archive-gr.com » GR » D » DOE.GR

Total: 1033

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Χωρίς πανελλαδικές στα ΑΕΙ εισηγείται ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος
  βλεπτων εξελι ξεων Υποχρεωτική εκπαίδευση 14 ετών Νέο μοντέλο διακυβέρνησης στην εκπαίδευση το μοντέλο διοίκησης της οποίας βέβαια άλλαξε πρόσφατα από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εκτός διαλόγου και απαντήσεις στο ερώτημα εάν χρειάζεται ένας τύπος σχολείων ή διαφοροποιημένη εκπαίδευση Κοινωνικο ή Συμμετοχικο Σχολει ο με ιδε ες απο τα ΖΕΠ το οποι ο να εφαρμοστει πιλοτικα σε πληθυσμο περιφερειω ν της χω ρας με τα μεγαλυ τερα προβλη ματα και τους λιγο τερους πο ρους Ομα δα εργασι ας που θα εξετα σει τα μοντε λα εκπαι δευσης και τα πλαι σια σπουδω ν που θα περιλαμβα νουν δυ ο διαφορετικα Πλαι σια Προγραμμα των Σπουδω ν το ε να εκ των οποι ων μπορει να ει ναι προ γραμμα που οδηγει σε ενο ς τυ που Διεθνε ς Απολυτη ριο International Baccalaureate Σταδιακή μερικη η συνολικη αποσυ νδεση της εκπαι δευσης στο Γενικό Λύκειο απο τις πανελλη νιες εισαγωγικε ς εξετα σεις και θέσπιση κριτηρι ων για την εισαγωγη στην τριτοβάθμια εκπαι δευση Για τα τμη ματα υψηλη ς ζη τησης μπορει να εξεταστει αν η πιστοποιημε νη γλωσσομα θεια η οι γνω σεις ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορου ν να αποτελε σουν κριτη ρια Τα κριτη ρια μπορει να περιλαμβα νουν και βαθμολογι α απο εναλλακτικε ς στις πανελλη νιες τυποποιημε νες standardized εξετα σεις π χ εξετα σεις ικανοτη των πολιτειο τητας η εξετα σεις ακαδημαι κη ς αντι ληψης Academic Aptitude Test η ακαδημαι κη ς απο δοσης Academic Performance Test τυ που PISA Σε τμη ματα ΑΕΙ που δεν ε χουν μεγα λη ζη τηση οι εισαγο μενοι θα μπορου σαν να επιλε γονται με συγκεκριμε να κριτη ρια και χωρι ς οποιουδη ποτε τυ που εξετα σεις Για τα τμη ματα ο που η προσφορα ισοσταθμι ζει η υπερκαλυ πτει τη ζη τηση το αναβαθμισμε νο απολυτη ριο λυκει ου μπορει να ει ναι η μοναδικη πρου πο θεση Τεχνική εκπαίδευση Πολυκλαδικο Λυ κειο η για ε να Επαγγελματικο Λυ κειο ΕΠΑΛ το οποι ο ο μως ε χει και αυτο προοπτικη ο πως και το Γενικο Λυ κειο τη σταδιακη αποσυ νδεση της εκπαι δευσης απο τις πανελλη νιες εισαγωγικε ς εξετα σεις Κα θετη και οριζο ντια κινητικο τητα στην τεχνικη εκπαι δευση απο τα ΕΠΑΛ ε ως τα ΑΤΕΙ και τα ΑΕΙ Συζη τηση για τα κριτη ρια αναλο γως των ειδικοτη των ο που η ζη τηση υπερβαι νει την προσφορα θε σεων Συζη τηση για τη θε ση των ΙΕΚ στη δομη του συστη ματος και σε σχε ση με το Εθνικο Συ στημα Προσο ντων Δυνατο τητα προσφορα ς εξειδικευμε νων προγραμμα των διετου ς η μονοετου ς παρακολου θησης Για τα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης διαφοροποιημε νη αντιμετω πιση προκειμε νου να ανταποκριθει η πολιτει α στις ευθυ νες της παρε χοντας ειδικη στη ριξη Μια προ ταση για ειδικε ς παιδαγωγικε ς προσεγγι σεις στις πολυ γλωσσες τα ξεις του σχολει ου αλλα και υποστη ριξη ω στε να ει ναι αποδοτικα στις σπουδε ς τους με βα

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=673:xoris-panelladikes-sta-aei-eisigeitai-o-kathigitis-antonis-liakos&catid=104&Itemid=1369&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Εισαγωγή σε ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις, αξιολόγηση εκπαιδευτικών και Ι.B. στα δημόσια
  Έτσι η ομάδα εργασίας αναμένεται τώρα να εξετάσει μοντέλα εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνουν δύο διαφορετικά Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών Η επιτροπή αναφέρει ότι η σταδιακή αποσύνδεση της εκπαίδευσης στο ΓΕΛ από τις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις κρίνεται απολύτως αναγκαία και προτείνει ότι για τμήματα υψηλής ζήτησης μπορεί να εξεταστεί αν η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια ή οι γνώσεις Η Υ μπορούν να αποτελέσουν κριτήρια εισαγωγής Η δημιουργία προγράμματος IB που θα άνοιγε το δρόμο

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=672:oi-protaseis-liakou-gia-tin-paideia-eisagogi-se-aei-xoris-eksetaseis-aksiologisi-ekpaideftikon-kai-i-b-sta-dimosia&catid=104&Itemid=1369&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τρίτη και την Πέμπτη
  από τις 11 00 έως τις 16 00 δεν θα λειτουργήσει κανένα μέσο μαζικής μεταφοράς καθώς τα σωματεία των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας πραγματοποιούν στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 00 έξω από το υπουργείο Μεταφορών Την Πέμπτη οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ τον προαστιακό σιδηρόδρομο και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία Οι εργαζόμενοι στα αστικά λεωφορεία θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=671:pos-tha-kinithoyn-ta-mmm-tin-triti-kai-tin-pempti&catid=104&Itemid=1369&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Κόντρα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τους διευθυντές Εκπαίδευσης. Καταγγελίες σε Αχαΐα, Ρόδο και Β. Ελλάδα για το πριμ της «συνέντευξης»
  πλευρά του ο υπουργός Παιδείας κ Νίκος Φίλης δήλωσε ότι για πρώτη φορά οι διευθυντές Εκπαίδευσης επελέγησαν από αποκεντρωμένες δομές στις 13 Περιφέρειες με δημοκρατικό τρόπο και όλα εκείνα τα κριτήρια τυπικά προσόντα ψηφοφορία και συνέντευξη που κατέστησαν αδιάβλητη και αντικειμενική την όλη διαδικασία Η κυβέρνηση της Αριστεράς για μία ακόμα φορά και σε αντίθεση με το παλιό κομματικό σύστημα απέδειξε στην πράξη ότι σέβεται τους δημοκρατικούς κανόνες τη διαφάνεια και την αξιοκρατία συνέχισε Την ίδια στιγμή ο υπεύθυνος μορφωτικών υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής επικρατείας καθηγητής κ Θεόδωρος Φορτσάκης δήλωσε χαρακτηριστικά Η επιλογή των διευθυντών Εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε επιβεβαίωσε δυστυχώς τους χειρότερους φόβους μας Οι καταγγελίες μας για μια στημένη διαδικασία που διαμόρφωσε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με δύο στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις αποδείχθηκαν απόλυτα βάσιμες Όπως και στην επιλογή των περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης το σημαντικότερο προσόν για την επιλογή των νέων διευθυντών Εκπαίδευσης αποτέλεσε σε πολλές περιπτώσεις το πιστοποιητικό φρονημάτων που διαθέτουν υπέρ της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Πολύτιμο εργαλείο για την επιλογή των ημετέρων αποδείχθηκε η συνέντευξη κατά τη διεξαγωγή της οποίας σημειώθηκαν προκλητικές αδικίες με την υπέρμετρη βαθμολόγηση των δικών μας που καταφανώς υστερούσαν στα αντικειμενικά κριτήρια δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ Φορτσάκης Οι καταγγελίες στην Αχαΐα

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=668:kontra-kyvernisis-antipolitefsis-gia-tous-diefthyntes-ekpaidefsis-kataggelies-se-axaia-rodo-kai-v-ellada-gia-to-prim-tis-synentefksis&catid=104&Itemid=1369&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Ορισμός Υποδιευθυντών – Υπευθύνων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών
  να επικρατεί σύγχυση και οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αντιμετωπίζουν το ζήτημα κατά βούληση Σε κάποιες Διευθύνσεις οι Υπεύθυνοι έχουν ήδη οριστεί με αποφάσεις των Π Υ Σ Π Ε με το σκεπτικό προφανώς ότι κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο αφού τα σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν αλλά και με βάση τη Φ 361 22 41 498889 Δ1 01 06 2004 Υπουργική Απόφαση ενώ σε άλλες συνεχίζουν να αναμένουν τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να ασκούν έως και σήμερα τα καθήκοντά τους χωρίς τον επίσημο ορισμό τους από το Π Υ Σ Π Ε Υπενθυμίζουμε ότι η Φ 361 22 41 498889 Δ1 01 06 2004 Υπουργική Απόφαση αναφέρει 1 Στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία 1 θ 2 θ και 3 θ ο υπεύθυνος δάσκαλος ολοημέρου ορίζεται και είναι ένας από αυτούς που διδάσκουν σο τμήμα ο οποίος παραμένει μέχρι τη λήξη ου προγράμματος ανεξάρτητα αν διδάσκει ή όχι την τελευταία ώρα και φροντίζει για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών σύμφωνα με την αριθμ Φ 50 76 121153 Γ1 3 11 2002 Υ Α ΦΕΚ 1471 τ Β 22 11 2002 εξαιρουμένων των προϊσταμένων τους χωρίς να δικαιούται σχετικό επίδομα 2 Στα 10 θέσια και άνω δημοτικά σχολεία

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=686:orismos-ypodiefthynton-ypefthynon-gia-to-oloimero-programma-ton-oloimeron-dimotikon&catid=89&Itemid=1353&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Συμμετοχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Παλλαϊκό Παναγροτικό Συλλαλητήριο στις 12/2, στις 5μ.μ.
  Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο πρωτογενής τομέας που θα έπρεπε να είναι ο θεμέλιος λίθος της οικονομίας μας κινδυνεύει με εξαφάνιση Ε άν εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα του νέου μνημονίου δεν θα μπορέσει να επιβιώσει κανείς νέος αγρότης ή κτηνοτρόφος Την απάντηση σε αυτή τη πολιτική τη δίνουν για άλλη μια φορά οι εξουθενωμένοι αγρότες κτηνοτρόφοι και αλιείς με τα αγωνιστικά μπλόκα στους δρόμους Αντιστέκονται στη λαίλαπα των νέων μέτρων και δίνουν μάχη για να επιβιώσουν οι οικογένειές τους για να υπάρχει αύριο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας και να μη διαλυθεί η ύπαιθρος και η Ελληνική περιφέρεια Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α Δ Ε Δ Υ εκτιμά ότι αποτελεί μονόδρομο για τους εργαζομένους ανέργους αγρότες κτηνοτρόφους αυτοαπασχολούμενους και συνταξιούχους ο κοινός τους αγώνας για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α Δ Ε Δ Υ καλεί τους εργαζομένους στο Δημόσιο να δώσουν το παρών στις κινητοποιήσεις των αγροτών έτσι ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μέσα από τον κοινό αγώνα να αποτρέψουμε τη ψήφιση του αντιασφαλιστικού Νομοσχεδίου της συγκυβέρνησης ΣΥ ΡΙΖ Α ΑΝ ΕΛ και να ανατρέψουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εδώ και έξι χρόνια εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ Ν Τ στη χώρα μας Μοναδικός δρόμος

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=682:symmetoxi-tis-a-d-e-d-y-sto-pallaiko-panagrotiko-syllalitirio-stis-12-2-stis-5m-m&catid=105&Itemid=1370&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Υπόμνημα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τα τεράστια προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης
  Ο Ε για τα τεράστια προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης Πληροφοριακά Στοιχεία Γράφτηκε από τον την Δ Σ της Δ Ο Ε Κατηγορία Αποφάσεις Δ Ο Ε Δημιουργήθηκε 09 Φεβρουάριος 2016 Εκτύπωση Υπόμνημα του Δ Σ της Δ Ο Ε για

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=681:ypomnima-tou-d-s-tis-d-o-e-gia-ta-terastia-provlimata-tis-dimosias-ekpaidefsis&catid=89&Itemid=1353&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Προετοιμασία εκδηλώσεων Δ.Ο.Ε. με θέμα: «Το σχολείο που βιώνουμε – το σχολείο που οραματιζόμαστε. Κριτική και διεκδικήσεις»
  κεντρικό ερώτημα είναι το πως το σχολείο μπορεί να αλλάξει να γίνει καλύτερο και ωφέλιμο για όλους τους μαθητές Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις Σέρρες και αφορούσε το μεγαλύτερο μέρος των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π Ε της Κεντρικής Μακεδονίας Οι αμέσως επόμενες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 22 2 2016 στα Ιωάννινα για τους Συλλόγους της Ηπείρου και στις 29 2 2016 στη Θεσσαλονίκη για τους Συλλόγους των Νομών Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής και Πιερίας Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα Μπροστά σ αυτές τις εκδηλώσεις το Δ Σ της Δ Ο Ε τονίζει και πάλι την ανάγκη οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π Ε να οργανώσουν τη συζήτηση με όποιον τρόπο θεωρούν προσφορότερο έκτακτες Γ Σ ομάδες εργασίας ανοικτές συζητήσεις προτάσεις από τους Συλλόγους Διδασκόντων κτλ ώστε να είναι σε θέση να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη σειρά εκδηλώσεων συζητήσεων που θα πραγματοποιήσει το Δ Σ της Δ Ο Ε για το κορυφαίο αυτό ζήτημα Οι προτάσεις θα πρέπει να γίνονται με βάση το πλαίσιο που έχει θέσει το Δ Σ της Δ Ο Ε Αναλυτικά προγράμματα εκπαιδευτικός προσανατολισμός και στόχοι του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Δομή του σχολείου Διδακτέα ύλη Σχολικά βιβλία Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=677:proetoimasia-ekdiloseon-d-o-e-me-thema-to-sxoleio-pou-vionoume-to-sxoleio-pou-oramatizomaste-kritiki-kai-diekdikiseis&catid=89&Itemid=1353&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-13)
  Open archived version from archive •