archive-gr.com » GR » T » TAX-SYMMETRY.GR

Total: 403

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Η φορολογία των δανείων μεταξύ ιδιωτών | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  θεώρηση τη σύμβαση αυτή Ουσιαστικά η θεώρηση του εγγράφου στην Δ Ο Υ αποτελεί η χαρτοσήμανση του δανείου η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός 5 ημερών από την κατάρτιση και υπογραφή του δανείου Σε περίπτωση σύναψης δανείου μεταξύ ιδιωτών που λειτουργούν ως επιτηδευματίες υποχρεούται βάσει της παρ 16 άρθρου 8 του Ν 1882 1990 για την υποβολή του εν λόγω δανείου στην τριμηνιαία κατάσταση συμφωνητικών η υποβολή τους γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω gsis ΦΕΚ Β 246 17 2 2015 Η μη υποβολή του δεν επηρεάζει την ισχύ του δανείου όσον αφορά το δικαστικό επίπεδο διεκδικήσεων ΑΠ 1638 2001 Δ Χαρτοσήμανση και απόδοση χαρτοσήμου Τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών και μεταξύ ιδιώτη και επιτηδευματία υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3 20 υπέρ ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ 5 γ 15 παρ 1α 13παρ 1α του Κώδικα Χαρτοσήμου Το χαρτόσημο αυτό είναι αναλογικό καθώς υπολογίζεται επί της χρηματικής αξίας που αναφέρεται στη δανειακή σύμβαση άρθρο 2 του Π Δ της 28 7 1931 1931 Χαρτόσημο επίσης οφείλεται και από την εξόφληση των τόκων της δανειακής σύμβασης Τα δάνεια που συνάπτονται και εκτελούνται στην αλλοδαπή απαλλάσσονται του τέλους χαρτοσήμου οι καταβολές του δεν γίνονται σε ημεδαπό τραπ κατάστημα Επιπλέον αν συναφθεί έντοκο δάνειο και το προϊόν του δανείου ο οφειλέτης το δανειοδοτήσει περαιτέρω σε τρίτους εντόκως θα οφείλονται τέλη χαρτοσήμου επί των τόκων και των δύο δανείων γιατί απορρέουν από δύο διαφορετικές και αυτοτελείς δανειακές συμβάσεις Όσον αφορά τα δάνεια στα οποία συμβάλλεται άτομο με την επιχειρηματική του ιδιότητα η απόδοση του οφειλόμενου χαρτοσήμου γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα που έγινε η εγγραφή στα λογιστικά βιβλία άρθρο 3 του Π Δ της 28 7 1931 1931 Το αποδεικτικό πληρωμής υπέρ Δημοσίου για το τέλος χαρτοσήμου πρέπει να αναφέρει τα ουσιώδη στοιχεία της δανειακής σύμβασης και να προσαρτάται επί αυτής Υπόχρεος απόδοσης χαρτοσήμου είναι αυτός που καθορίζεται ελεύθερα από την σύμβαση Σε περίπτωση μη καθορισμού αυτό καταβάλλεται από τον οφειλέτη του δανείου Ε Υπολογισμός δήλωση και φορολόγηση τόκων Ύψος επιτοκίου και άτοκος δανεισμός Εκτός από την υποχρέωση απόδοσης του κεφαλαίου ο δανειολήπτης ενδέχεται να υποχρεούται σε καταβολή τόκων Ε1 Άτοκο δάνειο Τόκοι δεν οφείλονται οπωσδήποτε το δάνειο δηλαδή καθαυτό μπορεί να είναι άτοκο Ακόμη και σε περίπτωση άτοκου δανείου αν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς την αποπληρωμή του ο δανειστής μπορεί να απαιτήσει τόκους υπερημερίας Το επιτόκιο πρέπει να συμβαδίζει των συναλλακτικών ηθών και να μην είναι καταχρηστικό Αν το δάνειο είναι άτοκο η φορολογική αρχή μπορεί να αναζητήσει τεκμαρτούς τόκους ως εισόδημα του δανειστή Οι τεκμαρτοί τόκοι μπορεί να υπολογιστούν βάσει του ελάχιστου επιτοκίου που ισχύει στα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας παρά την μη πρόβλεψη που υπάρχει για το θέμα αυτό στον Ν 4172 2013 Ε2 Φορολόγηση έντοκου δανείου Οι τόκοι θα φορολογηθούν στο όνομα του δανειστή ως εισόδημα βάσει των διατάξεων της παρ 2 του άρθρου 40 του ΚΦΕ με συντελεστή 15 Στους φορολογητέους τόκους συμπεριλαμβάνονται και τυχόν τόκοι υπερημερίας που μπορεί να απορρέουν από το ιδιωτικό συμφωνητικό Ε3 Φορολογική δήλωση εισοδήματος από

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2015/11/26/%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%cf%8e/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Ερμηνευτική εγκύκλιος για το «Νόμο Κατσέλη» – Οι αλλαγές | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  μηνών από την υποβολή της αίτησης χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός να προσκομίσουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή της αίτησης ενώ τυχόν παράβαση της διάταξης και μη υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων επιφέρει για τον οφειλέτη τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προστασίας Η διάταξη εισάγεται με δεδομένο ότι εκκρεμούν περί τις 130 000 αιτήσεις και είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων υποβολής αίτησης Επίσης υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις προαναφερθέντα νόμου και η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν 4336 2015 να υποβάλλουν εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη δικάσιμο Εάν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός του προβλεπόμενου διαστήματος η δικάσιμοι επαναπροσδιορίζονται αυτεπαγγέλτως σε συντομότερη δικάσιμο εντός τριετίας Οι παραπάνω επαναπροσδιορισμοί δικασίμων γίνονται ατελώς για τον αιτούντα Η διάταξη εισάγεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλήθος των υποθέσεων που εκκρεμούν καθώς η σύσταση νέων τμημάτων στα ειρηνοδικεία και οι προσλήψεις νέων ειρηνοδικών καθιστούν εφικτό τον ορισμό σύντομης δικασίμου για όλες τις υποθέσεις η συζήτηση των οποίων έχει αρχικά προσδιοριστεί πέραν της τριετίας επί της ουσίας πέραν του έτους 2018 Ρευστοποίηση περιουσίας Βελτιώνεται η προγενέστερη ρύθμιση του ν 3869 2010 με την οποία προβλέπεται με τη δικαστική απόφαση δυνατότητα ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη εκτός της κύριας κατοικίας του Με την προϊσχύουσα διάταξη της παρ 2 του άρθρου 9 του ν 3869 2010 η προστασία της κύριας κατοικίας εκτείνεται σε αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας ύψους ίσου με το αφορολόγητο ποσό αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας συν 50 Με την τροποποιημένη διάταξη καθορίζονται ως κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας α το εισόδημα του οφειλέτη β η αξία της πρώτης κατοικίας και γ

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2015/08/20/%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Νέες διευκρινίσεις σχετικά με υποθέσεις μεταφοράς κατοικίας ή συνήθους διαμονής σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  2238 1994 και η αξία τους υπερβαίνει το 30 της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει σε ύψος το ποσό των 150 000 ευρώ Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων της παρ 6 του άρθρου 76 του ν 2238 1994 δεν αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων της παρ 1 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω νόμου Επομένως θα πρέπει επιπλέον να διερευνάται εάν το φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδας άρθρα 51 έως 56 του Αστικού Κώδικα ή συνήθως διαμένων στην Ελλάδα διαμονή άνω των 183 ημερών Παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω α Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας άγαμος ανέλαβε μισθωτή εργασία στην αλλοδαπή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και προσήλθε στη Δ Ο Υ για δήλωση μεταβολής την 01 Φεβρουαρίου 2013 Ο φορολογούμενος είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του από το 1998 και διαθέτει στην Ελλάδα τα εξής περιουσιακά στοιχεία i Ακίνητο το οποίο εκμισθώνει προς 6 000 ευρώ το έτος και έχει αντικειμενική αξία 120 000 ευρώ και ii Επιβατικό αυτοκίνητο Ι Χ 1 200 κ ε αξίας 4 000 ευρώ Η αξία των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα από τα οποία προκύπτει εισόδημα ανέρχεται στο ύψος των 124 000 ευρώ ενώ ο φορολογούμενος δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή Ο φορολογούμενος πληροί τα κριτήρια της υποπ γγ της περ β της παρ 6 του άρθρου 76 γιατί η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα από τα οποία προκύπτει εισόδημα υπερβαίνει το 30 της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων και παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε έτη εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο άλλο κράτος π χ με την προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας κ λπ β Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας άγαμος ανέλαβε μισθωτή εργασία στην αλλοδαπή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και προσήλθε στη Δ Ο Υ για δήλωση μεταβολής στις 15 Ιανουαρίου 2013 Ο φορολογούμενος είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του από το 2003 και διαθέτει στην Ελλάδα τα εξής περιουσιακά στοιχεία i Ακίνητο το οποίο εκμισθώνει προς 6 000 ευρώ το έτος και έχει αντικειμενική αξία 120 000 ευρώ ii Επιβατικό αυτοκίνητο Ι Χ 1 200 κ ε αξίας 4 000 ευρώ και iii Καταθέσεις 40 000 ευρώ από τις οποίες προκύπτουν τόκοι 1 200 ευρώ το έτος Ο φορολογούμενος πληροί τα κριτήρια της υποπ γγ της περ β της παρ 6 του άρθρου 76 γιατί η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα από τα οποία προκύπτει εισόδημα ανέρχεται στο ύψος των 164 000 ευρώ δηλαδή υψηλότερο από το ποσό των 150 000 ευρώ και παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε έτη εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο άλλο κράτος π χ με την προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας κ λπ γ Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας έγγαμος με 1 τέκνο ανέλαβε μισθωτή εργασία στην αλλοδαπή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και προσήλθε στη Δ Ο Υ για δήλωση μεταβολής την 01 Μαρτίου 2013 Η οικογένεια

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2015/08/08/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%83/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Οροι χρήσης | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  όπως εκάστοτε ισχύουν Για την εγγραφή στο www TAX SYMMETRY gr θα πρέπει ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών ή να έχει την έγκριση των κηδεμόνων του Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν και δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών Έχει επίσης την δυνατότητα να διαγραφεί από το TAX SYMMETRY Εάν ο χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του μετά από 7 ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής τα χρήματα που πιθανόν έχει καταβάλει δεν επιστρέφονται Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα το TAX SYMMETRY δικαιούται να διακόψει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτόν Για την επανενοργοποίηση των παροχών ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εκ νέου το ποσόν που έχει συμφωνηθεί ή να εξοφλήσει την οφειλή που έχει δημιουργηθεί Το TAX SYMMETRY διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες οποιουδήποτε εγγεγραμμένου χρήστη εάν κρίνει κατά την απόλυτη κρίση του ότι δεν τηρούνται από τον χρήστη στο ακέραιο οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές Επίσης μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη εάν διαπιστώσει κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας Σε αυτήν την περίπτωση τα χρήματα που πιθανόν ο χρήστης έχει καταβάλει δεν επιστρέφονται Το TAX SYMMETRY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα ως προς την δομή ή το γραφικό περιβάλλον και να εμπλουτίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση Δεσμεύεται όμως ότι οι αλλαγές αυτές και οι τροποποιήσεις δεν θα επιφέρουν καμία αλλοίωση ή διαστρέβλωση στα δημοσιευμένα δεδομένα Follow Αναζήτηση Περιοχή μελών Είσοδος Συνδρομητικές υπηρεσίες Πληροφορίες Πακέτα παροχών για Ιδιώτη Πακέτα παροχών για Ελεύθερο Επαγγελματία Πακέτα παροχών για Επιχείρηση Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις Υπηρεσίες Για Επιχειρήσεις Φορολογικές Λογιστικές Έλεγχος Αποθήκη Νομικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Πληροφορικής Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μισθοδοσία Ασφαλιστικά Φορολογικές Δηλώσεις Επενδύσεις Εκτελωνισμοί Για Επιχειρηματίες Λογιστικές Έλεγχος Υπηρεσίες Πληροφορικής Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μισθοδοσία

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7%cf%82/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Προσωπικά δεδομένα | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  του Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες σελίδες του www Tax symmetry gr ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Το www Tax symmetry gr δεν θα δημοσιεύσει αποκαλύψει στοιχεία χωρίς την έγκριση του χρήστη και δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών του δεδομένων Το www Tax symmetry gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www Tax symmetry gr Πνευματική Ιδιοκτησία Το σύνολο του περιεχομένου του www Tax symmetry gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η επεξεργασία αναπαραγωγή και με κάθε τρόπο διάθεση των δεδομένων χωρίς την συναίνεση του www Tax symmetry gr και του υποκειμένου που είναι ο φορέας των δεδομένων Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του www Tax symmetry gr αποτελείται από δεδομένα του διαχειριστή και ένα μερος του από τους εγγεγραμένους χρήστες που είναι και αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι τρίτων για τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από κείμενα και οποιαδήποτε στοιχεία που καταχωρούν ή δίνουν προς καταχώρηση καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών Ιστοσελίδες τρίτων μερών Το www Tax symmetry gr μπορεί να περιέχει δεσμούς links προς άλλους δικτυακούς τόπους sites οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους φυσικά ή νομικά πρόσωπα Σε καμία περίπτωση το www Tax symmetry gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους την πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματαή ή την προστασία προσωπικών

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  More Welcome The company E T S C EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL AND CONSULTANTS SERVICES staffed with knowledgeable associates with many years experience and qualified everyone in the industry offering comprehensive Accounting Tax Legal Services and Services to anyone interested With many years of experience and continuous monitoring of processes and changes in tax labor legal and investment issues are able to meet the needs of each interested party whether Professionals actress singer journalist engineer etc whether Small and Medium Enterprise Individual Enterprise LP Co Ltd needed to support an accounting firm whether large companies o r Industry SA SA E required staffing of the internal accounting department and also monitoring control and proper maintenance of each process on the Accounting Tax Payroll obligations Maintenance Warehouse cost Production Imports and Exports and any related insurance issues and Legal Services as well as in relation to IT Seeing that today the crisis and the market is constantly having problems decided to join forces and support every business and professional and provide quality reliable and serious services within a climate of constantly changing laws and everyone must is aware Περιοχή μελών Είσοδος Συνδρομητικές υπηρεσίες Πληροφορίες Πακέτα παροχών για Ιδιώτη Πακέτα παροχών για

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/en/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  наши услуги Предпринимателям больше добро пожаловать Компания E T S C Европейский контроль СИММЕТРИИ НАЛОГ И КОНСУЛЬТАНТЫ УСЛУГИ укомплектованы знающих сотрудников имеющих многолетний опыт работы и квалифицированные всех в отрасли предлагая всеобъемлющую бухгалтерского налогового юридические услуги и услуги для всех заинтересованных лиц Имея многолетний опыт и постоянный мониторинг процессов и изменений в налоговое трудовое правовых и инвестиционных вопросов в состоянии удовлетворить потребности каждой заинтересованной стороной будь то профессионалы актриса певица журналист инженер и т д будь то малого и среднего предпринимательства индивидуальные предприятия LP Co Ltd необходимые для поддержки бухгалтерской фирмы будь то крупные компании или промышленности SA SA Э необходимые кадровые отдела внутреннего учета а также мониторинга контроля и надлежащего технического обслуживания каждого процесса по учету налогам заработной платы обязательства обслуживание складов затрат производства импорта и экспорта и любые вопросы связанные с страхованием и Юридические услуги а также по отношению к ИТ Видя что сегодня кризис и рынок постоянно возникают проблемы решили объединить усилия и поддержать каждого бизнеса и профессиональных предоставлять качественные надежные и серьезные услуги в атмосфере постоянно меняются законы и все должны осознает Περιοχή μελών Είσοδος Συνδρομητικές υπηρεσίες Πληροφορίες Πακέτα παροχών για Ιδιώτη Πακέτα παροχών για Ελεύθερο Επαγγελματία Πακέτα παροχών για Επιχείρηση Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις Услуги Для

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/ru/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Παράταση έως 30.6.2016 για τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  έγιναν αιτία να καθυστερήσει η έναρξη υποβολής των δηλώσεων 2 Εάν εμφανιστούν προβλήματα κατά την υποβολή των δηλώσεων μηχανογραφικά κλπ η ημερομηνία αυτή θα μετακινηθεί ανάλογα για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους φορολογούμενους Τονίζουμε ότι στόχος του Υπουργείου είναι να υποβληθούν έγκαιρα οι δηλώσεις και για τον λόγο αυτό καθορίζουμε από την αρχή διάστημα τριών μηνών για την υποβολή τους ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Καλούμε τους φορολογούμενους να μην αφήσουν την υποχρέωσή τους αυτή για τις τελευταίες ημέρες όπου εντοπίζονται συνήθως τα περισσότερα προβλήματα Τους καλούμε να ανταποκριθούν άμεσα και να ολοκληρώσουν την όλη διαδικασία Καλούμε τους λογιστές φοροτέχνες να συμβάλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην υποβολή των δηλώσεων και να επιλέξουν άλλες μορφές κινητοποίησης για τα υπαρκτά προβλήματά τους Σε συναντήσεις με τους φορείς τους άμεσα θα προσπαθήσουμε να βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα επιτρέψουν την ομαλή ολοκλήρωση των δηλώσεων Πηγή www taxheaven gr Follow Προηγούμενο άρθρο Επόμενο άρθρο Αναζήτηση Περιοχή μελών Είσοδος Συνδρομητικές υπηρεσίες Πληροφορίες Πακέτα παροχών για Ιδιώτη Πακέτα παροχών για Ελεύθερο Επαγγελματία Πακέτα παροχών για Επιχείρηση Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις Υπηρεσίες Για Επιχειρήσεις Φορολογικές Λογιστικές Έλεγχος Αποθήκη Νομικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Πληροφορικής Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μισθοδοσία Ασφαλιστικά Φορολογικές Δηλώσεις Επενδύσεις Εκτελωνισμοί Για Επιχειρηματίες Λογιστικές Έλεγχος Υπηρεσίες Πληροφορικής Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μισθοδοσία Φορολογικές Δηλώσεις Για Ιδιώτες Φορολογικές Λογιστικές Φορολογικές Δηλώσεις Επενδύσεις Νομικές Υπηρεσίες Διάφορα Links Έντυπα Τελευταία Φορολογικά Νεα Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Από 1 7 2016 οι εργοδότες θα καταβάλουν τις αποδοχές των εργαζομένων μαζί με τις εισφορές και τον ΦΜΥ Επιχειρηματικά Νέα ΕΣΠΑ 2016 Προκήρυξη προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές ΕΣΠΑ 2016 Προκήρυξη προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα ΕΣΠΑ 2016 Προκήρυξη προγράμματος Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Φορολογικά Νέα Τα ψιλά γράμματα του

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2016/04/09/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%89%cf%82-30-6-2016-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •