archive-gr.com » GR » H » HELLENES-MARKATOS.GR

Total: 348

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Η ΟΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  όταν είτε παραβιάζεται η ζωτική τους περιοχή από παρεισάκτους είναι γνωστόν ότι πολλά ζώα και πτηνά οριοθετούν την ζωτικήν περιοχήν τους και η επιβίωσή τους διακινδυνεύει είτε όταν επιχειρείται από ξένον εισβολέα η κατάργηση της εδαφικής ακεραιότητος ζωτική περιοχή δια τα άλογα όντα και Κράτος δια τους ανθρώπους Αυ τή η οριακή λειτουργικότης τού όπλου εξηγεί διατί τα οπλικά συστήματα των μεν ζώων ευρίσκονται στα όρια του σώματός τους των δεν ανθρώπων ευρίσκονται κυρίως στις ακριτικές περιοχές ή γενικώτερα στα όρια της Επικρατείας και μάλιστα εκεί που ο κίνδυνος παραβιάσεως των συνόρων ή μειώσεως της ζωτικής περιοχής ενός Λαού είναι μεγαλύτερος Στις δημοκρατούμενες κοινωνίες και εν ειρήνη ο λαός αποτελεί τον φορέα κάθε εξουσίας όριον και καταφεύγει στα όπλα δηλαδή χρησιμοποιεί την δύναμή του την ψήφον του διά να ανατρέψει ή αντικαταστήσει μια πολιτικήν κατάσταση ή ταυτίζεται με τον στρατόν πολίτες και οπλίτες γίνονται ένα και καταλήγει σε επανάσταση δια την εγκαθίδρυση μιας νέας καταστάσεως όταν οι πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες του διατρέχουν μεγάλον κίνδυνον Ο βαθμός όμως βι ώσεως ενός κινδύνου από τον Λαόν είναι συνάρτηση αυτού τού ιδίου τού Λαού της ηλικίας και της γεωγραφικής περιοχής μιας Χώρας και είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής ζυμώσεως η οποία πρέπει να ενεργείται ελευθέρως και ισοδυνάμως και από τους κυβερνώντες και από τους κιβερνωμένους δια να δράσει ο Λαός οριακώς υπεύθυνοι δε δεν είναι μόνον οι φορείς τής εξουσίας και της αντιπολιτεύσεως αλλά και όλοι εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνον αυτόν Η ταχύτης τής πολιτικής ζυμώσεως βαίνει ελαττουμένη από τα αστικά κέντρα μιας Χώρας προς τα ημιαστικά και μή αστικά τα αγροτικά κέντρα Επομένως η προσοχή το ενδιαφέρον και το βάρος τής πλατειάς και βαθειάς ενημερώσεως του Λαού από τους υπευθύνους και συνειδητοποιημένους πολίτες μιας Χώρας πρέπει να αρχίζει από τα αγροτικά κέντρα τα χωριά όπου η ταχύτης τής πολιτικής

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=391%3A2015-01-19-20-13-59&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Κοσμάς Μ. Μαρκάτος
  Κλείσιμο Παραθύρου Αποστολή συνδέσμου μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Αποστολή στη διεύθυνση Αποστολέας Η δική σας Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Θέμα Αποστολή Aκύρωση

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=a6329afe84beab442b08564181d2c21569fd369f&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΚΟΜΗΤΕΣ ΟΙ ΦΕΡΕΖΩΟΙ: Οι φορείς της ζωής στη γη΄
  επαρκές πλήθος ομοειδών και ετεροειδών στοιχείων με σκοπόν την διαμόρφωση των θεμελιακών μονάδων και βάσεων ανοργάνων και οργανικών απαραιτήτων δια την έναρξη μιας δημιουργικής διαδικασίας δημιουργία των ατόμων και των ενώσεων της ύλης δημιουργία τών θεμελιακών μονάδων ή βάσεων της ζωής τις νουκλεϊνικές βάσεις εκ των οποίων συνίστανται οι έλικες του δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος τού DNA δηλαδή Αυτή η δημιουργική και γεννητική δύναμη του κομήτου είναι δυνάμει ανήκει στο Είναι διότι η λέξη είναι άναρθρος Η έναρθρος λέξη πρέπει να ενσαρκώνει την δυνάμει φύση του στο Γίγνεσθαι Πράγματι η μαθηματική δομή της Ελληνικής Γλώσσης το αποκαλύπει κατά τον πλέον εναργή τρόπον Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ 716 3 Αυτές οι δύο ισοψηφίες εκφράζουν την στάση Η κίνηση έρχεται εκ της εφαρμογής του αιτήματος 3 2 της θεωρίας 4 που δίδει την γνωμονικήν ακολουθίαν τα γενεαλογικά δένδρα των εννοιών δηλαδή μίαν ακολουθίαν λέξεων εννοιών του τύπου Fibonacci όπου κάθε λέξη αριθμός από της τρίτης και πέραν είναι το άθροισμα των δύο προηγουμένων Έτσι οι έννοιες συνδέονται με τον χρυσόν αριθμόν Φ 1 Ö 5 2 1 618 ο οποίος εκφράζει την συνέχειαν των όντων Στην πρώτην γνωμονικήν ακολουθίαν παραπομπή 4 ο κομήτης παράγει τις τέσσερες νουκλεϊκές βάσεις αδενίνη θυμίνη γουανίνη κυτοσίνη εκάστης ανεξαρτήτου έλικος Η συμπληρωματική ένωση αυτών στο DNA επετεύχθη στη γη δια της θείας πνοής τού χρυσού αριθμού Φ μετά από πολλές προσκρούσεις κομητών και ύστερα από εκατομμύρια έτη Σημείωση Η σύνδεσή του κομήτου με την διαστολήν των γαλαξιών ας προβληματίζει τους κοσμολόγους Στην δευτέραν γνωμονικήν ακολουθίαν ιδία παραπομπή φαίνεται καθαρά η διαλεκτική σχέση σύνδεση με τον μέσον και άκρον λόγον Φ την χρυσήν τομήν Φ τον χρυσόν αριθμόν Φ τού κομήτου με την ύπαρξιν της ζωής Τέλος η διαλεκτική σχέση ο κομήτης πριν την γένεσιν του σύμπαντος Φ δεικνύει ότι οι κομήτες εγεννώντο διεμορφώνοντο δια της έλξεως και αιχμαλωτίσεως των δυνάμει

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=390:2014-12-13-20-23-08&catid=36:arthra&Itemid=59&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΚΟΜΗΤΕΣ ΟΙ ΦΕΡΕΖΩΟΙ: Οι φορείς της ζωής στη γη΄
  Η δύναμη τού δαμάζειν επαρκές πλήθος ομοειδών και ετεροειδών στοιχείων με σκοπόν την διαμόρφωση των θεμελιακών μονάδων και βάσεων ανοργάνων και οργανικών απαραιτήτων δια την έναρξη μιας δημιουργικής διαδικασίας δημιουργία των ατόμων και των ενώσεων της ύλης δημιουργία τών θεμελιακών μονάδων ή βάσεων της ζωής τις νουκλεϊνικές βάσεις εκ των οποίων συνίστανται οι έλικες του δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος τού DNA δηλαδή Αυτή η δημιουργική και γεννητική δύναμη του κομήτου είναι δυνάμει ανήκει στο Είναι διότι η λέξη είναι άναρθρος Η έναρθρος λέξη πρέπει να ενσαρκώνει την δυνάμει φύση του στο Γίγνεσθαι Πράγματι η μαθηματική δομή της Ελληνικής Γλώσσης το αποκαλύπει κατά τον πλέον εναργή τρόπον Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ 716 3 Αυτές οι δύο ισοψηφίες εκφράζουν την στάση Η κίνηση έρχεται εκ της εφαρμογής του αιτήματος 3 2 της θεωρίας 4 που δίδει την γνωμονικήν ακολουθίαν τα γενεαλογικά δένδρα των εννοιών δηλαδή μίαν ακολουθίαν λέξεων εννοιών του τύπου Fibonacci όπου κάθε λέξη αριθμός από της τρίτης και πέραν είναι το άθροισμα των δύο προηγουμένων Έτσι οι έννοιες συνδέονται με τον χρυσόν αριθμόν Φ 1 Ö 5 2 1 618 ο οποίος εκφράζει την συνέχειαν των όντων Στην πρώτην γνωμονικήν ακολουθίαν παραπομπή 4 ο κομήτης παράγει τις τέσσερες νουκλεϊκές βάσεις αδενίνη θυμίνη γουανίνη κυτοσίνη εκάστης ανεξαρτήτου έλικος Η συμπληρωματική ένωση αυτών στο DNA επετεύχθη στη γη δια της θείας πνοής τού χρυσού αριθμού Φ μετά από πολλές προσκρούσεις κομητών και ύστερα από εκατομμύρια έτη Σημείωση Η σύνδεσή του κομήτου με την διαστολήν των γαλαξιών ας προβληματίζει τους κοσμολόγους Στην δευτέραν γνωμονικήν ακολουθίαν ιδία παραπομπή φαίνεται καθαρά η διαλεκτική σχέση σύνδεση με τον μέσον και άκρον λόγον Φ την χρυσήν τομήν Φ τον χρυσόν αριθμόν Φ τού κομήτου με την ύπαρξιν της ζωής Τέλος η διαλεκτική σχέση ο κομήτης πριν την γένεσιν του σύμπαντος Φ δεικνύει ότι οι κομήτες εγεννώντο διεμορφώνοντο δια της έλξεως

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=390:2014-12-13-20-23-08&catid=36:arthra&Itemid=59&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΚΟΜΗΤΕΣ ΟΙ ΦΕΡΕΖΩΟΙ: Οι φορείς της ζωής στη γη΄
  σκοπόν την διαμόρφωση των θεμελιακών μονάδων και βάσεων ανοργάνων και οργανικών απαραιτήτων δια την έναρξη μιας δημιουργικής διαδικασίας δημιουργία των ατόμων και των ενώσεων της ύλης δημιουργία τών θεμελιακών μονάδων ή βάσεων της ζωής τις νουκλεϊνικές βάσεις εκ των οποίων συνίστανται οι έλικες του δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος τού DNA δηλαδή Αυτή η δημιουργική και γεννητική δύναμη του κομήτου είναι δυνάμει ανήκει στο Είναι διότι η λέξη είναι άναρθρος Η έναρθρος λέξη πρέπει να ενσαρκώνει την δυνάμει φύση του στο Γίγνεσθαι Πράγματι η μαθηματική δομή της Ελληνικής Γλώσσης το αποκαλύπει κατά τον πλέον εναργή τρόπον Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ 716 3 Αυτές οι δύο ισοψηφίες εκφράζουν την στάση Η κίνηση έρχεται εκ της εφαρμογής του αιτήματος 3 2 της θεωρίας 4 που δίδει την γνωμονικήν ακολουθίαν τα γενεαλογικά δένδρα των εννοιών δηλαδή μίαν ακολουθίαν λέξεων εννοιών του τύπου Fibonacci όπου κάθε λέξη αριθμός από της τρίτης και πέραν είναι το άθροισμα των δύο προηγουμένων Έτσι οι έννοιες συνδέονται με τον χρυσόν αριθμόν Φ 1 Ö 5 2 1 618 ο οποίος εκφράζει την συνέχειαν των όντων Στην πρώτην γνωμονικήν ακολουθίαν παραπομπή 4 ο κομήτης παράγει τις τέσσερες νουκλεϊκές βάσεις αδενίνη θυμίνη γουανίνη κυτοσίνη εκάστης ανεξαρτήτου έλικος Η συμπληρωματική ένωση αυτών στο DNA επετεύχθη στη γη δια της θείας πνοής τού χρυσού αριθμού Φ μετά από πολλές προσκρούσεις κομητών και ύστερα από εκατομμύρια έτη Σημείωση Η σύνδεσή του κομήτου με την διαστολήν των γαλαξιών ας προβληματίζει τους κοσμολόγους Στην δευτέραν γνωμονικήν ακολουθίαν ιδία παραπομπή φαίνεται καθαρά η διαλεκτική σχέση σύνδεση με τον μέσον και άκρον λόγον Φ την χρυσήν τομήν Φ τον χρυσόν αριθμόν Φ τού κομήτου με την ύπαρξιν της ζωής Τέλος η διαλεκτική σχέση ο κομήτης πριν την γένεσιν του σύμπαντος Φ δεικνύει ότι οι κομήτες εγεννώντο διεμορφώνοντο δια της έλξεως και αιχμαλωτίσεως των δυνάμει υπαρχόντων ίσως και ενεργεία αρχεγόνων στοιχείων και

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?view=article&catid=36%3Aarthra&id=390%3A2014-12-13-20-23-08&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Κοσμάς Μ. Μαρκάτος
  Κλείσιμο Παραθύρου Αποστολή συνδέσμου μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Αποστολή στη διεύθυνση Αποστολέας Η δική σας Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Θέμα Αποστολή Aκύρωση

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=743b3b4b25612428ea32b1de1eb63d0e8216fe24&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
  η ψυχή τών γονέων διέρχεται καί καθαρίζεται υπό ηθμού τού γεννητικού δίκην διαλύματος καί γίνεται ψυχή τού τέκνου μέ μή δυνατότητα επιστροφής Κατά τήν πραγματοποιούμενην διήθηση τό ήθημα αιθερική ενέργεια μή αμαρτία παραμένει στούς γονείς ενώ το ίζημα ηλεκτρομαγνητική ενέργεια αμαρτία επιβαρύνει το τέκνον 4 Σε σύγχρονες επιστημονικούς όρους η αμαρτία αντιστοιχεί στήν βαρύτητα ενώ η μή αμαρτία σ τήν αντιβαρύτητα Απόδειξη συνοπτική δια την ύπαρξη της ψυχής Έστω ένα τυχαίον ζεύγος γονέων 2 0 1 ένα ζεύγος και σε οποιανδήποτε χρονικήν στιγμήν της ανθρωπότητος των οποίων η συνιστώσα ψυχή διέρχεται και διηθείται δια του γεννητικού ηθμού παράγουσα την ομοίαν αλλά διαφόρου συστάσεως ψυχήν του τέκνου Αλλά και αυτών οι ψυχές παρήχθησαν δια διηθήσεως εκ δύο προγενεστέρων ζευγών 2 1 2 ζεύγη ενός ζεύγους δια τον άνδρα και ενός ζεύγους δια την γυναίκα Προχωρούντες με αυτόν τόν συλλογισμόν πίσω στον χρόνον όπου το πλήθος των συναντωμένων ζευγών γονέων θα είναι μία δύναμη του αριθμού 2 2 2 2 3 2 4 θα φθάσουμε στά πρώτα ζεύγη γονέων 2 ν όπου ν πεπερασμένος ακέραιος αριθμός στα οποία καθ όμοιον τρόπον οι συνιστώσες ψυχές των υπέστησαν διήθηση δια κάθαρση εκ των αμαρτιών των Αλλά από ποίαν αμαρτίαν οι ψυχές των έπρεπε να υποστούν κάθαρση αφού αυτά τα ζεύγη ήσαν τα πρώτα Άρα η οντότης προς κάθαρση ήλθεν απ έξω και ως τοιαύτη ήτο άυλος και αθάνατος Αυτή η οντότης είναι η μετ έπειτα ψυχή των ελλόγων και εννόων όντων των ανθρώπων δηλαδή Σημείωση Τα 2 ν πρώτα ζεύγη ήσαν άλογα και ως τοιαύτα έφερον μόνον θνητήν ζωικήν ψυχήν αλλά από της εισόδου τών ελλόγων και εννόων οντοτήτων στα άλογα ανθρωποειδή όντα αυτά μετηλλάγησαν αυτομάτως σε έλλογα όντα σε ανθρώπους των οποίων οι εισελθούσες οντότητες έπρεπε να καθαιρούνται να καθαρίζωνται δια των συνεχών μετενσαρκώσεων μέχρι της απελευθερώσεώς των εκ του τελευταίου υλικού σώματος και επιστροφής των στον θείον τόπον όπου μετείχον του Θείου και απ όπου εξεκίνησαν πριν κατέλθουν στην γη προς ελλογοποίηση των ανθρωποειδών Πρόκειται δια τις πρώτες θρυλούμενες ψυχές της Δημιουργίας οι οποίες δια της πτώσεώς των δια της ιδίας βουλήσεως και κατόπιν θειικού σχεδίου κατήλθον στην γήν προς ανθρωποποίηση των ανθρωποειδών 1 Μαρκάτος ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Εκδόσεις Ελληνικός Λόγος Λάρισα 2009 σελ 96 99 2 Σε κάθε ισόψηφην ομάδα οι ισόψηφες λέξεις λέξεις τών οποίων τό άθροισμα των γραμμάτων που θεωρούνται αριθμοί ισούται μέ τόν ίδιον αριθμόν Α 1 Β 2 Θ 9 Ι 10 Κ 20 Π 80 Ρ 100 Σ 200 Ω 800 έχουν μίαν κοινήν τομήν μαθηματικής γεωμετρικής φύσεως 3 Η τομή των όντων τής ισοψήφου ομάδος 66 στην οποίαν ανήκει και η ενέργεια του είμαι η ψυχή δηλαδή ΕΙΜΑΙ Ε Ι Μ Α Ι 66 προσδιορίζεται κατόπιν εξαντλητικής αναλύσεως των σημασιών και των εννοιών των ισοψήφων λέξεων και εκφράζει το μονόδρομον κινήσεως του όντος βλέπε Μαρκάτος Η Λεξαριθμική θεωρία Η Γλώσσα των Γλωσσών Λάρισα σελ 159 378 Όλα τα όντα αυτής της ομάδος α διαγράφουν διάφορα είδη μονοδρόμων κινήσεων Το κάτωθι σκιασμένον κείμενον δεν έχει συμπεριεληφθεί στη δημοσίευση Παραδείγματα μονοδρόμων κινήσεων βάβαξ 66 κεκράκτης το πτηνόν μετά

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=389:2014-11-23-16-53-16&catid=36:arthra&Itemid=59&lang=el (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
  ανήκουν σε μονόδρομες κινήσεις η ψυχή τών γονέων διέρχεται καί καθαρίζεται υπό ηθμού τού γεννητικού δίκην διαλύματος καί γίνεται ψυχή τού τέκνου μέ μή δυνατότητα επιστροφής Κατά τήν πραγματοποιούμενην διήθηση τό ήθημα αιθερική ενέργεια μή αμαρτία παραμένει στούς γονείς ενώ το ίζημα ηλεκτρομαγνητική ενέργεια αμαρτία επιβαρύνει το τέκνον 4 Σε σύγχρονες επιστημονικούς όρους η αμαρτία αντιστοιχεί στήν βαρύτητα ενώ η μή αμαρτία σ τήν αντιβαρύτητα Απόδειξη συνοπτική δια την ύπαρξη της ψυχής Έστω ένα τυχαίον ζεύγος γονέων 2 0 1 ένα ζεύγος και σε οποιανδήποτε χρονικήν στιγμήν της ανθρωπότητος των οποίων η συνιστώσα ψυχή διέρχεται και διηθείται δια του γεννητικού ηθμού παράγουσα την ομοίαν αλλά διαφόρου συστάσεως ψυχήν του τέκνου Αλλά και αυτών οι ψυχές παρήχθησαν δια διηθήσεως εκ δύο προγενεστέρων ζευγών 2 1 2 ζεύγη ενός ζεύγους δια τον άνδρα και ενός ζεύγους δια την γυναίκα Προχωρούντες με αυτόν τόν συλλογισμόν πίσω στον χρόνον όπου το πλήθος των συναντωμένων ζευγών γονέων θα είναι μία δύναμη του αριθμού 2 2 2 2 3 2 4 θα φθάσουμε στά πρώτα ζεύγη γονέων 2 ν όπου ν πεπερασμένος ακέραιος αριθμός στα οποία καθ όμοιον τρόπον οι συνιστώσες ψυχές των υπέστησαν διήθηση δια κάθαρση εκ των αμαρτιών των Αλλά από ποίαν αμαρτίαν οι ψυχές των έπρεπε να υποστούν κάθαρση αφού αυτά τα ζεύγη ήσαν τα πρώτα Άρα η οντότης προς κάθαρση ήλθεν απ έξω και ως τοιαύτη ήτο άυλος και αθάνατος Αυτή η οντότης είναι η μετ έπειτα ψυχή των ελλόγων και εννόων όντων των ανθρώπων δηλαδή Σημείωση Τα 2 ν πρώτα ζεύγη ήσαν άλογα και ως τοιαύτα έφερον μόνον θνητήν ζωικήν ψυχήν αλλά από της εισόδου τών ελλόγων και εννόων οντοτήτων στα άλογα ανθρωποειδή όντα αυτά μετηλλάγησαν αυτομάτως σε έλλογα όντα σε ανθρώπους των οποίων οι εισελθούσες οντότητες έπρεπε να καθαιρούνται να καθαρίζωνται δια των συνεχών μετενσαρκώσεων μέχρι της απελευθερώσεώς των εκ του τελευταίου υλικού σώματος και επιστροφής των στον θείον τόπον όπου μετείχον του Θείου και απ όπου εξεκίνησαν πριν κατέλθουν στην γη προς ελλογοποίηση των ανθρωποειδών Πρόκειται δια τις πρώτες θρυλούμενες ψυχές της Δημιουργίας οι οποίες δια της πτώσεώς των δια της ιδίας βουλήσεως και κατόπιν θειικού σχεδίου κατήλθον στην γήν προς ανθρωποποίηση των ανθρωποειδών 1 Μαρκάτος ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Εκδόσεις Ελληνικός Λόγος Λάρισα 2009 σελ 96 99 2 Σε κάθε ισόψηφην ομάδα οι ισόψηφες λέξεις λέξεις τών οποίων τό άθροισμα των γραμμάτων που θεωρούνται αριθμοί ισούται μέ τόν ίδιον αριθμόν Α 1 Β 2 Θ 9 Ι 10 Κ 20 Π 80 Ρ 100 Σ 200 Ω 800 έχουν μίαν κοινήν τομήν μαθηματικής γεωμετρικής φύσεως 3 Η τομή των όντων τής ισοψήφου ομάδος 66 στην οποίαν ανήκει και η ενέργεια του είμαι η ψυχή δηλαδή ΕΙΜΑΙ Ε Ι Μ Α Ι 66 προσδιορίζεται κατόπιν εξαντλητικής αναλύσεως των σημασιών και των εννοιών των ισοψήφων λέξεων και εκφράζει το μονόδρομον κινήσεως του όντος βλέπε Μαρκάτος Η Λεξαριθμική θεωρία Η Γλώσσα των Γλωσσών Λάρισα σελ 159 378 Όλα τα όντα αυτής της ομάδος α διαγράφουν διάφορα είδη μονοδρόμων κινήσεων Το κάτωθι σκιασμένον κείμενον δεν έχει συμπεριεληφθεί στη δημοσίευση Παραδείγματα μονοδρόμων κινήσεων βάβαξ 66

  Original URL path: http://hellenes-markatos.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=389:2014-11-23-16-53-16&catid=36:arthra&Itemid=59&lang=en (2016-02-18)
  Open archived version from archive