archive-gr.com » GR » T » TAX-SYMMETRY.GR

Total: 403

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  ετήσιο κύκλο εργασιών π χ πρατήρια υγρών καυσίμων υπάρξουν εξαιρέσεις όπως στο ισχύον καθεστώς γιατί αλλιώς θα πρέπει άμεσα να οργανωθούν Επίσης τονίζεται ότι καμία αλλαγή δεν επιφέρει στους αγρότες που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Οι επιχειρήσεις και οι λογιστές θα κληθούν να εφαρμόσουν τα Ε Λ Π και να χρησιμοποιήσουν τα νέα υποδείγματα με τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης του 2015 δηλαδή αρχές του έτους 2016 Μέχρι τότε υπάρχει αρκετός χρόνος προετοιμασίας για όλους Πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι έγκαιρα θα εκδοθούν οι διευκρινιστικές οδηγίες εφαρμογής και ότι θα αποτελούνται από ένα ενιαίο κείμενο και όχι από διάσπαρτες αποφάσεις που θα αλλοιώνουν το νόμο Ποια όμως είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που θα επιφέρει η εφαρμογή των Ε Λ Π Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής των Ε Λ Π για τις επιχειρήσεις είναι η κατά το άρθρο 24 δυνατότητα επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Παρέχεται η δυνατότητα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις να επιμετρούνται μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους Εύλογη αξία Fair value Η τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού μιας υποχρέωσης μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες κατά την ημερομηνία μέτρησης Στα πλεονεκτήματα επίσης συγκαταλέγονται Η καλύτερη και διαφανέστερη απεικόνιση των Οικονομικών καταστάσεων η οποία προσεγγίζει με μεγαλύτερη αξιοπιστία και σε μεγαλύτερο βαθμό την πραγματικότητα κατάργηση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και των Εκτάκτων αποτελεσμάτων ορθή απεικόνιση του Λίζινγκ εμφάνιση του Φόρου Εισοδήματος στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως κ λ π και τη σύγκριση σε σχέση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Εταιρείες Η υιοθέτηση κοινού πλαισίου λογιστικών αρχών και κανόνων σημαίνει ότι όμοιες συναλλαγές και οικονομικές συνθήκες θα απεικονίζονται από διαφορετικές επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο Η συγκρίσιμη πληροφόρηση επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων τράπεζες επενδυτές εσωτερικού και εξωτερικού πελάτες προμηθευτές την καλύτερη αξιολόγηση Η Μείωση του κόστους ενδοομιλικής πληροφόρησης και βελτίωση της αποτελεσματικότητας Πολλές μητρικές εταιρείες του εξωτερικού απαιτούν από τις θυγατρικές τους να προσαρμόζουν τα οικονομικά τους μεγέθη σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο της έδρας τους κι έχει ως αποτέλεσμα την προετοιμασία οικονομικών πληροφοριών εις διπλούν τοπικές αρχές και για σκοπούς ελέγχου κι ενοποίησης στη μητρική Βέβαια η υιοθέτηση των Ε Λ Π ως λογιστικό πλαίσιο για την προετοιμασία και της διοικητικής πληροφόρησης και των Οικονομικών Καταστάσεων ενισχύει την συνέπεια της παρεχόμενης πληροφορίας Τέλος με την εφαρμογή των Ε Λ Π η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων καθίσταται περισσότερο ευχερής καθώς τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων θα μπορούν να βρίσκονται σε εναρμόνιση με τους διεθνείς λογιστικούς κανόνες Στον αντίποδα τα βασικά μειονεκτήματα από την εφαρμογή των Ε Λ Π είναι ότι Αυξάνεται το κόστος που σχετίζεται με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των Ε Λ Π Τέτοια κόστη είναι το κόστος προσαρμογής του λογιστικού συστήματος κόστος εκπαίδευσης προσωπικού κόστος εκτίμησης παγίων και κόστος αναλογιστικών μελετών τα δύο τελευταία εφόσον επιλεχθεί η μέθοδος της εύλογης αξίας Λειτουργούν ταυτόχρονα δύο λογιστικά συστήματα εφόσον επιλεχθεί η μέθοδος της εύλογης αξίας ή διαφορετικοί συντελεστές

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/11/07/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  δόσεων που έχουν πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος της επιχείρησης Οι υπόλοιπες ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να αναμορφωθούν Προβλέψεις εκτός αυτών που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 Κάθε πρόβλεψη η οποία γίνεται δεν αναγνωρίζεται εκτός αν αφορά τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων οι οποίες γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 Για να αναγνωριστεί μία δαπάνη θα πρέπει να είναι βέβαιη δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη Έτσι δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη πριν την πραγματοποίησή της Πρόστιμα ποινές και προσαυξήσεις Δεν αναγνωρίζονται τα κάθε είδους φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα οι ποινές και οι προσαυξήσεις τους αλλά και οι τόκοι υπερημερίας Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή σε είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα Οποιαδήποτε αμοιβή η οποία αποδεικνύεται τελεσίδικα ότι συνιστά ποινικό αδίκημα δεν εκπίπτει από τα έσοδα της επιχείρησης και κατά συνέπεια αναμορφώνεται Φόρος εισοδήματος τέλη επιτηδεύματος έκτακτες εισφορές και ο Φ Π Α μη εκπιπτόμενων δαπανών Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά τον Φ Π Α ο οποίος δεν εκπίπτει εφόσον η δαπάνη δεν αναγνωρίζεται σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο 23 Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ΦΠΑ δεν εκπίπτει όχι μόνο σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν 2859 2000 αλλά και όταν ο Κ Φ Ε δεν αναγνωρίζει μία συγκεκριμένη δαπάνη Τεκμαρτό μίσθωμα της παρ 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3 επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου Οποιοδήποτε ποσό τεκμαρτού μισθώματος ιδιόχρησης καταχωρείται στα βιβλία της επιχείρησης και είναι μεγαλύτερο του 3 της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της δεν αναγνωρίζεται και θεωρείται λογιστική διαφορά Έξοδα οργάνωσης ημερίδων για σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων άνω των 300 ανά άτομο και η ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0 5 του ετήσιου τζίρου Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά την σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων και γίνεται στα πλαίσια ενημέρωσης δεν αναγνωρίζεται εφόσον ξεπερνά τα 300 ανά άτομο και εφόσον υπερβαίνει το 0 5 του ετήσιου τζίρου της εταιρείας Αν μία από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις δεν εκπληρώνεται η δαπάνη δεν εκπίπτει Παράδειγμα 1 Επιχείρηση αναθέτει σε ξενοδοχείο την διεξαγωγή ημερίδας για συνολικό αριθμό 40 πελατών με κόστος ενοικίασης 5 000 κόστος σίτισης 5 000 και κόστος διαμονής 8 000 Καθώς το κόστος ενοικίασης δεν ενδιαφέρει τον νόμο τα υπόλοιπα κονδύλια είναι συνολικά 13 000 και αφορούν 40 άτομα άρα 325 ανά άτομο Επομένως θα προστεθεί στις λογιστικές διαφορές το ποσό των 25 40 1 000 Παράδειγμα 2 Επιχείρηση αναθέτει σε ξενοδοχείο την διεξαγωγή ημερίδας για ενημέρωση20 στελεχών της Το κόστος σίτισης είναι 2 000 και το κόστος διαμονής είναι 4 000 Κατά συνέπεια το κόστος ανά άτομο είναι 300 το οποίο και αναγνωρίζεται καθώς ο νόμος αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζεται το υπερβάλλον ποσό του 300 Ο περιορισμός όμως του 0 5 είναι αυτός που οδηγεί στη λογιστική διαφορά καθώς ο τζίρος της επιχείρησης είναι 1 100 000 0 5 5 500 Επομένως 6 000 5 500 500 το ποσό που θα αναμορφωθεί Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων για σίτιση και διαμονή φιλοξενουμένων προσώπων άνω των 300 ανά άτομο και η ετήσια

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/11/07/%ce%bc%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b1%cf%80/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για το κούρεμα δανείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  των θεσπιζομένων μέτρων με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή τους Η εφαρμογή των θεσπιζομένων μέτρων από τα πιστωτικά ιδρύματα γίνεται τέλος εν όψει των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας που θέσπισε η Τράπεζα της Ελλάδος για τη ρύθμιση χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ν 4224 2013 Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες Σύμφωνα με το 2ο άρθρο α ως μικρές επιχειρήσεις νοούνται επιχειρήσεις που κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2 500 000 β ως επαγγελματίες νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του προσώπου σε ειδικό μητρώο και που κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών μέχρι Ευρώ 2 500 000 γ ως επιλέξιμοι οφειλέτες νοούνται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις 1 δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν 3869 2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν 2 δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα 3 δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση και 4 δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου Ποιες είναι οι επιλέξιμες διαγραφές Επιλέξιμες διαγραφές είναι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο α κατά επιλέξιμων οφειλετών εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014 5 Είχαν προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή επίδικη ή ρυθμισμένη ή 6 δεν είχαν φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης ή 7 δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης β αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/10/29/%cf%84%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%81/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Αμοιβές μελών Δ.Σ. των ΑΕ και διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  μισθώσεως εργασίας ή εντολής και καταχωρούμενες στα έξοδα της εταιρείας Οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν κατά το προσδιορισμό του κέρδους από τα ακαθάριστα έσοδα Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 12 του Ν 4172 2013 ΚΦΕ ο οποίος ισχύει από την 1 1 2014 οι αμοιβές των μελών του ΔΣ ανώνυμης εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας άρα ΕΠΕ και ΙΚΕ θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία Επίσης με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 60 του ΚΦΕ το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με βάση την ισχύουσα κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσια Ο φόρος που παρακρατείται μειώνεται κατά ποσοστό 1 5 κατά την παρακράτησή του Για τις αμοιβές αυτές οι δικαιούχοι δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ αλλά μπορούν να είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα όπως για παράδειγμα στον ΟΑΕΕ Οι αμοιβές αυτές υπόκεινται σε παρακράτηση τέλους χαρτοσήμου 1 2 σύμφωνα με το άρθρο15ε παρ 7 Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου Για τον υπολογισμό της παρακράτησης του φόρου αφαιρούνται οι καταβληθείσες από το λήπτη της αμοιβής ασφαλιστικές εισφορές Αμοιβές εταίρων και διαχειριστών ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών Στην παράγραφο αυτή θα σταθούμε στο χειρισμό της λήψης και φορολόγησης αυτών των αμοιβών Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν 2238 1994 που ίσχυαν μέχρι 31 12 2013 είχε γίνει δεκτό ότι δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ΟΕ και ΕΕ οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται στους εταίρους και διαχειριστές οι οποίοι είναι παράλληλα και εταίροι των εταιριών έστω και εάν για τους μισθούς και τις αμοιβές αυτές συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της δαπάνης καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ κλπ Εξέπιπταν μόνο οι αμοιβές των έμμισθων διαχειριστών οι οποίοι δεν είχαν εταιρική συμμετοχή στην εταιρεία που διαχειρίζονταν τις εταιρικές υποθέσεις Σήμερα όμως με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν 4172 2013 ορίζεται ότι για τους σκοπούς του ΚΦΕ εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας Το εισόδημα αυτό σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 15 και 16 του ΚΦΕ θεωρείται εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών ανεξάρτητα του φορέα ασφάλισης Ο νόμος σε καμία περίπτωση δεν εξαιρεί τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη και διαχειριστές των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών Επίσης θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι υπάρχει εξίσωση στον τρόπο φορολόγησης όλων των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και ο συντελεστής φορολογίας είναι ίδιος για όλους Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι επειδή οι νόμοι στην Ελλάδα ερμηνεύονται στενά και πάντα κατά γράμμα η γενική αναφορά ότι στις αμέσως προηγούμενες διατάξεις εμπίπτει κάθε νομικό πρόσωπο και οντότητα μπορεί να υποκρύπτει και εκπλήξεις καθώς δεν αναφέρονται ρητά ένα προς ένα τα εν λόγω νομικά πρόσωπα Η διοίκηση πρέπει να πάρει άμεσα ξεκάθαρη θέση σχετικά με το φορολογικό καθεστώς αυτών των αμοιβών στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών ομόρρυθμες ετερόρρυθμες κλπ παρότι ο νόμος δείχνει καταρχήν πλήρως αποσαφηνισμένος Πηγή

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/2014/09/10/%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b9%ce%b2%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%ce%b4-%cf%83-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • » Επιχειρηματικά Νέα Archive | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  τις διατάξεις του νέου Κ Φ Ε ν 4172 2013 βλέπουμε τα ακόλουθα i Από το άρθρο 36 1 Ο όρος μερίσματα σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν Περισσότερα Το νέο ΕΣΠΑ 40 δισ ευρώ αύξηση ΑΕΠ έως το 2020 30 Απριλίου 2014 Επαναφορά στα προ κρίσης επίπεδα του ελληνικού ΑΕΠ υπόσχεται το νέο ΕΣΠΑ σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014 2020 που κατατέθηκε επισήμως στις Βρυξέλλες από το υπουργείο Ανάπτυξης Προβλέπει ότι θα ανακτηθούν τα 40 δισ ευρώ του ΑΕΠ που Περισσότερα ΙΚΕ Βασικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών μορφών 9 Απριλίου 2014 Επιτυχή χαρακτηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης το θεσμό της Ι Κ Ε με βάση τη διείσδυση που έχει στον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο Το 39 εταιρειών που συστήνονται είναι ΙΚΕ και υπερισχύει ακόμη και των Ο Ε που ακολουθούν με 32 Ακολουθούν οι Ε Ε Περισσότερα Καταργήθηκε η επιβολή Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση των εταιριών 9 Απριλίου 2014 Διάταξη με την οποία καταργήθηκε ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση των εταιριών περιέχει ο νόμος 4254 2014 πολυνομοσχέδιο Αναλυτικά η διάταξη προβλέπει ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ 22 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Από την έναρξη ισχύος του παρόντος φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά Περισσότερα OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 Απριλίου 2014 1 Ορισμός offshore εταιρειών και ιστορική τους αναδρομή 1 1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Με τον όρο φορολογικός παράδεισος ή φορολογικό καταφύγιο χαρακτηρίζονται γενικά χώρες κράτη που έχουν θεσπίσει πολύ μικρές φορολογικές επιβαρύνσεις ειδικά για ξένους επενδυτές Ορισμένα κράτη προκειμένου να Περισσότερα Ερχεται κούρεμα στα δάνεια των επιχειρήσεων 31 Μαρτίου 2014 Η αντικατάσταση των κόκκινων δανείων με νέα μικρότερου υπολοίπου είναι μία από τις λύσεις οριστικής διευθέτησης

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/category/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bd%ce%ad%ce%b1/page/2/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • » Επιχειρηματικά Νέα Archive | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  σε 15 βασικά θέματα που αφορούν το πρόγραμμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ για τους κλάδους μεταποίησης τουρισμού και εμπορίου υπηρεσιών Πρακτικό οδηγό με απαντήσεις στις κυριότερες ερωτήσεις που απασχολούν τιςμικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους τομείς μεταποίησης τουρισμού Περισσότερα Μηνιαίες συγκεντρωτικές βοήθημα excel για δημιουργία αρχείου xml 7 Μαρτίου 2014 Αναρτήθηκε στην σελίδα της Γενικής γραμματείας βοηθητικό πρόγραμμα Excel για την δημιουργία αρχείου xml Το βοηθητικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί μακροεντολές τις οποίες πρέπει να ενεργοποιήσετε προκειμένου να λειτουργήσει σωστά Το πρόγραμμα μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ Αρχείο Excel Για να Περισσότερα Πώς θα φορολογηθούν τα εταιρικά κινητά οι παροχές σε είδος και οι προκαταβολές μισθών 28 Φεβρουαρίου 2014 Σημαντικά αυξημένους φόρους εισοδήματος θα πληρώσουν το 2015 εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι καθώς το υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλει φόρους με συντελεστές 22 έως και 42 σε όλες τις παροχές σε είδος που θα τούς έχουν δώσει οι εργοδότες τους κατά Περισσότερα Με μια δήλωση και σε μία ημέρα η ίδρυση επιχειρήσεων 18 Φεβρουαρίου 2014 Στη μείωση κατά 60 των διαδικασιών για την αδειοδότηση μίας επιχείρησης με την κατάργηση των 14 από τα 21 βήματα που απαιτούνται σήμερα στοχεύει προσχέδιο νόμου το οποίο παρουσίασε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης ενώπιον του Περισσότερα Τριπλά πρόστιμα τέλος για αδήλωτους εργαζομένους Καταργείται και το πορτοκαλί βιβλίο στις επιχειρήσεις 4 Φεβρουαρίου 2014 Καταργούνται εντός του Μαρτίου τα πολλαπλά έως και 3 πρόστιμα που μπορούν να επιβάλουν με βάση τα ισχύοντα στις επιχειρήσεις οι επιθεωρητές εργασίας και απολογιστικά το ΙΚΑ για κάθε αδήλωτο ανασφάλιστο εργαζόμενο Τη διατήρηση του ενός προστίμου για τη Περισσότερα Κατάργηση του πορτοκαλί βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων προαναγγέλλει ο Γ Βρούτσης 4 Ιανουαρίου 2014 Ενέργειες για τη μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων όπως η κατάργηση του ειδικού πορτοκαλί βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού προαναγγέλλει ο υπουργός Εργασίας Γ Βρούτσης με

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/category/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bd%ce%ad%ce%b1/page/3/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • » Επιχειρηματικά Νέα Archive | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  τα πάντα στα εργασιακά αποκαλύπτει η ΗτΣ Σύμφωνα με πληροφορίες σε έναν σημαντικό κλάδο με χιλιάδες εργαζόμενους συμφωνήθηκε να συνδεθεί ο μισθός με τον τζίρο των επιχειρήσεων προκειμένου να μη γίνουν απολύσεις Δηλαδή Περισσότερα Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ Β Σ Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων 17 Νοεμβρίου 2013 Ημερομηνία πρώτης ανάρτησης 15 11 2013 Α Παραγραφή Εκκρεμών υποθέσεων Ως γνωστόν μέχρι σήμερα έχει δοθεί παράταση στην παραγραφή των εκκρεμών υποθέσεων των χρήσεων 2000 2006 έως 31 12 2013 με τους ακόλουθους νόμους Με το άρθρο 11 του ν 3513 2006 Με το άρθρο 29 του ν 3697 2008 Με το άρθρο Περισσότερα Επιβαρυνση για τις ΟΕ ΕΕ με απλογραφικά βιβλία κρύβει ο Νέος ΚΦΕ 17 Οκτωβρίου 2013 Πολλές είναι οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος 4172 2013 από 1 1 2014 και θα αναλύσουμε πολλές από αυτές σε επόμενα άρθρα μας Σήμερα θα ασχοληθούμε με την διαφορά φορολογίας των ΟΕ ΕΕ σε σχέση με τις άλλες νομικές μορφές Περισσότερα Παράταση του προγράμματος Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ 11 Οκτωβρίου 2013 Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των αρμοδίων οικονομικών εταίρων και την υψηλή ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού και των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στα πλαίσια του προγράμματος Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Περισσότερα Τι αλλάζει στην απόσβεση των παγίων των επιχειρήσεων 26 Σεπτεμβρίου 2013 Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογής των νέων διατάξεων περί αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων έδωσε το υπουργείο Οικονομικών Σε σχετική εγκύκλιο αποσαφηνίζεται πως με τον Ν 4110 2013 επήλθαν αλλαγές στις δαπάνες αποσβέσεων που πραγματοποιούνται στις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την Περισσότερα Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα μόνο για τα έσοδα 25 Σεπτεμβρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων σε μηναία βάση με σκοπό τη

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/category/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bd%ce%ad%ce%b1/page/4/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • » Επιχειρηματικά Νέα Archive | EUROPEAN TAX SYMMETRY CONTROL
  εταιρειών 4 Ιουνίου 2013 Προθεσμία μέχρι τις 17 Ιουνίου 2013 έχουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες για να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ενώ οι ανώνυμες εταιρείες οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους μέχρι Περισσότερα Αλλάζει ο ΦΠΑ και ο φόρος επιχειρήσεων 18 Μαΐου 2013 Ριζικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων στους συντελεστές ΦΠΑ αλλά και στις ποινές της εφορίας για παραβάσεις προωθεί το οικονομικό επιτελείο Παράλληλα σχεδιάζει ανατροπές και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής καθώς και για τους επίορκους υπαλλήλους Στο Περισσότερα Αλλάζει ο ΦΠΑ και ο φόρος επιχειρήσεων 17 Μαΐου 2013 Ριζικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων στους συντελεστές ΦΠΑ αλλά και στις ποινές της εφορίας για παραβάσεις προωθεί το οικονομικό επιτελείο Παράλληλα σχεδιάζει ανατροπές και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής καθώς και για τους επίορκους υπαλλήλους Στο πλαίσιο αυτό Περισσότερα Οι τροποποιήσεις στο Γ Ε ΜΗ όπως κατατέθηκαν με το πολυνομοσχέδιο Σύσταση επιχειρήσεων χωρίς έλεγχο οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία 6 Νοεμβρίου 2012 Οι τροποποιήσεις στο ΓΕΜΗ όπως κατατέθηκαν με το πολυνομοσχέδιο Σύσταση επιχειρήσεων χωρίς έλεγχο οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Γ Ε ΜΗ 1 Η περίπτωση ζ της Περισσότερα Γνωριμία με την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι Κ Ε 23 Απριλίου 2012 Ένα από τα πιο πολυδιαφημισμένα αλλά και πιο προβληματικά σημεία του νέου πολυνομοσχεδίου ή κατά κόσμον Ν 4072 2012είναι και αυτό που αφορά τις τροποποιήσεις τις αλλαγές στις εταιρικές μορφές και κυρίως τη δημιουργία της λεγόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Αυτή είναι μία Περισσότερα Ασφαλιστικές εισφορές δύο περιόδων θα πληρώσουν τον Μάιο οι επιχειρήσεις Άλλαξε πλέον η προθεσμία πληρωμής εισφορών 20 Απριλίου 2012 Ασφαλιστικές εισφορές δύο περιόδων θα κληθούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό

  Original URL path: http://www.tax-symmetry.gr/category/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bd%ce%ad%ce%b1/page/5/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •