archive-gr.com » GR » T » THEROS.GR

Total: 261

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Solar Energy ηλιακός συλλέκτης RKEQ 2500N Alpin Easy οριζόντιος - Ηλιακοί συλλέκτες - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  Energy ηλιακός συλλέκτης RKEQ 2500N Alpin Easy οριζόντιος ΑΠΟ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Solar Energy ηλιακός συλλέκτης RKEQ 2500N Alpin Easy οριζόντιος Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης Μέγιστη ισχύς 1 896 kW Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα Επιλεκτικός απορροφητής τύπου μαίανδρος Διαστάσεις 1168x2148x83 mm Κατασκευή στην Αυστρία 100 ρομποτικά 615 00 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1725 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ονομαστικ ισχ ς 1896 W με ακτινοβολ α 1000 W m2 100 ρομποτικ κατασκευ στην Αυστρ α στο μεγαλ τερο και πιο σ γχρονο εργοστ σιο Επιλεκτικ ς απορροφητ ς τ που μα ανδρος Σχεδιασμ ς για χρ ση ακ μα και σε συνθ κες κεντρικ ς και β ρειας Ευρ πης Υψηλ απ δοση με πολ ανταγωνιστικ κ στος λ γω του υπερσ γχρονου τρ που κατασκευ ς Ε κολη εξα ρωση και πολ καλ συμπεριφορ στην υπερθ ρμανση Εξαιρετικ αισθητικ αποτ λεσμα Σ νδεση μ χρι 10 κ θετων και 8 οριζ ντιων συλλεκτ ν ακ μα και με σ νδεση στην δια μερι Γρ γορη και πολ ε κολη σ νδεση χ ρη στους ε καμπτους ταχυσ νδεσμους και σετ σ νδεσης με ενσωματωμ νο κυ θιο και εξαεριστικ Εγγ ηση συλλ κτη 10 χρ νια λα τα απαρα τητα πιστοποιητικ ποι τητας κατασκευ ς και απ δοσης Ε κολη διαστασιολ γηση συστ ματος με την εφαρμογ www trygos net Τεχνικ Στοιχε α Alpin Easy RKEQ 2500N Διαστ σεις Μ κος 1 168 mm Πλ τος 2148 mm Π χος 83 mm Συνολικ επιφ νεια 2 51 m2 Επιφ παραθ ρου 2 3 3 m2 Β ρος 42 kg Απορροφητ ς Επιφ νεια 2 33 m2 Υλικ Αλουμ νιο 0 4 0 mm Επ στρωση EtaPlus 94 5 Τζ μι Τ πος 3 2 mm Solar Low

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Iliakoi-sullektes/Solar-Energy-iliakos-sullektis-RKEQ-2500N-Alpin-Easy-orizontios/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • Solar Energy ηλιακός συλλέκτης μεγάλης κλίμακας GK10 Alpin - Ηλιακοί συλλέκτες - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Προϊόντα Ηλιακά Θερμικά Ηλιακοί συλλέκτες Solar Energy ηλιακός συλλέκτης μεγάλης κλίμακας GK10 Alpin ΑΠΟ 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Solar Energy ηλιακός συλλέκτης μεγάλης κλίμακας GK10 Alpin Κάθετος επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης μεγάλης κλίμακας με υψηλή απόδοση Μέγιστη ισχύς 7 553 kW Επιλεκτικός απορροφητής τύπου μαίανδρος Διαστάσεις 4867x2064x114 mm Ιδανικός για μεγάλα ηλιοθερμικά συστήματα Η τιμή ανά συλλέκτη ισχύει για παλέτα των 6 συλλεκτών 2 447 70 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1193 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Υψηλ ποι τητα σχεδιασμο 100 κατασκευ στην Αυστρ α στο μεγαλ τερο και πιο σ γχρονο εργοστ σιο Απορροφητ ς αλουμιν ου τ που μα ανδρου με επιλεκτικ επικ λυψη Υψηλ απ δοση με πολ ανταγωνιστικ κ στος Μ χρι 10 συλλ κτες μπορο ν να συνδεθο ν παρ λληλα δημιουργ ντας συστοιχ ες 100 τ μ Βελτιστοποιημ νο σ στημα αν ρτησης που επιτρ πει την εξοικον μηση του χρ νου εγκατ στασης με γεραν και την απλ σ νδεση Μ γιστη μεταφορ θερμ τητας μ σω της δ σμης

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Iliakoi-sullektes/Solar-Energy-iliakos-sullektis-megalis-klimakas-GK10-Alpin/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Συλλέκτες κενού Akotec VRK 800-7 RE, με ανακλαστήρα - Ηλιακοί συλλέκτες - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  συνταγ με χαμηλ ποσοστ σιδ ρου Low Iron για χρ ση σε ηλιακ και ιδια τερα χαμηλ διαπερατ τητα α ρια πως το λιο και το Υδρογ νο στε να εγγυ ται την διατ ρηση του κενο για π ρα πολλ χρ νια Οι γυ λινοι σωλ νες καλ πτονται εσωτερικ και εξωτερικ με στρ σεις απ μικρο σωματ δια SiCO2 και μετ ψ νονται σε υψηλ ς θερμοκρασ ες τσι χουν μ γιστη απορρ φηση της ακτινοβολ ας σε λες τις γων ες Anti Reflex και αυξ νεται η αντοχ τους σε χτυπ ματα νδειξη απ λειας Vacuum με αλλαγ χρ ματος Απορροφητ ς Μ σα σε κ θε σωλ να υπ ρχει φ λο χαλκο με επιλεκτικ επ στρωση TiNOX οξε δια Τιταν ου και στις δ ο ψεις Με την χρ ση ανακλαστ ρα η απ δοση μπορε να αυξηθε 30 Η διατ ρηση της επιφ νειας TiNOX στο κεν εγγυ ται την μακρ χρονη υψηλ απ δοση Ο κ θε σωλ νας και ο απορροφητ ς του μπορο ν να περιστραφο ν 360 και να χουν την επιθυμητ γων α προς τον λιο ανεξ ρτητα απ την θ ση του συλλ κτη Η χρ ση σωλ νωσης Coaxial με ειδικ δαχτυλ δι τοποθ τησης εγγυο νται τι οι σωλ νες ε ναι π ντα στην σωστ θ ση και χουν ομοι μορφη ρο σε λες τις θ σεις σ στημα ZetaPlus Δυνατ τητες Χρ ση σε συστ ματα υψηλ ς απ δοσης και για υψηλ ς θερμοκρασ ες πως ηλιακ θ ρμανση ηλιακ ψ ξη βιομηχανικ ς εφαρμογ ς και λλα Υψηλ απ δοση ακ μα και σε θερμοκρασ ες ρο ς 150 C και συνθ κες μειωμ νης ηλιοφ νειας Μπορο ν να συνδυαστο ν με ανακλαστ ρες διαφ ρων τ πων για ακ μα μεγαλ τερη απ δοση Εφαρμογ ς που υπ ρχει περιορισμ νος χ ρος σε ακατ λληλη κλ ση για τους κοινο ς συλλ κτες Πολ μεγαλ τερη απ δοση απ τους κοινο ς συλλ κτες Ακ μα και οι καλ τεροι επ πεδοι επιλεκτικο συλλ κτες δεν μπορο ν να πλησι σουν την απ δοση των Akotec VRK σε τυπικ ς θερμοκρασ ες λειτουργ ας για συστ ματα θ ρμανσης και βιομηχανικ ς εφαρμογ ς Επιλεκτικ επιφ νεια TiNOX και στις δ ο πλευρ ς διπλασι ζοντας την ωφ λιμη επιφ νεια σε σχ ση με τους κοινο ς συλλ κτες Vacuum Tube Χρει ζονται μικρ τερη επιφ νεια τοποθ τησης και εκμεταλε ονται καλ τερα την ηλιακ εν ργεια σε εφαρμογ ς που δεν μπορο με να χουμε τον ιδανικ προσανατολισμ Οι περισσ τεροι συλλ κτες Vacuum Tube φτι χνονται στην Κ να και χουν ως βασικ κριτ ριο το χαμηλ κ στος Πολλ ς φορ ς αποδ δουν χειρ τερα και απ κοινο ς επ πεδους συλλ κτες Οι καλ τεροι συλλ κτες κενο vacuum tube ε ναι 100 κατασκευασμ νοι στην Γερμαν α Γερμανικ ς σωλ νας κενο με πατενταρισμ νη νωση γυαλ μ ταλλο Η επιλεκτικ

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Iliakoi-sullektes/Sulle--ktes-kenou---Akotec-VRK-800-7-RE,-me-anaklastira/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Συλλέκτες κενού Akotec VRK 1001 DF - Ηλιακοί συλλέκτες - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  σε ηλιακ και ιδια τερα χαμηλ διαπερατ τητα α ρια πως το λιο και το Υδρογ νο στε να εγγυ ται την διατ ρηση του κενο για π ρα πολλ χρ νια Οι γυ λινοι σωλ νες καλ πτονται εσωτερικ και εξωτερικ με στρ σεις απ μικρο σωματ δια SiCO2 και μετ ψ νονται σε υψηλ ς θερμοκρασ ες τσι χουν μ γιστη απορρ φηση της ακτινοβολ ας σε λες τις γων ες Anti Reflex και αυξ νεται η αντοχ τους σε χτυπ ματα νδειξη απ λειας Vacuum με αλλαγ χρ ματος Απορροφητ ς Μ σα σε κ θε σωλ να υπ ρχει φ λο χαλκο με επιλεκτικ επ στρωση TiNOX οξε δια Τιταν ου και στις δ ο ψεις Με την χρ ση ανακλαστ ρα η απ δοση μπορε να αυξηθε 30 Η διατ ρηση της επιφ νειας TiNOX στο κεν εγγυ ται την μακρ χρονη υψηλ απ δοση Ο κ θε σωλ νας και ο απορροφητ ς του μπορο ν να περιστραφο ν 360 και να χουν την επιθυμητ γων α προς τον λιο ανεξ ρτητα απ την θ ση του συλλ κτη Η χρ ση σωλ νωσης Coaxial με ειδικ δαχτυλ δι τοποθ τησης εγγυο νται τι οι σωλ νες ε ναι π ντα στην σωστ θ ση και χουν ομοι μορφη ρο σε λες τις θ σεις σ στημα ZetaPlus Δυνατ τητες Χρ ση σε συστ ματα υψηλ ς απ δοσης και για υψηλ ς θερμοκρασ ες πως ηλιακ θ ρμανση ηλιακ ψ ξη βιομηχανικ ς εφαρμογ ς και λλα Υψηλ απ δοση ακ μα και σε θερμοκρασ ες ρο ς 150 C και συνθ κες μειωμ νης ηλιοφ νειας Μπορο ν να συνδυαστο ν με ανακλαστ ρες διαφ ρων τ πων για ακ μα μεγαλ τερη απ δοση Εφαρμογ ς που υπ ρχει περιορισμ νος χ ρος σε ακατ λληλη κλ ση για τους κοινο ς συλλ κτες Πολ μεγαλ τερη απ δοση απ τους κοινο ς συλλ κτες Ακ μα και οι καλ τεροι επ πεδοι επιλεκτικο συλλ κτες δεν μπορο ν να πλησι σουν την απ δοση των Akotec VRK σε τυπικ ς θερμοκρασ ες λειτουργ ας για συστ ματα θ ρμανσης και βιομηχανικ ς εφαρμογ ς Επιλεκτικ επιφ νεια TiNOX και στις δ ο πλευρ ς διπλασι ζοντας την ωφ λιμη επιφ νεια σε σχ ση με τους κοινο ς συλλ κτες Vacuum Tube Χρει ζονται μικρ τερη επιφ νεια τοποθ τησης και εκμεταλε ονται καλ τερα την ηλιακ εν ργεια σε εφαρμογ ς που δεν μπορο με να χουμε τον ιδανικ προσανατολισμ Οι περισσ τεροι συλλ κτες Vacuum Tube φτι χνονται στην Κ να και χουν ως βασικ κριτ ριο το χαμηλ κ στος Πολλ ς φορ ς αποδ δουν χειρ τερα και απ κοινο ς επ πεδους συλλ κτες Οι καλ τεροι συλλ κτες κενο vacuum tube ε ναι 100 κατασκευασμ νοι στην Γερμαν α Γερμανικ ς σωλ νας κενο με πατενταρισμ νη νωση γυαλ μ ταλλο Η επιλεκτικ επιφ νεια TiNOX ε ναι σε κεν και ρα ε ναι

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Iliakoi-sullektes/Sullektes-kenou-Akotec-VRK-1001-DF/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Συλλέκτες κενού Akotec VRK 2001 DF - Ηλιακοί συλλέκτες - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  ση σε ηλιακ και ιδια τερα χαμηλ διαπερατ τητα α ρια πως το λιο και το Υδρογ νο στε να εγγυ ται την διατ ρηση του κενο για π ρα πολλ χρ νια Οι γυ λινοι σωλ νες καλ πτονται εσωτερικ και εξωτερικ με στρ σεις απ μικρο σωματ δια SiCO2 και μετ ψ νονται σε υψηλ ς θερμοκρασ ες τσι χουν μ γιστη απορρ φηση της ακτινοβολ ας σε λες τις γων ες Anti Reflex και αυξ νεται η αντοχ τους σε χτυπ ματα νδειξη απ λειας Vacuum με αλλαγ χρ ματος Απορροφητ ς Μ σα σε κ θε σωλ να υπ ρχει φ λο χαλκο με επιλεκτικ επ στρωση TiNOX οξε δια Τιταν ου και στις δ ο ψεις Με την χρ ση ανακλαστ ρα η απ δοση μπορε να αυξηθε 30 Η διατ ρηση της επιφ νειας TiNOX στο κεν εγγυ ται την μακρ χρονη υψηλ απ δοση Ο κ θε σωλ νας και ο απορροφητ ς του μπορο ν να περιστραφο ν 360 και να χουν την επιθυμητ γων α προς τον λιο ανεξ ρτητα απ την θ ση του συλλ κτη Η χρ ση σωλ νωσης Coaxial με ειδικ δαχτυλ δι τοποθ τησης εγγυο νται τι οι σωλ νες ε ναι π ντα στην σωστ θ ση και χουν ομοι μορφη ρο σε λες τις θ σεις σ στημα ZetaPlus Δυνατ τητες Χρ ση σε συστ ματα υψηλ ς απ δοσης και για υψηλ ς θερμοκρασ ες πως ηλιακ θ ρμανση ηλιακ ψ ξη βιομηχανικ ς εφαρμογ ς και λλα Υψηλ απ δοση ακ μα και σε θερμοκρασ ες ρο ς 150 C και συνθ κες μειωμ νης ηλιοφ νειας Μπορο ν να συνδυαστο ν με ανακλαστ ρες διαφ ρων τ πων για ακ μα μεγαλ τερη απ δοση Εφαρμογ ς που υπ ρχει περιορισμ νος χ ρος σε ακατ λληλη κλ ση για τους κοινο ς συλλ κτες Πολ μεγαλ τερη απ δοση απ τους κοινο ς συλλ κτες Ακ μα και οι καλ τεροι επ πεδοι επιλεκτικο συλλ κτες δεν μπορο ν να πλησι σουν την απ δοση των Akotec VRK σε τυπικ ς θερμοκρασ ες λειτουργ ας για συστ ματα θ ρμανσης και βιομηχανικ ς εφαρμογ ς Επιλεκτικ επιφ νεια TiNOX και στις δ ο πλευρ ς διπλασι ζοντας την ωφ λιμη επιφ νεια σε σχ ση με τους κοινο ς συλλ κτες Vacuum Tube Χρει ζονται μικρ τερη επιφ νεια τοποθ τησης και εκμεταλε ονται καλ τερα την ηλιακ εν ργεια σε εφαρμογ ς που δεν μπορο με να χουμε τον ιδανικ προσανατολισμ Οι περισσ τεροι συλλ κτες Vacuum Tube φτι χνονται στην Κ να και χουν ως βασικ κριτ ριο το χαμηλ κ στος Πολλ ς φορ ς αποδ δουν χειρ τερα και απ κοινο ς επ πεδους συλλ κτες Οι καλ τεροι συλλ κτες κενο vacuum tube ε ναι 100 κατασκευασμ νοι στην Γερμαν α Γερμανικ ς σωλ νας κενο με πατενταρισμ νη νωση γυαλ μ ταλλο Η επιλεκτικ επιφ νεια TiNOX ε ναι σε κεν και ρα ε

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Iliakoi-sullektes/Sullektes-kenou-Akotec-VRK-2001-DF/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Συλλέκτες κενού Akotec VRK 3001 DF - Ηλιακοί συλλέκτες - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  ση σε ηλιακ και ιδια τερα χαμηλ διαπερατ τητα α ρια πως το λιο και το Υδρογ νο στε να εγγυ ται την διατ ρηση του κενο για π ρα πολλ χρ νια Οι γυ λινοι σωλ νες καλ πτονται εσωτερικ και εξωτερικ με στρ σεις απ μικρο σωματ δια SiCO2 και μετ ψ νονται σε υψηλ ς θερμοκρασ ες τσι χουν μ γιστη απορρ φηση της ακτινοβολ ας σε λες τις γων ες Anti Reflex και αυξ νεται η αντοχ τους σε χτυπ ματα νδειξη απ λειας Vacuum με αλλαγ χρ ματος Απορροφητ ς Μ σα σε κ θε σωλ να υπ ρχει φ λο χαλκο με επιλεκτικ επ στρωση TiNOX οξε δια Τιταν ου και στις δ ο ψεις Με την χρ ση ανακλαστ ρα η απ δοση μπορε να αυξηθε 30 Η διατ ρηση της επιφ νειας TiNOX στο κεν εγγυ ται την μακρ χρονη υψηλ απ δοση Ο κ θε σωλ νας και ο απορροφητ ς του μπορο ν να περιστραφο ν 360 και να χουν την επιθυμητ γων α προς τον λιο ανεξ ρτητα απ την θ ση του συλλ κτη Η χρ ση σωλ νωσης Coaxial με ειδικ δαχτυλ δι τοποθ τησης εγγυο νται τι οι σωλ νες ε ναι π ντα στην σωστ θ ση και χουν ομοι μορφη ρο σε λες τις θ σεις σ στημα ZetaPlus Δυνατ τητες Χρ ση σε συστ ματα υψηλ ς απ δοσης και για υψηλ ς θερμοκρασ ες πως ηλιακ θ ρμανση ηλιακ ψ ξη βιομηχανικ ς εφαρμογ ς και λλα Υψηλ απ δοση ακ μα και σε θερμοκρασ ες ρο ς 150 C και συνθ κες μειωμ νης ηλιοφ νειας Μπορο ν να συνδυαστο ν με ανακλαστ ρες διαφ ρων τ πων για ακ μα μεγαλ τερη απ δοση Εφαρμογ ς που υπ ρχει περιορισμ νος χ ρος σε ακατ λληλη κλ ση για τους κοινο ς συλλ κτες Πολ μεγαλ τερη απ δοση απ τους κοινο ς συλλ κτες Ακ μα και οι καλ τεροι επ πεδοι επιλεκτικο συλλ κτες δεν μπορο ν να πλησι σουν την απ δοση των Akotec VRK σε τυπικ ς θερμοκρασ ες λειτουργ ας για συστ ματα θ ρμανσης και βιομηχανικ ς εφαρμογ ς Επιλεκτικ επιφ νεια TiNOX και στις δ ο πλευρ ς διπλασι ζοντας την ωφ λιμη επιφ νεια σε σχ ση με τους κοινο ς συλλ κτες Vacuum Tube Χρει ζονται μικρ τερη επιφ νεια τοποθ τησης και εκμεταλε ονται καλ τερα την ηλιακ εν ργεια σε εφαρμογ ς που δεν μπορο με να χουμε τον ιδανικ προσανατολισμ Οι περισσ τεροι συλλ κτες Vacuum Tube φτι χνονται στην Κ να και χουν ως βασικ κριτ ριο το χαμηλ κ στος Πολλ ς φορ ς αποδ δουν χειρ τερα και απ κοινο ς επ πεδους συλλ κτες Οι καλ τεροι συλλ κτες κενο vacuum tube ε ναι 100 κατασκευασμ νοι στην Γερμαν α Γερμανικ ς σωλ νας κενο με πατενταρισμ νη νωση γυαλ μ ταλλο Η επιλεκτικ επιφ νεια TiNOX ε ναι σε κεν και ρα ε

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Iliakoi-sullektes/Sullektes-kenou-Akotec-VRK-3001-DF/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ηλιακοί συλλέκτες - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1764 Solar Energy ηλιακός συλλέκτης RKA 2500 Alpin κάθετος Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης Μέγιστη ισχύς 1 877 kW Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα Επιλεκτικός απορροφητής τύπου διπλής άρπας Διαστάσεις 2148x1168x83 mm Κατασκευή στην Αυστρία 100 ρομποτικά 584 25 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1759 Solar Energy ηλιακός συλλέκτης RKAQ 2500 Alpin οριζόντιος Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης Μέγιστη ισχύς 1 877 kW Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα Επιλεκτικός απορροφητής τύπου μονής άρπας Διαστάσεις 1168x2148x83 mm Κατασκευή στην Αυστρία 100 ρομποτικά 602 70 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1760 Solar Energy ηλιακός συλλέκτης RKE 2500N Alpin Easy κάθετος Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης Μέγιστη ισχύς 1 896 kW Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα Επιλεκτικός απορροφητής τύπου μαίανδρος Διαστάσεις 2148x1168x83 mm Κατασκευή στην Αυστρία 100 ρομποτικά 590 40 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1724 Solar Energy ηλιακός συλλέκτης RKEQ 2500N Alpin Easy οριζόντιος Επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης υψηλής απόδοσης Μέγιστη ισχύς 1 896 kW Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα Επιλεκτικός απορροφητής τύπου μαίανδρος Διαστάσεις 1168x2148x83 mm Κατασκευή στην Αυστρία 100 ρομποτικά 615 00 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1725 Solar Energy ηλιακός συλλέκτης μεγάλης κλίμακας GK10 Alpin Κάθετος επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης μεγάλης κλίμακας με υψηλή απόδοση Μέγιστη ισχύς 7 553 kW Επιλεκτικός απορροφητής τύπου μαίανδρος Διαστάσεις 4867x2064x114 mm Ιδανικός για μεγάλα ηλιοθερμικά συστήματα Η τιμή ανά συλλέκτη ισχύει για παλέτα των 6 συλλεκτών 2 447 70 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1193 Συλλέ κτες κενού Akotec VRK 800 7 RE με

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Iliakoi-sullektes/index.php?sorted= (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Solar Energy αντλιοστάσιο ηλιακών SST-X50E με αντλία Wilo Para 15/1-11,5 - Αντλιοστάσια - Ηλιακά Θερμικά - Προϊόντα - Θέρος Ο.Ε.
  Online συστήματα Ηλιακό θερμικό σύστημα Βάρσος Κηφισιά Α Ε Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Α με 30 συλλέκτες Alpin Easy Lichnos Beach Hotel Suites Σύστημα Β με 30 υπάρχων συλλέκτες Θέρος ενέργειας Προϊόντα Ηλιακά Θερμικά Αντλιοστάσια Solar Energy αντλιοστάσιο ηλιακών SST X50E με αντλία Wilo Para 15 1 11 5 ΑΠΟ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Solar Energy αντλιοστάσιο ηλιακών SST X50E με αντλία Wilo Para 15 1 11 5 Για μεσαία μεγάλα ηλιακά συστήματα Ροόμετρο 5 30 lt min Αντλία τύπου inverter 0 10V energy class A Διπλής γραμμής με εξαεριστικό Διαστάσεις ΥxΠxΒ 440x377x220 mm 971 70 με ΦΠΑ 23 Ζητήστε προσφορά από τους συνεργάτες μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 Χρόνια εγγύηση Κωδικός Θέρος SEG 1447 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ο πλ ρως μονωμ νος ηλιακ ς σταθμ ς διπλο κυκλ ματος εξασφαλ ζει ελ χιστο κ στος εγκατ στασης χ ρη στην μεση σ νδεση του με το δοχε ο μπ ιλερ Αντλ α τεχνολογ ας inverter Wilo Para 15 1 11 5 energy class A 2m καλ διο σ νδεσης 3 διευθ νσεων σφαιρικ βαλβ δα Δ ο θερμ μετρα επαφ ς απ 20 C 120 C Βαλβ δα ασφαλε ας 6 bar με πιστοπο ηση TÜV Πιεσ μετρο 0

  Original URL path: http://theros.gr/Proionta/Iliaka-Thermika/Antliostasia/-Solar-Energy-antliostasio-iliakon-SST-X50E-me-antlia-Wilo-Para-15/1-11,5/index.php (2016-02-15)
  Open archived version from archive