archive-gr.com » GR » H » HELLENES-MARKATOS.GR

Total: 348

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΣΥΜΠΑΚΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD)
  γράμματα και η φιλοσοφία Στους ερευνητές και σχολιαστές του δυτικού κόσμου κυρίως λόγω ελλιπούς κατανοήσε ως των αρχαίων κειμένων αν όχι λόγω σκοπιμότητος όπως σε πολλά άλλα πράγματα έχει εδραιωθεί η πεποίθηση φθάσασα μέχρι και διατύπωση θέσεων και αυτές τις θέσεις αναμα σούν γενικώς οι επιστήμονές μας πάνω από 150 έτη ότι οι Αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζουν αδικαιολόγητα κενά ή επισημαίνουν μικρά μέχρι και ανύπαρκτον πρόοδον στην ανάπτυξη της τεχνολογίας σε αντιδιαστολή με την κοινήν αποδοχήν των άλλων ανωτέρω επιτεύξεών των Πώς γίνεται όμως αυτοί οι επιστημονικοί κύκλοι ημιδαποί και αλλοδαποί να λησμονούν ότι η επιστημονική ανάπτυξη ζύμωση και εξέλιξη παράγουν κατά φυσικόν τρόπον την τεχνολογίαν ως αναγκαίον επακόλουθον μερικώς δε και εν παραλλήλω Ελληνικός Λόγος δια την εταιρείαν Είναι πλέον καιρός να καταβληθεί πολυμερής προσπάθεια δια την αποκατά σταση της αρμονίας και της ισορροπίας μεταξύ των παγκοσμίως αναγνωρισμέ νων και αποδεκτών μεγίστων και ανεπαναλήπτων επιτεύξεων των Ελλήνων κοσμογονία οντολογία θεολογία θρησκεία τέχνες γράμματα φιλοσοφία πολιτική κλπ και της τεχνολογίας Η αποκατάσταση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την οργάνωση παγκο σμίων συνεδρίων όπως έγινε με το αντίστοιχο στην Σάμο όπου αποκαταστάθηκε ο Αρίσταρχος ως πατήρ της Αστρονομίας Τέτοια συνέδρια σε πρώτη φάση θα μπορούσαν να αναφέρονται 1 στον Αστρολάβον των Αντικυθήρων ως του πρώτου υπολογιστού στον κόσμο 2 στο κυλινδρικόν εκπέτασμα ή κυλινδρική προβολή με σκοπόν την αποκατά σταση του Μαρίνου του Τυρίου ως πατρός της Γεωδαισίας και 3 στον Δίσκον της Φαιστού με σκοπόν την αποκατάσταση του Ποσειδωνείου του Απαμιέως ως πατρός της Τυπογραφίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η έκδοση περιέχει 1841 εικόνες περιγραφόμενες με γλαφυρότητα και απλότητα οι οποίες κατανέμονται ως εξής ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ Πλήθος εικόνων 42 Αι πολύχρωμοι σημαίαι 2 Ο ακουστικός τηλέγραφος 1 Αι Ηράκλειαι Στήλαι 4 Οι οπτικοί αναμεταδόται 10 Ο υδραυλικός τηλέγραφος 4 Ÿ Ο οπτικός τηλέγραφος 6 Τυπογραφία ο δίσκος της Φαιστού 14 τα κινητά στοιχεία του

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=55%3Aarthra4&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Η ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
  της ελληνικής γλώσσης με βασικόν αναλυτικόν όργανον την γνωμονικήν ακολουθίαν ή το γενεαλογικόν δένδρον εννοιών τόν Νόμον της Ομοιότητος Ο ερευνητής προκειμένου να μελετήσει το σημασιολογικόν και εννοιολογικόν περιεχόμενον του ονόματος λέξεως εν σχέσει με τον τρόπον που αυτό μεταβάλλεται εν ομοιότητι διαχρονικώς και εν σχέσει με τας άλλας όμοιας μορφάς ονομάτων εν τή δομή της ελληνικής γλώσσης πρέπει να εφαρμόση την Λεξαριθμικήν Θεωρίαν κατ αυτόν τον τρόπον Σημείωση Η μελέτη ολοκλήρου της αντικειμενικώς εκλεγείσης γνωμονικής ακολουθίας δεν έχει συμπεριεληφθή εις αυτήν την έκδοσιν χαρακτηρισθείσαν ως Α έκδοσιν Ο Β τόμος της Λεξαριθμικής Θεωρίας θα κυκλοφορήσει ελπίζω το 2011 Τα πορίσματα είναι αμέτρητα πρακτικώς και καλύπτουν ολόκληρον σχεδόν το επιστητόν Επιλεγμένα πορίσματα ανήκοντα εις έναν ικανοποιητικόν αριθμόν γνωστικών χώρων ταξινομημένων αλφαβητικώς συνεκεντρώθησαν εις το 5 ον ευρετήριον Αστρονομία Βιολογία Γενετική Φυτολογία Χημεία Εις τον αυστηρόν μελετητήν πρέπει να μνημονεύσω και την αποδειχθείσαν ισοδυναμίαν των δύο αλφαβητικών συστημάτων της ελληνικής γλώσσης του δεκαδικού παλαιού και του εννεαδικού νέου καθώς και την εδραίωση της φυσικής σημασίας του άκρου και μέσου λόγου χρυσής τομής με καθαρά μαθηματικά μέσα κυρίως αλλά και λεξαριθμικά δευτερευόντως Εν τή οπισθία πλευρά του εξωφύλλου ο αναγνώστης αναγιγνώσκει Ο κ Μαρκάτος εις το παρόν βιβλίον μελετά την υπόθεσιν μέσω της λεξαριθμικής θεωρίας του ότι η ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική υπό την έννοιαν Μαθηματικά το φυσικόν όργανον ερμηνείας και παραγωγής γνώσεως εις κάθε χώρον του επιστητού και ανεξάρτητα από τον χρόνον Η εφαρμογή της θεωρίας εν τή δομή της ελληνικής γλώσσης οδηγεί εις πορίσματα η επαλήθευσις των οποίων ελέγχει την συνέπειαν της ιδίας της θεωρίας Τα πορίσματα διαγράφουν ολόκληρον την καμπύλην του χρόνου από το άγνωστον παρελθόν μέχρι το άγνωστον μέλλον και εκτείνονται εις κάθε δραστηριότητα του Κόσμου και του Σύμπαντος εις κάθε εμπειρίαν και επιστήμην του ανθρώπου Η επαλήθευσις των πορισμάτων της Θεωρίας απαιτεί όπως δεχθούμε ότι Ο Έλλην

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=143%3A2010-04-15-10-05-05&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΥΡΩΕΛΛΑΣ (Η ΕΥΡΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) - ΟΡΓΑΝΟΝ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ
  βιβλίου μου Κόσμος Γνώση και Γλώσσα Πορίσματα Λεξαριθμικής Θωρίας Η Διαλεκτική των Ιδεών ως προαιρετικού διδακτικού μαθήματος Η ερωτοαπάντησις εβασίζετο εις το πόρισμα Ελλάς τροφός της Ευρώπης αλλά και εν τη παρούση ιστοσελίδι ΑΡΘΡΑ εν τώ οποίω διατυπώνεται ο αφορισμός Η τελείωσις της Ευρώπης θα πραγματοποιηθή μόνον με την παρουσίαν της Ελλάδος μόνον με την επιστροφήν της Ευρώπης εις την Αμάλθειάν της Ερμηνεύσατε τον αφορισμόν αυτόν και θετικώς και αρνητικώς Η έννοια και το περιεχόμενον της νεοεισαχθείσης λέξεως ΕυρωΕλλάς διαφαίνονται εις την ακολουθούσαν ερωτοαπάντησιν Η ερωτοαπάντησις εναρμονίζεται πλήρως προς τας διατυπωθείσας ρήσεις του Άγγλου ποιητού Selley Είμαστε όλου Έλληνες Η θρησκεία μας η φιλολογία μας οι τέχνες μας οι θεσμοί μας κτλ έχουν όλα τις ρίζες και τις πηγές τους στην Ελλάδα Εις αυτόν πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον Γκορμπατσώφ ο οποίος πριν μερικά χρόνια από σήμερον 2010 ευρεθείς εις την Ελλάδα είπε Δεν είμαστε όλοι μόνον Έλληνες πολιτιστικώς αλλά και γενετικώς Και σήμερα ακούονται ανάλογοι ρήσεις όχι μόνον από Ευρωπαίους στοχαστάς και επιστήμονας αλλά και από ομοίους των υπολοίπων ηπείρων της υδρογείου Η ευρωπαϊκή σκέψις είναι ελληνική και ολόκληρος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός τέχνη θρησκεία επιστήμη φιλοσοφία γλώσσα εις τας βασικάς δομάς εννοίας και κατευθύνσεις είναι ελληνικός Η ολοκλήρωσις της Ευρώπης όχι μόνον εντός της ΕΟΚ σήμερον Ευρωπαϊκή Ένωσις της σημερινής του δυτικού κόσμου αλλά και εντός της μελλοντικής η οποία θα συμπεριλάβη όλα τα ευρωπαϊκά έθνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθή χωρίς την παρουσίαν της Ελλάδος Δια να γίνη αυτό πρέπει η Ελλάς να είναι παρούσα εις την πορείαν της Ευρώπης προς ολοκλήρωσιν δηλαδή ενεργός ενσυνείδητη γνησία πηγαία φυσική παγκόσμια γαλαξιακή συμπαντική Τότε αυτή ανελίσσεται εντός και δια των ευρωπαϊκών εθνών αφυπνίζει τον πρωτοελληνικόν νουν των Ευρωπαίων και μετατρέπει αυτούς εις Έλληνες νέας αλλά ομοίας μορφής Με τον τρόπον αυτόν η Ελλάς διευρύνεται γεωγραφικώς και πολιτισμικώς και γίνεται η νέα

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=142%3A2010-04-15-10-02-12&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΠΑΜΜΕΓΑΣ: ΠΑγκόσμιος Μαθηματική Μελέτη Ελληνικής ΓλώσσΑΣ
  δια την ερμηνείαν του σύμπαντος και των συστατικών των αλλά και δια την παραγωγήν γνώσεων και ακόμα αυτής της γνώσεως σε οριακές περιπτώσεις Η δυνατότης αυτή απορρέει εκ της μαθηματικής δομής της Ελληνικής γλώσσης και της αξιωματικής δομής τής λεξαριθμικής θεωρίας που διερμηνεύει και απεικονίζει αυτήν Το περιοδικόν επιπροσθέτως εμελέτησε χωρίς να εξαντλήση το αντικείμενον της ερεύνης τον Κρατύλον του Πλάτωνος το βιβλίον αυτό χαρακτηρίζεται ως το πρώτον γλωσσολογικόν βιβλίον της ανθρωπότητος από τον Ε Σταμάτην το φαινόμενον του σεισμού και την ασθένειαν του καρκίνου Τα αξιωματικά πορίσματα της θεωρίας δεν γίνονται αποδεκτά γενικώς από την γλωσσολογικήν επιστήμην ενώ των υπολοίπων δύο αντικειμένων τα εξαγόμενα πορίσματα όχι μόνον συμφωνούν με τα αντίστοιχα των ειδικών επιστημών αλλά προχωρούν και πέραν αυτών Εις μερικάς περιπτώσεις η ανάλυσις οδηγεί τον φιλόσοφον και τον επιστήμονα εις απορίαν και έκπληξιν Ο Κρατύλος τού Πλάτωνος Το όνομα λαμβάνει αυτομάτως φυσικήν σημασίαν η οποία διατηρείται εν τή διαχρονική του εξελίξει χάρις στον Νόμον της Ομοιότητος Διαλεκτική ή ομοία μεταβολή Η λεξαριθμική θεωρία επιλύει τιθέμενα προβλήματα κατά τα οποία ο φιλόσοφος ο διαλεκτικός ή ο νομοθέτης καλείται να αποφασίσει αν έν όνομα λέξις είναι ορθόν ή όχι Σ αυτά ο Σωκράτης δεικνύει αδυναμίαν χαρακτηρίζων την προσπάθειαν πέραν της ανθρωπίνης νοημοσύνη Η Λεξαριθμική Θεωρία προχωρεί με τόλμην εφαρμόζει την αξιωματικήν δομήν της και λύει το τεθέν πρόβλημα Το φαινόμενο του σεισμού Η Λεξαριθμική Θεωρία αποφαίνεται ότι η βραχείας διαρκείας πρόβλεψις μερικαί ώραι πριν την εκδήλωσιν τού σεισμού τού κυρίως σεισμού όχι η στατιστική πρόβλεψις μη συνιστώσα πρόβλεψιν αλλά η μαθηματική βεβαιότητος 100 είναι αδύνατη υπό την παρούσαν γενετικήν δομήν του ανθρώπου Τό φαινόμενο του καρκίνου Η θεωρία αποφαίνεται ότι οι καρποί της γης δημητριακά και τα κηπευτικά δρουν προστατευτικώς κατά της εκδηλώσεως του καρκίνου Επίσης το ινώδες διαιτολόγιον είναι εχθρός του καρκίνου Όλα τα προηγούμενα συμφωνούν απολύτως με τα

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=141%3A2010-04-12-19-21-10&catid=36%3Aarthra&Itemid=59&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΠΑΜΜΕΓΑΣ: ΠΑγκόσμιος Μαθηματική Μελέτη Ελληνικής ΓλώσσΑΣ
  της ερεύνης τον Κρατύλον του Πλάτωνος το βιβλίον αυτό χαρακτηρίζεται ως το πρώτον γλωσσολογικόν βιβλίον της ανθρωπότητος από τον Ε Σταμάτην το φαινόμενον του σεισμού και την ασθένειαν του καρκίνου Τα αξιωματικά πορίσματα της θεωρίας δεν γίνονται αποδεκτά γενικώς από την γλωσσολογικήν επιστήμην ενώ των υπολοίπων δύο αντικειμένων τα εξαγόμενα πορίσματα όχι μόνον συμφωνούν με τα αντίστοιχα των ειδικών επιστημών αλλά προχωρούν και πέραν αυτών Εις μερικάς περιπτώσεις η ανάλυσις οδηγεί τον φιλόσοφον και τον επιστήμονα εις απορίαν και έκπληξιν Ο Κρατύλος τού Πλάτωνος Το όνομα λαμβάνει αυτομάτως φυσικήν σημασίαν η οποία διατηρείται εν τή διαχρονική του εξελίξει χάρις στον Νόμον της Ομοιότητος Διαλεκτική ή ομοία μεταβολή Η λεξαριθμική θεωρία επιλύει τιθέμενα προβλήματα κατά τα οποία ο φιλόσοφος ο διαλεκτικός ή ο νομοθέτης καλείται να αποφασίσει αν έν όνομα λέξις είναι ορθόν ή όχι Σ αυτά ο Σωκράτης δεικνύει αδυναμίαν χαρακτηρίζων την προσπάθειαν πέραν της ανθρωπίνης νοημοσύνη Η Λεξαριθμική Θεωρία προχωρεί με τόλμην εφαρμόζει την αξιωματικήν δομήν της και λύει το τεθέν πρόβλημα Το φαινόμενο του σεισμού Η Λεξαριθμική Θεωρία αποφαίνεται ότι η βραχείας διαρκείας πρόβλεψις μερικαί ώραι πριν την εκδήλωσιν τού σεισμού τού κυρίως σεισμού όχι η στατιστική πρόβλεψις μη συνιστώσα πρόβλεψιν αλλά η μαθηματική βεβαιότητος 100 είναι αδύνατη

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=141%3A2010-04-12-19-21-10&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Η ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΚΟΣΜΑ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 1976 (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΗΣ)
  Κοσμικαί Σημασίαι επίσης δεν είναι ξέναι μεταξύ των αλλά ανάγονται εις την αυτήν πρότυπον σημασίαν την Λεξαρχήν Λ ως τομήν των Υπόδειγμα ΚΣ1 βάβαξ 66 κεκράκτης παγιδευτής ΚΣ2 διάβημα 66 βήμα εις το πέραν ΚΣ3 ζημία 66 βλάβη ποινή ΚΣ4 ήθημα 66 το διυλισμένον ΚΣ5 ίζημα 66 το κατακάθισμα ΚΣ6 κήλη 66 πρήξιμον καταίβασμα Λεξαρχή Η μονόδρομος κίνησις του όντος Σχέσις τής Λεξάρχης Λ και των Κοσμικών Σημασιών της ΚΣ Ο γαλαξίας της Ελληνικής Γλώσσης Ισόψηφος ομάς αποτελουμένη εκ τριών Κοσμικών Σημασιών ΚΣ μετά των Διαχρονικών Σημασιών των ΔΣ και της Λεξάρχης των Λ ως τομήν των Τό Σύστημα αυτό ονομάζεται Λεξίας και αισθητοποιείται διά του Γαλαξίου όπου το νοητόν κέντρον τού γαλαξίου είναι η Λεξάρχη τού Λεξίου ή της Ισοψήφου Ομάδος ήλιοι είναι αι Κοσμικαί Σημασίαι και πλανήται είναι αι Διαχρονικαί Σημασίαι Αίτημα 2Α Εάν δύο ή περισσότεραι λέξεις είναι λεξαριθμικώς ίσαι ή ισόψηφοι τότε τα απεικονιζόμενα εις αυτάς όντα ανήκουν εν τώ Είναι Ε το δυνάμει υπάρχειν Το Σύμπαν Σ μετά των τριών συστατικών μερών του Ε Γ και Κ Ε Το Είναι το δυνάμει υπάρχειν το αδιαμόρφωτον μέρος τού Σύμπαντος Γ Το Γίγνεσθαι το ενεργεία υπάρχειν το διαμορφούμενον μέρος τού Σύμπαντος Κ Ο Κόσμος το εν πραγματικότητι υπάρχειν το διαμορφωμένον μέρος τού Σύμπαντος Σ Ορισμοί Γνωμονική Ακολουθία ή γενεαλογικόν δένδρον εννοιών Είναι μία ακολουθία φυσικών αριθμών ακεραίων και θετικών με την ιδιότητα κάθε μέλος της από τού τρίτου και πέραν να ισούται με το άθροισμα των δύο προηγουμένων Μία τοιαύτη ακολουθία παράγεται τή βοηθεία τού Μαθηματικού Αλγορίθμου τής Λεξαριθμικής Θεωρίας δοθέντος ενός φυσικού αριθμού 1 2 3 4200 Ο αλγόριθμος βασίζεται εις την ακολουθίαν Fibonacci την Φυσικήν Γνωμονικήν Ακολουθίαν τών Ελλήνων 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 Λεξαριθμική Γνωμονική Ακολουθία Είναι μία ακολουθία Λεξαρίθμων ή λέξεων θεωρουμένων ως αριθμών κατά την οποίαν εκάστη λέξις ισούται με το άθροισμα των δύο προηγουμένων λέξεων από τού τρίτου και πέραν Το Άρθρον Το στοιχείον α είναι λεξαριθμικώς το ελάχιστον άρθρον Τό άρθρον ο η το είναι διττόν δυϊκόν και θετικόν ή αθροιστικόν και αρνητικόν ή στερητικόν Επομένως υφίσταται εννοιολογική διάστασις μεταξύ τής ανάρθρου λέξεως άνευ άρθρου και της ενάρθρου μετά του άρθρου Το άναρθρον όνομα απλούν όνομα λέξις απεικονίζει το αδιάμορφωτον όν και ως εκ τούτου ανήκει εις το Είναι το δυνάμει υπάρχειν Το έναρθρον όνομα απλούν όνομα λέξις απεικονίζει το διαμορφούμενον όν και ως εκ τούτου ανήκει εις το Γίγνεσθαι το ενεργεία υπάρχειν Το διαμορφούμενον όν εν καιρώ λαμβάνει την μεγίστην ανάπτυξίν του και γίνεται διαμορφωμένον όν οπότε αυτό ανήκει πλέον εις τον Κόσμον Όπως ο αριθμός ούτω και το άρθρον αρθροί συνδέει δύο πράγματα ούτως ώστε αυτά να ευρίσκωνται εν δυναμική ισορροπία αρμονία Ιδιαιτέρως το άρθρον αρθροί αμφιδρόμως το άναρθρον όνομα εν τώ νοητώ κόσμω το Είναι μετά του ενάρθρου ονόματος εν τώ πραγματικώ και αδιατάκτω κόσμω το Γίγνεσθαι καθώς και εν τώ διατακτώ κόσμω ο Κόσμος Το άναρθρον όν είναι η στοιχειώδης μορφή τού ενάρθρου όντος το όν του οποίου η εγγράμματος μορφή όνομα ή λέξις είναι άναρθρος

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=47:lexartheoria&Itemid=55&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Τιμοκατάλογος
  1 η 1999 2α 162 960 7715 18 7 960 7715 20 9 00 6 Η ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ἡ Γλῶσσα τῶν Γλωσσῶν Βιβλίον 30 00 Λάρισα 1989 448 00 7 ΕΥΡΩ ΕΛΛΑΣ ἡ Εὐρεῖα Ἑλλάς Εφημερίς ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Λάρισα 1990 2000 40 φύλλα 00 8 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗ ΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Ἡ Ὁμοία Μεταβολή τῆς Πρωτογλώσσης Βιβλίον 15 00 Λάρισα 1998 178 00 9 ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟ ΝΩΝ Διά ταῆς Λεξαριθμικῆς Θεωρίας Βιβλίον 20 00 Λάρισα 1999 304 960 7715 18 7 0 10 ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ Το Ἑλληνοπρεπές Γονίδιον Ηέλλην Βιβλίον 25 00 Λάρισα 2000 Ἑλλ Λόγος 414 960 7715 21 7 011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Μετ Ἐφαρμογῶν στήν Οἰκονομίαν καί Διοίκησην Βιβλίον 25 00 Λάρισα 2001 Ἑλλ Λόγος 400 960 7715 23 3 012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βιβλίον 25 00 Λάρισα 2005 Ἑλλ Λόγος 388 960 7715 22 5 01 3 ΚΟΣΜΟΛΩΣΣΑ Τό Λεξαριθμικόν Λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης ἀρχαία νέα μορφή 256 000 λέξεις Λεξικόν Σύστημα MS DOS ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΡΘΗ 01 4 ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 106 Χάρται Γεωδαιτικοί Χάρται ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ Λάρισα 2002 Διαστ 90Χ60 960 77 7715 01 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Λάρισα 2001 700 01 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1841 εἰκόνες Σύμπακτος δίσκος CD 5 00 Λάρισα 2003 960 7715 10 5 01 7 Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Το Μοναδικόν Θαῦμα Τρεις τόμοι 21 00 Θεσ λονίκη 200 3 Εκδ Κάδμος 348 324 364 960 8184 52 5 960 8184 53 3 960 8184 54 1 018 ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Βιβλίον ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗ Λάρισα 2003 Ἑλλ Λόγος 360 960 7715 71 3 019 ΤΟ DNA ΟΜΙΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πλατωνικοί Διάλογοι Βιβλίον 25 00 Λάρισα 2006 Ἑλλ Λόγος 288 960 7715 73 Χ 0 20 ΤΟ ΙΣΟΨΗΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Κλειδί διά τούς Νοήμονας Ὑπολογιστάς Βιβλίον

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=48:timokatalogos&Itemid=56&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Τιμοκατάλογος
  ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗ Λάρισα 1987 1 η 1999 2α 162 960 7715 18 7 960 7715 20 9 00 6 Η ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ἡ Γλῶσσα τῶν Γλωσσῶν Βιβλίον 30 00 Λάρισα 1989 448 00 7 ΕΥΡΩ ΕΛΛΑΣ ἡ Εὐρεῖα Ἑλλάς Εφημερίς ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Λάρισα 1990 2000 40 φύλλα 00 8 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗ ΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Ἡ Ὁμοία Μεταβολή τῆς Πρωτογλώσσης Βιβλίον 15 00 Λάρισα 1998 178 00 9 ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟ ΝΩΝ Διά ταῆς Λεξαριθμικῆς Θεωρίας Βιβλίον 20 00 Λάρισα 1999 304 960 7715 18 7 0 10 ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ Το Ἑλληνοπρεπές Γονίδιον Ηέλλην Βιβλίον 25 00 Λάρισα 2000 Ἑλλ Λόγος 414 960 7715 21 7 011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Μετ Ἐφαρμογῶν στήν Οἰκονομίαν καί Διοίκησην Βιβλίον 25 00 Λάρισα 2001 Ἑλλ Λόγος 400 960 7715 23 3 012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βιβλίον 25 00 Λάρισα 2005 Ἑλλ Λόγος 388 960 7715 22 5 01 3 ΚΟΣΜΟΛΩΣΣΑ Τό Λεξαριθμικόν Λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης ἀρχαία νέα μορφή 256 000 λέξεις Λεξικόν Σύστημα MS DOS ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΡΘΗ 01 4 ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 106 Χάρται Γεωδαιτικοί Χάρται ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ Λάρισα 2002 Διαστ 90Χ60 960 77 7715 01 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Λάρισα 2001 700 01 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1841 εἰκόνες Σύμπακτος δίσκος CD 5 00 Λάρισα 2003 960 7715 10 5 01 7 Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Το Μοναδικόν Θαῦμα Τρεις τόμοι 21 00 Θεσ λονίκη 200 3 Εκδ Κάδμος 348 324 364 960 8184 52 5 960 8184 53 3 960 8184 54 1 018 ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΑΣΤΡΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Βιβλίον ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗ Λάρισα 2003 Ἑλλ Λόγος 360 960 7715 71 3 019 ΤΟ DNA ΟΜΙΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πλατωνικοί Διάλογοι Βιβλίον 25 00 Λάρισα 2006 Ἑλλ Λόγος 288 960 7715 73 Χ 0 20 ΤΟ ΙΣΟΨΗΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Κλειδί διά

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=48:timokatalogos&Itemid=56&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive •