archive-gr.com » GR » I » IN-AD.GR

Total: 599

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ἁγία Ἀκυλίνα ἡ Μάρτυς (13 Ιουνίου)
  θέματα Διάφορα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Ο ιερός Ναός Θεία Λατρεία Δημήτρια Πνευματική ζωή Φιλανθρωπία Δραστηριότητες Κείμενα Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ἁγία Ἀκυλίνα ἡ Μάρτυς 13 Ιουνίου Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀκυλίνα καταγόταν ἀπὸ τὴ Βύβλο ἢ Βίβλο τῆς Παλαιστίνης ἦταν θυγατέρα τοῦ ἐπιφανοῦς ἄρχοντος Εὐτολμίου καὶ ἄθλησε τὸ 298 μ Χ κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ 284 305 μ Χ Σὲ ἡλικία πέντε ἐτῶν βαπτισθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Εὐθαλίου τόσον ἀφοσιώθηκε στὸν Θεὸ καὶ τὴν μελέτη τῶν Γραφῶν ὥστε δωδεκαετὴς ἐδίδασκε τοὺς ὁμηλίκους της νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴ λατρεία τῶν εἰδώλων καὶ νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό Ἔνεκα τῆς θεοφιλοῦς αὐτῆς δράσεώς της καταγγέλθηκε στὸν ἀνθύπατο Οὐολοσιανό συλληφθεῖσα δὲ καὶ ὁδηγηθεῖσα ἐνώπιον αὐτοῦ ὁμολόγησε τὴ Χριστιανικὴ πίστη της Ὁ ἀνθύπατος διέταξε ἀμέσως τὴ διὰ σκληρῶν βασάνων θανάτωσή της Ἔτσι ἀφοῦ ἐμαστιγώθηκε ἀνηλεῶς καὶ τῆς ἐτρύπησαν τὰ αὐτιὰ μὲ πυρακτωμένη σούβλα τὴν ἀποκεφάλισαν Ἡ Σύναξη τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνας ἐτελεῖτο στὸ ἁγιώτατο αὐτῆς Μαρτύριο ποὺ ἦταν στὴν περιοχὴ τοῦ Φιλοξένου τῆς Κωνσταντινουπόλεως κοντὰ στὸ Φόρο καὶ τὸ Περιτείχισμα Πηγή http www synaxarion gr gr index aspx Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ Τχὺ προκατάλαβε Παρθένος ἀκήρατος καὶ Ἀθληφόρος σεμνή ἐδείχθης τοῖς πέρασι τῇ ἀγαπήσει Χριστοῦ Ἀκυλίνα θεόνυμφε σὺ γὰρ καθάπερ ῥόδον νοητὸν τεθηλυῖα ἔπνευσας ἐν ἀθλήσει τῆς ἁγνείας

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/2324-----13- (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Ἁγία Ἀλεξάνδρα ἡ βασίλισσα καὶ οἱ θεράποντες αὐτῆς Ἀπολλώ, Ἰσαάκιος καὶ Κοδράτος οἱ Μάρτυρες (21 Απριλίου)
  ὅταν ὁ αὐτοκράτορας ἔβρισε τὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐκείνη μὲ ἀνδρεία φωνὴ διακήρυξε ὅτι καταγγέλλει ἐνώπιον τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τοὺς διῶκτες τῶν Χριστιανῶν καὶ ὁμολογεῖ καὶ αὐτὴ τὴν πίστη της στὸν Ἰησοῦ Χριστό Ὁ αὐτοκράτορας θέλησε νὰ ἑρμηνεύσει τὴν δήλωσή της ὡς διανοητικὴ διατάραξη Ἀλλὰ ἐκείνη διαμαρτυρήθηκε καὶ ἐπανέλαβε τὴν ὁμολογία της Ὁ Διοκλητιανὸς τότε ἐξεμάνη Ἐνῷ αὐτὸς ζητοῦσε νὰ ἐξοντώσει τοὺς Χριστιανούς ἡ κατάκτησή τους εἰσῆλθε καὶ στὰ ἀνάκτορα καὶ ἡ ἴδια ἡ βασίλισσα προέβαλε φανερὰ τὴν ἴδια πίστη καὶ ἦταν συνήγορός τους Διέταξε λοιπὸν τὴν ἀπαγωγὴ καὶ τὴ φυλάκισή της Στὴν φυλακὴ ἡ Ἁγία πέρασε τὴ νύχτα μὲ προσευχὴ γιὰ τὸν ἑαυτό της καὶ παρακαλώντας τὸν Κύριο γιὰ τὴν Ἐκκλησία Του ἡ ὁποία τόσο σφοδρὰ κλυδωνιζόταν Γιὰ τὴν ζωή της δὲν ἐνδιαφερόταν καθόλου Ἐπιθυμοῦσε μάλιστα νὰ ἐλάμβανε μαρτυρικὸ θάνατο ἀλλὰ ἀναχαιτιζόταν ἀπὸ ἕνα δισταγμό Γνώριζε ὅτι γιὰ τὸν σύζυγό της δὲν ὑπῆρχε ἔλεος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ποὺ ἦταν δίκαιος κριτής δὲν ἤθελε ὅμως νὰ ἐπιβαρυνθεῖ ἡ ἐνοχή του γιὰ τὸ ἔγκλημα μὲ τὸν δικό της φόνο καὶ δεήθηκε πρὸς τὸν Ὕψιστο νὰ παραλάβει τὴν ψυχή της ἀπὸ τὴν φυλακὴ ἐκείνη καὶ νὰ φανεῖ εὐσπλαχνικὸς πρὸς αὐτή γιὰ τὸ ὅτι ἐπὶ τόσο καιρὸ ἐκείνη παρακολουθοῦσε ἀπαθὴς τοὺς διωγμοὺς τῶν Χριστιανῶν κοντὰ στὸ πλευρὸ τοῦ διώκτη αὐτῶν Ἡ δέησή της εἰσακούσθηκε Δύο ἡμέρες πρὶν τὴν θανάτωση τοῦ Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου τὸ ἔτος 303 μ Χ παρέδιδε τὴν τελευταία της πνοὴ στὴ φυλακή Τὸ παράδειγμα τῆς βασίλισσας ἀκολούθησαν καὶ οἱ τρεῖς ἀπὸ τοὺς ἀκόλουθούς της ὁ Ἀπολλώ ὁ Ἰσαάκιος καὶ ὁ Κοδράτος Τίμιοι καὶ ἐνάρετοι ὑπηρέτες ἀφοσιωμένοι ἀπὸ καρδιὰ στὴν αὐτοκράτειρά τους τῆς ὁποίας γνώριζαν τὴν ἀγαθότητα σκέφθηκαν ὅτι ἡ ἀπόφασή της καὶ ἡ πίστη της στὸν Χριστὸ ἔπρεπε νὰ τοὺς κάνει νὰ ἐξετάσουν καὶ αὐτοὶ χωρὶς προκατάληψη τὴν πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ νὰ κανονίσουν ἀναλόγως τὴ διαγωγὴ τους στὸ μέλλον

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/2102---------------21- (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ἁγία Ἀναστασία ἡ Πατρικία (10 Μαρτίου)
  τύπου 2016 Δελτία τύπου 2015 Δελτία τύπου 2014 Δελτία τύπου 2013 Δελτία τύπου 2012 Επικοινωνία Χάρτης ΚΕΙΜΕΝΑ Πατερικά Κείμενα Βίοι Αγίων Σύγχρονοι Γέροντες Σύγχρονοι Ορθόδοξοι Προφητείες Προσωπογραφίες Γάμος και Οικογένεια Εκκλησία και νέοι Αντιαιρετικά θέματα Διάφορα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Ο ιερός Ναός Θεία Λατρεία Δημήτρια Πνευματική ζωή Φιλανθρωπία Δραστηριότητες Κείμενα Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ἁγία Ἀναστασία ἡ Πατρικία 10 Μαρτίου Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἔζησε στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ τοῦ Μεγάλου 527 565 μ Χ καὶ καταγόταν ἀπὸ πλούσιους καὶ εὐγενεῖς γονεῖς Ἦταν πρώτη Πατρικία τοῦ βασιλέως καὶ φοβούμενη τὸν Θεό Οἱ ἀρετές της κίνησαν σὲ φθόνο τὴν βασίλισσα καὶ ἔτσι ἡ Ἁγία ἀναγκάστηκε νὰ παραλάβει μέρος τῆς περιουσίας της καὶ νὰ καταφύγει στὴν Ἀλεξάνδρεια ὅπου ἔκτισε στὴν θέση ποὺ καλεῖται Πέμπτον μονή ἡ ὁποία ὀνομάστηκε καὶ τῆς Πατρικίας καὶ ζοῦσε ἀσκητικά Ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς τὴν ἀναζητεῖ ἐγκατέλειψε τὴν μονὴ καὶ προσῆλθε στὴν σκήτη τοῦ ἀββᾶ Δανιήλ στὸν ὁποῖο ἐμπιστεύθηκε τὰ κατ αὐτήν Ὁ ἀββᾶς τὴν ἔνδυσε μὲ ἀνδρικὰ ἐνδύματα καὶ τὴν μετονόμασε σὲ Ἀναστάσιο Ὅρισε δὲ καὶ ἕναν ἀπὸ τοὺς ὑποτακτικοὺς τῆς σκήτης γιὰ νὰ προσκομίζει σὲ αὐτὴν τὰ ἀπαραίτητα ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ σπήλαιο μέσα στὸ ὁποῖο ἀσκήτευε Ἐκεῖ ἡ Ἁγία

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/1943--10- (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία, ἡ Ὁσιομάρτυς (29 Οκτωβρίου)
  Φιλανθρωπία Δραστηριότητες Κείμενα Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία ἡ Ὁσιομάρτυς 29 Οκτωβρίου Ἡ Ὅσια Ἀναστασία ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη Ὅταν πέθαναν οἱ πλούσιοι γονεῖς της διαμοίρασε τὴν περιουσία ποὺ κληρονόμησε στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀποσύρθηκε σὲ μοναστήρι Ὅταν τὴν συνέλαβε ὁ ἡγεμόνας Πρόβος ὑπενθύμισε στὴν Ἀναστασία τὴν ἀνθηρὴ νεότητά της γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό Τότε δυναμικὴ ὑπῆρξε ἡ ἀπάντηση τῆς Ἀναστασίας Ἐγώ εἶπε μία ὡραιότητα καὶ νεότητα γνωρίζω ἐκείνη ποὺ δίνει ὁ Χριστὸς στὶς πιστὲς καὶ γενναῖες ψυχές ποὺ προτιμοῦν γι Αὐτὸν τὸν θάνατο ἀντὶ ἄλλων ἐγκόσμιων ἀγαθῶν ὅταν αὐτὰ προτείνονται γιὰ τὴν προδοσία τοῦ Θεοῦ τους Πλούτη εἶχα ἄφθονα Δὲν τὰ θέλησα Ἀλλὰ τὸν Χριστό μου τὸν θέλω καὶ ἀπ Αὐτὸν καμία δύναμη δὲν θὰ μπορέσει νὰ μὲ χωρίσει Ἂν ἀμφιβάλλεις δοκίμασε Ἐξαγριωμένος ἀπὸ τὴν ἀπάντηση ὁ Πρόβος τὴν μαστίγωσε στὸ πρόσωπο καὶ τὴν ἅπλωσε σὲ ἀναμμένα κάρβουνα Ἔπειτα τὴν κρέμασε καὶ τῆς ἔσκισε τὸ σῶμα Μετὰ ἔκοψε τοὺς μαστούς της ξερίζωσε τὰ νύχια της καὶ τελικὰ τὴν ἀποκεφάλισε Ἔτσι ἡ Ἀναστασία πῆρε τὸν ἁμαράντινο στέφανο τοῦ μαρτυρίου Πηγή http www synaxarion gr gr index aspx Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ Ταχὺ προκατάλαβε Ἀσκήσει ἐκλάμψασα ὥσπερ παρθένος σεμνή ἀθλήσεως

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/1530-------29- (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ἅγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια (22 Δεκεμβρίου)
  άνθη συγκεκριμένων φυτών τα έβραζε τοποθετούσε το απόσταγμα σε φιαλίδια και με τις κατάλληλες αναλογίες κάθε φορά κατάφερνε να γιατρεύει αρρώστους Η πεποίθηση ότι πολλές αρρώστιες και προβλήματα έχουν την αιτία τους στη μαγεία ξόρκια και μαγγανείες της έδωσε το προσωνύμιο Φαρμακολύτρια Αρχικά η λέξη φαρμακός σήμαινε μάγος και όχι φαρμακοποιός Ιδιαίτερη φροντίδα έδειχνε η Αναστασία στην ενίσχυση του φρονήματος των υποψηφίων μαρτύρων της πίστεως και στην περισυλλογή και ταφή των λειψάνων τους Αξιώθηκε από το Θεό να εμψυχώσει και ετοιμάσει για το μαρτύριο τις αδελφές Αγάπη Χιονία και Ειρήνη μνήμη τους 16 Απριλίου και τα λείψανά τους τα ενταφίασε με την πρέπουσα ευλάβεια ενώ ευχήθηκε να τις ακολουθήσει στο μαρτύριο Όταν έμαθε αυτό ο σύζυγός της εξοργισμένος της είπε ότι αν δεν αλλάξει το χριστιανικό της φρόνημα θα γίνει ο χειρότερος εχθρός της Αρχικά προσπάθησε να την μεταπείσει με συμβουλές Όμως η Αναστασία παρέμενε ακλόνητη στην πίστη της ακόμα και όταν την κακοποίησε Η Αναστασία χωρίς να ταραχτεί απάντησε στο σύζυγό της ότι αυτά που λέει δεν την εκπλήσσουν ούτε τη φοβίζουν Διότι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός ενημέρωσε τους αγωνιζόμενους πιστούς Του ότι Εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού Ματθ ι 36 Δηλαδή εχθροί του πιστού ανθρώπου θα είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του που δε θα δεχθούν το Ευαγγέλιο το οποίο φέρνει την αληθινή και ουράνια ειρήνη Το μαρτύριό της πέρασε από πολλά στάδια ανάκριση υποσχέσεις απειλές αλλά η Αγία τα αντιμετώπισε με παρρησία και καρτερία Ο ιερέας των ειδώλων που προσπάθησε να την αποσπάσει από την πίστη της χτυπήθηκε από θεόσταλτη πληγή χάνοντας το φως του Τότε ο Ποπλίων χωρίς δισταγμό την κατήγγειλε στο Διοκλητιανό Αυτός τη φυλάκισε και κατόπιν την εξόρισε σε ένα νησί όπου υπέστη μαρτυρικό θάνατο στην πυρά το έτος 290 Το λείψανο της Αγίας το πήρε μια γυναίκα αρχόντισσα που λεγόταν

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/1691--22- (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ἁγία Ἀνθία ἡ Μάρτυς (μητέρα του Αγίου Ελευθερίου) (15 Δεκεμβρίου)
  Οι εορτές του μήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δελτία τύπου 2016 Δελτία τύπου 2015 Δελτία τύπου 2014 Δελτία τύπου 2013 Δελτία τύπου 2012 Επικοινωνία Χάρτης ΚΕΙΜΕΝΑ Πατερικά Κείμενα Βίοι Αγίων Σύγχρονοι Γέροντες Σύγχρονοι Ορθόδοξοι Προφητείες Προσωπογραφίες Γάμος και Οικογένεια Εκκλησία και νέοι Αντιαιρετικά θέματα Διάφορα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Ο ιερός Ναός Θεία Λατρεία Δημήτρια Πνευματική ζωή Φιλανθρωπία Δραστηριότητες Κείμενα Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ἁγία Ἀνθία ἡ Μάρτυς μητέρα του Αγίου Ελευθερίου 15 Δεκεμβρίου Πρόκειται για

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/1663---------15- (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ἁγία Ἀνθοῦσα ἡ Ὁμολογήτρια (27 Ιουλίου)
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ἁγία Ἀνθοῦσα ἡ Ὁμολογήτρια 27 Ιουλίου Ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρώνυμου 741 μ Χ Οἱ γονεῖς της Στρατήγιος καὶ Φεβρωνία διακρίνονταν γιὰ τὴν εὐσέβειά τους καὶ μὲ ὅμοιο τρόπο ἀνέθρεψαν καὶ τὴ θυγατέρα τους Ἡ Ἀνθούσα παρ ὅλες τὶς προτάσεις γιὰ γάμο πού δεχόταν ἐκδήλωσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σταθερά τήν θέλησή της Ἔτσι ὅταν πέθαναν οἱ γονεῖς της έμεινε παρθένος καὶ ἀφιέρωσε τὴν περιουσία της σὲ φιλανθρωπικοὺς καὶ ἱεροὺς σκοπούς Στὴν Ἀνθοῦσα ὀφείλεται ἡ ἀνέγερση δυὸ μονῶν Αὐτὴ τοῦ Μαντινέου μὲ ναὸ ἀφιερωμένο στὴν Ἁγία Ἄννα καὶ αὐτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ποὺ χρησιμοποιήθηκε ως γυναικεία Μονή Ὅταν ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Κοπρώνυμο διατάχθηκε σκληρὸς διωγμὸς κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν τους τὸ μοναστήρι τῆς Ὁσίας Ἀνθοῦσας ὑπῆρξε ἀπὸ τὰ πιὸ ἔνθερμα κέντρα τῆς Ὀρθοδοξίας Γιά τό λόγο αὐτὸ ἡ Ὁσία ἀρχικά διώχθηκε και βασανίστηκε Όμως ὅταν προέβλεψε ὅτι ἡ ἄρρωστη βασίλισσα θὰ διέφευγε τὸ θάνατο καὶ θὰ γεννοῦσε δίδυμα ἀγαπήθηκε πολὺ ἀπ αὐτὴν με ἀποτέλεσμα να κερδίσει την ὑποστήριξή της για την ίδια και τὸ μοναστήρι της Ἔτσι ἡ Ὁσία Ἀνθοῦσα έζησε ἀδιατάρακτα τό ὑπόλοιπο τοῦ βίου της καί ἀπεβίωσε εἰρηνικά Πηγή http www synaxarion gr gr index aspx Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ α

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/2446-----27- (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ἁγία Ἄννα ἡ Προφήτιδα Μητέρα τοῦ Προφήτη Σαμουήλ (9 Δεκεμβρίου)
  Λατρεία Δημήτρια Πνευματική ζωή Φιλανθρωπία Δραστηριότητες Κείμενα Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ἁγία Ἄννα ἡ Προφήτιδα Μητέρα τοῦ Προφήτη Σαμουήλ 9 Δεκεμβρίου Ἦταν στείρα γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ βυθίστηκε σὲ μεγάλη θλίψη Ἡ ψυχή της ποθοῦσε νὰ σφίξει στὴν ἀγκαλιά της ἕνα δικό της παιδί Ἀλλὰ ὁ καιρὸς περνοῦσε καὶ ἡ στείρωση παρέμενε Παρ ὅλα αὐτὰ ὅμως ἡ Ἄννα ποὺ ἦταν σύζυγος τοῦ Ἐλκανᾶ γιοῦ τοῦ Ἱερεμεήλ ἀπὸ τὴν Ἀρμαθαίμ εἶχε συνεχὴ ἐλπίδα στὸν Θεό Καὶ κάθε χρόνο ἀνέβαινε στὸν οἶκο τοῦ Κυρίου στὴν Σηλῶ καὶ προσευχόταν μὲ δάκρυα καὶ νηστεῖες Ὁ καλός της σύζυγος Ἐλκανᾶ προσπαθοῦσε νὰ τὴν παρηγορήσει ἀλλὰ ἡ Ἄννα ἦταν ἀπαρηγόρητη καὶ συνεχῶς προσευχόταν στὸν Θεὸ νὰ τῆς χαρίσει παιδὶ καὶ αὐτὴ θὰ τὸ ἀφιέρωνε σ Αὐτόν Ἡ θερμὴ προσευχή της εἰσακούστηκε καὶ ἡ Ἄννα συνέλαβε Ἔκανε γιὸ καὶ τὸν ὀνόμασε Σαμουήλ Μετὰ τὴν ἀπογαλάκτιση τοῦ παιδιοῦ οἱ δυὸ γονεῖς ἀνέβηκαν στὴν Σηλῶ μαζὶ μὲ τὸν Σαμουὴλ καὶ μὲ ὅτι ὅριζε ὁ νόμος σ αὐτὲς τὶς περιστάσεις Ἐκεῖ ἡ εὐσεβὴς Ἄννα ἔφερε τὸ παιδάκι της στὸν ἱερέα Ἠλί γιὰ νὰ τὸ ἀφιερώσει στὴν ὑπηρεσία τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου Καὶ γεμάτη χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμὸ εἶπε τὸν ὑπέροχο ὕμνο Ἐστερεώθη καρδία μου ἐν Κυρίῳ ὑψώθη κέρας μου ἐν Θεῷ μου

  Original URL path: http://in-ad.gr/index.php/vioi-agion/1643---------9- (2016-02-13)
  Open archived version from archive •