archive-gr.com » GR » P » PYROSVESTIKA.GR

Total: 39

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ÔÓÅÑÔÓÇÓ-ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ
  ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÌÅÓÁ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÁíáðíåõóôéêÝò óõóêåõÝò ÓôïëÞ áíôéðõñéêÞ ÐõñÜíôï åò ðüñôåò Åñãáëåßá ÌÜóêåò ÊñÜíç Copyright ÔÓÅÑÔÓÇÓ All rights reserved

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/gr_pages/products-mesa-prostasias.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • ÔÓÅÑÔÓÇÓ-ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ
  ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÐÕÑÁÍÉ ÍÅÕÓÇ Ðßíáêåò ÖáñïóåéñÞíåò Áíé íåõôÝò Ìðïõôüí Copyright ÔÓÅÑÔÓÇÓ All rights reserved

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/gr_pages/products-pyranixneysi.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ÔÓÅÑÔÓÇÓ-ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ
  ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÅÖÅÄÑÉÊÏÓ ÖÙÔÉÓÌÏÓ Copyright ÔÓÅÑÔÓÇÓ All rights reserved

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/gr_pages/products-ef-fotismos.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ÔÓÅÑÔÓÇÓ-ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÁ ÅÉÄÇ
  áñéóôïýìå ãéá ôçí åðéêïéíùíßá Èá Ý åôå íÝá ìáò ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü Êåíôñéêü ËáãêáäÜ 98 Èåó íßêç Ôçë 2310544401 ÁðïèÞêç Ìáõñïìé Üëç 113 Ðïëß íç Ôçë 2310 Copyright ÔÓÅÑÔÓÇÓ All

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/gr_pages/contact.php (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • TSERTSIS-FIRE FIGHTING EQUIPMENT
  contact We will get in touch soonest possible Headquarters Lagada street Thessaloniki Greece Phone 30 2310544401 Fax 302310511131 Storehouse Mavromichali street 113 Thessaloniki Greece Phone 30 2310 666199 Mobile 30

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/en_pages/contact.php (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • TSERTSIS-FIRE FIGHTING EQUIPMENT
  PRODUCTS FIRE EXTINGUISHERS PORTABLE WHEELED ROOF LOCAL IMPLEMENTATION FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS Copyright TSERTSIS All rights reserved

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/en_pages/products-pyrosvestires.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • TSERTSIS-FIRE FIGHTING EQUIPMENT
  lock 2 3 6 12 kg dry powder Fire extinguisher lock 25 kg dry powder Fire extinguisher lock 25 kg dry powder Fire extinguisher lock CO2 Fire extinguisher lock CO2 MANOMETERS Small 0 24 bar Big TUBES Fire extinguisher tube 6 kg Fire extinguisher tube 12 kg Fire extinguisher tube wheel 25 kg and 50 kg Fire extinguisher tube CO2 6 kg and 12 kg BASES Fire extinguisher base wire

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/en_pages/products-antall-pyrosvestiron.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • TSERTSIS-FIRE FIGHTING EQUIPMENT
  3 UNIONS Aluminum union storz 1 1 ½ 1 2 2 ½ 3 Aluminum union storz 1 1 ½ 1 2 2 ½ 3 Two hole spout 3 with 2x2½ Adjustable pipe 1 1 ½ 1 2 2 ½ 3

  Original URL path: http://www.pyrosvestika.gr/en_pages/products-pyrosvestikoi-solines.htm (2016-02-11)
  Open archived version from archive •