archive-gr.com » GR » S » SKIM.GR

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Καζάρμα (Βόρεια Άγραφα)  - Ski Mountaineering in Greece
  2014 0 Comments Χαζεύοντας τους χάρτες συνήθως κορυφές κάτω από τα 2000 μέτρα περνάνε απαρατήρητες στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν αντέξαμε στον πειρασμό να αφήσουμε ανεξερεύνητο ένα βουνό που μας λέει κάθε πρωί καλημέρα Η Καζάρμα 1950μ είναι το βορειοανατολικό άκρο των Αγράφων και ιδιαίτερα το χειμώνα η θέα του από το Θεσσαλικό κάμπο κι απ τα Τρίκαλα είναι επιβλητική Είχαμε σχεδιάσει να προσεγγίσουμε το βουνό στα πλαίσια του Snow Leopard Day αλλά τα χιόνια εκείνη την περίοδο δεν το επέτρεπαν έτσι αρπάξαμε την ευκαιρία μια όμορφη Παρασκευή 4 Απρίλη λίγο πριν τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας ανακοινώσουν την αναστολή λειτουργίας για το 2014 Το βουνό έχει πολύ καλή πρόσβαση από κάθε προσανατολισμό εμείς διαλέξαμε τη βορειοανατολική πλευρά Ανηφορίζοντας από Μουζάκι προς Λίμνη Πλαστήρα αμέσως μετά Νερόμυλο στο Ανθοχώρι στρίβουμε δεξιά στο χωματόδρομο Από εκεί ανηφορίζουμε για μερικά χιλιόμετρα μέχρι να μας σταματήσει το χιόνι Ο δρόμος είναι σε πολύ καλή κατάσταση ένα ψηλό Ι Χ ανεβαίνει χωρίς πρόβλημα Στην περίπτωσή μας σταματήσαμε σε μια χιονούρα και περπατήσαμε 15 λεπτά σε χωματόδρομο για να βάλουμε τα σκι στα 1500 μ περίπου λίγο πάνω από την Κάμαρα Σε εκείνο το σημείο απλώνεται μπροστά σου ένα εκπληκτικό πεδίο που ονομάσαμε Kazarma Trilogy αφού τρία όμορφα λούκια χωρίζουν κάτω από την κορυφή και μέχρι τα 1600 μ Οι κλίσεις δεν είναι μεγάλες αλλά η καλύτερη προσέγγιση της κορυφής είναι από τη βορινή ράχη του βουνού Από την κορυφή της Καζάρμας δημιουργείται πραγματικά η επιθυμία να πεταχτείς μέχρι το Βουτσικάκι που είναι απέναντι ενώ ξεδιπλώνονται και άλλες επιλογές κατάβασης στις οποίες δεν αντισταθήκαμε και κατεβήκαμε ένα λούκι ανάμεσα στην στις κορυφές Καζάρμα και Κουφόλογγος Η επιστροφή στη βάση ήταν απλή υπόθεση μετά την απαραίτητη κλήρωση για το λούκι που θα κατέβει ο καθένας μας Σύνοψη Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο πεδίο χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές

  Original URL path: http://www.skim.gr/kappaalphazeta940rhomualphabeta972rhoepsiloniotaalpha-902gammarhoalphaphialpha/1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  4 2014 0 Comments Χαζεύοντας τους χάρτες συνήθως κορυφές κάτω από τα 2000 μέτρα περνάνε απαρατήρητες στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν αντέξαμε στον πειρασμό να αφήσουμε ανεξερεύνητο ένα βουνό που μας λέει κάθε πρωί καλημέρα Η Καζάρμα 1950μ είναι το βορειοανατολικό άκρο των Αγράφων και ιδιαίτερα το χειμώνα η θέα του από το Θεσσαλικό κάμπο κι απ τα Τρίκαλα είναι επιβλητική Είχαμε σχεδιάσει να προσεγγίσουμε το βουνό στα πλαίσια του Snow Leopard Day αλλά τα χιόνια εκείνη την περίοδο δεν το επέτρεπαν έτσι αρπάξαμε την ευκαιρία μια όμορφη Παρασκευή 4 Απρίλη λίγο πριν τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας ανακοινώσουν την αναστολή λειτουργίας για το 2014 Το βουνό έχει πολύ καλή πρόσβαση από κάθε προσανατολισμό εμείς διαλέξαμε τη βορειοανατολική πλευρά Ανηφορίζοντας από Μουζάκι προς Λίμνη Πλαστήρα αμέσως μετά Νερόμυλο στο Ανθοχώρι στρίβουμε δεξιά στο χωματόδρομο Από εκεί ανηφορίζουμε για μερικά χιλιόμετρα μέχρι να μας σταματήσει το χιόνι Ο δρόμος είναι σε πολύ καλή κατάσταση ένα ψηλό Ι Χ ανεβαίνει χωρίς πρόβλημα Στην περίπτωσή μας σταματήσαμε σε μια χιονούρα και περπατήσαμε 15 λεπτά σε χωματόδρομο για να βάλουμε τα σκι στα 1500 μ περίπου λίγο πάνω από την Κάμαρα Σε εκείνο το σημείο απλώνεται μπροστά σου ένα εκπληκτικό πεδίο που ονομάσαμε Kazarma Trilogy αφού τρία όμορφα λούκια χωρίζουν κάτω από την κορυφή και μέχρι τα 1600 μ Οι κλίσεις δεν είναι μεγάλες αλλά η καλύτερη προσέγγιση της κορυφής είναι από τη βορινή ράχη του βουνού Από την κορυφή της Καζάρμας δημιουργείται πραγματικά η επιθυμία να πεταχτείς μέχρι το Βουτσικάκι που είναι απέναντι ενώ ξεδιπλώνονται και άλλες επιλογές κατάβασης στις οποίες δεν αντισταθήκαμε και κατεβήκαμε ένα λούκι ανάμεσα στην στις κορυφές Καζάρμα και Κουφόλογγος Η επιστροφή στη βάση ήταν απλή υπόθεση μετά την απαραίτητη κλήρωση για το λούκι που θα κατέβει ο καθένας μας Σύνοψη Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο πεδίο χωρίς ιδιαίτερες

  Original URL path: http://www.skim.gr/kappaalphazeta940rhomualphabeta972rhoepsiloniotaalpha-902gammarhoalphaphialpha/archives/04-2014 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Snow Leopard Day αλλ τα χι νια εκε νη την περ οδο δεν το επ τρεπαν τσι αρπ ξαμε την ευκαιρ α μια μορφη Παρασκευ 4 Απρ λη λ γο πριν τα χιονοδρομικ κ ντρα της χ ρας ανακοιν σουν την αναστολ λειτουργ ας για το 2014 Το βουν χει πολ καλ πρ σβαση απ κ θε προσανατολισμ εμε ς διαλ ξαμε τη βορειοανατολικ πλευρ Ανηφορ ζοντας απ Μουζ κι προς Λ μνη Πλαστ ρα αμ σως μετ Νερ μυλο στο Ανθοχ ρι στρ βουμε δεξι στο χωματ δρομο Απ εκε ανηφορ ζουμε για μερικ χιλι μετρα μ χρι να μας σταματ σει το χι νι Ο δρ μος ε ναι σε πολ καλ κατ σταση να ψηλ Ι Χ ανεβα νει χωρ ς πρ βλημα Στην περ πτωσ μας σταματ σαμε σε μια χιονο ρα και περπατ σαμε 15 λεπτ σε χωματ δρομο για να β λουμε τα σκι στα 1500 μ περ που λ γο π νω απ την Κ μαρα Σε εκε νο το σημε ο απλ νεται μπροστ σου να εκπληκτικ πεδ ο που ονομ σαμε Kazarma Trilogy αφο τρ α μορφα λο κια χωρ ζουν κ τω απ την κορυφ και μ χρι τα 1600 μ Οι κλ σεις δεν ε ναι μεγ λες αλλ η καλ τερη προσ γγιση της κορυφ ς ε ναι απ τη βοριν ρ χη του βουνο Απ την κορυφ της Καζ ρμας δημιουργε ται πραγματικ η επιθυμ α να πεταχτε ς μ χρι το Βουτσικ κι που ε ναι απ ναντι εν ξεδιπλ νονται και λλες επιλογ ς κατ βασης στις οπο ες δεν αντισταθ καμε και κατεβ καμε να λο κι αν μεσα στην στις κορυφ ς Καζ ρμα και Κουφ λογγος Η επιστροφ στη β ση ταν απλ υπ θεση μετ την απαρα τητη κλ ρωση για

  Original URL path: http://www.skim.gr/16/feed (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ορειβατικό σκι στην Κρήτη... απολαύστε!(video)  - Ski Mountaineering in Greece
  προν μιο μ νο των β ρειων Οι Κρητικο χουν αξιοζ λευτα βουν με πολ χι νι λη τη χειμεριν περ οδο και η υπ θεση ορειβατικ σκι εκε χει πλο σια ιστορ α αλλ και πολ μ λλον Δ ο πρ γματα μας παρακ νησαν να ασχοληθο με με το θ μα πρ τον η τυπη συν ντηση που οργαν θηκε στον Ψηλορε τη στις 31 3 2013 και δε τερον η εντυπωσιακ κινηματογραφικ δουλει απ το Klaoudatos Ski TV με θ μα ορειβατικ σκι στην Κρ τη που μ λις δημοσιοποι θηκε Για κ ποιους που σως δεν γνωρ ζουν η παρουσ α Κρητικ ν αθλητ ν απ τα Χανι και τελευτα α και απ το Ηρ κλειο ε ναι συνεχ ς λα τα χρ νια στους αγ νες ορειβατικο σκι αν την Ελλ δα Κορυφα ο γεγον ς για τα κρητικ βουν ταν η δι σχιση των Λευκ ν Ορ ων το 2011 απ δ ο παγκ σμιας φ μης αθλητ ς τους Stéphane Brosse και Charles Dubouloz που κανε γνωστ το ορειβατικ σκι στην Κρ τη σε λο τον κ σμο και π ρασε στην ιστορ α μετ τον αναπ ντεχο χαμ του Bross στο Mont Blank λ γους μ νες αργ τερα Η υπ θεση απ τ τε φα νεται να χει προχωρ σει αρκετ και το θλημα να χει πλ ον αρκετ ς δεκ δες φ λους στο νησ Περιμ νουμε σ ντομα και λλες διοργαν σεις και εκπλ ξεις Ανυπομονο με να ξαναβρεθο με στσι Μαδ ρες να θαυμ σουμε το Γκ γκιλο και να δο με τη Μα ρη Κορφ απ τον Ψηλορε τη Απολα στε μερικ β ντεο Η εκπληκτικ δουλει του Χρ στου Τσο τσια απ το Klaoudatos Ski TV Η τυπη συν ντηση που οργαν θηκε στις 31 3

  Original URL path: http://www.skim.gr/skim-news/15 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • "Στον Ψηλορείτη θ΄ανεβώ, εις την κορφή του κόσμου!" - Ski Mountaineering in Greece
  με παρεξηγ σετε δεν λ ω τι το βουν ε ναι επικ νδυνο αλλ τι μπορε να γ νει αν συντρ χουν οι κατ λληλες συνθ κες πως συμβα νει σε λα τα βουν του κ σμου Ξεκιν με λοιπ ν απ το καταφ γιο του Μυγερο με κατε θυνση Ν ΝΑ περ που πως κινε ται το καλοκα ρι η Στρ τα του Ψηλορε τη ακολουθ ντας να σ στημα απ ανοιχτ ς σαν αμφιθ ατρα πλαγι ς και λο κια με μ τρια γενικ κλ ση πειτα απ περ που 1 5χμ διαδρομ ς βρισκ μαστε σε υψ μετρο 2 000μ στο Λ κκο του Ντο σκα στην β ση της βοριν ς πλαγι ς της κορυφ ς Αγκαθι ς Η θ α προς τον ορειν Μυλοπ ταμο ξεδιπλ νεται π σω μας κατ τη δι ρκεια της αν βασης Λίγο πριν το Ντούσκα Συνεχ ζουμε μ σα απ σχετικ φαρδ λο κι για ακ μα περ που 800μ ακ μα μ χρι χαρακτηριστικ μικρ πλατ απ που δι ρχεται το μονοπ τι Ε4 Απ εδ ταν το βουν δεν χει χι νι το μονοπ τι στρ βει με κατε θυνση Δ ΒΔ και τραβερσ ρει την βοριν πλαγι του Αγκαθι Αυτ η τραβ ρσα το χειμ να συν θως δεν ε ναι εφικτ καθ ς η βοριν πλαγι ε ναι παγωμ νη Με τα σκι επιλ γουμε να ανεβο με πρ τα στον Αγκαθι απ μ τριας κλ σης πλαγι με ΒΑ Α προσανατολισμ Βγ ζουμε τις φ κιες αλλ ζουμε σε κατ βαση και κατεβα νουμε προς τα ΒΔ και τη θ ση Βαθι Σ λλη που συναντ με το Ε4 που ρχεται απ το καταφ γιο του ΕΟΣ Ρεθ μνου Ξαναβ ζουμε φ κιες και ανεβα νουμε Δ ΒΔ αρχικ προς την προκορφ και στη

  Original URL path: http://www.skim.gr/beta972rhoepsiloniotaalpha-pilambdaepsilonupsilonrho940muupsilongammaepsilonrho972/1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  μη με παρεξηγ σετε δεν λ ω τι το βουν ε ναι επικ νδυνο αλλ τι μπορε να γ νει αν συντρ χουν οι κατ λληλες συνθ κες πως συμβα νει σε λα τα βουν του κ σμου Ξεκιν με λοιπ ν απ το καταφ γιο του Μυγερο με κατε θυνση Ν ΝΑ περ που πως κινε ται το καλοκα ρι η Στρ τα του Ψηλορε τη ακολουθ ντας να σ στημα απ ανοιχτ ς σαν αμφιθ ατρα πλαγι ς και λο κια με μ τρια γενικ κλ ση πειτα απ περ που 1 5χμ διαδρομ ς βρισκ μαστε σε υψ μετρο 2 000μ στο Λ κκο του Ντο σκα στην β ση της βοριν ς πλαγι ς της κορυφ ς Αγκαθι ς Η θ α προς τον ορειν Μυλοπ ταμο ξεδιπλ νεται π σω μας κατ τη δι ρκεια της αν βασης Λίγο πριν το Ντούσκα Συνεχ ζουμε μ σα απ σχετικ φαρδ λο κι για ακ μα περ που 800μ ακ μα μ χρι χαρακτηριστικ μικρ πλατ απ που δι ρχεται το μονοπ τι Ε4 Απ εδ ταν το βουν δεν χει χι νι το μονοπ τι στρ βει με κατε θυνση Δ ΒΔ και τραβερσ ρει την βοριν πλαγι του Αγκαθι Αυτ η τραβ ρσα το χειμ να συν θως δεν ε ναι εφικτ καθ ς η βοριν πλαγι ε ναι παγωμ νη Με τα σκι επιλ γουμε να ανεβο με πρ τα στον Αγκαθι απ μ τριας κλ σης πλαγι με ΒΑ Α προσανατολισμ Βγ ζουμε τις φ κιες αλλ ζουμε σε κατ βαση και κατεβα νουμε προς τα ΒΔ και τη θ ση Βαθι Σ λλη που συναντ με το Ε4 που ρχεται απ το καταφ γιο του ΕΟΣ Ρεθ μνου Ξαναβ ζουμε φ κιες και ανεβα νουμε Δ ΒΔ αρχικ προς την προκορφ και

  Original URL path: http://www.skim.gr/beta972rhoepsiloniotaalpha-pilambdaepsilonupsilonrho940muupsilongammaepsilonrho972/archives/04-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • συνθ κες πως συμβα νει σε λα τα βουν του κ σμου Ξεκιν με λοιπ ν απ το καταφ γιο του Μυγερο με κατε θυνση Ν ΝΑ περ που πως κινε ται το καλοκα ρι η Στρ τα του Ψηλορε τη ακολουθ ντας να σ στημα απ ανοιχτ ς σαν αμφιθ ατρα πλαγι ς και λο κια με μ τρια γενικ κλ ση πειτα απ περ που 1 5χμ διαδρομ ς βρισκ μαστε σε υψ μετρο 2 000μ στο Λ κκο του Ντο σκα στην β ση της βοριν ς πλαγι ς της κορυφ ς Αγκαθι ς Η θ α προς τον ορειν Μυλοπ ταμο ξεδιπλ νεται π σω μας κατ τη δι ρκεια της αν βασης Λ γο πριν το Ντο σκα Συνεχ ζουμε μ σα απ σχετικ φαρδ λο κι για ακ μα περ που 800μ ακ μα μ χρι χαρακτηριστικ μικρ πλατ απ που δι ρχεται το μονοπ τι Ε4 Απ εδ ταν το βουν δεν χει χι νι το μονοπ τι στρ βει με κατε θυνση Δ ΒΔ και τραβερσ ρει την βοριν πλαγι του Αγκαθι Αυτ η τραβ ρσα το χειμ να συν θως δεν ε ναι εφικτ καθ ς η βοριν πλαγι ε ναι παγωμ νη Με τα σκι επιλ γουμε να ανεβο με πρ τα στον Αγκαθι απ μ τριας κλ σης πλαγι με ΒΑ Α προσανατολισμ Βγ ζουμε τις φ κιες αλλ ζουμε σε κατ βαση και κατεβα νουμε προς τα ΒΔ και τη θ ση Βαθι Σ λλη που συναντ με το Ε4 που ρχεται απ το καταφ γιο του ΕΟΣ Ρεθ μνου Ξαναβ ζουμε φ κιες και ανεβα νουμε Δ ΒΔ αρχικ προς την προκορφ και στη συν χεια προς τη κορφ του Τιμ ου Σταυρο Το εκκλησ κι του Τιμ ου Σταυρο θα μας προσφ ρει σ γουρα κ

  Original URL path: http://www.skim.gr/5/feed (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Ski Mountaineering in Greece
  τι απ εκε να π ρουμε τον ναν και μοναδικ χωματ δρομο που θα μας ανεβ σει μ χρι να ξ λινο κι σι στα 1200 μ τρα περ που Απ εκε αφ νουμε το αυτοκ νητο και αρχ ζουμε το σηματαδοτημ νο μονοπ τι προς Μεσιαν Νερ και την κορυφ Ντρισιν κος χ νοντας αρχικ λ γο ψος και περν ντας απ μ α ποτ στρα με π σιμο νερ Ακολουθ ντας τα σημ δια φτ νουμε στο δι σελο σε μια χαρακτηριστικ αγριοκορομηλι Μπροστ μας αρχ ζει η κοιλ δα του Μεσιανο Νερο Εμε ς στρ βουμε μως αριστερ επιλ γοντας το επ σης σηματοδοτημ νο μονοπ τι προς την κορυφ Ντρισιν κος Εχοντας φτ σει στην κορυφ περπατ με περ που 30 μ τρα ΒΑ και ε μαστε στην αρχ του λουκιο Αναλ γως των συνθηκ ν και της ικαν τητας του σκι ρ λα τα λο κια κατεβα νονται και καταλ γουν στο κεντρικ Αν περπατ σουμε για λλα 50 μ τρα ΒΑ υπ ρχουν ακ μη πιο ε κολες επιλογ ς που προσφ ρουν μως μικρ τερες κλ σεις στην ε σοδο χοντας πλ ον τελει σει με το λο κι συνεχ ζουμε να σκι ρουμε τη χαρ δρα μ χρι σο χαμηλ μπορ σουμε και μετ επιλ γουμε τη δεξι πλευρ του του ρ ματος μ χρι να βγο με σε ξ φωτο του Μεσιανο Νερο Εκε συναντο με σημ δια μονοπατιο που μας οδηγο ν π λι π σω προς το ξ λινο κι σκι και το Μουσε ο Μακεδονικο Αγ να Αναλ γως των συνθηκ ν υπ ρχει περ πτωση να χρειαστε να κουβαλ σουμε τα σκι μ χρι την κορυφ 2 ρες και 20 λεπτ περ που απ το κι σκι Ιδανικο μ νες για την κατ βαση θα λ γαμε

  Original URL path: http://www.skim.gr/betaomicron973rhoiotanuomicronsigmaf/archives/07-2013 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •