ στημα της Πανεπιστημιο πολης PNUW της Σαουδικ ς Αραβ ας χουν σχεδιαστε και κατασκευ ζονται 100 στην Αυστρ α στο πιο σ γχρονο εργοστ σιο του κ σμου απ την εταιρ α Kioto Solar κορυφα ο κατασκευαστ παγκοσμ ως στον τομ α ηλιοθερμικ ν συστημ των Το μεγαλ τερο ηλιοθερμικ σ στημα στον κ σμο Η Σαουδικ Αραβ α χει το 25 των παγκ σμιων αποθεμ των πετρελα ου Εδ και χρ νια μως ε δαν τι τους συμφ ρει να πουλ νε ακριβ το πετρ λαιο και φυσικ α ριο αντ να τα κα νε απερ σκεπτα τσι φτι ξανε το μεγαλ τερο ηλιοθερμικ π ρκο του κ σμου για ζεστ νερ και θ ρμανση σε καινο ργια πανεπιστημιο πολη που δημιουργ θηκε το 2010 στο Ρι ντ στην Πανεπιστημιο πολη PNUW Οι ηλιακο συλλ κτες παρ γουν την εν ργεια για την οπο α θα χρειαζ ντουσαν 2 800 000 λ τρα πετρελα ου κ θε χρ νο Με συνολικ επιφ νεια συλλεκτ ν 36 305 τ μ σχεδ ν διπλ σια απ την επ μενη μεγαλ τερη μον δα παγκοσμ ως στο Marstal της Δαν ας συλλ γει περ που 33 000 MWh ηλιακ ς θερμ τητας ετησ ως και χρησιμοποιε ται για την παραγωγ ΖΝΧ και την υποστ ριξη του συστ ματος θ ρμανσης για μια κταση που φιλοξενε 40 000 φοιτητ ς διδακτικ προσωπικ υπαλλ λους χ ρους διαμον ς ερευνητικ ς εγκαταστ σεις και νοσοκομε ο Η κατασκευ του ργου αν ρχεται σε αξ α νω των 11 500 εκατομμυρ ων δολ ριων και θεωρε ται εκτ ς των λλων το κορυφα ο ηλιακ ργο στον αραβικ κ σμο κυρ ως σον αφορ τις περιβαλλοντικ ς πολιτικ ς εξοικονομε κατ προσ γγιση 52 εκατομμ ρια λ τρα πετρελα ου θ ρμανσης 125 εκατομμ ρια κιλ CO2 Αναπτ χθηκε και σχεδι στηκε απ την Millennium Energy Industries ΜΕΙ τον διανομ α των Solcrafte στη Σαουδικ Αραβ α με δρα την Ιορδαν α που ειδικε εται στην βι σιμη εν ργεια Δε τε το σ στημα και την πανεπιστημιο πολη στο Google Maps Οι ραβες προτιμο ν να μας πουλ νε το πετρ λαιο Ε ναι κρως συμβολικ το γεγον ς τι το μεγαλ τερο ηλιοθερμικ σ στημα στον κ σμο βρ σκεται στη χ ρα με τις μεγαλ τερες εξαγωγ ς πετρελα ου Εν η τιμ του πετρελα ου και ως εκ το του τα πιθαν σοδα απ τις εξαγωγ ς συνεχ ζουν να αυξ νονται η σχεδ ν ανεξ ντλητη ηλιακ εν ργεια ε ναι π ντα διαθ σιμη

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/index.php?page=1&view_per_page=4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ΝΕΑ - Θέρος Ο.Ε.
  δι ρκεια ζω ς με ελ χιστο κ στος συντ ρησης Τα υλικ που χρησιμοποιο νται ε ναι κατ 99 ανακυκλ σιμα Το κεντρικ ηλιοθερμικ σ στημα και οι αυτοματισμο χουν σχεδιαστε απ τους συνεργ τες μας Σαββαν ς Παναγι της Σια Ε Ε για την μ γιστη αξιοπο ηση της ηλιακ ς εν ργειας για την Παραγωγ ζεστο νερο Θ ρμανση του χ ρου Θ ρμανση της πισ νας ολυμπιακ ν διαστ σεων Δε τε περισσ τερα για το πρ τυπο ργο εδ Το ργο αυτ εγκαινι ζει την ν α αποκλειστικ συνεργασ α της Theros με την Solar Energy για την Ελλ δα Η Solar Energy ε ναι απ τις σημαντικ τερες εταιρ ες παγκοσμ ως για ηλιοθερμικ συστ ματα και υποστηρ ζεται απ το μεγαλ τερο και πιο σ γχρονο εργοστ σιο κατασκευ ς ηλιακ ν συλλεκτ ν Εκτεν ς παρουσ αση του ργου στον ΣΚΑΙ TV στο 0 40 και μετ Ιδιοκτήτες μιλάνε για τα ηλιακά συστήματα Theros στον Prisma 95 1 FM Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 Πρ σφατα ο ραδιοφωνικ ς σταθμ ς Prisma 95 1 FM τοπικ ς συνεργ της του ΣΚΑΙ στην Πρ βεζα π ρε συνεντε ξεις απ ιδιοκτ τες ξενοδοχε ων και κατοικι ν με συστ ματα της εταιρ ας μας για ζεστ νερ και θ ρμανση Για εμ ς ε ναι η καλ τερη διαφ μιση γιατ πιστε ουμε τι οι πελ τες μας ε ναι οι καλ τεροι ομιλητ ς για εμ ς Οι ιδιοκτ τες μιλ νε σ μφωνα με την εμπειρ α που χουν με τα συστ ματα μας αφο τα χουν δει για αρκετ δι στημα να λειτουργο ν σ μφωνα και καλ τερα απ τις προσδοκ ες τους Ραδιοφωνικ συν ντευξη του ιδιοκτ τη του ξενοδοχε ου Bel Air για τα αποτελ σματα Σημαντικ με ωση της καταν λωσης πετρελα ου σχεδ ν μηδενικ Το σ στημα λειτουργε εντελ ς αυτ ματα και τσι δεν χρει ζεται να ασχολο νται πως στο παρελθ ν Οι ηλιακο συλλ κτες χουν τοποθετηθε στην κεραμοσκεπ με πολ καλ αισθητικ Πρ σινο προφ λ για το ξενοδοχε ο Ραδιοφωνικ συν ντευξη του ιδιοκτ τη του ξενοδοχε ου Villa Marina Studios για τα αποτελ σματα Σημαντικ με ωση της καταν λωσης ΔΕΗ Το σ στημα λειτουργε εντελ ς αυτ ματα και τσι δεν χρει ζεται να ασχολε ται πως στο παρελθ ν Ο ν ος συλλ κτης μπ κε οριζ ντια στον διαθ σιμο χ ρο στε να πι νει τον ελ χιστο χ ρο αλλ και να μην δε χνει σχημα Ραδιοφωνικ συν ντευξη του Κου Ιω ννου ιδιοκτ τη ν ας μονοκατοικ ας 400 μ2 Χρ ση αντλ ας θερμ τητας Daikin υψηλ ν θερμοκρασι ν αντ για λ βητα πετρελα ου Πρακτικ μηδενικ ς αν γκες συντ ρησης Εξαιρετικ αισθητικ και απ δοση με τους συλλ κτες κενο Video Ηλιοθερμικ συστ ματα Theros για κατοικ ες και ξενοδοχε α να ν ο β ντεο με παραδε γματα εφαρμογ ν σε κατοικ ες και ξενοδοχε α και τα

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/index.php?page=2&view_per_page=4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ΝΕΑ - Θέρος Ο.Ε.
  της αντλ ας θερμ τητας inverter χαμηλ ν θερμοκρασι ν ταν η εν ργεια απ τα ηλιακ δεν επαρκε Χρ ση του λ βητα πετρελα ου μ νο επικουρικ ταν η εν ργεια απ την αντλ α θερμ τητας δεν επαρκε Βελτιστοπο ηση της απ δοσης του υπ ρχοντος λ βητα πετρελα ου με την χρ ση αντιστ θμισης και λλων αυτοματισμ ν Αποδοτικ ς τρ πος παραγωγ ς του ζεστο νερο χρ σης απ τα ηλιακ και την αντλ α θερμ τητας Ο χρ στης μπορε να επιλ ξει την πλ ρυ αυτ ματη λειτουργ α την απενεργοπο ηση του λ βητα και της αντλ ας θερμ τητας Μπορε τε να δε τε περισσ τερα στις εφαρμογ ς μας Ένα ακόμα ηλιοθερμικό σύστημα 20 kW στο ξενοδοχείο Κονάκι Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 Το ν ο σ στημα θα εξυπηρετε τις πτ ρυγες στο ξενοδοχε ο Κον κι που δεν καλ πτονταν απ το σ στημα που μπ κε το 2011 Οι αν γκες σε ζεστ νερ υπολογ ζονται στα 1 700 2 000 λ τρα μ ρα για τους μ νες με μεγ λη πληρ τητα Περιλαμβ νει Δ δεκα 12 συλλ κτες Theros RK 2300 Alpin Ανοξε δωτη σωλ νωση SS flex με μ νωση 19 mm και επικ λυψη αλουμιν ου στα σημε α που εκτ θεται στον λιο Αντλιοστ σιο Meibes Solarstation L με κυκλοφορητ Grundfos Magna τ που inverter Ελεγκτ Prozeda Primos 250 με καταγραφ δεδομ νων και δυνατ τητα σ νδεσης στο internet Δοχε ο ζεστο νερο μπ ιλερ Theros ZN1500 3πλ ς εν ργειας 1500 λ τρα Σ στημα ελ γχου θερμοκρασ ας νερο ανακυκλοφορ ας και απολ μανσης δικτ ου Theros AWTR 200 Θερμιδομετρητ λ βητα και ογκομετρητ νερο Rossweiner για την μ τρηση της απ δοσης Πλ ρη ηλεκτρολογικ π νακα

  Original URL path: http://theros.gr/Nea/index.php?page=3&view_per_page=4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •