archive-gr.com » GR » T » THEROS.GR

Total: 260

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ηλιακή θέρμανση … σε πείσμα των καιρών! - Ηλιακά θερμικά - Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  20 25 χρ νια να σημαντικ ργο σε πε σμα των καιρ ν πως λ νε και στην Β ρσος Κηφισι Α Ε Η επιχε ρηση ε χε και παλι τερα τοποθετ σει μεγ λο ηλιοθερμικ σ στημα Δεν λειτο ργησε ποτ σωστ και τελικ οι συλλ κτες σπασαν απ τον παγετ Το σ στημα ξηλ θηκε και φησε μια πολ αρνητικ εμπειρ α Στην προσπ θεια εξοικον μησης ενεργειακο κ στους η ν α γενι της οικογ νειας Β ρσου αποφ σισε νε εξετ σει την χρ ση της ηλιοθερμ ας για μια ακ μα φορ γινε φυσικ ενδελεχ ς λεγχος των εταιρι ν που προσφ ρουν αν λογες λ σεις Η μφαση ταν στην απ δοση και την εμπειρ α σε αν λογες κατασκευ ς στε το αποτ λεσμα να ε ναι αξι πιστο και εγγυημ νο Σημαντικ ρ λο στην επιλογ τους παιξε τι η εταιρ α μας ε ναι η μ νη που δ νει συνολικ εγγ ηση καλ ς λειτουργ ας και απ δοσης Κ νεις δεν θελε λλη μ α κακ εμπειρ α αυτ την φορ τσι μας τ μησαν με την επιλογ τους Λαβα νοντας υπ ψη τις αν γκες αλλ και τους περιορισμο ς του ργου σχεδι σαμε να μεγ λο σ στημα τ που Heat δηλαδ Παραγωγ φρ σκου ζεστο νερο που ε ναι ο πιο υγιειν ς τρ πος αφο δεν γ νεται αποθ κευση και ρα δεν υπ ρχει αν πτυξη βακτηριδ ων με σοβαρ τατες επιπτ σεις στην υγε α μας πως η Λεγεων λλα Δυνατ τητα ηλιακ ς υποβο θησης της θ ρμανσης για το εργαστ ριο Μ γιστη αξιοπιστ α σε β θος χρ νου αφο σε αντ θεση με λες τις λλες λ σεις πως μπ ιλερ tank in tank δοχε α αδρανε ας με

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Zesto-Nero/Iliaki-thermansi-----se-peisma-ton-kairon-/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Πεδίο συλλεκτών 125 kW στο πρότυπο βιοκλιματικό κολυμβητήριο Βύρωνα - Ηλιακά θερμικά - Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Πεδίο συλλεκτών 125 kW στο πρότυπο βιοκλιματικό κολυμβητήριο Βύρωνα ΑΠΟ 10 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Πεδίο συλλεκτών 125 kW στο πρότυπο βιοκλιματικό κολυμβητήριο Βύρωνα 2014 08 04 Βύρωνας Αττική Το ν ο κλειστ κολυμβητ ριο χει στ χο την ελ χιστη καταν λωση εν ργειας με την χρ ση ν ων τεχνολογι ν και τεχνικ ν σε λα τα επ πεδα Με αυτ ς τις σχεδιαστικ ς απαιτ σεις στην μεταλλικ κυρτ σκεπ εγκαταστ θηκε κεντρικ ηλιοθερμικ σ στημα για την υποβο θηση της Παραγωγ ς ζεστο νερο Θ ρμανσης του χ ρου Θ ρμανσης της πισ νας ολυμπιακ ν διαστ σεων Οι ηλιακο συλλ κτες θα συνεισφ ρουν θερμικ εν ργεια στο σ στημα ισοδ ναμη με περ που 16 000 λ τρα πετρ λαιο ετησ ως μει νοντας το κ στος λειτουργ ας αλλ και την μ λυνση του πλαν τη για λους μας Ο σχεδιασμ ς των μηχανολογικ ν του αυτοματισμο και η τοποθ τηση των συλλεκτ ν γινε απ τον συνεργ τη μας Σαββαν ς Παναγι της Σια Ε Ε που χει μεγ λη εμπειρ α σε πολ πλοκα ενεργειακ ργα Η τοποθ τηση των 66 συλλεκτ ν RKE 2500N Alpin Easy συνολικ επιφ νεια 155 μ2 γινε σε 8 ρες απ μ νο 3 τομα Η ταχ τητα και ευκολ α της τοποθ τησης εξηγε με τον καλ τερο τρ πο το Easy στην ονομασ α τους Η σωλ νωση απ το μηχανοστ σιο μ χρι και τους συλλ κτες χει γ νει με μονωμ νο ανοξε δωτο σπιρ λ SS flex Το συγκεκριμ

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Zesto-Nero/Pedio-sullekton-125-kW-sto-protupo-bioklimatiko-kolumbitirio-Burona/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Solcrafte και ηλιακό σύστημα σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών - Ηλιακά θερμικά - Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Fan coils Live παρακολούθηση λειτουργίας Solcrafte Style Αντλία θερμότητας αέρος νερού Ενδοδαπέδια θέρμανση δροσισμός Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Ενεργειακό τζάκι νερού καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Solcrafte και ηλιακό σύστημα σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών ΑΠΟ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Solcrafte και ηλιακό σύστημα σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών 2014 07 20 Στοὐπα Μεσσηνία Ο συνεργ της μας στην Καλαμ τα εταιρ α Four Seasons Λ λος Παπαδ πουλος εγκατ στησε σε συγκρ τημα πολυτελ ν κατοικι ν να Solcrafte Style Plus 150 για κατοικ α 4 5 ατ μων να σ στημα Theros Sphere 21 RM 0300 για 2 κατοικ ες 6 10 ατ μων συνολικ Μεγ λη προτεραι τητα για την ιδιοκτ τρια ε χε τα ηλιακ να μην επηρε ζουν την αισθητικ των κατοικι ν Βασικ χαρακτηριστικ να 1 Solcrafte

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Zesto-Nero/Solcrafte-kai-iliako-sustima-se-sugkrotima-polutelon-katoikion/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Solcrafte Style σε νέο sailing club - Ηλιακά θερμικά - Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Solcrafte Style σε νέο sailing club ΑΠΟ 6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Solcrafte Style σε νέο sailing club 2014 07 16 Βασιλική Λευκάδα Ο ιδιοκτ της

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Zesto-Nero/Solcrafte-Style-se-neo-sailing-club/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ρεύμα και ζεστό νερό από τον ήλιο σε εξοχική κατοικία - Ηλιακά θερμικά - Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Fan coils Live παρακολούθηση λειτουργίας Solcrafte Style Αντλία θερμότητας αέρος νερού Ενδοδαπέδια θέρμανση δροσισμός Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Ενεργειακό τζάκι νερού καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ρεύμα και ζεστό νερό από τον ήλιο σε εξοχική κατοικία ΑΠΟ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ρεύμα και ζεστό νερό από τον ήλιο σε εξοχική κατοικία 2014 07 16 Βασιλική Λευκάδα Σχεδιασμ ς και κατασκευ αυτ νομου φωτοβολτα κο συστ ματος παραγωγ ς ηλεκτρικ ς εν ργειας για εξοχικ οικ α Επ σης τοποθετ θηκε να Solcrafte Style 100 για το ζεστ νερ Η μικρ επιφ νεια της κεραμοσκεπ ς που καλ πτουν οι συλλ κτες ε ναι αρκετ για να καλ ψει τις αν γκες του ιδιοκτ τη που αποφ σισε να αποκοπε απ την ΔΕΗ Βασικ Χαρακτηριστικ Τ σσερα 4 φωτοβολτα κ παν λα

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Zesto-Nero/Reuma-kai-zesto-nero-apo-ton-ilio-se-exochiki-katoikia/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ηλιακό σύστημα 11 kW στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα - Ηλιακά θερμικά - Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  παρακολούθηση λειτουργίας Solcrafte Style Αντλία θερμότητας αέρος νερού Ενδοδαπέδια θέρμανση δροσισμός Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Ενεργειακό τζάκι νερού καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακό σύστημα 11 kW στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα ΑΠΟ 9 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ηλιακό σύστημα 11 kW στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα 2014 07 04 Χορευτό Μαγνησία Εγκαταστ θηκε απ τον συνεργ τη μας κ Ζο νο Δημ τριο να ν ο ηλιοθερμικ σ στημα για την υποβο θηση της παραγωγ ς ζεστο νερο στο ξενοδοχε ο Κλεοπ τρα στο Χορευτ Πηλ ου Το ξενοδοχε ο διαθ τει τρ κλινα και δ κλινα δωμ τια που διατ θενται για καλοκαιριν ς και χειμεριν ς διακοπ ς με μ γιστη ημερ σια καταν λωση 1584 λ τρα ζεστο νερο Το σ στημα περιλαμβ νει 6 συλλ κτες Theros RM2500V Alpin 11 4 kW

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Zesto-Nero/Iliako-sustima-11-kW-sto-xenodocheio-Kleopatra/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ηλιοθερμικό σύστημα 19 kW για ζεστό νερό στο Ξενοδοχείο Ελπίδα - Ηλιακά θερμικά - Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  Solcrafte Style Αντλία θερμότητας αέρος νερού Ενδοδαπέδια θέρμανση δροσισμός Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Ενεργειακό τζάκι νερού καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιοθερμικό σύστημα 19 kW για ζεστό νερό στο Ξενοδοχείο Ελπίδα ΑΠΟ 6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ηλιοθερμικό σύστημα 19 kW για ζεστό νερό στο Ξενοδοχείο Ελπίδα 2014 06 05 Αλυκανάς Ζάκυνθος Εγκαταστ θηκε απ τους συνεργ τες μας στην Ζ κυνθο ν ο ηλιοθερμικ σ στημα για την υποβο θηση παραγωγ ς ζεστο νερο σε καλοκαιριν ξενοδοχε ο στην περιοχ Αλυκαν Το ξενοδοχε ο Ελπ δα χει 55 δωμ τια και η μ γιστη ημερ σια καταν λωση υπολογ ζεται στα 5 000 6 000 λ τρα την μ ρα Το σ στημα περιλαμβ νει 10 συλλ κτες Theros RΜ 2500V Alpin Δ ο 2 υπ ρχον μπ ιλερ 160 και 210

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Zesto-Nero/Iliothermiko-sustima-19-kW-gia-zesto-nero-sto-Xenodocheio-Elpida/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ηλιακά για ζεστό νερό στο Sea Sun Apartments στο Πλωμάρι - Ηλιακά θερμικά - Ζεστό Νερό - Εφαρμογές - Θέρος Ο.Ε.
  καλοριφέρ Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά θερμικά Θέρμανση Ζεστό Νερό Θέρμανση πισίνας Μετρήσεις απόδοσης Συστατική επιστολή Υβριδικό σύστημα θέρμανσης Φωτοβολταϊκά Αυτόνομο με μπαταρίες ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φόρμα Που θα μας βρείτε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σχεδιασμός ηλιακών συστημάτων Trygos net Εργαλεία SS FLEX Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Εφαρμογές Ηλιακά θερμικά Ζεστό Νερό Ηλιακά για ζεστό νερό στο Sea Sun Apartments στο Πλωμάρι ΑΠΟ 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ηλιακά για ζεστό νερό στο Sea Sun Apartments στο Πλωμάρι 2014 05 06 Πλωμάρι Λέσβος Εγκαταστ θηκε ν ο ηλιοθερμικ σ στημα Theros Sphere 41RK0500 για την υποβο θηση της παραγωγ ς ζεστο νερο σε καλοκαιριν ξενοδοχε ο στο Πλωμ ρι της Λ σβου Το συγκρ τημα χει 13 διαμερ σματα και η μ γιστη ημερ σια καταν λωση ζεστο νερο υπολογ ζεται στα 1 500 λ τρα την μ ρα Το εγκατεστημ νο σ στημα αναμ νεται να μει σει την ετ σια καταν λωση πετρελα ου 80 85 σε σχ ση με την προηγο μενη κατ σταση Το σ στημα περιλαμβ νει 4 συλλ κτες Theros RK 2300V Alpin

  Original URL path: http://theros.gr/Efarmoges/Iliaka-thermika---Zesto-Nero/Iliaka-gia-zesto-nero-sto-Sea-Sun-Apartments-sto-Plomari/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive •