archive-gr.com » GR » P » POLIKLONO.GR

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Poliklono Stefanidis Chris - Stefanidoy Zoe G.P. Page 15.
  general We created an e shop for you to buy our products on line but also to find special items available only in retail The entry for wholesale pages is done by username and password and now there is the option for online ordering with various electronic payment methods Also there will be times when different groups of products will be on offer We are always at your disposal for

  Original URL path: http://poliklono.gr/index-eng.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • Poliklono Stefanidis Chris - Stefanidoy Zoe G.P. Page 3.
  α σε καντ λια σταυρο ς εικ νες με δυνατ τητα κατασκευ ς προι ντων κατα παραγγελ αν Με μοντ ρνο σχεδιασμ και πρωτ τυπες ιδ ες εκμεταλευ μαστε πλ ρως την ομορφι και την αντοχ του φυσητο και fusing

  Original URL path: http://poliklono.gr/ecclesiastical.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Poliklono Stefanidis Chris - Stefanidoy Zoe G.P. Page 4.
  χειροπο ητο γυαλ με επ ργυρα μεταλλικ στοιχε α Με τα πιο εμπορικ σχ δια στην αγορ σ μερα κατασκευ ζουμε δ ρα για λες τις ηλικ ες π ντα σε προσιτ ς τιμ ς και με την ποι τητα

  Original URL path: http://poliklono.gr/toyristic.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Poliklono Stefanidis Chris - Stefanidoy Zoe G.P. Page 5.
  τις προσιτ ς τιμ ς κατασκευ ζουμε διακοσμητικ και χρηστικ ε δη ποι τητας για το σπ τι αλλ και ιδια τερες διακοσμητικ ς προτ σεις για επαγγελματικο ς χ ρους Επ σης μπορο με να προτε νουμε ιδ ες για επαγγελματικ δ ρα επιχειρ σεων με υψηλ ποι τητας κατασκευ ς χαμηλ κ στος και περιορισμ νες απαιτ σεις minimum ποσοτ των Click thumbnail to enlarge POLIKLONO Διακ σμηση

  Original URL path: http://poliklono.gr/decoratives.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Poliklono Stefanidis Chris - Stefanidoy Zoe G.P. Page 9.
  μια μεγ λη ποικιλ α των αντικειμ νων γυαλιο Ο μετασχηματισμ ς των πρ των υλ ν στο γυαλ πραγματοποιε ται γ ρω στους 1315 C το γυαλ εκπ μπει αρκετ θερμ τητα για να εμφανιστε σχεδ ν εκτυφλωτικ Το γυαλ αφ νεται πειτα για να τελειοποιηθε ξω επιτρ ποντας στις φυσαλ δες για να αυξηθε απ τη μ ζα και πειτα η θερμοκρασ α εργασ ας μει νεται στο φο ρνο ως περ που τους 1100 C Σε αυτ τη φ ση το γυαλ εμφαν ζεται να ε ναι να φωτειν πορτοκαλ χρ μα Αν και το περισσ τερο γ νεται μεταξ 870 και 1040 C το Soda lime γυαλ παραμ νει κ πως πλαστικ και εφαρμ σιμο σε θερμοκρασ ες ως 730 C Η σταδιακ ψ ξη γ νεται συν θως μεταξ 370 και 480 C Το φ σημα του γυαλιο περιλαμβ νει τρεις φο ρνους Ο πρ τος που περι χει μια χο νη του λειωμ νου γυαλιο αναφ ρεται απλ ως φο ρνος Ο δε τερος καλε ται glory hole και χρησιμοποιε ται για να θερμ νει εκ ν ου να κομμ τι μ σα και μεταξ των βημ των της εργασ ας Ο τελικ ς φο ρνος καλε ται φο ρνος ψ ξης και χρησιμοποιε ται για να δροσ σει αργ το γυαλ για μ α περ οδο απ μερικ ς ρες ως και μερικ ς ημ ρες αν λογα με το μ γεθος των κομματι ν Αυτ αποτρ πει το γυαλ απ το ρ γισμα λ γω της θερμικ ς π εσης Ιστορικ και οι τρεις φο ρνοι περιλ φθηκαν σε ναν με να σ νολο σταδιακ πιο δροσερ ν αιθουσ ν για κ θε ναν απ τους τρεις σκοπο ς Ιστορ α προ λευση Το φυσητ ε ναι να γυαλ που εφευρ θηκε

  Original URL path: http://poliklono.gr/blown-glass.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Poliklono Stefanidis Chris - Stefanidoy Zoe G.P. Page 10.
  τις στοιχει δεις τεχνικ ς περ που στο 2000 π Χ αν και αυτ η ημερομην α γ νεται αποδεκτ γενικ απ λους τους ερευνητ ς μερικο ιστορικο υποστηρ ζουν τι οι πιο πρ ωρες τεχνικ ς λιωσ ματος αναπτ χθηκαν αρχικ απ τους Ρωμα ους οι οπο οι ταν πιο παραγωγικο τεχν τες στο λι σιμο και ταν η αρχικ μ θοδος κ νοντας μικρ αντικε μενα γυαλιο για περ που 2 000 τη μ χρι την αν πτυξη του φυσητο γυαλιο Το φυσητ γυαλ αντικατ στησε κατ να μεγ λο μ ρος το λι σιμο λ γω της μεγαλ τερων αποδοτικ τητας και της χρησιμ τητ ς του Εν το η τ χνη του γυαλιο γενικ π ρασε μια αναγ ννηση κατ τη δι ρκεια της αναγ ννησης το fusing αγνο θηκε κατ να μεγ λο μ ρος κατ τη δι ρκεια αυτ ς της περι δου επ σης Το fusing ρχισε να επανακτ τη δημοτικ τητα στο πρ το μ ρος του 20ο αι να ιδια τερα στις ΗΠΑ κατ τη δι ρκεια της δεκαετ ας του 60 Το σ γχρονο γυαλ fusing ε ναι να διαδεδομ νο χ μπι αλλ η τεχνικ δεν χρησιμοποιε ται ευρ ως για τη μεγ λης κλ μακας παραγωγ γυαλιο Τεχνικ ς Οι περισσ τερες σ γχρονες μ θοδοι λιωσ ματος περιλαμβ νουν τη στο βαξη δι ταξη σε στρ ματα των λεπτ ν φ λλων του γυαλιο χρησιμοποι ντας συχν τα διαφορετικ χρ ματα για να δημιουργ σουν τα σχ δια τις απλ ς εικ νες Ο σωρ ς τοποθετε ται πειτα μ σα στον κλ βανο που ε ναι σχεδ ν π ντα ηλεκτρικ ς αλλ μπορε να θερμανθε και απ α ριο και θα λει σει πειτα μ σω μιας σειρ ς κεκλιμ νων ραμπ ν γρ γοροι

  Original URL path: http://poliklono.gr/fusing-glass.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Poliklono Stefanidis Chris - Stefanidoy Zoe G.P.
  για να μπορε τε να αγορ σετε τα προ ντα μας on line αλλ επ σης και να βρε τε ξεχωριστ κομμ τια διαθ σιμα μ νο στην λιανικ Η ε σοδος για την χονδρικ γ νεται πλ ον με password και υπ ρχει η δυνατ τητα ηλεκτρονικ ς παραγγελ ας με δι φορους τρ πους πληρωμ ς Επ σης θα υπ ρχουν κατα καιρο ς δι φορες ομ δες

  Original URL path: http://poliklono.gr/index.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Poliklono Stefanidis Chris - Stefanidoy Zoe G.P. Page 16.
  With modern design and innovative ideas we fully take advantage of the beauty and strength of blown and fused glass SOUVENIRS Large variety of souvenirs and gifts from handmade decorative glass and metal Original designs innovative ideas and modern design combine to create decorative products and gifts for every home DECORATIVE ITEMS We use fused glass to produce various decorative and utilitarian objects for home and business premises Platers candle

  Original URL path: http://poliklono.gr/products-eng.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive •