archive-gr.com » GR » K » KOUTOUMANOS-LAW.GR

Total: 279

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Απόφαση 3757/2011 του Ειρηνοδικείου Αθηνων
  που είχε εκδώσει τράπεζα κατά του Π Π που είχε λάβει καταναλωτικό προσωπικό δάνειο δανειολήπτης Ο φάκελλος του δικαστηρίου είχε προετοιμαστεί αποκλειστικά από το Δικηγορικό Γραφείο μας και την υπόθεση την δίκασε ο Κος Ξ Κουτουμάνος με τους συνεργάτες του Η πλήρης και σωστή θεμελίωση της υπόθεσης στα σύγχρονα νομολογιακά δεδομένα είχε σαν αποτέλεσμα το δικαστήριο που δίκασε να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της υπ αρ 12137 2011 διαταγής

  Original URL path: http://www.koutoumanos-law.gr/el/apofaseis/37-apofaseis/73-apofasi-3757.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • Καταγγελία Σύμβασης Δικαιόχρησης (Franchising)
  από δύο σε ένα και παρέδιδε μόνο ορισμένα είδη και από 6 12 2001 έως και Οκτώβριο 2002 εκτελούσε τις παραγγελίες μόνο κατά 60 προέβαλε τον ισχυρισμό ότι σύμφωνα με τους υπ αριθμ 14 5 και 14 6 συμβατικούς όρους αυτή είχε δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση των παραγγελιών εάν προηγουμένως η δικαιοδόχος δεν είχε τηρήσει τη συμβατική της υποχρέωση να εξοφλεί εντός της συμφωνηθείσης προθεσμίας του ενός μηνός το χρέος της που δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα 30 000 000 δρχ δικαίωμα το οποίο και άσκησε αρνηθείσα την εκτέλεση των παραγγελιών της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2001 επειδή η δικαιοπάροχος δεν είχε εξοφλήσει τις μέχρι τότε οφειλές της που υπερέβαιναν το ποσό των 30 000 000 δρχ ενώ κατά το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα λειτουργίας της σύμβασης εκτελούσε το σύνολο των παραγγελιών και όχι το 60 αυτών όπως διαλαμβάνεται στην αγωγή της δικαιοδόχου Ο ισχυρισμός αυτός της εναγομένης και ήδη αναιρεσείουσας δικαιοπαρόχου που επαναφέρθηκε με λόγο έφεσης αποτελεί ένσταση καταλυτική εν μέρει της εναντίον της αγωγής ήτοι όσον αφορά μόνο την άρνηση εκτέλεσης των παραγγελιών της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2001 ενώ κατά το υπόλοιπο μέρος αποτελεί άρνηση της αγωγής προβλήθηκε δε παραδεκτά με τις πρωτόδικες προτάσεις της και όχι με την προσθήκη των προτάσεων ενώπιον του Εφετείου Το Εφετείο που δέχθηκε ότι ο εν λόγω ουσιώδης ισχυρισμός προβλήθηκε από την εκκαλούσα και ήδη αναιρεσείουσα το πρώτον με την έφεση και για το λόγο αυτό τον απέρριψε ως απαράδεκτο παρά το νόμο κήρυξε απαράδεκτο Δεδομένου όμως ότι το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης στηρίζει αυτοτελώς η παραδοχή ότι είναι βάσιμος ο λόγος καταγγελίας της σύμβασης από την δικαιοδόχο επειδή η δικαιοπάροχος αρνήθηκε να εκτελέσει στο σύνολο τους τις παραγγελίες και κατά το χρονικό διάστημα μετά την 12 11 2001 και μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2002 οπότε έπαυσε οριστικά να την προμηθεύει με προϊόντα της και ότι εντεύθεν οφείλει την συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα των 10 000 000 δρχ λόγω καταγγελίας της σύμβασης από σπουδαίο λόγο η μη λήψη υπόψη της παραπάνω ένστασης που περιορίζεται στο προγενέστερο της 13 11 2001 χρονικό διάστημα δεν ασκεί έννομη επιρροή και ο δεύτερος από το άρθρο 559 αριθ 14 ΚΠολΔ λόγος του αναιρετηρίου είναι αβάσιμος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος Περαιτέρω η αναιρεσείουσα με την προσθήκη των πρωτόδικων προτάσεων της επί της αγωγής της η οποία βάση είχε και την εκ μέρους της καταγγελία της σύμβασης για το λόγο ότι η δικαιοδόχος κατά το χρονικό διάστημα από 6 12 2001 έως 4 10 2002 παραβίασε τη συμβατική της υποχρέωση να προμηθεύεται προϊόντα μόνο από την ίδια και όχι από τρίτους πρόβαλε τον ίδιο ως άνω ισχυρισμό ότι δηλαδή η μη τήρηση από την δικαιοδόχο των οικονομικών υποχρεώσεων της δικαιολογούσε την άρνηση εκτέλεσης των παραγγελιών της 11 11 2001 και 12 11 2001 και την καταγγελία της σύμβασης Ο ισχυρισμός αυτός θα μπορούσε να θεμελιώσει αντένσταση παραδεκτώς προβαλλόμενη με την προσθήκη των προτάσεων άρθρο 237 παρ 3 ΚΠολΔ αν η εναγόμενη δικαιοδόχος προς απόκρουση της εναντίον της αγωγής προέβαλε με τις προτάσεις της την ένσταση ότι αναγκάστηκε να

  Original URL path: http://www.koutoumanos-law.gr/el/apofaseis/37-apofaseis/72-katagelia-simvasis-dikaioxrisis-franchising.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Οδηγός για «κούρεμα» των δανείων
  ακινήτου που είχε στην επαρχία καθώς το θεώρησε εξοχική κατοικία ισόγειο 44 τ μ και πρώτος όροφος 74 τ μ Η απόφαση αυτή Η απόφαση αυτή είναι πρωτοβάθμια και αναμένεται και κρίση του β θμιου δικαστηρίου ώστε να σχηματίσουμε ασφαλή νομολογία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Από τη ρύθμιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι με ατομική επιχείρηση και άρα έχουν πτωχευτική ικανότητα Χαρακτηριστικά επισημαίνουμε πρόσφατη

  Original URL path: http://www.koutoumanos-law.gr/el/apofaseis/38-dimosieuseis/71-odigos-gia-kourema-daneion.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Franchising - Νέα Απόφαση του Εφετείο Αθηνών
  των επενδύσεων γ στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού δ στην εφαρμογή άνισων όρων επί ισοδύναμων παροχών έναντι των εμπορικώς συναλλασσομένων με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό ε στην εξάρτηση σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή εκ μέρους των συναλλασσομένων πρόσθετων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών 2 Οι απαγορευμένες δυνάμει του συγκεκριμένου άρθρου συμφωνίες ή αποφάσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες 3 Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να κηρυχθούν ανεφάρμοστες στις εν συνεχεία προβλεπόμενες από την παράγραφο αυτή περιπτώσεις και με τις αναφερόμενες προϋποθέσεις Σε εκτέλεση του προαναφερθέντος άρθρου 85 παρ 3 της Συνθήκης της Ε O K ο με αριθμό 4087 1988 Κανονισμός της Επιτροπής της Ε Ο Κ για την εφαρμογή συμφωνιών franchise θέσπιζε ομαδικές απαλλαγές των συμφωνιών franchising διανομής και υπηρεσιών οι διατάξεις όμως του Κανονισμού αυτού κατά τον οποίο απαγορευμένες ρήτρες και άρα αυτοδικαίως άκυρες ήταν κυρίως οι ρήτρες περί τοπικής προστασίας και οι ρήτρες για την εφαρμογή υποχρεωτικών τιμών από το δότη δεν αφορούν συμβάσεις που καταρτίσθηκαν από την 1 6 2000 και εξής αφού αυτές οι διατάξεις κατά το άρθρο 12 του νέου Κανονισμού 2790 1999 εφαρμόζονται έως την 31 5 2000 Στο νέο Κανονισμό 2790 1999 ο οποίος ισχύει από την 1 1 2000 και τέθηκε ήδη σε εφαρμογή από την 1 6 2000 όπως αναφέρθηκε ήδη δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχη ρύθμιση και κάθετες συμφωνίες απαλλάσσονται εφόσον α οδηγούν σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής και εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο τίμημα από τα κέρδη που προκύπτουν β δεν περιλαμβάνουν ρήτρες που περιορίζουν πολύ σοβαρά τον ανταγωνισμό και γ το μερίδιο που διαθέτει στην αγορά ο προμηθευτής δότης στην συμφωνία franchising δεν υπερβαίνει το 30 Αντίθετα δίδεται πλέον προς το δότη ρητώς η δυνατότητα να επιβάλει μέγιστη τιμή πώλησης των συμβατικών αγαθών στον λήπτη άρθρο 4 στοιχ Α Έτσι προκειμένου να κριθεί εάν μία συμφωνία υπάγεται στις επιτρεπτικές διατάξεις του ως άνω Κανονισμού θα πρέπει προηγουμένως μεταξύ άλλων να διαπιστωθεί ότι μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ Κρατών Μελών καθώς επίσης και τον ανταγωνισμό εταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κοινοτικού κράτους των οποίων το μερίδιο αγοράς υπερβαίνει το 30 ιδίως εάν αυτές αποτελούν τη βάση δικτύου που εκτείνεται πέραν από τα σύνορα του συγκεκριμένου Κράτους μέλους Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων Ι και 13 παρ 1 και 4 του ν 146 1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού συνάγεται ότι 1 Για την εφαρμογή του άρθρου 1 του ως άνω νόμου απαιτείται πράξη που α επιχειρείται κατά τις εμπορικές βιομηχανικές ή γεωργικές εργασίες β γίνεται προς το σκοπό ανταγωνισμού και γ αντίκειται στα χρηστά ήθη ως κριτήριο των οποίων χρησιμεύουν οι ιδέες του κοινωνικού ανθρώπου που κατά γενική αντίληψη σκέπτεται με χρηστότητα και φρόνηση 2 Για την ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τη χρήση ξένου διασχηματισμού απαιτείται α επικράτηση του διασχηματισμού στις συναλλαγές και β δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση Ο διασχηματισμός κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ 4 του ανωτέρω νόμου περιλαμβάνει τα εξωτερικά στοιχεία διαμόρφωσης και κυρίως το χρώμα ή συνδυασμούς χρωμάτων τη συσκευασία ή το περικάλυμμα του εμπορεύματος και κάθε διακριτικό στοιχείο που έχει επικρατήσει στις συναλλαγές ως γνώρισμα του εμπορεύματος είναι δε ικανό να διακρίνει τούτο από άλλα όμοια ή ομοειδή εμπορεύματα άλλης προέλευσης ΑΠ 1803 2007 ΕΕμπΔ 2008 377 Η υποχρέωση αποφυγής ανταγωνισμού μπορεί να γίνει και αντικείμενο ρητού όρου ρήτρα της σύμβασης Η ρήτρα αυτή θεωρείται κατ1 αρχήν έγκυρη Όταν όμως περιορίζει τη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα του ατόμου το κύρος της ρήτρας απαγόρευσης ανταγωνισμού εξαρτάται από τη διάρκεια της ισχύος της την έκταση της κατά τόπο την επαγγελματική δραστηριότητα που απαγορεύτηκε και την παροχή ανάλογης αντιπαροχής προς τη συμβατική δέσμευση Με την έννοια αυτή μπορεί να συμφωνηθεί ότι απαγορεύεται η ανταγωνιστική δραστηριότητα είτε με τη μορφή ανταγωνιστικών πράξεων είτε με τη μορφή της πρόσληψης σε άλλον ανταγωνιστή είτε με τη μορφή της άσκησης όμοιας ανταγωνιστικής δραστηριότητας Πάντως ο σχετικός όρος της σύμβασης περί απαγόρευσης μελλοντικού ανταγωνισμού μετά τη λήξη της σύμβασης είναι έγκυρος και δεσμευτικός εάν και εφόσον βάσει των συνθηκών της συγκεκριμένης κάθε φορά περίπτωσης αφενός δεν καταλύει τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη ελευθερία της εργασίας και το εξίσου κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της οικονομικής και επαγγελματικής δράσης του ατόμου αφετέρου δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των αρ 178 και 179 ΑΚ δηλαδή δεν περιέχει υπέρμετρη δέσμευση της ελευθερίας του ατόμου και δεν αντίκεινται γενικώς στα χρηστά ήθη Η αντίθεση στα χρηστά ήθη κρίνεται από το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας ενόψει και του συνόλου των περιστάσεων που τη συνοδεύουν Συνεκτιμώνται δηλαδή τα κίνητρα ο σκοπός του υποκειμένου της συμπεριφοράς το είδος των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του θεμιτού τυχόν σκοπού και οι λοιπές περιστάσεις πραγματώσεως της συμπεριφοράς θετικής ή αρνητικής Κάθε πρόσωπο που έχει την ικανότητα δικαίου και δικαιοπραξίας έχει την εξουσία με τη μορφή της φυσικής ευχέρειας να συνάπτει ενοχικές συμβάσεις ή να μη συνάπτει τέτοιες συμβάσεις ή να αποκρούει τη σύναψη τους Η επαγγελματική ελευθερία δεν περιλαμβάνει μόνο την ελευθερία επιλογής και έναρξης ενός επαγγέλματος αλλά και την απόφαση για συνέχιση παύση ή αλλαγή του επιλεγέντος επαγγέλματος Η εξουσία αυτή αποτελεί έκφραση έκφανση του ατομικού δικαιώματος ανάπτυξης της προσωπικότητας με ελεύθερη επαγγελματική και κοινωνική δράση χωρίς να υπόκειται σε περιορισμούς οι οποίοι αντίκεινται στην ελευθερία επιλογής και άσκησης επαγγέλματος που κατοχυρώνεται στο αρ 5 παρ 1 του Συντάγματος Η διάταξη του αρ 25 παρ 3 του Συντάγματος περιορίζει την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος όχι όμως χάριν του ιδιωτικού συμφέροντος που προστατεύει η διάταξη του αρ 281 ΑΚ αλλά μόνον εφόσον από την καταχρηστική άσκηση του βλάπτεται το γενικότερο κοινωνικό ή δημόσιο συμφέρον ΟλΑΠ 48 1987 ΑΠ 167 1998 ΕλλΔνη 39 856 ΕφΛαρ 738 2001 ΕλλΔ 2003 529 Μιχ Θεοδ Μαρίνου Η μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού στην εμπορική αντιπροσωπεία συμβολή στην ερμηνεία του αρ 10 π δ 219 1991 Δ Ε Ε 2000 31 Στην προκειμένη περίπτωση από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυταριθμα με την εκκαλούμενη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από όλα χωρίς εξαίρεση τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά Η ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε με τη με αριθ 10476 1995 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 33832 04 Β 95 299 και δημοσιεύθηκε στο με αριθ 4441 24 7 1995 ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Σκοπός της ενάγουσας είναι και η ίδρυση διαμόρφωση εκμίσθωση μεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης καταστημάτων στεγνού καθαρισμού με την απόκτηση μίσθωση ή ανέγερση αυτών και η εκμετάλλευση μεταβίβαση παραχώρηση άδειας χρήσεως στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλότριων ή ίδιων σημάτων μεθόδων τεχνογνωσίας και μηχανημάτων σχετικών με το στεγνό καθάρισμα Με την από 1 9 1999 διεθνή σύμβαση δικαιόχρησης International Master Franchise Agreement της ενάγουσας με την εταιρεία DRY CLEAN INTERNATIONAL DCISA η πρώτη έγινε αποκλειστικός δικαιούχος MASTER FRANCHISE για την Ελλάδα της τεχνογνωσίας του διεθνούς συστήματος στεγνού καθαρίσματος και πλυσίματος ρούχων 5 A Sec καθώς και του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης του εμπορικού σήματος και διακριτικού τίτλου περαιτέρω σε δικαιοδόχους του ως άνω συστήματος 5 Α Sec Η δικαιοπάροχος της ενάγουσας εταιρεία είναι δικαιούχος του υπ αριθ 121877 αλλοδαπού σήματος λεκτικού με απεικόνιση 5 Α Sec το οποίο καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Εμπορίου και έγινε δεκτό με την υπ αριθ 3798 1995 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για τη διάκριση προϊόντων της κλάσης 37 Η ενάγουσα από την κατάρτιση της ως άνω 1 9 1999 διεθνούς σύμβασης δικαιόχρησης με την δικαιοπάροχο εταιρεία έχει ενεργοποιηθεί στο εμπορικό και καταναλωτικό κοινό σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με τη δημιουργία καταστημάτων με τη μέθοδο ανάπτυξης του συστήματος franchising ήτοι την δημιουργία ενός εμπορικού δικτύου franchising με καταστήματα των ληπτών που συνδέονται μαζί της με επιμέρους συμβάσεις δικαιοχρησίας και προς τους οποίους παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία στα πλαίσια μίας διαρκούς εμπορικής συνεργασίας με την παραχώρηση προς αυτούς της άδειας χρήσεως του πακέτου francchise στο οποίο περιέχονται δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα διακριτικούς τίτλους ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα και κυρίως η απαραίτητη εκ μέρους της τεχνογνωσία Στα πλαίσια της ως άνω δραστηριότητας η ενάγουσα έχοντας το αποκλειστικό δικαίωμα να παραχωρεί άδειες σε οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί το ως άνω σήμα καθώς και το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του διεθνούς συστήματος περιποίησης υφασμάτων στεγνού καθαρίσματος και πλυσίματος ρούχων 5 A Sec την 23 4 2003 κατάρτισε έγγραφη σύμβαση δικαιόχρησης με την εναγομένη δυνάμει της οποίας η τελευταία απέκτησε το δικαίωμα αποκλειστικής εκμεταλλεύσεως του πακέτου franchising 5 A Sec για την περιοχή του Αργούς όπου διατηρεί κατάστημα Περιεχόμενο της σύμβασης αυτής η διάρκεια της οποίας ορίσθηκε πενταετής ήταν κυρίως η παραχώρηση προς την εναγομένη του δικαιώματος χρήσης ενός συστήματος περιποίησης υφασμάτων στεγνού καθαρίσματος και πλυσίματος ρούχων 5 A Sec συμπεριλαμβανομένης και της άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του σήματος και το διακριτικού τίτλου 5 Α Sec η δε ενάγουσα ανέλαβε την υποχρέωση του αποκλειστικού εφοδιασμού του καταστήματος της εναγόμενης με τα προϊόντα της επιχείρησης της Κατά το με αριθ Ε 4 και 5 όρο της σύμβασης η εναγόμενη ανέλαβε την υποχρέωση να προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό από την ενάγουσα ή από τους από αυτήν υποδεικνυόμενους τρίτους προμηθευτές Το κόστος του εξοπλισμού βαρύνει εξ ολοκλήρου την εναγόμενη ενώ η τελευταία έχει την ευχέρεια να προμηθευθεί τον ίδιο εξοπλισμό από άλλους προμηθευτές της δικής της επιλογής μόνον εάν επιτύχει καλύτερη τιμή αγοράς του τουλάχιστον κατά 10 Επίσης με τον όρο ΣΤ 2 και Ζ22 η εναγόμενη είχε αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει καθόλη τη διάρκεια της σχέσης τους μόνιμο δικαίωμα royalty που ανέρχεται σε ποσοστό 4 επί των καθαρών πωλήσεων μηνιαίως ή ένα ελάχιστο ποσό 528 ευρώ καθώς και 2 ή ένα ελάχιστο ποσό 264 ευρώ ως συμμετοχή στη διαφημιστική προβολή της ενάγουσας ενώ τα σχετικά ποσά θα έπρεπε να καταβάλλονται εντός 5 εργασίμων ημερών από τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα σε περίπτωση δε καθυστέρησης της καταβολής αυτής θα επιβαρύνεται τον εκάστοτε νόμιμο τόκο μέχρι την ημέρα της ολοσχερούς καταβολής του οφειλόμενου ποσού Επιπλέον σύμφωνα με τα άρθρα Ζ2 Ζ4 Ζ6 Ζ7 Ζ11 και Ζ14 του συμφωνητικού η εναγόμενη έπρεπε να εφαρμόζει με συνέπεια τα προγράμματα πολιτικές εξυπηρέτησης πελατείας τεχνικές μεθόδους και μεθόδους παροχής των υπηρεσιών που της υποδείκνυε η ενάγουσα να τηρεί τις προδιαγραφές ποιότητας εμφάνισης λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών που υπαγορεύει το σύστημα και να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες που παρέχει να αυξάνουν την φήμη και πελατεία του συστήματος και να συμμορφώνεται άμεσα με τις προφορικές ή έγγραφες υποδείξεις των οργάνων ελέγχου της ενάγουσας Με τον όρο Λ 1 της σύμβασης ορίστηκε ότι παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης θεωρούμενων δε απάντων ως ουσιωδών από πλευράς του δικαιοδόχου θα δίδει το δικαίωμα στον δικαιοπάροχο να καταγγέλει αμέσως και αζημίως γι αυτόν τη σύμβαση με απλή έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη προς τον δικαιοδόχο χωρίς προθεσμία και με άμεσα έννομα αποτελέσματα από της λήψης αυτής από το δικαιοδόχο Ακολούθως αποδείχθηκε ότι η κατά τα άνω σύμβαση λειτούργησε ομαλώς μεταξύ των διαδίκων μέχρι τον Ιούνιο του 2003 οπότε η εναγόμενη αρνείτο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσοστό συμμετοχής της στο σύστημα royalty ποσού ύψους 8 695 37 ευρώ μέχρι την 31 5 2006 το οποίο τελικά την 31 8 2006 ανήλθε στο ποσό των 9 453 31 ευρώ ενώ από τον Ιούλιο του 2003 η εναγόμενη άρχισε να παραβιάζει τους όρους του συμφωνητικού και συγκεκριμένα την υποχρέωση να διατηρεί επαρκώς εκπαιδευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό κατάλληλο από πλευράς εμπειρίας και δυνάμενο να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες της συμβατικής λειτουργίας του καταστήματος το οποίο προσωπικό να φέρει πάντοτε την ενδυμασία που προβλέπει το σύστημα 5 A Sec και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Έτσι κατά σειρά καθιερωμένων επισκέψεων ελεγκτών της ενάγουσας στο κατάστημα της εναγομένης στις 15 7 2003 7 10 2003 23 7 2004 27 7 2005 και 16 11 2005 διαπίστωσαν σειρά παραλείψεων και ενδεικτικά αναφέρεται ότι το προσωπικό δεν φορούσε στολές με τα διακριτικά γνωρίσματα της ενάγουσας ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι σιδερώστρες κρατούνταν κλειστές μέχρι τις 9 30 π μ με αποτέλεσμα να ακυρώνεται η συνεχής ροή παραγωγής και η γρήγορη παράδοση δεν τηρούνταν φύλλα σιδερωτή δεν κόβονταν ταμειακές αποδείξεις δεν ενημερώνονταν οι πελάτες για τις τρέχουσες προσφορές δεν τηρούνταν οι προδιαγραφές σακουλοποίησης καθώς και οι ώρες παράδοσης Αποδεικνύεται συνεπώς εκ των ως άνω εκτεθέντων τόσο η αντισυμβατική συμπεριφορά της εναγομένης όσον αφορά τους όρους και τις συμφωνίες του ιδιωτικού συμφωνητικού τους όσο και η υπερημερία της για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών κατά την ημέρα που είχε συμφωνηθεί Και τούτο διότι η εναγόμενη από τον Ιούλιο του 2003 μέχρι 31 8 2006 δεν κατέβαλε το ύψος του χρηματικού ποσού στο οποίο ανερχόταν κάθε επιμέρους συμβατική της υποχρέωση royalty για τη συμμετοχή της στο σύστημα και δη έπαυσε να της καταβάλει το ποσοστό 4 επί των καθαρών μηνιαίων πωλήσεων της και το ποσοστό 2 για τη συμμετοχή της στη διαφημιστική της προβολή καθώς και 161 12 ευρώ που αφορά αγορά διάφορων υλικών από την ενάγουσα συνολικού ύψους 9 453 31 ευρώ όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στην εκκαλούμενη απόφαση το ύψος του οποίου δεν αμφισβητείται από τις εκκαλούσες εφεσίβλητες Για το λόγο αυτό η ενάγουσα με την από 23 8 2006 εξώδικη δήλωση καταγγελία ιδιωτικού συμφωνητικού που επιδόθηκε νόμιμα στην εναγόμενη την 1 9 2006 σχ η με αριθ 9546 1 9 2006 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου κατάγγειλε τη σύμβαση επικαλούμενη ως λόγους καταγγελίας την παράβαση από μέρους της εναγόμενης των παραπάνω όρων της σύμβασης αυτής που είχαν συμφωνηθεί πρωταρχικοί και ουσιώδεις κάλεσε δε εντός δέκα ημερών από την επίδοση στην εναγομένη της εξώδικης δήλωσης να αποστείλει με έξοδά της όλα τα έντυπα αφίσες εγχειρίδια λειτουργίας καταλόγους πινακίδες με τα διακριτικά γνωρίσματα του συστήματος και δικτύου Franchise 5 A Sec και γενικά όλο το έντυπο και λοιπό υλικό που της είχε χορηγήσει και χρησιμοποιούσε κατά τη λειτουργία της επιχείρησής της να παύσει να χρησιμοποιεί και εκμεταλεύεται το εμπορικό της σήμα διακριτικό τίτλο εμπορική επωνυμία τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα τον ιδιαίτερο διασχηματισμό των καταστημάτων της το λογότυπο της την τεχνογνωσία της και γενικά όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της και να παύσει να εμφανίζεται ως λήπτης του συστήματος και δικτύου 5 A Sec να αποσύρει τις καταχωρήσεις της επιχείρησής της από τους τηλεφωνικούς και επιχειρηματικούς καταλόγους να αλλάξει την εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση διαμόρφωση και διακόσμηση του καταστήματος της αφαιρώντας ή και αλλάζοντας τους χρωματισμούς και τις επισκευές καθώς και να αφαιρέσει τις επιγραφές με το διακριτικό τίτλο 5 A Sec καθώς και να της καταβάλει άμεσα το οφειλόμενο τότε ποσό των 9 453 31 ευρώ νομιμότοκα και τέλος να συμμορφωθεί με τη ρήτρα μη άσκησης ανταγωνισμού μετά τη λύση της σύμβασης Τα αραπάνω γεγονότα συνιστούν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου σοβαρό λόγο καταγγελίας της επίδικης σύμβασης εκ μέρους της ενάγουσας δοθέντος ότι η εναγόμενη από υπαιτιότητα της δεν εκπλήρωσε τους ως άνω όρους της σύμβασης και τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει και ειδικώς την πρωταρχική υποχρέωση της να καταβάλει καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους μόνιμο δικαίωμα 4 επί των καθαρών μηνιαίων πωλήσεων του καταστήματος της και 2 για τη συμμετοχή της στη διαφημιστική δαπάνη μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε εργασίμων ημερών από την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα καθώς και να παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τις υποδείξεις της δικαιοπαρόχου εφαρμόζοντας με απόλυτη συνέπεια όλα τα προγράμματα τις πολιτικές εξυπηρέτησης της πελατείας και τις τεχνικές μεθόδους αλλά και τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών που υποδεικνύει η δικαιοπάροχος εξασφαλίζοντας την τάξη και την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κατά τα ρότυπα που θέτει το σύστημα διατηρεί επαρκώς εκπαιδευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό προς εξυπηρέτηση των πελατών του και γενικότερα να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες που θα παρέχει να αυξάνουν τη φήμη και πελατεία του συστήματος Ενόψει τούτων η καταγγελία έγινε για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο της εναγομένης και δη για παραβάσεις υποχρεώσεων που η ίδια είχε αναλάβει στα πλαίσια της ως άνω συνεργασίας της με την ενάγουσα και είναι απολύτως δικαιολογημένη και έγκυρη δεν αντίκειται στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ούτε είναι καταχρηστική δοθέντος ότι η εναγομένη επέφερε με τη συμπεριφορά της κλονισμό της εμπιστοσύνης της ενάγουσας προς το πρόσωπο της Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι και μετά τη λύση της σύμβασης η εναγόμενη συνέχιζε να λειτουργεί ίδια επιχείρηση ήτοι στεγνό καθάρισμα πλύσιμο και περιποίηση ρούχων στο ίδιο μίσθιο που την ασκούσε και ατά τη διάρκεια της σύμβασης Δεν αποδείχθηκε όμως ότι η εναγόμενη χρησιμοποιούσε και εκμεταλλευόταν τόσο τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της ενάγουσας όσο και την εχνογνωσία της των διαφημιστικών της εντύπων και γενικότερα το πακέτου franchise του οποίου η άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της είχε παραχωρηθεί με βάση τη σύμβαση franchising από την ενάγουσα Συνεπώς δεν δημιουργήθηκε σύγχυση στους πελάτες της εναγόμενης ούτε προκάλεσε την εσφαλμένη εντύπωση ότι εξακολουθεί ακόμη να ανήκει στο δίκτυο franchising της ενάγουσας Απλά και μόνο η αθέτηση συμβατικών δεσμεύσεων όπως η αθέτηση της ρήτρας μη ανταγωνισμού μετά τη λύση της σύμβασης δεν συνιστά στην προκειμένη περίπτωση και πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού αφού δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχουν οι παραπάνω πρόσθετες περιστάσεις απορριπτόμενης έτσι της βάσης της αγωγής που στηρίζεται στις διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού και τα συνεχόμενα με αυτήν υπό στοιχεία α β και γ αιτήματα Ακολούθως η εναγομένη ισχυρίζεται ότι οι όροι της σύμβασης που αναφέρονται α στην καταβολή ποσού σαν συμμετοχή στην αόριστη διαφημιστική προβολή της εναγομένης β στην καταβολή αμοιβής για την τεχνική υποστήριξη και το δικαίωμα εισόδου στην αγορά γ στην υποχρέωση μονοπωλιακής προμήθειας υλικών από την ενάγουσα σε τιμές που εκείνη καθορίζει για συγκεκριμένα αγαθά δ στην καταβολή ποινικής ρήτρας για τη μετά τη λύση της σύμβασης άσκηση ανταγωνιστική συμπεριφορά και την από υπαιτιότητα της ιδίας καταγγελία της σύμβασης και δ αυτόματη λύση της σύμβασης με την εκχώρηση μεταβίβαση ή επιβάρυνση των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων τα οποία θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή της νομικής μορφής της επιχείρησης και την απώλεια ελέγχου της από τον δικαιοδόχο συνιστούν ολοφάνερα υπέρμετρες και δυσβάστακτες δεσμεύσεις της συμβατικής ελευθερίας και δεν δικαιολογούνται στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής κοινωνικής και συναλλακτικής πραγματικότητας με συνέπεια να είναι ολικά άκυρη η μεταξύ τους σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 57 178 και 179 περ α του Α Κ και 5 παρ 1 του Συντάγματος Οι ως άνω ισχυρισμοί που προβάλλονται ως ένσταση περί ακυρότητας της

  Original URL path: http://www.koutoumanos-law.gr/el/apofaseis/37-apofaseis/70-francising-apofasi-efeteiou.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Ακύρωση Συμφωνητικού Franchising
  κατεβάσει ταμπέλα με τρόπο που του υποδείξαμε Εν συνεχεία κατοχυρώσαμε για το καθαριστηριο του και για λογαριασμό του πελάτη μας ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο και έβαλε στο κατάστημα Εκτοτε λειτουργεί κανονικά με την νέα επωνυμία του και στον ίδιο χώρο χωρίς να κλείσει ούτε μία μέρα Η διαφορά είναι ότι λειτουργεί ελεύθερα χωρίς royalties και τις λοιπές επιβαρύνσεις Η απόφαση αυτη είναι εξαιρετικά σημαντικη διότι το

  Original URL path: http://www.koutoumanos-law.gr/el/apofaseis/37-apofaseis/69-akisrosi-franchising.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Αποφάσεις Δικαστηρίων
  Δυστυχώς πρόσφατα έχουν παρατηρηθεί από τους πελάτες μας φαινόμενα άρνησης μερικών τραπεζών να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις του ν 3869 με διάφορες προφάσεις Αλλη τράπεζα ζητούσε Ε1 Ε2 Ε3 Ε9 του δανειολήπτη καθώς και εκκαθαριστικό και φορολογική ενημερότητα ενώ άλλη παρέπεμψε τον δανειολήπτη σε δικαστικό επιμελητή για να την κοινοποιήσει με εξώδικη επιστολή υπογεγραμμένη με εντολή από πληρεξουσιο δικηγόρο Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο 14 Ιανουάριος 2012 14 00 Περισσότερα Ασφαλιστικά Μέτρα σε Δανειολήπτη Συντάχθηκε απο τον την Administrator Δευτέρα 26 Δεκέμβριος 2011 14 15 Δικαστήριο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος ΑΘΗΝΑ Αριθ Απόφασης 1795 Ετος 2011 Περίληψη Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμού ακινήτου Κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις διατάξεις του ν 3869 2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και 36 ν 3910 2011 Το ακίνητο του οφειλέτη στο οποίο αφορά ο πλειστηριασμός αποτελεί μεν την κατοικία του αλλά είναι κύριος και άλλης οριζόντιας ιδιοκτησίας στην ίδια οικοδομή Αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμού ακινήτου Αν πρόκειται για πλειστηριασμό που ορίσθηκε με την αρχική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα του αρχικού πλειστηριασμού Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 26 Δεκέμβριος 2011 14 22 Περισσότερα Απόφαση Δικαστηρίου Δικαίωση δανειολήπτη Συντάχθηκε απο τον την Administrator Δευτέρα 19 Δεκέμβριος 2011 19 31 Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου δικαιώθηκε δανειολήπτης και ειδικότερα Ο αιτών έχει ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου τούτου την από 30 06 2011 αίτηση του κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν 3869 2010 για την ρύθμιση και απαλλαγή από της ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι των πιστωτών του Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 19 Δεκέμβριος 2011 20 00 Περισσότερα Απόφαση Ειρηνοδικείου Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Συντάχθηκε απο τον την Administrator Δευτέρα 26 Σεπτέμβριος 2011 11 10

  Original URL path: http://www.koutoumanos-law.gr/el/apofaseis.html?start=50 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Στεγαστικά Δάνεια
  του άρθρου 10 του ν 2741 1999 κρίθηκαν ως καταχρηστικοί οι Γενικοί όροι συναλλαγών σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων και ειδικότερα κρίθηκε ως καταχρηστικός και ως εκ τούτου άκυρος ο γενικός όρος δανειακών συμβάσεων που προβλέπει ότι σε περίπτωση τμηματικής εκταμίευσης του προιόντος του δανείου το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί το σύνολο του ποσού σε άτοκο δεσμευμένο λογαριασμό στο όνομα του δανειολήπτη ο τελευταίος δεν υποχρεούται εξαρχής να καταβάλλει τόκους και για

  Original URL path: http://www.koutoumanos-law.gr/el/apofaseis/64-stegastika-daneia.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Σημαντική Απόφαση σε Σύμβαση FRANCHISING
  την 5ASEC και που αφορά την δυνατότητα άσκησης εμπορικού ανταγωνισμού στο μίσθιο κατάστημα που χρησιμοποιείτο ως καθαριστήριο στην αλυσίδα καθαριστηρίων της ως άνω εταιρείας από προηγούμενο δικαιοδόχο της αλυσίδας Με την παραπάνω απόφαση κηρύσσονται από το Εφετείο Αθήνας άκυροι οι όροι που προβλέπουν την απαγόρευση του μετασυμβατικού ανταγωνισμού στο μίσθιο διότι κρίθηκε ο τι τούτο είναι ενάντιο στην ελεύθερη ανάπτυξη της εργασίας ως στοιχείο της προσωπικότητας κάθε ατόμου και επαγγελματίου

  Original URL path: http://www.koutoumanos-law.gr/el/apofaseis/37-apofaseis/62-franchising.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-09)
  Open archived version from archive •