archive-gr.com » GR » L » LAKEPAMVOTIS.GR

Total: 634

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ::[ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  καλύπτονται τα έξοδα διατροφής σε δίκλινο δωμάτιο στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΠΕΕ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ http helas uoi gr που βρίσκεται εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα διατροφής με δικά τους έξοδα στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων σε ειδικές τιμές Ο Φ Δ Λ Π στο πλαίσιο της προστασίας και της ανάδειξης του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος που διαθέτει η Λίμνη Παμβώτιδα και η ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτήν μεταξύ άλλων προωθεί δράσεις έρευνας εκπαίδευσης και εθελοντισμού καθώς και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες τους τοπικούς φορείς και τα εκπαιδευτικά ερευνητικά ιδρύματα Στο πλαίσιο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές προπτυχιακούς μεταπτυχιακούς υποψήφιους διδάκτορες να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες του ΦΔ όπως η λειτουργία των γραφείων διοίκησης του ΦΔ η παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του η υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης η υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης η φύλαξη κ λπ δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή και ερευνητική εμπειρία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους απαραίτητα μαζί με συνοδευτική επιστολή στην οποία να τεκμηριώνουν τους λόγους και τους σκοπούς για τους οποίους θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο email malpi otenet gr Για το Φ

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/praktike_askese_proptuciakon_kai_metaptuciakon_poitet_n (2016-02-12)
  Open archived version from archive


 • ::[ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  που ανήκουν στους φορείς γενικής κυβέρνησης αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών συμβάσεων Υποβολή Προσφορών Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 04 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρες 09 00π μ 15 00μ μ στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Περιεχόμενο προσφορών Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν και να αναγράφονται 1 Τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου 2 Τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης 3 Τα στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και 4 Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης 5 Υποβολή βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας 6 Υποβολή αποδεικτικού ενημερότητας ΔΟΥ 7 Τα δικαιολογητικά απόδειξης των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής Για Πτυχίο Α Ε Ι ή Τ Ε Ι Οικονομικών Σχολών ή οποιοδήποτε συναφές πτυχίο σχολών Α Ε Ι ή Τ Ε Ι της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου τίτλου σπουδών Για την Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξης προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας αυτής Για την απόδειξη διαχείρισης βιβλίων Γ κατηγορίας με αναλυτική λογιστική σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και σύνταξη Ισολογισμών κατά τα τρία 3 τελευταία χρόνια προσκόμιση αντιγράφων υπογεγραμμένων Ισολογισμών τα τρία 3 τελευταία χρόνια Για τη γνώση προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής υποβολή υπεύθυνης δήλωσης γνώσης προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής Για την απόδειξη εμπειρίας στη λογιστική υποστήριξη φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα η φορέων που ανήκουν στους φορείς γενικής κυβέρνησης υποβολή σχετικών συμβάσεων Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται µε κατάθεση σε λογαριασμό Τραπέζης στο όνομα του αναδόχου ή επιταγή η οποία θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών τιμολόγιο ασφαλιστική ενημερότητα δελτίο φορολογικής ενημερότητας κ λπ Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανά δίμηνο σύμφωνα µε την πρόοδο υλοποίησης του έργου και τις σχετικές ρυθμίσεις που θα περιληφθούν στη σύμβαση σύμφωνα με τα παραδοτέα των υπηρεσιών του λογιστή Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στο Φορέα Διαχείρισης εκθέσεις Εκτελεσθέντων Υπηρεσιών μία για κάθε δίμηνο στην οποία θα αναφέρονται όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή στο χρονικό διάστημα του διμήνου Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Φορέα Διαχείρισης τηλ επικοινωνίας 26510 21834 Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα και στη Διαύγεια ΓΙΑ ΤΟ φορεα διαχειρισησ λιμνησ παμβωτιδασ Ο Πρόεδρος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές Η πρόσκληση αφορά την ανάθεση της Λογιστικής υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης με τις εξής επιμέρους υπηρεσίες 1 Διαχείριση των οικονομικών και διεκπεραίωση των σχετικών λογιστικών υποθέσεων και φορολογικών υποχρεώσεων του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης του Ε Π ΠΕΡ Α Α 2 Λογιστική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία Γ Κατηγορίας του Φορέα Διαχείρισης όλων των οικονομικών πράξεων σχετικά με την ενταγμένη πράξη του Ε Π ΠΕΡ Α Α που διενεργεί ο Φορέας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Οικονομικής διαχείρισης του 3 Συμπλήρωση στις νόμιμες ημερομηνίες όλων των φορολογικών δηλώσεων και καταστάσεων οι οποίες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οφείλει ο Φορέας Διαχείρισης να υποβάλλει στις Δημόσιες Υπηρεσίες ΦΠΑ ΦΜΥ Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Πίνακας

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/prosklese_upoboles_prosporon_6 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλλαν προσφορά θα πρέπει να αντλήσουν από το Διαύγεια τις παρακάτω αναρτήσεις 1 Προμήθεια Η Υ ΑΔΑ 7ΤΚΝ46Ψ8ΒΛ 097 2 Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης ΑΔΑ 6Φ1Χ46Ψ8ΒΛ ΟΘΙ Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2013 Περισσότερα Τρίτη 01 Σεπτέμβριος 2015 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο Δ Δευτέρα

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/katakurose_diagonismon_prometeias_e_u_kai_exoplismou_pulaxes (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ European Volunteer Service (EVS) programme | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  motivation letter enclosing information about your education explaining the reasons why you want to participate in this specific project your expectations and needs as well as a list of questions you might have If we go ahead with your application then we need to find a Sending organisation from your country and arrange a skype conversation to discuss details of your project engagement and travel to Greece Overview Volunteers are based on the beautiful town of Ioannina the capital of Epirus Region which is in close proximity to two other National Parks They will have the chance to get hands on experience of the Lake Pamvotis unique ecosystems working with expert environmentalists on valuable PAs Management initiatives The Lake Pamvotis is a very important immigration route and biotope for birds and host many endangered species The Volunteer Programme has been designed with a strong focus on learning and hands on involvement in field projects and volunteers get involved in biodiversity monitoring public awareness PAs Management activities etc There is a strong emphasis on teamwork and inclusiveness Duration From 01 05 2015 30 11 2015 Participants must dedicate at least three months to maximum 7 months to this programme Key volunteer activities Standard volunteer duties involve both office based work and fieldwork which include maintenance and development of park s website setting up of resource centre preparation of scientific reports and articles writing letters participation in field research and guarding patrols Volunteers will work close to one another in the protected area s abundant and diverse ecosystem and will play a uniquely rewarding part in researching and management of these unique Greek PA However volunteers are very much encouraged to develop their skills in their chosen field You will learn a range of skills from those focused on research such as data processing biological surveys camera trapping and species identification to practical skills such as first aid canoeing rafting wildlife photography and more Who can participate This EVS programme is mainly for university students undergraduate postgraduate etc who want to advance their academic education develop their professional skills or complete their postgraduate thesis However this PAs management programme can attract people of all ages and from all walks of life whether they are students or professionals taking career breaks Free Time and Optional Activities Volunteers will have weekends off although some tasks such as patrolling and wildlife surveys might still need to be done on weekends Ioannina is a very alive town as many university students live and study here and offers great opportunities for some time out in the evenings or for visiting the many important historical and cultural monuments located closed to the town You can even get involved in adventure activities like rafting skiing hiking cycling etc From Ioannina you can also explore more of the wonderful sights and experiences that this beautiful region has to offer Depending from the season you can take a trip to many pristine and well known destinations like Metsovo Vasilitsa and Anilio

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/evs (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  Φορέα Διαχείρισής της του ΕΠΠΕΡΑΑ συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών 6 650 61 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης με τα εξής χαρακτηριστικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μονάδα Η Υ με περιφερειακά 5 Μονάδα Η Υ με περιφερειακά 2 Φορητή Μονάδα Η Υ 1 UPS 2 Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή 3 Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή 1 Οθόνη Η Υ 5 Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος server 2 Tablet PC 1 Αριθμομηχανή γραφείου με χαρτοταινία 1 Παράρτημα Α Α Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΧΟΛΙΑ 1 Μονάδα Η Υ Επεξεργαστής Intel Core i3 4130 3 40 GHz Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Ελληνικά Μνήμη RAM 4 GB DDR3 Σκληρός Δίσκος SSD 120 GB ή HD 500GB SATA 7200 rpm Κάρτα γραφικών Ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη 1024 MB Οπτικό Μέσο DVD RW Double layer Δικτύωση Gigabit Ethernet 10 100 1000 Mbps Θύρα USB Μπροστινές θύρες USB 2 0 και 3 0 Ήχος Κανάλια Ήχου 7 1 Εγγύηση 3 έτη Περιφερειακά USB Keyboard Optical Mouse Να φέρει σήμανση CE mark ΝΑΙ 2 Μονάδα Η Υ Επεξεργαστής Intel Core i7 4770S 3 10 GHz Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Ελληνικά Μνήμη RAM 8GB DDR3 Σκληρός Δίσκος SSD 120 GB ή HD 500GB SATA 7200 rpm Κάρτα γραφικών 2048 MB Οπτικό Μέσο DVD RW Double layer Δικτύωση Gigabit Ethernet 10 100 1000 Mbps Θύρα USB Μπροστινές θύρες USB 2 0 και 3 0 Ήχος Κανάλια Ήχου 7 1 Εγγύηση 3 έτη Περιφερειακά USB Keyboard Optical Mouse Να φέρει σήμανση CE mark ΝΑΙ 3 Φορητή Μονάδα Η Υ Επεξεργαστής Intel Core i3 2 00 GHz Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Μνήμη 4 GB DDR3 Σκληρός Δίσκος SSD 120 GB ή HD 500GB Οπτικό Μέσο DVD RW Double layer 22x Δικτύωση Gigabit Ethernet 10 100 1000 Mbps Εγγύηση 2 έτη Να φέρει σήμανση CE mark ΝΑΙ 4 UPS Μέγιστη Ισχύς 720VA Συνδέσεις 2 Schuko Αυτονομία Μπαταρίας Typical 2 6 ms 10ms max Εγγύηση 2 έτη 5 Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή τύπου Siemens optipoint 500 economy Προγραμματιζόμενα πλήκτρα με led NAI Ανοικτή ακρόαση NAI Ρυθμιζόμενη οθόνη LCD 2 γραμμών NAI 3 πλήκτρα διαλόγου NAI Θύρα σύνδεσης key module NAI Θύρα σύνδεσης adapter NAI Συμβατή με τηλεφωνικό κέντρο SIEMENS HiPath 3250 NAI Εγκατάσταση και σύνδεση συσκευών με το τηλεφωνικό κέντρο του Φορέα Διαχείρισης NAI 6 Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή Κατάλογος κλήσης 40 αριθμητικές καταχωρήσεις Ισοστάθμιση φωνής ΝΑΙ ΟΧΙ Χρόνος αναμονής 160 Χρόνος συνομιλίας 14 Γενικά DECT GAP ΝΑΙ ΟΧΙ 7 Οθόνη Η Υ Οθόνη IPS LED 21 5 Μέγιστη ανάλυση 1920 x 1080 Φωτεινότητα 250 cd m2 Αντίθεση 1000 1 Γωνία θέασης 178 178 Εγγύηση 2 έτη Χρόνος απόκρισης 5 ms 8 Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος server Καθαρισμός και εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος server με παραμετροποίηση χρηστών σε 2 υπολογιστικά συστήματα ΝΑΙ 9 Tablet PC Επεξεργαστής Triple Core A8X 64 bit M8 motion coprocessor Λειτουργικό σύστημα Apple iOS 8 Σκληρός δίσκος 64 GB Γλώσσα Ελληνικά Αγγλικά

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/prosklese_upoboles_prosporon_5 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  στο πηγούνι ΝΑΙ Μέγεθος ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού ΝΑΙ Χρώμα σε συνεννόηση με το Φορέα Διαχείρισης ΝΑΙ Τοποθέτηση κεντημένων σημάτων του φορέα διαχείρισης με μέθοδο που δεν θα επιφέρει βλάβη στην ποιότητα και τα τεχνικά xαρακτηριστικά ΝΑΙ 6 Μπότα ολόσωμη Ευρύχωρες μπότες συγκολλημένες μέχρι το στήθος με εξωτερικές τιράντες που προσαρμόζουν στους ώμους ΝΑΙ Για πολλές ώρες χρήσης μέσα στο νερό με κιτ επισκευής ΝΑΙ Μέγεθος ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού ΝΑΙ Υλικό PVC ΝΑΙ 7 Νιτσεράδα Yλικό PVC ΝΑΙ Κουκούλα με κορδόνι ΝΑΙ Διπλές ραφές στα σημεία που χρειάζονται για μεγαλύτερη αντοχή και στεγανοποίηση ΝΑΙ 8 Ζακέτα FLEECE FLEECE τύπου TOXOTIS κωδ 077 ΝΑΙ 2 side antipilling 380gr ΝΑΙ 2 τσέπες με φερμουάρ ΝΑΙ 9 Κιάλια παρατήρησης 8x56 Μεγέθυνση 8x Διάμετρος αντικειμενικών 56mm Οπτικός σχεδιασμός roof Ελάχιστη απόσταση εστίασης 3m Γωνιακό εύρος πεδίου 6ο Exit pupil κόρη εξόδου 7mm Eye Relief 23mm Γραμμικό Πεδίο στα 1000μ 105m Βάρος 1050gr Οι φακοί να είναι απαλλαγμένοι από χρωματικά σφάλματα Αποχρωματικοί φακοί με γυαλί ED ώστε να δίνουν πιο καθαρές και με υψηλότερη ευκρίνεια εικόνες ΝΑΙ Οι φακοί να είναι πλήρως πολυεπιστρωμένοι με ειδική επίστρωση φάσης phase coating ΝΑΙ Στο υλικό κατασκευής να χρησιμοποιείται γυαλί φιλικό προς το περιβάλλον που δεν περιέχει μόλυβδο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες ΝΑΙ Να έχει περιστρεφόμενα προσοφθάλμια παρεκτάμματα ΝΑΙ Να περιλαμβάνονται λουρί ανάρτησης θήκη πανί καθαρισμού ΝΑΙ 10 Κιάλια παρατήρησης 8x42 Μεγέθυνση 8x Διάμετρος αντικειμενικών 42mm Οπτικός σχεδιασμός roof Ελάχιστη απόσταση εστίασης 3m Γωνιακό εύρος πεδίου 7 4ο Exit pupil κόρη εξόδου 5 3mm Eye Relief 18mm Γραμμικό Πεδίο στα 1000μ 129m Βάρος 655gr Πρίσματα BK4 Οι φακοί να είναι πλήρως πολυεπιστρωμένοι NAI Να διαθέτουν κεντρική εστίαση διοπτρική ρύθμιση NAI Να είναι αδιάβροχα NAI Να έχουν ελαστική εξωτερική επένδυση Να έχουν περιστρεφόμενα προσοφθάλμια παρεκτάμματα NAI Να περιλαμβάνονται λουρί ανάρτησης θήκη καπάκια αντικειμενικών φακών που δεν αποσπώνται ΝΑΙ 11 Φορητή συσκευή VHF ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μεγάλη οθόνη dotmatrix με τρία διαφορετικά επιλεγόμενα χρώματα ΝΑΙ Πλήρες πληκτρολόγιο ΝΑΙ Διακόσιες μνήμες ΝΑΙ Εσωτερικό κύκλωμα VOX ΝΑΙ Ονοματοδοσία μνημών ΝΑΙ Απ ευθείας εισαγωγή συχνοτήτων από το πληκτρολόγιο ΝΑΙ Πολλαπλή σηματοδοσία ΝΑΙ Πολλοί τρόποι σάρωσης μνημών και συχνοτήτων ΝΑΙ Προδιαγραφές IP54 για προστασία από υγρά και σκόνη ΝΑΙ Προδιαγραφές MILSPEC STD810 για αντοχή σε κραδασμούς και πτώσεις ΝΑΙ Εκπομπήκαιλήψη Wide Narrow FM ΝΑΙ Μπαταρία υψηλής χωρητικότητας LiOn και επιτραπέζιος ταχυφορτιστής ΝΑΙ Προγραμματισμός με πλήκτρα ή με ηλεκτρονικό υπολογιστή ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εκπομπή Λήψη VHF UHF ΝΑΙ Διαμόρφωση F3E FM ΝΑΙ Βήματα συντονισμού 2 5 5 6 25 8 33 10 12 5 20 25 30 και 50KHz ΝΑΙ Αριθμός μνημών 200 ΝΑΙ Σύνθετη αντίσταση εισόδου κεραίας 50 Ωμ ΝΑΙ Σταθερότητα συχνότητας 2 5ppm ΝΑΙ Τάση λειτουργίας DC 7 4V ΝΑΙ Κατανάλωση Σε εκπομπή 1400mA σε λήψη με μέγιστη ένταση ήχου 300mA σε λήψη με ενεργοποιημένο το κύκλωμα φίμωσης 70mA και με ενεργοποιημένη την λειτουργία batterysave 27mA ΝΑΙ Θερμοκρασία λειτουργίας Πομποδέκτης 20 55 C μπαταρία 10 45 C ΝΑΙ Γείωση Αρνητική ΝΑΙ Διαστάσεις 59 x 98 x 35 mm ΝΑΙ Βάρος 227gr με μπαταρία και κεραία ΝΑΙ ΠΟΜΠΟΣ Ισχύς εξόδου 6 2 5 1W ΝΑΙ Διαμόρφωση FM μεταβαλλόμενης άεργης αντίστασης ΝΑΙ Παρασιτικές εκπομπές Μικρότερες από 60db ΝΑΙ Μέγιστη απόκλιση συχνότητας FM 5KHz NFM 2 5KHz ΝΑΙ ΔΕΚΤΗΣ Σύστημα λήψης Διπλής μεταλλαγής ΝΑΙ Ευαισθησία Wide 12dBu Narrow 9dBu ΝΑΙ Μέσες συχνότητες Πρώτη 38 85MHz δεύτερη 450KHz ΝΑΙ Επιλεκτικότητα 6dB Wide 12KHz Narrow 10KHz ΝΑΙ 60dB Wide 30KHz Narrow 24KHz ΝΑΙ Ισχύς εξόδου ήχου 1W 10 THD ΝΑΙ 12 Φορητή συσκευή GPS Χαρτογραφικό GPS Plotter χειρός για χρήση σε βουνό αυτοκίνητο μοτοσυκλέτα σκάφος ΝΑΙ Δέκτης Garmin ST Cartesio STA2062 14 καναλιών με Hot Fix υψηλής ευαισθησίας Οθόνη έγχρωμη TFT 4 ιντσών ανάλυση 272x480 pixels sunlight readable ΝΑΙ Μνήμη για Waypoints σημεία 2000 Μνήμη για routes διαδρομές 200 Track log 10 000 points 200 αποθηκευμένα tracks ΝΑΙ Μνήμη εσωτερική 3 GB για χάρτες υποδοχή για κάρτες microSD ΝΑΙ Μπαταρία Αυτονομία 16 ώρες με τη μπαταρία λιθίου ή 22 ώρες με 3x AA Κεραία Eσωτερική Προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης IPX7 Εμβαδομέτρηση συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ87 βαρομετρικό αλτίμετρο ηλεκτρονική πυξίδα ημερολόγιο ψαρέματος σύνδεση USB WAAS BlueChart g2 Compatible δέχεται αισθητήρα καρδιακών παλμών και αισθητήριο πεταλιέρας για χρήση σε ποδήλατο ΝΑΙ Αγκυροβόλι εκτός πορείας βαθιά νερά ρηχά νερά ΝΑΙ Interface high speed USB NMEA 0183 compatible ΝΑΙ Διαστάσεις Πλάτος x Υψος x πάχος 7 48 x 14 42 x 3 64 cm Βάρος 289 gr με μπαταρία Με προφορτωμένο χάρτη Topo Drive Hellas ΝΑΙ μπαταρία Li ion ΝΑΙ φορτιστής AC ΝΑΙ Καλώδιο USB ΝΑΙ Ελληνικές Οδηγίες ΝΑΙ 13 Οδηγός αναγνώρισης φυτών Οδηγός αναγνώρισης φυτών στα Ελληνικά ΝΑΙ 14 Οδηγός αναγνώρισης ορνιθοπανίδας Οδηγός αναγνώρισης ορνιθοπανίδας στα Ελληνικά ΝΑΙ 15 Οδηγός αναγνώρισης ερπετών και αμφιβίων Οδηγός αναγνώρισης ερπετών και αμφιβίων στα Ελληνικά ΝΑΙ 16 Προβολείς αυτοκινήτου Πολύ Δυνατός φακός προβολέας ΝΑΙ Με CREE LED 3 Watt και απόδοση 2 5 εκατομμύρια κεριά 2 500 000 candle power ΝΑΙ Με πλαϊνό περιστρεφόμενο φωτιστικό με 20 LED και 8 κόκκινα LED εκτάκτου ανάγκης ΝΑΙ Με μεγάλη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 2 000mAh η οποία να διαρκεί έως 4 ώρες για την λειτουργία του προβολέα μέχρι 6 ώρες για την λειτουργία του φωτιστικού και μέχρι 18 ώρες ως φωτιστικό εκτάκτου ανάγκης ΝΑΙ Με μεταβλητή αντιολισθητική λαβή πολλών θέσεων και ιμάντα ώμου ΝΑΙ Με φορτιστή ρεύματος και φορτιστή αυτοκινήτου ΝΑΙ 17 Φακοί νυκτός χειρός Δύναμη φωτισμού 500 Lumens αδιάβροχος ελαφρύς ΝΑΙ Επαναφορτιζόμενος μπαταρία τύπου λιθίου ΝΑΙ Φακός υπέρ υψηλής φωτεινότητας ΝΑΙ Μεταλλική στιβαρή κατασκευή ΝΑΙ Με 5 λειτουργίες με το πάτημα ενός κουμπιού Υψηλός φωτισμός Μεσαίος φωτισμός Χαμηλός φωτισμός Φλας Λειτουργία αποστολή φωτεινού SOS ΝΑΙ Φορτιστή ρεύματος ΝΑΙ Φορτιστή αυτοκίνητου για 12 και 24 V ΝΑΙ 18 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact Ανάλυση Pixels 5 152 x 3 864 Αισθητήρας CCD Μέγεθος Αισθητήρα inch 1 2 3 Ανάλυση Αισθητήρα εκατομμύρια pixel 20 1 Memory Stick Duo Pro Duo Pro Duo High Speed Pro Duo HG Memory Stick Micro ΝΑΙ SD SDHC SDXC microSD microSDHC microSDXC ΝΑΙ AV Out ΝΑΙ USB ΝΑΙ Οπτικό Zoom x times 63 Ψηφιακό Zoom x times 126 Σταθεροποιητής Εικόνας Optical Διάφραγμα Φακού 3 5 5 6 Μέγιστη Ευαισθησία φωτός ISO 3 200 Αντιστάθμιση έκθεσης 2

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/prosklese_upoboles_prosporon_4 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ Ανακοινώσεις | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση Ανταλλακτικών και Εξοπλισμού Ασφάλειας Σκά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 2 2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑ Κυριακή 09 Νοέμβριος 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ ΣΟΧ 2 2014 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός 1 ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την υλοποίηση του υποέργ Εγγραφές 16 έως 18 από 83 Επόμενη Προηγούμενη 4 5 6 7 8 Προτεινομενα Αρθρα Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο Τύπου Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών για το 2016 Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο τύπου για την Ημέρα Υγροτόπων Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδα την περίοδο 2010 2015 Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φ Δ Λ Π με τίτλο Παρουσίαση του Έργου και των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Δελτίο Τύπου Ημερίδα με θέμα Παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την περίοδο 2010 2015 Νεα Ανακοινωσεις Δελτια Τυπου Παρασκευή 10 Οκτώβριος 2014 Εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παρασκευή 20 Ιούνιος 2014 Eπίσκεψη Ευρωπαίων εταίρων στα πλαίσι Πέμπτη 23 Μάιος 2013

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies?ext=html&page=6 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • ::[ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Φορέας Διαχείρισης, Λίμνης Παμβώτιδας ]::
  2013 έγγραφο του Υ Π Ε Κ Α με θέμα Παράταση ισχύος των Δ Σ των Φορέων Διαχείρισης μετά την ψήφιση του Ν 4109 2013 και το άρθρο έκτο του Ν 4219 2013 ΦΕΚ 269 11 12 2013 Το άρθρο 6 παρ 1 του Ν 3861 2010 ΦΕΚ 112 Α 13 07 2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει την Προβολή οικοσυστήματος μέσα από την ενημέρωση ευαισθητοποίηση αναμνηστικά φυλλάδια στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον 2014 Άξονας Προτεραιότητας 1 Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνολικού προϋπολογισμού δυόμισι χιλιάδες ευρώ 2500 00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές Η πρόσκληση αφορά την Προβολή οικοσυστήματος μέσα από την ενημέρωση ευαισθητοποίηση αναμνηστικά φυλλάδια με ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Ανακοίνωσης Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στην προβολή διαφήμιση επικοινωνία και εκτύπωση Προσφορές που αφορούν μέρος της παρούσας πρόσκλησης δεν θα γίνονται δεκτές Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρες 09 00π μ 15 00μ μ στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται 1 τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου 2 τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης 3 τα στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και 4 Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης Η εξόφληση του υποψηφίου αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή όλων των παραδοτέων από τον Φορέα Διαχείρισης με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Φορέα Διαχείρισης τηλ

  Original URL path: http://lakepamvotis.gr/articles/aggelies/prosklese_upoboles_prosporon_3 (2016-02-12)
  Open archived version from archive •