archive-gr.com » GR » T » TAX-SYMMETRY.GR

Total: 403

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Νέες Οδηγίες -Δείτε τις αλλαγές που αφορούν στις δηλώσεις Ε1 βάσει της νέας απόφασης | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  και για τη σύζυγό του αθροιστικά μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την λήξη υποβολής της δήλωσης Για τις περιπτώσεις υποβολής της δήλωσης μέχρι και το μήνα Μάιο υπάρχει δυνατότητα εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι την 31 7 2014 Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1 5 Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Στην περίπτωση των προστατευόμενων μελών με εξαίρεση τα προστατευόμενα τέκνα κατοίκων εξωτερικού και τα προστατευόμενα τέκνα αλλοδαπών υπηκόων που εργάζονται στη χώρα μας και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίοι απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεδομένου ότι ασφαλίζονται σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης βάσει διμερούς ασφαλιστικής σύμβασης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απόκτηση Α Μ Κ Α για τους ίδιους αλλά και για τα προστατευόμενα τέκνα τους η αναγραφή του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική Αυτά θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3 000 ευρώ ή το ποσό των 6 000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67 και άνω Η εγκύκλιος αναφέρει πως είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος Επισημαίνεται ότι για τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους για το οικονομικό έτος 2014 ανεξαρτήτως ύψους ποσού και δηλώνονται στους κωδικούς 667 668 Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει σε κάθε περίπτωση την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά Για την διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και προκειμένου για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας η οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011 Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων Ε2 του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών Ε3 της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων Ε16 συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων Ε2 το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών Ε3 και η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε φυσική μορφή μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/05/30/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%86%ce%bf/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Οι συντελεστές φορολόγησης εταιρειών για τις φετινές δηλώσεις | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  Ι Κ Ε 10 Αρθρο 55 ν 2238 1994 Στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό 10 Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα Ο Ε Ε Ε Κοινοπραξίες Αρθρο 10 ν 2238 1994 Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα μετά την αφαίρεση των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς καθώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 φορολογείται ως εξής Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες Ο Ε ετερόρρυθμες εταιρείες Ε Ε κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες με την ακόλουθη κλίμακα Κλιμάκιο εισοδήματος ευρώ Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου ευρώ Σύνολο Εισοδήματος ευρώ Σύνολο Φόρου ευρώ 50 000 26 13 000 50 000 13 000 Υπερβάλλον 33 Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή είκοσι έξ τοις εκατό 26 Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55 Επίσης για τους υπόχρεους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 98 και επόμενα Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση επί των κερδών αυτών των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους Ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 26 Αρθρο

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/05/05/%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%8e/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Ζείτε στο εξωτερικό-Που υποβάλλετε τη δήλωση σας; | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  τη διαβιβάσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ Ο Υ Τι ισχύει με τα δικαιολογητικά των κατοίκων εξωτερικού 1 Όλα τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα Αν ο εκδότης αυτών των δικαιολογητικών είναι αλλοδαπός γενικά μαζί με καθένα από αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλεται και μετάφρασή του στα Ελληνικά Η μετάφραση αυτή μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε Αρχή γενικά ή πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα 2 Η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται με τα πρωτότυπα των σχετικών τιμολογίων ή αποδείξεων 3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση καθορίζονται είτε απευθείας από διάταξη του νόμου είτε από υπουργικές αποφάσεις και διαταγές καθώς και την απόφαση για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον έτους 2014 Αν κάποιο δικαιολογητικό που απαιτείται έχει συνυποβληθεί με δήλωση προηγούμενου οικον έτους η οποία υποβλήθηκε στην ίδια φορολογική αρχή μπορεί να γίνει σχετική ρητή αναφορά Αν όμως αυτό το δικαιολογητικό έχει υποβληθεί σε άλλη ΔΟΥ πρέπει να υποβληθεί νέο έστω σε κυρωμένο φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου 4 Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά αλλά αυτά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν Ο κάτοικος εξωτερικού πρέπει να αποδείξει ότι κατοικούσε όντως περισσότερες από 183 ημέρες μέσα στο 2013 Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να λάβει από τη χώρα διαμονής του ένα πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και να το καταθέσει στις Ελληνικές φορολογικές αρχές ορίζοντας επίσης υποχρεωτικά αντίκλητο στην Ελλάδα και μεταφέροντας τις φορολογικές του υποχρεώσεις στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού Τα δικαιολογητικά είναι α βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους ή β Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή τότε

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/04/11/%ce%b6%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b7/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Φορολογική δήλωση: Πώς θα γράψετε τους τόκους – Πώς αμφισβητούνται τα τεκμήρια και πώς θα γράψετε τις δαπάνες που τα μειώνουν | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων αλλοδαπής προέλευσης καθώς και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης παραμένουν στην αλλοδαπή ο δικαιούχος πρέπει να αποδίδει ο ίδιος το φόρο με υποβολή δήλωσης στη Δ Ο Υ στην οποία υπάγεται Περαιτέρω στους κωδικούς συμπληρώνονται τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003 361 ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία Δ Ε Η Α Ε ή άλλο προμηθευτή μετά από την ένταξη τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα 10 kw κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν 3468 2006 ΦΕΚ 8 Α ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο δεν θα συμπληρώνονται στους κωδικούς αυτούς γιατί από τη χρήση 2011 και μετά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον περιορισμό των τεκμηρίων σχετ η ΠΟΛ 1079 12 4 2011 απόφαση του Υπ Οικονομικών Θα συμπληρώνονται όμως στους κωδικούς 995 996 προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ 1167 2 8 2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπ Οικονομικών Κωδικοί 667 668 Τόκοι καταθέσεων Συμπληρώνονται τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013 από τόκους καταθέσεων ημεδαπής προέλευσης Κωδικοί 657 658 Συμπληρώνονται τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013 τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται σύμφωνα με την παρ 2 του αρ 29 του ν 3986 2011 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Συγκεκριμένα στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται οι μισθοί οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80 Επίσης συμπληρώνονται το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη εφόσον καταβάλλονται σε ολικά τυφλούς ή σε κινητικά ανάπηρους άνω του 80 Περαιτέρω στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης παρ 1 αρ 14 ΚΦΕ οι αμοιβές των υπαλλήλων της ΕΕ για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 2ου εδ του άρθρου 12 πρώην άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της ΕΕ της 8 4 1965 όπως ισχύει σήμερα καθώς και οι αμοιβές των προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1014 22 2 2010 Τέλος συμπληρώνονται τα μερίσματα της παραγρ 1 του άρθρου 43 του ν 4111 2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν 4141 2013 Σημειώνεται ότι αν από το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται σε ολικά τυφλούς και κινητικά ανάπηρους άνω του 80 καθώς και από τους μισθούς τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή κινητικά ανάπηροι άνω του 80 έχει παρακρατηθεί φόρος ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά συμπληρώνονται στους κωδικούς 313 316 του πίνακα 8 Κωδικοί 661 662 Συμπληρώνεται το ποσό του επιδόματος του Ο Α Ε Δ που εισπράξατε μέσα στο 2013 Κωδικοί 431 432 Κέρδη από συμμετοχή σε Ο Ε Ε Ε αστικές και μη κερδοσκοπικές εταιρείες Συμπληρώνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από συμμετοχή σας σε ημεδαπές Ο Ε ή Ε Ε ή κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες τα οποία φορολογούνται κατά περίπτωση με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν 2238 1994 και συμπληρώστε τις ενδείξεις σε ειδική κατάσταση Κωδικοί 433 434 Συμπληρώνεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ 3 5 και στα καθαρά κέρδη της περ 8 Κωδικοί 305 306 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΚΑΣ Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ΕΚΑΣ Κωδικοί 477 478 Συμπληρώνονται τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων επιδοτήσεις αποζημιώσεις οικονομικές ενισχύσεις κ τ λ που πήρατε μέσα στο έτος 2013 εκτός των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της παραγωγής που συμπληρώνονται στους κωδικούς αριθμούς 995 996 Οι επιδοτήσεις των κωδ αυτών 477 478 δεν λαμβάνονται υπόψη για τη κάλυψη των τεκμηρίων Κωδικοί 801 803 Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των ιδιοκτητών Κωδικοί 092 096 Επιλέξτε τη λέξη ΝΑΙ στην περίπτωση που φιλοξενείστε Κωδικοί 091 095 Ενοικιαζόμενη κατοικία Συμπληρώνεται ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας που μισθώνετε Κωδικοί 097 099 Συμπληρώνεται ο αριθμός των μηνών για τους οποίους καταβάλατε ενοίκιο μέσα στο έτος 2013 για τη συγκεκριμένη κατοικία ή φιλοξενηθήκατε στη συγκεκριμένη κατοικία Κωδικοί 811 816 Ενοίκιο Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλατε μέσα στο έτος 2013 για κύρια κατοικία της οικογένειάς σας Εάν οι εκμισθωτές είναι περισσότεροι από τρεις στις δυο πρώτες σειρές συμπληρώνονται οι δυο εκμισθωτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους καταβάλατε και στην επόμενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που καταβάλατε μέσα στο 2013 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές χωρίς να συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο και ο Α Φ Μ τους Εάν στη διάρκεια του 2013 αλλάξατε μία ή περισσότερες κατοικίες στην κάθε σειρά θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή και το ποσό ενοικίου κάθε κατοικίας που μισθώσατε Εάν μισθώσατε δυο κύριες κατοικίες μέσα στο 2013 από τις οποίες η πρώτη κατά σειρά μίσθωσης έχει τρεις εκμισθωτές στην πρώτη σειρά θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή της πρώτης κατοικίας στον οποίο καταβάλατε το μεγαλύτερο ποσό στη δεύτερη το ποσό που καταβάλατε στους υπόλοιπους χωρίς τα στοιχεία τους και στην τρίτη τα στοιχεία του εκμισθωτή της δεύτερης κατοικίας και το ποσό που του καταβάλατε Εάν χρειαστούν περισσότερες σειρές από αυτές που έχει το έντυπο θα επισυνάψετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση όπου θα συμπληρώσετε όσα δεν χώρεσαν στις σειρές που έχει το έντυπο Κωδικοί 804 807 Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των εκμισθωτών Κωδικοί 817 823 Ενοίκιο για παιδιά που σπουδάζουν Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό ενοικίου που καταβάλατε για την ενοικίαση κατοικίας η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που σπουδάζει σ αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού εφόσον τα παιδιά αυτά συμπληρώνονται στον πίνακα 9 της δήλωσης Σε περίπτωση που καταβάλατε ενοίκιο για το πρώτο σας παιδί σε περισσότερους από

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/04/09/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%88%ce%b5%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Διευκρινίσεις για τις αμοιβές Δ.Σ. που δίνονται από τα κέρδη επιχειρήσεων με την μορφή μερίσματος | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  τα κέρδη των επιχειρήσεων βάση του άρθρου 24 του ν 2190 1920 Οι εν λόγω αμοιβές δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία φορολογούνται κατά την διανομή με 10 και μετά από την φορολόγηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τις αμοιβές αυτές www taxheaven gr Follow Προηγούμενο άρθρο Επόμενο άρθρο Αναζήτηση Περιοχή μελών Είσοδος Συνδρομητικές υπηρεσίες Πληροφορίες Πακέτα παροχών για Ιδιώτη Πακέτα παροχών για Ελεύθερο Επαγγελματία Πακέτα παροχών για Επιχείρηση Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις Υπηρεσίες Για Επιχειρήσεις Φορολογικές Λογιστικές Έλεγχος Αποθήκη Νομικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Πληροφορικής Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μισθοδοσία Ασφαλιστικά Φορολογικές Δηλώσεις Επενδύσεις Εκτελωνισμοί Για Επιχειρηματίες Λογιστικές Έλεγχος Υπηρεσίες Πληροφορικής Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μισθοδοσία Φορολογικές Δηλώσεις Για Ιδιώτες Φορολογικές Λογιστικές Φορολογικές Δηλώσεις Επενδύσεις Νομικές Υπηρεσίες Διάφορα Links Έντυπα Τελευταία Φορολογικά Νεα Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Από 1 7 2016 οι εργοδότες θα καταβάλουν τις αποδοχές των εργαζομένων μαζί με τις εισφορές και τον ΦΜΥ Επιχειρηματικά Νέα ΕΣΠΑ 2016 Προκήρυξη προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές ΕΣΠΑ 2016 Προκήρυξη προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα ΕΣΠΑ 2016 Προκήρυξη προγράμματος Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Φορολογικά Νέα Τα ψιλά γράμματα του νέου τοπίου στον ΦΠΑ Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για έναρξη επαγγέλματος Aμφισβήτηση αντικειμενικών

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/04/09/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b9%ce%b2%ce%ad%cf%82-%ce%b4-%cf%83-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Δύο νέα φορολογικά νομοσχέδια θα κατατεθούν Απρίλιο και Ιούλιο | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  επιχειρήσεις από το ΦΠΑ αναμένεται να καθοριστεί 2 Δημιουργία ειδικής μονάδας για την παρακολούθηση των συνολικών επιδόσεων του ΦΠΑ για την ανάλυση τάσεων και δυνητικών κινδύνων των εσόδων και για την υποβολή εισηγήσεων για ενέργειες βελτίωσης στις επιδόσεις του ΦΠΑ 3 Εκκαθάριση του μητρώου ΦΠΑ από τις ανενεργές επιχειρήσεις 4 Δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επικύρωσης για την επιστροφή του ΦΠΑ που βασίζεται σε παραμέτρους κινδύνου risk based Όπως αναφέρεται θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα ελέγχου με βάση κριτήρια κινδύνου Το ιστορικό κάθε επιχείρησης θα είναι ο σημαντικός παράγοντας που θα καθορίζει το πότε θα επιστρέφεται ο ΦΠΑ Οσες επιχειρήσεις με βάση τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχουν καλό ιστορικό θα λαμβάνουν άμεσα τον ΦΠΑ χωρίς κανέναν έλεγχο 5 Κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ 6 Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία 7 Συμψηφισμός οφειλών ΦΠΑ Αν και αρχικά είχε συμπεριληφθεί σχετική διάταξη στο πολυνομοσχέδιο ωστόσο απαλείφθηκε από το τελικό σχέδιο Η διάταξη θα επανέλθει σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέχρι το τέλος Απριλίου και θα προβλέπει τον συμψηφισμό του ΦΠΑ που οφείλουν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο με τον ΦΠΑ που χρωστούν οι φορείς της γενικής κυβέρνησης στις επιχειρήσεις www taxheaven gr Follow Προηγούμενο άρθρο Επόμενο άρθρο Αναζήτηση Περιοχή μελών Είσοδος Συνδρομητικές υπηρεσίες Πληροφορίες Πακέτα παροχών για Ιδιώτη Πακέτα παροχών για Ελεύθερο Επαγγελματία Πακέτα παροχών για Επιχείρηση Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις Υπηρεσίες Για Επιχειρήσεις Φορολογικές Λογιστικές Έλεγχος Αποθήκη Νομικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Πληροφορικής Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μισθοδοσία Ασφαλιστικά Φορολογικές Δηλώσεις Επενδύσεις Εκτελωνισμοί Για Επιχειρηματίες Λογιστικές Έλεγχος Υπηρεσίες Πληροφορικής Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μισθοδοσία Φορολογικές Δηλώσεις Για Ιδιώτες Φορολογικές Λογιστικές Φορολογικές Δηλώσεις Επενδύσεις Νομικές Υπηρεσίες Διάφορα Links Έντυπα Τελευταία Φορολογικά Νεα Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Από 1 7 2016 οι εργοδότες θα καταβάλουν τις αποδοχές των εργαζομένων μαζί με τις εισφορές και

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/04/03/%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Τι αλλάζει το 2014 στη φορολογία ακινήτων – Διαβάστε όλες τις ανατροπές | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  κατά 15 000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του Δευτερεύουσας κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης με άδεια κατασκευής έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Παλαιών κτισμάτων με άδεια κατασκευής έως 31 Δεκεμβρίου 2005 2 ΦΠΑ 23 Με ΦΠΑ επιβαρύνεται η αγορά νεόδμητων ακινήτων πλην της πρώτης κατοικίας με άδεια κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά Επίσης με ΦΠΑ 23 επιβαρύνεται ο οικοπεδούχος στην περίπτωση της αντιπαροχής 3 Φόρος υπεραξίας Ο φόρος αυτός βαρύνει τους πωλητές των ακινήτων και επιβάλλεται με συντελεστή 15 Από τον φόρο εξαιρούνται οι φορολογούμενοι που μεταβιβάζουν ακίνητα τα οποία απέκτησαν πριν από το 1995 ενώ το αφορολόγητο όριο των 25 000 ευρώ ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο έχει διακρατηθεί για τουλάχιστον 5 χρόνια Ειδικότερα με τη νέα ρύθμιση Θα απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας 15 όσοι φορολογούμενοι μεταβιβάζουν ακίνητα που είχαν αποκτήσει πριν από το 1995 Για τον υπολογισμό του φόρου η τιμή κτήσης ανάλογα με τον τρόπο απόκτησης του ακίνητου θα προσδιορίζεται ως εξής α Αγορά Ως τιμή κτήσης θα λαμβάνεται υπόψη το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο β Κληρονομιά δωρεά γονική παροχή Ως τιμή κτήσης θα λαμβάνεται υπόψη η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς δωρεάς ή γονικής παροχής γ Σε κάθε άλλη περίπτωση η τιμή κτήσης θα υπολογίζεται ως εξής Από την τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών ΔΤΚατ του έτους κτήσης διά του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους Ως ΔΤΚατ νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου Δεκεμβρίου κάθε έτους όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος Ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου που μεταβιβάζεται καθιερώνονται συντελεστές απομείωσης της αξίας οι οποίοι κλιμακώνονται με βάση τα χρόνια ιδιοκτησίας του ακινήτου Για ακίνητα που έχουν μείνει στην κατοχή του

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/04/03/%cf%84%ce%b9-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-2014-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Οικοδομικές επιχειρήσεις, αλλαγές στη φορολόγηση και στην τήρηση βιβλίων | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  βάσει του προκύπτοντος λογιστικού αποτελέσματος Για πωλήσεις ημιτελών ιδιοκτησιών θα εφαρμοστούν οι διατάξεις προϋπολογιστικής φορολόγησης συνδυασμός του λογιστικού και τεκμαρτού υπολογισμού αποτελέσματος με συντελεστή 20 Εξακολουθούν δηλαδή να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν 2238 94 Επίσης όσες τηρούσαν απλογραφικά βιβλία η φορολόγησή τους για τη χρήση 2013 θα γίνει για τελευταία φορά με τεκμαρτό τρόπο κατά εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν 2238 94 Από τη χρήση που αρχίζει από 1 1 2014 και για τις μετέπειτα χρήσεις θα ισχύουν τα ακόλουθα Διπλογραφικά βιβλία Βάσει λογιστικού προσδιορισμού με εξαίρεση ειδικός προϋπολογισμός κερδών στην πώληση ημιτελών ιδιοκτησιών Απλογραφικά βιβλία α Επιχειρήσεις που πωλούν ιδιοκτησίες των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1 1 2006 θα συνεχίσουν να υπολογίζουν τα κέρδη τους τεκμαρτά με συντελεστή καθαρού κέρδους 20 επί των ακαθαρίστων εσόδων β Επιχειρήσεις που πωλούν ιδιοκτησίες των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά την 1 1 2006 υπάγονται στις διατάξεις ΦΠΑ τα κέρδη τους θα προκύψουν με λογιστικό προσδιορισμό και στην περίπτωση αυτή θα ισχύει ο προαναφερθείς περιορισμός πώλησης των ημιτελών ιδιοκτησιών γ Τέλος οι επιχειρήσεις που πωλούν ιδιοκτησίες που οι άδειες έχουν εκδοθεί και πριν και μετά την 1 1 2006 θα υπάρξει μικτός τρόπος υπολογισμού των κερδών Τεκμαρτός για τις πριν την 1 1 2006 και λογιστικός υπολογισμός για τις μετά την 1 1 2006 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο τελευταίος φορολογικός νόμος στις μεταβατικές τους διατάξεις ν 4172 13 άρθρο 72 παρ 24 προβλέπει τον λογιστικό υπολογισμό των κερδών μόνο για τις νέες οικοδομές χωρίς να κάνει αναφορά στον τρόπο υπολογισμού των κερδών των παλαιών Η ανάγκη λογιστικού υπολογισμού του αποτελέσματος για τη χρήση 2014 στις οικοδομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία οδηγεί σε ένα πρόσθετο πρόβλημα που σχετίζεται με την απογραφή έναρξης της χρήσης αυτής 01 01 2014 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω βάση του ΚΦΑΣ δεν υπάρχει υποχρέωση απογραφής των αποθεμάτων για τις οικοδομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία Το παραπάνω κενό καθιστά απαραίτητη την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικονομικών που θα ξεκαθαρίζει τον τρόπο αποτύπωσης του αρχικού αποθέματος της 1 ης Ιανουαρίου 2014 των οικοδομών ώστε το κόστος τους να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του φορολογικού αποτελέσματος της χρήσης 2014 Πιστεύουμε ότι το αρχικό και το τελικό απόθεμα θα είναι αυτό που προκύπτει από το βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου που τηρούν οι οικοδομικές επιχειρήσεις Λοιπές αλλαγές και επισημάνσεις Πρέπει να επισημανθεί ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση θεώρησης του Βιβλίου Κοστολογίου οικοδομής αλλά και του Στοιχείου Παράδοσης Κτισμάτων που υποχρεωτικά τηρούν και εκδίδουν αντίστοιχα οι επιχειρήσεις για τις υπαγόμενες στο ΦΠΑ οικοδομές Αυτό ισχύει διότι η υποχρέωση τήρησής τους προκύπτει από τον Κώδικα ΦΠΑ άρθρο 6 του Ν 2859 και όχι από τον ΚΦΑΣ που προβλέπει την κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων από την 01 01 2014 Μεταβολές στο ΦΠΑ οικοδομικών επιχειρήσεων Μια σημαντική αλλαγή που έδωσε μικρή ανάσα ρευστότητας στις οικοδομικές επιχειρήσεις είναι η δοθείσα παράταση ως το τέλος του 2014 της υποχρέωσης των οικοδομικών επιχειρήσεων να αποδώσουν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/04/02/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive