archive-gr.com » GR » E » EC8EXAMPLES.GR

Total: 34

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων κατά ΕΚ8 - Αρχική
  δικτυακ ς τ πος αποσκοπε στη δημιουργ α μιας π λης πληροφορι ν αναφορικ με τις διατ ξεις το ερευνητικ υπ βαθρο και την εφαρμοσιμ τητα των Ευρωκωδ κων οι οπο οι αναμ νεται να αποτελ σουν σ ντομα το ν ο πλα σιο σχεδιασμο ργων πολιτικο μηχανικο στη χ ρα μας μεση ενημ ρωση επιστημονικ ν εργασι ν σχετικ ν με τον Ευρωκ δικα 8 πηγ scopus Αντισεισμικ ς

  Original URL path: http://www.ec8examples.gr/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive


 • Αριθμητικά παραδείγματα - Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων κατά ΕΚ8
  ων κατ ΕΚ8 Αρχικ Αριθμητικ παραδε γματα Ευρωκ δικας 2 8 ΕΑΚ ΕΚΟΣ 2000 Παρ δειγμα 1 Παρ δειγμα 2 Παρ δειγμα 11 Παρ δειγμα 13 Βιβλιογραφ α Βιβλ α Διαλ ξεις Σ νδεσμοι Ν α Photo used under Creative

  Original URL path: http://www.ec8examples.gr/alpharhoiotathetamuetatauiotakappa940-pialpharhoalphadeltaepsilon943gammamualphataualpha.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Ευρωκώδικας 2 & 8 - Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων κατά ΕΚ8
  α Διαλ ξεις Σ νδεσμοι Ν α Αριθμητικ Παραδε γματα Ευρωκ δικα 8 Αριθμητικ παρ δειγμα διαστασιολ γησης δοκ ν υποστυλωμ των και τοιχωμ των σε κ μψη και δι τμηση το παρ ν αρχε ο αποτελε επικαιροπο ηση και εμπλουτισμ του αντ στοιχου αριθμητικο παραδε γματος του βιβλ ου Αντισεισμικ ς Σχεδιασμ ς Κτιρ ων Ο Σ και Αριθμητικ Παραδε γματα Αν λυσης και Διαστασιολ γησης σ μφωνα με

  Original URL path: http://www.ec8examples.gr/epsilonupsilonrhoomegakappa974deltaiotakappaalphasigmaf-2--8.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • ΕΑΚ-ΕΚΟΣ 2000 - Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων κατά ΕΚ8
  ων οι σημαντικ ς διαφορ ς μεταξ των διαθ σιμων υπολογιστικ ν εργαλε ων σε τι αφορ τις παραδοχ ς αλλ και τη δομ τους καθιστο ν δυσχερ τη διατ πωση γενικευμ νων ελ γχων αποτ μησης αξιοπιστ ας Για την αντιμετ πιση του σημαντικο αυτο ζητ ματος χει αναπτυχθε πρ σφατα μια σειρ γκυρων δοκιμαστικ ν παραδειγμ των Αβραμ δης και συνεργ τες 2005 για τον λεγχο της αξιοπιστ ας του διαθ σιμου στην Ελλ δα τεχνικο λογισμικο και τον αυτο λεγχο του χρ στη μηχανικο σε τι αφορ την ορθ αξιοπο ηση και χρ ση του λογισμικο αυτο Το σ νολο των εν λ γω δοκιμαστικ ν παραδειγμ των στοχε ει στον λεγχο βασικ ν σημε ων της προσομο ωσης και αν λυσης της κατασκευ ς και ως εκ το του συνιστ ουσιαστικ οιονε ελ χιστες προδιαγραφ ς που οφε λουν να ικανοποιο ν τα χρησιμοποιο μενα στην πρ ξη προγρ μματα Παραδε γματα αν λυσης Τα πρ τυπα παραδε γματα αν λυσης στα οπο α αναφ ρονται τα αντ στοιχα παραδε γματα διαστασιολ γησης που περιγρ φονται στο παρ ν ε ναι διαθ σιμα στην επ σημη ιστοσελ δα του Ο Α Σ Π Εναλλακτικ μπορο ν να προσπελαστο ν στην αντ στοιχη εν τητα του παρ ντος δικτυακο τ που Στο πλα σιο της παρο σας εργασ ας επιχειρε ται η επ κταση των αναπτυχθ ντων παραδειγμ των στε να διατ θεται στον μηχανικ εκτ ς απ τα αποτελ σματα της αν λυσης των υπ εξ ταση φορ ων και τα αντ στοιχα αποτελ σματα που αφορο ν στην τελικ διαστασιολ γηση και κατασκευαστικ διαμ ρφωση του συν λου των δομικ ν στοιχε ων της κατασκευ ς δοκ ν υποστυλωμ των πλακ ν τοιχωμ των και θεμελ ωσης Εκτιμ ται τι η αν πτυξη ολοκληρωμ νων

  Original URL path: http://www.ec8examples.gr/epsilonalphakappa-epsilonkappaomicronsigma-2000.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Παράδειγμα 1 - Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων κατά ΕΚ8
  δοκο και οι στ λοι του ισογε ου τ σο για τον συνδυασμ των κατακορ φων φορτ ων 1 35G 1 5Q σο και για τον σεισμικ συνδυασμ G 0 3Q E Για τη διαστασιολ γηση των στ λων σε διαξονικ κ μψη με αξονικ δ ναμη Mx My N ελ φθησαν οι πιθαν ς ταυτ χρονες τιμ ς των εντατικ ν μεγεθ ν για ταυτ χρονη δρ ση του

  Original URL path: http://www.ec8examples.gr/pialpharho940deltaepsiloniotagammamualpha-1.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Παράδειγμα 2 - Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων κατά ΕΚ8
  δοκο και οι στ λοι του ισογε ου τ σο για τον συνδυασμ των κατακορ φων φορτ ων 1 35G 1 5Q σο και για τον σεισμικ συνδυασμ G 0 3Q E Για τη διαστασιολ γηση των στ λων σε διαξονικ κ μψη με αξονικ δ ναμη Mx My N ελ φθησαν οι πιθαν ς ταυτ χρονες τιμ ς των εντατικ ν μεγεθ ν για ταυτ χρονη δρ ση του

  Original URL path: http://www.ec8examples.gr/pialpharho940deltaepsiloniotagammamualpha-2.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Παράδειγμα 11 - Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων κατά ΕΚ8
  με τις συντρ χουσες δοκο ς ΒΧ2 και ΒΥ5 και το το χωμα Τ1 τ σο για τον συνδυασμ των κατακορ φων φορτ ων 1 35G 1 5Q σο και για τον σεισμικ συνδυασμ G 0 3Q E Για τη διαστασιολ γηση των στ λων σε διαξονικ κ μψη με αξονικ δ ναμη Mx My N ελ φθησαν οι πιθαν ς ταυτ χρονες τιμ ς των εντατικ ν μεγεθ ν

  Original URL path: http://www.ec8examples.gr/pialpharho940deltaepsiloniotagammamualpha-11.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Παράδειγμα 13 - Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων κατά ΕΚ8
  και ο πυρ νας για τον συνδυασμ των κατακορ φων φορτ ων 1 35G 1 5Q σο και για τον σεισμικ συνδυασμ G 0 3Q E Για τη διαστασιολ γηση των στ λων σε διαξονικ κ μψη με αξονικ δ ναμη Mx My N ελ φθησαν οι πιθαν ς ταυτ χρονες τιμ ς των εντατικ ν μεγεθ ν για ταυτ χρονη δρ ση του σεισμο σε δ ο κ ριες

  Original URL path: http://www.ec8examples.gr/pialpharho940deltaepsiloniotagammamualpha-13.html (2016-02-09)
  Open archived version from archive •