archive-gr.com » GR » O » OSKARDITSAS.GR

Total: 95

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας - Άδεια Λειτουργίας Οδοντιατρείου
  παραρτήματος Β του Π Δ 84 200 Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή παραχώρησης ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία Απόδειξη Οδοντιατρικού Συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων 200 00 ευρώ Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε Ε Α Ε σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις Κανονισμός Ακτινοπροστασίας Η δεια λειτουργ ας για οδοντιατρικό ακτινολογικό μηχάνημα εκδ δεται απ τη Δ νση Υγε ας αφο χει εκδοθε πιστοποιητικ καταλληλ τητας Χ Οδ απ την Ε Ε Α Ε για τα κοιν ακτινολογικ μηχαν ματα Για την κδοση του πιστοποιητικο καταλληλ τητας απαιτε ται κθεση απ ακτινονοφυσικ και παρ βολο 150 ευρ προς Ε Ε Α Ε Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ Σ σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας και του επιστημονικά υπευθύνου Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599 86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος Υπε θυνη Δ λωση του Ν 1599 1986 Το περιεχ μενο της υπε θυνης δ λωσης χει ως εξ ς ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Παρ ρτημα Α Π Δ 84 2001 σελ δα 11 Τεχνικ ς Προδιαγραφ ς Σε περ πτωση χρ σης επιστημονικο εξοπλισμο ο χ ρος του Οδοντιατρε ου προσαυξ νεται αν λογα με τις λειτουργικ ς απαιτ σεις του κατασκευαστικο ο κου του αντ στοιχου μηχαν ματος Σε κ θε Οδοντιατρε ο θα πρ πει να υπ ρχει σφραγιζ μενο δοχε ο μολυσματικ ν απορριμ των Σταθερ ς εξοπλισμ ς Οδοντιατρε ου Κ θε Οδοντιατρε ο περιλαμβ νει τουλ χιστον να π γκο εργασ ας με κλειστ ερμ ρια και νιπτ ρα Οι επιφ νειες εργασ ας του π γκου πρ πει να αντ χουν στα αλκαλικ τα οξ α τα διαλυτικ και τη θερμ τητα Ε ν το Οδοντιατρε ο περιλαμβ νει επιστημονικ εξοπλισμ ιοντ ζουσας ακτινοβολ ας πρ πει ο διατιθ μενος χ ρος να χει τις αντ στοιχες τεχνικ ς προδιαγραφ ς σ σ αφορ ορθοπαντομογρ φο δε τε αναλυτικ στο Π Δ 84 2001 Παρ ρτημα Α Μ ρος Δε τερο Για πολυοδοντιατρε ο δε τε αναλυτικ στο Π Δ 84 2001 Παρ ρτημα Α Μ ρος Τρ το ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Π νακας μετρικ ν στοιχε ων α α ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ m ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Γραφε ο οδοντι τρου Εξεταστ ριο 15 00 2 80 2 00 Χ ρος ενια ος διαχωρισμ νος σε γραφε ο οδοντι τρου και εξεταστ ριο που επικοινωνο ν μεσα Χ Κ Χ χ ρος κ ριας χρ σης 2 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 8 00 2 50 Μπορε να περιλαμβ νεται και γραμματε α X K X 3 W C 1 50 0 90 Παρ ρτημα

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Odontiatroi/dikAdeies/leitourgias.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας-Άδεια Ακτινολογικού
  ιοντιζουσών ακτινοβολιών πριν από την χρήση τους και γ Κάτοψη των χώρων του εργαστηρίου όπου γίνεται ή χρήση του ακτινολογικού μηχανήματος όπου θα σημειώνεται η θέση των μηχανημάτων το υλικό κατασκευής των τοίχων και η χρήση των γύρω δωματίων Σημειώνεται ότι είναι αναγκαίο για την ταχύτερη αξιολόγηση των δικαιολογητικών να γίνεται ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας ακτινολογικών οδοντιατρικών συστημάτων και να τηρείται από τους ακτινοφυσικούς η παραπάνω τυποποίηση Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να υποβάλει αναλυτικότερο έλεγχο μπορεί να τον επισυνάψει στον τυποποιημένο Πιστοποιητικό CE του ακτινογραφικού μηχανήματος για νέο μηχάνημα Βεβαίωση του κατασκευαστή ή της θυγατρικής εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου ότι τα προς εγκατάσταση μηχανήματα βρίσκονται στην γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή ή στην διάρκεια ζωής του εξοπλισμού η διάρκεια ζωής ενός συστήματος είναι το άθροισμα της χρονικής διάρκειας παραγωγής του μηχανήματος και της χρονικής διάρκειας εξασφάλισης ανταλλακτικών από τον κατασκευαστή καθώς και για την τεχνική επάρκεια την διαγνωστική και κλινική αξιοπιστία αυτών Η ΕΕΑΕ μετ απ την αξιολ γηση των δικαιολογητικ ν και εφ σον πληρο νται οι προ ποθ σεις εκδ δει Πιστοποιητικ Καταλληλ τητας που αποστ λλεται στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας Α Η δεια Λειτουργ ας χει πενταετ ισχ και χορηγε ται απ τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας αφο ολοκληρωθο ν τα παραπ νω Η λη διαδικασ α τιμολογε ται σ μφωνα με αποφ σεις του ΔΣ της ΕΕΑΕ Πιστοποιητικ Καταλληλ τητας Ακτινοδιαγνωστικο εργαστηρ ου Χ Οδ 150 00 με ΦΠΑ 23 184 50 Αναν ωση Χ Οδ 50 00 με ΦΠΑ 23 61 50 Αναν ωση πιστοποιητικο Χ Οδ με ορθοπαντομογρ φο 150 00 με ΦΠΑ 23 184 50 Η ΕΕΑΕ θα σας αποστείλει το σχετικό τιμολόγιο το οποίο πρέπει να εξοφλήσετε ώστε να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Το ποσό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΑΕ οι τραπεζικοί λογαριασμοί αναγράφονται στο τιμολόγιο Το αποδεικτικό πληρωμής αντίγραφο αποστέλλεται στην ΕΕΑΕ με fax ή email ώστε να ενημερωθεί ο λογαριασμός σας Β Αναν ωση δειας λειτουργ ας Για την αναν ωση της δειας λειτουργ ας απαιτε ται ν ο Πιστοποιητικ Καταλληλ τητας Τρεις μήνες πριν τη λήξη της πενταετίας ο ενδιαφερόμενος οδοντίατρος υποβάλλει στον Οδοντιατρικό Σύλλογο αίτηση για την ανανέωση του πιστοποιητικού και της άδειας συνυποβάλλοντας νέα έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης που εκδίδεται από Ακτινοφυσικό Ιατρικής όπως ανωτέρω Γ Τροποπο ηση δειας λειτουργ ας Κ θε τροποπο ηση των συνθηκ ν που αφορο ν την ακτινοπροστασ α προσθ κη αλλαγ εξοπλισμο αλλαγ χ ρων κατ τη δι ρκεια της ισχ ος της δειας Λειτουργ ας απαιτε συμπληρωματικ αδειοδ τηση με διαδικασ ες αντ στοιχες με αυτ ς της πρ της δειας λειτουργ ας Η συμπληρωματικ δεια αναφ ρει τις διαφοροποι σεις και χει ημερομην α λ ξης δια με την ισχ ουσα δε τε περισσ τερα εδ Συχν ς ερωτ σεις σχετικ με τη λειτουργ α οδοντιατρικ ν ακτινολογικ ν μηχανημ των Επικοινων α dental eeae gr II Χορήγηση ειδικής άδειας Ορθοπαντομογράφου Για ορθοπαντομογρ φους η διαδικασ α ε ναι δια με αυτ των ακτινολογικ ν εργαστηρ ων κατηγορ ας Χ1 δηλαδ

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Odontiatroi/dikAdeies/aktinologiko.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας
  Υγε ας subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link subglobal8 link Αρχ Οδοντ ατροι Επαγγελματικ Ασφ λιση Οδοντ ατροι Π Ε Καρδ τσας Χρ σιμες συνδέσεις Ασφαλιστικ Θ ματα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΑΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Εγγραφ στο Ε Τ Α Α τομ ας Υγειονομικ ν Παροχ ς ανοικτ ς περ θαλψης Παροχ ς φαρμακευτικ ς περ θαλψης Παροχ ς νοσοκομειακ ς

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Odontiatroi/epaggelmatika/asfalisi.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • ΟδοντιατρικόςΣύλλογοςΚαρδίτσας-Αρχή
  ρωση σας μπορε τε να διαβ σετε εδ τα πρακτικ που περι χουν πολ χρ σιμες πληροφορ ες καθ ς και ερωτ σεις απαντ σεις για τα παραπ νω θ ματα Διευκριν σεις σχετικ με την εφαρμογ διατ ξεων του Ν 3842 2010 αυτοπερα ωση κδοση αποδε ξεων κ α Ιανου ριος 2011 κε μενο του φοροτεχνικο του Ο Σ Α πηγ Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Αττικ ς Σημει σεις φορολογικο σεμιναρ ου σχετικ με το ν ο Ν 3842 2010 Σεπτ μβριος 2010 επιμ λεια του φοροτεχνικο Δ Δημητρι δη πηγ Οδοντιατρικ ς Σ λλογος Πειραι Στοιχει δεις φορολογικ ς υποχρε σεις Βιβλ ο Εσ δων Εξ δων Βιβλ ο Επ σκεψης Ασθεν ν Δελτ ο Αποστολ ς Αποδε ξεις Παροχ ς Υπηρεσι ν αθε ρητες β σει της ΑΥΟ ΠΟΛ 1083 2003 ναρξη επαγγ λματος στην Εφορ α Τι δικαιολογητικ χρει ζονται πηγ Γ Γ Π Σ ντυπα Μ1 και Μ2 απ εφορ α Δελτ ο αστυνομικ ς ταυτ τητας Τ τλος κυρι τητας μισθωτ ριο συμβ λαιο υπε θυνη δ λωση Ν 1599 86 για δωρε ν παραχ ρηση χ ρου για κ θε επαγγελματικ εγκατ σταση Βεβα ωση εγγραφ ς στον ασφαλιστικ φορ α Ε Τ Α Α τομε ς Υγειονομικ ν Βεβα ωση απ τον Οδοντιατρικ Σ λλογο Εξουσιοδ τηση του υπ χρεου με θεωρημ νο το γν σιο της υπογραφ ς του σε περ πτωση που οι δηλ σεις υποβ λλονται απ τρ το πρ σωπο Θε ρηση φορολογικ ν στοιχε ων Τι δικαιολογητικ χρει ζονται πηγ Γ Γ Π Σ ντυπο Β1 Δελτ ο αστυνομικ ς ταυτ τητας Ασφαλιστικ ενημερ τητα απο Ε Τ Α Α τομε ς Υγειονομικ ν Ασφαλιστικ ενημερ τητα απ το ΙΚΑ ε τε απασχολε ται προσωπικ ε τε χι Σε ειδικ ς περιπτ σεις υπ χρεων αντ της

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Odontiatroi/epaggelmatika/forologika.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • ΟδοντιατρικόςΣύλλογοςΚαρδίτσας-Αρχή
  εισηγ σεις στην ημερ δα που διοργ νωσε το ΕΛΙΝΥΑΕ στη Θεσσαλον κη 09 10 2004 Πηγ ΕΛΙΝΥΑΕ Βασικ ς Προφυλ ξεις Πηγ ΚΕΕΛ Πρωτ κολλο αντιμετ πισης επαγγελματικ ς κθεσης σε HIV HBV HCV Πηγ ΚΕΕΛ Συστ σεις εμβολιασμο για την Ηπατ τιδα Β Πηγ ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικ Φυλλ διο Ηπατ τιδα A B C Πηγ ΚΕΕΛΠΝΟ Διαχε ριση μολυσματικ ν αποβλ των Διαχε ριση των αποβλ των του οδοντιατρε ου Οδηγ ς για Οδοντι τρους Πηγ Α Π Θ Οδηγ ες ορθ ς διαχε ρισης αμαλγ ματος Πηγ Ο Σ Α Μ τρα πρ ληψης διασπορ ς λοιμ ξεων Πηγ Οδοντιατρικ Σχολ Αθην ν Ακτινοπροστασ α Η ασφαλ ς χρ ση των ακτινογραφι ν στην οδοντιατρικ σκηση γγραφο Νο 136 Ελληνικ μετ φραση Ευρωπα κ ς κατευθυντ ριες οδηγ ες που αφορο ν στην ακτινοπροστασ α στην οδοντιατρικ ακτινολογ α Αγγλικ κε μενο εδ Πηγ http ec europa eu Εγκυμοσ νη και ιοντ ζουσες ακτινοβολ ες Πηγ E E A E Τεχνικ ς Ασφαλε ας β σει του Ν 3850 2010 Κ δικας για την υγε α και ασφ λεια των εργαζομ νων Υγιειν των Χερι ν Πηγ ΚΕΕΛΠΝΟ Ποιος ε ναι ο σωστ ς τρ πος πλυσ ματος

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Odontiatroi/epaggelmatika/healthandsafetyatwork.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • ΟδοντιατρικόςΣύλλογοςΚαρδίτσας-Αρχή
  RAR Αφο αποθηκε σετε και αποσυμπι σετε το φ κελο στον υπολογιστ σας επιλ ξτε Setup για να εγκαταστ σετε και να χρησιμοποι σετε την εφαρμογ Απ φαση του ΚΕ Σ Υ για την ανακοστολ γηση οδοντιατρικ ν πρ ξεων απ τα ασφαλιστικ ταμε α Σημε ωση η απ φαση δεν χει εφαρμοστε ακ μη Πηγ Ενημερωτικ Δελτ ο της Ε Ο Ο τε χος 130 Μ ρτιος Απρ λιος 2007 σελ 12 13 Τιμολ γιο Δημοσ ου σ μφωνα με την τελευτα α αναπροσαρμογ σε ευρ β σει του Π Δ 98 1993 ΦΕΚ Α 46 02 04 1993 Τροποπο ηση κανονισμο ΟΠΑΔ ΦΕΚ Β 478 29 03 2011 Κανονικ η Οδοντιατρικ περ θαλψη των ασφαλισμ νων του Δημοσ ου ΟΠΑΔ Οι υπηρεσ ες υγε ας που παρασχ θηκαν παρ χονται στους ασφ λισμ νους του ΟΠΑΔ απ κατηγορ ες προμηθευτ ν υπηρεσι ν υγε ας με τους οπο ους ο Οργανισμ ς δεν χει συν ψει σ μβαση διενεργο νται και συνεχ ζουν να αποζημι νονται με την δια διαδικασ α που σχυε πριν τη δημοσ ευση της κοιν ς υπουργικ ς απ φασης αρ Υ9 137380 10 02 2011 και μ χρι την υπογραφ των σχετικ ν

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Odontiatroi/epaggelmatika/timologio.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • ΟδοντιατρικόςΣύλλογοςΚαρδίτσας-Αρχή
  γ εν ο οδοντ ατρος υποχρεο ται να εκδ δει με θεωρημ νο διπλ τυπο δελτ ο αποστολ ς μ νο στις περιπτ σεις της παραγρ φου β Συγκεκριμ να α Στις περιπτ σεις αποστολ ς στον οδοντοτεχν τη οδοντοπροσθετικ ν προπλασμ των μ τρων απ πλαστικ λη οδοντοστοιχι ν απ κερ κ λπ τα οπο α δεν ε ναι απ τα αγαθ εκε να στην παρακολο θηση των οπο ων αποβλ πουν οι σχετικ ς διατ ξεις του ΚΒΣ ο οδοντ ατρος δεν υποχρεο ται να εκδ δει δελτ ο αποστολ ς Εγκ ΠΟΛ 142 1979 ο τε και ο οδοντοτεχν της κατ την επιστροφ τους Εγγ Σ 456 22 5 2 87 β Επ αποστολ ς στον οδοντοτεχν τη χρυσο χρυσ ν νομισμ των παλι ν χρυσ ν δοντι ν λοιπ ν αντικειμ νων απ χρυσ και γενικ απ κρ ματα ευγεν ν μετ λλων εκδ δεται απ τον οδοντ ατρο θεωρημ νο διπλ τυπο δελτ ο αποστολ ς αδι φορα ε ν τα αγαθ αυτ αν κουν στον διο τον οδοντ ατρο τους πελ τες του Ε ν τα αποστελλ μενα αγαθ αν κουν σε πελ τες του οδοντι τρου δ ναται να γ νεται σχετικ μνε α στο εκδιδ μενο δελτ ο αποστολ ς Εγκ ΠΟΛ 124 1979 και ΠΟΛ 41 78 γ Επ επιστροφ ς κατασκευασμ νων δοντι ν στον οδοντοτεχν τη για την πληρ στερη προσαρμογ τους δεν απαιτε ται επ σης κδοση δελτ ου αποστολ ς γιατ στην περ πτωση αυτ δεν λαμβ νει χ ρα αποστολ ν ου αγαθο δεδομ νου τι δεν χει ολοκληρωθε η ανατεθε σα στον οδοντοτεχν τη εργασ α Εγκ κλιος ΠΟΛ 142 1979 ΦΠΑ Τι ισχ ει για τους Οδοντοτεχν τες Πηγ Π Ο Ε Ο 29 06 2010 Αρθρο 22 του ΦΠΑ περ στ παρ 1

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Odontiatroi/epaggelmatika/odontotexnika.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • ΟδοντιατρικόςΣύλλογοςΚαρδίτσας-Αρχή
  Ιουλ ου 2010 κανε δεκτ την εισ γηση της Επιτροπ ς Εκπα δευσης και Επιστημονικ ν Θεμ των σχετικ με την Συνεχ Επαγγελματικ Επιμ ρφωση των Ελλ νων Οδοντι τρων καθ ς και τον Κανονισμ Λειτουργ ας της Επιτροπ ς Συνεχο ς Επαγγελματικ ς Επιμ ρφωσης Διαβ στε το πλ ρες κε μενο της πρ τασης εδ Συν ντευξη στη Β κυ Κουρλιμπ νη εφημερ δα Οδοντιατρικ Β μα τε

  Original URL path: http://www.oskarditsas.gr/Odontiatroi/epistimonika/epimorfosi.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •