archive-gr.com » GR » O » OINOUSSES-MUNICIPALITY.GR

Total: 416

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Δήμος Οινουσσών
  δηλ οι υποχρεωτικές δαπάνες για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει είναι οι εξής α Τα έξοδα παράστασης η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων β Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού περιλαμβανομένων και των κατ αποκοπή εξόδων κίνησης γ Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων δ Η γραφική ύλη τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά ε Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες στ Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ζ Τα τοκοχρεολύσια των δανείων η Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων θ Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων ι Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων ια Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη ιβ Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων σύμφωνα με το διατακτικό τους οφειλών ιγ Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους Επειδή το οικονομικό έτος 2011 έχει λήξει και δεν έχει ακόμα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους μπορούν έως το τέλος Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις σας καλώ να ψηφίσουμε τις κάτωθι πιστώσεις για την πληρωμή των αντίστοιχων υποχρεωτικών δαπανών οι οποίες είναι ανάγκη να πληρωθούν άμεσα Κ Α ΠΟΣΟ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ Α ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 10 6011 001 10 827 00 140 000 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Δ ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 10 6011 002 4 527 00 22 186 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΠ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 20 6011 3 531 00 20 500 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 10 6051 2 047 56 19 000 00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ ΚΩΝ ΚΕΠ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 20 6051 441 39 2 100 00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 00 6121 17 802 50 80 000 00 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ Σ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 10 6041 3 546 27 60 000 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 20 6041 12 586 08 70 000 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 25 6041 12 973 38 62 000 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 10 6054 988 41 10 000 00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ ΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 20 6054 3 925 47 17 600 00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 25 6054 3 607 41 18 000 00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε τα άρθρα 158 παρ 1 και 160 του ΔΚΚ το άρθρο 72 παρ 1

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/print_friendly.php?aid=492 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Δήμος Οινουσσών
  3 Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου 3 Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου 4 Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου 4 Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου 5 Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίο 5 Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ 6 Λεοντή Ελένη του Δημητρίου 7 Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου 8 Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέα κ Μακκά Γεωργίου ο Αντιπρόεδρος κ Στέφανος Σπετσιώτης αφού ενημέρωσε το Σώμα είπε ότι θα πρέπει συζητηθεί ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την έγκριση του 1 ου Α Π Ε και 1 ου Π Κ Τ Μ Ν Ε του έργου Έργα ύδρευσης αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού και κάλεσε το σώμα ν αποφασίσει σχετικά Το σώμα αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως Θέμα 2 ο Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2012 εκποτα Ο κ Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής σύμφωνα με την αριθ 11389 93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία δημοσιεύθηκε ο ενιαίος κανονισμός προμηθειών των Ο Τ Α εις εκτέλεση των νόμων 1797 87 και 2000 91 και σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 23 και 46 της ανωτέρω Υπ απόφασης προβλέπονται και συγκροτούνται επιτροπές διεξαγωγής δημοπρασιών αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών των Ο Τ Α Στις επιτροπές αυτές όπως προβλέπεται από το άρθρο 46 συμμετέχουν τρείς δημοτικοί υπάλληλοι Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της παραπάνω Υπουργικής απόφασης η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής η οποία συγκροτείται από τρείς υπαλλήλους του Δήμου όταν απαιτούνται δε ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα και εάν δεν διαθέτει ο Δήμος τότε αυτοί υποδεικνύονται

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/print_friendly.php?aid=494 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Δήμος Οινουσσών
  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών ύστερα από την αριθ πρωτ 285 28 2 2012 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 75 του Ν 3852 10 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο επτά 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε 5 μέλη ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Βογιατζής Στέφανος 1 Xαλκιά Λουκία 2 Κατσιάνου Βαρβάρα 2 Χαλκιά Ευγενία 3 Λεοντή Ελένη 4 Ηλιάδη Βαρβάρα 5 Καλαϊτζής Παναγιώτης Ο κ Πρόεδρος της Οικ Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι το θέμα είναι επείγον διότι έχει οριστεί δικάσιμος την 2 α Μαρτίου 2012 για την συζήτηση των από 20 6 2011 αγωγών αποδόσεως μισθίου του Δήμου Οινουσσών κατά των 1 Σταματίας Ισιδώρου Μαθιούδη 2 Περικλή Δημητρίου Μύγια και 3 Γεωργίου Αντωνίου Ταουσάνη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου Συνεπώς θα πρέπει να διοριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος στη Χίο για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν 3463 06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ 72 παρ 1δ του Ν 3852 10 Αποφασίζει ομόφωνα 1 Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ Μαρία Ξανθάκη δικηγόρο Χίου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Οινουσσών κατά την συζήτηση των

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/print_friendly.php?aid=522 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Απόφαση 1η
  προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου Στη συνέχεια κάλεσε κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν 3852 2010 τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία να επαναληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων προκειμένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων Δημοτικός σύμβουλος Ο κ Δήμαρχος πρότεινε εκ μέρους της πλειοψηφίας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ Γεώργιο Δανιήλ για την θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της μείζονας μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίοι πρότειναν τον κ Σπετσιώτη Στέφανο Στη συνέχεια λόγω μη ύπαρξης ελάσσονος μειοψηφίας κάλεσε τους συμβούλους από την παράταξη της πλειοψηφίαςνα εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίοι πρότειναν την κ Ευγενία Χαλκιά Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013 2014 ξεχωριστά για κάθε αξίωμα ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό αναδείχθηκε

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/article.php?aid=804&cid=128 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Απόφαση 2η
  γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν ήτοι α υποψήφιοι τακτικοί οι κ Ηλιάδη Βαρβάρα κ Σπετσιώτης Στέφανος β υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ Λιγνός Δημήτριος κ Θάνος Νικόλαος Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 4 Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής κ Κατσιάνου Βαρβάρα κ Λεοντή Ελένη κ Χαλκιά Ευγενία κ Χαλκιά Λουκία για αναπληρωματικά μέλη 3 Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής κ Βογιατζής Στέφανος κ Λυγνός Ιωάννης κ Μονιός Μιχαήλ Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 6 τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες σύμφωνα με τα παραπάνω ανήλθαν σε 6 ήτοι 2 της μειοψηφίας και 4 της πλειοψηφίας Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους 6 υποψηφίους οι 6 συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ κ Κατσιάνου Βαρβάρα

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/article.php?aid=805&cid=128 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Απόφαση 3η
  Συμβουλίου ήταν παρόντα 8 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου 1 Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου 2 Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου 2 Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ 3 Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου 3 Καλαϊτζής Παναγιώτης 4 Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου 4 Χαλκιά Ευγενία 5 Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου 5 Μονιός Μιχαήλ 6 Λεοντή Ελένη του Δημητρίου 7 Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή 8 Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως κ Μακκά Γεωργίου ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής σύμφωνα με τα Π Δ 171 87 και 28 80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ 3 του N 3463 2006 του ΔΚΚ θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει επιτροπές για την παραλαβή έργων εργασιών και προμηθειών για το έτος 2013 Επίσης ανέφερε ότι σύμφωνα με την αριθ πρωτ ΔΙΣΚΠΟ Φ 18 οικ 21700 19 9 2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει να προηγηθεί κλήρωση η οποία θα αναδείξει τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση την αριθ πρωτ ΔΙΣΚΠΟ Φ 18 οικ 21700 19 9 2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τις διατάξεις των Π Δ 171 87 και 28 80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ 3 του N 3463 2006 του ΔΚΚ και του Ν 3852 2010 αποφασίζει ομόφωνα Ορίζει τις παρακάτω επιτροπές για την παραλαβή έργων εργασιών και προμηθειών κατά την διάρκεια του έτους 2013 οι οποίες συγκροτήθηκαν μετά από κλήρωση Για έργα αξίας μέχρι 5 869 41 Eυρώ ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους α Βογιατζή Στέφανο β Λεοντή Ελένη ως τακτικά μέλη και α Χαλκιά Ευγενία β Χαλκιά

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/article.php?aid=806&cid=128 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Αποφάσεις Δ.Σ. 2013 - Δήμος Οινουσσών
  το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου O ινουσσών ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ 4η Θέμα Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2013 εκποτα Απόφαση 5η Απόσπασμα α πό το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ 5η Θέμα Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του Δήμου Χίου ως καθολικού διαδόχου

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/articles.php?page=2&cid=107&scid=128 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Αποφάσεις Δ.Σ. 2013 - Δήμος Οινουσσών
  Ανακοινώσεις Photo Gallery Βρήκαμε ενδιαφέρον Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 Αρχική Σελίδα Σύνδεσμοι Χάρτης Ιστοτόπου Επικοινωνία Διαδρομή Αρχική Σελίδα Νέα Ανακοινώσεις Αποφάσεις Αποφάσεις Δ Σ 2013 Απόφαση 93η Απόσπασμα από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών ΑΡΙΘΜ

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/articles.php?page=32&cid=107&scid=128 (2016-04-29)
  Open archived version from archive