archive-gr.com » GR » L » LAKEPAMVOTIS.GR

Total: 634

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ::[ oikotopoi | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζεται η συνθήκη Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος Οι τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που προστατεύονται από την Οδηγία 92 43 ΕΟΚ αναφέρονται στο Παράρτημα Ι αυτής Κάθε κράτος μέλος βασιζόμενο στα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ στάδιο Ι και στις σχετικές επιστημονικές πληροφορίες προτείνει έναν κατάλογο τόπων όπου υποδεικνύεται ποιοι τύποι φυσικών οικοτόπων από τους αναφερόμενους στο παράρτημα Ι και ποια τοπικά είδη από τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ απαντώνται στους εν λόγω τόπους ήτοι Α Κριτήρια αξιολόγησης της περιοχής για ένα δεδομένο τύπο φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος Ι α Βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του τύπου του φυσικού οικοτόπου στην περιοχή β Έκταση της περιοχής που καλύπτεται από τον τύπο φυσικού οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια η οποία καλύπτεται από αυτό τον τύπο φυσικού οικοτόπου στο εθνικό έδαφος γ Βαθμός διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου φυσικού οικοτόπου και δυνατότητα αποκατάστασης δ Συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου φυσικού οικοτόπου Το Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο του οποίου η δημιουργία ολοκληρώνεται σε τρία στάδια Στάδιο Ι Επιστημονικός κατάλογος Στάδιο ΙΙ Εθνικός κατάλογος National list of sites Στάδιο ΙΙΙ Ειδικές Ζώνες Διατήρησης ΕΖΔ Special Areas of Conservation SAC Αποτελείται από δύο κατηγορίες

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/el/oikotopoi (2016-02-12)
  Open archived version from archive


 • ::[ Λίμνη και Άνθρωπος | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  πόρο διαβίωσης και η κατάσταση του φυσικού της περιβάλλοντος επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής τους Οι περιοχές όπου ασκείται η μεγαλύτερη ανθρωπογενής πίεση προκύπτουν να είναι το Νησί και η Δυτική όχθη της λίμνης κυρίως μπροστά από την πόλη των Ιωαννίνων και το Πέραμα περιοχές όπου ανθεί πληθώρα και ποικιλία υποδομών αναψυχής που χρησιμοποιούνται τόσο από επισκέπτες όσο και από τους κατοίκους της πόλης των Ιωαννίνων Ταυτόχρονα μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων που εκμεταλλεύονται διαφορετικούς πόρους που σχετίζονται με τη λίμνη φαίνονται να ασκούνται στα περίχωρα αυτής με επιδράσεις κάποιες φορές αρνητικές τόσο για την ποιότητα των υδάτων της π χ κτηνοτροφικές μονάδες καλλιέργειες οικιστικά λύματα όσο και στην ποιότητα της αισθητικής του τοπίου π χ οικοδομικοί συνεταιρισμοί που εκμεταλλεύονται τη θέα προς τη λίμνη αλλά αλλοιώνουν τον χώρο που την περιβάλλει κτλ Πιο συγκεκριμένα η κτηνοτροφία αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα στο Νομό Ιωαννίνων ακολουθεί η γεωργία ενώ ο τομέας της αλιείας έχει αναπτυχθεί στην Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων και στο Δήμο Περάματος Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες από το παρελθόν έως σήμερα ασκούν πιέσεις με αρνητικές συνέπειες στους φυσικούς οικοτόπους της λίμνης Παμβώτιδας κατά συνέπεια και στη χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής Οι κυριότερες αρνητικές επιδράσεις συνοψίζονται παρακάτω 1 η αποξήρανση της λίμνης Λαψίστας και δημιουργία αναχώματος που είχαν ως άμεσα αποτελέσματα την απώλεια των περιοδικά κατακλυζόμενων υγρών λιβαδιών και των ρηχών εκτάσεων της λίμνης με σοβαρές επιπτώσεις στη χλωρίδα πανίδα και ορνιθοπανίδα της περιοχήςοι επιχωματώσεις μπαζώματα και 2 οι εκχερσώσεις παρόχθιας βλάστησης με αποτέλεσμα την ποσοτική μείωση της επιφάνειας των παρόχθιων φυτοκοινωνιών και την καταστροφή των παραλίμνιων ενδιαιτημάτων 3 η διατάραξη του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης κατασκευή αναχώματος και υδατοφράγματος αλόγιστη απόληψη νερού και η ρύπανση αστική ρύπανση από κτηνοτροφικά απόβλητα από γεωργικές καλλιέργειες που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ευτροφικών καταστάσεων και την υποβάθμιση της ποιότητας του νερούανεξέλεγκτη αναψυχή

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/el/articles/limne_kai_antr/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Γενικά-Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  ως περιοχές Natura έχουν οριστεί περίπου 400 περιοχές μεταξύ αυτών και η λίμνη των Ιωαννίνων Μέχρι σήμερα στη χώρα μας έχουν συσταθεί 27 Φορείς Διαχείρισης που διαχειρίζονται αντίστοιχες προστατευόμενες περιοχές O Φορέας ιαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ιδρύθηκε µε βάση τους Ν 1650 86 3044 99 ορίσθηκε το Σ το οποίο απαρτίζεται από 9 μέλη µε Κ Υ Α 135074 5193 Αρ φύλλου 1531 9 12 2002 και συγκροτήθηκε σε σώμα τον Ιανουάριο του 2003 Είναι Ν Π Ι κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕKA Σκοπός της ίδρυσής του είναι η διαφύλαξη της φυσικού οικοσυστήματος η αποκατάσταση και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της Παμβώτιδας με παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον και υιοθετούν την αρχή της αειφορίας Ο συνδυασμός της προστασίας της φύσης και η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων αποτελεί τον στόχο και ταυτόχρονα πρόκληση για τον Φορέα Διαχείρισης Η συμβολή και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι απαραίτητη και καθοριστική για την επιτυχία του στόχου Στόχοι του Φορέα ιαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Σύμφωνα µε το Νόμο 1650 86 σκοπός του Φ Λίμνης Παμβώτιδας είναι η διοίκηση και διαχείριση των περιοχών στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ίδιου νόμου Συγκεκριμένα στόχοι του Φορέα ιαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας είναι η προστασία και διαχείριση Των βιοτόπων των προστατευοµένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της Λίμνης Παμβώτιδας Των βιοτόπων ενδημικής χλωρίδας και πανίδας στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας του Η αποκατάσταση του διαταραγμένου υδρολογικού ισοζυγίου της Παμβώτιδας Η βελτίωση των κριτηρίων ποιότητας των νερών της Η προστασία της από την ρύπανση και μόλυνση Η προστασία της από κάθε είδος παρεμβάσεων που υποβαθμίζουν το οικοσύστημα Η προστασία και διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων Η ανάδειξη της Λίμνης Παμβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/el/articles/arkike/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87.%CE%9B.%CE%A0%CE%B1%CE%BC%CE%B2. (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  καθώς και των σχεδίων διαχείρισης 2 Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται με διατάγματα Συγκεκριμένα μπορεί να είναι η συλλογή ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων καθώς και η συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων 3 Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του 4 Η επικουρία των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 5 Η κατάρτιση μελετών και ερευνών καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία διατήρηση αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του 6 Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης 7 Η ενημέρωση εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού 8 Η προώθηση υποστήριξη οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας Η χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της προστατευόμενης περιοχής 9 Η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται ή μισθώνονται από το φορέα διαχείρισης Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/el/articles/arkike/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Θεσμικό πλαίσιο | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  ΦΕΚ 297 Δ 1989 Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Ιωαννιτών και των κοινοτήτων Ανατολής Κατσικά Περάματος Κρύας Κρανούλας Ελεούσας Μεγάλου Γαρδικίου Ροδοτοπίου Ζωοδόχου Βουνοπλαγιάς Μαρμάρων Σταυρακίου Νεοχωρόπουλου Πεδινής Μπάφρας Κουτσελιού Νεοκαισάρειας Καστρίτσας Λογγάδων Αμφιθέας Λιγκιάδων και Αγίου Ιωάννη Ν Ιωαννίνων το ΠΔ ΦΕΚ 389 Δ 1993 Τροποποίηση του από 5 5 1989 Π Δ τος Δ 297 Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Ιωαννιτών και των κοινοτήτων Ανατολής Κατσικά Περάματος Κρύας Κρανούλας Ελεούσας Μεγάλου Γαρδικίου Ροδοτοπίου Ζωοδόχου Βουνοπλαγιάς Μαρμάρων Σταυρακίου Νεοχωρόπουλου Πεδινής Μπάφρας Κουτσελιού Νεοκαισάρειας Καστρίτσας Λογγάδων Αμφιθέας Λιγκιάδων και Αγίου Ιωάννη Ν Ιωαννίνων τις Κοινές Υπουργικές αποφάσεις ΚΥΑ 414985 1985 ΦΕΚ 757 Β 1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας ΚΥΑ 37338 1807 Ε 103 10 ΦΕΚ 1495 Β 2010 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων ενδιαιτημάτων της σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79 409 ΕΟΚ Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009 147 ΕΚ ΚΥΑ 135074 5193 2002 ΦΕΚ 1531 Β 2002 Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ΚΥΑ 33318 1998 ΦΕΚ 1289 Β 1998 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων ενδιαιτημάτων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ΚΥΑ 14849 853 Ε103 08 ΦΕΚ 645 Β 2008 Τροποποίηση των υπ αριθμ 33318 3028 1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων Β 1289 και υπ αριθμ 29459 1510 2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων Β 992 σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006 105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/el/articles/arkike/%CE%98%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Υποδομές | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  και η δημιουργία κατάλληλου χώρου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών Η σχεδιαστική πρόταση λαμβάνει υπόψη την οικολογία της περιοχής και επιδεικνύει σεβασμό στο χαρακτήρα της Επιλέχθηκαν φυσικά υλικά όπως χαλίκι πέτρα ξύλο βράχια φυτά και για τα δύο τμήματα του περιβάλλοντος χώρου για να δημιουργήσουν ένα φιλικό και ξεκούραστο περιβάλλον στο χρήστη και να προσδώσουν μια αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας Για τον προγραμματισμό της επίσκεψή σας σχολεία σύλλογοι πανεπιστήμια κ ά μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Φορέα Διαχείρισης Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες Πάρκο ερμηνείας οικοσυστήματος λίμνης Παμβώτιδας Το πάρκο ερμηνείας οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας συνολικής έκτασης 4 5 στρεμμάτων βρίσκεται στην παραλίμνια οδό περιοχή Λασπότοπος Μετά από σύντομη πιλοτική λειτουργία του εγκαινιάστηκε στις 5 6 2010 στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος Από τότε έχει υποδεχτεί πολλά σχολεία από τα Ιωάννινα και εκτός Ιωαννίνων και αρκετούς μεμονωμένους επισκέπτες Επίσης έχει φιλοξενήσει δραστηριότητες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης σε συνεργασία και με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Το πάρκο αυτό μπορεί να έχει μικρή έκταση έχει όμως μεγάλη σημασία καθώς αποτελεί το πρώτο περιβαλλοντικό πάρκο που υλοποιήθηκε στα Ιωάννινα Αναλυτικότερα Παρουσιάζει ένα πιο φιλικό μοντέλο ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής που συμβάλλει στην προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη Συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών παρέχοντας ένα πράσινο χώρο μεγάλης αισθητικής και λειτουργικής αξίας Αποτελεί εικόνα του Φ Δ προς την τοπική κοινωνία Το πάρκο προσφέρεται για να γνωρίσει κάποιος και να ενημερωθεί καλύτερα για την Προστατευόμενη Περιοχή και το οικοσύστημα της Λίμνης Παμβώτιδας Παράλληλα ενδείκνυται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες ήπια αναψυχή περιπάτους παρατήρηση πουλιών και τοπίου Περιλαμβάνει μια περιμετρική ζώνη περιπάτου που αποτελεί την κύρια διαδρομή αναγνώρισης και ερμηνείας του οικοσυστήματος Στην ζώνη αυτή συναντώνται περιοχές με ποικίλα θέματα που αποτελούν τις επιμέρους ενότητες αναγνώρισης του περιβάλλοντος γενικά στοιχεία για τη λίμνη

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/el/articles/arkike/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Βιβλιογραφία Φ.Δ.Λ.Π. | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  Τομέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου 51 σελ 43 Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 1985 Πρόγραμμα Οριοθέτησης Υγροτόπων Σύμβασης Ramsar Υγροβιότοπος Δέλτα Έβρου Αθήνα 44 Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 1986 Πρόγραμμα Οριοθέτησης Υγροτόπων Σύμβασης Ramsar Υγροβιότοπος Λίμνη Βόλβη Λαγκαδά Αθήνα 45 Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 2003 Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές Προς ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 46 Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 1998 Φορείς που έχουν Σχέση με το Περιβάλλον Αθήνα 47 Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 2004 Ατζέντα 21 Το Παγκόσμιο Σχέδιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Η Οδηγία των Oικοτόπων 92 43 ΕΟΚ το δίκτυο NATURA 2000 Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 49 Φερμέλη Γ Ρουσσομουστακάκη Θεοδωράκη Μ Χατζηκώστα Κ Παπαδοπούλου Δ 2008 Οδηγός Ξενάγησης σχολικών Ομάδων σε Προστατευόμεμες Περιοχές Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 50 Φοίτος Δ Κωνσταντινίδης Θ Καμάρη Γ επιτροπή έκδοσης 2009 Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας Τόμος Α και Β Ελληνική Βοτανική Εταιρία Πάτρα 51 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανιών 2008 Το Φαράγγι της Σαμαριάς Χανιά 52 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανιών 2008 Το Αλφαβητάρι της Σαμαριάς Χανιά 53 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Είδη της χλωρίδας και της πανίδας στο Εθνικό θαλάσσιο Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 54 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων 2009 Πρώτη έκθεση αξιολόγησης των έργων και των δράσεων του Φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Φορέας Διαχείρισης Ε Θ Π Α Β Σ 55 Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας Προστατευόμενη Περιοχή Καρπάθου Σαρίας ένας ανεκτίμητος θησαυρός 56 Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά 2008 Καλαμάς και Αχέροντας Φύση Άνθρωπος Ιστορία Πολιτισμός 57 Φώτης Γ Παπαχρήστου Φ Κουσουρής Θ και Κουτσουμπίδης Ε 1986 Λίμνη Βεγορίτιδα Προβλήματα και Προτάσεις για Βελτίωση Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας Συμβούλιο Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη 58 Χήτος Θ 2009 Φυτά της Ηπείρου FlowersofEpirus Ιωάννινα 59 Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Απολογισμός 2010 2012 Πολιτιστικά 1 Δήμος Καλαβρύτων 2003 Μαρτυρική Πόλη Καλαβρύτων Φωτογραφικό Λεύκωμα 2 Εγνατία Οδός 2003 Λόγου Χάριν Διηγήματα 10 Ελλήνων Πεζογράφων 3 Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων 2003 Ηπειρώτικα Γράμματα Μηνιαίο Φιλολογικό Περιοδικό 4 Κάθι Νιούμαν Γυναίκες Φωτογράφοι στο NationalGeographic 5 Λεύκωμα Ολυμπιακών Γραμματοσήμων Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα Ενότητα Α 2 αντίτυπα 6 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων Φηγός Γράμματα Τέχνες Πολιτισμός Τεύχη 16 19 20 21 22 23 24 25 7 Ριζάρειο Ίδρυμα Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου 2003 ΖαγορίσιωνΒίος Zagori The life of a community 2 αντίτυπα Ξένη Βιβλιογραφία 1 Academia Republicii Socialiste Romania 1977 Hydrobiologia Tomul 15 Editura Academiei Republicii Socialiste Romania Bucuresti 2 Academia Republicii Socialiste Romania 1980 Hydrobiologia Tomul 16 Editura Academiei Republicii Socialiste Romania Bucuresti 3 Bogner F Der Regen Ein Luftbildportrat vom Arber bis Regensburg 4 David D Cuadra C Miel R 2002 Το Λαβωμένο Νερό Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών και Δημοσίων Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 5 EconomidisP S M Koutrakis A Apostolou M Vassilev L Pehlivanov Eds 2009

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/el/articles/arkike/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%20%CE%A6.%CE%94.%CE%9B.%CE%A0. (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Διοικητικό Συμβούλιο | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ της Δ ΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΖΙΤΣΑΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ Σ ΤΗΣ ΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΧΗΜ ΒΙΟ ΦΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ Φ Π ΤΗΣ Δ ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ Αναπληρωματικά Μέλη ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΖΙΤΣΑΣ ΠΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ Φ Π ΤΗΣ Δ ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/el/articles/arkike/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF (2016-02-12)
  Open archived version from archive •