archive-gr.com » GR » A » AREIOSPAGOS.GR

Total: 1388

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 2105/2009
  βίας εκ της οποίας απωλέσθη η προθεσμία του άρθρου 473 παρ 1 ΚΠΔ οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στα ζητήματα αυτά Μεταξύ των λόγων ακυρότητος της επιδόσεως οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται υποχρεωτικώς με την έφεση είναι και η επίδοση ως αγνώστου διαμονής χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής μολονότι δηλαδή ο εκκαλών κατηγορούμενος είχε γνωστή διαμονή σε συγκεκριμένο τόπο και διεύθυνση Επίσης πρέπει να προβάλλεται υποχρεωτικά με την έφεση και ο λόγος ανωτέρας βίας εκ της οποίας ο εκκαλών παρεκωλύθη στην εμπρόθεσμη άσκησή της στην έννοια όμως της οποίας ανωτέρας βίας δεν εμπίπτει και ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επιδόσεως ως αγνώστου διαμονής και εντεύθεν μη γνώση από μέρους του εκκαλούντος της εκκαλουμένης αποφάσεως διότι στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος μάχεται κατά του κύρους της επιδόσεως και δεν επικαλείται λόγον ανωτέρας βίας δικαιολογητικό της εκπροθέσμου ασκήσεως της εφέσεώς του Ως αγνώστου διαμονής θεωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 154 παρ 2 και 156 ΚΠΔ εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη για τη Δικαστική Εισαγγελική Αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόμενο για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του έστω και αν είναι γνωστή σε τρίτους όπως είναι ακόμη και άλλη Εισαγγελική Αρχή ή και η Αστυνομική Αρχή ή το Δημόσιο και στην περίπτωση αυτή η επίδοση προς αυτόν γίνεται ως αγνώστου διαμονής μετά την άκαρπη αναζήτηση των αναφερομένων στη διάταξη του άρθρου 156 παρ 1 εδ δ προσώπων προς τον δήμαρχο ή τον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο που όρισε ο δήμαρχος της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλομένη υπ αριθμ 1430 2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών απερρίφθη ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της η έφεση της αναιρεσείουσας κατά της υπ αριθμ 89106 2002 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποίαν αυτή κατεδικάσθη εις ποινή φυλακίσεως είκοσι τεσσάρων 24 μηνών μετατραπείσαν προς 4 40 ευρώ ημερησίως για χρήση πλαστού και απάτη Με την έφεσή της η οποία παραδεκτώς επισκοπείται από τον Αρειο Πάγο για την έρευνα του παραδεκτού και βασίμου των λόγων αναιρέσεως προκύπτει ότι η αναιρεσείουσα εκκαλούσα τότε εζήτησε Να γίνει δεκτή η έφεση να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και να απαλλαγεί ο εντολέας του από την κατηγορία διότι το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν εκτίμησε σωστά τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως και τον κήρυξε ένοχο πράξεως την οποία δεν διέπραξε και για όσους θα εκθέσει κατά την ημέρα συζητήσεως της υποθέσεως δήλωσε δε ότι την παρούσα έφεση ασκεί εκπροθέσμως διότι ουδέποτε επεδόθη νομίμως η εκκαλουμένη απόφαση εις την γνωστήν μου εις τις Αρχές διαμονή μου ώστε να αρχίσει η προθεσμία ασκήσεως εφέσεως κατά τ ανω Ως αιτιολογία για την απόρριψη της εφέσεως αυτής το Τριμελές Εφετείο Αθηνών εδέχθη με την προσβαλλομένη απόφασή του τα εξής Η απόφαση αυτή του κοινοποιήθηκε στις 30 7 2004 όπως προκύπτει από το αποδεικτικό επίδοσης του Αρχ ΑΤ που βρίσκεται στη δικογραφία και άσκησε την κρινόμενη έφεση στις 2 7 2008 δηλαδή μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας και χωρίς να αναφέρει στο έγγραφο της έφεσης

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=G5V4C9OU6YZSXC75ZYC7NQ0FLENTSX&apof=2105_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 2143/2009
  στη μήνυση ή στην έγκληση Στην προκείμενη περίπτωση με την προσβαλλόμενη υπ αριθ 5141 2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών που δίκασε σε δεύτερο βαθμό απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της η έφεση του εκκαλούντος κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος κατά της υπ αριθ 33737 2002 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία αυτός είχε καταδικασθεί ερήμην για την πράξη της απάτης κατά συναυτουργία και του είχε επιβληθεί ποινή φυλακίσεως δέκα 10 μηνών που μετετράπη προς 4 40 ευρώ ημερησίως Από τη σχετική με αριθμό 2109 6 3 2008 έκθεση εφέσεως η οποία παραδεκτά επισκοπείται από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου κατά την έρευνα του παραδεκτού και του βασίμου των λόγων της αναιρέσεως προκύπτει ότι ο εκκαλών αναφέρει στην έφεσή του για να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκησή της ότι ουδέποτε έλαβε γνώση τόσο του κλητηρίου θεσπίσματος όσο και της απόφασης αφού αυτή κοινοποιήθηκε στη οδός στην οποία δεν διέμενε και όχι στην τότε γνωστή διαμονή του η οποία ήταν στον Λεωφ ότι από το 1997 έως και τον Αύγουστο του 2002 διέμενε στην οδό στον εν συνεχεία μετακόμισε στη στη και σήμερα διαμένει στη ότι φορολογικά υπάγεται τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια στη Δ Ο Υ και ότι αστυνομική ταυτότητα εξέδωσε το Α Τ τον Ιούλιο του 2001 Επικαλέσθηκε δηλαδή ακυρότητα της επιδόσεως προς αυτόν της εκκαλούμενης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής και όχι λόγους ανώτερης βίας για τους οποίους απώλεσε την προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως ή παρακωλύθηκε στην εμπρόθεσμη άσκηση στους οποίους δεν εμπίπτει όπως προαναφέρθηκε και ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής και ως εκ τούτου μη γνώσεως από αυτόν της εκκαλούμενης αποφάσεως Δεν αναφέρει όμως στην άνω έφεσή του αν τη φερόμενη από αυτόν ως τελευταία γνωστή κατοικία του στη στη είχε δηλώσει καθοιονδήποτε τρόπο στην Εισαγγελική Αρχή που είχε παραγγείλει την επίδοση της εκκαλούμενης αποφάσεως περιοριζόμενος απλώς στην αόριστη αναφορά ότι η τελευταία αυτή διεύθυνση της κατοικίας του ήταν γνωστή Περαιτέρω με την προσβαλλόμενη απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην με την απόφαση του Τριμελούς Πλημ κείου Αθηνών η οποία έχει αριθμό 33737 2002 Η απόφαση αυτή του κοινοποιήθηκε στις 25 02 2004 όπως προκύπτει από το αποδεικτικό επίδοσης του αρχιφύλακα του ΑΤ Ν Ιωνίας που βρίσκεται στη δικογραφία και άσκησε την κρινόμενη έφεση στις 06 03 2008 δηλαδή μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας και χωρίς να αναφέρει στο έγγραφο της έφεσης λόγο που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της Επειδή από την αποδεικτική διαδικασία δεν αποδείχθηκε κάποιο στοιχείο που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση της έφεσης και το Δικαστήριο δεν πείστηκε ότι ο κατηγορούμενος από ανώτερη βία άσκησε την έφεση μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας πρέπει η έφεση αυτή να απορριφθεί ως απαράδεκτη Ειδικότερα ο κατηγορούμενος αναζητήθηκε για επίδοση της ερήμην του εκδοθείσας αποφάσεως επί της οδού στη που ήταν η αναγραφομένη στη μήνυση διεύθυνση όπου αυτός διέμενε Αυτός ισχυρίζεται χωρίς όμως να το αποδεικνύει με την προσκομιδή αποδεικτικών εγγράφων όπως π χ μισθωτηρίου ότι μετώκησε από την επί της προαναφερθείσας οδού ιδιόκτητη οικία του τον

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=R2USWJVJBKDRR4C8INIJC6YDQOS28P&apof=2143_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 2269/2009
  τον οποίο διενεργήθηκε η κλήρωση και κληρώθηκε Στην προκείμενη περίπτωση με σχετικό λόγο αναιρέσεως που προβάλλεται με το υπόμνημα ως λαμβανόμενον υπόψη και αυτεπαγγέλτως ο αναιρεσείων πλήττει την προσβαλλομένη 1233 2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών που δίκασε κατ έφεση για απόλυτη ακυρότητα λόγω μη νόμιμης συνθέσεως του δικαστηρίου ήτοι για λόγο προβλεπόμενο από το άρθρο 510 1 στοιχ Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με την αιτίαση ότι στην σύνθεση του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση μετείχε η Ειρηνοδίκης Χρυσή Παπαδοπούλου με τη μνεία ότι κωλύονται οι τακτικοί δικαστές χωρίς να μνημονεύεται η σχετική πράξη του Διευθύνοντος το Δικαστήριο για την ως άνω αναπλήρωση Ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος και απορριπτέος γιατί στο Πρωτοδικείο Πατρών όπου υπηρετούν περισσότεροι από δεκαπέντε δικαστές γίνεται κλήρωση των δικαστών που συγκροτούν κατά μήνα τα ποινικά Δικαστήρια όπως δε προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3178 2009 υπηρεσιακή βεβαίωση της Προϊσταμένης τής Διευθύνσεως της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Πατρών στην κλήρωση για τη συγκρότηση των ποινικών δικαστηρίων για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2007 συμμετείχαν και ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες της περιφέρειας ντου Πρωτοδικείου Πατρών όπως δε προκύπτει από τα 2 12 2 2007 πρακτικά συνεδριάσεως του Α Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών με αντικείμενο την κλήρωση των δικαστών και των εισαγγελέων που θα συγκροτήσουν τα ποινικά δικαστήρια για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2007 κληρώθηκε η ως άνω ειρηνοδίκης Χρυσή Παπαδοπούλου ως αριστερό μέλος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών ως εκ περισσού δε και πλεοναστικώς γίνεται μνεία στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι συμμετέχει επειδή κωλύονται οι τακτικοί δικαστές Σε κάθε πάντως περίπτωση τυχόν ακυρότητα καλύφθηκε διότι όπως προκύπτει από την επισκόπηση των πρακτικών της παραπάνω προσβαλλομένης αποφάσεως ο αναιρεσείων δεν πρόβαλε πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας ακυρότητα όσον αφορά την σύνθεση του δικαστηρίου Επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ 1 και 2 του Κ Π Δ όπως η πρώτη παράγραφος αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν 3160 2003 το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο εκτός άλλων περιπτώσεων και λόγω της εκπρόθεσμης ασκήσεως του Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως για όλους τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στη διάταξη του άρθρου 510 του ίδιου Κώδικα μεταξύ των οποίων και η ελλιπής αιτιολογία της με την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο Εξάλλου η απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της εφέσεως ως απαράδεκτο λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως του για να έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ 3 του Συντάγματος και 139 του Κ Π Δ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Δ του Κ Π Δ πρέπει να διαλαμβάνει τον χρόνο επιδόσεως στον εκκαλούντα της προσβαλλόμενης με την έφεση αποφάσεως και εκείνον της ασκήσεως αυτής καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό των στοιχείων εγκυρότητας του αποδεικτικού και της επιδόσεως ΟλΑΠ 6 94 και 4 95 Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επιδόσεως οι οποίοι πρέπει να

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=QGRXSZA7IEP646MV2EXBWRIQF4Y48Z&apof=2269_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 2275/2009
  Στην προκειμένη περίπτωση από την κατάθεση του μάρτυρα Ν που εξετάσθηκε ένορκα στο ακροατήριο από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν από όλη τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα Η εκκαλούσα κατηγορουμένη με την υπ αριθμ ΑΜ 10896 2006 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά καταδικάσθηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης δύο 2 ετών και έξι 6 μηνών για παράβαση του άρθρου 25 παρ 1 ν 2523 1997 Η απόφαση αυτή όπως αποδεικνύεται από το από 2 3 2007 αποδεικτικό επιδόσεως του ειδικού φρουρού που υπηρετεί στο Α Α Τ Γλυφάδας επιδόθηκε στην κατηγορουμένη ως αγνώστου διαμονής στις 2 3 2007 διότι σύμφωνα με την υπό την ίδια ημεροχρονολογία βεβαίωση του επιδόσαντος ειδικού φρουρού ήταν άγνωστο πρόσωπο στη διεύθυνση και η ίδια δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της άσκησε κατ αυτής έφεση στις 8 5 2008 δηλαδή μετά την παρέλευση της τασσόμενης από το νόμο προθεσμίας των τριάντα ημερών από την επίδοση της εκκαλουμένης άρθρ 473 παρ 1 ΚΠΔ Κατά συνέπεια η ένδικη έφεση είναι εκπρόθεσμη Η κατηγορουμένη ισχυρίζεται στην υπό κρίση έφεσή της ότι για πρώτη φορά έλαβε γνώση της εκκαλουμένης απόφασης από το Αστυνομικό Τμήμα της Γλυφάδας γιατί ουδέποτε ήταν πρόσωπο αγνώστου διαμονής καθότι μόνιμη αστική της κατοικία κατά το χρόνο επιδόσεως της αποφάσεως ήταν η αναφερθείσα Ο ισχυρισμός όμως αυτός δεν αποδείχθηκε βάσιμος Και τούτο διότι ως τόπος κατοικίας της κατηγορουμένης στην από 5 9 2005 αίτηση ποινικής δίωξης του Ζ τελωνείου Πειραιά αναφέρεται η ενώ δεν δηλώθηκε άλλος τόπος κατά την προανάκριση αφού η κατηγορουμένη δεν απολογήθηκε διότι δεν ανευρέθη βλ από 15 11 2005 βεβαίωση του Αστυφύλακα Στη διεύθυνση αυτή αναζητήθηκε στις 2 1 2006 προκειμένου να της επιδοθεί το κλητήριο θέσπισμα πλην όμως δεν ανευρέθη διότι σύμφωνα με την από βεβαίωση του επιμελητή δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πειραιώς στην προαναφερθείσα διεύθυνση τυγχάνει άγνωστη και τελικά της επιδόθηκε ως αγνώστου διαμονής βλ από 2 1 2006 αποδεικτικό επίδοσης του παραπάνω επιμελητή Από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε άλλος γνωστός τόπος κατοικίας της κατηγορουμένης για τη δικαστική αρχή που παρήγγειλε την επίδοση της εκκαλουμένης δηλαδή για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και δη αυτήν που αναφέρει στην έφεσή της Περαιτέρω κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης για το ότι σε περίπτωση που δεν ενεργήθηκε προανάκριση θεωρείται ως τόπος κατοικίας του κατηγορουμένου εκείνος που αναφέρεται στη μήνυση ή στην έγκληση κρίθηκε ότι ήταν νομίμως αδιάφορο το εάν η κατηγορουμένη είχε γνωστό σε τρίτους τόπο κατοικίας όπως στην για τον ΟΤΕ κατά τα προκύπτοντα από τον αναγνωσθέντα λογαριασμό τηλεφώνου και περαιτέρω στην όπως προέκυπτε από την αναγνωσθείσα από 30 10 2008 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά προς την κατηγορουμένη και ότι κατ ακολουθίαν η επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης στην κατηγορουμένη ως αγνώστου διαμονής ήταν έγκυρη και από την επίδοση αυτής άρχιζε η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως εκ μέρους της και ότι ήταν απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της κατηγορουμένης Μετά ταύτα που δέχθηκε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς και απέρριψε με την προσβαλλόμενη απόφαση ως εκπρόθεσμη και ως και τούτου ως απαράδεκτη την έφεση της αναιρεσείουσας διέλαβε την

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=1MJRBDNJ284FNW70ISCECPQ6CSENUW&apof=2275_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 2318/2009
  αυτού το χρόνο άσκησης του ενδίκου μέσου καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό τούτου ή μνεία κατά τα άρθρα 154 παρ 1 156 και 161 παρ 1 ΚΠΔ στοιχείων εγκυρότητας της επίδοσης εκτός αν προβάλλεται με την έφεση λόγος ακυρότητας της επίδοσης οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στην απορριπτική του λόγου τούτου κρίση του Δικαστηρίου Σε περίπτωση όμως που με το ένδικο μέσο αμφισβητείται ο τύπος κατοικίας εκάστου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής του ως και εντεύθεν η αδυναμία γνώσεως της επίδοσης πρέπει επίσης να διαλαμβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιολογία άλλως ιδρύεται από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ δ ΚΠΔ λόγος αναίρεσης Περαιτέρω πρέπει να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα στην αξιολόγηση των οποίων προέβη το Δικαστήριο για να καταλήξει στην κρίση του για την απόρριψη της έφεσης Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ αριθμ 31115 6 5 2008 απόφαση όπως παραδεκτά συμπληρώθηκαν τα πρακτικά της με την υπ αριθ 64051Β 15 10 2008 διάταξη του αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών και έλαβαν τον αριθμ 64051Α 05 10 2008 το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που την εξέδωσε απέρριψε ως εκπρόθεσμη την υπ αριθμ 4249 9 11 2007 έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά της υπ αριθμ 32584 15 3 2000 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειο δικείου Αθηνών με την οποία εκείνος είχε καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και χρηματική ποινή 150 000 δραχμών μετατρέποντας την πρώτη αυτών σε χρηματική προς 1 500 δραχμές ημερησίως για παράβαση του άρθρου 79 του ν 5960 1933 πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε την 25 9 1998 αφού δέχθηκε κατά λέξη τα εξής Από το από αποδεικτικό επίδοσης του αστυφύλακα στο Α Τ προκύπτει ότι η υπ αριθμ 32584 2000 ερήμην εκκαλούμενη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών επιδόθηκε νομότυπα κατά την ανωτέρω ημερομηνία στο Δήμαρχο αντί στον αγνώστου διαμονής κατηγορούμενο εκκαλούντα ο οποίος δεν βρέθηκε στην επί της οδού τελευταία γνωστή κατοικία του Η υπό κρίση όμως έφεση ασκήθηκε στις 9 11 2007 δηλαδή μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των 30 ημερών από την παραπάνω ημερομηνία επίδοσης της εκκαλουμένης απόφασης όπως αυτό προκύπτει από την υπ αριθμ 14249 9 11 2007 έκθεση εφέσεως του Ποιν Τμήματος ενδίκων μέσων του Πρωτοδικείου Αθηνών Επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 156 166 473 και 476 του ΚΠΔ πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεως της και να επιβληθούν στον εκκαλούντα τα νόμιμα έξοδα της δίκης Ο αναιρεσείων όμως με την παραπάνω αναφερόμενη έφεσή του που παραδεκτώς επισκοπείται από τον Άρειο Πάγο το δικόγραφό της επικαλέσθηκε ότι την παρούσα έφεση ασκεί εκπροθέσμως διότι έλαβε γνώση της εκκαλουμένης αποφάσεως την 7 11 2007 καθόσον του επεδόθη ως αγνώστου διαμονής αν και ήταν γνωστής διαμονής στην ανωτέρω διεύθυνση που αναφέρει στην έφεση ήτοι ότι είχε κατοικία στον στην οδό προσκόμισε δε όπως προκύπτει από τα διορθωμένα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης οκτώ 8 έγγραφα της εξέτισε ενόρκως στο ακροατήριο της μάρτυρα προς απόδειξη του ισχυρισμού του ότι κατά το

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=0T7XMW84FHLYKJHK32S60FM8GK512Q&apof=2318_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 2440/2009
  του ΚΠοινΔ λόγος αναιρέσεως Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επιδόσεως οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται υποχρεωτικά με την έφεση είναι και η επίδοση ως αγνώστου διαμονής χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής μολονότι δηλαδή ο εκκαλών κατηγορούμενος είχε γνωστή διαμονή Επίσης πρέπει να προβάλλεται υποχρεωτικά με την έφεση και ο λόγος ανωτέρας βίας εκ της οποίας ο εκκαλών παρακωλύθηκε στην εμπρόθεσμη άσκησή της στην έννοια όμως της οποίας ανωτέρας βίας δεν εμπίπτει και ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επιδόσεως ως αγνώστου διαμονής και εντεύθεν μη γνώση από μέρους του εκκαλούντος της εκκαλούμενης αποφάσεως γιατί στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος μάχεται κατά του κύρους της επιδόσεως και δεν επικαλείται λόγο ανωτέρας βίας δικαιολογητικό της εκπρόθεσμης ασκήσεως της εφέσεώς του Ως άγνωστης διαμονής θεωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 156 παρ 1 και 2 του ίδιου Κώδικα εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη για τη Δικαστική Εισαγγελική Αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόμενο για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του έστω και αν αυτή είναι γνωστή σε τρίτους όπως είναι ακόμη και άλλη Εισαγγελική Αρχή ή και η Αστυνομική Αρχή Τόπος δε κατοικίας θεωρείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούμενος κατά το άρθρο 273 παρ 1 α του ΚΠοινΔ κατά την προανάκριση που τυχόν έχει ενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας εκείνος που έχει δηλώσει στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο κατηγορούμενος δεν έχει εμφανισθεί κατ αυτήν ως τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος που αναφέρεται στη μήνυση ή την έγκληση Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη 12682 2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών όπως απ αυτήν προκύπτει απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της η με αριθμό εκθέσεως έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά της 13094 1998 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία είχε καταδικασθεί ο κατηγορούμενος ερήμην σε ποινή φυλακίσεως 12 μηνών και σε χρηματική ποινή 300 000 δραχμών για έκδοση ακάλυπτης επιταγής Από τη σχετική έκθεση εφέσεως η οποία παραδεκτώς επισκοπείται από τον Αρειο Πάγο για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου προκύπτει ότι ο εκκαλών φερόμενος στην έφεση ως γνωστής διαμονής κάτοικος προκειμένου να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκηση της εφέσεώς του προέβαλε με αυτήν τα εξής ουδέποτε μου κοινοποιήθηκε νόμιμα η εκκαλουμένη απόφαση ούτε και έλαβα γνώση καθοιονδήποτε τρόπο αυτής μέχρι και της 29 10 2008 είχα πάντοτε γνωστή στις Αρχές κατοικία και κατοικούσα από το 1965 μέχρι και τον Αύγουστο του 1997 συνεχώς επί της και ακολούθως αναγκάστηκα να εγκατασταθώ μετά της οικογενείας μου στα διατηρώντας στην ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2001 και έκτοτε στην στην προαναφερθείσα οδό Ουδέποτε υπήρξα άγνωστης διαμονής στη δε διεύθυνση παρέμεινε ο πατέρας μου μέχρι το 2002 ότε και απεβίωσε Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται από έγγραφα και μάρτυρες που προσάγονται Είχε δηλαδή προβάλει με την έφεσή του ακυρότητα της επιδόσεως ως αγνώστου διαμονής και όχι λόγους ανωτέρας βίας εξ αιτίας των οποίων απώλεσε την προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως στους οποίους δεν εμπίπτει όπως αναφέρθηκε και ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επιδόσεως ως αγνώστου διαμονής και

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=22SX8XC621BF1C1KZM86TDGFJYLGD2&apof=2440_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2008
  ότι ως άγνωστης διαμονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του σε άγνωστο μέρος για τη δικαστική αρχή που έχει εκδώσει το επίδικο έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοση του και στην περίπτωση αυτή η επίδοση γίνεται ως άγνωστης διαμονής μετά την άκαρπη αναζήτηση των αναφερομένων στη διάταξη του άρθρου 156 παρ 1 εδ α προσώπων προς το δήμαρχο ή τον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο που όρισε ο δήμαρχος της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του άλλως η επίδοση είναι άκυρη και δεν αρχίζει η ως άνω προθεσμία ασκήσεως ενδίκων μέσων Τέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ 1 ΚΠΔ όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εκπρόθεσμα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο το απορρίπτει ως απαράδεκτο κατά δε της σχετικής απόφασης επιτρέπεται αναίρεση παρ 2 Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή Ειδικότερα η απόφαση που απορρίπτει το ένδικο μέσο της έφεσης ως εκπρόθεσμο για να έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να διαλαμβάνει το χρόνο της επίδοσης της προσβαλλομένης απόφασης και εκείνον της άσκησης του ενδίκου μέσου καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση Ολ ΑΠ 6 1994 και 4 1995 Αν όμως με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής του όπως και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης πρέπει επίσης να διαλαμβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιολογία άλλως ιδρύεται ο κατ άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Δ λόγος αναίρεσης Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη ΒΤ 7534 2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η έφεση της αναιρεσείουσας κατά της 1549 2002 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά με την οποία η αναιρεσείουσα είχε καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης οκτώ 8 μηνών και χρηματική δύο χιλιάδων πεντακοσίων 2 500 Ευρώ για παράβαση του άρθρου 79 Ν 5960 1933 Με την έφεση της η οποία παραδεκτά επισκοπείται από τον Άρειο Πάγο η αναιρεσείουσα κατηγορούμενη επικαλέσθηκε και προέβαλε ότι δεν έλαβε γνώση της εκκαλούμενης απόφασης που της επιδόθηκε ως άγνωστης διαμονής και ότι κακώς της κοινοποιήθηκε η απόφαση ως άγνωστης διαμονής ενώ είχε γνωστή στις αρχές διαμονή στην οδό Ως αιτιολογία για την απόρριψη της έφεσης αυτής το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά δέχθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του τα ακόλουθα Από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι η υπό κρίση έφεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα ήτοι ασκήθηκε στις 14 11 2003 ενώ η εκκαλουμένη απόφαση επιδόθηκε στην κατ νη ως αγνώστου διαμονής στις 17 10 2002 βλ αποδεικτικό επίδοσης απόφασης σε κατ νο με άγνωστη διαμονή του η δε κατ νη δεν επικαλέστηκε ούτε και απέδειξε ότι ένεκα λόγου ανωτέρας βίας δεν έλαβε γνώση της εκκαλουμένης απόφασης σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν Πρέπει συνεπώς η υπό κρίση έφεση να απορριφθεί ως απαράδεκτη Με αυτά όμως που δέχθηκε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο για την απόρριψη του ισχυρισμού της αναιρεσείουσας ότι ήταν κατά το χρόνο επίδοσης προς αυτήν της εκκαλούμενης απόφασης γνωστής διαμονής και για τη

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=wULfm04iKeQE3tqxKy1SzqAysCFMud&apof=133_2008 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2008
  κατηγορουμένης και ήδη αναιρεσείουσας κατά της ερήμην αυτής εκδοθείσης 13485 2004 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία εκείνη είχε καταδικασθεί ερήμην σε συνολική ποινή φυλάκισης δέκα τεσσάρων 14 μηνών η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 4 40 ευρώ ημερησίως για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα κατ εξακολούθηση πράξεις οι οποίες φέρονται ότι τελέστηκαν στις 8 7 1999 η πρώτη και στις 8 7 1999 και 20 9 2000 η δεύτερη αφού ερεύνησε τον προβληθέντα ισχυρισμό του πληρεξουσίου δικηγόρου της ότι η έφεσή της ήταν εμπρόθεσμη επειδή αυτή δεν έλαβε γνώση της εκκαλούμενης αποφάσεως απέρριψε κατά πλειοψηφία στη συνέχεια με την προσβαλλόμενη απόφασή του την έφεση ως απαράδεκτη εκπρόθεσμη με την εξής αιτιολογία Από την κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο τα έγγραφα που αναγνώσθησαν και αναφέρονται στα πρακτικά και όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν κατά τη γνώμη που επικράτησε στο δικαστήριο τα εξής Με την εκκαλούμενη 13485 2004 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η κατηγορουμένη Χ1 καταδικάστηκε ερήμην για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα κατ εξακολούθηση σε ποινές φυλακίσεως δέκα μηνών για κάθε πράξη και συνολική ποινή φυλακίσεως δεκατεσσάρων μηνών η οποία μετατράπηκε προς 4 40 ευρώ ημερησίως Η απόφαση αυτή της επιδόθηκε στις 30 1 2006 ως άγνωστης διαμονής αφού προηγουμένως αναζητήθηκε στην οδό αριθ στην Αθήνα βλ το από αποδεικτικό επιδόσεως του αστυφύλακα του Α Τ Νέου Κόσμου και την από βεβαίωση του ίδιου ότι η κατηγορουμένη ήταν άγνωστη στην ανωτέρω διεύθυνση η δε υπό κρίση έφεση ασκήθηκε στις 15 3 2007 βλ τη 1980 15 3 2007 έκθεση εφέσεως δηλαδή μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των τριάντα ημερών από την επίδοση της εκκαλούμενης αποφάσεως άρθρο 473 παρ 1 εδ β Κ Π Δ Η κατηγορουμένη για να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκηση της εφέσεως ισχυρίζεται στη σχετική έκθεση ότι η εκκαλούμενη της επιδόθηκε ακύρως ως άγνωστης διαμονής αφού από το έτος 2000 έχει μετοικήσει στην οδό αριθ στην Αθήνα η διεύθυνση δε αυτή είναι γνωστή στις αρχές Όμως από τα αποδεικτικά στοιχεία που προαναφέρθηκαν αποδείχτηκε ότι ορθώς και νομίμως επιδόθηκε στην κατηγορουμένη η εκκαλούμενη απόφαση ως άγνωστης διαμονής αφού προηγουμένως αναζητήθηκε και διαπιστώθηκε ότι ήταν άγνωστη στην ανωτέρω διεύθυνση αριθ στο που αναγραφόταν στην από 8 7 1999 μήνυσή της συνεπεία της οποίας κατηγορήθηκε για ψευδή καταμήνυση ενώ η διεύθυνση της κατηγορουμένης που επικαλείται η ίδια και αναφέρει ο μάρτυρας αποδείξεως αριθ στο δεν προκύπτει ότι ήταν γνωστή στις αρχές Συνεπώς πρέπει κατά τη γνώμη που επικράτησε στο δικαστήριο να απορριφθεί η έφεση ως απαράδεκτη Με αυτά όμως που δέχθηκε το Τριμελές Εφετείο Αθηνών δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία Ειδικότερα από την 241 15 3 2007 έκθεση εφέσεως η οποία παραδεκτά επισκοπείται από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου κατά την έρευνα του παραδεκτού και του βάσιμου των λόγων αναιρέσεως προκύπτει ότι η εκκαλούσα προκειμένου να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκηση της εφέσεώς της είχε προβάλει ότι η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης ήταν άκυρη διότι της επιδόθηκε

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=ZpKsEeZHw1PEt16ME40ob4ucv2MNXn&apof=243_2008 (2016-01-31)
  Open archived version from archive