archive-gr.com » GR » L » LAKEPAMVOTIS.GR

Total: 634

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ::[ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ" | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  Κράτους στο Σουφαρί Σεράι ώρα έναρξης 17 30 Πρόγραμμα 1 7 3 0 1 8 0 0 Χαιρετισμοί Εναρκτήριες Ομιλίες 18 00 1 8 1 0 Η Πολιτεία του Καλαμώνα μια διαχειριστική πρόταση των μαθητών της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 1900 Μάρθα Παπαδοπούλου Γενικά Αρχεία του Κράτους Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου 18 10 1 8 2 0 Νέες Τεχνολογίες στην διαχείριση όμβριων υδάτων για την προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών Βασίλειος Παπαδόπουλος PROSPER HELLAS S A Παρουσιάσεις 18 20 1 8 4 0 Η συμβολή της ενημέρωσης ευαισθητοποίησης στη διαχείριση και προστασία της λίμνης Παμβώτιδας Δρ Κατερίνα Χιωτέλλη Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 1 8 4 0 1 9 0 0 Παμβώτιδα και ανθρωπογενείς επεμβάσεις Χρήστος Παπαβρανούσης Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ηπείρου 1 9 0 0 19 2 0 Οι κυανοτοξίνες στη Λίμνη Παμβώτιδα Μύθοι και Αλήθειες Δρ Δότη Παπαδημητρίου Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διάλειμμα 19 2 0 19 4 0 Παρουσιάσεις 19 4 0 20 0 0 Διαχείριση Καλαμώνων και υγρών λιβαδιών Δρ Γιάννης Καζόγλου Επιστημονικός Συνεργάτης Δήμου Πρεσπών 20 0 0 20 2 0 Υγρότοπος Βραυρώνας Αττικής το παράδειγμα προστασίας και ανάδειξης ενός παράκτιου υγρότοπου Ρούλα Τρίγκου Δασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης Δράσεων Διατήρησης Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Ακολουθεί

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/emerida_diaceiristikes_protaseis_gia_ten_pambotida (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Φ.Δ.Λ.Π. | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Φ Δ Λ Π Σύντομη περιγραφή πρόχειρου διαγωνισμού Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Δευτέρα 03 Αύγουστος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Τρίτη 07 Ιούλιος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Περισσότερα Τετάρτη 03 Φεβρουάριος

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/ekdose_apologismou_tou_p_d_l_p (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία β Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδ α της παρ 2 του άρθρου 6 του Π Δ 118 2007 καταστάσεις ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 του εδ γ της παρ 2 του άρθρου 6 του Π Δ 118 2007 καταστάσεις ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους γ Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους δ Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ε Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18 34 και 39 του Π Δ 118 2007 κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών στ αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π Δ 118 2007 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ζ Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και ότι καλύπτει το σύνολο του έργου καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος η Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα αφορά μόνο συνεταιρισμούς 1 Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ 1 περ γ του Π Δ 118 07 εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό εκπρόσωπό τους 2 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ Ε Κ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του για διαγωνιζόμενους με μορφή Α Ε και Ε Π Ε επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του για Ο Ε και Ε Ε 3 Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α Ε τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου 4 Στοιχεία Συμμετοχής για ενώσεις κοινοπραξίες Τα μέλη

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/prosklese_ekdeloses_endiaperontos_4 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ" | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Δευτέρα 03 Αύγουστος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Τρίτη 07 Ιούλιος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/prosklese_ekdeloses_endiaperontos_gia_to_ergo_paroce_reumatos_sto_parko_ermeneias_oikosustematos_lim (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΧΕΛΙ" | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  ΕΡΓΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΧΕΛΙ Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Δευτέρα 03 Αύγουστος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Τρίτη 07 Ιούλιος 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/prosklese_ekdeloses_endiaperontos_gia_to_ergo_emploutismos_limnes_pambotidas_me_celi (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Επικαιρότητα | Management Body of Lake Pamvotis ]::
  Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσια του προγ Friday 20 June 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσια του προγράμματος verso για τον εθελοντισμό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ Wednesday 04 June 2014 Δελτίο Τύπου Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέαρα Περιβάλλοντος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 Wednesday 28 May 2014 Δελτίο Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοτνος 2014 Records 45 to 48 from 182 Next Previous 10 11 12 13 14 Suggested Articles Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδα την περίοδο 2010 2015 Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Δελτίο Τύπου Ημερίδα με θέμα Παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την περίοδο 2010 2015 News Announcements Press Releases Friday 10 October 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Friday 20 June 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Thursday 23 May 2013 Παγκόσμια

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/en/articles/?ext=html&page=12 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Εθελοντισμός | Management Body of Lake Pamvotis ]::
  Body of Lake Pamvotis News Εθελοντισμός Εθελοντισμός Volunteering Wednesday 30 November 1 Volunteering The importance of volunteering in a modern society is the highest form of social sensitiveness and contribution It is becoming increasingly important as it expresses social responsibi Suggested Articles Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδα την περίοδο 2010 2015 Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Δελτίο Τύπου Ημερίδα με θέμα Παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την περίοδο 2010 2015 News Announcements Press Releases Friday 10 October 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Friday 20 June 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Thursday 23 May 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Read More Tuesday 01 September 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Monday 03 August 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Tuesday 07 July 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/en/articles/etelontismos (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Εποπτεία - Φύλαξη | Management Body of Lake Pamvotis ]::
  Lake Pamvotis News Εποπτεία Φύλαξη Εποπτεία Φύλαξη Safeguarding Wednesday 30 November 1 Safeguarding Surveillance of the Protected Area Safeguarding Surveillance of the Protected Area is one of the Management Body s M B basic responsibilities under the Law no 2742 07 10 1999 Suggested Articles Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδα την περίοδο 2010 2015 Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Δελτίο Τύπου Ημερίδα με θέμα Παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την περίοδο 2010 2015 News Announcements Press Releases Friday 10 October 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Friday 20 June 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Thursday 23 May 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Read More Tuesday 01 September 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Monday 03 August 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Tuesday 07 July 2015

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/en/articles/epopteia_pulaxe (2016-02-12)
  Open archived version from archive •