archive-gr.com » GR » A » ASILIAS.GR

Total: 211

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 31/10/2014 - Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων από 01.01.2014
  ανέργων του ΟΑΕΔ δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο 2 μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής Όταν υποβάλλουν την αίτηση για το επίδομα μακροχρόνια ανέργου πρέπει να έχουν παραμείνει κατά τους 12 τελευταίους μήνες αδιαλείπτως εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ Τι δικαιολογητικά απαιτούνται Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της άσκησης οικονομικού έτους από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν 1589 1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω α ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ β ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ 8 εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης γ ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα 60 ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής δ ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει ε ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία στ ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ δελτίο

  Original URL path: http://asilias.gr/index.php/yliko-dimosiotitas/98-epidoma-makroxronios-anergon-apo-01-01-2014 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • 29/10/2014 - ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 12μηνη πρόσληψη 6.000 ανέργων 25-66 ετών
  που θα δίνεται στις επιχειρήσεις ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα για τον κάθε ωφελούμενο εργαζόμενο με δεδομένο ότι θα παρέχονται υπηρεσίες πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση θα ανέρχεται σε 450 ευρώ το μήνα ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι έως 12 μήνες Δικαιούχοι Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης ημερολογιακά για υπαγωγή στο πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού λόγω απολύσεων Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελουσίας εξόδου Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ λπ Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν από τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο η φυλάκιση και ο θάνατος εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού www oaed gr αμέσως μόλις ανακοινωθεί η πρόσκληση Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης κλειδαρίθμου στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού Ωφελούμενοι Στη συγκεκριμένη δράση οι άνεργοι επιλέγονται από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ Ωστόσο για να επιλεγούν θα πρέπει να Διαθέτουν

  Original URL path: http://asilias.gr/index.php/yliko-dimosiotitas/175-29-10-2014-12-6-000-25-66 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • 22/10/2014 - Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
  Περιφέρειες της χώρας Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 80 ώρες 60 ώρες θεωρητική και 20 ώρες πρακτική άσκηση η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης case studies και θα έχει ως παραδοτέα Πλάνα καινοτομίας τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται Τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων η διατήρηση των θέσεων εργασίας η ενίσχυση

  Original URL path: http://asilias.gr/index.php/yliko-dimosiotitas/174-22-10-2014 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • 21/10/2014 - Ενισχύονται μέσω Σχεδίων Βελτίωσης μικρά καπνοκοπτήρια και αποστακτήρια
  ιδιωτικά συ φωνητικά ε παραγωγούς ενώ συνοπτικά οι ενισχυό ενες δράσεις που προβλέπονται αφορούν ιδρύσεις εκσυγχρονισ ούς επεκτάσεις ετεγκαταστάσεις ονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων συγχωνεύσεις ονάδων και ονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων Επίσης σε αντίθεση ε το ανάλογο έτρο 3 1 1 του ΠΑΑ 2007 2013 οι ενισχύσεις θα αφορούν πλέον όλες τις περιοχές και όχι κυρίως ορεινές ή ειονεκτικές και νησιωτικές ε το ποσοστό επιχορήγησης να κυ αίνεται εταξύ 35 60 επί των δαπανών ανάλογα την περιοχή Η εν λόγω δράση αποτελεί υπο έτρο των νέων Σχεδίων Βελτίωσης οπότε και δεν περιλα βάνει δράσεις που αφορούν τουριστικές και εστίασης επιχειρήσεις ενώ αφορά όνο επενδύσεις επιπέδου χονδρικού ε πορίου όπου η εταποίηση σε η γεωργικό προϊόν πραγ ατοποιείται σε γρα ές παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδε ένες ε την πρώτη εταποίηση του γεωργικού προϊόντος Αναλυτικότερα οι ενισχύσεις καλύπτουν τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες για α την κατασκευή απόκτηση συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή βελτίωση ακινήτων ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με τη γη είναι επιλέξιμες μόνο στον βαθμό που δεν υπερβαίνουν το 10 των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της σχετικής πράξης β την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού γ γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία α και β όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών και συμβούλων αμοιβές για παροχή συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας οι δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες ακόμη και όταν με βάση τα αποτελέσματά τους δεν πραγματοποιείται καμία δαπάνη βάσει των στοιχείων α και β δ απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εμπορικών σημάτων Άλλες δαπάνες αφορούν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων γενικά έξοδα και ασφάλιστρα δεν θεωρούνται επιλέξιμες Το

  Original URL path: http://asilias.gr/index.php/yliko-dimosiotitas/173-enisxysi-meso-sxedion-beltiosis (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • 21/10/2014 - Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης και πότε θα εισπραχθεί;
  κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών ενώ όσοι αγοράσουν παραπάνω από μία φορά πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν ξανά αίτηση Στην αίτηση αναγράφεται το ΑΦΜ του αιτούντος ονοματεπώνυμο και αριθμός προστατευόμενων τέκνων εάν επιθυμεί ή όχι την προκαταβολή ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN και ονοματεπώνυμο 1ου δικαιούχου ο αριθμός παροχής ρεύματος κύριας κατοικίας διεύθυνση τετραγωνικά αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία στοιχεία επικοινωνίας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου Ποιοι παίρνουν το επίδομα θέρμανσης Δικαίωμα για το επίδομα έχουν Άγαμοι με εισόδημα έως 30 000 ευρώ και έγγαμοι με εισόδημα έως 40 000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3 000 ευρώ για κάθε παιδί 43 000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και 46 000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά Οι άγαμοι χάνουν το επίδομα αν έχουν περιουσία άνω των 200 000 ευρώ ενώ οι έγγαμοι αν το άθροισμα των ακινήτων τους ξεπερνά τις 300 000 ευρώ Δεν δικαιούται επίδομα θέρμανσης όποιος έχει αυτοκίνητο με κινητήρα άνω των 3 000 κυβικών εκατοστών Στα 120 τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται η μέγιστη επιφάνεια του ακινήτου για την οποία μπορεί να επιδοτηθεί κάποιος

  Original URL path: http://asilias.gr/index.php/yliko-dimosiotitas/172-21-10-2014 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • 16/10/2014 - Δικαιούστε έως και 500€ τον μήνα! Δείτε τον τρόπο που θα τα πάρετε
  για τον πρώτο ενήλικα 15 000 ευρώ για κάθε επόμενο ενήλικα 10 000 ευρώ για κάθε ανήλικο και η κινητή με βάση την αντικειμενική δαπάνη λόγω ύπαρξης Ι Χ κ α τα 6 000 ευρώ Για παράδειγμα μια τετραμελής οικογένεια με δύο ανήλικα δεν θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα πάνω από 4 800 ευρώ και περιουσία άνω των 125 000 ευρώ Τα κριτήρια θα ελέγχονται από τη ΓΓΠΣ και άλλους φορείς ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Το κράτος σε όλες τις περιπτώσεις θα καλύπτει τη διαφορά του υφιστάμενου εισοδήματος του δικαιούχου με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αφαιρώντας από το πραγματικό εισόδημα μόνο το 20 του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης Στο πραγματικό εισόδημα δεν θα περιλαμβάνονται τα τεκμαρτά εισοδήματα η διατροφή ανήλικου τέκνου τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και το εξω ιδρυματικό επίδομα Θα περιλαμβάνονται όμως τα επιδόματα ανεργίας τέκνων κ α Με βάση τα παραπάνω ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί που συγκεντρώνει 3 800 ευρώ τον χρόνο θα λαμβάνει από το κράτος 400 ευρώ Θα έχει ωστόσο παράλληλη υποστήριξη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών ευκαιρίες εργασιακής επανένταξης ΟΙ 13 ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι 13 περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά για έξι μήνες ο νέος θεσμός είναι οι εξής 1 Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Δήμος Δράμας 2 Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο Δήμος Έδεσσας 3 Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο Δήμος Γρεβενών 4 Στην Περιφέρεια Ηπείρου ο Δήμος Ιωαννίνων 5 Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Δήμος Καρδίτσας 6 Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο Δήμος Λευκάδας 7 Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 8 Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο Δήμος Χαλκίδας 9 Στην Περιφέρεια Αττικής ο Δήμος Καλλιθέας 10 Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο Δήμος Τρίπολης 11 Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο Δήμος Σάμου 12 Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο Δήμος Σύρου 13

  Original URL path: http://asilias.gr/index.php/yliko-dimosiotitas/171-16-10-2014-500 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • 08/10/2014 - ΟΑΕΔ : 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για άνεργους ηλικίας 25-65
  αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού www oaed gr Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης κλειδαρίθμου στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης ημερολογιακά για υπαγωγή στο πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ www oaed gr ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εθνικής Αντίστασης 8 Άνω Καλαμάκι e mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης

  Original URL path: http://asilias.gr/index.php/yliko-dimosiotitas/170-08-10-2014-5-000-25-65 (2016-02-12)
  Open archived version from archive

 • 01/10/2014 - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών
  είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης ημερολογιακά για υπαγωγή στο πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ λπ Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο η φυλάκιση και ο θάνατος εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών δηλαδή να έχουν συμπληρώσει

  Original URL path: http://asilias.gr/index.php/yliko-dimosiotitas/169-01-10-2014-5-000-25-66 (2016-02-12)
  Open archived version from archive •