archive-gr.com » GR » H » HELLENES-MARKATOS.GR

Total: 348

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΙΣ ΈΛΛΗΣΙ !
  κάθε πολιτικόν σύστη µ α κινείται µ εταξύ του πλήρους µ έτρου και της µ ηδενικής ελευθερίας τυραννία βασιλεία µ οναρχία δικτατορία και του µ ηδενικού µ έτρου και της πλήρους ελευθερίας αναρχία Η πορεία των εκκινά εκ του µηδενικού µέτρου ανέρχεται βαθµιαία αλλά παραµένουν κατά φύσει στην µέσην στάθµην Ουσιαστικώς δηλαδή τα έθνη αυτά δεν διαφέρουν της συντριπτικής πλειονότητος των πολιτών ενός έθνους τα οποία όπως ελέχθη προηγουµένως κινούνται περί την µετριότητα περί το χρυσούν µέσον του Αριστοτέλους και δέν δύνανται να παράξουν παγκόσµιον πολιτισµόν Τουνα ντίον οι Έλληνες είτε ως άτοµα είτε ως ολότης σύµπαν το έθνος κινούνται από την έλλειψιν το ε λάχιστον όριον Μ 0 κατευθείαν προς την υπερβολήν το µέγιστον όριον το πλήρες µέτρον Μ 1 βλέπε εφηµ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 2 2013 Ελλάς αθεσµίας χώρα χωρίς κατά φύσει νά παραµένουν στην µέσην στάθµην Απεχθάνονται την µετριότητα και επιθυµούν κατά φύση την άνοδον και την ταύ τισή των µε το πλήρες µέτρον Αυτή είναι η φύση η µοίρα και η αποστολή των Ελλήνων να δηµιουρ γούν παγκόσµιον πολιτισµόν κλασική εποχή ή να τον ανανεώνουν Αναγέννηση όταν έλθει το πλή ρωµα του χρόνου και αφού έχει προηγηθεί µακροχρόνιος επίπονος και συνεχής έλλογος ζύµωση Αυτό το πόρισ Σηµείωση Τα παρόντα πορίσµατα της Λεξαριθµικής θεωρίας βασίσθηκαν στην εν τη δοµή της Ελ ληνικής γλώσσης ενυπάρχουσαν και προϋπάρχουσαν από χιλιάδες χρόνων εντυπωσιακήν ισοψηφίαν ΜΕΤΡΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 5651α 1 Η Λεξαριθµική θεωρία ανακοινώθηκε το έτος 1976 στο ΤΕΙ Λαρίσης δηµοσιεύθηκε εν συντοµία µεν στο περιοδικόν ΠΑΜΜΕ ΓΑΣ ΠΑγκόσµιος Μαθηµατική Μελέτη Ελληνικής ΓλώσΑΣ Ιανουάριος 1980 εν πλήρει δε αναπτύξει στο σύγγραµµα Η ΛΕΞΑ ΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1989 Η θεωρία είναι αξιωµατική σύνολον αιτηµάτων και αξιωµάτων εκκινά εκ του αλφαριθµητικού συστήµατος των Ελλήνων µονά δες Α 1 Β 2 Γ 3 4 Ε 5 ίγαµµα Ζ 7 Η 8 Θ 9 δεκάδες Ι 10 Κ 20 Λ 30 Μ 40 Ν 50 Ξ 60 Ο 70 Π 80 ΚΟΠΠΑ εκατοντάδες Ρ 100 Σ 200 Τ 300 Υ 400 Φ 500 Χ 600 Ψ 700 Ω 800 ΣΑΜΠΙ όπου κάθε λέξη είναι αριθµός λαµβανό µενος δια προσθέσεως των γραµµάτων αριθµών Χρησιµοποιούνται τέσσερες σχέσεις µε φυσική σηµασία 1 η τοµή τών εννοιών ισοψηφία οι έννοιες έχουν κοινόν τόπον π χ α ΜΕΤΡΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 565 2 ο αθροιστικός νόµος λέξεις διαφέρουσες κατάµονάδα οι έννοιες τείνουν να ταυτισθούν οριακώς π χ ΟΛΥΜΠΟΣ και ΟΥΡΑΝΟΣ 3 ο νόµος τής οµοιότητος οι έννοιες διαι ρούµενες δίδουν µίαν δύναµη της χρυσής τοµής Φ π χ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝ ΦΦΦΦ 4 η διαπασών µουσική do do λόγος 2 η έννοια στον αριθµητή γεννάται από και καταλήγει στην έννοια του παρονοµαστού π χ Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 2 Η θεωρία εφαρµοζόµενη στη δοµή τής Ελληνικής γλώσσης παράγει αντικειµενικές γνώσεις αλλά και την ίδια τη Γνώση οριακώς αντιπαρατίθεται προς την επιστήµην π χ καρκίνος σεισµός επαληθεύουσα τίς θέσεις τις καί ενίοτε υπερβαίνει αυτήν Γα η κοινοβουλευτική δη µ οκρατία και κυρίως η η µ οκρατία των αρ χαίων Ελλήνων κινείται πρέπει να κινείται περί την µ έσην στάθ µ ην του προτύπου

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=376%3A2014-01-21-17-31-23&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΣΥΜΠΑΚΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD)
  και η φιλοσοφία Στους ερευνητές και σχολιαστές του δυτικού κόσμου κυρίως λόγω ελλιπούς κατανοήσε ως των αρχαίων κειμένων αν όχι λόγω σκοπιμότητος όπως σε πολλά άλλα πράγματα έχει εδραιωθεί η πεποίθηση φθάσασα μέχρι και διατύπωση θέσεων και αυτές τις θέσεις αναμα σούν γενικώς οι επιστήμονές μας πάνω από 150 έτη ότι οι Αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζουν αδικαιολόγητα κενά ή επισημαίνουν μικρά μέχρι και ανύπαρκτον πρόοδον στην ανάπτυξη της τεχνολογίας σε αντιδιαστολή με την κοινήν αποδοχήν των άλλων ανωτέρω επιτεύξεών των Πώς γίνεται όμως αυτοί οι επιστημονικοί κύκλοι ημιδαποί και αλλοδαποί να λησμονούν ότι η επιστημονική ανάπτυξη ζύμωση και εξέλιξη παράγουν κατά φυσικόν τρόπον την τεχνολογίαν ως αναγκαίον επακόλουθον μερικώς δε και εν παραλλήλω Ελληνικός Λόγος δια την εταιρείαν Είναι πλέον καιρός να καταβληθεί πολυμερής προσπάθεια δια την αποκατά σταση της αρμονίας και της ισορροπίας μεταξύ των παγκοσμίως αναγνωρισμέ νων και αποδεκτών μεγίστων και ανεπαναλήπτων επιτεύξεων των Ελλήνων κοσμογονία οντολογία θεολογία θρησκεία τέχνες γράμματα φιλοσοφία πολιτική κλπ και της τεχνολογίας Η αποκατάσταση αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την οργάνωση παγκο σμίων συνεδρίων όπως έγινε με το αντίστοιχο στην Σάμο όπου αποκαταστάθηκε ο Αρίσταρχος ως πατήρ της Αστρονομίας Τέτοια συνέδρια σε πρώτη φάση θα μπορούσαν να αναφέρονται 1 στον Αστρολάβον των Αντικυθήρων ως του πρώτου υπολογιστού στον κόσμο 2 στο κυλινδρικόν εκπέτασμα ή κυλινδρική προβολή με σκοπόν την αποκατά σταση του Μαρίνου του Τυρίου ως πατρός της Γεωδαισίας και 3 στον Δίσκον της Φαιστού με σκοπόν την αποκατάσταση του Ποσειδωνείου του Απαμιέως ως πατρός της Τυπογραφίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η έκδοση περιέχει 1841 εικόνες περιγραφόμενες με γλαφυρότητα και απλότητα οι οποίες κατανέμονται ως εξής ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ Πλήθος εικόνων 42 Αι πολύχρωμοι σημαίαι 2 Ο ακουστικός τηλέγραφος 1 Αι Ηράκλειαι Στήλαι 4 Οι οπτικοί αναμεταδόται 10 Ο υδραυλικός τηλέγραφος 4 Ÿ Ο οπτικός τηλέγραφος 6 Τυπογραφία ο δίσκος της Φαιστού 14 τα κινητά στοιχεία του Ποσειδωνείου

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=55%3Aarthra4&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Η ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
  ελληνικής γλώσσης με βασικόν αναλυτικόν όργανον την γνωμονικήν ακολουθίαν ή το γενεαλογικόν δένδρον εννοιών τόν Νόμον της Ομοιότητος Ο ερευνητής προκειμένου να μελετήσει το σημασιολογικόν και εννοιολογικόν περιεχόμενον του ονόματος λέξεως εν σχέσει με τον τρόπον που αυτό μεταβάλλεται εν ομοιότητι διαχρονικώς και εν σχέσει με τας άλλας όμοιας μορφάς ονομάτων εν τή δομή της ελληνικής γλώσσης πρέπει να εφαρμόση την Λεξαριθμικήν Θεωρίαν κατ αυτόν τον τρόπον Σημείωση Η μελέτη ολοκλήρου της αντικειμενικώς εκλεγείσης γνωμονικής ακολουθίας δεν έχει συμπεριεληφθή εις αυτήν την έκδοσιν χαρακτηρισθείσαν ως Α έκδοσιν Ο Β τόμος της Λεξαριθμικής Θεωρίας θα κυκλοφορήσει ελπίζω το 2011 Τα πορίσματα είναι αμέτρητα πρακτικώς και καλύπτουν ολόκληρον σχεδόν το επιστητόν Επιλεγμένα πορίσματα ανήκοντα εις έναν ικανοποιητικόν αριθμόν γνωστικών χώρων ταξινομημένων αλφαβητικώς συνεκεντρώθησαν εις το 5 ον ευρετήριον Αστρονομία Βιολογία Γενετική Φυτολογία Χημεία Εις τον αυστηρόν μελετητήν πρέπει να μνημονεύσω και την αποδειχθείσαν ισοδυναμίαν των δύο αλφαβητικών συστημάτων της ελληνικής γλώσσης του δεκαδικού παλαιού και του εννεαδικού νέου καθώς και την εδραίωση της φυσικής σημασίας του άκρου και μέσου λόγου χρυσής τομής με καθαρά μαθηματικά μέσα κυρίως αλλά και λεξαριθμικά δευτερευόντως Εν τή οπισθία πλευρά του εξωφύλλου ο αναγνώστης αναγιγνώσκει Ο κ Μαρκάτος εις το παρόν βιβλίον μελετά την υπόθεσιν μέσω της λεξαριθμικής θεωρίας του ότι η ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική υπό την έννοιαν Μαθηματικά το φυσικόν όργανον ερμηνείας και παραγωγής γνώσεως εις κάθε χώρον του επιστητού και ανεξάρτητα από τον χρόνον Η εφαρμογή της θεωρίας εν τή δομή της ελληνικής γλώσσης οδηγεί εις πορίσματα η επαλήθευσις των οποίων ελέγχει την συνέπειαν της ιδίας της θεωρίας Τα πορίσματα διαγράφουν ολόκληρον την καμπύλην του χρόνου από το άγνωστον παρελθόν μέχρι το άγνωστον μέλλον και εκτείνονται εις κάθε δραστηριότητα του Κόσμου και του Σύμπαντος εις κάθε εμπειρίαν και επιστήμην του ανθρώπου Η επαλήθευσις των πορισμάτων της Θεωρίας απαιτεί όπως δεχθούμε ότι Ο Έλλην είναι

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=143%3A2010-04-15-10-05-05&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΥΡΩΕΛΛΑΣ (Η ΕΥΡΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) - ΟΡΓΑΝΟΝ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ
  βιβλίου μου Κόσμος Γνώση και Γλώσσα Πορίσματα Λεξαριθμικής Θωρίας Η Διαλεκτική των Ιδεών ως προαιρετικού διδακτικού μαθήματος Η ερωτοαπάντησις εβασίζετο εις το πόρισμα Ελλάς τροφός της Ευρώπης αλλά και εν τη παρούση ιστοσελίδι ΑΡΘΡΑ εν τώ οποίω διατυπώνεται ο αφορισμός Η τελείωσις της Ευρώπης θα πραγματοποιηθή μόνον με την παρουσίαν της Ελλάδος μόνον με την επιστροφήν της Ευρώπης εις την Αμάλθειάν της Ερμηνεύσατε τον αφορισμόν αυτόν και θετικώς και αρνητικώς Η έννοια και το περιεχόμενον της νεοεισαχθείσης λέξεως ΕυρωΕλλάς διαφαίνονται εις την ακολουθούσαν ερωτοαπάντησιν Η ερωτοαπάντησις εναρμονίζεται πλήρως προς τας διατυπωθείσας ρήσεις του Άγγλου ποιητού Selley Είμαστε όλου Έλληνες Η θρησκεία μας η φιλολογία μας οι τέχνες μας οι θεσμοί μας κτλ έχουν όλα τις ρίζες και τις πηγές τους στην Ελλάδα Εις αυτόν πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον Γκορμπατσώφ ο οποίος πριν μερικά χρόνια από σήμερον 2010 ευρεθείς εις την Ελλάδα είπε Δεν είμαστε όλοι μόνον Έλληνες πολιτιστικώς αλλά και γενετικώς Και σήμερα ακούονται ανάλογοι ρήσεις όχι μόνον από Ευρωπαίους στοχαστάς και επιστήμονας αλλά και από ομοίους των υπολοίπων ηπείρων της υδρογείου Η ευρωπαϊκή σκέψις είναι ελληνική και ολόκληρος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός τέχνη θρησκεία επιστήμη φιλοσοφία γλώσσα εις τας βασικάς δομάς εννοίας και κατευθύνσεις είναι ελληνικός Η ολοκλήρωσις της Ευρώπης όχι μόνον εντός της ΕΟΚ σήμερον Ευρωπαϊκή Ένωσις της σημερινής του δυτικού κόσμου αλλά και εντός της μελλοντικής η οποία θα συμπεριλάβη όλα τα ευρωπαϊκά έθνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθή χωρίς την παρουσίαν της Ελλάδος Δια να γίνη αυτό πρέπει η Ελλάς να είναι παρούσα εις την πορείαν της Ευρώπης προς ολοκλήρωσιν δηλαδή ενεργός ενσυνείδητη γνησία πηγαία φυσική παγκόσμια γαλαξιακή συμπαντική Τότε αυτή ανελίσσεται εντός και δια των ευρωπαϊκών εθνών αφυπνίζει τον πρωτοελληνικόν νουν των Ευρωπαίων και μετατρέπει αυτούς εις Έλληνες νέας αλλά ομοίας μορφής Με τον τρόπον αυτόν η Ελλάς διευρύνεται γεωγραφικώς και πολιτισμικώς και γίνεται η νέα

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=142%3A2010-04-15-10-02-12&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΠΑΜΜΕΓΑΣ: ΠΑγκόσμιος Μαθηματική Μελέτη Ελληνικής ΓλώσσΑΣ
  και των συστατικών των αλλά και δια την παραγωγήν γνώσεων και ακόμα αυτής της γνώσεως σε οριακές περιπτώσεις Η δυνατότης αυτή απορρέει εκ της μαθηματικής δομής της Ελληνικής γλώσσης και της αξιωματικής δομής τής λεξαριθμικής θεωρίας που διερμηνεύει και απεικονίζει αυτήν Το περιοδικόν επιπροσθέτως εμελέτησε χωρίς να εξαντλήση το αντικείμενον της ερεύνης τον Κρατύλον του Πλάτωνος το βιβλίον αυτό χαρακτηρίζεται ως το πρώτον γλωσσολογικόν βιβλίον της ανθρωπότητος από τον Ε Σταμάτην το φαινόμενον του σεισμού και την ασθένειαν του καρκίνου Τα αξιωματικά πορίσματα της θεωρίας δεν γίνονται αποδεκτά γενικώς από την γλωσσολογικήν επιστήμην ενώ των υπολοίπων δύο αντικειμένων τα εξαγόμενα πορίσματα όχι μόνον συμφωνούν με τα αντίστοιχα των ειδικών επιστημών αλλά προχωρούν και πέραν αυτών Εις μερικάς περιπτώσεις η ανάλυσις οδηγεί τον φιλόσοφον και τον επιστήμονα εις απορίαν και έκπληξιν Ο Κρατύλος τού Πλάτωνος Το όνομα λαμβάνει αυτομάτως φυσικήν σημασίαν η οποία διατηρείται εν τή διαχρονική του εξελίξει χάρις στον Νόμον της Ομοιότητος Διαλεκτική ή ομοία μεταβολή Η λεξαριθμική θεωρία επιλύει τιθέμενα προβλήματα κατά τα οποία ο φιλόσοφος ο διαλεκτικός ή ο νομοθέτης καλείται να αποφασίσει αν έν όνομα λέξις είναι ορθόν ή όχι Σ αυτά ο Σωκράτης δεικνύει αδυναμίαν χαρακτηρίζων την προσπάθειαν πέραν της ανθρωπίνης νοημοσύνη Η Λεξαριθμική Θεωρία προχωρεί με τόλμην εφαρμόζει την αξιωματικήν δομήν της και λύει το τεθέν πρόβλημα Το φαινόμενο του σεισμού Η Λεξαριθμική Θεωρία αποφαίνεται ότι η βραχείας διαρκείας πρόβλεψις μερικαί ώραι πριν την εκδήλωσιν τού σεισμού τού κυρίως σεισμού όχι η στατιστική πρόβλεψις μη συνιστώσα πρόβλεψιν αλλά η μαθηματική βεβαιότητος 100 είναι αδύνατη υπό την παρούσαν γενετικήν δομήν του ανθρώπου Τό φαινόμενο του καρκίνου Η θεωρία αποφαίνεται ότι οι καρποί της γης δημητριακά και τα κηπευτικά δρουν προστατευτικώς κατά της εκδηλώσεως του καρκίνου Επίσης το ινώδες διαιτολόγιον είναι εχθρός του καρκίνου Όλα τα προηγούμενα συμφωνούν απολύτως με τα εξαχθέντα από την ειδικήν επιστήμην

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=141%3A2010-04-12-19-21-10&catid=36%3Aarthra&Itemid=59&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΠΑΜΜΕΓΑΣ: ΠΑγκόσμιος Μαθηματική Μελέτη Ελληνικής ΓλώσσΑΣ
  της ερεύνης τον Κρατύλον του Πλάτωνος το βιβλίον αυτό χαρακτηρίζεται ως το πρώτον γλωσσολογικόν βιβλίον της ανθρωπότητος από τον Ε Σταμάτην το φαινόμενον του σεισμού και την ασθένειαν του καρκίνου Τα αξιωματικά πορίσματα της θεωρίας δεν γίνονται αποδεκτά γενικώς από την γλωσσολογικήν επιστήμην ενώ των υπολοίπων δύο αντικειμένων τα εξαγόμενα πορίσματα όχι μόνον συμφωνούν με τα αντίστοιχα των ειδικών επιστημών αλλά προχωρούν και πέραν αυτών Εις μερικάς περιπτώσεις η ανάλυσις οδηγεί τον φιλόσοφον και τον επιστήμονα εις απορίαν και έκπληξιν Ο Κρατύλος τού Πλάτωνος Το όνομα λαμβάνει αυτομάτως φυσικήν σημασίαν η οποία διατηρείται εν τή διαχρονική του εξελίξει χάρις στον Νόμον της Ομοιότητος Διαλεκτική ή ομοία μεταβολή Η λεξαριθμική θεωρία επιλύει τιθέμενα προβλήματα κατά τα οποία ο φιλόσοφος ο διαλεκτικός ή ο νομοθέτης καλείται να αποφασίσει αν έν όνομα λέξις είναι ορθόν ή όχι Σ αυτά ο Σωκράτης δεικνύει αδυναμίαν χαρακτηρίζων την προσπάθειαν πέραν της ανθρωπίνης νοημοσύνη Η Λεξαριθμική Θεωρία προχωρεί με τόλμην εφαρμόζει την αξιωματικήν δομήν της και λύει το τεθέν πρόβλημα Το φαινόμενο του σεισμού Η Λεξαριθμική Θεωρία αποφαίνεται ότι η βραχείας διαρκείας πρόβλεψις μερικαί ώραι πριν την εκδήλωσιν τού σεισμού τού κυρίως σεισμού όχι η στατιστική πρόβλεψις μη συνιστώσα πρόβλεψιν αλλά η μαθηματική βεβαιότητος 100 είναι αδύνατη

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=141%3A2010-04-12-19-21-10&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • TCPDF error Not a PNG file http hellenes markatos gr portal components com docman themes default images icons 16x16 zip png

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&id=46%3A2010-01-31-09-21-00&format=pdf&option=com_content&Itemid=54&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Curriculum Vitae
  Ε ΓΑΣ ΠΑ γκόσμιος Μ αθηματική Μ ελέτη Ε λληνικῆς Γ λώσσ ΑΣ PAMMEGAS PA ngosmios M athematical M elete Study of H E llenic G loss AS of Languge and ΕΥΡΩΕΛΛΑΣ Εὐρεῖα Ελλάς UROHELLAS Wide Greece for the awake of the Neo Hellenes Greeks and the reconnection with the their very old roots From the year 1976 also through lectures workshops and conferences of every range radio and televizion broadcasts and interviews declars and demostrates the universality pangosmiotes of the Hellenic Language the maternity and the hellenic origin of all people and languages His works Α Secondary Education η Two volums of Educational Psycology Effective Teaching Know your Teacher Therapeutic Action Know your Pupil Β Higher Education Business Statistics Mathematics General and Credit with applications in Economy and Management Γ Research of the Hellenism Λεξαριθμικόν Λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης Lexarithmikon Lexicon tes Hellenikes Glossas Language Manuscript 22 volums Unpublished Η Διαλεκτική τῶν Ἰδεών Κόσμος Γνώση καί Γλῶσσα Πορίσματα Λεξαριθμικῆς Θεωρίας He Dialektice ton Ideon of Ideas Cosmos Gnose Knowledge kai Glossa Language Porismata conclution Lexarithmikes Theorias theory Η Λεξαριθμική Θεωρία Η Γλώσσα των Γλωσσών He Lexarithmike Theoria Theory He Glossa Language ton Glosson of Languages Η Διαχρονικότης της Ελληνικής Γλώσσης Ἡ Ὁμοία Μεταβολή He Diacronikotes Diacronic tes Hellenkes Glosses Language He Omoia Similar Metabole Change Ἡ Προέλευσις τῶν Μακεδόνων Διά τῆς Λεξαριθμικῆς Θεωρίας He proeleusis descent ton Makedonon Macedons dia Via tes Lexaritmikes Theorias Theory Ελληνογένεια Λαών και Γλωσσών Tό Ἑλληνοπρεπές γονίδιον Ηέλλην Ellenogeneia of hellenic genus Laon of People and Glosson of Languages To Hellenoprepes becomin a Hellen a Greek gene Hellen Greek Τεχνολογία των Ελλήνων Πτυχιακή Εργασία Κ Μ Μαρκάτος Δ Παπαγεωργίου Ptychiake graduate herhasia work K M Markatos D Papageorgiou Τεχνολογία των Ελλήνων CD Κ Μ Μαρκάτος Δ Παπαγεωργίου Technologia ton Hellenon of Greeks CD K

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&id=46%3A2010-01-31-09-21-00&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=54&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive •