archive-gr.com » GR » H » HELLENES-MARKATOS.GR

Total: 348

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
  καθαρίζεται υπό ηθμού τού γεννητικού δίκην διαλύματος καί γίνεται ψυχή τού τέκνου μέ μή δυνατότητα επιστροφής Κατά τήν πραγματοποιούμενην διήθηση τό ήθημα αιθερική ενέργεια μή αμαρτία παραμένει στούς γονείς ενώ το ίζημα ηλεκτρομαγνητική ενέργεια αμαρτία επιβαρύνει το τέκνον 4 Σε σύγχρονες επιστημονικούς όρους η αμαρτία αντιστοιχεί στήν βαρύτητα ενώ η μή αμαρτία σ τήν αντιβαρύτητα Απόδειξη συνοπτική δια την ύπαρξη της ψυχής Έστω ένα τυχαίον ζεύγος γονέων 2 0 1 ένα ζεύγος και σε οποιανδήποτε χρονικήν στιγμήν της ανθρωπότητος των οποίων η συνιστώσα ψυχή διέρχεται και διηθείται δια του γεννητικού ηθμού παράγουσα την ομοίαν αλλά διαφόρου συστάσεως ψυχήν του τέκνου Αλλά και αυτών οι ψυχές παρήχθησαν δια διηθήσεως εκ δύο προγενεστέρων ζευγών 2 1 2 ζεύγη ενός ζεύγους δια τον άνδρα και ενός ζεύγους δια την γυναίκα Προχωρούντες με αυτόν τόν συλλογισμόν πίσω στον χρόνον όπου το πλήθος των συναντωμένων ζευγών γονέων θα είναι μία δύναμη του αριθμού 2 2 2 2 3 2 4 θα φθάσουμε στά πρώτα ζεύγη γονέων 2 ν όπου ν πεπερασμένος ακέραιος αριθμός στα οποία καθ όμοιον τρόπον οι συνιστώσες ψυχές των υπέστησαν διήθηση δια κάθαρση εκ των αμαρτιών των Αλλά από ποίαν αμαρτίαν οι ψυχές των έπρεπε να υποστούν κάθαρση αφού αυτά τα ζεύγη ήσαν τα πρώτα Άρα η οντότης προς κάθαρση ήλθεν απ έξω και ως τοιαύτη ήτο άυλος και αθάνατος Αυτή η οντότης είναι η μετ έπειτα ψυχή των ελλόγων και εννόων όντων των ανθρώπων δηλαδή Σημείωση Τα 2 ν πρώτα ζεύγη ήσαν άλογα και ως τοιαύτα έφερον μόνον θνητήν ζωικήν ψυχήν αλλά από της εισόδου τών ελλόγων και εννόων οντοτήτων στα άλογα ανθρωποειδή όντα αυτά μετηλλάγησαν αυτομάτως σε έλλογα όντα σε ανθρώπους των οποίων οι εισελθούσες οντότητες έπρεπε να καθαιρούνται να καθαρίζωνται δια των συνεχών μετενσαρκώσεων μέχρι της απελευθερώσεώς των εκ του τελευταίου υλικού σώματος και επιστροφής των στον θείον τόπον όπου μετείχον του Θείου και απ όπου εξεκίνησαν πριν κατέλθουν στην γη προς ελλογοποίηση των ανθρωποειδών Πρόκειται δια τις πρώτες θρυλούμενες ψυχές της Δημιουργίας οι οποίες δια της πτώσεώς των δια της ιδίας βουλήσεως και κατόπιν θειικού σχεδίου κατήλθον στην γήν προς ανθρωποποίηση των ανθρωποειδών 1 Μαρκάτος ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Εκδόσεις Ελληνικός Λόγος Λάρισα 2009 σελ 96 99 2 Σε κάθε ισόψηφην ομάδα οι ισόψηφες λέξεις λέξεις τών οποίων τό άθροισμα των γραμμάτων που θεωρούνται αριθμοί ισούται μέ τόν ίδιον αριθμόν Α 1 Β 2 Θ 9 Ι 10 Κ 20 Π 80 Ρ 100 Σ 200 Ω 800 έχουν μίαν κοινήν τομήν μαθηματικής γεωμετρικής φύσεως 3 Η τομή των όντων τής ισοψήφου ομάδος 66 στην οποίαν ανήκει και η ενέργεια του είμαι η ψυχή δηλαδή ΕΙΜΑΙ Ε Ι Μ Α Ι 66 προσδιορίζεται κατόπιν εξαντλητικής αναλύσεως των σημασιών και των εννοιών των ισοψήφων λέξεων και εκφράζει το μονόδρομον κινήσεως του όντος βλέπε Μαρκάτος Η Λεξαριθμική θεωρία Η Γλώσσα των Γλωσσών Λάρισα σελ 159 378 Όλα τα όντα αυτής της ομάδος α διαγράφουν διάφορα είδη μονοδρόμων κινήσεων Το κάτωθι σκιασμένον κείμενον δεν έχει συμπεριεληφθεί στη δημοσίευση Παραδείγματα μονοδρόμων κινήσεων βάβαξ 66 κεκράκτης το πτηνόν μετά την σύλληψή του ή θα θανατωθεί

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=389%3A2014-11-23-16-53-16&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗ!
  χρυσής τομης Φ κατά τον οποίον κάθε όρος από τού τρίτου και πέραν είναι το άθροισμα των δύο προηγουμένων 16 25 41 25 41 66 και οι λόγοι επομένου δια του προηγουμένου δίδουν τον χρυσόν αριθμόν Φ 1 Ö 5 2 1 618 ο οποίος εξασφαλίζει την ομοιότητα των εννοιών στην γνωμονικήν ακολουθίαν ανήκουν στο ίδιον γενεαλογικόν δένδρον εννοιών Ολες οι έννοιες των λέξεων που ανήκουν στις ισοψήφους ομάδες 2 16 25 41 66 107 έχουν διαγράψει στο παρελθόν ή θα διαγράψουν στο μέλλον ένα είδος μονοδρόμου κινήσεως Το πράγμα εκ μιας παλαιάς καταστάσεως Α μεταβαίνει σε νέαν κατάσταση αφού προηγουμένως διέλθει μέσω υλικού ή νοητού ηθμού χωρίς δυνατότητα επιστροφής εξ αιτίας σεισμών γεωλογικών ανασταστώσεων καταβυθίσεων λοιμών μετασχηματισμών και άλλων αιτιών Ε παληθεύσεις και προβλέψεις βλέπε Εγκυκλ Πάπυρος Λαρούς Αιγαί Ελίκη Νέαι Όλες οι έννοιες τουγενεαλογικού δένδρου 16 γέη 25 Αιγαί Θεία 41 Ιθάκα 66 Ελίκα Νέαι 107 Ιθάκηνδε 173 Αριμαθαία 280 Ίος έχουν διαγράψει μονοδρόμους κινήσεις στο παρελθόν 16 Ο πλανήτης γη γέη έχει σταθεροποιηθεί εκ της αρχεγόνου καταστάσεως και έχει καταστεί πλανήτης του ηλίου 25α Þ Οι πόλεις Αιγαί ιδρυθείσες σε ανάμνηση της καταβυθίσεως της Αιγαιίδος έχουν εξαφανισθεί Μακεδονία Εύβοια Αχαϊα Μυσία Κιλικία Εύβοια 25β Þ Ο πλανήτης Θεία κινούμενος σε τροχιάν μεταξύ Γης και Άρεως έχει εξαφανισθεί ύστερα από την σύγκρουσή της με την γην τα εκτοξευθέντα κομμάτια της οπόιας διεμόρφωσαν βαθμηδόν την Σελήνην κατά την πλεόν πρόσφατον επιστημονικήν θεωρίαν δια την προέλευση και γένεση της Σελήνης 41 Þ η Ιθάκα δωρικός τύπος έχει εξαφανισθεί λόγω μεγάλης γεωλογικής αναστατώσεως του Ιουνίου Πελάγους πρίν το 1200 π Χ περίπου και μετά την επιστροφήν του Οδυσσέως βλέπε και ανωτέρω 66α Þ η Ελίκα δωρικός τύπος αχαϊκή πόλη έχει εξαφανισθεί εξ αιτίας μεγάλων σεισμών ευρισκόμενη υπό τον βυθόν του Κορινθιακού Κόλπου 66β Þ αι Νέαι νήσος παρά τη εισόδω των

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=392%3A2015-04-07-17-44-06&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Η ΟΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  επίσης σε οριακές περιπτώσεις και όταν είτε παραβιάζεται η ζωτική τους περιοχή από παρεισάκτους είναι γνωστόν ότι πολλά ζώα και πτηνά οριοθετούν την ζωτικήν περιοχήν τους και η επιβίωσή τους διακινδυνεύει είτε όταν επιχειρείται από ξένον εισβολέα η κατάργηση της εδαφικής ακεραιότητος ζωτική περιοχή δια τα άλογα όντα και Κράτος δια τους ανθρώπους Αυ τή η οριακή λειτουργικότης τού όπλου εξηγεί διατί τα οπλικά συστήματα των μεν ζώων ευρίσκονται στα όρια του σώματός τους των δεν ανθρώπων ευρίσκονται κυρίως στις ακριτικές περιοχές ή γενικώτερα στα όρια της Επικρατείας και μάλιστα εκεί που ο κίνδυνος παραβιάσεως των συνόρων ή μειώσεως της ζωτικής περιοχής ενός Λαού είναι μεγαλύτερος Στις δημοκρατούμενες κοινωνίες και εν ειρήνη ο λαός αποτελεί τον φορέα κάθε εξουσίας όριον και καταφεύγει στα όπλα δηλαδή χρησιμοποιεί την δύναμή του την ψήφον του διά να ανατρέψει ή αντικαταστήσει μια πολιτικήν κατάσταση ή ταυτίζεται με τον στρατόν πολίτες και οπλίτες γίνονται ένα και καταλήγει σε επανάσταση δια την εγκαθίδρυση μιας νέας καταστάσεως όταν οι πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες του διατρέχουν μεγάλον κίνδυνον Ο βαθμός όμως βι ώσεως ενός κινδύνου από τον Λαόν είναι συνάρτηση αυτού τού ιδίου τού Λαού της ηλικίας και της γεωγραφικής περιοχής μιας Χώρας και είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής ζυμώσεως η οποία πρέπει να ενεργείται ελευθέρως και ισοδυνάμως και από τους κυβερνώντες και από τους κιβερνωμένους δια να δράσει ο Λαός οριακώς υπεύθυνοι δε δεν είναι μόνον οι φορείς τής εξουσίας και της αντιπολιτεύσεως αλλά και όλοι εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνον αυτόν Η ταχύτης τής πολιτικής ζυμώσεως βαίνει ελαττουμένη από τα αστικά κέντρα μιας Χώρας προς τα ημιαστικά και μή αστικά τα αγροτικά κέντρα Επομένως η προσοχή το ενδιαφέρον και το βάρος τής πλατειάς και βαθειάς ενημερώσεως του Λαού από τους υπευθύνους και συνειδητοποιημένους πολίτες μιας Χώρας πρέπει να αρχίζει από τα αγροτικά κέντρα τα χωριά

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=391%3A2015-01-19-20-13-59&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΚΟΜΗΤΕΣ ΟΙ ΦΕΡΕΖΩΟΙ: Οι φορείς της ζωής στη γη΄
  ομοειδών και ετεροειδών στοιχείων με σκοπόν την διαμόρφωση των θεμελιακών μονάδων και βάσεων ανοργάνων και οργανικών απαραιτήτων δια την έναρξη μιας δημιουργικής διαδικασίας δημιουργία των ατόμων και των ενώσεων της ύλης δημιουργία τών θεμελιακών μονάδων ή βάσεων της ζωής τις νουκλεϊνικές βάσεις εκ των οποίων συνίστανται οι έλικες του δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος τού DNA δηλαδή Αυτή η δημιουργική και γεννητική δύναμη του κομήτου είναι δυνάμει ανήκει στο Είναι διότι η λέξη είναι άναρθρος Η έναρθρος λέξη πρέπει να ενσαρκώνει την δυνάμει φύση του στο Γίγνεσθαι Πράγματι η μαθηματική δομή της Ελληνικής Γλώσσης το αποκαλύπει κατά τον πλέον εναργή τρόπον Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ 716 3 Αυτές οι δύο ισοψηφίες εκφράζουν την στάση Η κίνηση έρχεται εκ της εφαρμογής του αιτήματος 3 2 της θεωρίας 4 που δίδει την γνωμονικήν ακολουθίαν τα γενεαλογικά δένδρα των εννοιών δηλαδή μίαν ακολουθίαν λέξεων εννοιών του τύπου Fibonacci όπου κάθε λέξη αριθμός από της τρίτης και πέραν είναι το άθροισμα των δύο προηγουμένων Έτσι οι έννοιες συνδέονται με τον χρυσόν αριθμόν Φ 1 Ö 5 2 1 618 ο οποίος εκφράζει την συνέχειαν των όντων Στην πρώτην γνωμονικήν ακολουθίαν παραπομπή 4 ο κομήτης παράγει τις τέσσερες νουκλεϊκές βάσεις αδενίνη θυμίνη γουανίνη κυτοσίνη εκάστης ανεξαρτήτου έλικος Η συμπληρωματική ένωση αυτών στο DNA επετεύχθη στη γη δια της θείας πνοής τού χρυσού αριθμού Φ μετά από πολλές προσκρούσεις κομητών και ύστερα από εκατομμύρια έτη Σημείωση Η σύνδεσή του κομήτου με την διαστολήν των γαλαξιών ας προβληματίζει τους κοσμολόγους Στην δευτέραν γνωμονικήν ακολουθίαν ιδία παραπομπή φαίνεται καθαρά η διαλεκτική σχέση σύνδεση με τον μέσον και άκρον λόγον Φ την χρυσήν τομήν Φ τον χρυσόν αριθμόν Φ τού κομήτου με την ύπαρξιν της ζωής Τέλος η διαλεκτική σχέση ο κομήτης πριν την γένεσιν του σύμπαντος Φ δεικνύει ότι οι κομήτες εγεννώντο διεμορφώνοντο δια της έλξεως και αιχμαλωτίσεως των δυνάμει υπαρχόντων ίσως

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=390%3A2014-12-13-20-23-08&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
  τών γονέων διέρχεται καί καθαρίζεται υπό ηθμού τού γεννητικού δίκην διαλύματος καί γίνεται ψυχή τού τέκνου μέ μή δυνατότητα επιστροφής Κατά τήν πραγματοποιούμενην διήθηση τό ήθημα αιθερική ενέργεια μή αμαρτία παραμένει στούς γονείς ενώ το ίζημα ηλεκτρομαγνητική ενέργεια αμαρτία επιβαρύνει το τέκνον 4 Σε σύγχρονες επιστημονικούς όρους η αμαρτία αντιστοιχεί στήν βαρύτητα ενώ η μή αμαρτία σ τήν αντιβαρύτητα Απόδειξη συνοπτική δια την ύπαρξη της ψυχής Έστω ένα τυχαίον ζεύγος γονέων 2 0 1 ένα ζεύγος και σε οποιανδήποτε χρονικήν στιγμήν της ανθρωπότητος των οποίων η συνιστώσα ψυχή διέρχεται και διηθείται δια του γεννητικού ηθμού παράγουσα την ομοίαν αλλά διαφόρου συστάσεως ψυχήν του τέκνου Αλλά και αυτών οι ψυχές παρήχθησαν δια διηθήσεως εκ δύο προγενεστέρων ζευγών 2 1 2 ζεύγη ενός ζεύγους δια τον άνδρα και ενός ζεύγους δια την γυναίκα Προχωρούντες με αυτόν τόν συλλογισμόν πίσω στον χρόνον όπου το πλήθος των συναντωμένων ζευγών γονέων θα είναι μία δύναμη του αριθμού 2 2 2 2 3 2 4 θα φθάσουμε στά πρώτα ζεύγη γονέων 2 ν όπου ν πεπερασμένος ακέραιος αριθμός στα οποία καθ όμοιον τρόπον οι συνιστώσες ψυχές των υπέστησαν διήθηση δια κάθαρση εκ των αμαρτιών των Αλλά από ποίαν αμαρτίαν οι ψυχές των έπρεπε να υποστούν κάθαρση αφού αυτά τα ζεύγη ήσαν τα πρώτα Άρα η οντότης προς κάθαρση ήλθεν απ έξω και ως τοιαύτη ήτο άυλος και αθάνατος Αυτή η οντότης είναι η μετ έπειτα ψυχή των ελλόγων και εννόων όντων των ανθρώπων δηλαδή Σημείωση Τα 2 ν πρώτα ζεύγη ήσαν άλογα και ως τοιαύτα έφερον μόνον θνητήν ζωικήν ψυχήν αλλά από της εισόδου τών ελλόγων και εννόων οντοτήτων στα άλογα ανθρωποειδή όντα αυτά μετηλλάγησαν αυτομάτως σε έλλογα όντα σε ανθρώπους των οποίων οι εισελθούσες οντότητες έπρεπε να καθαιρούνται να καθαρίζωνται δια των συνεχών μετενσαρκώσεων μέχρι της απελευθερώσεώς των εκ του τελευταίου υλικού σώματος και επιστροφής των στον θείον τόπον όπου μετείχον του Θείου και απ όπου εξεκίνησαν πριν κατέλθουν στην γη προς ελλογοποίηση των ανθρωποειδών Πρόκειται δια τις πρώτες θρυλούμενες ψυχές της Δημιουργίας οι οποίες δια της πτώσεώς των δια της ιδίας βουλήσεως και κατόπιν θειικού σχεδίου κατήλθον στην γήν προς ανθρωποποίηση των ανθρωποειδών 1 Μαρκάτος ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Εκδόσεις Ελληνικός Λόγος Λάρισα 2009 σελ 96 99 2 Σε κάθε ισόψηφην ομάδα οι ισόψηφες λέξεις λέξεις τών οποίων τό άθροισμα των γραμμάτων που θεωρούνται αριθμοί ισούται μέ τόν ίδιον αριθμόν Α 1 Β 2 Θ 9 Ι 10 Κ 20 Π 80 Ρ 100 Σ 200 Ω 800 έχουν μίαν κοινήν τομήν μαθηματικής γεωμετρικής φύσεως 3 Η τομή των όντων τής ισοψήφου ομάδος 66 στην οποίαν ανήκει και η ενέργεια του είμαι η ψυχή δηλαδή ΕΙΜΑΙ Ε Ι Μ Α Ι 66 προσδιορίζεται κατόπιν εξαντλητικής αναλύσεως των σημασιών και των εννοιών των ισοψήφων λέξεων και εκφράζει το μονόδρομον κινήσεως του όντος βλέπε Μαρκάτος Η Λεξαριθμική θεωρία Η Γλώσσα των Γλωσσών Λάρισα σελ 159 378 Όλα τα όντα αυτής της ομάδος α διαγράφουν διάφορα είδη μονοδρόμων κινήσεων Το κάτωθι σκιασμένον κείμενον δεν έχει συμπεριεληφθεί στη δημοσίευση Παραδείγματα μονοδρόμων κινήσεων βάβαξ 66 κεκράκτης το πτηνόν μετά την σύλληψή

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=389%3A2014-11-23-16-53-16&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΔΕΚΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  δεξιών προς τα αριστερά αρνητικη χάραξη ανάγνωση ούτως ώστε κατά την αποτύπωση επί του δίσκου εκ πηλού ή άλλου υλικού η απεικόνιση και η εν συνεχεία θετική ανάγνωση να γίνεται ορθοδόξως δηλαδή εξ αριστερών προς τα δεξιά Η αρνητική χάραξη των κι νητών στοιχείων υπό των Ελλήνων πιθανώς να εξελήφθη υπό των Αράβων ως η θετική χάραξη και η θετική ανά γνωση και να διέδωσε αυτήν σ ολόκληρον τον ασιατικόν καί αφρικανικόν κόσμον Γ Πυρσεία 3 αι π Χ Δημόκλειτος ο Εφευρέτης και Κλεόξενος ο Μηχανικός Διαχρονική Αρχή Αλφα ριθμητική μετάδοση μηνυμάτων Χρησιμοποίηση του πρώτου συμβατικού αριθμητικού συστήματος υπό μορφήν ορθογωνίου συστήματος αξόνων ως υποσυνόλου του αλφαριθμητικού συστήματος όπου ο μεν οριζόντος άξων έδιδε το γράμμα Α Β Γ ο δε κατακόρυφος τον πύργον Π1 Π2 Π1 κ Π2 λ κ λ γράμμα κ πυρσοί τού Π1 και λ πυρσοί τού Π2 αντιτοιχούν στο κ λ γράμμα Παράδειγμα 4 1 1 1 4 5 4 3 1 1 4 4 1 5 ΠΑΥΣΑΤΕ 1 5 4 1 2 4 2 3 1 5 4 3 2 4 3 3 ΕΠΙΘΕΣΙΝ Το πρώτον υπό των Ελλήνων με μέσον το φωτεινόν σήμα πυρσός Το δεύτερον υπό των Αμερικανών ύστερον από 1600 έτη σύστημα Μορς με μεσον τον ηλεκτρικόν ακουστικόν παλμόν Δ Άβαξ Η πρώτη αριθμομηχανή του κόσμου διά κινητής ψήφου Διαχρονική Αρχή Το Αριθμητικόν Σύ στημα Θέσεως Ο τρόπος λειτουργίας τού άβακος διά κινητής ψήφου κατά το δεκαδικόν σύστημα θέσεως η αριθ μητική αξία τής ψήφου εξαρτάται από την θέση εν τη οποία αυτή ευρίσκεται περιγράφεται υπό του υποδειγ ματικού άβακος της Σαλαμίνος μετακινούντες την ψήφον προς τ αριστερά αυξάνομεν τήν τιμήν ενώ μετακινούν τες αυτήν προς τα δεξιά ελαττώνομεν τήν αριθμητικήν τιμήν Ε Ο Αστρολάβος των Αντικυθήρων 2ος αιών π Χ έργον του Αρχιμήδους Διαχρονική Αρχή Μηχανικός και ηλεκτρονικός προγραμματισμός Είναι ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής του κόσμου εκπληκτικής τεχνολο γίας υπολογίζων τις θέσεις και τις εκλείψεις της σελήνης και του ηλίου τις θέσεις των πλανητών και των α στερισμών και επί πλέον εδέχετο χειροκίνητον προγραμματισμόν δια την χάραξη των πλόων τουλάχιστον εντός της Μεσογείου Η μοναδικότης του συνίσταται στην ύπαρξη ενός τελείου συμπλέγματος οδοντωτών τροχών γρα ναζιών καί ενός διαφορικού οδοντωτού τροχού ο οποίος εδέχετο δύο διαφορετικές περιστροφές συνεργαζόμενον ταυτοχρόνως με άξονες πίνακες μετρήσεων και άλλα εξαρτήματα ΣΤ Ατέρμων κοχλίας Η αιγυπτιακή έλιξ υδρόβιδα Διαχρονική αρχή Δράση Αντίδραση Αρχιμήδης ο Συρακούσιος Συρακούσαι Μεγάλη Ελλάς 287 212 π Χ Ο Αρχιμήδης τόν ενεπνεύσθη έκ του ταξειδίου του στην Αίγυπτον Ο κοχλίας μετέφερε τα ύδατα του Νείλου κινούμενα σε χαμηλώτερον επίπεδον επί του εδάφους καθιστών αυτό αρδεύσιμον Έν στροφείον με ελικοειδή πτερύγωση εντός κυλίνδρου είναι βυθισμένον στο ύδωρ με το ένα του άκρον Με την περιστροφήν του το ύδωρ κινείται ανοδικά εντός τών ελικοειδών πτερυγίων και μεταφέρεται στο άνω άκρον τής διατάξεως Το μήκος και το πάχος τού κυλίνδρου καθώς και οι αποστάσεις των ελικώσεων διέπονται υπό μαθηματικών σχέσεων Ζ Αιολόσφαιρα η πρώτη ατμομηχανή του κόσμου Αιόλου πύλη ατμοστήλη Ήρων ο Αλεξανδρεύς Διαχρονική Αρχή Η δύναμη του ατμού Ο πρώτος ατμοστρόβιλος και ο

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=387%3A2014-10-20-18-12-12&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ Συνέντευξη
  Χρυσή Τομή στο Σύμπαν και για την παγκόσμια σταθερά που αποτελεί μί α θεία αναλαογία στη Γη Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ Περιήγηση λοιπόν στον μαγικό αριθμό Φ και στο μυστήριο που για χρόνια περιβάλλει τη χρυσή τομή και σε μια μίνι συνένετευξη έστω και στην αρχαϊζουσα ο κ Μαρκάτος μας εξηγεί τι τελικά είναι η Χρυσή Τομή Ο όρος αναφέρεται σε μίαν τομήν σε μίαν διαίρεση μιας ωρισμένης ευθείας α σε δύο άνισα τμήματα χ και α χ έτσι ώστε ο λόγος του μεγαλυτέρου τμήματος χ προς το μικρότερο α χ να ισούται με τον λόγο όλης της ευθείας α δια του μεγαλυτέρου τμήματος χ χ α χ α χ Η λύση αυτής της αναλογία καταλήγει στον προσδιορισμόν ενός αρρήτου αριθμού όχι ακεραίου μοναδικής σημασίας και μοναδικών ιδιοτήτων του αριθμού 1 618 Η αναλογία ονομάζεται τελεία αναλογία ο δε αριθμός χρυσός αριθμός Πώς χρησιμοποιούμε λοιπόν τη χρυσή τομή στην καθημερινότητα Φράσεις όπως το πρόβλημα λύεται μόνον με τη χρυσή τομή πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή κοκ αναφέρονται γενικώς στη λύση ενός προβλήματος αντιτιθεμένων συμφερόντων μεταξύ δύο μερών δύο ατόμων δύο ομάδων δύ εταιρειών δύο κρατών δύο συνασπισμών δύο ομοσπονδιών Τα δύο μέρη λειτουργούν ως δύο αντιτιθέμενες αλλά συμπληρωματικές δυνάμεις αναφορικά με το τελικόν αποτέλεσμα την λύση του προβλήματος Διαισθητικώς ας ονομάσουμ α το μήκος της ευθείας που αντιστοιχεί στο άθροισμα των συμφερόντων των δύο μερώ χ το μεγαλύτερον αθροιστικόν συμφέρον του πρώτου μέρους και α χ το μικρότερον αθροιστικόν συμφέρον του δευτέρου μέρους Αυτά τα δύο άνισα μέρη μπορεί να έχουν οποιονδήποτε λόγον πηλίκον χ α χ διαιρούμενα Εξ αυτών των λόγων εκείνος που ισούται με τον λόγον α χ του όλου προς το μεγαλύτερον αποτελεί τη λύση του προβλήματος Στο εξώφυλλο του βιβλίου δεσπόζει η εικόνα του Παρθενώνα και γίνεται λόγος για θεία αναλογία Υπονοείτε κάτι Ακριβώς Ο

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=37%3Asinentefxis&id=386%3A2014-10-19-14-59-02&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ - Παγκόσμιος Σταθερά!
  νά καλύψει ένα σημαντικόν κενόν στήν ελληνικήν εκλαϊκευμένην επιστημονικήν βιβλιογραφίαν Τί είναι η χρυσή τομή Πώς δημιουργήθηκε ο θρύλος της Ποία είναι ἡ φύση καί ἡ ἀποστολή της ὃχι μόνον γιά τήν αἰσθητικήν τῆς ὀμορφιᾶς ἀλλά καί γιά τήν διαλεκτικήν τήν διατήρηση τῆς ὁμοίας μορφῆς τῆς Φύσεως τοῦ Κόσμου καί τοῦ Σύμπαντος Γιατί ἐπί χιλιετηρίδες ἒχει περιβληθεῖ μέ μυστήριον καί μυ στικότητα Γιατί οἱ Ἓλληνες ἀπεικόνισαν τήν θείαν ἀναλογίαν στόν

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=385%3A2014-06-28-07-39-53&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive •