archive-gr.com » GR » N » NBG.GR

Total: 751

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  αυτόν που αναλαμβάνει το ρόλο του δανειστή στις περισσότερες περιπτώσεις όμως το επιχειρηματικό σχέδιο λειτουργεί σαν επιβεβαίωση της ικανότητάς της επιχείρησης να εκπληρώσει τον επιχειρηματικό της στόχο ενώ το τραπεζικό σύστημα καλείται να αξιολογήσει με μετρημένα βήματα την ουσία των επιχειρηματικών σχεδίων Λιανική ή μη λιανική τραπεζική Με τη συγκέντρωση των τραπεζικών εργασιών εξυπηρέτησης μικρών επιχειρήσεων σε ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο δημιουργούμε μία αυτοχρηματοδοτούμενη δραστηριότητα ενώ συγχρόνως διαμορφώνουμε ένα πρότυπο εξυπηρέτησης για περισσότερο από το 30 των καθημερινών πελατών της τράπεζας Οι τραπεζικές εργασίες εξυπηρέτησης μικρών επιχειρήσεων θα πρέπει να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου σε έναν ολοκληρωμένο τομέα τραπεζικών εργασιών που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην προσωπική και επιχειρηματική συμπεριφορά του πελάτη ιδίως σε ό τι αφορά τις εργασίες πιστοδότησης Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών μικρών επιχειρήσεων δεν διαθέτει κάποιο πιστοδοτικό προϊόν και συνεπώς υπάρχει ανάγκη οι σχετικές καθημερινές τραπεζικές εργασίες να μετατραπούν σε επικερδή δραστηριότητα Η χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό Η κρίση μας δίδαξε ότι η χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων θα πρέπει πάντοτε να συνδέεται με αποδεδειγμένο επενδυτικό σκοπό γεγονός το οποίο συχνά παραβλέπεται με δυσάρεστες συνέπειες Δεδομένου ότι σε πολλές χώρες τα λογιστικά βιβλία των μικρών επιχειρήσεων είναι γενικόλογα και αδιαφανή τα κεφάλαια κίνησης συχνά χρησιμοποιήθηκαν ως καταναλωτικά δάνεια χαμηλού κόστους περιπλέκοντας έτσι τη διαδικασία αποπληρωμής Η επιλογή του χρηματοδοτικού προϊόντος έχει μεγάλη σημασία και δεν θα πρέπει ποτέ να προσφέρονται στις μικρές επιχειρήσεις αμιγή ανακυκλούμενα πιστωτικά προϊόντα χωρίς τη διατύπωση πολύ συγκεκριμένων όρων για την αποπληρωμή του κεφαλαίου Οι τράπεζες που ακολούθησαν πιο χαλαρές πρακτικές βρέθηκαν με δανειακά χαρτοφυλάκια όπου οι αποπληρωμές αφορούσαν μόνο τους τόκους εφόσον οι πελάτες λειτουργούσαν λίγο πολύ με την ιδέα της μόνιμης χρηματοδότησης των κεφαλαίων κίνησης Σε περιόδους ομαλής οικονομικής δραστηριότητας η χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης ενώ σε δυσχερείς περιόδους μπορεί να βουλιάξει το πλοίο Από την άλλη πλευρά εάν προσπαθήσουμε σε περίοδο κρίσης να μετατρέψουμε την ανακυκλούμενη πίστωση σε τακτής λήξης κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε απαιτήσεις σε καθυστέρηση εκτός εάν βρούμε τρόπους να μειώσουμε τα επιτόκια των πελατών Νέος τρόπος προσέγγισης της ρευστότητας της πίστωσης και της εξυπηρέτησης πελατών Η διαχείριση διαθεσίμων της επιχείρησης και του νοικοκυριού πρέπει να γίνεται πάντα ξεχωριστά ενώ η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης και του νοικοκυριού πρέπει να γίνεται συνδυαστικά Η κάλυψη της δανειοδότησης προς την επιχείρηση χρειάζεται να ενισχυθεί ενώ η αξιολόγηση πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα έξοδα διαβίωσης του σχετικού νοικοκυριού Όταν δηλαδή υποβάλλεται σε αξιολόγηση μία αίτηση χρηματοδότησης το στέλεχος του Πιστοδοτικού Κέντρου θα πρέπει να εξετάζει τον ισολογισμό τόσο της επιχείρησης όσο και της οικογένειας Τα εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης αποδείχθηκαν χρήσιμα κατά την εποχή της οικονομικής ευμάρειας καθώς μετακύλησαν την ευθύνη της έγκρισης της χρηματοδότησης από τους ανθρώπους στη στατιστική Αναμφίβολα οι σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται από ανθρώπους είναι πιο αξιόπιστες έχουν όμως μεγαλύτερο κόστος Από την άλλη η αδυναμία των εργαλείων αξιολόγησης να συνυπολογίσουν ορισμένες ιδιαιτερότητες έχει κοστίσει περισσότερο από πλευράς προβλέψεων για επισφάλειες Στην περίοδο μετά την κρίση τα στατιστικά εργαλεία θα πρέπει

  Original URL path: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/views-news/article-athanassopoulos-efma (2015-07-14)
  Open archived version from archive


 • Ομιλία στην παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης Exportgate.gr
  αγορές ενδιαφέροντος των Ελλήνων εξαγωγέων Διαμόρφωση συνθηκών που θα εξορθολογίζουν το κόστος παραγωγής όπως για παράδειγμα κόστος ενέργειας συμβατό με τον ανταγωνισμό Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ώθηση από τις καθαρές εξαγωγές τουλάχιστον της τάξης του 1 του ΑΕΠ ετησίως Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος οι εξαγωγές θα πρέπει να αυξάνονται σε πραγματικές τιμές με ρυθμό της τάξεως του 6 7 σε ετήσια βάση και είναι πολύ θετική η ετήσια αύξηση του 8 8 στις εξαγωγές αγαθών το 2012 Στις μελέτες για τη δημιουργία ενός νέου ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης ως βασική προϋπόθεση τίθεται η ενίσχυση της παραγωγής και της απασχόλησης προς τους τομείς των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών Ο τουρισμός πρέπει να στραφεί ακόμη περισσότερο προς μεγαλύτερες και ανεκμετάλλευτες μέχρι σήμερα αγορές να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε μεγάλες Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΟΤΑ σε παραθεριστικές κατοικίες μαρίνες και σε σημεία ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων Η αγροτική παραγωγή και ειδικά η μεταποίηση τροφίμων πρέπει να προσανατολιστεί προς τις αγορές του εξωτερικού όπου ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας όπως το ελαιόλαδο τα φρούτα τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας με διεθνή ανταγωνιστικότητα Στον τομέα της ενέργειας πρέπει να έχουμε ως βασική προτεραιότητα την αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα ενεργειακής υποδομής και παραγωγής ενέργειας της ευρύτερης περιοχής Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε εξειδικευμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας Η παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων οι ιχθυοκαλλιέργειες ο ιατρικός τουρισμός και η δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας τα επόμενα 5 10 χρόνια Μόνο από τον Τουρισμό οι ωφέλειες στο εμπορικό ισοζύγιο εκτιμώνται περίπου στα 9 δισ ετησίως ενώ θα προκύψουν και περισσότερες από διακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε βάθος δεκαετίας Στη μεταποίηση τροφίμων η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ ευρώ Αντίστοιχα στον τομέα της ενέργειας η μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο θα φτάσει το 1 δισ ευρώ σε ετήσια βάση Κυρίες και Κύριοι Όλα τα προηγούμενα χρόνια τόσο η Eurobank όσο και η Εθνική Τράπεζα απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο ότι στηρίζουν ουσιαστικά την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων Και οι δύο τράπεζες στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των εξαγωγών συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων ΟΑΕΠ Έχουμε ήδη συμφωνήσει σε συγκεκριμένη λειτουργική πλατφόρμα ώστε τα υπό εξέταση αιτήματα να αντιμετωπίζονται με ευελιξία και αποτελεσματικότητα Η συγχώνευση της Eurobank με την Εθνική Τράπεζα θα αποτελέσει μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη και για την στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων Ο νέος Όμιλος θα συνδυάζει κύρος τεχνογνωσία και καινοτομία στοιχεία που μας καθιστούν το πλέον αξιόπιστο στήριγμα για τον Έλληνα εξαγωγέα Αντιλαμβανόμενες το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν προκειμένου να τεθεί η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης οι δύο τράπεζες Eurobank και Εθνική αποφάσισαν χθες με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων Αρχών τη διαδικασία συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Eurobank από την Εθνική Απτές θετικές συνέπειες στην ελληνική οικονομία θα καταφανούν πολύ σύντομα ως αποτέλεσμα της σύμπραξης των δύο τραπεζών που θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει

  Original URL path: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/views-news/a-tourkolias-exportgate (2015-07-14)
  Open archived version from archive

 • Ομιλία κ. Charles Dallara, Δ/ντος Συμβούλου Διεθνούς Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής
  είχαν διαμορφώσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε εντυπωσιακά επίπεδα με ποσοστά βασικών ίδιων κεφαλαίων στο 10 και πάνω ξεπερνώντας κατά πολύ αυτά των τραπεζών στις ΗΠΑ και στην υπόλοιπη Ευρώπη Η κερδοφορία των τραπεζών ήταν επίσης εντυπωσιακή Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων πριν την κρίση ανερχόταν σε 15 περίπου έναντι 10 κατά μέσο όρο στις ΗΠΑ και την υπόλοιπη Ευρώπη Τώρα βέβαια οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν κεφαλαιακά ελλείμματα περιορισμένη ρευστότητα και αναπόφευκτες αυξήσεις δανείων σε καθυστέρηση έχοντας επωμιστεί σοβαρές ζημιές τους προηγούμενους μήνες λόγω κυρίως της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους Παρόλα αυτά παραμένουν ζωντανές και έτοιμες να επιστρέψουν αρκεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής τους να υλοποιηθεί σωστά Η Ελλάδα τώρα χρειάζεται οπωσδήποτε μία στρατηγική που να προσδίδει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη Το ίδιο και η Ευρώπη Παρά τις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν από τον Ιούνιο το μέλλον της Ευρώπης θα συνεχίσει να κινδυνεύει όσο θα συνεχιστούν οι αμφιβολίες σχετικά με την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ πυροδοτώντας έτσι τη μετάδοση της συστημικής κρίσης στην υπόλοιπη Ευρωζώνη Ποιά θα πρέπει να είναι τα συστατικά στοιχεία της νέας στρατηγικής Είναι εύκολο να συζητάμε περί ανάπτυξης Πολιτικοί τραπεζίτες όλοι το συζητάμε διαρκώς Η έννοια της ανάπτυξης είναι ωραία και ελκυστική Αλλά ποιά ακριβώς είναι αυτά τα στοιχεία που μπορούν εν προκειμένω να οδηγήσουν σε υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης Θα αναλύσω στη συνέχεια πέντε βασικούς παράγοντες Πρώτον πιο ομαλή και όχι τόσο απότομη δημοσιονομική προσαρμογή Δεύτερον συμπληρωματική χρηματοδότηση για τη στήριξη της προσαρμογής αυτής είμαι σίγουρος ότι ο παράγοντας αυτός θα ληφθεί δεόντως υπόψη από τη βόρεια Ευρώπη Τρίτον επιτάχυνση των επενδύσεων του Δημοσίου Τέταρτον εντατικοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με βελτιωμένη φοροεισπρακτική λειτουργία και με εξορθολογισμό του μεγέθους και της αποστολής του κράτους της κοινωνικής δαπάνης και των συνταξιοδοτικών και συναφών δικαιωμάτων απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και εργασίας όπου έχουν γίνει μεν τα πρώτα βήματα αλλά χρειάζονται και άλλα ενώ στο ίδιο πλαίσιο διαρθρωτικών αλλαγών συγκαταλέγονται και αποφασιστικές κινήσεις προς τις αποκρατικοποιήσεις Πέμπτον ανακεφαλαιοποίηση και επαρκής ρευστότητα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο ώστε με τη σειρά τους οι τράπεζες να είναι σε θέση να παρέχουν την απαιτούμενη πιστωτική επέκταση για τη σταθεροποίηση και την τελική ανάπτυξη της οικονομίας Επιτρέψτε μου να αφιερώσω λίγα λεπτά στην ανάλυση των παραγόντων αυτών για τη χάραξη μίας στρατηγικής με προσανατολισμό την ανάπτυξη Και μάλιστα θα επικεντρωθώ ιδίως στον πρώτο παράγοντα ο οποίος συνιστά την μεγαλύτερη πρόκληση σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο δηλαδή την πιο σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή Η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας είχε σαν αποτέλεσμα την κατά πολύ μεγαλύτερη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της φορολογικής βάσης από αυτή που είχε αρχικά προβλεφθεί αρκεί να αναφέρουμε κάποια νούμερα ως απόδειξη Το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 11 στα πρώτα δύο χρόνια της περιόδου αυτής και όχι κατά 6 5 όπως προέβλεπε το αρχικό πρόγραμμα της Τρόικας Η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 15 σε αντίθεση με τη πρόβλεψη του προγράμματος για 12 Τα πραγματικά εισοδήματα από μισθούς μειώθηκαν κατά 15 έναντι 7 στο πρόγραμμα η δε ανεργία έφτασε στο 25 έναντι 15 Αυτή η μειωμένη απόδοση προκάλεσε πτώση εσόδων που ξεπέρασε επανειλημμένα όλες τις προβλέψεις Ως αποτέλεσμα οι δαπάνες του κράτους εξαιρώντας τους τόκους αναγκάστηκαν να μειωθούν κατά 20 δισ ευρώ μόνο για την περίοδο 2009 2011 ποσό πενταπλάσιο από αυτό που είχε αρχικά τεθεί ως στόχος Πολλοί από εσάς είστε στη δυσάρεστη θέση να γνωρίζετε πολύ καλά αυτά τα στοιχεία τα επαναλαμβάνω όμως εδώ επειδή θεωρώ ότι η πιο ομαλή και προοδευτική πορεία προς τη δημοσιονομική προσαρμογή είναι εξαιρετικά σημαντική Η χρηματοδότηση περιορίστηκε και οι έντονα αρνητικές επιπτώσεις από τις περικοπές αυτές στα έσοδα και τις δαπάνες ήταν σαφώς βασική αιτία για την τόσο έντονη αποδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας Δημιουργήθηκε έτσι ένας φαύλος κύκλος στον οποίο οι αστοχίες στα έσοδα ώθησαν σε περαιτέρω περικοπές στις δαπάνες που αποδυνάμωσαν εκ νέου τα έσοδα και αποτέλεσαν το έναυσμα για την ανάγκη περαιτέρω περικοπών Παράλληλα είδαμε επανειλημμένες αναθεωρήσεις των προβλέψεων για το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες εκταμιεύσεις όλο και περισσότερη αγανάκτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη και ένα αυξανόμενο αίσθημα που δεν δικαιολογείτο από τα πράγματα ότι η Ελλάδα απλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει Τα στοιχεία για τα δημόσια οικονομικά και την ανταγωνιστικότητα που έχουμε παραθέσει αποδεικνύουν μια τελείως διαφορετική εικόνα με μάλλον πειστικό τρόπο Όταν όμως θέτεις μη ρεαλιστικούς στόχους και δεν στέκεσαι στο ύψος των περιστάσεων θα πρέπει να περιμένεις ότι θα υπάρξει απογοήτευση και διάψευση προσδοκιών Ενώ μιλάμε σήμερα οι δανειστές της Ελλάδας τώρα ενημερώνουν όλους περιλαμβανομένης της ελληνικής κυβέρνησης ότι αναμένουν περαιτέρω συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά 4 5 το 2013 Η ακρίβεια βέβαια της πρόβλεψης είναι θέμα προς συζήτηση Άποψή μου όμως είναι ότι θα πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε να αποφευχθεί αυτή η ζοφερή αλλά πραγματική απειλή Το πρώτο βήμα έχει γίνει με την παράταση των δημοσιονομικών στόχων κατά δύο έτη που λαμβάνει τώρα την έγκριση των υπουργών της Ευρωζώνης Αλλά πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό από μόνο του Το νέο πρόγραμμα προϋποθέτει περαιτέρω επιβράδυνση κατά 4 5 το 2013 εν μέρει επειδή τα 2 3 των πρόσθετων μέτρων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία συμφωνήθηκε για τη διετία 2013 2014 είναι εμπροσθοβαρή με το βάρος τους δηλαδή να πέφτει κυρίως στο 2013 Αυτό που κατά την άποψή μου χρειάζεται περισσότερο είναι να διευκολυνθεί η πορεία του υπόλοιπου τμήματος της δημοσιονομικής προσαρμογής με τρόπο παρόμοιο με αυτό της Ιρλανδίας που προχωράει σταθερά με μείωση περίπου 1 5 κάθε χρόνο Βέβαια η Ιρλανδία δεν ξεκίνησε από τόσο μειονεκτική θέση όσο η Ελλάδα αλλά δεν έπαυε η διαδικασία να είναι δυσάρεστη Κι όμως επωφελήθηκε από ένα πρόγραμμα που καταρτίσθηκε από την τρόικα αλλά που επέτρεψε μία πιο ομαλή πορεία Το πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι όχι μόνο μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις στη ζήτηση τις επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία αλλά καθιστά το κράτος σε θέση να καταγράφει την επίτευξη στόχων και όχι μόνο αστοχίες ως προς τις υποχρεώσεις του Αυτές οι πιο μετριοπαθείς προσεγγίσεις μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην εμπιστοσύνη της αγοράς στην αντίληψη καθώς και στην πραγματικότητα ως προς την επίτευξη στόχων και στην περίπτωση της Ελλάδας και να θέσουν την Ελλάδα σε πιο πειστική πορεία προς έγκαιρη επανασύνδεση με την αγορά και εν πάση περιπτώσει με το φαινομενικά άπιαστο στόχο της βιωσιμότητας του χρέους Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν ήδη επωμισθεί ένα σημαντικό βάρος στηρίζοντας την Ελλάδα και ότι οι δανειστές μπορεί να θεωρούν ότι αυτή η προσέγγιση αποτελεί ένα επιπρόσθετο βάρος για αυτούς Νομίζω ότι πρέπει όλοι να κατανοήσουμε πόσο δύσκολο είναι να κινητοποιηθεί η Ευρωζώνη στην κατεύθυνση της υποστήριξης εφόσον η προσπάθεια απαιτεί τη δημιουργία νέων μηχανισμών δανειοδότησης νέων ιδρυμάτων που κατά τη γνώμη μερικών παραβίασαν θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ που παραβίασαν ακόμα κατά τη γνώμη κάποιων άλλων τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συνθήκες Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μεγάλο μέρος της νέας χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προορίζεται για τη χρηματοδότηση σημαντικού μέρους των εξοφλήσεων προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ που θα ανέλθει συνολικά σε 39 δισ ευρώ μέχρι το 2014 Και βέβαια ένα μέρος προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ενώ ένα άλλο για να ενθαρρύνει και να αποτελέσει σημαντική συνιστώσα της ιδιωτικής συμμετοχής στην ανταλλαγή χρέους στην οποία συμφώνησαν πολλά ιδρύματα εδώ στην Ελλάδα και άλλα που εκπροσωπήσαμε Περιλαμβανομένων των κεφαλαίων που διατέθηκαν από το ΔΝΤ τα σημερινά κεφάλαια που απέμειναν για τη χρηματοδότηση του ελληνικού ελλείμματος για τα επόμενα 5 έτη περιορίζονται στο ποσό των 22 δισ ευρώ μόνο Όμως παρόλο που το ποσό αυτό μπορεί να φαίνεται μεγάλο εντούτοις δεν καλύπτει καν την πληρωμή εκ μέρους της Ελλάδας των τόκων στους επίσημους δανειστές της Την ίδια ιστορία την έχω βιώσει και παλαιά την κρίση χρέους της Λατινικής Αμερικής για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1980 Βέβαια οι συγκρίσεις και ο παραλληλισμός δεν ευσταθούν Από τη θέση μου τότε ως μεσαίου στελέχους στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και κάπως αργότερα στο τέλος αυτής της περιόδου σε ανώτερη θέση υπεύθυνος εξωτερικών υποθέσεων του Υπουργείου ακόμα θυμάμαι τις χρονοβόρες διαπραγματεύσεις για προγράμματα μεταρρυθμίσεων με την καθοδήγηση τότε του ΔΝΤ Μετά από μήνες έντονων διαβουλεύσεων και λογομαχιών οι τραπεζικοί δανειστές συμφώνησαν πολλές φορές να χορηγήσουν νέες πιστώσεις στους οφειλέτες της Λατινικής Αμερικής Εκ πρώτης όψεως τα ποσά φαίνονταν σημαντικά ως προς την ονομαστική αξία σύντομα όμως έγινε φανερό όταν κοιτούσες προσεκτικά τους αριθμούς ότι τα νέα κεφάλαια δεν επαρκούσαν ούτε για να καλυφθεί η καταβολή των εξοφλήσεων προς τις τράπεζες πλέον των υποχρεώσεων καταβολής τόκων Αναπόφευκτα οι οικονομίες της Λατινικής Αμερικής συνέχισαν να συρρικνώνονται Εφαρμόστηκαν μέτρα λιτότητας και αυξήθηκαν οι πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις Είχαν το πλεονέκτημα του εθνικού τους νομίσματος αλλά πάλι δεν επιτεύχθηκε κάτι σπουδαίο επειδή σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις σημειώθηκε υπερπληθωρισμός όπως γνωρίζετε Χρειάστηκε το Σχέδιο Brady για να αλλάξει η δυναμική της εικόνας του χρέους στη Λατινική Αμερική διαγράφοντας το χρέος ή σημαντικά τμήματα του χρέους πολλών από αυτές τις χώρες Δεν υπονοώ προς το παρόν ότι χρειάζεται παρόμοια προσέγγιση για το σύνολο της Ευρωζώνης αλλά σαφώς εδώ στην Ελλάδα όπως ακριβώς το Σχέδιο Brady άλλαξε τη δυναμική στη Λατινική Αμερική η Ευρώπη χρειάζεται να βρει το δικό της δρόμο προκειμένου να αλλάξει τη δυναμική στην Ελλάδα Η μείωση των επιτοκίων στον υφιστάμενο και μελλοντικό δανεισμό από την ΕΕ και το ΔΝΤ η μείωση των επιτοκίων εκείνων στο κόστος χρηματοδότησης για αυτούς τους οργανισμούς θα ήταν μία καλή αρχή κατά την άποψή μου και καλό θα ήταν να εφαρμοσθεί από την ερχόμενη εβδομάδα Αυτό δεν θα αύξανε σημαντικά το βάρος που επωμίζονται οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι αλλά θα προσέφερε ουσιαστική ελάφρυνση για την Ελλάδα ως προς την εξυπηρέτηση του χρέους της αναγνωρίζοντας ότι η ΕΚΤ πρόκειται για νομισματικό και όχι πιστωτικό ίδρυμα Υπάρχει παρόλα αυτά ακόμα και για την ΕΚΤ περιθώριο και ανάγκη να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης ώστε να δεσμευτούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα το σύνολο του μεριδίου τους από τα κέρδη της ΕΚΤ επί των συμμετοχών στα ελληνικά ομόλογα Θα παρότρυνα επίσης την ΕΚΤ να μελετήσει τα βήματα με τα οποία μπορεί να αποτρέψει την Ελλάδα από σημαντικές καθαρές αποπληρωμές προς την ΕΚΤ Ως προς το ΔΝΤ πρέπει να είναι σαφές ότι οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την Ελλάδα αξίζουν ευνοϊκούς όρους στις πιστώσεις από το ΔΝΤ καθώς και σε άλλες επίσημες πιστώσεις Το ΔΝΤ έχει δίκιο κατά την άποψή μου να πιέζει για μία συζήτηση με θέμα το τι μπορεί να κάνει ο Επίσημος Τομέας για να υποστηρίξει την Ελλάδα μία συζήτηση για την λεγόμενη OSI Official Sector Involvement Συμμετοχή του Επίσημου Τομέα Εν τούτοις το ΔΝΤ δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να επανεξετάσει τις ίδιες τις πολιτικές του Το ΔΝΤ σήμερα έχει ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο ορισμένες χώρες κρίνονται κατάλληλες για δανεισμό από το ΔΝΤ με μηδενικά επιτόκια Το πρόγραμμα αυτό περιορίζεται σήμερα σε χώρες με πολύ χαμηλά εισοδήματα Θέλουμε πραγματικά να περιμένουμε μέχρι η Ελλάδα να υπαχθεί σε αυτή την κατηγορία για να αναγνωρίσουμε ότι οι έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα δικαιολογούν κάποιες σκέψεις έξω από τα συνηθισμένα όταν πρόκειται για τις πιστωτικές πολιτικές του ΔΝΤ Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει Διετέλεσα μέλος του ΔΣ του ΔΝΤ για πέντε χρόνια εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο μέτοχο και τολμώ να διαφωνήσω Υπάρχει ανάγκη για δημιουργική σκέψη Χρειάζεται όμως και κάποια προθυμία από πλευράς των μετόχων του ΔΝΤ για να αναγνωριστεί ότι υπάρχει σαφέστατα και ζήτημα και ευκαιρία για το ΔΝΤ να διαδραματίσει μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό ρόλο στη διευθέτηση όχι μόνο των προβλημάτων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης Από την αρχή υπήρχε η σκέψη και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ότι τα προβλήματα της Ελλάδας τα προβλήματα των άλλων χωρών όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από την Ευρώπη Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έλεγαν για βδομάδες Είναι δικό μας πρόβλημα Εμείς θα το αναλάβουμε Το ΔΝΤ δεν ήξερε πώς να κινηθεί καθώς δεν ήταν και πολύ ευπρόσδεκτο και δεν είχε κληθεί για βοήθεια κατά τις πρώτες ημέρες αυτής της κρίσης Σήμερα αυτές οι δυναμικές έχουν αλλάξει αλλά όχι αρκετά κατά την άποψή μου Η εκταμίευση που αναμένεται σύντομα για τη στήριξη του προγράμματος της Ελλάδας είναι της τάξης των 31 δισ ευρώ Από αυτό το ποσό πόσα δίνει το ΔΝΤ Τρία με τέσσερα δισ Αν εξετάσουμε το ρόλο του ΔΝΤ εδώ και πόσο σημαντικό είναι για το ΔΝΤ να βοηθήσει στη προσπάθεια σταθεροποίησης της Ευρώπης υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι για το ΔΝΤ όχι μόνο να βρει έναν τρόπο να μειώσει τα επιτόκιά του και επομένως τα έξοδα για τόκους για την Ελλάδα αλλά επίσης να βρει έναν τρόπο να αυξήσει το επίπεδο της δικής του οικονομικής δέσμευσης στο πλαίσιο της στήριξης της χώρας Βέβαια η στάση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ήταν κατά κάποιον τρόπο διφορούμενη ως προς αυτό Με την ολοκλήρωση όμως των εκλογών στις ΗΠΑ ελπίζω ότι αυτή η στάση θα πάρει πιο ενεργητική μορφή Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ακόμα και μερικές χώρες της Ασίας έλεγαν στο ΔΝΤ συνέχεια Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι μία πλούσια περιοχή του κόσμου και θα πρέπει να φροντίσει η ίδια τα προβλήματά της Είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένος με μερικές από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που επωφελήθηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη του ΔΝΤ τις δεκαετίες του 80 και του 90 Ας κάνουμε μία βασική ερώτηση καθώς εξετάζουμε την οδυνηρή και έντονα πολιτική διαδικασία της συγκέντρωσης κεφαλαίων από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και ας μεταφερθούμε 20 χρόνια πίσω στις ΗΠΑ και στη Λατινική Αμερική Τι θα γινόταν αν η Ευρώπη και η Ασία είχαν πει στις ΗΠΑ και στη Λατινική Αμερική Είναι δική σας η περιοχή Είναι δικό σας και το πρόβλημα Χρηματοδοτήστε το από τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ Είστε πλούσια χώρα Είναι η περιφέρειά σας Αυτοί είναι οι γείτονές σας Κατά την άποψή μου οι πολιτικές προεκτάσεις θα ήταν τελείως ανεξέλεγκτες ακόμα χειρότερες από αυτές που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη και οι οικονομίες της Λατινικής Αμερικής θα είχαν ενδεχομένως καταρρεύσει Η Βενεζουέλα δεν θα ήταν η μόνη περίπτωση Θα είχαμε μία περιοχή του πλανήτη όπου όλες οι χώρες θα ήταν σαν τη Βενεζουέλα εάν μπορώ να το θέσω με ειλικρίνεια Οι μέτοχοι όμως του ΔΝΤ του επέτρεψαν βέβαια κάτω από την πίεση των ΗΠΑ να χορηγήσει εκτεταμένες πιστώσεις όχι μόνο από τον ισολογισμό των ΗΠΑ αλλά και από αυτόν του ΔΝΤ Και υπάρχει εδώ ένα ωραίο σημείο το οποίο οι τεχνοκράτες που βρίσκονται ανάμεσά σας θα εκτιμήσουν αλλά συχνά μας διαφεύγει όταν συζητάμε το θέμα Όταν οι ΗΠΑ πρέπει να ζητήσουν από τον υπόλοιπο κόσμο κεφάλαια για τη στήριξη της Βραζιλίας ή του Μεξικού όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσφύγει στο Βερολίνο τη Χάγη το Ελσίνκι για να ζητήσει κεφάλαια για την Ελλάδα αναπόφευκτα πρόκειται για μία έντονα πολιτική διαδικασία Η χρηματοδότηση από το ΔΝΤ δεν περιλαμβάνει δαπάνες που προβλέπονται βάσει του προϋπολογισμού Μπορεί να φαίνεται ως απλή τεχνική λογιστική λεπτομέρεια αλλά έχει μεγάλη σημασία Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ πόσο πιστεύετε ότι επιβαρύνθηκε από τον ατελείωτο δανεισμό του ΔΝΤ προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής κατά τη δεκαετία του 80 Θα σας πω καθόλου Επειδή έχουμε αυτή την θαυμάσια τεχνική που ονομάζεται ανταλλαγή στοιχείων ενεργητικού Πολλοί από εσάς εδώ γνωρίζετε αυτή την έννοια Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο το ΔΝΤ όχι μόνο επειδή διαθέτει οικονομική ευρωστία σήμερα αφού ενισχύθηκε με πάνω από 400 δισ ευρώ χωρίς προορισμό αυτή τη στιγμή αλλά και επειδή πρέπει να αξιοποιήσουμε την α πολιτική στάση του ΔΝΤ στη δυνατότητά της να προσφέρει χρηματοδότηση σε αντίθεση με την έντονα πολιτική στάση της Ευρωζώνης αντίστοιχα Ας επιστρέψω σε ορισμένα άλλα βασικά σημεία επειδή θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα αυτό και να κάνω μερικές άλλες επισημάνσεις σχετικά Θα είμαι σύντομος αλλά θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε πιο προσεκτικά τα όσα λέω σήμερα στο γραπτό κείμενο της ομιλίας μου που θα μοιραστεί στο τέλος Ως προς τις δημόσιες επενδύσεις με την αξιοποίηση του πρόσθετου δημοσιονομικού αέρα που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από πιο μετριοπαθή βήματα προσαρμογής σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη άντληση μη χρησιμοποιηθέντων διαρθρωτικών κεφαλαίων της ΕΕ θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη Οι δημόσιες επενδύσεις με τη σειρά τους μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την προσφορά και έτσι να στηρίξουν τη ζήτηση και ειδικά τη ζήτηση στο χώρο του κατασκευαστικού τομέα όπου οι δυνατότητες για ενίσχυση της απασχόλησης επίσης είναι μεγάλες Αστοχίες στο τομέα των εσόδων δεν πρέπει να επηρεάσουν τις δαπάνες για επενδύσεις Διαφορετικά η επανεκκίνηση της ανάπτυξης θα είναι κατ ουσίαν αδύνατη ακόμα και με πιο μετριοπαθή δημοσιονομική προσαρμογή Επομένως υπάρχει έντονη ανάγκη για περισσότερη ευελιξία από πλευράς της ΕΤΕπ εντατικές προσπάθειες τόσο από την Ευρωζώνη όσο και από τους Έλληνες και άμεση αναδιάρθρωση των συμφωνιών χρηματοδότησης έργων σχεδιασμένων για μία πιο εύρωστη οικονομία όλα αυτά μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας όχι στο μακρινό μέλλον αλλά πιο σύντομα μέχρι το τέλος του 2013 Ακόμα και σήμερα υπάρχει ανάγκη για την κατασκευή αυτοκινητόδρομων πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο κατασκευής του μετρό χρειάζεται η επέκταση των λιμανιών Η δομή όμως αυτών των συμφωνιών χρειάζεται άμεση αναθεώρηση Και αυτό μπορεί να γίνει Η ώθηση που θα δοθεί θα καταστήσει την ανάκαμψη πολύ πιο εφικτή στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 προσθέτοντας ίσως ένα ποσοστό 2 στο ΑΕΠ από το 2014 και μετά Στρέφοντας την προσοχή μας στις προσπάθειες διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας υπάρχει κάτι νομίζω στο οποίο μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε Η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε ορισμένους τομείς ιδιαίτερα στον τομέα των συντάξεων και στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας Πριν από μία εβδομάδα η ψήφιση ενός ευρύτατου συνόλου νέων δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις έχει ανοίξει το δρόμο για τις αλλαγές που χρειάζονται σε βάθος χρόνου Τομείς όπως η είσπραξη φόρων η απελευθέρωση προϊόντων και υπηρεσιών και οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει τώρα να είναι οι προτεραιότητες του προγράμματος Εάν η Ελλάδα θέλει από την Ευρωζώνη το ΔΝΤ και τη ΕΚΤ να εξετάσουν σοβαρά κάποιες από αυτές τις προτάσεις αλλά και τις πιεστικές ανάγκες της Ελλάδας τότε τόσο ο ελληνικός λαός όσο και οι δανειστές της χώρας έχουν κάθε λόγο να αναμένουν αποφασιστικότερες προσπάθειες στα επόμενα χρόνια για την επίτευξη αυτών των κρίσιμων μεταρρυθμιστικών στόχων Ο ελληνικός λαός αξίζει μία οικονομία που δεν θα επιβαρύνεται αιωνίως από κουραστική γραφειοκρατία και από αυτό που μπορεί εύλογα να χαρακτηριστεί ως υπερμεγέθης δημόσιος τομέας Σε αυτό

  Original URL path: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/views-news/talk-dallara-nbg (2015-07-14)
  Open archived version from archive

 • Ομιλία του Δ/ντος Συμβούλου κ. Αλ. Τουρκολιά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
  μόνο φαινομενικά ισχυρή αλλά στην πράξη αναποτελεσματική ως προς την ουσιαστική και διατηρήσιμη διεύρυνση της εγχώριας παραγωγικής βάσης αντίστοιχη με τη διάρθρωση της εγχώριας ζήτησης Η αναντιστοιχία είχε ως αποτέλεσμα οι εξωτερικές ανισορροπίες να διευρύνονται Πρέπει να τονίσω ότι οι ξένοι επενδυτές είναι πολύ πιο αυστηροί και αμερόληπτοι κριτές της συνολικής ελκυστικότητας μιας οικονομίας συγκριτικά με τους εγχώριους που παραδοσιακά συναρτούν τις επιχειρηματικές τους αποφάσεις σε μεγάλο βαθμό με την πορεία της εγχώριας ζήτησης Δεδομένου ότι οι παγκόσμιες ροές επενδυτικού κεφαλαίου λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι δυνητικοί προορισμοί των επενδύσεων αξιολογούνται σε σχέση με την τρέχουσα αλλά και την προσδοκώμενη ελκυστικότητά τους τα όποια πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες μιας οικονομίας δεν λανθάνουν επί μακρόν Είναι αξιοσημείωτο ότι κανένας από τους πολυάριθμους δείκτες που καθορίζουν τις μακροοικονομικές τάσεις της ελληνικής οικονομίας μαζί με τους δημοσιονομικούς δείκτες του χρέους και του ελλείμματος δεν παρείχε τόσο έγκαιρες και σαφείς ενδείξεις των ανισορροπιών και των επερχόμενων κινδύνων όσο η στασιμότητα των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομία σε συνδυασμό με τη διαρκή διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Η αδυναμία της Ελλάδας να προσελκύσει παραγωγικό κεφάλαιο σε περίοδο που χαρακτηρίστηκε από άφθονη ρευστότητα χαμηλό κόστος χρήματος έντονη διάθεση ανάληψης κινδύνου και αυξανόμενη ροή επενδυτικών κεφαλαίων προς ανεπτυγμένες αλλά κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες ήταν ενδεικτική της χαμηλής ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού Είναι ενδεικτικό ότι οι χώρες της ευρωζώνης με χαρακτηριστικά παρόμοια της ελληνικής οικονομίας όπως η Πορτογαλία προσέλκυσαν ξένες επενδύσεις ενώ μικρές σε μέγεθος νεοεισερχόμενες χώρες στην ΕΕ όπως η Σλοβενία και η Βουλγαρία ξεκινώντας από ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κατάφεραν να υπερκεράσουν μέσα σε 10 15 χρόνια την Ελλάδα Η διαρκής διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης μιας οικονομίας αναφορικά με την ελκυστικότητά της ως επενδυτικού προορισμού υποδηλώνει τις σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που διανοίγονται Η θέση μιας χώρας στη διεθνή κατανομή επενδύσεων δεν είναι στατική αλλά δυναμική Γενικώς καμία οικονομία δεν είναι καταδικασμένη στο επενδυτικό περιθώριο αλλά και καμία δεν έχει επί μακρόν εξασφαλισμένη θέση στην ελίτ των επενδυτικών προορισμών Πολιτική βούληση και στρατηγική επιλογές ή παραλείψεις βαθύτεροι διαρθρωτικοί παράγοντες όπως η ποιότητα γενικής και επιχειρηματικής παιδείας ακόμη και συγκυριακοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάταξη στην κλίμακα των επενδυτικών προορισμών Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ιρλανδίας η οποία από μια χώρα με προβλήματα οικονομικής αστάθειας αυξανόμενου χρέους και ανεργίας που οδηγούσε σε σταθερά υψηλές ροές μεταναστών προς το εξωτερικό έως τις αρχές της δεκαετίας του 80 μετατράπηκε σε έναν από τους ελκυστικότερους επενδυτικούς προορισμούς παγκοσμίως Στην περίπτωσή της η χάραξη μακρόπνοης στρατηγικής για δημιουργία απαραίτητων συνεργιών σε κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με μια ευνοϊκή διεθνή συγκυρία δημιούργησαν έναν ενάρετο κύκλο που ώθησε το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας σε επίπεδο 20 πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης Η διαχρονική επένδυση στην παιδεία εξασφάλιζε μορφωμένο και αποτελεσματικό εργατικό δυναμικό χωρίς μισθολογικές υπερβολές το ελκυστικό θεσμικό πλαίσιο και κυρίως το σταθερό και ελκυστικό φορολογικό σύστημα σε συνδυασμό με τη διαρκή ανάπτυξη δικτύων μεταφορών και τηλεπικοινωνιών δημιούργησε το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέλκυση επενδύσεων Όταν αυτές οι επενδύσεις άρχισαν να υλοποιούνται τα οφέλη ήταν πολλαπλασιαστικά Η ανάπτυξη εκτεταμένων επιχειρηματικών δικτύων οι διασυνδέσεις με την ανώτερη εκπαίδευση και την έρευνα και η περαιτέρω ωρίμανση των κρατικών πολιτικών και των υποδομών δημιούργησαν έναν αναπτυξιακό κύκλο που καθιστά την Ιρλανδική οικονομία ανθεκτική και ελκυστική ακόμη και σήμερα μετά τους σημαντικούς κλυδωνισμούς που υπέστη εξαιτίας των προβλημάτων του τραπεζικού συστήματος Αντιστοίχως χώρες στο οικονομικό περιθώριο της Ανατολικής Ευρώπης με απαξιωμένες υποδομές περιορισμένους πόρους και ελάχιστα ανεπτυγμένη επιχειρηματική παιδεία βρήκαν ρόλο στη διεθνή κατανομή κεφαλαίου Δεν αναφέρομαι μόνο σε σχετικά μεγάλες χώρες όπως η Πολωνία και η Τσεχία που λόγω του μεγέθους της οικονομίας και της γειτνίασής τους με τον πυρήνα της ευρωζώνης είχαν προφανή πλεονεκτήματα αλλά στα κράτη της Βαλτικής της Σλοβενίας και τη Σλοβακία που αποδεικνύουν ότι τα περιθώρια προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων με τεράστια οφέλη για την οικονομία είναι εφικτά ακόμη και για μικρές οικονομίες Σε αρκετές περιπτώσεις όπως η Σλοβενία και η Εσθονία οι εξελίξεις συμβαδίζουν και με ταχεία βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και του κατά κεφαλήν εισοδήματος και δεν επιβεβαιώνουν το υπεραπλουστευτικό πρότυπο της καταδικασμένης σε τριτοκοσμικές συνθήκες αγοράς εργασίας προκειμένου να προσελκυστούν επενδύσεις Η ανάγκη υπερβολικής συρρίκνωσης του κόστους εργασίας συνήθως απορρέει από αδυναμίες της υπόλοιπης στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων Προβληματικές ή αποσπασματικές πολιτικές αστάθεια διαφθορά έλλειψη συνολικής στρατηγικής και ελλιπής κατανόηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων οδηγούν συνήθως στην υπεραπλουστευτική λύση της υπερβολικής συμπίεσης του εργασιακού κόστους για κάλυψη των υπόλοιπων αδυναμιών Είναι χαρακτηριστικό ότι χώρες με πολύ χαμηλότερο εργατικό κόστος υπολείπονται σε επενδυτική ελκυστικότητα χωρών με βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα εφαρμόζοντας έγκαιρα ένα ευρύτερο πλέγμα γνήσιων και φιλικών προς την αγορά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων Η επώδυνη αναδιάρθρωση της οικονομίας εν μέσω βαθιάς κρίσης αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επανατοποθέτηση της χώρας στο διεθνή επενδυτικό χάρτη με ευμενέστερες προοπτικές Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας η ένταση της κρίσης και το εύρος των διαρθρωτικών παρεμβάσεων εξασφαλίζουν μοναδική ευκαιρία να επανέλθει η χώρα στο διεθνές επενδυτικό στερέωμα με καλύτερους όρους από ό τι στο παρελθόν Η ελληνική οικονομία βιώνει περίοδο ταχείας αναδιάρθρωσης υπό το βάρος της βαθιάς ύφεσης αλλά και των ασκούμενων πολιτικών με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ο δρόμος είναι επώδυνος και συνεπάγεται μεγάλο κοινωνικό κόστος καθώς επιβεβλημένες αλλαγές που συνεισφέρουν στην ευελιξία των αγορών την αύξηση της παραγωγικότητας και την ορθολογικότερη κατανομή των πόρων εφαρμόζονται σταδιακά και με σημαντική καθυστέρηση σε ένα έντονα υφεσιακό περιβάλλον Υπό αυτές τις συνθήκες διογκώνεται το κοινωνικό κόστος ενώ μεσοπρόθεσμα καθίστανται δυσδιάκριτα τα σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία Είναι αδιαμφισβήτητο όμως ότι οι συντελούμενες αλλαγές στην ελληνική οικονομία έχουν ήδη αρχίσει να μετασχηματίζουν το οικονομικό περιβάλλον και να επιταχύνουν τις επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις σημαντική προϋπόθεση για την επανάκαμψη σε επόμενο στάδιο της επενδυτικής δραστηριότητας Η αναμφισβήτητη πρόοδος στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία συντελείται με σημαντικές θυσίες του ελληνικού λαού εξασφαλίζει ένα πολλαπλό επωφελές αποτέλεσμα για την οικονομία το οποίο θα μεγεθυνθεί εφόσον η χώρα περάσει σε πρωτογενές πλεόνασμα την επόμενη διετία Καταρχάς μειώνει την αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα της οικονομίας και αυξάνει την αξιοπιστία και την ελκυστικότητά της αναιρώντας τις βασικές αιτίες που ώθησαν

  Original URL path: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/views-news/talk-tourkolias-ihu (2015-07-14)
  Open archived version from archive

 • Απόψεις και Επικαιρότητα
  Institutions Project Finance Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία JESSICA Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα Πρόσφατα Έργα Αρχική Όμιλος Γραφείο Τύπου E spot Απόψεις και Επικαιρότητα Απόψεις και Επικαιρότητα Share on facebook Tweet on twitter Print Αναζήτηση Λέξη κλειδί Κατηγορία ΕΤΕ Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Πολιτισμός Συνεντεύξεις Από 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Εώς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 3 4 2014 Ομιλία του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας και Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ Γεωργίου Ζανιά Οικονομία Στην Ημερίδα Διαβούλευση για το Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 25 9 2013 Ομιλία στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά Οικονομία Του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας κ Αλέξανδρου Τουρκολιά Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 8 9 2013 Ομιλία στη Θεσσαλονίκη Οικονομία Του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας κ Αλέξανδρου Τουρκολιά Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 5 6 2013 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η ναυτιλία Οικονομία Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας στο Ετήσιο Συνέδριο της PWC για τη Ναυτιλία Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 27 5 2013 Σύνθετη αντιμετώπιση στη διαχείριση προβληματικών δανείων Οικονομία Άρθρο του κ Ανδρέα Αθανασόπουλου Γενικού Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 26 3 2013 Καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Οικονομία Άρθρο του Γενικού Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής κ Ανδρέα Αθανασόπουλου στο EFMA Journal Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 20 3 2013 Ομιλία στην παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης Exportgate gr Οικονομία Tου κ Αλέξανδρου Τουρκολιά Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 14 11 2012 Ομιλία κ Charles Dallara Δ ντος Συμβούλου Διεθνούς Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής Οικονομία Αλλαγή πορείας Στρατηγική εξόδου από την κρίση για την Ευρώπη και την Ελλάδα Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 24 10 2012 Ομιλία του Δ ντος Συμβούλου κ Αλ Τουρκολιά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Οικονομία Νέα Αρχή στις Επενδύσεις Προϋποθέσεις και Παράγοντες Επιτυχίας Η Τράπεζα Ιστορικά Στοιχεία Βασικά Μεγέθη Ανθρώπινο Δυναμικό Ανάπτυξη Προσωπικού Το Προσωπικό σε αριθμούς και γραφικά Βραβεύσεις Διακρίσεις Πρώτοι Εμείς Εταιρείες Ομίλου Ελλάδα Τουρκία Κύπρος Βουλγαρία Ρουμανία ΠΓΔΜ Σερβία Αλβανία Αίγυπτος Ν Αφρική Ηνωμένο Βασίλειο Μάλτα Αυστραλία Σημεία Εξυπηρέτησης στο Εξωτερικό Εταιρική Διακυβέρνηση Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπές Διοίκηση και Οργανωτική Δομή Κανονισμοί και αρχές λειτουργίας Μετοχική σύνθεση Επικοινωνία Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Ανακοινώσεις E spot Μελέτες και Αναλύσεις Απόψεις και Επικαιρότητα Απόψεις και Επικαιρότητα Ενημέρωση Επενδυτών Οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα

  Original URL path: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/views-news?cat=rVsBL3HqZVtKp3vog16y7RY9Y04%3d&TermStoreId=b60070d7-e55f-4220-a094-b76e166830d5&TermSetId=9bac3618-0ca1-42a4-81c8-bbb081405d89&TermId=200e17c8-48fb-45cb-893d-75ec115573df (2015-07-14)
  Open archived version from archive

 • Ομιλία του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας και Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Γεωργίου Ζανιά
  ανεργία και πως τη μεγαλύτερη πηγή απασχόλησης αποτελούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜμΕ οι τελευταίες πρέπει να ενισχυθούν ιδιαίτερα σε σχέση με τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα τα οποία έχουν π χ τις δυσκολίες πρόσβασης στην χρηματοδότηση Ας δούμε όμως μερικά πραγματικά δεδομένα Η παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ετών οδήγησε σε σημαντική αναδιάρθρωση τον εταιρικό τομέα με το μερίδιο των ΜμΕ επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ να περιορίζεται στο 1 3 το 2012 από ½ το 2007 Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη έρευνα συγκυρίας της ΕΤΕ ο κύκλος εργασιών των ΜμΕ έχει περιοριστεί κατά 50 την τελευταία εξαετία με το ποσοστό αυτό να αγγίζει ακόμα και το 90 για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 100 000 Υπάρχει εκτίναξη της διαφοράς επιτοκίων επιχειρηματικών δανείων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη στις 340 μονάδες βάσης το 2014 από 60 το 2008 έχει περιορίσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων Συγκεκριμένα τα χρηματοοικονομικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων αγγίζουν πλέον το 3 7 από 2 5 το 2007 ενώ η αύξηση αυτή είναι πιο έντονη για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των 50 εκατ 5 από 3 το 2007 Σημειώνω ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παρέμεινε κοντά στο 2 κατά την τελευταία εξαετία Αν και κατά τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε μια σταδιακή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος οι πιέσεις στη ρευστότητα παραμένουν και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δανείων παραμένουν σημαντικές Έτσι ενώ οι πιέσεις από τη μειωμένη ζήτηση φαίνονται να αμβλύνονται η περιορισμένη χρηματοδότηση συνεχίζει να αποτελεί πιεστικό πρόβλημα για τις ΜμΕ αποτελώντας σημαντικό πρόβλημα για το 34 των ΜμΕ έναντι 17 κ μ ο στην Ευρώπη Υπό αυτά τα δεδομένα το 42 των ΜμΕ έχει ακάλυπτες ανάγκες χρηματοδότησης κυρίως γιατί δεν κάνει αίτηση από φόβο απόρριψης ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ Ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες μιας χώρας που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα απώλεσε το ένα τέταρτο του ΑΕΠ σχεδόν το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της βρίσκεται στην ανεργία και όλα αυτά σε μια χώρα που τώρα βγαίνει από την κρίση και πρέπει το γρηγορότερο δυνατό να απορροφήσει την τεράστια ανεργία Γι αυτό πρέπει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία γίνεται και να αποφευχθεί όπου χρειάζεται η δογματική εφαρμογή οριζόντιων κανόνων οι οποίοι σχεδιάστηκαν για πιο ομαλές καταστάσεις Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία του ΕΣΠΑ να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων σε επιχειρήσεις που θα έχουν κριθεί με αυστηρά πιστωτικά κριτήρια βιώσιμες Συγκεκριμένα ένα κομμάτι των ΜμΕ είναι δυναμικό και λειτουργικά υγιές αλλά βρίσκεται σε δυσμενή θέση λόγω της πίεσης από τα αυξημένα επιτόκια Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας το μερίδιο αυτό είναι της τάξης του 12 των ΜμΕ επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ το οποίο αντιστοιχεί σε κύκλο εργασιών 9 4 δις ή 5 του ΑΕΠ Αυτό το κομμάτι του εταιρικού τομέα θεωρούμε ότι αξίζει να διασωθεί και αυτός ο στόχος μπορεί να προωθηθεί μέσω της επέκτασης της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων του ΕΣΠΑ για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων με πιο ανταγωνιστικά επιτόκια

  Original URL path: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/views-news/speech-chairman-nsrf?TermStoreId=b60070d7-e55f-4220-a094-b76e166830d5&TermSetId=9bac3618-0ca1-42a4-81c8-bbb081405d89&TermId=b698140d-cc6b-4b51-90f1-0ffa5a525ac1 (2015-07-14)
  Open archived version from archive

 • Άξονες Στρατηγικής με αφετηρία το 2013
  τραπεζική αγορά στον ευρύτερο περιφερειακό μας χώρο και αναγνώριση του ρόλου του από τις διεθνείς αγορές Στο σχεδιασμό αυτό εντάσσεται κατ αρχήν η εξαγορά και μετέπειτα συγχώνευση της Eurobank με την Εθνική που θα δημιουργήσουν μία νέα τράπεζα με ενεργητικό ίσο περίπου με το συνολικό ΑΕΠ της χώρας Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας δηλαδή η ανταλλαγή μετοχών της Eurobank με μετοχές της Εθνικής εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου Μετά τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρχίζει η περίοδος ανταλλαγής μετοχών με τη σχέση που έχει ανακοινωθεί δηλαδή 100 μετοχές της Eurobank με 58 μετοχές της Εθνικής και η οποία θα διαρκέσει 5 εβδομάδες με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί 2 ακόμη εβδομάδες Αυτή η δυνατότητα παρέχεται για να έχει ολοκληρωθεί η χορήγηση των αδειών που απαιτούνται όπως οι εγκρίσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Τραπέζης της Ελλάδος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος και της DG Com Αμέσως μετά την ανταλλαγή των μετοχών η Eurobank θα καταστεί θυγατρική τράπεζα της Εθνικής και θα αρχίσουν οι διαδικασίες για τη νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί περί τα μέσα του έτους Είναι ένα πολύπλοκο από πλευράς διαδικασιών εγχείρημα το οποίο όμως διευκολύνεται από την ισχυρή βούληση των δύο πλευρών δηλαδή τόσο της Εθνικής όσο και της Eurobank για επιτυχή κατάληξη όχι μόνο σε επίπεδο θεσμικό αλλά κυρίως για επιτυχή λειτουργική ενοποίηση Και προς τη μια κατεύθυνση δηλαδή των θεσμικών διαδικασιών και προς την κατεύθυνση της λειτουργικής ενοποίησης έχουν γίνει επιτυχώς σημαντικά βήματα Ανακεφαλαιοποίηση Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Επιζητούμε και εκεί εστιάζεται η στρατηγική μας έναν θωρακισμένο απόλυτα εξυγιασμένο και διεθνώς αξιόπιστο Όμιλο που θα έχει ευχερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές ευθύς ως εξαλειφθούν οι περιοριστικοί παράγοντες που υπάρχουν εξαιτίας της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας Δεν αρκείται η Εθνική στην ικανοποιητική διαπίστωση της Blackrock ότι το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής έχει επαρκείς προβλέψεις κατά το χρόνο εκπόνησης της διαγνωστικής μελέτης Επιζητά την απόλυτη επικαιροποίηση των κεφαλαιακών της αναγκών ώστε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσουμε και με αίσθημα ευθύνης πιστεύουμε απόλυτα επιτυχώς να είναι και το διαβατήριο για την επιτυχή μετάβαση στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον των αγορών Ρευστότητα Ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας Πρώτη μας προτεραιότητα σε συνδυασμό με τη δημιουργία του νέου Ομίλου Εθνικής και την καθολική ανακεφαλαιοποίηση η σταδιακή εξασφάλιση ρευστότητας από τις αγορές ώστε τύποις και ουσία να έχουμε ενεργό συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία που είναι το μέσο για την ανάκτηση της πραγματικής και όχι επίπλαστης ευημερίας Ταυτόχρονα ο πανίσχυρος νέος Όμιλος αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξεως των κεφαλαίων που θα επανέλθουν στο σύστημα Πρόθεσή μας να παρακινήσουμε το παραγωγικό δυναμικό της χώρας να προχωρήσει στις πρωτοβουλίες εκείνες που θα μας ωθήσουν εκτός ύφεσης απεμπλεκόμενοι από αποτυχημένα πρότυπα του παρελθόντος που στηρίχθηκαν εξ ολοκλήρου στην κατανάλωση Θα παραμείνουμε αρωγοί πέραν από νομοθετικές πρόνοιες που ούτως ή άλλως εφαρμόζουμε στη στήριξη της Πελατείας μας ιδιωτών και επιχειρήσεων που λόγω της οικονομικής συγκυρίας αντιμετωπίζουν προβλήματα Ταυτόχρονα όμως θα επιδιώξουμε να είμαστε και ο μοχλός της ανάπτυξης Με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και με επαρκή αυξανόμενη ρευστότητα σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες που

  Original URL path: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/views-news/axones-stratigikis-2013 (2015-07-14)
  Open archived version from archive

 • Απόψεις και Επικαιρότητα
  Μακροπρόθεσμος Δανεισμός Λύσεις Μακροπρόθεσμου δανεισμού Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός Λύσεις Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού Ειδικές Πιστοδοτήσεις Λύσεις Ειδικών Πιστοδοτήσεων Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Παροχή Εγγυήσεων Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσίες Εισαγωγών Εξαγωγών Λύσεις Trade Finance Προγράμματα Στήριξης Διεθνών Συναλλαγών Corporate Cash Management Λύσεις Μισθοδοσίας Εξειδικευμένα πακέτα μισθοδοσίας Λύσεις Πληρωμών και Διαχείρισης Ρευστότητας Ολοκληρωμένες λύσεις Cash Management Υπεύθυνοι Σχέσεων Εταιρικής Πελατείας Financial Institutions Project Finance Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία JESSICA Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα Πρόσφατα Έργα Αρχική Όμιλος Γραφείο Τύπου E spot Απόψεις και Επικαιρότητα Απόψεις και Επικαιρότητα Share on facebook Tweet on twitter Print Αναζήτηση Λέξη κλειδί Κατηγορία ΕΤΕ Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Πολιτισμός Συνεντεύξεις Από 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Εώς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 26 3 2014 Η Εθνική Τράπεζα Ιδρυτικό Μέλος της Ένωσης ELTIA ΕΤΕ Άρθρο του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Τραπεζικής κ Δημήτρη Δημόπουλου Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 27 6 2013 Συνήγορος του Πελάτη της ΕΤΕ Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ΕΤΕ Ομιλία της κας Κωνσταντίνας Βιτωράτου Συνηγόρου του Πελάτη της ΕΤΕ Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 17 6 2013 Στηρίζουμε τη ρευστότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΕΤΕ Άρθρο του κ Αλέξανδρου Κοντόπουλου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνική Factors Α Ε στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 29 4 2013 Ομιλία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΕΤΕ Του Προέδρου κ Γεωργίου Ζανιά Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 29 4 2013 Ομιλία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΤΕ Tου Διευθύνοντος Συμβούλου κ Αλέξανδρου Τουρκολιά Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο σε μορφή pdf 8 1 2013 Άξονες Στρατηγικής με αφετηρία το 2013 ΕΤΕ Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας κ Αλέξανδρο Τουρκολιά Η Τράπεζα Ιστορικά Στοιχεία Βασικά Μεγέθη Ανθρώπινο Δυναμικό Ανάπτυξη Προσωπικού Το Προσωπικό σε αριθμούς και γραφικά Βραβεύσεις Διακρίσεις Πρώτοι Εμείς Εταιρείες Ομίλου Ελλάδα Τουρκία Κύπρος Βουλγαρία Ρουμανία ΠΓΔΜ Σερβία Αλβανία Αίγυπτος Ν Αφρική Ηνωμένο Βασίλειο Μάλτα Αυστραλία Σημεία Εξυπηρέτησης στο Εξωτερικό Εταιρική Διακυβέρνηση Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπές Διοίκηση και Οργανωτική Δομή Κανονισμοί και αρχές λειτουργίας Μετοχική σύνθεση Επικοινωνία Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Ανακοινώσεις E spot Μελέτες και Αναλύσεις Απόψεις και Επικαιρότητα Απόψεις και Επικαιρότητα Ενημέρωση Επενδυτών Οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων Παρουσιάσεις Ετήσιες και Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες Αρχεία ήχου και εικόνας Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων Καταστάσεις Ταμειακών Ροών Ετήσιες Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία Στοιχεία Μετοχής Πιστωτικοί τίτλοι Πρόγραμμα Ι Καλυμμένων Ομολογιών Δημοσιοποίηση Στοιχείων Τιτλοποιήσεις Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών με την Εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Πρόγραμμα

  Original URL path: https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/views-news?cat=yETGUKIyCyhIR2tmm6mXyIFStU0%3d&TermStoreId=b60070d7-e55f-4220-a094-b76e166830d5&TermSetId=9bac3618-0ca1-42a4-81c8-bbb081405d89&TermId=200e17c8-48fb-45cb-893d-75ec115573df (2015-07-14)
  Open archived version from archive •