archive-gr.com » GR » T » TEIPIR.GR

Total: 878

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PALAIOS KANONISMOS
  το συμβούλιο της σχολής προκειμένου για τμήματα και ομάδες μαθημάτων της ίδιας σχολής ή από το συμβούλιο του Τ Ε Ι σε διαφορετική περίπτωση 7 Το αργότερο δέκα 10 ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου συντάσσεται με τη φροντίδα του Συμβουλίου του Τμήματος και ανακοινώνεται με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τμήματος το οποίο περιέχει α τα τυπικά προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου β τα μέλη του Ε Π και Ε Ε Π που θα διδάξουν κάθε μάθημα των τυπικών πρoγραμμάτων και γ την ημέρα την ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που θα πραγματοποιηθεί κάθε μάθημα Κατά την κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κάθε τμήματος λαμβάνεται προνοια ώστε να συμπίπτει ελεύθερος χρόνος 3 4 ωρών σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας που θα χρησιμοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του τμήματος ή συνελεύσεων των μελών του Τ Ε Ι 8 α Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές του τμήματος με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 περίπτωση α του άρθρου αυτού Ο σπουδαστής μπoρεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο τμήμα όλοι οι σπουδαστές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής τους Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου o σπουδαστής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του κατά δύο το πολύ μαθήματα 8 β Κατά την κατάρτιση του ατομικού πρσγράμματος σπουδών ο σπουδαστής δικαιούται να δηλώσει μαθηματα τα οποία περιλαμβάνονται στο τυπικό προγραμμα του εξαμήνου στο οποίο εγγράφεται ή το πολύ στα τυπικα προγράμματα των δύο επομενων εξαμήνων Σπουδαστής που δεν πέρασε επιτυχώς τα μαθήματα του τυπικού προγράμματος του Α και Β εξαμήνου σπουδών συνεχίζει να τα δηλώνει υποχρεωτικά στα επόμενα εξάμηνα Ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να δηλώσει ελεύθερα θεωρητικά μαθήματα και μέχρι 20 ώρες στρογγυλοποιημένο εργαστηριακά μαθήματα δεν μπορεί όμως να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει το θεωρητικό μέρος του 8 γ 0 σπουδαστής μπορεί να δηλώνει θεωρητικά μαθήματα στα προαπαιτούμενα των οποίων έχει λάβει βαθμό τουλάχιστον 4 τέσσερα Εάν στη δήλωση των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής σε ένα εξάμηνο δεν τηρούνται οι όροι του 8β θεωρείται αυτοδίκαια ότι η δήλωση περιλαμβάνει τα μαθήματα του εξαμήνου εισαγωγής προκειμένου για πρωτοεισαγόμενους σπουδαστές και για παλαιότερους σπουδαστές τροποποιείται η δήλωση μαθημάτων με απόφαση του συμβουλίου ύστερα από συνεννόηση με τον σπουδαστή 9 Σε καμμία περίπτωση ο σπουδαστής κατ εφαρμογήν της β περ της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα απο την προβλεπόμενη χρυνική διάρκεια σπουδών του τμήματσς Αρθρο 5 Διδασκαλία ξένων γλωσσών 1 Σε κάθε τμήμα των Τ Ε Ι διδάσκονται μία ή περισσότερες από τις γλώσσες αγγλική γαλλική γερμανική ιταλική ή ρωσική ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο ή την επαγγελματική κατεύθυνση αποφοίτων του τμήματος Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει ως σκοπό να μάθουν οι σπουδαστές πολύ καλά και σε βαθμο που να μπορούν να κατανοούν κείμενα της ειδικότητάς τους τη γλώσσα που επέλεξαν 2 Στο τυπικό πρόγραμμα σπουδών το μάθημα της ξένης γλώσσας διδάσκεται σε τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών Η ξένη γλώσσα ανήκει στα γενικά υποχρεωτικά ή στα κατεπιλcνήν υποχρεωτικά μαθήμοτα του τμήματος είναι ομως δυνατό να επιλεγεί και ως προαιρετικο μάθημα στην περίπτωση που άλλη ξένη γλώσσα έχει δηλωθεί ως υποχρεωτική 3 Ο πρωτοεισαγομενος σπουδαστής που κατέχει την ξένη γλώσσα μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του από την υποχρεωση παρακολούθησης της γλώσσας αυτής Για το σκοπό αυτό με απόφαση της οικείας σχολής συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από δύο 2 μέλη του ΕΕΠ της αντίστοιχης γλώσσας η οποία εξετάζει και εισηγείται στο Συμβούλιο του Τμήματος για την απαλλαγή του ή μη από την παρακολούθηση των μαθημάτων της ξένης γλώσσας για ένα ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών Τα εξαμηνιαία μαθήματα ξένης γλώσσας από το οποίο απαλλάσσεται ο σπουδαστής δεν βαθμολογούνται Αρθρο 6 Μορφές διδαακαλίας συνδιδασκαλία 1 Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία σεμινάρια φροντιστηριακές πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις ανάθεση εκπόνησης εργασιών ατομικά ή ομαδικά και εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές 2 α Η Θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία μαθήματος παρουσιάζει εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και τον σχετικό μ αυτή επιστημονικό προβληματισμό Τμήμα της διδασκαλίας και μέχρι 25 αυτής μπορεί να περιλαμβάνει και ειδικές ασκήσεις για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων με τη μορφή φροντιστηριακών ασκήσεων ύστερα από απόφαση της ομάδας μαθημάτων Επίσης μέρος της ύλης μπορεί ν ανατίθεται για παρουσίαση σε σπουδαστές ατομικά ή ομαδικά Η συνθετική ερφαρμογή γνώσεων μεθόδων και διαδικασιών γίνεται σε ειδικά επιλεγμένα θέματα που αναθέτει ο καθηγητής στους σπουδαστές κατά ομάδες ή ατομικά 2 β Τα σεμινάρια στοχεύουν στην επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων σε μεγαλύτερο βάθος και έκταση με τη συνεργασία και καθοδήγηση του διδάσκοντα και τη βοήθεια σχετικής βιβλιογραφίας 2 γ Οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται περιοδικά σε κατάλληλους χώρους του Τ Ε Ι ή χώρους εργασίας στους οποίους οι σπουδαστές κάτω από την επίβλεψη και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται κατά μικρές ομάδες στην εφαρμογή θεωρητικών επαγγελματικών ή τεχνολογικών μεθοδων το χειρισμο τεχνικών συστημάτων τον εθισμό στην ομαδική εργασία τη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων κ λ π ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες 3 Η κατανομή των σπουδαστών σε τμήματα στα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου του εργαστηρίου Οι σχετικές καταστάσεις κοινοποιούνται από τον ομαδάρχη στον Προϊστάμενο του Τμήματος κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων Αρθρο 7 Διάρκεια διδασκαλίας και ασκήσεων 1 Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και φροντιστηριακών ασκήσεων ορίζεται σε σαράντα πέντε 45 λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί διάλειμμα δέκα πέντε 15 λεπτών Οι φροντιστηριακές εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις μπορεί να γίνονται χωρίς διάλειμμα μετά από απόφαση της ομάδας μαθημάτων 2 Η διάρκεια διεξαγωγής των σεμιναρίων ρυθμίζεται από τα διδάσκοντα σε συνεννόηση με τους διδασκόμενους Αρθρο 8 Εκπαιδευτικές εκδρομές 1 α Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων των σπουδαστών οργανώνονται με πρωτοβουλία και ευθύνη του τμήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές μικρής χρονικής διάρκειας όχι περισσότερες από τρεις 3 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες το εξάμηνο σε χώρους εργασίας και βιομηχανικών εγκαταστάσεων Η έγκριση παρέχεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμο του ΤΕΙ 1 β Πολυήμερες άνω των τριών 3 ημερών εκπαιδευτικές εκδρομές στο εσωτερικο ή το εξωτερικο πραγματοποιούνται μόνο κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων του Πάσχα και του καλοκαιριού Η έγκριση παρέχεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του οικείου τμήματος στην οποία περιλαμβάνεται το πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης μεταφοράς των σπουδαστών και πρόταση του συμβουλίου του οικείου ΤΕΙ Αρθρο 9 Προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα 1 Με εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος και αποφαση του συμβουλίου της σχολής είναι δυνατή η διοργάνωση προπαρασκευαστικών μαθημάτων για σπουδαστές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μαθημάτων του τμήματος ή της ξένης γλώσσας Η διοργάνωση των προπαρασκευαστικών φροντιστηρίων μπορεί να γίνει ή σε επίπεδο σχολής ή σε επίπεδο ΤΕΙ Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται αποφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ μετά απδ εισηγήσεις των ενδιαφερομένων σχολών 2 Τα προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα διαρκούν ένα διδακτικο εξάμηνο με τρεις 3 το πολύ εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και δεκάξι τουλάχιστον σπουδαστές Είναι όμως δυνατή η σύμπτυξή τους σε μικρότερο χρονικο διάστημα με ανάλογη αύξηση των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών Τα προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα γίνονται κατά κανονα πέρα από το κανονικό ωράριο σπουδών και δεν καταλήγουν σε τελική αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδών 3 Η διδασκαλία στα προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά μαθήματα ανατίθεται σε μέλη του Ε Π ή Ε Ε Π σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στη διδασκαλία των κανονικών μαθημάτων από το Συμβούλιο του Τμήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Φοίτηση έλεγχος επίδοσης επιτυχής παρακολούθηση Αρθρο 10 Φοίτηση 1 Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους σύμφωνα με τη δήλωσή τους και τις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του παράντος κανονισμού 2 Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμηνο για κάθε μάθημα καθορίζονται από την ομάδα μαθημάτων και ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος αφού ληφθούν υπόψη οι ημέρες που επίσημα δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού 3 Σε κάθε περίπτωση εάν ο αριθμος των ωρων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος από τα δύο τρίτα 2 3 του προβλεπομένου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο το μάθημα αυτό θεωρείται οτι δε διδάχτηκε Αρθρ 27 3γ Ν 1404 83 H διαπίστωση γίνεται κατά τη λήξη του εξαμηνου με nράξη της ομάδας μαθημάτων και ευθύνη του υπεύθυνου αυτής Αρθρο 11 Βαθμολογική κλίμακα 1 Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα μηδέν έως δέκα 0 10 με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε 5 2 Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των σπουδαστών κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής από 0 έως 3 9 κακώς από 4 έως 4 9 ανεπαρκώς από 5 έως 6 9 καλώς από 7 8 4 λίαν καλώς από 8 5 έως 10 άριστα 3 Ολοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου 1 10 της ακέραιας μονάδος Αρθρο 12 Βαθμοί εργαστηρίου προοδου και εξετάσεων 1 α Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία τα 80 των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου μπορούν να διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις για όσους σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15 των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του 80 Τη σχετική απόφαση παίρνει η ομάδα μαθημάτων β Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους μεικτού μαθήματος είναι ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου μετά από απόφαση της ομάδας μαθημάτων i ο μέσος δρος όλων των εrιιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξαγάγει με εττιτυχία στα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου ή ii οι βαθμοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου γ Στο τέλος του εξαμήνου ο διδάσκων καταθέτει στο τμήμα τη βαθμολογία του εργαστηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται 2 Σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς θεωρητικό μάθημα ή θεωρητικό μέρος μικτού μαθήματος αν επιτύχει τελικό βαθμό τουλάχιστον πέντε 5 H τελική βαθμολογία διαμορφώνεται από την επίδοσή του στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου γραπτές ή προφορικές Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας είναι δυνατo μετά από απόφαση της Ο Μ να λαμβάνεται υπόψη και η συμμετοχή του σπουδαστή σε διάφορες μορφές αξιολδγησης όπως ατομικές ή συλλογικές εργασίες σπουδαστών που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ασκήσεις κ λπ καθώς και η γενικότερη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία που υιοθετείται σε κάθε συγκεκριμένο μάθημα με συντελεστή όχι ανώτερο του 20 Η σχετική απόφαση της Ο Μ θα πρέπει να ανακοινώνεται μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εγyραφών του εξαμήνου 3 Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε πέντε 5 τουλάχιστον μονάδες με οποιοδήποτε τρόπο 4 Ο βαθμός αυτών που προέρχονται από κατάταξη εξάγεται ως εξής το τμήμα υποδοχής με απόφαση του συμβουλίου του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαλλάσσει τους κατατασσόμενους από μαθήματα ή ασκήσεις που έχουν εξετασθεί με επιτυχία στη σχολή ή το τμήμα προέλευσης και καθορίζει τα μαθήματα και ασκήσεις προηγούμενων εξαμήνων στο οποίο οι κατατασσόμενοι οφείλουν να εξεταστούν εφόσον δεν διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σ αυτά στη σχολή ή το τμήμα προέλευσης ανεξάρτητα από το εξάμηνο που έγινε η κατάταξη Για μαθήματα που ανήκουν στα Γενικά Τμήματα οι απαλλαγές θα γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Τμήματος που έχει την αρμοδιότητα των μαθημάτων αυτών 5 Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία υποχρεωτικό μάθημα πρέπει να το επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο Αν απέτυχε σε κατεπιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ομάδας μαθημάτων που χαρακτηρίζουν κατεύθυνση πρέπει να το επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα ή την κατεύθυνση ενώ αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο Για κάθε μάθημα που δηλώνει ο σπουδαστής μπορεί να συμμετάσχει στις δύο 2 εξεταστικές περιόδους που ακολουθούν το εξάμηνο 6 α Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού και εργαστηριακού πρακτικού μέρους του μεικτού μαθήματος με συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 0 40 και 0 60 και έχουν άθροισμα ένα 1 H κατανομή αυτή καθορίζεται από την ομάδα μαθημάτων με βάση τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας ως και τη φύση κάθε μέρους του μαθήματος β Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον καλώς γ Ο τελικός βαθμός αμιγώς εργαστηριακούlπρακτικού ή αμιγώς θεωρητικού μαθήματος είναι ο βαθμός που καθορίζεται στις παραγράφους 1 3 και 5 του άρθρου αυτού αντίστοιχα δ Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους μεικτού μαθήματος ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται μόνο ως προς το άλλο μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Κανονισμός εξετάσεων περιόδου πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης Λήψη πτυχίου Αρθρο 13 Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου πρόγραμμα εξετάσεων 1 α Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο 2 εξεταστικές περίοδοι δύο 2 εβδομάδων η κάθε μία κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά κατά την κρίση της ομάδας μαθημάτων σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από το σπουδαστή και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα 1 β Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται με την έναρξη του εξαμήνου και δεν μπορεί να τροποποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο 2 Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα ή στο θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων είναι για όλους τους σπουδαστές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα που συντάσσεται από το συμβούλιο του τμήματος και ανακοινώνετια με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος δεκαπέντε 15 ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει το εξεταζόμενο μάθημα με τον κωδικό του αριθμό τον εισηγητή των θεμάτων ημερομηνία ώρα και αίθουσα εξετάσεων ένδειξη αν το μάθημα εξετάζεται γραπτά ή προφορικά και τα ονοματεπώνυμα των εποπτών και επιτηρητών δύσ τουλάχιστον για κάθε αίθουσα 3 Σε περίπτωση που για λόγους μη υπαιτιότητας των σπουδαστών δεν πραγματοποιηθούν οι τελικές εξετάσεις της μιας ή και των δύο εξεταστικών περιόδωνσε μάθημα ή μαθήματα του οικείου διδακτικού εξαμήνου αυτές διενεργούνται στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνο και μετά τη λήξη των εβδομάδων διδασκαλίας τou εξαμήνου αυτού Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μαθημάτων που διεξάγονται σύμφωνα με τα προηγούμενα στο αμέσως επόμενο διδακτικό εξάμηνο δεν απαιτείται δήλωση του μαθήματος από το σπουδαστή ούτε έχουν εφαρμογή όσον αφορά στα μαθήματα αυτά οι περιορισμοί της διάταξης των περιπτώσεων της παρ 8 του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού Αρθρο 14 Οργάνωση των εξετάσεων περιόδου 1 Τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων του τμήματος έχει o προϊστάμενος του τμήματος ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτών την καταλληλότητα των χώρων τη διαθεσιμότητα των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων 2 Ως επιτηρητές των εξετάσεων ορίζονται από τον Προϊστάμενο του τμήματος μέλη του Ε Π Ε Ε Π και Ε Τ Π καθώς και οι λοιποί συνεργάτες του τμήματος στα πλαίσια των ωρών απασχόλησης τους κατά βαθμίδα και με συνεκτίμησrη του χρόνου που απαιτείται για την προετοεμασία των εισηγήσεων και για τις διορθώσεις των γραπτών δοκιμίων Σε περίπτωση έλλειψης του προαναφερομένου προσωπικού ως επιτηρητές ορίζονται και άλλες κατηγορίες προσωπικού με πράξη του διευθυντή της σχολής Τις εξετάσεις μαθήματος γενικού Τμήματος ως επιτηρητές ορίζονται από τον προϊσταμενο του γενικού τμήματος τα μέλη Ε Π Ε Ε Π Ε Τ Π καθώς και οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του Γενικού Τμήματος 3 Τα θέματα των εξετάσεων εισηγείται αυτός ή αυτοί που δέδαξαν το μάθημα σύμφωνα με τις διακρίσεις τou άρθρου δ παράγραφος 3α του παρόντος κανονισμού κατά το εξάμηνα που έληξε και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος τα θέματα θέτει και εισηγείται άλλος εκπαιδευτικός από την ίδια ομάδα μαθημάτων που ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου του τμήματος μετά από εισήγηση της ομάδας μαθημάτων 4 Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης η εξέταση λαμβάνει χώρα κατά ομάδα τριών τουλάχιστον εξεταζομένων σπουδαστών 5 Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις 3 ώρες Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος διεξάγονται με την ευθύνη του διδασκοντα το μάθημα 6 Σπουδαστής που απέτυχε σε μάθημα επί τέσσερεις συνεχείς εξεταστικές περιόδους δύναται με πλήρως αιτιαλογημένη αίτησή του προς το συμβούλιο του Τμήματος εντός δέκα 10 rιμερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και αφού προηγουμένως συμβουλευτεί το γραπτό του να ζητήσει την αναβαθμολόγησή τσυ από τριμελή επιτροπή Το Συμβούλιο αφού σταθμίσει τους λόγους δύναται να ορίσει τριμελή επιτροπή από μέλη της οικείας Ομάδας Μαθημάτων με τη συμμετοχή του διδάσκοντος για την αναβαθμολόγηση του γραπτού Η βαθμολογία θα προκύπτει από το μέσον όρο της βαθμόλογίας των μελών της Επιτροπής Σε περίπτωση αρνητικής κρίσεως ο σπουδαστής μπορεί να κάνει εκ νέου χρήση του δικαιώματός του αυτού μετά από τρεις εξεταστικές περιόδους στις οποίες συμμετείχε ανεπιτυχώς Αρθρο 15 Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων τράπεζα Θεμάτων 1 Για την ανάπτυξη των θεμάτων χορηγούνται στους εξεταζόμενους οπουδαστές ειδικά σφραγισμένα και υπογραμμένα ιδιόχειρα από τον εξεταστή του μαθήματος φύλλα χάρτου κόλλες αναφοράς ή τυπωμένα ερωτηματολόγια με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας 2 Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων 3 Σπουδαστής που καταλαμβάνεται ν αντιγράφει από βιβλία ή σημειώσεις ή από γραπτό σπουδαστή ή συνεννοείται με άλλον ή άλλους σπουδαστές ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση αυτή 4 Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων εκδίδεται σχετική εγκύκλιος από τον αρμόδιο αντιπρόεδρο του Ιδρύματος η οποία είναι υποχρεωτική στην εφαρμογή της 5 Η κατ εξαίρεση και με ειδικές συνθήκες εξέταση επιτρέπεται μόνο για σπουδαστές με ειδικές ανάγκες 6 Μέοα σε πέντε 5 ημέρες από τη διεξαγωγή του μαθήματος ο εκπαιδευτικός καταθέτει στο τμήμα τη βαθμολογία των εξετάσεων περιόδου καθώς και τον τελικό βαθμό του μαθήματος Μετά από σχετικό έλεγχο το τμήμα προβαίνει στην ανακοίνωοη των αποτελεσμάτων και στην αρχειοθέτηση των βαθμολογιών 7 Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του εξεταστή γία ένα εξάμηνο

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/ecs/KANONISMOS_1999.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Minas Zografos - Pe_LAB
  Minas Zografos Pe LAB M inas Z ografos Email Address minas teipir gr Go Back

  Original URL path: http://web.teipir.gr/minas.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Mar '97

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /network.html (2016-02-14)


 • ERASMUS
  COMPUTER SYSTEMS ENGINEERING INFORMATION PACKAGE EUROPEAN COMMUNITY ACTION SCHEME FOR THE MOBILITY OF UNIVERSITY STUDENTS E RASMUS S OCRATES Ver 1 0 Piraeus Feb 98 Project coordinator J Ellinas jellin

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/ecs/erasmus/main1.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • PTYXIAKES
  μέσω HAND SCANNER Σχεδίαση Κατασκευή Προτύπου ver 1 PeLAB ΠΑΠΠΟΣ Χρήστος ΚΑΪΛΗ Μαρία Ιούν 1994 16 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Αλγόριθμοι Dithering PeLAB ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης Ioύν 1994 17 Αντικειμενοστραφής Βιβλιοθήκη Διανυσματικών Γραφικών VGL Vector Graphics Library PeLAB ΛΥΡΙΤΗΣ Παρασκευάς ΒΕΛΙΜΑΧΙΤΗΣ Γιώργος Ιούν 1994 18 Επεξεργαστής Κειμένου με Ενσωμάτωση Γραφικών PeLAB ΓΟΥΝΑΡΗΣ Στέφανος Ιούν 1994 19 Εφαρμογή Πακέτου Computer Aided Teaching CAT το Δίκτυο Η Υ PerNet b 2342 PeLAB ΜΩΡΑΪΤΗΣ Παναγιώτης ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ Κωσταντίνος Oκτ 1994 20 Ανάπτυξη Πακέτου Optical Character Recognition OCR σε ΠεριβάλλονΑνοιχτής Αρχιτεκτονικής IRIX 5 2 INDY Silicon Graphics PeLAB ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων νος ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Γιώργος Oκτ 1994 21 Video Frame Multiplexer Video Grabber Video Effects Machine Ολοκληρωμένη Σχεδίαση και Κατασκευή PeLAB ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σταύρος Oκτ 1994 22 Δίκτυο PerNET b 2342 με Εφαρμογή Κατανεμημένου PADing S W και H W Pad PDF PeLAB ΚΟΤΑΡΑΣ Βασίλης ΚΑΣΣΗΣ Κυριάκος ΠΛΑΤΗΣ Επαμεινώνδας Iαν 1995 23 Εξερευνητής GOPHER και Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες VERONICA WAIS PHONEBOOKS Επετηρίδα Τμήματος ΗΥΣ 1983 1993 PeLAB ΚΟΥΝΙΑΚΗ Παναγιώτα ΜΑΣΤΟΡΑΣ Παναγιώτης Ιαν 1996 24 World Wide Web Server WWW Εγκατάσταση Διαχείριση Εφαρμογές PDF PeLAB ΖΩΓΡΑΦΟΣ Μηνάς Ιαν 1996 25 G I S Services in W W W ATHENS SURFING PeLAB ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Κων νος ΤΡΑΥΛΟΥ Αμαλία Ιαν 1996 26 Πρωτόκολλα TCP IP και ROUTING PeLAB ΚΟΛΕΓΑ Ευαγγελία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Μάϊ 1996 27 Αναπτυξιακό Πακέτο Ενημέρωσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων για περιβάλλoν W W W και JAVA Εφαρμογή Φαρμακεία Θέατρα Σχολεία PeLAB ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γαβριήλ ΤΖΟΥΒΕΛΗ Παρασκευή Απρ 1997 28 3D INFO SITE Virtual Reality on the W W W Εφαρμογή Τ Ε Ι Πειραιά Η παρουσίαση σε PPT PeLAB ΜΠΕΛΣΗΣ Αλέξανδρος ΜΠΕΡΔΟΥ Γεωργία Απρ 1997 29 Νευρονικά Δίκτυα Ευθείας Τροφοδότησης με Ανάστροφη Διάδοση Σφάλματος Ανάπτυξη Αλγορίθμων Εξομοίωσης Εφαρμογή OCR Η παρουσίαση σε PPT PeLAB ΣΠΥΡΟΥ Σπυρίδων Μάϊ 1997 30 Γραμματειακή Υποστήριξη μέσω INTERNET και με Πλατφόρμα WWW PeLAB ΒΑΒΟΥΛΑΣ Πέτρος ΓΙΩΤΑΚΗΣ Ανδρέας Ιούν 1997 31 Ελεγχος Ημιαυτόματου Τροφοδότη Εγγράφου για Οπτική Αναγνώριση Σπουδαστικών Εγγραφών μέσω HAND SCANNER ΕΚΔΟΣΗ 2 PeLAB ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Σταμάτης ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ Γεώργιος Iούν 1997 32 Ενοποιημένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Δικτύων Η Υ Εφαρμογή Internet VideoConference Η πτυχιακή σε PDF Format για Acrobat Reader 3 0 H Παρουσίαση της πτυχιακής στο Power Point PeLAB ΒΕΛΛΗΣ Θεόδωρος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης Νοέ 1997 33 Ασφάλεια ΔιαΔικτυακής Διακίνησης Πληροφοριών Κρυπρογραφία Ταυτότητες Πιστοποιητικά Εφαρμογές με SSL και PGP H Παρουσίαση της πτυχιακής στο Power Point PeLAB ΓΚΑΔΟΛΟΣ Ιωάννης Ιαν 1998 34 Hλεκτρονική Διακίνηση Αγαθών Κρυπτογραφία Ενδεικτική Εφαρμογή στην Γραμματειακή Υποστήριξη Τμ ΗΥΣ Η πτυχιακή σε PDF H Παρουσίαση σε PPΤ PeLAB ΓΟΥΤΑΣ Δημήτριος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Μαρ 1998 35 Δρομολόγηση Σε IP Διαδίκτυα PeLAB ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Ευάγγελος Σεπ 1998 36 Geographic Information System G I S με τεχνικές Vector Plug in για Microsoft Internet Explorer 3 0 Η παρουσίαση σε SbS PeLAB ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ΠΟΥΛΗΣ Σπύρος Σεπ 1998 37 Στατιστική Παρακολούθηση Κίνησης Δικτύων Ευρείας Κλίμακας Η πτυχιακή σε PDF Η παρουσίαση σε PPT PeLAB ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης Οκτ 1998 38 Web iNDEX Εφαρμογή Αναπαραγωγή Ιατρικού Οδηγού στο WWW και σύνθεση ευρετηρίου PeLAB ΛΕΚΚΑ Καλλιόπη ΤΣΙΧΛΗΣ Δημήτρης Οκτ 1998 39 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ σε WWW Η παρουσίαση σε PPT PeLAB ΛΙΑΝΟΥ

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/ecs/pelab_1/ptixiakes/pt01.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • MICROELECTRONICS HOME PAGE
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ALL STUDENTS MICROELECTRONICS I LAB MICROELECTRONICS II LAB PROFESSOR Mr KOUROS PAVLOS Page layout and HTML programming by Ainarozidou Loukia Programmer Goutas Dimitrios

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/MeLAB/pkouros/page2.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • PTYXIAKES
  ÅëëçíéêÞ Ôõðïðïßçóç ôïõ ECHO êáé ôçò CCL óôçí ÅõñùðáúêÞ Åíùóç S W app Ðáíáãéþôçò Áããåëüðïõëïò Ïêôþ 1996 2 Ëåîéêü Ïñïëïãßáò ÐëçñïöüñéêÞò S W app Æåñâüò ñÞóôïò ÐáðáóðõñéäÜêïò Óðýñïò Éïýí 1996 3 ÉÅÑÁ ÌÏÍÇ ÁÃÉÁÓ ËÁÕÑÁÓ S W app ÌáõñïìÜôçò Ãéþñãïò

  Original URL path: http://web.teipir.gr/new/ecs/pelab_1/ptixiakes/pt02.html (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • PTYXIAKES
  ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÙÍ ÅÎÁÃÙÃÇ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ MicroPro ÊÙÓÔÁÊÇÓ Ïíïýöñéïò ÔÓÉÁÍÔÁÓ Êùíóôáíôßíïò ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 1997 Añ Ðôõ éáêÞò 11 ÖÏÑÇÔÇ ÓÕÓÊÅÕÇ ÐÅÑÉÓÕËËÏÃÇÓ ÊÁÉ ÌÅÔÁÖÏÑÁÓ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ DATEC MicroPro ÂÅÍÉÅÑÇÓ Ãåþñãéïò ÐÁÍÁÃÉÙÔÁÊÇÓ Ìáíþëçò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 1997 Ð ÄÑÏÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ Añ Ðôõ éáêÞò 01 ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ Ç ÅÉÙÍ HI FI MicroPro ÑÏÄÏÐÏÕËÏÓ Ãåþñãéïò Ó ÉÆÁ Âéñãéíßá ÌÁÍÉÁÓ Öþôçò ÌÁÉÏÓ 1989 Añ Ðôõ éáêÞò 02 ÐÑÏÅÍÉÓ ÕÔÅÓ HI FI MicroPro ÊÁÑÁÌÐÁÔÏÓ Ã ÍÉÊÏËÏÕÄÁÊÇÓ Í ÐÁÔÓÁÍÉÁÍ Ó ÌÁÉÏÓ 1989 Añ Ðôõ éáêÞò 03 ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÐÁÊÅÔÏÕ MULTIMEDIA ÌÅ ÈÅÌÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÂÁÍÔÏËËÏÍÔÉÊÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ MicroPro ÖÁÔÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ ÖÅÑÖÕÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 1997 É ÅËËÇÍÁÓ Añ Ðôõ éáêÞò 01 ÔÇËÅÖÙÍÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ 1 4 MicroPro ÃÑÉØÏÓ ÁèáíÜóéïò ÉÏÕÍÉÏÓ 1991 Añ Ðôõ éáêÞò 02 EMULATOR TOY 8031 MicroPro ËÁÆÁÑÉÄÇÓ Ãéþñãïò ÃÉÙÑÃÏÕ ÄÜöíç Añ Ðôõ éáêÞò 03 ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ LOGIC ANALYSER ÌÅ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÔÇ ÊÁÉ ÏÈÏÍÇ LCD MicroPro ÊÁÑÍÁÂÏÓ Ðáíáãéþôçò ÁÑÁËÁÌÐÉÄÇÓ Óôáýñïò Añ Ðôõ éáêÞò 04 Ó ÅÄÉÁÓÇ ÌÉÊÑÏÅËÅÃÊÔÇ ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏÍ Æ8671 ÃÉÁ ÁÍÁÃÍÙÓÇ ÅÃÃÑÁÖÇ ÌÁÃÍÇÔÉÊÙÍ ÊÁÑÔÙÍ MicroPro ÊÅÓÌÅÔÆÇÓ Ãéþñãïò ÌÁÃÊÁÂÅÔÓÏÓ Ãéþñãïò ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 1991 Añ Ðôõ éáêÞò 05 ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÅÍÏÓ ÅËÅÃÊÔÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅËÅÃ Ï ÔÙÍ ÓÕÓÍÈÇÊÙÍ ÔÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÅÍÏÓ ÈÅÑÌÏÊÇÐÉÏÕ MicroPro ÔÆÏÕÑÁÓ Ãéþñãïò ÊÏÕÌÁÑÅËÏÓ Êþóôáò ÃÅÑÁÓÉÌÁÔÏÓ ÂáããÝëçò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 1991 Añ Ðôõ éáêÞò 06 CRT TERMINAL MCS 51 INTEL MC6845 MOTOROLA MicroPro ÃÊÅÊÏÓ Íßêïò ÓÔÁÂÁÑÇÓ ÃéÜííçò ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 1993 Añ Ðôõ éáêÞò 07 ÁÓÕÑÌÁÔÏÓ ÅËÅà ÏÓ ÁÉÓÈÇÔÇÑÉÙÍ MicroPro ÓÁËÉÐÁÓ Áðïóôüëçò ÊÁÑÁÐÁÍÏÓ Êþóôáò ÓÅÑÐÉÙÔÇÓ Íßêïò ÌÁÑÔÉÏÓ 1994 Añ Ðôõ éáêÞò 08 EPROM EMULATOR MicroPro ÄÉÁÊÏÕ Ãåþñãéïò ÂÏËÏÍÁÊÇÓ ÐáíôåëÞò ÌÁÑÔÉÏÓ 1994 Añ Ðôõ éáêÞò 09 PLOTTER Z80 MicroPro ÐÁÏÕÔÉ Ôæáê ÔÁÍÉÓËÁ Öëïñßí ÐÑÏÅÓÔÁÊÇÓ Íßêïò ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ 1994 Añ Ðôõ éáêÞò 10 DATA TERMINAL ME ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÓÅÉÑÉÁÊÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ RS232 MicroPro ÃÊÑÅÓÔÁÓ ÁíáóôÜóéïò ÍÅÏÌÂÑÉÏÓ 1994 Añ Ðôõ éáêÞò 11 SERIAL EPROM PROGRAMMER ÌÅ ÔÏÍ ÌÉÊÑÏÕÐÏËÏÃÉÓÔÇ 8052 ÁÇ MicroPro ÂÁÓÉËÅÉÁÄÇÓ ÓôÝöáíïò ÊÁÌÐÏÕÑÇÓ ñéóôüäïõëïò ÊÉÔÓÅËËÇÓ ÅììáíïõÞë ÌÁÑÔÉÏÓ 1996 Añ Ðôõ éáêÞò 12 ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÙÍ ÁÓÊÇÓÅÙÍ ØÇÖÉÁÊÙÍ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ MicroPro ÌÁËÉÓÉÁÍÏÕ Áéêáôåñßíç ÁÐÑÉËÉÏÓ 1996 Añ Ðôõ éáêÞò 13 ÁÓÕÑÌÁÔÇ ÌÅÔÑÇÓÇ ÓÔÁÈÌÇÓ ÄÅÎÁÌÅÍÇÓ

  Original URL path: http://web.teipir.gr/USERwww/ECS/MpLAB/jellin/soko/ptix.htm (2016-02-14)
  Open archived version from archive •