archive-gr.com » GR » T » THEROS.GR

Total: 260

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ηλιακό σύστημα 20 kW στο ξενοδοχείο Κονάκι - Οι μετρήσεις αποδεικνύουν το κέρδος - Μετρήσεις απόδοσης - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Μετρήσεις απόδοσης Ηλιακό σύστημα 20 kW στο ξενοδοχείο Κονάκι Οι μετρήσεις αποδεικνύουν το κέρδος ΑΠΟ 9 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ηλιακό σύστημα 20 kW στο ξενοδοχείο Κονάκι Οι μετρήσεις αποδεικνύουν το κέρδος 2011 06 06 Λυγιά Λευκάδα Στις αρχ ς Ιουν ου 2011 αντικαταστ σαμε το παλι ηλιακ σ στημα στο ξενοδοχε ο Κον κι στην Λευκ δα Το ν ο σ στημα χει ισχ 20 kW με 12 συλλ κτες Alpin Ε ναι σχεδιασμ νο να καλ πτει το μισ ξενοδοχε ο δηλαδ 20 δωμ τια με περ που 40 κλ νες και τις αν γκες των πλυντηρ ων ρο χων σε ζεστ νερ Ο ιδιοκτ της ε ναι ευχαριστημ νος απ την απ δοση πως μας ε πε χαρακτηριστικ ξεχ σαμε τι θα πει πετρ λαιο Οι μετρ σεις μας δικαιολογο ν αυτ την αντ δραση Παρ τι η καταν λωση ζεστο νερο ταν περ που 5 000 λ τρα μ ρα η αναβ θμιση περι ρισε την ετ σια καταν λωση πετρελα ου κατ 81 σε σχ ση με την προηγο μενη κατ σταση Σε οικονομικο ς ρους ακ μα και χωρ ς επιδ τηση η Εσωτερικ Απ δοση Επ νδυσης IRR υπολογ ζεται στο 50 0 εν με τις παρο σες τιμ ς καυσ μου η απ σβεση θα γ νει σε περ που 2 5 χρ νια Τι θα γιν ταν αν ε χε επιλ ξει να μην κ νει τ ποτα και να κρατ σει τα δια λεφτ σε ναν καταθετικ λογαριασμ Θα ταν μια πολ ακριβ επιλογ To 2012 τοποθετ σαμε το δε τερο ηλιακ σ στημα στο ξενοδοχε ο για τις αν γκες ζεστο νερο του υπ λοιπου συγκροτ ματος Το σ στημα εγκαταστ θηκε

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Metriseis-apodosis/Iliako-sustima-20-kW-sto-xenodocheio-Konaki---Oi-metriseis-apodeiknuoun-to-kerdos/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Νέα μονοκατοικία 140 μ2 στο βουνό με μέσο κόστος θέρμανσης 200€/χρόνο - Μετρήσεις απόδοσης - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Μετρήσεις απόδοσης Νέα μονοκατοικία 140 μ2 στο βουνό με μέσο κόστος θέρμανσης 200 χρόνο ΑΠΟ 8 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Νέα μονοκατοικία 140 μ2 στο βουνό με μέσο κόστος θέρμανσης 200 χρόνο 2010 01 26 Τσουκαλάδες Λευκάδα Ενδιαφ ρουσα ν α κατοικ α 140 τ μ στο Β ρειο βουν της Λευκ δας η οπο α αποδεικν ει τι το απλ ε ναι και μορφο και αποδοτικ Εφαρμ στηκαν απλ ς αλλ μοντ ρνες λ σεις πως ενδοδαπ δια και μια μικρ αντλ α θερμ τητας Inverter Το σπ τι ε ναι εξαιρετικ αποδοτικ στην θ ρμανση και νετο το καλοκα ρι ακ μα και χωρ ς την χρ ση του δροσισμο απ την αντλ α θερμ τητας Για το ζεστ νερ χρ σης τοποθετ θηκε σ στημα ΤΚ21 300 με 2 επ πεδους ηλιακο ς συλλ κτες στην κεραμοσκεπ Το σπ τι ε ναι καλ μονωμ νο με αυτονομ α σε κ θε να απ τα 3 επ πεδα και ο ιδιοκτ της χρησιμοποιε αρκετ και το ενεργειακ τζ κι Οι μετρ σεις μας δειξαν περ που 310 κ στος θ ρμανσης απ το αρχικ ξεκ νημα του σπιτιο στις 26 01 2010 μ χρι τις 23 12 2011 σχεδ ν 2 χρ νια σ μφωνα με τον μετρητ του π νακα του μηχανοστασ ου 28 04 2013 Τελευτα α μ τρηση καταν λωσης ηλεκτρικ ς εν ργειας απ την αντλ α θερμ τητας Μ σος ρος απ 07 11 2011 ως 28 04 2013 2 χειμ νες 3 683 kWh 1 841

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Metriseis-apodosis/Nea-monokatoikia-140-m2-sto-bouno-me-meso-kostos-thermansis-200---/chrono/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Το πρώτο μας υβριδικό σύστημα με αντλία θερμότητας και λέβητα - Μετρήσεις απόδοσης - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Μετρήσεις απόδοσης Το πρώτο μας υβριδικό σύστημα με αντλία θερμότητας και λέβητα ΑΠΟ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Το πρώτο μας υβριδικό σύστημα με αντλία θερμότητας και λέβητα 2009 04 22 Λευκάδα Τον Νο μβριο του 2008 αρχ σαμε την εγκατ σταση του πρ του μας 100 υβριδικο συστ ματος που περιλ μβανε αντλ α θερμ τητας Daikin Altherma και λ βητα πετρελα ου Οι αντλ ες θερμ τητας τ που Altherma ε χαν μ λις πρωτοβγε και ταν πολ πρωτοποριακ λ ση Στην Ελλ δα ε χαν πουληθε πολ λ γα κομμ τια και ο χρ νος αναμον ς ταν σε μ νες Το σπ τι ταν πολ μεγ λο ακ μα και για την μεγαλ τερη αντλ α οπ τε πρεπε να β λουμε 2 αντλ ες θερμ τητας σ μφωνα με την Daikin κ τω απ κ ποια θερμοκρασ α περιβ λλοντος να σταματ με την αντλ α και να ξεκιν με τον λ βητα Επιλ ξαμε την 3η οδ δηλαδ να φτι ξουμε να απ τα πρ τα 100 υβριδικ συστ ματα που η αντλ α θερμ τητας δουλε ει συν χεια και ο λ βητας πετρελα ου βοηθ ει μ νο η αντλ α δεν επαρκε Η επιλογ χρ ση του λ βητα γ νεται αυτ ματα και ανεξ ρτητα απ την θερμοκρασ α περιβ λλοντος τσι παρ τι η επιλεγμ νη αντλ α χει ισχ σχεδ ν το 1 3 της θερμικ ς εν ργειας που απαιτε το συγκεκριμ νο σπ τι καλ πτει το 80 90 των ετ σιων αναγκ ν του και ο λ βητας πλ ον δουλε ει ελ χιστα Εν με τον λ βητα πετρελα ου καιγε περ που 5 000 λ τρα πετρελα ου τον χρ νο πλ ον για την θ ρμανση χρει ζεται 200

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Metriseis-apodosis/To-proto-mas-ubridiko-sustima-me-antlia-thermotitas-kai-lebita/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Μετρήσεις απόδοσης - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  coils Live παρακολούθηση λειτουργίας Solcrafte Style Αντλία θερμότητας αέρος νερού Ενδοδαπέδια θέρμανση δροσισμός Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Ενεργειακό τζάκι νερού καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Μετρήσεις απόδοσης Ταξινόμηση Ημερομηνία νεότερα πρώτα Ημερομηνία παλιότερα πρώτα Αλφαβητικά Αναβάθμιση σε υβριδικό σύστημα θέρμανσης H EAD για υπάρχουσα μονοκατοικία 410 μ2 2012 12 15 Βαρυμπόμπη Αττική Ένα ακόμα ηλιοθερμικό σύστημα 20 kW στο ξενοδοχείο Κονάκι 2012 05 18 Λυγιά Λευκάδα Ηλιοθερμικό σύστημα 27 kW στο Bel Air Hotel 2012 04 06 Νυδρί Λευκάδα Αναβάθμιση σε υβριδικό σύστημα θέρμανσης για μικρή πολυκατοικία 400 μ2 2011 11 11 Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανία Αντλία θερμότητας και ηλιακά για νέα μονοκατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 2011 10 04 Παιανία Αττική Ηλιακό σύστημα 20 kW στο ξενοδοχείο Κονάκι Οι μετρήσεις αποδεικνύουν το κέρδος 2011 06 06 Λυγιά Λευκάδα Ψύξη θέρμανση και ζεστού νερό με αντλία θερμότητας

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Metriseis-apodosis/index.php?sorted= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ηλιακή θέρμανση με θέα τον Όλυμπο - Συστατική επιστολή - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  θερμότητας αέρος νερού Ενδοδαπέδια θέρμανση δροσισμός Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Ενεργειακό τζάκι νερού καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Συστατική επιστολή Ηλιακή θέρμανση με θέα τον Όλυμπο ΑΠΟ 9 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ηλιακή θέρμανση με θέα τον Όλυμπο 2012 04 23 Λιτόχωρο Πιερίας Την περασμ νη εβδομ δα γινε η συνολικ αναβ θμιση του συστ ματος θ ρμανσης σε μονοκατοικ α 350 m2 στο Λιτ χωρο Πιερ ας Για την υποβο θηση της θ ρμανσης και του ζεστο νερο προστ θηκαν συλλ κτες Akotec VRK DF με 60 σωλ νες Η εταιρ α μας παρε χε Συλλ κτες Akotec VRK 6001 DF 2x30 tubes Σωλ νωση SS flex με μ νωση Solar HT UV με π χος 19 mm Αντλιοστ σιο Meibes Solarstation S Ελεγκτ Prozeda GeniusPlus HKR με πλ ρη ηλεκτρολογικ π νακα με τους απαρα

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Sustatiki-epistoli/Iliaki-thermansi-me-thea-ton-Olumpo/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Μονοκατοικία πολυτελείας με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών - Συστατική επιστολή - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Συστατική επιστολή Μονοκατοικία πολυτελείας με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών ΑΠΟ 8 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Μονοκατοικία πολυτελείας με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών 2011 07 10 Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανία Ν α κατασκευ σε μονοκατοικ α 400 τ μ για θ ρμανση με καλοριφ ρ και ζεστ νερ χρ σης Παραγωγ φρ σκου ζεστο νερο χρ σης με πλαστικ μπ ιλερ με σπιρ λ εναλλ κτη Υπ ρχει πρ βλεψη για την τοποθ τηση λλης μ ας αντλ ας θερμ τητας μελλοντικ Βασικ Χαρακτηριστικ Αντλιοστ σια θ ρμανσης και εξαρτ ματα Meibes Edition 7 Σωλ νωση Meibes Inoflex για την δρευση θ ρμανση και το ηλιακ κ κλωμα Δ ο 2 συλλ κτες κενο Akotec VRK2001 DF Ηλιακ αντλιοστ σιο Meibes Solastation S Ελεγκτ ς Prozeda Energy Δοχε ο πλαστικ Combi 400 λ τρων Αντλ α θερμ τητας υψηλ ν θερμοκρασι ν Daikin Altherma HT

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Sustatiki-epistoli/Monokatoikia-poluteleias-me-antlia-thermotitas-upsilon-thermokrasion/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ηλιακό σύστημα με συλλέκτες κενού σε θερινό ξενοδοχείο - Συστατική επιστολή - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  03 10 Αγία Μαρίνα Λευκάδα Στο ξενοδοχε ο Villa Marina Studios υπ ρχαν δη 2 θερμοσιφωνικ ηλιακ και πολ περιορισμ νος χ ρος στην σκεπ αλλ και στο μηχανοστ σιο Ο ιδιοκτ της μας ζ τησε να ελαχιστοποι σουμε την καταν λωση εν ργειας αλλ και να υπ ρχει π ντα επαρκ ς ποσ τητα ζεστο νερο ακ μα και με συννεφι και αν υπ ρχει υψηλ ζ τηση για ζεστ νερ απ λα τα δωμ τια Με αυτ τα κριτ ρια επιλ ξαμε να προσθ σουμε συλλ κτες κενο Akotec και να μπ ιλερ μηχανοστασ ου Οι υπ ρχοντες ηλιακο πλ ον προθερμα νουν το νερ σε ση θερμοκρασ α μπορο ν και οι συλλ κτες κενο του ανεβ ζουν περισσ τερο την θερμοκρασ α και αποθηκε εται στο ν ο μπ ιλερ Βασικ Χαρακτηριστικ Δ ο 2 συλλ κτες κενο Akotec VRK 2001 DF Σωλ νωση με ανοξε δωτο SS flex με μ νωση Solar UV 19 mm Αντλιοστ σιο Meibes Solarstation S Ελεγκτ ς Prozeda Energy Μπ ιλερ Theros ZNX 750 Meibes θερμοστατικ βαλβ δα 100 lt min Συνεργ της Hydrotec Λευκ δα Ραδιοφωνικ συν ντευξη του ιδιοκτ τη στον ραδιοφωνικ σταθμ Prisma 95 1 για τα αποτελ σματα Σημαντικ με ωση της καταν λωσης ΔΕΗ Το σ στημα λειτουργε εντελ ς αυτ ματα και τσι δεν χρει ζεται να ασχολε ται πως στο παρελθ ν Ο ν ος συλλ κτης μπ κε οριζ ντια στον διαθ σιμο χ ρο στε να πι νει τον ελ χιστο χ ρο αλλ και να μην δε χνει σχημα Δ λωση ιδιοκτ τη 14 01 2013 Παρ τι ε χαμε τοποθετ σει 2 θερμοσιφωνικ ηλιακ συστ ματα για το ζεστ νερ ε χαμε μεγ λη καταν λωση σε ρε μα αλλ και παρ πονα απ τους πελ τες μας για

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Sustatiki-epistoli/Iliako-sustima-me-sullektes-kenou-se-therino-xenodocheio/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Συστατική επιστολή - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Συστατική επιστολή Ταξινόμηση Ημερομηνία νεότερα πρώτα Ημερομηνία παλιότερα πρώτα Αλφαβητικά

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Sustatiki-epistoli/index.php?sorted= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •