archive-gr.com » GR » F » FANTASTIKOSORIZONTAS.GR

Total: 364

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΄Αρμπεναρκ
  Δυτικ ν Αργκανθικιαν ν Συν ρων Κ λ μλιρβ Ζιρκεφιαν ς ναυτικ ς σ ντροφος του Γκ ρ θλαμπ Κ λκα ανιχνε τρια στην ομ σα του Μπ χτον Κ νφαρ νας απ τους βασιλικο ς κατασκ πους του Β νγκριλ Κ ρελ Σοφ ς του Κ κλου του Φτερο Καρθαβλ ρν Βασιλη ς της Ν τιας Μ γκραθμελ της Β ρειας Γης Κ ρναλ διοικητ ς της Κεφαλ ς του Λ οντος στο Κ ρνεβολθ Καρνταμ ρ Στρατ ρχης του ν ου Σαρα λν Θ νατος Κ ρχοκ Βασιλη ς του ργκανθικ Κ λθρεμ μια καπετ νισσα της Α νθα Κ νβρινμορ Μαγκραθμ λιος Στρατηγ ς στο στρατ της Στρατ ρχισσας Νερεν α Κ ργκναρ Βασιλη ς του δραντ Κ λα διοικ τρια του 3 ου τ γματος της βασιλικ ς φρουρ ς των ιπποκαμποκαβαλ ρηδων Κι λβ γιος του Βασιλη Κ ρχοκ Πρ γκιπας του ργκανθικ Κ ορν σ ζυγος της Δο κισσας Β να Κν βορ Βαρ νος σε μια βαρον α δυτικ της Βαρον ας της Τ θβιλ μ σα στο Δουκ το Χ ργκοχ Κ ζμαρ νεκρ ς Μαγκραθμ λιος διοικητ ς των δαιμονανθρ πων στη Βαρον α της Τ θβιλ Κ λμιχ νεκρ ς Διοικητ ς των Χρυσ ν Σπαθι ν Κομ ρφιλ επ σημος σ ζυγος της Πριγκ πισσας Εδρισ α Κ ρναλθορ σ μβουλος δημοσ ας τ ξης του Βασιλη Β νγκριλ του Σαρα λν Κρ ε ελν Καπετ νιος της Μα ρης Αστραπ ς γνωστ ς του Κ λ μλιρβ Κρ ντμον ευγενικ ς γ νος των Β ρσολβον σφετεριστ ς του Κοραλλ νιου Θρ νου για λ γο καιρ ιδια τερα ισχυρ ς Ελεγκτ ς Πνευμ των Εκλεκτ ς του αρχα ου δα μονα Μπα αρν λ φαρ θιν σ μμαχος του Π νκιμ και της Σαντ ενθιν Κυρ λια σ ζυγος του Δο κα σριθ Λ ρθα Καπετ νισσα του εμπορικο πλο ου Θαλασσιν ς νεμος Λ ρκνα γυνα κα του Δο κα Σ λβινρ αν κει στην ευγενικ οικογ νεια Κ λρεχ ο πατ ρας της ε ναι βαρ νος Λ ρμορ θεραπευτ ς στο παλ τι του ρχοντα Φερχ Λ σραλ Πλο αρχος της Β λριθ στο Βασ λειο του Ωκεανο Λενθ να σ ζυγος του Βαρ νου Ρο ζνελ Λ φρελ διοικ τρια στο στρατ του ρχοντα Φερχ Λ ρκα αδελφ του Κρ ντμον Λο ρα Β ρεια Αργκανθικιαν υπηρ τρια στο παλ τι της Δρ λιφον Λοργκον φερντερ Μαγκραθμ λιος Διοικητ ς στο στρατ της Στρατ ρχισσας Νερεν α Μ ερνομ Σαραολνιαν πολεμ στρια ξι χρ νια στα δυτικ σ νορα στο Θ νμαρκ παρτεν ρ του αγγελιαφ ρου Τ λριν Μ νζρα Σαραολνιαν πολεμ στρια στην ομ δα της Ερ α στην αποστολ των χαμ νων πλο ων Μ νκιν αρχηγ ς της φρουρ ς της παυλης των χμελθ δ κα χρ νια στην παυλη τρ α χρ νια πριν μισθοφ ρος Μαρασ λθαριλ Μαγκραθμ λιος επιστ μονας Μ ρβηλ γιαγι του Σ λμορχ Μ ργκανθελ τρελ ς αναγεννημ νος μισ Θε ς Μ ρκληθ σ ζυγος του Βασιλη ολνορ κι επομ νως Βασ λισσα του Κ ρνεβολθ Μαρο κ Αρχιστρ τηγος του Βασιλε ου Κ ρνεβολθ της Ν τιας Γης Μ ρτενχ πρ το παιδ του Βαρ νου Κν βορ Μ ρθναρ Σαραολνιαν ς πολεμιστ ς στην ομ δα της Ερ α στην αναζ τηση των χαμ νων πλο ων στερα αρχηγ ς της εν λ γω ομ δας Μερι λ γιος του Βαρ νου Ρο ζνελ Μερκ θα σ μβουλος δικαιοσ νης του Βασιλη Β νγκριλ του Σαρα λν Μ κθαλ Αργκανθικιαν κατ σκοπος συντρ φισσα του κνορ και της Β λκρα Μιλιρ α αδελφ του Ζιρκεφιανο ρχοντα της Φεν γκναρ ο οπο ος χ θηκε στην Μεγ λη Καταστροφ Μινρ δλιν σ μβουλος δημοσ ων ργων του Βασιλη Β νγκριλ του Σαρα λν Μ ορνογκ Σοφ ς του Κ κλου του Φτερο Μ ρθα καπετ νισσα της Α νθα ο δρ μων ς της ονομ ζεται Χρυσ ς Αετ ς και ν α Να αρχος του Ωκεανο Μ ρβον Σοφ ς του Κ κλου του Φτερο Μ ρντον Στρατηγ ς της Χ ργκοχ σ ζυγος της Β ρθα διοικ τριας στο στρατ του Δο κα Σ λβινρ Μ τγκιργκοθ Μαγκραθμ λιος Πρ γκιπας της Ν τιας Μ γκραθμελ της Β ρειας Γης γιος του Καρθαβλ ρν Μπ χτον Σαραολνιαν ς πλαν διος τοξ της στην Χ ργκοχ αρχηγ ς της 5 ης ανιχνευτικ ς ομ δας Μπ ργκαζ σ μβουλος δικαιοσ νης του ργκανθικ Μπ ρνεφ Διοικ τρια του 5ου τ γματος των Αργυρ ν Σπαθι ν της Μ ρβαθ του Σαρα λν στεν φ λη της ρμελ δασκ λα της Ερ α Ν ρβικ Τρ τος Διοικητ ς της Φρουρ ς του Παλατιο της Μαφ νορχ Ν ρντα κλ φτρα στη συντεχν α των Αρωματισμ νων στη Μ οχμπιν ερωμ νη του Κ λ μλιρβ μπαγαπ ντισσα και λιμαν γατα Νε Μ ρλιν ο Ελρο νιος Εξουσιαστ ς των πλων Νερεν α Στρατ ρχισσα του ν ου Σαρα λν Καταστροφ Ν ρντιν Να αρχος του Ωκεανο Ν σορ αδελφ ς του Κρ ντμον Νι Δ τλα η Ελρο νια Εξουσι στρια του Χρ ματος Νιλ ρα Μητρι ρχης του Ο κου των Σεγκλ νμερ Ν βμορ δε τερο παιδ του Βασιλη ολνορ Πρ γκιπας του Κ ρνεβολθ Ν ζκαρ αδελφ ς της Δο κισσας Ζ καλ Ν ρτεζ νας Εκδικητ ς καλ ς τοξ της Ντ θ μαρ σ ζυγος της Βασ λισσας Ταρμαρ α κι επομ νως Βασιλη ς της Ζ ρκεφ Ντ ργκιζ Αρχικατ σκοπος του Κ ρνεβολθ Ντ ρκιλκ ρχοντας της Αργκανθικιαν ς π λης Π νφριλ στο Δουκ το βμορ Ν χτα Σαραολνιαν τυχοδι χτρια που π γε με την Ερ α στην αναζ τηση των χαμ νων πλο ων παρτεν ρ του Αν μου Ο νιρ σ ζυγος του Βαρ νου Ζ ρνακ βγκερ Στρατηγ ς του Δουκ του Γκ χβιν κ φερν πρ ην πληροφοριοδ της της Συντεχν ας του Πορφυρο Αετο στη Ζ ρκεφ κριλ θε ος της Δο κισσας Ζ καλ μικ

  Original URL path: http://fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris/armpenark/list5.php (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • ΄Αρμπεναρκ
  Σαρα λν σριθ Δο κας του Τ ρμεν στο ργκανθικ Ζ ρβημ πατ ρας της Βαρον σας Τ θβιλ αντιπρ σωπος του Β ρειου Σαρα λν στο ργκανθικ Ζ ρουν Δο κας του αροντ Ζ καλ Δο κισσα του Δουκ του βμορ στο ργκανθικ Ζεμελιρ ν Μητρι ρχης της Μα ρης Αυγ ς Ζν ριλ σ ζυγος του Δο κα Β νρελ απ την Αργκανθικιαν ευγενικ οικογ νεια Γ ρθλικ Ζ ανβαρ νας Μαγκραθμ λιος σ ζυγος της Πριγκ πισσας Εδρισ α Ηβ ντγκορ Μαγκραθμ λιος πρ σβης στην ρφαλχ Θ ρκα πολεμ στρια του Ν τιου Σαρα λν κ ρη της Σ λρα διοικ τριας της φρουρ ς της παυλης του ρχοντα Ζ ρβημ Θ ρνα κ ρη της Δο κισσας Αλκ ρνα Κ ζριφ Βαρ νος ξ δελφος του Β νρελ Φ λακας των Δυτικ ν Αργκανθικιαν ν Συν ρων Κ ρελ Σοφ ς του Κ κλου του Φτερο μ λος της Συντροφι ς της Παλιν ρθωσης της Ν τιας Γης Καρθαβλ ρν Βασιλη ς της Ν τιας Μ γκραθμελ της Β ρειας Γης Κατ σκοπος μια μυστηρι δης Αργκανθικιαν που χρησιμοποιε πολλ ον ματα και βρ σκεται στη δο λεψη του Δ νορ Κ νβρινμορ Μαγκραθμ λιος Στρατηγ ς στο στρατ της Στρατ ρχισσας Νερεν α Κι λβ αγνοο μενος Βασιλη ς του ργκανθικ Κομ ρφιλ νεκρ ς σ ζυγος της Πριγκ πισσας Εδρισ α Κ νταβαρ νας Μαγκραθμ λιος πρ ην στρατι της Κ ρναλθορ σ μβουλος δημοσ ας τ ξης του Β ρειου Σαρα λν Κρ ντμον ευγενικ ς γ νος των Β ρσολβον σφετεριστ ς του Κοραλλ νιου Θρ νου για λ γο καιρ ιδια τερα ισχυρ ς Ελεγκτ ς Πνευμ των Εκλεκτ ς του αρχα ου δα μονα Μπα αρν λ φαρ θιν σ μμαχος του Π νκιμ και της Σαντ ενθιν μ λος της Συντροφι ς της Παλιν ρθωσης της Ν τιας Γης τ ρα νεκρ ς Κυρ λια σ ζυγος του Δο κα σριθ Λ ρκνα γυνα κα του Δο κα Σ λβινρ Λασιρ α Αργκανθικιαν κατ σκοπος Λορτν κα σ ζυγος του Δο κα Φερχ Μ ερνομ Νοτιοσαραολνιαν στρατιωτικ διοικ τρια παρτεν ρ του αγγελιαφ ρου Τ λριν βρ σκεται στο ργκανθικ μαζ με τους Σαραολνιανο ς αντιπροσ πους Μ νζρα Νοτιοσαραολνιαν στρατιωτικ διοικ τρια Μ ρβηλ γιαγι του Σ λμορχ Μ ργκανθελ τρελ ς αναγεννημ νος μισ Θε ς τα χνη του οπο ου χουν χαθε Μ ρθναρ Νοτιοσαραολνιαν ς στρατιωτικ ς διοικητ ς Μ ρθα Να αρχος του Ωκεανο Μ ρβον Σοφ ς του Κ κλου του Φτερο Μπα αρν λ φαρ θιν αγνοο μενος αρχα ος δα μονας Μπ χτον Αρχιανιχνευτ ς της ρφαλχ Μπ νραλ στρατι της φρουρ ς της Μαφ νορχ ενδι μεσος κατ σκοπος του Δ νορ Μπ ρνεφ Διοικ τρια του 5ου τ γματος των Αργυρ ν Σπαθι ν Νερεν α Δο κισσα της Χ ργκοχ Νιρ λ μια κατ σκοπος του Β ρειου Σαρα λν Ν ρτεζ νας Εκδικητ ς Νοτμ λγκθορ Μαγκραθμ λιος πρ σβης στην ρφαλχ Ν χτα Σαραολνιαν τυχοδι

  Original URL path: http://fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris/armpenark/list7.php (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΄Αρμπεναρκ
  ζει να χτ ζεται μ α Μαγκραθμ λια π λη η Τ γκβαρ φυσικ στερα απ την υποτυπ δη δρυση βασιλε ων οι δα μονες καταπι νονται με την πραγματικ δρυσ τους και την υποδο λωση των ανθρ πων που παλι τερα βρ σκονταν σ αυτ ς τις περιοχ ς Ανθρ πινα βασ λεια π φτουν π λεις λεηλατο νται και καταστρ φονται γενοκτον ες διαπρ ττονται κι απ τις δυο μερι ς ν ες π λεις γεννιο νται για ν αντισταθο ν αλλ ξαναπ φτουν απ την οργ των δαιμ νων και η καταστροφ συνεχ ζεται για αι νες με περι δους ειρ νης αν μεσα για την ανασυγκρ τηση δυν μεων 3 237 δρυση του Βασιλε ου Σ ραθικ Συν νωση λλων μικρ τερων βασιλε ων για την αντιμετ πιση της απειλ ς των δαιμονανθρ πων της Δ σης 3430 3655 Η Πτ ση του Βασιλε ου Σ ραθικ και ο Δεκαπενταετ ς Π λεμος της Ανεξαρτησ ας Σαραθικιανο αρχ ζουν να κατακτο ν νησι του Ωκεανο για την καταπολ μηση της πειρατε ας και τελικ δημιουργο ν το Βασ λειο του Ωκεανο Οι Μαγκραθμ λιοι επιτ θενται στα δυτικ του Σ ραθικ βλ ποντας ευκαιρ α με τη λιγ στεψη της στρατιωτικ ς δ ναμης του Βασιλε ου λ γω των αποικι ν στον Ωκεαν που αρχ ζει να ανεξαρτητοποιε ται Πα ρνουν το δυτικ τερο μ ρος του Σ ραθικ Ορισμ νοι φιλ δοξοι και γεννα οι Σαραθικιανο πα ρνουν π σω μ ρος της κατακτημ νης απ τους Μαγκραθμ λιους περιοχ ς και ιδρ ουν το Ν ο Σ ραθικ δυσαρεστ ντας τους παλιο ς Σαραθικιανο ς που δεν τους παραχωρο ν τις κτ σεις τους Μετ απ την εδρα ωση του Ν ου και Δυτικο πλ ον Σ ραθικ οι Δυτικο επιτ θενται στην Μ γκραθμελ και πα ρνουν λα τους τα παλι κομμ τια καθ ς και λ γα απ την Μ γκραθμελ οι δαιμον νθρωποι δεν το χωνε ουν ε κολα Οι Ανατολικο ζητο ν την υποταγ των Δυτικ ν ουσιαστικ θ λουν να χουν στα χ ρια τους εκε νοι το Φτερ του Φο νικα εν σω οι τελευτα οι προσπαθο ν να εδραιωθο ν και να διατηρ σουν τις κτ σεις τους Τελικ επιτ θενται για να π ρουν τα εδ φη με τη β α Φτ νουν στη Μ ρβαθ που αναγκ ζονται Ανατολικο Δυτικο να πολεμ σουν τους Μαγκραθμ λιους που ε χαν βρει π λι ευκαιρ α να εισβ λουν μαζ για να μην π σει το Φτερ ξαν στα χ ρια δαιμ νων Οι Δυτικο τελικ μ νουν π σω ως Φ λακες των Συν ρων εν οι Ανατολικο επιστρ φουν στα εδ φη τους Και το Δυτικ Σ ραθικ θεωρε ται πλ ον μετ απ συνθ κη μ ρος του Ανατολικο Σ ραθικ αλλ χει δικ του ηγεμ να υπ της εξουσ α του Βασιλ α Βασ λισσας του Ανατολικο Σ ραθικ που ακο ει στο νομα Βασιλικ ς Φ λακας των Συν ρων Μετ απ κ ποιο καιρ ειρ νης οι Μαγκραθμ λιοι κινο νται π λι εναντ ον του Δυτικο Σ ραθικ και σπρ χνουν τους Δυτικο ς μ χρι τα σ νορα του Ανατολικο Σ ραθικ που οι Ανατολικο β ζουν τους ρους τους στους Δυτικο ς αν δε θ λουν να τους αφ σουν στο λεος των δαιμ νων την τ λεια υποταγ του Δυτικο Σ ραθικ στο Ανατολικ και την επαναφορ του ον ματος γενικ σε Σ ραθικ Οι Δυτικο ντας υπ τρομερ π εση συμφωνο ν Οι Μαγκραθμ λιοι δι χνονται απ τα εδ φη του πρ ην Δυτικο Σ ραθικ και επιστρ φουν στη Μ γκραθμελ που χουν δικο ς τους μπελ δες με κ ποιες ανθρ πινες φυλ ς εξεγερμ νων δο λων και να μικρ βασ λειο στα δυτικ Οι Δυτικο προσπαθο ν με θρ λους και ιστορ ες γενναι τητας να διατηρ σουν τη μν μη τους παρ τι βρ σκονται υπ την κυριαρχ α των Ανατολικ ν και ονειρε ονται τη μ ρα που θα τους αποτιν ξουν και θα φτι ξουν το δικ τους θνος Διακ ρυξη της Ανεξαρτησ ας του Σαρα λν πως αποφασ ζουν οι Δυτικο να ονομ σουν το δικ τους Βασ λειο Ο Δεκαπενταετ ς Π λεμος για την Ανεξαρτησ α των Δυτικ ν απ τους Ανατολικο ς Ιδρ εται το Σαρα λν ως ανεξ ρτητο και αυτ νομο βασ λειο Μεγ λο μ σος δημιουργε ται αν μεσα στο Σαρα λν και στο Σ ραθικ που θα διατηρηθε σβεστο ακ μα και ταν το τελευτα ο πια ονομαστε ργκανθικ 3 469 δρυση του Βασιλε ου του Ωκεανο απ τους αποκοικιοκρ τες Σαραθικιανο ς 3 655 δρυση του Βασιλε ου Σαρα λν 3 679 3 716 Ο Π λεμος των Νησι ν Οι νησι τες προσπαθο ν να ανατρ ψουν τους αποικιοκρ τες Σαραθικιανο ς καθ ς τ ρα αυτο ε ναι αποδυναμωμ νοι και τα καταφ ρνουν ιδρ οντας το ν ο Βασ λειο του Ωκεανο Η μ χη π ντα γ νεται για το Πορφυρ Κοχ λι το Κ ντρο Σταθερ τητας του Ωκεανο 3 700 3 900 Οι Μαγκραθμ λιοι της Β ρειας Γης κατακτο ν να αρκετ μεγ λο βασ λειο στα δυτικ Αργ τερα ο λα ς αυτο εξεγε ρεται εναντ ον μην αντ χοντας τη δουλει και τους δι χνει απ τα εδ φη του Πρ κειται για το Βασ λειο της Πελ Χ γκοθ 3 751 Το Σχ σμα των Σοφ ν Ο Λ γκρικμορ νας απ τους Σοφο ς του Κ κλου του Φτερο και ισχυρ ς Πνευματιστ ς προτε νει στους αδελφο ς του τον λεγχο του πραγματικο Κ ντρου Σταθερ τητας και τον λεγχο λης της Β ρειας Γης στε να κυβερν σουν λοι τους ως βασιλη δες και κοσμοκρ τορες Οι Σοφο του Κ κλου του Φτερο χωρ ζονται σ αυτο ς που ε ναι υπ ρ του νεωτεριστ Λ γκρικμορ κι αυτο ς που ε ναι κατ του μεγαλομαν Λ γκρικμορ Το Σχ σμα οδηγε στον διαχωρισμ

  Original URL path: http://fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris/armpenark/greathistory.php (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ΄Αρμπεναρκ
  Α Σ Θ νατος της Ρ νμιρ γεννα ας Βασ λισσας του Σαρα λν και διαδοχ απ τον γιο της Σ ντανχεμ δε τε 1ο Κεφ λαιο του 1ου Βιβλ ου της Επιστροφ ς των Θε ν 1221 Α Σ Βασιλε α της νκιρ γιαγι ς του Β νγκριλ 1237 Α Σ Γ ννηση του Γκ λφερντ 1261 Α Σ Γ ννηση του Ζ ρβημ 1267 Α Σ Γ ννηση της Βαρον σας Β ρτιγκ αργ τερα γυνα κας του Ζ ρβημ 1277 Α Σ Βασιλε α του Γκ λφερντ πατ ρα του Β νγκριλ 1280 Α Σ Γ ννηση Β νγκριλ 1282 Α Σ Γ ννηση Σ λβινρ αδελφο Β νγκριλ 1284 Α Σ Γ ννηση της Β να αδελφ ς του Β νγκριλ και του Σ λβινρ 1293 Α Σ Γ ννηση της Τ θβιλ κ ρης του Ζ ρβημ και της Β ρτιγκ 1296 Α Σ Γ ννηση Σ λμορχ γ νου της ευγενικ ς οικογ νειας χμελθ Γ ννηση του δνορ αδελφο της Τ θβιλ 1298 Α Σ Γ ννηση του Π νκιμ και αρχ του πολ μου με το ργκανθικ για το Δουκ το Σ νβεκ 1302 Α Σ Ο Γκ λφερντ πεθα νει στον π λεμο με το ργκανθικ για το Δουκ το Σ νβεκ ο Β νγκριλ γ νεται Βασιλη ς τελει νει τον π λεμο και κλε νει συνθ κη ειρ νης με το ργκανθικ για χι λλες εχθροπραξ ες την Συνθ κη της Σ νβεκ 1305 Α Σ Γ ννηση της ρμελ Πριγκ πισσας του Σαρα λν 1311 Α Σ Αρχ πολ μου με τη Ν τια Μ γκραθμελ για το Δουκ το Ντρ νθεκ ο πατ ρας του Σ λμορχ πολεμ στο πλευρ του Β νγκριλ και χ νει τη ζω του 1313 Α Σ Τ λος πολ μου με

  Original URL path: http://fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris/armpenark/sarhistory.php (2016-02-18)
  Open archived version from archive •