archive-gr.com » GR » O » OINOUSSES-MUNICIPALITY.GR

Total: 416

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Αποφάσεις Ο.Ε. 2011 - Δήμος Οινουσσών
  Ανακοινώσεις Αποφάσεις Αποφάσεις Ο Ε 2011 Απόφαση 38η Απόσπασμα από το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οινουσσών ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ 38η ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Απόφαση 39η Α πό το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οινουσσών ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ 39η ΘΕΜΑ Χορήγηση άδειας προέγκρισης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ Σαργό Βασίλειο Απόφαση 40η Απόσπασμα από το Πρακτικό της

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/articles.php?page=13&cid=107&scid=121 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Δήμος Οινουσσών
  Λεοντή Ελένη 3 Καλαϊτζής Παναγιώτης Ηλιάδη Βαρβάρα Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής Με την παρ 6 του άρθρου 74 του Ν 3852 10 ορίζεται ότι τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους με φανερή ψηφοφορία τον αντιπρόεδρο ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής Στη συνέχεια ο κ Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα Προτάθηκε από την κ Ηλιάδη Βαρβάρα δημ Σύμβουλος της μειοψηφίας ο κ Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής Ο κ Καλαϊτζής Παναγιώτης σύμβουλος μειοψηφίας έλαβε 4 ψήφους Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο κ Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση του προέδρου την παρ 6 του άρθρου 74 του Ν 3852 10 τις υποψηφιότητες έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/print_friendly.php?aid=490 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Δήμος Οινουσσών
  την διακήρυξη και συγγραφή των υποχρεώσεων μετά των φύλλων των εφημερίδων εις τα οποία δημοσιεύθηκε περίληψη των όρων της διακηρύξεως και καλεί τούτα όπως αποφανθούν σχετικά Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία και του γεγονότος ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε ο Πρόεδρος καλεί τούτα όπως αποφανθούν σχετικά Αποφασίζουν ομόφωνα Εγκρίνουν το πρακτικό της κατά την 28 ην Δεκεμβρίου 2010 για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/print_friendly.php?aid=491 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Δήμος Οινουσσών
  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 1 περ ζ Ν 3852 10 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών δικαιωμάτων και εισφορών Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Οινουσσών λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας προτείνει τις εξής τιμές των τελών ύδρευσης Α Για τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού ετήσιο πάγιο 48 Ενώ για τα αγροτεμάχια εκτός οικισμού και τα οικόπεδα χωρίς κτίσματα εντός οικισμού ετήσιο πάγιο 20 Οι καταναλώσεις γενικώς σε όλες τους υπόχρεους υδρολήπτες θα χρεώνονται ως εξής Από 0 κυβικά έως 40 κυβικά 0 70 Από 40 κυβικά έως 70 κυβικά 0 90 Από 70 κυβικά έως 100 κυβικά 1 10 Από 100 κυβικά και πλέον 2 00 Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής 20 Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται από τον Δήμο κάθε εξάμηνο Ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν 3463 06 προτείνουμε την μείωση των τελών κατά 50 σε πολύτεκνες οικογένειες όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 και τους επιβαρύνουν Η Οικονομική Επιτροπή αφού

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/print_friendly.php?aid=493 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Απόφαση 1η
  καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ 1 του άρθρου 158 του ΔΚΚ ν 3463 09 δηλ οι υποχρεωτικές δαπάνες για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει είναι οι εξής α Τα έξοδα παράστασης η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων β Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού περιλαμβανομένων και των κατ αποκοπή εξόδων κίνησης γ Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων δ Η γραφική ύλη τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά ε Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες στ Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ζ Τα τοκοχρεολύσια των δανείων η Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων θ Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων ι Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων ια Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη ιβ Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων σύμφωνα με το διατακτικό τους οφειλών ιγ Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους Επειδή το οικονομικό έτος 2011 έχει λήξει και δεν έχει ακόμα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους μπορούν έως το τέλος Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις σας καλώ να ψηφίσουμε τις κάτωθι πιστώσεις για την πληρωμή των αντίστοιχων υποχρεωτικών δαπανών οι οποίες είναι ανάγκη να πληρωθούν άμεσα Κ Α ΠΟΣΟ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ Α ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 10 6011 001 10 827 00 140 000 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Δ ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 10 6011 002 4 527 00 22 186 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΠ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 20 6011 3 531 00 20 500 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 10 6051 2 047 56 19 000 00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ ΚΩΝ ΚΕΠ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 20 6051 441 39 2 100 00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 00 6121 17 802 50 80 000 00 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ Σ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 10 6041 3 546 27 60 000 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 20 6041 12 586 08 70 000 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 25 6041 12 973 38 62 000 00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 10 6054 988 41 10 000 00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ ΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 20 6054 3 925 47 17 600 00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 25 6054 3 607 41 18 000 00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Η Οικονομική Επιτροπή

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/article.php?aid=492&cid=122 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Απόφαση 4η
  29 ην του μηνός Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11 00 π μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών ύστερα από την αριθ πρωτ 285 28 2 2012 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 75 του Ν 3852 10 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο επτά 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε 5 μέλη ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Βογιατζής Στέφανος 1 Xαλκιά Λουκία 2 Κατσιάνου Βαρβάρα 2 Χαλκιά Ευγενία 3 Λεοντή Ελένη 4 Ηλιάδη Βαρβάρα 5 Καλαϊτζής Παναγιώτης Ο κ Πρόεδρος της Οικ Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι το θέμα είναι επείγον διότι έχει οριστεί δικάσιμος την 2 α Μαρτίου 2012 για την συζήτηση των από 20 6 2011 αγωγών αποδόσεως μισθίου του Δήμου Οινουσσών κατά των 1 Σταματίας Ισιδώρου Μαθιούδη 2 Περικλή Δημητρίου Μύγια και 3 Γεωργίου Αντωνίου Ταουσάνη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου Συνεπώς θα πρέπει να διοριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος στη Χίο για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν 3463 06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ 72 παρ 1δ του Ν 3852 10 Αποφασίζει ομόφωνα 1 Διορίζει

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/article.php?aid=522&cid=122 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Αποφάσεις Ο.Ε. 2012 - Δήμος Οινουσσών
  Αποφάσεις Ο Ε 2012 Απόφαση 7η Απόσπασμα α πό το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οινουσσών Αριθ Αποφ 7η ΘΕΜΑ Ψηφίσεις πιστώσεων πρ σμού 2012 για Π Ο Ε του Δήμου Οινουσσών Απόφαση 8η Απόσπασμα α πό το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οινουσσών Αριθ Αποφ 8η ΘΕΜΑ Ψηφίσεις πιστώσεων πρ σμού 2012 του Δήμου Οινουσσών για επενδύσεις τεχνικό πρόγραμμα Απόφαση 9η

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/articles.php?page=2&cid=107&scid=122 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Αποφάσεις Ο.Ε. 2012 - Δήμος Οινουσσών
  Βρήκαμε ενδιαφέρον Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 Αρχική Σελίδα Σύνδεσμοι Χάρτης Ιστοτόπου Επικοινωνία Διαδρομή Αρχική Σελίδα Νέα Ανακοινώσεις Αποφάσεις Αποφάσεις Ο Ε 2012 Απόφαση 57η Απόσπασμα από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ 57η ΘΕΜΑ Κατακύρωση

  Original URL path: http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/articles.php?page=19&cid=107&scid=122 (2016-04-29)
  Open archived version from archive •