archive-gr.com » GR » M » MAVROIDI.GR

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ (1898-1977), ΕΠΙΣΗΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: (2016-02-09) • ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ (1898-1977), ΕΠΙΣΗΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΝΘΕΤΟ
  Η Μεγάλη Κυρία των Ελληνικών Γραμμάτων

  Original URL path: http://www.mavroidi.gr/smp_indexbasic.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη (1898-1977) - Η μεγάλη Κυρία των Ελληνικών Γραμμάτων

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /smp/smp.gr/smp_menu_main_gr.htm (2016-02-09)


 • Sofia Mavroidi Papadaki
  s Nikolaidis Pneumatiki Zoi Intellectual Life Critics especially Kostas Palamas welcomed her first poetic collection Ores Agapis Hours of Love in 1934 with enthusiasm Sofia Mavroidi Papadaki also engaged in prose writing and in particular writing children s books and children s theatre as can been seen in the list of her work In addition she was also engaged in critique and held the book and theatre critique column in Pneumatiki Zoi Intellectual Life and Neoelliniki Logotexnia Modern Greek literature Many of her essays and critical articles have been published in encyclopedias magazines and Xari Patsis Encyclopedia of Neoellinika Grammata Modern Greek Literature She also fore worded with extensive essays the work of Kordilaki and Eleni Alexiou s Spoudi Study Sofia Mauroidi Papadaki took part in the resistance and her second poetic collection Tis Niotis Kai tis Leutherias Of Youth And Freedom was honored with the national resistance award in 1940 During the Albanian war having been recruited by the ministry of education she taught the lesson of essay writing to all Greek children via radio while all schools were closed It was for this contribution that she received an honorary recognition from the ministry of education From 1928 till today her presence in Greek writing has been unremitting She is a member of The Greek Literature Writer s Association The Children s Book Circle and of the Academie de la balade Francaise She has published five translations of books from both French and English But above all Sofia Mavroidi Papadaki is a poet Her work is inspired by the struggles of the Greek people her love for mankind and the modern problems of life An optimistic and striving realism aiming for peace and happiness for all of humanity characterizes her poetry Many of her poems have been set to music and are sung by the Greek people others have been anthologized in Greek and foreign anthologies and they have been translated into French English and other European languages The poem Empros Ellas Forwards Greece was written in April 1944 and was approved as the anthem of ELAS the music was written by Nikos Tsakonas who also set to music the poems Antartopoules Girls of the Resistance and Thrinos Mourning An unknown musician set Ergetirio Waking Call to music Irinikos Peaceful was set to music by Mikis Theodorakis and Niata Youth by Foivos Anagnostakis The poem was sung as an anthem for EPON was sent all over Greece and was heard in seven different adaptations Sofia Mavroidi Papadaki s archive is preserved in whole and is kept by the Greek association of historical and literary archives ELIA Her published works are Poetic collections 1 Ores Agapis Hours of Love Flamma Publications 1934 2 Tis Niotis kai tis Leuterias Of Youth and Freedom Nea Vivlia New Books Publications 1946 Themelio Publications Foundation Publications published the collection a year following her death 3 Louloudi tis Tefras Flower of the ashes Mavridis publications 1966 4 Arate Pilas Open the Gates ELIA Publications 1991

  Original URL path: http://www.mavroidi.gr/smp/smp.en/smp_menu_main_en.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Sofia Mavroidi Papadaki
  sue traduzioni poetiche di alcuni dei Sonetti Portoghesi di Elisabeth Berett Brauning che furono pubblicate su NEA ESTIA ed altre riviste letterarie Per questo suo lavoro il poeta Klèandros Karthèos le aveva dedicato una delle sue migliori poesie pubblicata sulla rivista PNEVMATIKI ZOI Vita Spirituale dell editore Meli Nicolaidi La sua prima collezione poetica ORES AGAPIS Momenti d Amore del 1934 fu accettata con entusiasmo dai critici e specialmente dal grande poeta nazionale Kostis Palamàs Sofia si occupò anche di prosa e particolarmente con la letteratura ed il teatro per l infanzia come si nota dalla sua bibliografia Si occupò anche di critica letteraria tenendo per anni un editoriale nelle riviste Pnevmatiki Zoi Neoelliniki Logotechia Letteratura Neoellenica e Driros di Neapoli Creta Molti suoi saggi ed articoli di critica sono pubblicati su enciclopedie e riviste ed anche nella Enciclopedia della Letteratura Neoellenica di Charis Patsi Ha scritto prologhi e saggi sulle opere di Giovani Kondilaki scrittore molto importante di Lasithi di Creta ed al libro SPUDÌ Studio di Ellis Alexìu Sofia Mavroidi Papadaki aveva partecipato alla Resistenza Nazionale durante la seconda guerra mondiale contro i conquistatori tedeschi e la sua seconda collezione poetica TIS NIOTIS KE TIS LEFTERIAS Di Giovinezza e di Libertà fu onorata con il premio della Resistenza Nazionale nel 1946 Durante la guerra in Albania nel 1940 41 quando le scuole furono chiuse a causa dei bombardamenti fu incaricata dal Ministero dell Educazione di insegnare ai bambini che rimanevano a casa per mezzo della radio Per questo suo importante lavoro ebbe un importante riconoscimento dal Ministero dell Educazione Dal 1928 fino alla sua morte è sempre stata presente nella vita letteraria e culturale della Grecia Fu membro della Società delle Lettere Greche del Circolo del Libro Infantile e della Accademie de la Balade Francaise Pubblicò cinque libri con traduzioni dalle lingue inglese e francese Ma soprattutto Sofia è stata poetessa La sua opera era ispirata dalle lotte del popolo greco dal suo amore verso l umanità ed i problemi contemporanei della vita quotidiana Un ottimismo realistico con l obiettivo della pace per la felicità di tutta l umanità caratterizza le sue poesie E certamente non dimenticò mai la sua isola Creta ed il suo villaggio natio Furni per i quali scrisse bellissime poesie FURNÌ il mio villaggio KRETA Maggio 1941 ecc La sua poesia EMPROS ELAS Avanti ELLAS erano i partigiani comunisti è stata scritta nell Aprile 1944 ed è stata la marcia dei suddetti partigiani la musica era scritta da Nikos Tsàkonas il quale aveva musicato anche due altre sue poesie ANTARTOPULES Partigiane per le donne ed il THRINOS Pianto Molte sue poesie sono anche state musicate EGERTIRIO Risveglio da un ignoto compositore IRINIKOS Pacifico dal compositore Mikis Theodorakis ed infine NIATA Gioventù da Fivo Anagnostaki e divenne l inno di EPON gioventù comunista ed in quell epoca fu molto cantato e trasmesso in sette diversi concerti L archivio di Sofia Mavroidi è interamente conservato dalla Società Letteraria ELIA Le sue opere pubblicate sono COLLEZIONI POETICHE

  Original URL path: http://www.mavroidi.gr/smp/smp.it/smp_menu_main_it.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Sofia Mavroidi Papadaki
  bei Pneumatiki Zoi Geistiges Leben und Neugriechische Literatur Viele ihrer Essays und Artikel sind in Enzyklopädien und Zeitschriften und in der Enzyklopädie Neugriechischer Literatur von Charis Patsis veröffentlicht worden Sie schrieb auch das Vorwort für Werke von Kordilaki und für das Werk Spoudi Studie von Ellis Alexiou Sofia Mavroidi Papadaki nahm am Nationalen Widerstand teil und ihre zweite poetische Sammlung Tis Niotis kai Leutherias Der Jugend und der Freiheit wurde 1946 mit dem Preis des Nationalen Widerstands ausgezeichnet Während des albanischen Krieges lehrte sie als Einberufene des Bildungsministeriums das Fach Aufsatz im Radio als es den Griechen verboten war die Schule zu besuchen Für diesen Beitrag wurde sie vom Bildungsministerium geehrt Von 1928 bis heute ist ihre Anwesenheit in der griechischen Literatur ununterbrochen Sie war Mitglied des Verband griechischer Literaten des Zyklus der Kinderbücher und der Academie de la Ballade Francaise Sie hat fünfBücher Übersetzungen aus dem Englischen und dem Französischen herausgegeben Vor allem aber war sie Dichterin Ihr Werk ist von den Kämpfen des griechischen Volkes ihrer Liebe zu den Menschen und den zeitgenössischen Problemen des Lebens inspiriert Ihre Dichtung ist durch einen optimistischen kämpferischen Realismus geprägt der Frieden und Glück für die Menschheit zum Ziel hat Viele ihrer Gedichte sind vertont worden und werden vom griechischen Volk gesungen andere sind in griechischen und ausländischen Anthologien zu finden Das Gedicht Empros Hellas Vorwärts Griechenland wurde im April 1944 geschrieben und als Hymne von Elas betrachtet Die Musik schrieb Nikos Tsakonas der auch die Gedichte Antartopoules Mädchen des Widerstandes und Thrinos Beklagen vertonte Der Komponist von Egeltirio Aufwecken des Anrufs ist nicht bekannt während Irinikos Ruhig von Mikis Theodorakis und Niata Jugend von Anagnostakis vertont wurden Dieses Gedicht wurde als Hymne von Epon gesungen war in ganz Griechenland bekannt und konnte in sieben verschiedenen Versionen gehört werden Das Archiv von

  Original URL path: http://www.mavroidi.gr/smp/smp.de/smp_menu_main_de.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Sofia Mavroidi-Papadaki
  cette oeuvre le poète Kleandre Kartheos luidédie un de ses plus beaux poèmes dans le recueil de Meli Nicolaidis Pneumatiki Zoi Intellectual Life Son premier recueil de poèmes Ores Agapis Hours of Love a été accueilli avec enthousiasme par les critiques et essentiellement par Kosti Palama Outre la poésie Sofia Mavroidi Papadaki s est intéresséeà la Prose principalement celle concernant le théâtre et les livres pour enfants comme le prouve l ensemble de ses oeuvres Elle a par ailleurs été critique de livres et de théâtre dans les journaux Pnevmatiki zoi Intellectual Life et Neoelliniki logotechnia Modern Greek literature Beaucoup de ses essais et articles critiques ont été integrés dans des journaux et encyclopédies entre autre celle de Chari Posti Sofia Mavroidi Papadaki a participé à la création du prologue de l œuvre de kondilakis et de Spoudi Study de Ellis Alexiou D autres part Sofia Mavroidi Papadaki fut membre de la résistance nationale et son 2eme recueil de poèmes A la jeunesse et a la liberté Of Youth And Freedom reçu le prix de la Résistance Nationale en 1946 Durant la guerre d Albanie alors que l école été interdite elle fut appelée par le ministère de l éducation nationale a enseigner la composition aux enfants grecs Pour cette contribution elle fut honorée par le ministre de l éducation de la distinction Efimomnia Depuis 1928 à nos jours la littérature grecque demeure marquée par les œuvres de Sofia Mavroidi Papadaki Elle a publié cinq œuvres issues de traductions d écrits francais et anglais Cependant elle est avant tout un poète Ses œuvres s inspirent des luttes du peuple grec de l amour pour l être humain et des problèmes contemporains de la vie Un réalisme optimiste et combatif dont l objectif est le bonheur et la paix universelle qualifie sa poésie Bon nombre de ses poèmes ont été mis en musique et sont encore chantés de nos jours par les grecs D autres constituent des anthologies helléniques en francais et certaines traduites en anglais et dans d autres langues européennes et des anthologies étrangers Le poème Ebros Hellas Forwards Greece écris en avril 1944 et mis en musique par Nikos Tsavomos a été choisi comme l hymne de ELAS De plus Nikos Tsavomos a mis en musique d autres poèmes de Sofia Mavroidi Papadaki comme Andartopoules Girls of the Resistance et Thrinos Mourning Le poème Egerterio Waking Call a été transcrit musicalement par un musicien inconnu Irinikos par Mimis Theodorakis et Niata Youth par Fivos Anagrostanis Ce poème fut l hymne de EPON existe en 7 versions différentes Les activités de Sofia Mavroidi Papadaki sont conservées par la société hellénique des littéraires et aux archives historiques Ces principales œuvres Recueils de poèmes 1 Moments d amour Hours of Love éditions Flama 1934 2 A la jeunesse et a la liberté Of Youth and Freedom éditions Ta nea vivlia New Books 1946 3 Fleur de cendres Flower of the ashes éditions Mavridis 1966 4 Ouvrez grand les portes Open the

  Original URL path: http://www.mavroidi.gr/smp/smp.fr/smp_menu_main_fr.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Sofia Mavroidi Papadaki
  Kartheos aan haar een van zÿn beste gedichten die werden gepubliceerd in t Pneumatiki Zoi Physchische Leven van Mely Nikolaidis De eerste gedichtenverzameling Ores Agapis Uren von Liefde werd in 1934 met enthousiasme ontvangen door Kostas Palama kritikos Sofia Mavroidi Papadaki hield zich bezig met literaire werken en in t bÿzonder met kinderliteratuur en kindertoneel wat blÿhet uit delÿst van haar werken Eveneens hield ze zich bezig met kritiek schrÿven over het Boek en het Toneel in een kolom van het Pneumatiki Zoi Physchische Leven en in het blad and Neoelliniki Logotexnia De Nieuw Griekse Letterkunde Veel von waar essays en recensies zÿn verschenen in tÿdschriften en encyclo pedieen van Charis Pastsi Eveneens met een omvangrÿk essay schreef ze t voorwoord van het werk van Kondilaki en de Spoudi Studie van Ellie Alexiou Sofia Mavroidi Papadaki nam deel aan de Nationale Weerstand en haar tweede verzomeling gedichten Tis Niotis Kai tis Leutherias Jeugd en Vrÿheid kreeg de prÿs van de Nationale Weerstand in 1946 Tÿdens de Albanese oorlog gemobiliseerd door t Ministerie van Onderwÿs onderwees ze via de radio toen de scholen gesloten waren lessen in opstel aan alle Griekse Kinderen Voor deze samenwerking kreeg ze lofprÿzing van het Ministerie van Onderwÿs Van 1928 tot heden is haar aanwezig heid in de Griekse Letteren onophoudelÿk Ze is lid van Het begrip van de Griekse letterkunde van De kring van het Kinderboek en De Academie van de Franse balade en heeft vÿf boeken uitgegeven vertalingen uit het Engels en het Frans Maar bovenal is Sofia Mavroidi Papadaki dichteres Haar werk is geinspireerd door de strÿd kamp van het Griekse volk de liefde voor de mens en de moderne problemen van het leven En optimistisch strÿdend realisme met als doel vrede en menselÿk geluk karoatiserend haar gedichten Veel van haar gedichten zÿn op muziek gezet en worden gezongen door het Griekse volk andere zÿn in Griekse maar ook vele buitenlandse bloemlezingen te vinden vertaald in de Granse Engelse en ook anchre Europese talen Het gedicht Empros Ellas Voorwaarts Griekenland werd geschreven April 1944 en goedgekeurd als hymne van de ELAS de muziek werd geschreven door Nikos Tsakonas die ook de gedichten Antartopoules De Partisanen en Thrinos De weeklacht op muziek zette De Ergetirio Ontwaking werd door een okdukende musicus op muziek gezet en de Irinikos Vreedzaam door Miki Theodorakis en Niata De Jeugd door Foivos Anagnostakis Dit gedicht werd als hymne van EPON gezongen werd door heel Griekenland verzorden en beluisterd in zeven verschillende uitvoeringen Het archief van Sofia Mavroidi Papadaki wordt in zÿn geheel bewaard onder hoede van de Griekse Societeit van Iderkunde en historie Haar meest verschenen werken zÿn Gedichtenverzamelingen 1 Ores Agapis Uren van liefde Flamma Vlaamse uitgave 1934 2 Tis Niotis kai tis Leuterias Jeugd en Vrÿheid uitgegeven in 1946 door het Nea Vivlia Boekennieuws Een jaar na haar dood werd opnieuw de dichtbundel gepubliceerd van haar eerst uitgaven 3 Louloudi tis Tefras De bloem van as uitgegevendoor Mavridis 1966 4 Arate Pilas Eén voor één door de

  Original URL path: http://www.mavroidi.gr/smp/smp.nl/smp_menu_main_nl.htm (2016-02-09)
  Open archived version from archive