archive-gr.com » GR » I » IN-AD.GR

Total: 599

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Αθανασίου του Μεγάλου: Τι σημαίνει "Πρωτότοκος πάσης Κτίσεως"; -Του Μεγάλου Αθανασίου-
  εκτός εάν αναφέρεται αλλού το ένα και αλλού το άλλο Είναι δηλαδή Μονογενής λόγω της γεννήσεως αυτού εκ του Πατρός όπως έχει λεχθή πρωτότοκος δε λόγω της προς τα κτίσματα συγκαταβάσεως και της μετά των πολλών αδελφοποιήσεως Δια τούτο εάν τα δύο αυτά ρητά αντίκεινται μεταξύ των θα ημπορούσε κανείς δικαίως να είπη ότι υπερισχύει εις τον Λόγον μάλλον το ιδίωμα του Μονογενούς δια το ότι δεν υπάρχει άλλος Λόγος ή άλλη Σοφία αλλά μόνον αυτός είναι ο αληθινός Υιός του Πατρός Και μάλιστα όπως έχει λεχθή εις τα προηγούμενα δεν έχει λεχθή συνδεδεμένον με κάποιαν αιτίαν αλλ ανεξαρτήτως το ο Μονογενής Υιός ο οποίος είναι εις τον κόλπον του Πατρός Ιωάν 1 18 Το δε πρωτότοκος είναι συνδεδεμένον πάλιν με την αιτίαν της κτίσεως την οποίαν ανέφερεν ο Παύλος όταν έλεγε διότι δι αυτού εδημιουργήθησαν τα πάντα Κολ 1 16 Εάν δε όλα τα κτίσματα εκτίσθησαν δι αυτού αυτός είναι διαφορετικός από τα κτίσματα και δεν είναι κτίσμα αλλά κτίστης των κτισμάτων Δεν ωνομάσθη επομένως πρωτότοκος επειδή εγεννήθη εκ του Πατρός αλλά επειδή η κτίσις εδημιουργήθη δι αυτού Και όπως ακριβώς προ της δημιουργίας αυτός ήταν ο Υιός δια του οποίου εγένετο η δημιουργία έτσι και πριν ονομασθή πρωτότοκος όλης της κτίσεως αυτός ήταν επίσης ο Λόγος που ήταν προς τον Θεόν και ήταν Θεός ο Λόγος Αλλά επειδή και αυτό δεν το κατενόησαν οι βλάσφημοι περιφέρονται και λέγουν εάν είναι πρωτότοκος όλης της κτίσεως είναι φανερόν ότι και αυτός είναι ένας εκ της κτίσεως Ανόητοι Εάν είναι καθ ολοκληρίαν πρωτότοκος όλης της κτίσεως άρα όλης της κτίσεως είναι διαφορετικός Διότι δεν είπεν ότι είναι πρωτότοκος των άλλων κτισμάτων δια να μη νομισθή ότι είναι ωσάν ένας από τα κτίσματα αλλ έχει γραφή όλης της κτίσεως δια να δειχθή ότι είναι διαφορετικός από την κτίσιν Ο Ρουβήν λοιπόν δεν ωνομάσθη πρωτότοκος όλων των τέκνων του Ιακώβ αλλά του ιδίου του Ιακώβ και των αδελφών δια να μη θεωρηθή ότι είναι άλλος και δεν ανήκει εις τα παιδιά του Ιακώβ Γέν 35 23 Αλλά και περί του ίδιου του Κυρίου ο απόστολος δεν είπε δια να γίνη πρωτότοκος όλων δια να μη νομισθή ότι φορεί σώμα ξένον προς το δικό μας αλλ είπεν πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών Ρωμ 8 29 δια την ομοιότητα της σαρκός Εάν λοιπόν και ο Λόγος ήταν ένας εκ των κτισμάτων θα είχεν είπει η Γραφή και δι αυτόν ότι είναι πρωτότοκος των άλλων κτισμάτων Τώρα όμως που οι άγιοι λέγουν ότι είναι πρωτότοκος όλης της κτίσεως αποδεικνύεται τελείως αντιθέτως ότι είναι διαφορετικός από όλην την κτίσιν και ότι δεν είναι κτίσμα ο Υιός του Θεού Διότι εάν είναι κτίσμα θα είναι και ο ίδιος του εαυτού του πρωτότοκος Πώς λοιπόν ημπορεί ώ Αρειανοί να είναι και πρώτος από τον εαυτόν του και δεύτερος μετά τον εαυτόν του Επειδή εάν είναι κτίσμα και όλη η κτίσις εδημιουργήθη δι αυτού και δι αυτού συνεστήθη πώς ημπορεί και να κτίζει την κτίσιν και να είναι συγχρόνως ένα εξ αυτών τα οποία εδημιουργήθησαν δι αυτού και απετέλεσαν την κτίσιν

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/paterikakeimena/4660--q-q- (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Τὰ Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου)
  των αγίων αγγέλων αγιοτέρα μας προσκαλεί να εισέλθουμε και εμείς στα Άγια των Αγίων Μας καλεί να εισέλθουμε συνοδευόμενοι από τις λαμπαδοφόρες αρετές και να καταστούμε και εμείς ναοί έμψυχοι του Υιού Της Με την αγία ζωή μας πρέπει να τιμήσουμε τη σημερινή γιορτή Τα Εισόδια της Θεοτόκου ας γίνουν αφορμή για να βιώσουμε τα δικά μας εισόδια στο ναό των αρετών Πηγή http vatopaidi wordpress com Λόγος εις τα Εισόδια της Θεοτόκου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Εάν το δένδρο αναγνωρίζεται από τον καρπό και το καλό δένδρο παράγει επίσης καλό καρπό η μητέρα της αυτοαγαθότητος η γεννήτρια της αιώνιας καλλονής πως δεν θα υπερείχε ασύγκριτα κατά την καλοκαγαθία από κάθε αγαθό εγκόσμιο και υπερκόσμιο Διότι η δύναμη που καλλιέργησε τα πάντα ο προαιώνιος και υπερούσιος Λόγος από ανέκφραστη φιλανθρωπία και ευσπλαχνία γιά χάρη μας θέλησε να περιβληθεί τη δική μας εικόνα για να ανακαλέσει τη φύση πού σύρθηκε στον άδη και να την ανακαινίσει γιατί είχε παλαιωθεί και να την αναβιβάσει προς το υπερουράνιο ύψος της βασιλείας και θεότητός του Και βρίσκει αυτήν την αειπάρθενη η οποία υμνείται από μας σήμερα που γιορτάζουμε την παράδοξη είσοδό της στα άγια των αγίων και την εκλέγει ανάμεσα από όλους ανά τους αιώνες εκλεκτούς και θαυμαστούς και περιβόητους για την ευσέβεια και σύνεση και σε λόγια και σε έργα Ήταν αδύνατο η υψίστη και υπεράνω του νου καθαρότης ο σαρκωθείς Λόγος να ενωθεί με μολυσμένη φύση γιατί ένα μόνο πράγμα είναι αδύνατο στο Θεό το να έλθει σε ένωση με ακάθαρτο πριν αυτό καθαρισθεί Γι αυτό και χρειαζόταν κατ ανάγκη μια τελείως αμόλυντη και καθαρότατη παρθένο για κυοφορία και γέννηση εκείνου που είναι και εραστής της και δοτήρας της καθαρότητας η οποία και προορίσθηκε και φανερώθηκε και τό σχετικό με αυτήν μυστήριο τελέσθηκε με πολλά παράδοξα γεγονότα Πρώτα η γέννησή της από το ζεύγος που ζητούσε με άσκηση και προσευχή τη λήξη της ατεκνίας τους και έλαβαν την υπόσχεση και συνέλαβαν τη τωρινή Θεομήτωρα Και επειδή οι πολυάρετοι γονείς της πέτυχαν το ζητούμενο έσπευσαν να εκπληρώσουν την προς το Θεό υπόσχεσή τους και μετά τον απογαλακτισμό την οδηγούν στο ιερό του Θεού και στον ιεράρχη που ευρίσκετο εκεί αλλά και αυτή μόνη της με ελεύθερη γνώμη προσήλθε στο Θεό και διέμενε στα άγια των αγίων Τρεφόταν δε από πάνω με άγγελο με απόρρητη τροφή που δυνάμωνε καλύτερα τη φύση της και τελειοποιούσε τον εαυτό της κατά το σώμα ώστε το κατάλληλο καιρό να ανοιχθούν οι ουράνιες μονές και να δοθούν για αιώνια κατοίκηση σε όσους πιστεύουν στη παράδοξη γέννα της Έχοντας πλέον από τη μητρική ακόμη κοιλιά τέτοια θεία χαρίσματα και φυσικά δώρα δεν δέχθηκε ούτε καμιά άλλη επίκτητη φύση διότι έτσι νομίζω ότι πρέπει να ονομάζουμε τα από τους δασκάλους αποκτήματα να εισφέρει μέσα της φοιτώντας σε δασκάλους Αντίθετα αφού παρέδωσε στο Θεό τον ηγεμονικό νου ως υπήκοο σε όλα εγκατέλειψε δε τελείως τα διδάγματα των ανθρώπων και έτσι δέχθηκε άφθονη την από τα άνω σοφία στο σημείο της ηλικίας που οι γονείς τοποθετούν τα παιδιά χωρίς τη θέλησή τους ως νήπια

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/5600-t-e-sodia-t-s-peragias-theotokou-21-noemvriou (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης ὁ Ὁμολογητής ὁ ἐν Δράμα 1901-1959 (4 Νοεμβρίου)
  επιδρομή των Βουλγάρων τον εμφύλιο πόλεμο Διάβαζε τις καρδιές των ανθρώπων σαν ανοιχτό βιβλίο Για να διατηρείται στην ταπείνωση μερικές φορές προσποιόταν μωρία διά Χριστόν σαλότητα Η αρετή θέλει πολύ κόπο για ν αποκτηθεί και περισσή τέχνη για να διαφυλαχθεί Ο Γέροντας στο ποιμαντικό του έργο έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που λόγω του πλούσιου συναισθηματικού τους κόσμου εύκολα υπερβάλλουν στις τιμές των άλλων Ήταν διακριτικά αυστηρός μαζί τους Έκρυβε όμως μια καρδιά με μεγάλη αγάπη για όλους Η ελεημοσύνη του ήταν πάντοτε μυστική Μόλις σκοτείνιαζε έστελνε κρυφά μ έμπιστους δικούς του ανθρώπους αναγκαία τρόφιμα και ρούχα στα σπίτια των φτωχών Παρηγορούσε τους πενθούντες και φρόντιζε προσεκτικά τους νεκρούς Αγαπούσε τα παιδιά τα συμβούλευε στοργικά και τους μοίραζε απλόχερα δώρα Έκρυβε πάντα τον εαυτό του και δεν ήθελε να φαίνεται και να τιμάται Ο Γέροντας δεν ήθελε κανένας να φύγει από το μοναστήρι νηστικός Μαγείρευε φούρνιζε ψωμί και μοίραζε σε όλους ευλογία Ήταν εργατικός ακούραστος ελεήμων και φιλάνθρωπος Οι πιστοί έτρεφαν για όλα αυτά σεβασμό και αγάπη στον Γέροντα Δεχόταν την αγάπη των τέκνων του αλλά δεν την προκαλούσε και δεν την επιθυμούσε Ήταν ταπεινός κι αγαπούσε ιδιαίτερα να μιλά για την αγία ταπείνωση Ζούσε τελικά σε μια ιερή μοναξιά Οι πολλοί των ανθρώπων δεν τον κατανοούσαν και μερικοί μάλιστα τον παρεξηγούσαν Λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν καλά το βάθος της πνευματικότητος του Ο Όσιος ως λειτουργός το 1936 Ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης 1901 1959 Η κοίμησή του Προείδε και προείπε επακριβώς το μακάριο τέλος του Προετοιμασμένος από καιρό το ανέμενε με περισσότερη προσευχή δίνοντας τις τελευταίες συμβουλές στ αγαπητά πνευματικά του τέκνα Τρεις μέρες πριν τον θάνατο του τελέσθηκε το μυστήριο του ιερού ευχελαίου Μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων Συγχώρεσε ευλόγησε κι ευχήθηκε όλους Κοιμήθηκε στις 4 Νεομβρίου 1959 Οι τελευταίες λέξεις που ακούσθηκαν από τα χείλη του ήταν Της ευσπλαγχνίας την πύλην άνοιξον ευλογημένη Θεοτόκε Ο παλαιός ναός της Αναλήψεως με τα δύο κελλία του Οσίου Ένα ορφανεμένο πενθηφόρο κι απαρηγόρητο πλήθος τον ακολούθησε στην τελευταία κατοικία του πίσω από τον ιερό ναό της Αναλήψεως όπου λειτουργούσε επί τριάντα περίπου χρόνια Το πρόσωπο του ήταν ειρηνικό ιλαρό και φωτεινό Το νεκρό του σώμα ευλύγιστο όπως των Αγιορειτών Τα δύο κυπαρίσσια πλάι στον τάφο του λύγισαν σαν για να τον προσκυνήσουν όπως είχε προείπει και πολλά πουλιά συνάχθηκαν την ώρα της ταφής του δίχως να φοβούνται τον πολύ κόσμο Όλοι ήταν πλέον βέβαιοι ότι κηδεύεται και θάβεται ένας άγιος ζήτησε να τον θάψουν με τα άμφιά του τον σταυρό του και τα λειτουργικά του βιβλία που είχε από την Γεωργία Ο Όσιος με πνευματικό του τέκνο Νεώτερα στοιχεία περί του μακαριστού Γέροντα Η οσιακή μορφή του Γέροντα και μετά την μακάρια κοίμησή του συνεχίζει να μιλά στις καρδιές πολλών πιστών και μάλιστα με σημεία δυνατά να παρηγορεί κι ενισχύει ψυχές διψώντων Η ευλάβεια όλων που φανερώνεται με διαφόρους τρόπους και με την διήγηση της ωφέλειας που έλαβαν από την ανάγνωση της ευρύτατα κυκλοφορούσης βιογραφίας του είναι η καλύτερη μαρτυρία της και μετά θάνατον μυστικής προσφοράς του Όσοι τον επικαλούνται θερμά δεν απογοητεύονται εύκολα Απλοί φτωχοί και άσημοι μοναχοί και λαϊκοί αλλά συνήθως ευσεβείς και ταπεινοί άνθρωποι όπως ο Γέροντας είναι οι αναγνώστες του θαυμαστού βίου του που συγκινεί και κατανύσσει Η δίχως έμμονη εκζήτηση ονείρων οραμάτων και θαυμάτων αλλά η ειρηνική και ευφρόσυνη παρουσία αυτών στους επικαλουμένους το όνομά του φανερώνει την γνησιότητα και την αξία τους Ο νεοχειροτόνητος ιερομόναχος Γεώργιος Καρσλίδης 1925 Η μοναχή Μαρία από Μονή της Καλαμάτας μετά την ανάγνωση του βίου του Γέροντα πήρε ευλογία να επισκεφθεί το μοναστήρι του Το ταξίδι ήταν πράγματι καθοδηγούμενο από τον Γέροντα αφού όλα ευκολύνθηκαν κι έφτασε άνετα κι αίσια στο μοναστήρι Στον ναό που δεν λιβάνιζαν αισθάνθηκε άρρητη ευωδία και στο δωμάτιο του ξενώνα που φιλοξενείτο είδε θαυμαστό φως που της προκάλεσαν κατάνυξη και δέος για την ουράνια επίσκεψη και την εξαίσια υποδοχή στο μοναστήρι του Η παρουσία του Γέροντα ήταν αισθητή στον ιερό χώρο Προσκυνώντας στο τάφο του πείσθηκε πως είχε γνωρίσει ένα μεγάλο προστάτη στην ζωή της ένα καινούργιο μεσίτη στον Θεό και πως η Μονή φυλάγει έναν πολύτιμο θησαυρό γι αυτό και νοερά κι ευγνώμονα βρίσκεται εκεί όπως και πολλές φιλομόναχες ψυχές Η μητέρα του κ Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου κατοίκου Σίψας τα χαράματα της 4ης Νοεμβρίου 1959 βγήκε στην αυλή του σπιτιού της για κάποια δουλειά και αντίκρυσε θέαμα εξαίσιο Φωτεινή στήλη κατέβαινε από τον ουρανό και κατέληγε πίσω από το ιερό βήμα του ναού της Αναλήψεως στο μοναστήρι Μπήκε συγκινημένη στο σπίτι και είπε στους δικούς της ο Γέροντας έφυγε για τον ουρανό Οι διώξεις της Εκκλησίας από το άθεο καθεστώς της επανάστασης του 1917 και οι φυλακίσεις τον ανάγκασαν να έρθει το 1929 στην Ελλάδα Φωτογραφίζεται ως λαϊκός κατ ανάγκη στην ηλικία των 28 ετών κατά την αναχώρησή του από την Ρωσία Η κ Αναστασία Τοκμακίδου διηγείται τα εξής Ήθελα να κάνω σαρανταλείτουργο για την μητέρα μου στο μοναστήρι μετά τον θάνατο του Γέροντα Το κάναμε τέσσερις οικογένειες μαζί για να μας στοιχίσει πιο φθηνά γιατί τότε ήταν φτώχεια Δώσαμε τα ονόματα και άρχισε το σαρανταλείτουργο Στο τέλος πήγαμε όλες μαζί για να διαβάσουμε το κόλλυβο Πήγαμε το βράδυ στον εσπερινό και μετά μείναμε στον ξενώνα του μοναστηριού Στις 12 η ώρα ενώ ήταν παντού ησυχία κι εγώ ακόμη δεν είχα κοιμηθεί ακούω κουδουνάκια όπως του θυμιατού και νόμιζα ότι ήταν αρνάκι που ήταν έξω Το πρωΐ όταν τελείωσε ή Θεία Λειτουργία την ώρα που πίναμε καφέ με την Γερόντισσα Άννα την ρώτησα αν έχουν αρνάκι με κουδουνάκια και μου απάντησε Αρνάκι δεν έχουμε αλλά ο Γέροντας ήλθε να σας θυμιάσει Η Γερόντισσα Άννα Μακκαβαίου μοναχή της Μονής όταν με καυτά δάκρυα προσευχόταν στον τάφο του Γέροντα την ήμερα που η σημερινή ηγουμένη σημείωση VatopaidiFriend νυν ήδη μακαριστή Γερόντισσα Ακυλίνα επρόκειτο να υποστεί σοβαρή χειρουργική επέμβαση τον Νοέμβριο του 1973 άκουσε καθαρά την φωνή του Γέροντα από τον τάφο να της λέγει Μη φοβάσαι Γερόντισσα θα γίνει καλά Τότε ένιωσε μεγάλη παρηγοριά και χαρά γέμισε την ψυχή της Πράγματι ο ιατρός ομολόγησε μόνος του ότι ένιωθε κάποιον που του οδήγησε το χέρι στην κρίσιμη στιγμή και

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/5595-sios-georgios-karslidis-mologitis-n-drama-1901-1959-4-noemvriou (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (12 Ιουλίου)
  το στάδιο εκείνο της αρετής εάν φεύ δεν ενέσκηπτε η σωματική ασθένεια από το τραχύ κλίμα η οποία τον ανάγκασε να επιστρέψει στην κατά σάρκα πατρίδα του Επανερχόμενος στο Άγιο Όρος το 1964 μ Χ δεν ελάττωσε το πλήθος των ασκητικών αγώνων του παρά την καταβολή του σώματος καθώς στο πνεύμα διατηρούσε την πρότερη ζέση του Ζώντας λοιπόν ως ξένος και παρεπίδημος στη γη έφτασε να γίνει πολίτης του ουρανού Έχοντας συνεπώς την πράξη ως την επίβασιν της θεωρίας έφτασε σε υψηλά μέτρα και έγινε κοινωνός θείων μυστηρίων Εντρύφησε έτσι και στην ωραιότητα του Κυρίου ενώ επιπλέον έτυχε και της Θεομητορικής ευλογίας Συνομίλησε με αγίους που εμφανίστηκαν μπροστά του βίωσε την όραση του Άγγελου Φύλακά του άκουσε αγγελικούς ύμνους και καταυγάσθηκε από το ουράνιο φως Το 1966 μ Χ ασθένησε σοβαρά και εισήχθη στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδας Νοσοκομείο Παπανικολάου Υποβλήθηκε σε εγχείρηση με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμόνων Στο διάστημα μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος φιλοξενήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στη Σουρωτή Επέστρεψε στο Άγιο Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967 μ Χ μετακινήθηκε στα Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο Λαυρεώτικο κελί του Υπατίου Βλάχικα Στις 12 Αυγούστου 1968 μ Χ ο Όσιος Παΐσιος εισήλθε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μόνασε στο κελί του Τιμίου Σταυρού Το 1979 μ Χ αφήνει τον Τίμιο Σταυρό και αναζητώντας κελί πηγαίνει στην εγκαταλελειμμένη Παναγούδα Εκεί ο Όσιος εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει ένα κελί με ομόλογο όπου και έμεινε μέχρι και το τέλος τη ζωής του Από την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα πλήθος λαού τον επισκεπτόταν Ήταν μάλιστα τόσο το πλήθος ώστε να υπάρχουν και ειδικές σημάνσεις που επεσήμαναν τον δρόμο προς το κελί του ώστε να μην ενοχλούν οι επισκέπτες τους υπολοίπους μοναχούς Επίσης δεχόταν πάρα πολλές επιστολές Όπως έλεγε ο γέροντας στενοχωρείτο πολύ γιατί από τις επιστολές μάθαινε μόνο για διαζύγια και ασθένειες ψυχικές ή σωματικές Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή σε σημείο να ξεκουράζεται ελάχιστα 2 με 3 ώρες την ημέρα Εξακολούθησε όμως να δέχεται και να προσπαθεί να βοηθήσει τους επισκέπτες Συνήθιζε επίσης να φτιάχνει σταμπωτά εικονάκια τα οποία χάριζε στους επισκέπτες σαν ευλογία Σε όλη αυτήν την καθημερινή κούραση του γέροντος Παϊσίου έρχονται να προστεθούν και τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν Τα τελευταία χρόνια της ζωής του οι πόνοι από τις διάφορες αρρώστιες όπως κολίτιδα η οποία του άφησε μόνιμα δυσπεπτικά βουβωνοκήλη και κυρίως από τον καρκίνο που του είχε διαγνωσθεί γίνονταν όλο και περισσότεροι Παρ όλ αυτα όμως αυτός ήταν ήρεμος και υπέμενε χωρίς να διαμαρτύρεται καθόλου Αντιθέτως συνέχιζε να προσεύχεται για όλους Μετά το 1993 μ Χ παρουσίαζε αιμορραγίες για τις οποίες αρνούνταν να νοσηλευτεί λέγοντας ότι όλα θα βολευτούν με το χώμα Το Νοέμβριο του ίδιου έτους βγήκε για τελευταία φορά από το Άγιον Όρος και πήγε στη Σουρωτή στο Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου 10 Νοεμβρίου Εκεί έμεινε για λίγες μέρες και ενώ ετοιμαζόταν να φύγει ασθένησε και μεταφέρθηκε στο

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/5530-osios-paisios-o-agioreitis-12-iouliou (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Άγιος Μνημόνιος επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου (16 Ιουνίου)
  Βίοι Αγίων Οι εορτές του μήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δελτία τύπου 2016 Δελτία τύπου 2015 Δελτία τύπου 2014 Δελτία τύπου 2013 Δελτία τύπου 2012 Επικοινωνία Χάρτης ΚΕΙΜΕΝΑ Πατερικά Κείμενα Βίοι Αγίων Σύγχρονοι Γέροντες Σύγχρονοι Ορθόδοξοι Προφητείες Προσωπογραφίες Γάμος και Οικογένεια Εκκλησία και νέοι Αντιαιρετικά θέματα Διάφορα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Ο ιερός Ναός Θεία Λατρεία Δημήτρια Πνευματική ζωή Φιλανθρωπία Δραστηριότητες Κείμενα Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Άγιος Μνημόνιος επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου 16 Ιουνίου Ο Άγιος Μνημόνιος

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/5528-agios-mnimonios-episkopos-amathoyntos-kyprou-16-iouniou (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Όσιος Μέμνων ο Θαυματουργός (28 Απριλίου)
  2014 Δελτία τύπου 2013 Δελτία τύπου 2012 Επικοινωνία Χάρτης ΚΕΙΜΕΝΑ Πατερικά Κείμενα Βίοι Αγίων Σύγχρονοι Γέροντες Σύγχρονοι Ορθόδοξοι Προφητείες Προσωπογραφίες Γάμος και Οικογένεια Εκκλησία και νέοι Αντιαιρετικά θέματα Διάφορα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Ο ιερός Ναός Θεία Λατρεία Δημήτρια Πνευματική ζωή Φιλανθρωπία Δραστηριότητες Κείμενα Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Όσιος Μέμνων ο Θαυματουργός 28 Απριλίου Ὑπνοῖ τι μικρόν ἁρπαγὴν τὴν ἐσχάτην Τὴν εἰς ἀπαντὴν τοῦ Θεοῦ Μέμνων μένων Ο Όσιος Μέμνων από νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τον κόσμο και αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό Εκάρη μοναχός και με τους ασκητικούς του αγώνες υπέταξε τη σάρκα στο πνεύμα Η θεία χάρη αντάμειψε την αρετή του Οσίου Μέμνων και τον αξίωσε να θαυματουργεί Συνέβη κάποτε να κατακλύσουν τους αγρούς των χωρικών σμήνη ακριδών Αυτοί χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα κλαίγοντας έβλεπαν την καταστρεπτική αυτή μάστιγα Ο Όσιος Μέμνων λυπήθηκε τους οικογενειάρχες εκείνους και ένοιωσε την απόγνωση τους Προσευχήθηκε λοιπόν θερμά στο Θεό και πέτυχε την απαλλαγή του τόπου από τα ολέθρια σμήνη Και όσες φορές οι γεωργικοί πληθυσμοί της περιοχής του έπεφταν σε μεγάλη στενοχώρια ο Μέμνων τους πήγαινε βοήθεια από τις οικονομίες του μοναστηριού του οποίου αναδείχτηκε και ηγούμενος Πήγαινε μάλιστα και σ άλλες πόλεις που μάζευε συνδρομές με τις οποίες συμπλήρωνε την ανακούφιση

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/5479-osios-memnon-o-thavmatourgos-28-apriliou (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων (4 Ιανουαρίου)
  Φιλήμονος 22 Νεομβρίου 19 Φεβρουαρίου 10 Ἀρίσταρχος Ἐπίσκοπος τῆς ἐν Συρίᾳ Ἀπαμείας ἀποκεφαλισθεὶς ὑπὸ Νέρωνος 27 Σεπτεμβρίου 14 Ἀπριλίου 11 Ἀριστόβουλος Ἐπίσκοπος Βρεττανίας ἀδελφὸς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα 31 Ὀκτωβρίου 15 Μαρτίου 12 Ἀρτεμᾶς Ἐπίσκοπος Λύστρων 30 Ὀκτωβρίου 13 Ἄρχιππος μαθητὴς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς Κολοσσάς Ἐτελειώθηκε μαρτυρικὰ ὑπὸ Νέρωνος 22 Νεομβρίου 19 Φεβρουαρίου 14 Ἀσύγκριτος Ἐπίσκοπος Ὑρκανίας ἐτελειώθηκε μαρτυρικῶς 8 Ἀπριλίου 15 Ἀχαϊκός μαθητὴς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Κόρινθο ἐτελειώθηκε ἀπὸ λιμὸ καὶ δίψα 15 Ἰουνίου 16 Βαρνάβας ἢ Ιωσῆς Κύπριος τὴν πατρίδα ἀπὸ τοὺς ἑλληνιστὲς Ἑβραίους τῆς νήσου καὶ ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Λευΐ Ἀπὸ Ἰωσῆς γιὰ τὸ γλυκύ του κήρυγμα μετονομάσθηκε Βαρνάβας που σημαίνει υἱὸς παρακλήσεως Συνέκδημος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐκήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Ἀντιόχεια Ἱερουσαλὴμ Ρώμη Ἀλεξάνδρεια καὶ Κύπρο ὅπου ἐλιθοβολήθηκε καὶ παραδόθηκε στὸ πῦρ Εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου 11 Ἰουνίου 17 Γάϊος Ἐπίσκοπος Ἐφέσου 5 Νοεμβρίου 18 Ἐπαινετός Ἐπίσκοπος Καρθαγένης 30 Ἰουλίου 19 Ἐπαφρόδιτος ἢ Ἐπαφρᾶς Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος ἢ Κολώνης ἢ Ἀδράκης 8 Δεκεμβρίου 20 Ἔραστος οἰκονόμος τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καὶ Ἐπίσκοπος Πανεάδος 10 Νοεμβρίου 21 Ἑρμᾶς Ἐπίσκοπος Φιλίππων ἢ Φιλιππουπόλεως 5 Νοεμβρίου 22 Ἑρμῆς Ἐπίσκοπος Δαλματίας 8 Μαρτίου 23 Εὔβουλος μαθητὴς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 28 Φεβρουαρίου 24 Εὔοδος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου 7 Σεπτεμβρίου 25 Ζακχαῖος ἀρχιτελώνης τῆς Ἱεριχώ τὸν ὁποίον ἐκάλεσε ὁ Κύριος 20 Ἀπριλίου 26 Ζηνᾶς ἢ Ζήνων Ἐπίσκοπος Διοσπόλεως τῆς Λαοδικείας 27 Σεπτεμβρίου 27 Ἡρωδίων καὶ Ροδίων ἢ Ρόδιος Ἐπίσκοπος Νέων Πατρῶν ἀκόλουθος τῶν Ἀποστόλων ἐτελειώθηκε μαρτυρικὰ ὑπὸ Ἰουδαίων καὶ ἐθνικῶν ἢ Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ ἀκόλουθος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου στὴ Ρώμη ἀποκεφαλίσθηκε ὑπὸ Νέρωνος μετὰ τοῦ Ὀλυμπᾶ 28 Μαρτίου 8 Ἀπριλίου 10 Νοεμβρίου 28 Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου καὶ υἱὸς Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος συγγραφεὺς τῆς φερωνύμου Καθολικῆς Ἐπιστολῆς καὶ πρῶτος Ἱεράρχης Ἱεροσολύμων Ὁ Ἅγιος ἐτελειώθηκε μαρτυρικῶς ὑπὸ Ἰουδαίων 23 Ὀκτωβρίου καὶ Κυριακὴ μετᾶ τὴν Χριστοῦ γέννησιν 29 Ἰάκωβος ὁ Ἀλφαίου ἢ Ἀλφαῖος ἀδελφὸς Ματθαίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ 9 Ὀκτωβρίου 26 Μαΐου 30 Ἰάσων Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ μαθητὴς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 29 Ἀπριλίου 31 Ἰούδας ὁ Ἰακώβου ἢ Θαδδαῖος καὶ Λεββαῖος ἀδελφὸς κατὰ σάρκα τοῦ Κυρίου καὶ υἱὸς τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος ἀδελφὸς δὲ γνήσιος Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου 19 Ἰουνίου 21 Αὐγούστου 32 Ἰουνία ς πρόκειται περὶ ἀνδρὸς Ἀποστόλου τὸν ὁποῖο ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις Δυστυχῶς στοὺς Συναξαριστὲς ἐθεωρήθηκε ὡς γυναίκα ἐνῷ σὲ πολλοὺς κώδικες γράφεται ὀρθῶς Ἀνδρόνικος συνεπόμενον ἔχων καὶ τὸν ὑπερθαύμαστον Ἰουνίαν Καὶ τὸ δίστιχο μαρτυρεῖ Ἰουνία ς τέθνηκε μηνὶ Μαΐῳ ὃς πρῶτος ἐστὶν εἰσιὼν Ἰουνίου 17 Μαΐου 22 Φεβρουαρίου εὕρεση τῶν ἱερῶν λειψάνων 33 Ιοῦστος ἢ Ἰωσὴφ ἢ Βαρσαββᾶς ἢ Ἰησοῦς ἢ Ἰωσῆς Ἐπίσκοπος Ἐλευθερουπόλεως ὁ σύμψηφος γενόμενος τοῦ Ματθίου ὁ ἀδελφόθεος 30 Ὀκτωβρίου 34 Καῖσαρ Ἐπίσκοπος Κορώνης 8 Δεκεμβρίου 35 Κάρπος Ἐπίσκοπος Βερόης ἢ Βεροίας τῆς Θράκης 26 Μαΐου 36 Κηφᾶς 8 Δεκεμβρίου 37 Κλήμης Ἐπίσκοπος Σαρδέων ἢ Σαρδικῆς 10 Σεπτεμβρίου 38 Κοδρᾶτος Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἐτελειώθηκε μαρτυρικὰ στὴ Μαγνησία 21 Σεπτεμβρίου 39 Κουᾶρτος Ἐπίσκοπος Βηρυτοῦ 10 Νοεμβρίου 40 Κρήσκης Ἐπίσκοπος Καρχηδόνος 30 Ἰουλίου 41 Λίνος

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/2680-synaksis-t-n-gion-vdomikonta-postolon-4-ianouariou (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ὁσία Ἀπολλιναρία ἡ Συγκλητική (4 Ιανουαρίου)
  της νὰ τῆς ἐπιτρέψουν νὰ πάει στὰ Ἱεροσόλυμα Οἱ γονεῖς της ἄκουσαν τὴν παράκλησή της καὶ τῆς ἐπέτρεψαν Τότε ἐκείνη ἀφοῦ πῆρε μαζί της δούλους καὶ δοῦλες καθὼς ἐπίσης καὶ χρυσάφι ἄργυρο καὶ πολυτελὴ ἐνδύματα ἔφθασε στοὺς Ἁγίους Τόπους Ἐκεῖ ἐμοίρασε στοὺς πτωχοὺς ὅλα ὅσα εἶχε πάρει μαζί της Ὅταν ὁλοκλήρωσε τὴν προσκυνηματική της ἐπίσκεψη στοὺς Ἁγίους Τόπους ἐχάρισε τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας στοὺς δούλους καὶ στὶς δοῦλες ποὺ εἶχε πάρει μαζί της καὶ τοὺς ἄφησε νὰ γυρίσουν πίσω στὴν Ρώμη μὲ τὸ δικαίωμα πλέον τοῦ ἐλεύθερου πολίτου Ἐκράτησε ὅμως κοντά της ἕνα σεβάσμιο γέροντα καὶ ἕναν εὐνοῦχο Μ αὐτοὺς μαζὶ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀλεξάνδρεια Ὅταν ἔφθασε σὲ κάποιον πεδινὸ τόπο σκέφθηκε νὰ σταματήσουν ἐκεῖ γιὰ νὰ ξεκουραστοῦν ἀπὸ τὸν κόπο τῆς ὁδοιπορίας Μόλις ὁ ὕπνος πῆρε τοὺς κουρασμένους συνοδοιπόρους της ἡ Ἁγία ἔφυγε χωρὶς νὰ τὴν πάρουν εἴδηση καὶ μπῆκε στὴν δασώδη και ἑλώδη περιοχὴ ποὺ ἦταν δίπλα περιφρονώντας ἔτσι ὅλα τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου Στὸ ὀχληρὸ αὐτὸ ἕλος ἔμεινε ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα Κατὰ τὴν παραμονή της ἐκεῖ ἀπὸ τὰ τσιμπήματα τῶν κουνουπιῶν τὸ δέρμα τοῦ μακάριου σώματός της ἔγινε σὰν τὸ δέρμα χελώνας Ἀκολούθως φόρεσε ἐνδύματα ἀσκητοῦ και πῆγε σὲ Σκήτη ποὺ ἀσκήτευαν ἅγιοι Πατέρες Τοὺς εἶπε πὼς ὀνομάζεται Δωρόθεος καὶ πὼς εἶναι εὐνοῦχος Ὁ θαυμαστὸς ἡγούμενος τῆς Σκήτης Μακάριος τὴν δέχθηκε μὲ ἐγκαρδιότητα καὶ τῆς παρεχώρησε κελλὶ νὰ μένει Ἡ Ἀπολλιναρία ἐκλείσθηκε μέσα στὸ κελλὶ αὐτὸ καὶ προσευχόταν καὶ εὐχαριστοῦσε τὸν Θεὸ νύχτα καὶ ἡμέρα Ὁ πατέρας της Ἀνθέμιος εἶχε καὶ μία ἄλλη θυγατέρα η οποία κάποτε προσβλήθηκε ἀπὸ ἀκάθαρτο δαιμόνιο Ἀμέσως ὁ Ἀνθέμιος τὴν ἔστειλε στοὺς μοναχοὺς τῆς Σκήτης γιὰ νὰ θεραπευθεῖ χωρὶς βέβαια νὰ γνωρίζει τὸ παραμικρὸ σχετικὰ μὲ τὴν εὐλογημένη θυγατέρα του τὴν Ἀπολλιναρία ποὺ βρισκόταν στὴν Σκήτη ως Δωρόθεος Οἱ συνοδοί λοιπόν ὁδήγησαν τὴν δαιμονισμένη κόρη στὸν ἀββᾶ Δωρόθεο Μέσα σὲ λίγες

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/2682--4- (2016-02-13)
  Open archived version from archive •