archive-gr.com » GR » H » HELLENES-MARKATOS.GR

Total: 348

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  αλφαβήτου εκ του μοναδικού ελληνικού αλφαριθμητικού Φρυκτωρίες Πυρσείες μετά διόπτρας Σήματα Μορς η θεμελίωση των αρχών της κρυπτογραφίας Σήματα λυγρά απλή κρυπτεία σκυτάλη των Σπαρτιατών η οποία πρέπει να αντανακλά την διπλή κρυπτεία σκυτάλη επινόηση καθ Μαρκάτου η οποία προσομοιώνεται με την διπλή έλικα της βιομονάδος δηλαδή του DNA η εδραίωση της υπολογιστικής και των υπολογιστικών μηχανών γηίνων και διαστημικών Άβαξ οδοντωτός τροχός πλανητάριον διαφορικόν οδόμετρον δρομόμετρον διόπτρα αστρολάβος των Αντικυθήρων η επινόηση της κυλινδρικής προβολής ή του κυλινδρικού εκπετάσματος κατασκευή χαρτών γηίνων και ουρανίων Γεωγραφικά συστήματα ο ορισμός και η κατασκευή της πρώτης έλικος αρχής και βάσεως όλων των καμπυλών επιπέδων και στερεών ατέρμων κοχλίας η κατασκευή της πρώτης πτητικής μηχανής αρχή της αεριωθήσεως αρχή της δράσεως αντιδράσεως η σύλληψη των αρχών της αυτοματοποιικής ή αυτοματοιητικής κατασκευή αυτομάτων και της ατμοκινήσεως ατμομηχανή και όλα αυτά ενδεικτικώς μάς οδηγούν στην παραδοχή ότι οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν και θεμελίωσαν την διαχρονική τεχνολογία σε βαθμό εφάμιλλον και ισοδύναμον με τις άλλες μεγάλες επιτεύξεις τους δηλαδή την θεολογία την οντολογία την κοσμογονία την τέχνη την τεχνική τα γράμματα τα μαθηματικά τις επιστήμες και τη φιλοσοφία Αυτή η ιστορική τεχνολογία από του 600 π Χ αποτελεί βαθμιαίαν αναβίωση της μυθολογικής τεχνολογίας των Ελλήνων Ιλιάς

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=35%3Adialexeis&id=377%3A2014-01-22-18-35-03&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ: ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΣΥΝΤ. ΕΙΣ ΕΦ. ΕΛ. ΩΡΑ
  Εις τον κ Ησαϊα Κωνσταντινίδη Αθήναι Σάββατον 15 Φεβρουαρίου 2014 Εις την συνέντευξιν αυτήν ο καθηγητής Κοσμάς Μιλτ Μαρκάτος εξιστορεί την διαδρομήν ιδρύσεως της Λεξαριθμικής θεωρίας από τού έτους 1973 περιγράφει εν συντομία την αξιωματικήν της δομήν και την συνεχή προσπάθειάν του αυή να γίνει αποδεκτή υπό της επιστημονικής κοινότητος αναφέρει τα εμπόδια που συναντά τιθέμενα υπό αυτοκλήτων ερευνητών μη εχόντων ουδεμίαν σχέσιν με την επιστήμην διασαφηνίζει τό τί σημαίνει

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=380%3A2014-02-26-10-50-04&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΈΛΛΗΝ ΦΥΣΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ
  εφ όσον το δημοκρατικός ανήκει ή αναφέρεται σ αυτήν Άρα θ αναζητήσουμε την ετυμολογίαν της λέξεως τό έτυμον την αλήθειαν την φύση της με την μεγίστην προσέγγιση Την πρώτην προσέγγισή της λαμβάνουμε αμέσως εκ των συνθετικών στοιχείων της λέξεως τών δήμος και κράτος δηλαδή δημοκρατία είναι η δύναμη κράτος του δήμου της πλειοψηφίας ή ως ένας ελάχιστος ορισμός Δημοκρατία είναι η δύναμη του αριθμού ως άθροισμα ομολόγων ατόμων η ελευθερία τού λόγου διαμορφώνει τον αριθμόν που αποτελεί την ποσοτικήν έκφραση της δημοκρατίας δημοκρατία λόγω ενώ η άσκηση της δημοκρατίας εκδηλώνεται ως έργον που αποτελεί την ποιοτικήν έκφραση της δημοκρατίας δημοκρατία έργω Άλλά πού ευρίσκεται η φύση της δημοκρατίας αφού ο αριθμός διαμορφώνεται εκ τού λόγου Επομένως η δύναμη του αριθμού πρέπει να προέρχεται εκ της δυνάμεως του λόγου Πώς όμως Ίσως να επιτυγχάναμε τον στόχον αν αντί του ιωνικού τύπου δήμος χρησιμοποιούσαμε τον δωρικόν τύπον δάμος μια και οι δωρικοί τύποι θεωρούνται παλαιότεροι των ιωνικών αναφορικά με τον ακριβέστερον ασφαλέστερον και ταχύτερον προσδιορισμόν της ετυμολογίας μιας λέξεως Το δάμος ανάγεται στην ρίζαν Δαμ και το αντίστοιχον ρήμα είναι το δαμάζω δαμάζειν Έτσι η δύναμη του αριθμού γίνεται δύναμη τού δαμάζειν και αναφέρεται οπωσδήποτε στον λόγον Είμαστε τώρα σε θέση να αναδείξουμε την φύση της δημοκρατίας είναι η δύναμη τού δαμάζειν τους λαούς δια του λόγου και σ αυτήν ανήκει κατά φύση ο Έλλην ο δαμάζων καί συναρμόζων ομοειδη ετερόγνωμα στοιχεια σε ενιαιον αρμονικόν σύνολον Λόγω των απεριορίστων δυνάμεων του λόγου Ο λόγος ανθρώπους κυβερνά Επίκουρος η διαμόρφωση του αριθμού της πλειοψηφίας δηλαδή της ποσοτικής εκφράσεως της δημοκρατίας δύναται να επιτευχθεί ευκόλως ταχέως και ανωδύνως και ως εκ τούτου υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος αυτός ο λόγος να υποκαταστήσει πλήρως το μελλοντικόν έργον ποιοτική δημοκρατία με αποτέλεσμα η Χώρα να κυβερνάται μόνον από τον λόγον λόγος έργου σκιά Δημόκριτος Άρα λοιπόν απαιτείται

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=378%3A2014-02-22-17-32-37&catid=36%3Aarthra&Itemid=59&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΙΣ ΈΛΛΗΣΙ !
  την µηδενικήν ελευθερίαν Γ κάθε πολιτικόν σύστη µ α κινείται µ εταξύ του πλήρους µ έτρου και της µ ηδενικής ελευθερίας τυραννία βασιλεία µ οναρχία δικτατορία και του µ ηδενικού µ έτρου και της πλήρους ελευθερίας αναρχία Η πορεία των εκκινά εκ του µηδενικού µέτρου ανέρχεται βαθµιαία αλλά παραµένουν κατά φύσει στην µέσην στάθµην Ουσιαστικώς δηλαδή τα έθνη αυτά δεν διαφέρουν της συντριπτικής πλειονότητος των πολιτών ενός έθνους τα οποία όπως ελέχθη προηγουµένως κινούνται περί την µετριότητα περί το χρυσούν µέσον του Αριστοτέλους και δέν δύνανται να παράξουν παγκόσµιον πολιτισµόν Τουνα ντίον οι Έλληνες είτε ως άτοµα είτε ως ολότης σύµπαν το έθνος κινούνται από την έλλειψιν το ε λάχιστον όριον Μ 0 κατευθείαν προς την υπερβολήν το µέγιστον όριον το πλήρες µέτρον Μ 1 βλέπε εφηµ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 2 2013 Ελλάς αθεσµίας χώρα χωρίς κατά φύσει νά παραµένουν στην µέσην στάθµην Απεχθάνονται την µετριότητα και επιθυµούν κατά φύση την άνοδον και την ταύ τισή των µε το πλήρες µέτρον Αυτή είναι η φύση η µοίρα και η αποστολή των Ελλήνων να δηµιουρ γούν παγκόσµιον πολιτισµόν κλασική εποχή ή να τον ανανεώνουν Αναγέννηση όταν έλθει το πλή ρωµα του χρόνου και αφού έχει προηγηθεί µακροχρόνιος επίπονος και συνεχής έλλογος ζύµωση Αυτό το πόρισ Σηµείωση Τα παρόντα πορίσµατα της Λεξαριθµικής θεωρίας βασίσθηκαν στην εν τη δοµή της Ελ ληνικής γλώσσης ενυπάρχουσαν και προϋπάρχουσαν από χιλιάδες χρόνων εντυπωσιακήν ισοψηφίαν ΜΕΤΡΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5651α 1 Η Λεξαριθµική θεωρία ανακοινώθηκε το έτος 1976 στο ΤΕΙ Λαρίσης δηµοσιεύθηκε εν συντοµία µεν στο περιοδικόν ΠΑΜΜΕ ΓΑΣ ΠΑγκόσµιος Μαθηµατική Μελέτη Ελληνικής ΓλώσΑΣ Ιανουάριος 1980 εν πλήρει δε αναπτύξει στο σύγγραµµα Η ΛΕΞΑ ΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1989 Η θεωρία είναι αξιωµατική σύνολον αιτηµάτων και αξιωµάτων εκκινά εκ του αλφαριθµητικού συστήµατος των Ελλήνων µονά δες Α 1 Β 2 Γ 3 4 Ε 5 ίγαµµα Ζ 7 Η 8 Θ 9 δεκάδες Ι 10 Κ 20 Λ 30 Μ 40 Ν 50 Ξ 60 Ο 70 Π 80 ΚΟΠΠΑ εκατοντάδες Ρ 100 Σ 200 Τ 300 Υ 400 Φ 500 Χ 600 Ψ 700 Ω 800 ΣΑΜΠΙ όπου κάθε λέξη είναι αριθµός λαµβανό µενος δια προσθέσεως των γραµµάτων αριθµών Χρησιµοποιούνται τέσσερες σχέσεις µε φυσική σηµασία 1 η τοµή τών εννοιών ισοψηφία οι έννοιες έχουν κοινόν τόπον π χ α ΜΕΤΡΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 565 2 ο αθροιστικός νόµος λέξεις διαφέρουσες κατάµονάδα οι έννοιες τείνουν να ταυτισθούν οριακώς π χ ΟΛΥΜΠΟΣ και ΟΥΡΑΝΟΣ 3 ο νόµος τής οµοιότητος οι έννοιες διαι ρούµενες δίδουν µίαν δύναµη της χρυσής τοµής Φ π χ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝ ΦΦΦΦ 4 η διαπασών µουσική do do λόγος 2 η έννοια στον αριθµητή γεννάται από και καταλήγει στην έννοια του παρονοµαστού π χ Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 2 Η θεωρία εφαρµοζόµενη στη δοµή τής Ελληνικής γλώσσης παράγει αντικειµενικές γνώσεις αλλά και την ίδια τη Γνώση οριακώς αντιπαρατίθεται προς την επιστήµην π χ καρκίνος σεισµός επαληθεύουσα τίς θέσεις τις καί ενίοτε υπερβαίνει αυτήν Γα η κοινοβουλευτική δη µ οκρατία και κυρίως η η µ οκρατία των αρ χαίων Ελλήνων κινείται πρέπει να κινείται περί την µ έσην στάθ

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=376%3A2014-01-21-17-31-23&catid=36%3Aarthra&Itemid=59&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΣΥΜΠΑΚΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD)
  συγκεντρωθεί σ ένα σύμπακτον δίσκον όπου ο ενδιαφερόμενος με απλούς χειρισμούς της βάσεως δεδομένων θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί ή και να μελετά την εξελικτικήν πορείαν σε όλες τις εκφάνσεις και εφαρμογές της Συγχρόνως ο Νεοέλλην θα συνειδητοποιεί και θα εδραιώνει βαθμιαία ότι η αναπτυχθείσα τεχνική και τεχνολογία στο διάβα των χιλιάδων ετών κινείται εν αρμονία συγχρόνως εν παραλλήλω και κατ ακολουθίαν προς την θεμελίωση ανάπτυξη και εξέλιξη των Μαθηματικών και των θετικών επιστημών των οποίων κυρίως η τεχνολογία αποτελεί το φυσικόν επακό λουθον αλλά και των άλλων μεγάλων συλλήψεων και επιτεύξεων του ανθρώπου όπως η θεολογία η οντολογία η τέχνη τα γράμματα και η φιλοσοφία Στους ερευνητές και σχολιαστές του δυτικού κόσμου κυρίως λόγω ελλιπούς κατανοήσε ως των αρχαίων κειμένων αν όχι λόγω σκοπιμότητος όπως σε πολλά άλλα πράγματα έχει εδραιωθεί η πεποίθηση φθάσασα μέχρι και διατύπωση θέσεων και αυτές τις θέσεις αναμα σούν γενικώς οι επιστήμονές μας πάνω από 150 έτη ότι οι Αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζουν αδικαιολόγητα κενά ή επισημαίνουν μικρά μέχρι και ανύπαρκτον πρόοδον στην ανάπτυξη της τεχνολογίας σε αντιδιαστολή με την κοινήν αποδοχήν των άλλων ανωτέρω επιτεύξεών των Πώς γίνεται όμως αυτοί οι επιστημονικοί κύκλοι ημιδαποί και αλλοδαποί να λησμονούν ότι η επιστημονική ανάπτυξη ζύμωση και εξέλιξη παράγουν κατά φυσικόν τρόπον την τεχνολογίαν ως αναγκαίον επακόλουθον μερικώς δε και εν παραλλήλω Ελληνικός Λόγος δια την εταιρείαν Είναι πλέον καιρός να καταβληθεί πολυμερής προσπάθεια δια την αποκατά σταση της αρμονίας και της ισορροπίας μεταξύ των παγκοσμίως αναγνωρισμέ νων και αποδεκτών μεγίστων και ανεπαναλήπτων επιτεύξεων των Ελλήνων κοσμογονία οντολογία θεολογία θρησκεία τέχνες γράμματα φιλοσοφία πολιτική κλπ και της τεχνολογίας Η αποκατάσταση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την οργάνωση παγκο σμίων συνεδρίων όπως έγινε με το αντίστοιχο στην Σάμο όπου αποκαταστάθηκε ο Αρίσταρχος ως πατήρ της Αστρονομίας Τέτοια συνέδρια σε πρώτη φάση θα μπορούσαν να αναφέρονται 1 στον Αστρολάβον των Αντικυθήρων ως του πρώτου υπολογιστού στον κόσμο 2 στο κυλινδρικόν εκπέτασμα ή κυλινδρική προβολή με σκοπόν την αποκατά σταση του Μαρίνου του Τυρίου ως πατρός της Γεωδαισίας και 3 στον Δίσκον της Φαιστού με σκοπόν την αποκατάσταση του Ποσειδωνείου του Απαμιέως ως πατρός της Τυπογραφίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η έκδοση περιέχει 1841 εικόνες περιγραφόμενες με γλαφυρότητα και απλότητα οι οποίες κατανέμονται ως εξής ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ Πλήθος εικόνων 42 Αι πολύχρωμοι σημαίαι 2 Ο ακουστικός τηλέγραφος 1 Αι Ηράκλειαι Στήλαι 4 Οι οπτικοί αναμεταδόται 10 Ο υδραυλικός τηλέγραφος 4 Ÿ Ο οπτικός τηλέγραφος 6 Τυπογραφία ο δίσκος της Φαιστού 14 τα κινητά στοιχεία του Ποσειδωνείου 1 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ πλήθος εικόνων 37 Η κρυπτεία σκυτάλη 1 Το κωδικόν μοιρογνωμόνιον του Αινείου 1 Τα δίπτυχα κεκυρωμένα πινακίδια 10 Οι κρυπτογραφικοί κώδικες 15 Η ταχυγραφία 10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ πλήθος εικόνων 92 Ο Δίολκος και το ελλαδικόν οδικόν δίκτυον 7 Ο υδραγωγός της Σάμου 22 Η αποξήρανσις της λίμνης Πτεχών 4 Αι υδραυλικαί εγκαταστάσεις της Περαχώρας 15 Τα μεταλλεία του Λαυρείου 39 Οι κατακόμβαι της Μήλου 5 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ πλήθος εικόνων 55 Ο ναός της Αρτέμιδος εν Εφέσω 10 Το Μαυσωλείον της Αλικαρνασού 13 Ο Φάρος της Αλεξανδρείας 12 Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνος 8 Το θέα

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Aarthra4&catid=36%3Aarthra&Itemid=59&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Η ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
  λεξαριθμικής θεωρίας εν τή δομή της ελληνικής γλώσσης με βασικόν αναλυτικόν όργανον την γνωμονικήν ακολουθίαν ή το γενεαλογικόν δένδρον εννοιών τόν Νόμον της Ομοιότητος Ο ερευνητής προκειμένου να μελετήσει το σημασιολογικόν και εννοιολογικόν περιεχόμενον του ονόματος λέξεως εν σχέσει με τον τρόπον που αυτό μεταβάλλεται εν ομοιότητι διαχρονικώς και εν σχέσει με τας άλλας όμοιας μορφάς ονομάτων εν τή δομή της ελληνικής γλώσσης πρέπει να εφαρμόση την Λεξαριθμικήν Θεωρίαν κατ αυτόν τον τρόπον Σημείωση Η μελέτη ολοκλήρου της αντικειμενικώς εκλεγείσης γνωμονικής ακολουθίας δεν έχει συμπεριεληφθή εις αυτήν την έκδοσιν χαρακτηρισθείσαν ως Α έκδοσιν Ο Β τόμος της Λεξαριθμικής Θεωρίας θα κυκλοφορήσει ελπίζω το 2011 Τα πορίσματα είναι αμέτρητα πρακτικώς και καλύπτουν ολόκληρον σχεδόν το επιστητόν Επιλεγμένα πορίσματα ανήκοντα εις έναν ικανοποιητικόν αριθμόν γνωστικών χώρων ταξινομημένων αλφαβητικώς συνεκεντρώθησαν εις το 5 ον ευρετήριον Αστρονομία Βιολογία Γενετική Φυτολογία Χημεία Εις τον αυστηρόν μελετητήν πρέπει να μνημονεύσω και την αποδειχθείσαν ισοδυναμίαν των δύο αλφαβητικών συστημάτων της ελληνικής γλώσσης του δεκαδικού παλαιού και του εννεαδικού νέου καθώς και την εδραίωση της φυσικής σημασίας του άκρου και μέσου λόγου χρυσής τομής με καθαρά μαθηματικά μέσα κυρίως αλλά και λεξαριθμικά δευτερευόντως Εν τή οπισθία πλευρά του εξωφύλλου ο αναγνώστης αναγιγνώσκει Ο κ Μαρκάτος εις το παρόν βιβλίον μελετά την υπόθεσιν μέσω της λεξαριθμικής θεωρίας του ότι η ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική υπό την έννοιαν Μαθηματικά το φυσικόν όργανον ερμηνείας και παραγωγής γνώσεως εις κάθε χώρον του επιστητού και ανεξάρτητα από τον χρόνον Η εφαρμογή της θεωρίας εν τή δομή της ελληνικής γλώσσης οδηγεί εις πορίσματα η επαλήθευσις των οποίων ελέγχει την συνέπειαν της ιδίας της θεωρίας Τα πορίσματα διαγράφουν ολόκληρον την καμπύλην του χρόνου από το άγνωστον παρελθόν μέχρι το άγνωστον μέλλον και εκτείνονται εις κάθε δραστηριότητα του Κόσμου και του Σύμπαντος εις κάθε εμπειρίαν και επιστήμην του ανθρώπου Η επαλήθευσις των πορισμάτων της Θεωρίας απαιτεί

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=143%3A2010-04-15-10-05-05&catid=36%3Aarthra&Itemid=59&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΈΛΛΗΝ ΦΥΣΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ
  δημοκρατικός ανήκει ή αναφέρεται σ αυτήν Άρα θ αναζητήσουμε την ετυμολογίαν της λέξεως τό έτυμον την αλήθειαν την φύση της με την μεγίστην προσέγγιση Την πρώτην προσέγγισή της λαμβάνουμε αμέσως εκ των συνθετικών στοιχείων της λέξεως τών δήμος και κράτος δηλαδή δημοκρατία είναι η δύναμη κράτος του δήμου της πλειοψηφίας ή ως ένας ελάχιστος ορισμός Δημοκρατία είναι η δύναμη του αριθμού ως άθροισμα ομολόγων ατόμων η ελευθερία τού λόγου διαμορφώνει τον αριθμόν που αποτελεί την ποσοτικήν έκφραση της δημοκρατίας δημοκρατία λόγω ενώ η άσκηση της δημοκρατίας εκδηλώνεται ως έργον που αποτελεί την ποιοτικήν έκφραση της δημοκρατίας δημοκρατία έργω Άλλά πού ευρίσκεται η φύση της δημοκρατίας αφού ο αριθμός διαμορφώνεται εκ τού λόγου Επομένως η δύναμη του αριθμού πρέπει να προέρχεται εκ της δυνάμεως του λόγου Πώς όμως Ίσως να επιτυγχάναμε τον στόχον αν αντί του ιωνικού τύπου δήμος χρησιμοποιούσαμε τον δωρικόν τύπον δάμος μια και οι δωρικοί τύποι θεωρούνται παλαιότεροι των ιωνικών αναφορικά με τον ακριβέστερον ασφαλέστερον και ταχύτερον προσδιορισμόν της ετυμολογίας μιας λέξεως Το δάμος ανάγεται στην ρίζαν Δαμ και το αντίστοιχον ρήμα είναι το δαμάζω δαμάζειν Έτσι η δύναμη του αριθμού γίνεται δύναμη τού δαμάζειν και αναφέρεται οπωσδήποτε στον λόγον Είμαστε τώρα σε θέση να αναδείξουμε την φύση της δημοκρατίας είναι η δύναμη τού δαμάζειν τους λαούς δια του λόγου και σ αυτήν ανήκει κατά φύση ο Έλλην ο δαμάζων καί συναρμόζων ομοειδη ετερόγνωμα στοιχεια σε ενιαιον αρμονικόν σύνολον Λόγω των απεριορίστων δυνάμεων του λόγου Ο λόγος ανθρώπους κυβερνά Επίκουρος η διαμόρφωση του αριθμού της πλειοψηφίας δηλαδή της ποσοτικής εκφράσεως της δημοκρατίας δύναται να επιτευχθεί ευκόλως ταχέως και ανωδύνως και ως εκ τούτου υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος αυτός ο λόγος να υποκαταστήσει πλήρως το μελλοντικόν έργον ποιοτική δημοκρατία με αποτέλεσμα η Χώρα να κυβερνάται μόνον από τον λόγον λόγος έργου σκιά Δημόκριτος Άρα λοιπόν απαιτείται οριοθέτηση του λόγου

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=378%3A2014-02-22-17-32-37&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΙΣ ΈΛΛΗΣΙ !
  κάθε πολιτικόν σύστη µ α κινείται µ εταξύ του πλήρους µ έτρου και της µ ηδενικής ελευθερίας τυραννία βασιλεία µ οναρχία δικτατορία και του µ ηδενικού µ έτρου και της πλήρους ελευθερίας αναρχία Η πορεία των εκκινά εκ του µηδενικού µέτρου ανέρχεται βαθµιαία αλλά παραµένουν κατά φύσει στην µέσην στάθµην Ουσιαστικώς δηλαδή τα έθνη αυτά δεν διαφέρουν της συντριπτικής πλειονότητος των πολιτών ενός έθνους τα οποία όπως ελέχθη προηγουµένως κινούνται περί την µετριότητα περί το χρυσούν µέσον του Αριστοτέλους και δέν δύνανται να παράξουν παγκόσµιον πολιτισµόν Τουνα ντίον οι Έλληνες είτε ως άτοµα είτε ως ολότης σύµπαν το έθνος κινούνται από την έλλειψιν το ε λάχιστον όριον Μ 0 κατευθείαν προς την υπερβολήν το µέγιστον όριον το πλήρες µέτρον Μ 1 βλέπε εφηµ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 2 2013 Ελλάς αθεσµίας χώρα χωρίς κατά φύσει νά παραµένουν στην µέσην στάθµην Απεχθάνονται την µετριότητα και επιθυµούν κατά φύση την άνοδον και την ταύ τισή των µε το πλήρες µέτρον Αυτή είναι η φύση η µοίρα και η αποστολή των Ελλήνων να δηµιουρ γούν παγκόσµιον πολιτισµόν κλασική εποχή ή να τον ανανεώνουν Αναγέννηση όταν έλθει το πλή ρωµα του χρόνου και αφού έχει προηγηθεί µακροχρόνιος επίπονος και συνεχής έλλογος ζύµωση Αυτό το πόρισ Σηµείωση Τα παρόντα πορίσµατα της Λεξαριθµικής θεωρίας βασίσθηκαν στην εν τη δοµή της Ελ ληνικής γλώσσης ενυπάρχουσαν και προϋπάρχουσαν από χιλιάδες χρόνων εντυπωσιακήν ισοψηφίαν ΜΕΤΡΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5651α 1 Η Λεξαριθµική θεωρία ανακοινώθηκε το έτος 1976 στο ΤΕΙ Λαρίσης δηµοσιεύθηκε εν συντοµία µεν στο περιοδικόν ΠΑΜΜΕ ΓΑΣ ΠΑγκόσµιος Μαθηµατική Μελέτη Ελληνικής ΓλώσΑΣ Ιανουάριος 1980 εν πλήρει δε αναπτύξει στο σύγγραµµα Η ΛΕΞΑ ΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1989 Η θεωρία είναι αξιωµατική σύνολον αιτηµάτων και αξιωµάτων εκκινά εκ του αλφαριθµητικού συστήµατος των Ελλήνων µονά δες Α 1 Β 2 Γ 3 4 Ε 5 ίγαµµα Ζ 7 Η 8 Θ 9 δεκάδες Ι 10 Κ 20 Λ 30 Μ 40 Ν 50 Ξ 60 Ο 70 Π 80 ΚΟΠΠΑ εκατοντάδες Ρ 100 Σ 200 Τ 300 Υ 400 Φ 500 Χ 600 Ψ 700 Ω 800 ΣΑΜΠΙ όπου κάθε λέξη είναι αριθµός λαµβανό µενος δια προσθέσεως των γραµµάτων αριθµών Χρησιµοποιούνται τέσσερες σχέσεις µε φυσική σηµασία 1 η τοµή τών εννοιών ισοψηφία οι έννοιες έχουν κοινόν τόπον π χ α ΜΕΤΡΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 565 2 ο αθροιστικός νόµος λέξεις διαφέρουσες κατάµονάδα οι έννοιες τείνουν να ταυτισθούν οριακώς π χ ΟΛΥΜΠΟΣ και ΟΥΡΑΝΟΣ 3 ο νόµος τής οµοιότητος οι έννοιες διαι ρούµενες δίδουν µίαν δύναµη της χρυσής τοµής Φ π χ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝ ΦΦΦΦ 4 η διαπασών µουσική do do λόγος 2 η έννοια στον αριθµητή γεννάται από και καταλήγει στην έννοια του παρονοµαστού π χ Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 2 Η θεωρία εφαρµοζόµενη στη δοµή τής Ελληνικής γλώσσης παράγει αντικειµενικές γνώσεις αλλά και την ίδια τη Γνώση οριακώς αντιπαρατίθεται προς την επιστήµην π χ καρκίνος σεισµός επαληθεύουσα τίς θέσεις τις καί ενίοτε υπερβαίνει αυτήν Γα η κοινοβουλευτική δη µ οκρατία και κυρίως η η µ οκρατία των αρ χαίων Ελλήνων κινείται πρέπει να κινείται περί την µ έσην στάθ µ ην του προτύπου

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=376%3A2014-01-21-17-31-23&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive