archive-gr.com » GR » A » AREIOSPAGOS.GR

Total: 1388

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  επιβαρυντικές περιστάσεις του ν 1608 1950 Στοιχεία εγκλήματος Ο νομοθέτης απέβλεψε στην αμεσότητα του κινδύνου τον οποίο ενέχει αυτή καθ εαυτή η υλική πράξη της πλαστογραφίας ΟλΑΠ 3 2008 Στην έννοια του εγγράφου περιλαμβάνεται και το φωτοτυπικό αντίγραφο Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη και απόρριψη ισχυρισμών περί μη εφαρμογής του ν 1608 και περί μη προσφορότητας της συμπερι 93 38 2009 Α Πλαστογραφία με χρήση κατ εξακολούθηση Β Απόπειρα απάτης επί Δικαστηρίου 1 Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας Α Απορριπτέος ο λόγος α σκέλος ότι δεν αναγνώσθηκαν και δεν επιδείχθηκαν στην κατηγορουμένη η οικοδομική άδεια και το επισυναπτόμενο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα για να προβάλει τις τυχόν παρατηρήσεις και αντιρρήσεις της διότι από τα επισκοπούμενα πρακτικά προκύπτει ότι αναγνώσθηκε η οικοδομική άδεια έστω αορίστως αλλ όμως αυτή με το σχεδιάγραμμα αποτελούσαν το σώμα του 94 67 2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για πλημμέλημα είναι απαράδεκτη Επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που ο παραπεμπόμενος για πλημμέλημα παραπέμπεται αυτός και όχι συγκατηγορούμενός του και για κακούργημα με το οποίο το πλημμέλημα συρρέει ή έχει συνάφεια Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας Στοιχεία Πλαστογραφία με σκοπό το όφελος μεγαλυτέρου των 73 378 ευρώ δια βλάβης τρίτου Αναιτιολόγητη παραπομπή για τις πράξεις αυτές Αναιρείται το προσβαλλόμενο β 95 88 2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ εξακολούθηση Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την ενοχή και τις ελαφρυντικές περιστάσεις Οι τελευταίοι προβλήθηκαν αορίστως δίχως την επίκληση πραγματικών περιστατικών 96 110 2009 Πλαστογραφία χρήση πλαστού απόπειρα απάτης στο Δικαστήριο απλή συνέργεια σ αυτήν Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς έννομη συνέπεια γνώση του συνεργού σκοπό του αυτουργού Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 13 στ γ 14 386 παρ 1 ΠΚ Απορρίπτει αναιρέσεις 97 141 2009 Επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος για από κοινού και κατ εξακολούθηση πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος 98 149 2009 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη Έννοια και στοιχεία πράξεων Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας όταν η κυρία ανάκριση επί κακουργημάτων για τα οποία επιτρέπεται προσωρινή κράτηση περατώνεται με την έκδοση εντάλματος συλλήψεως και συνεπώς είναι νομικώς αδιάφορο το νομότυπο της κλήσης του κατηγορουμένου Αιτιολογημένη παραπομπή για τα άνω εγκλήματα 99 190 2009 Απόπειρα κακουργηματικής απάτης από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15 000 ευρώ και κακουργηματική πλαστογραφία κατάρτιση και νόθευση με χρήση όπου το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 25 000 000 δρχ Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών Η απόπειρα της απάτης με χρήση πλαστού εγγράφου απορροφάται από τη χρήση του πλαστού μόνο όμως όταν τα με την απάτη παρασταθέντα σα 100 212 2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για α πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συρροή κατά μόνας και από κοινού β υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως γ πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ εξακολούθηση και κατά συρροή τελεσθείσα από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 15 000 ευρώ και δ ψευδορκία μάρτυρα Παραγραφή πλημμεληματικών πλαστογραφιών και υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως Παύει οριστι 101 282 2009 Πλαστογραφία Πλαστή διαθήκη Χρήση πλαστού από τον πλαστογράφο Πότε τιμωρείται αυτοτελώς Στοιχεία αδικήματος πλημμέλημα Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα και ιδιαίτερα η κατάθεση του ανωμοτί εξετασθέντος πολιτικώς ενάγοντος Απορρίπτει αναίρεση 102 294 2009 Πραγματογνωμοσύνη Αν υποβληθεί αίτημα διενέργειάς της το δικαστήριο οφείλει να απαντήσει σ αυτό εφόσον είναι σαφές και ορισμένο και να αιτιολογήσει ειδικά και εμπεριστατωμένα την τυχόν απόρριψή του Η αιτιολογία αυτή δεν είναι ανάγκη να είναι αυτοτελής αλλά μπορεί να διατυπώνεται σε συνδυασμό με το σύνολο των παραδοχών της αποφάσεως Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 375 216 ΠΚ 1 παρ 1 του Ν 1608 1950 και 263α ΠΚ διότι η ζημιωθείσα ALPHA Τράπεζα περιλαμβάνεται στις Τρ 103 357 2009 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και χρήση πλαστού εγγράφου ΑΠ 447 2008 497 2008 1 Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων Αιτιολογείται επαρκώς η γνώση του κατηγορούμενου αναφέρονται οι αρμόζουσες ποινικές διατάξεις 216 παρ 1 2 394 ΠΚ και το 375 ΠΚ αφού η επιταγή που πλαστογραφήθηκε ήταν και κλεμμένη ουδεμία ασάφεια ότι καταδικάστηκε για τις άνω 2 πράξεις και όχι για κλοπή κα 104 427 2009 Απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και πλαστογραφία μετά χρήσεως Αληθινή συρροή Ακυρότητα από κακή παράσταση πολιτικής αγωγής λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν μη δόση του λόγου στο δικηγόρο του κατηγορουμένου μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα Απορρίπτει σχετικούς λόγους Απορρίπτει αίτηση 105 521 2009 Πλαστογραφία στρεφόμενη κατά Τράπεζας εδρεύουσας στην ημεδαπή με ζημία που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια δρχ Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για την άνω πράξη με εφαρμογή και του Ν 1608 1950 Απορρίπτει αίτηση 106 541 2009 Απάτη πλαστογραφία από κοινού κακουργηματική Υπεξαίρεση υφαίρεση κακουργηματική Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ορθή εφαρμογή νόμου υπέρβαση εξουσίας Αβάσιμοι οι λόγοι αυτοί Απορρίπτει αίτηση 107 546 2009 Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία βουλεύματος για κακουργηματική απάτη στο Δικαστήριο ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία και άμεση συνέργεια στην απάτη Απορρίπτει αίτηση 108 569 2009 Παραπομπή του αναιρεσείοντος κατηγορούμενου Υποπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού στο Πενταμελές Ναυτοδικείο Πειραιώς για να δικαστεί α για κακουργηματική πλαστογραφία 216 παρ παρ 1 και 3 εδ α ΠΚ και β για κακουργηματική απάτη 386 παρ παρ 1 και 3 εδ β ΠΚ Το προσβαλλόμενο βούλευμα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν παραβίασε τις εφαρμοσθείσες πιο πάνω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου και έτσι απ 109 573 2009 Πράξεις Πλαστογραφία εγγράφου μετά χρήσεως κατ εξακολούθηση κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια και απάτη κατ εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολική ζημία πλέον των 15 000 ευρώ Έννοιες άνω όρων Πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό το όφελος και απάτη συρρέουν αληθώς και ουδεμία απορροφά την άλλη Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και όταν το Συμβούλιο αναφέρεται μερικώς ή εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα πρόταση του Εισαγγελέα 110 606 2009 Πλαστογραφία κακουργηματική Ειδική αιτιολογία Απόλυτη ακυρότητα Υπέρβαση εξουσίας Απορρίπτει λόγους αναίρεσης 111 654 2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος και με τη συνδρομή του Ν 1608 1950 Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη 112 670 2009 Παραπομπή της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης με το αναιρεσιβαλλόμενο βούλευμα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για να δικαστεί για τις κακουργηματικές πράξεις α της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ εξακολούθηση ΠΚ 216 παρ 1 και 3 εδ α και 98 και β της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία υπάλληλος του ΙΚΑ κατ εξακολούθηση ΠΚ 258 στοιχ γ περ β και 98 Το Συμβούλιο Εφετών διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ορθά ερμήνευσε και εφ 113 677 2009 Α Απάτη κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια χωρίς επιβαρυντικό περ 1 παρ 1 ν 1608 50 λόγω ποσού ζημίας κατά κεφάλαιο μη υπερβαίνων τα 50 000 000 δρχ Β Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου με επιβαρυντικό περιστατικού του 1 παρ 1 του ν 1608 50 λόγω οφέλους συνολικού άνω των 50 000 000 δρχ ΑΠ 1403 2007 1074 2006 1 Επί κακουργηματικής απάτης και πλαστογραφίας σε βάρος Τράπεζας ημεδαπής τελεσθεισών 1995 1996 ήτοι προ του 1999 το άρθρο 16 παρ 2 ν δ 2576 1953 ως ειδική διάταξ 114 701 2009 Αιτιολογία βουλεύματος για παραπομπή αναιρεσείοντος για κακουργηματική πλαστογραφία κατά συναυτουργία 115 705 2009 Πλαστογραφία με χρήση Λόγοι αναιρέσεως Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 216 παρ 1 του Ποινικού Κώδικα Απορρίπτει την αίτηση 116 708 2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για χρήση πλαστών εγγράφων με την επίκληση των λόγων α της απόλυτης ακυρότητας και β της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Υπάρχει τυπική αιτιολογία αφού το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού χωρίς αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο Παρέλκει η έρευνα για τους λοιπούς λόγους 117 709 2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για χρήση πλαστών εγγράφων με την επίκληση των λόγων α της απόλυτης ακυρότητας και β της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Υπάρχει τυπική αιτιολογία αφού το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού χωρίς αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο Παρέλκει η έρευνα για τους λοιπούς λόγους 118 739 2009 Με το αναιρεσιβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε κατ ουσία η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά του πρωτόδικου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης με το οποίο παραπέμφθηκε αυτός στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για να δικαστεί α για κακουργηματική υπεξαίρεση κατ εξακολούθηση 375 παρ 1 εδ β 98 ΠΚ και β για πλημμεληματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ εξακολούθηση Μοναδικός λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατω 119 747 2009 Κακουργηματική Πλαστογραφία και Απάτη Αναίρεση με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων Επάρκεια αιτιολογίας και ως προς τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων Η διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ανακριτή ή του δικαστηρίου της ουσίας και δεν δημιο 120 762 2009 Πλαστογραφία με χρήση Διάκριση μεταξύ κατάρτισης και νόθευσης εγγράφου Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 216 παρ 1 Απορρίπτεται κατ ουσία το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου 121 805 2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας βουλεύματος για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη ΠΟΠΔ για πλημμέλημα υπεξαίρεσης 122 826 2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη και απόρριψη των λόγων αναίρεσης α για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου β για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις επιβαρυντικές περιπτώσεις της κατ επάγγελμα τέλεσης και του αιτήματος για γραφολογική εξέταση των φερόμενων ως πλαστών εγγράφων Απορρίπτει αίτηση 123 849 2009 Απλή συνέργεια σε πλαστογραφία κατ εξακολούθηση και απάτη Παραβίαση τραπεζικού απορρήτου Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως 124 860 2009 Βούλευμα που παραπέμπει για κακουργηματική απάτη και κακουργηματική πλαστογραφία Λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα διότι ασκήθηκε η ποινική δίωξη κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ 1 ΚΠΔ χωρίς να έχει προηγηθεί προκαταρκτική εξέταση Όταν ο ανακριτής κατ αρ 250 του ΚΠΔ επεκτείνει τη δίωξη σε όλους όσοι συμμετείχαν στην ίδια πράξη δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί και ως προς αυτούς προκαταρκτική εξέταση Απορρίπτει αίτηση 125 884 2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία κατά συναυτουργία ψευδή καταμήνυση ψευδορκία μάρτυρα και για ηθική αυτουργία σ αυτές Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης ως στρεφόμενη κατά βουλεύματος που παραπέμπει σε ακροατήριο για τις παραπάνω τιμωρούμενες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος 126 896 2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη και απόρριψη των λόγων αναίρεσης α για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου β έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις επιβαρυντικές περιπτώσεις και κατ επάγγελμα τέλεσης και του αιτήματος για γραφολογική εξέταση των φερόμενων ως πλαστών εγγράφων 127 912 2009 Χρήση πλαστών εγγράφων Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος Λόγοι Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Απορρίπτει αίτηση 128 914 2009 Χρήση εν γνώσει πλαστού εγγράφου Έννοια εγκλήματος αυτού Έλλειψη εμπεριστατωμένης και ειδικής αιτιολογίας Εσφαλμένη ερμηνεία και μη ορθή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Πότε υπάρχει Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως 129 930 2009 Πράξεις 1 Απάτη πλημμεληματική κατ εξακολούθηση 2 Χρήση πλαστού εγγράφου πλημμεληματική 1 Αναιρεί για την απάτη κατ εξακολούθηση διότι κατά το άρθρο 386 του ΠΚ τότε μόνο θα υπάρχουν περισσότερες πράξεις που αν συνδέονται και με την ταυτότητα της αποφάσεως προς τέλεσή τους θα αποτελούν κατ εξακολούθηση τέλεση αυτής κατά το άρθρο 98 ΠΚ αν κάθε επιζήμια για τον παθόντα πράξη είναι αποτέλεσμα χωριστής πλάνης του εξαπατηθέντος που προκλήθηκε από χωριστή απατηλή συμπεριφορά του κατηγορ 130 932 2009 Πλαστογραφία κακουργηματική και χρήση πλαστού με όφελος υπερβαίνον τις 73 000 ευρώ Το προσβαλλόμενο βούλευμα απέρριψεν ουσία έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου που παραπέμπεται με το πρωτόδικο βούλευμα Δέχεται ως βάσιμους τους από το άρθρο 484 παρ 1 β δ του ΚΠΔ λόγους αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και για ασάφειες λογικά κενά και αντιφάσεις των σκέψεων της Εισαγγελικής προτάσεως στην οποίαν καθ ολοκληρίαν χωρίς δικές του σκέψεις αναφέρεται το Συμβούλιο Εφετών που απέρριψε σχετ 131 970 2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία με χρήση και κακουργηματική απάτη κατ εξακολούθηση με τη συνδρομή του Ν 1608 1950 και για ηθική αυτουργία με την επίκληση των λόγων α της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας β της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων γ της απόλυτης ακυρότητας Υπάρχει αιτιολογία τόσο ως προς την ενοχή όσο και για τον αυτοτελή ισχυρισμό του άρθρου 84 παρ 2α του ΠΚ Συρρέει η χρήση πλαστού εγγράφου 132 1024 2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία Απορρίπτει 133 1029 2009 Άρθρο 216 ΠΚ 217 ΠΚ πλαστογραφία Πλαστογραφία πιστοποιητικού Στην πλαστογραφία πιστοποιητικού ο δράστης περιορίζει την ωφέλεια του στην διευκόλυνση της αμέσου συντηρήσεως του της κινήσεως ή και κοινωνικής προόδου και δεν πρέπει να βλάπτεται ευθέως άλλος στις έννομες σχέσεις του Συνεπώς εάν η πλαστογραφία γίνεται για άλλο σκοπό εκτός των ανωτέρω τότε και αν χρησιμοποιούνται έγγραφα προβλεπόμενα από το 217 εφαρμόζεται το άρθρο 216 ΠΚ Όχι εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Α 134 1040 2009 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων Ψευδής βεβαίωσης κατ εξακολούθηση συμβολαιογράφου ψευδής κατά περιεχόμενο δημόσια διαθήκη και ειδικό πληρεξούσιο Ηθική αυτουργία στο έγκλημα της ψευδούς βεβαιώσεως της συμβολαιογράφου Απάτη κατ εξακολούθηση ανάληψη χρημάτων με πληρεξούσιο που δε εξέφραζε τη βούληση του δικαιούχου Χρήση πλαστού του προαναφερόμενου πληρεξουσίου Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του άρθρου 242 παρ 1 του ΠΚ με τον ισχυρισμό ότι η βεβαίωση του Συμβολαιογράφου κατά την σύνταξη δ 135 1058 2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για α ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση β ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα γ ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος δ απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου και ε χρήση πλαστού εγγράφου κακουργηματική Απόρριψη λόγων αναίρεσης για 1 έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη τεχνικής έκθεσης όπως ιδιωτικής γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης και 2 απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης της διατάξεως του άρθ 136 1062 2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία μετά χρήσεως Απορρίπτει 137 1076 2009 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση Απόρριψη λόγων αναίρεσης για α παραβίαση δεδικασμένου εκ του λόγου ότι ο αναιρεσείων είχε καταδικασθεί τελεσίδικα για αποδοχή κατ εξακολούθηση εικονικών φορολογικών στοιχείων και β εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων του άρθρου 216 ΠΚ παρ 1 στοιχ β και των περί παραγραφής διατάξεων του ΠΚ 138 1077 2009 Χρήση πλαστών εγγράφων επιταγών κατ εξακολούθηση Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία Ορθή εφαρμογή άρθρου 216 παρ 1 ΠΚ Απορρίπτει 139 1094 2009 Καταδίκη του αναιρεσείοντος για α Πλαστογραφία με χρήση κατ εξακολούθηση και β απάτη κατ εξακολούθηση Το Τριμελές Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου τις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 216 παρ 1 και 386 παρ 1 ΠΚ Όχι υποχρέωση απαντήσεως σε αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς και συνεπώς είναι απορριπτέοι οι σχετικοί περί του αντιθέτου από το άρθρο 140 1113 2009 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στη υπηρεσία και πλαστογραφία με χρήση Απόρριψη λόφων αναίρεσης για α έλλειψη ειδικής αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και β εκ πλαγίου παράβαση της διάταξης του άρθρου 216 παρ 1α ΠΚ 141 1131 2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική απάτη Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για α έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για το λόγο ότι το Δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του φωτοαντίγραφα της διενεργηθείσας πραγματογνωμοσύνης β απόλυτη ακυρότητα λόγω του ότι δεν κλητεύθηκε ο αναιρεσείων κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και λόγω του ότι παραπέμφθηκε για διάφορη αξιόποινη πράξη από εκείνη που του ασκήθηκε ποινική δίωξη Δεν ιδρύεται απόλυτη 142 1178 2009 Πλαστογραφία κατάρτιση και νόθευση εγγράφων κατ εξακολούθηση Στοιχεία αδικήματος πλημμέλημα Χρήση πλαστού και από τον πλαστογράφο Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και ασάφεια ως προς την περιγραφή των πλαστογραφηθέντων εγγράφων Η λήψη υπόψη εγγράφου το οποίο δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα Τούτο δεν ισχύει όταν το έγγραφο που μνημονεύεται στην απόφαση αποτελεί το σώμα ή το υλικό αντικείμενο του εγκλή 143 1207 2009 Με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών προσβαλλόμενο απορρίφθηκε κατ ουσία η έφεσή του κατά του πρωτόδικου βουλεύματος το οποίο και επικυρώθηκε και με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραπέμπει εξ ολοκλήρου στην πρόταση του Εισαγγελέα χωρίς να αναφέρονται πραγματικά περιστατικά το δε πρωτόδικο βούλευμα δεν περιέχει δικές του σκέψεις αλλά αναφέρεται και αυτό εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη σε αυτό εισαγγελική πρό 144 1281 2009 Απάτη πραγματική συρροή με πλαστογραφία μετά χρήσεως Απορρίπτονται οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 393 παρ 2 ΠΚ 145 1324 2009 Πλαστογραφία μετά χρήσε ως Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου Ακυρότητα διαδικασίας από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και μη προσδιορισμό της ταυτότητας εγγράφων που αναγνώστηκαν Απορρίπτει 146 1334 2009 Νόθευση εγγράφου από κοινού με χρήση Ψευδορκία μάρτυρος κατ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία σε αυτή Απορριπτέοι ως αβάσιμοι κατ ουσία οι από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Δ και Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως 147 1362 2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως Έννοια συναυτουργίας Άρθρο 45 ΠΚ Πλαστογραφία Πότε από κοινού Δεν απαιτείται αναφορά των επί μέρους ενεργειών εκάστου των συναυτουργών Δεν δημιουργείται έλλειψη νομίμου βάσεως από την μη εξειδίκευση αυτών των ενεργειών Ολ ΑΠ 50 1990 Απορρίπτει αναίρεση 148 1392 2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως πλαστού εγγράφου Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ακροάσεως μη εξέταση μάρτυρα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου Απόρριψη όλων των λόγων ως αβασίμων 149 1440 2009 Χρήση πλαστού από τρίτο Στοιχεία αδικήματος πλημμέλημα Έγγραφα Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφου Η λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Α του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης Ισχυρισμός ότι λήφθηκε υπόψη έγγραφο που δεν αναγνώστηκε Αβασιμότητα ισχυρισμού Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι το Δικαστήριο δεν προέβη σε συγκριτική στάθμιση και αξιολογική συσχέτιση των αναφε 150 1473 2009 Πλαστογραφία κατ εξακολούθηση κατ επάγγελμα και συνήθεια Αναιρείται το προσβαλλόμενο βού λευμα διότι δεν διευκρινίζεται ποιες μερικότερες πράξεις έλαβαν χώρα κατά την ισχύ του Ν 2408 96 και ποιες υπό την ισχύ του Ν 2721 99 προκειμένου η πράξη της πλαστογραφίας να χαρακτηρισθεί ως κακούργημα ή ως πλημμέλημα Εάν παραγραφεί η πράξη της πλαστογραφίας τότε αναβιώνει η συντιμωρητέα πράξη του αυτουργού της χρήσεως δηλαδή των πλαστών εγγράφων Αναιρεί και παραπέμπει 151 1489 2009 Πλαστογραφία Απάτη Υπεξαίρεση κατ εξακολούθηση Απορρίπτει λόγους για ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής Λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων των οποίων η ταυτότητα δεν προσδιορίζεται Απόρριψη αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων και έλλειψης αιτιολογίας από τη μη αναγραφή ως αυτοτελούς αποδεικτικού μέσου έγγραφης γνωμοδότησης Απορρίπτει 152 1553 2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για α κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως β κακουργηματική απάτη κατ εξακολούθηση τελεσθείσες από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες και απάτες κατ επάγγελμα όχι και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 15 000 ευρώ Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση Συρροή πραγματική απάτης και πλαστογραφίας Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου Δεν προσβάλλεται 153 1555 2009 Α Απάτη κατ εξακολούθηση κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια ποσού οφέλους ζημίας κατά κεφάλαιο υπερβαίνον τα 5 000 000 δρχ Β Πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων κατ εξακολούθηση κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια με περιουσιακό όφελος συνολικό άνω των 5 000 000 δρχ 1 Η διάταξη του άρθρου 386 παρ 3α ΠΚ όπως αντικ με το άρθρο 14 παρ 4 του Ν 2721 1999 κατά το πρώτο σκέλος της για τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξεως απαιτεί τέλεση κατ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το ποσό του 154 1610 2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ εξακολούθηση Αναιρεί εν μέρει για έλλειψη αιτιολογίας Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος για εκ νέου συζήτηση 155 1640 2009 Χρήση πλαστού εγγράφου Νόθευση εγγράφου Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή του νόμου από Δικαστήριο της ουσίας Απόρριψη αίτησης αναίρεσης και πρόσθετων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας και μη ορθή εφαρμογή ποινικών διατάξεων 156 1665 2009 Διάδικοι Ως υπόλοιποι διάδικοι οι οποίοι πρέπει να καλούνται θεωρούνται όλοι εκείνοι που απέκτησαν την ιδιότητα του διαδίκου Ο πολιτικώς ενάγων πρέπει να καλείται εφόσον νομίμως απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου και δεν αποβλήθηκε ή παραιτήθηκε Επί παραδοχής λόγου αναίρεσης ως βασίμου εξετάζεται η τυχόν παραγραφή Διατάσσει την αποβολή του πολιτικώς ενάγοντος Αναιρεί ΠΟΠΔ και παραπέμπει 157 1666 2009 Κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική απάτη από κοινού τελεσθείσες Στοιχεία της αντικειμενικής τους υπόστασης Συνιστά απάτη η διαβεβαίωση της παθούσας ότι έχουν οι κατηγορούμενοι τη δυνατότητα να τριπλασιάσουν το πιστωτικό όριο των πιστωτικών καρτών της τελευταίας Χρήση δε πλαστού συνιστά η χρησιμοποίηση της πιστωτικής κάρτας της παθούσας για αγορά καταναλωτικών προϊόντων Απορρίπτονται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας και ως απαράδεκτ 158 1701 2009 Πλαστογραφία Απάτη Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα Οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων δεν απαιτείται να μνημονεύονται ειδικώς διότι δεν αποτελούν εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης κα τά την έννοια του άρθρου 183 ΚΠΔ αλλά επέχουν θέση εγγράφου Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης 159 1733 2009 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας λόγω μη κήρυξης απαράδεκτης της ποινικής δίωξης Έμμεση αυτουργία Η πλαστογραφία δεν είναι ιδιόχειρο έγκλημα αλλά μπορεί να τελεσθεί και κατά έμμεση αυτουργία 160 1735 2009 Κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση και κακουργηματική απάτη στο δικαστήριο με συνολικό περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73 000 ευρώ Στοιχεία των ανωτέρω εγκλημάτων τα οποία συρρέουν αληθινά Αιτιολογημένη παραπομπή των κατηγορουμένων οι οποίοι κατάρτησαν πλαστές αποδείξεις πληρωμής και νόθευσαν δύο φύλλα ημερολογίου συναλλαγών της παθούσης εταιρίας και στη συνέχεια προσκόμισαν με επίκληση τα έγγραφα αυτά στο πολιτικό δικαστήριο και πέτυχαν με τον τρόπο αυτό 161 1747 2009 Δεύτερη αίτηση αναιρέσεως κατά της ιδίας αποφάσεως επιτρέπεται αν δεν έχει προηγηθεί κρίση επί της πρώτης Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία κατ εξακολούθηση κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια με όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει τα 15 000 ευρώ για το λόγο ότι αναφέρεται στην απόφαση το ύψος του οφέλους και της ζημίας σε αλλοδαπό νόμισμα χωρίς να προσδιορίζεται η ισοτιμία αυτού με το ευρώ προκειμένου να κριθεί αν πρόκειται για κακούργημα ή πλημμέλημα Ορθά το δικαστήρ 162 1751 2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία με χρήση και απάτη από κοινού με σκοπό περιουσιακού οφέλους σε τρίτους κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος να υπερβαίνει τα 15 000 ευρώ Απόρριψη λόγων αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή α του άρθρου 216 ΠΚ πλαστογραφία με χρήση λόγω φαινομένης συρροής με τη διάταξη του άρθρου 386 ΠΚ β των άρθρων 393 1 και 379 ΠΚ λόγω του ότι για την εφαρμογή του από τις διατάξεις αυτές περί εμπράκτου μετάνοιας αυτοτελούς ισχυρισμού δεν τίθεται ως αρνητ 163 1758 2009 Αναιρέσεις κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο παραπέμφθηκαν οι αναιρεσείοντες για τις πράξεις α της λαθρεμπορίας με ιδιαίτερα τεχνάσματα β της κακουργηματικής πλαστογραφίας και γ της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως Ο κατά το άρθρο 96 παρ 2 του ΚΠΔ διορισθείς συνήγορος δεν θεωρείται και αντίκλητος Η επίδοση του βουλεύματος στον πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν έχει διοριστεί και αντίκλητος του αναιρεσείοντος δεν έχει έννομη συνέπεια σε περίπτωση επίδ 164 1770 2009 Πλαστογραφία κακουργηματική και Χρήση πλαστού με όφελος υπερβαίνον τις 73 000 ευρώ Απάτη στο Δικαστή Υπεξαγωγή εγγράφων Το προσβαλλόμενο βούλευμα απέρριψεν ουσία έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου που παραπέμπεται με το πρωτόδικο βούλευμα Το προσβαλλόμενο βούλευμα ορθά το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και σε ουδεμία πλημμέλεια ή παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ υπέπεσε και ο σχετικός μοναδικός από το άρθρο 484 παρ 1 α β στ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος δ 165 1788 2009 Αποδοχή προϊόντος εγ κλήματος Έννοια Νόθευση εγγράφου Παραποίηση στοιχείων αριθμού πλαισίου κλπ αυτοκινήτου Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω αντιφάσεων στην απόφαση Απορριπτική ενστάσεως παραγραφής στην προσβαλλόμενη απόφαση Απορρίπτει κατ ουσίαν αναίρεση παρόντος αναιρεσείοντος Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη αναίρεση του απόντος αναιρεσείοντος 166 1793 2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή και πλαστογραφία νόθευση με την επίκληση των λόγων α της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας β εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ της υπερβάσεως εξουσίας Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το γεγονός ότι στο αιτιολογικό γίνεται δεκτό ότι αφαίρεσε τρεις επιταγές ενώ στο διατακτικό τελικά κηρύχθηκε ένοχος για την κλοπή μια 167 1820 2009 Χρήση πλαστών εγγράφων κατ εξακολούθηση Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Απορρίπτει αίτηση 168 1856 2009 Χρήση πλαστού νοθευμένου εγγράφου Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου ο οποίος χρησιμοποίησε σε πολιτικό δικαστήριο τιμολόγιο που είχε νοθεύσει πρόσωπο του περιβάλλοντός του αναγράφοντας σ αυτό τη λέξη εξωφλήθη με σκοπό να απορριφθεί η εναντίον του αγωγή για πληρωμή της αξίας του Στη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής νομικού προσώπου δεν είναι απαραίτητο να διαλαμβάνεται ο ιδιαίτερος τρόπος προκλήσεως της ηθικής του βλάβης Είναι αόριστο αίτημα διεξαγωγής γραφολογικής πραγματογνωμ 169 1872 2009 Πλαστογραφία με χρήση Λόγος αναιρέσεως Έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι κατά τον αναιρεσείοντα το Δικαστήριο προέβη σε επιλεκτική αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων και περιέχει αυθαίρετα συμπεράσματα Τέλος μεταξύ των αναγνωσθέντων εγγράφων δεν περιλαμβάνεται ενώ θα έπρεπε κατά τον αναιρεσείοντα να περιληφθεί και το φερόμενο ως πλαστό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως διότι η απόφαση έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αξιολογώντας 170 1880 2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ εξακολούθηση και ψευδής ανώμοτη κατάθεση Έννοια όρων Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται για όλες τις αποφάσεις ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες Απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις Αιτιολογημένη Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη άνω αιτιολογίας και ως προς ενοχή Έλλειψη νόμιμης βάσης αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος λόγος Απορρίπτει αίτηση 171 1902 2009 Βούλευμα Πράξεις α Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη εγκληματική δραστηριότητα β πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος Λόγοι αναιρέσεως Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως προς την πρώτη πράξη και γίνεται δεκτή ως προς τη δεύτερη πράξη διότι πρόκειται για πλαστογραφία πλημμεληματικού χαρακτήρα αφού οι μερικότερες πράξεις που συγκροτούν το κατ εξακολούθηση έγκλημα της πλαστ 172 1907 2009 Παράβαση της διάταξης του άρθρου 58 του Ν 2190 1920 Εν γνώσει της πλαστότητας χρήση πλαστών πιστοποιητικών περί καταθέσεως μετοχών χάριν δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση Παθόντες είναι οι κύριοι των μετοχών οι οποίοι φέρονται ψευδώς στα κατατιθέμενα πιστοποιητικά ότι δεν ανήκουν σ αυτούς αλλά σε τρίτους οι οποίοι και έχουν το δικαίωμα να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες Απορριπτέος ο περί του αντιθέτου λόγος για απόλυτη ακυρότητα Για να έχει την υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογ 173 1974 2009 Πλαστογραφία κατ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του Δημοσίου Κρίσιμο για την κακουργηματική μορφή το συνολικό όφελος που σκόπευε ο δράστης Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για ειδική αιτιολογία εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου Δέχεται αίτηση για υπέρβαση εξουσίας που αφορά τη δήμευση του αυτοκινήτου 174 2000 2009 Άρθρο 216 παρ 1 ΠΚ Πλαστογραφία με χρήση Κακουργηματική πλαστογραφία άρθρο 216 παρ 3 ΠΚ Πότε κατά συναυτουργία από κοινού άρθρο 45 ΠΚ Αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος Πότε η παραπομπή από εισαγγελική πρόταση Επιτρεπτή όταν αυτή είναι πλήρως αιτιολογημένη Αλληλοσυμπλήρωση αιτιολογικού με διατακτικό παραπεμπτικού βουλεύματος πλημμελειοδικών επικυρώνεται με το Εφετειακό βούλευμα Απορρίπτει αίτηση 175 2041 2009 Τρεις αναιρέσεις παραπεμφθέντων για κακουργηματικη πλαστογραφία κατ εξακολούθηση από κοινού πανομοιότυπες και με τους αυτούς λόγους α Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή άρθρ 484 1β ΚΠΔ β παραβίαση δεδικασμένου άρθρ 484 1γ ΚΠΔ γ έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας άρθρ 484 1δ ΚΠΔ και υπέρβαση εξουσίας άρθρ 484 στ ΚΠΔ Ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας στην ουσία πλήττει την ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων από το Συμβούλιο Αβάσιμος ο λόγος για εσφαλμένη ερμηνεία 176 2088 2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση κατ εξακολούθηση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και πλαστογραφία με χρήση με σκοπό παράνομο περιουσιακό όφελος ποσού άνω των 73 000 ευρώ Απορρίπτει αναίρεση βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως με την έννοια του σφάλματος ως προς το εάν ο δράστης του κατ εξακολούθηση εγκλήματος απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις ιδιοποίησης στο επελθόν αποτέλεσμα για να λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του αντικειμένου όλων 177 2106 2009 Στοιχεία πλαστογραφίας 216 παρ 1 ΠΚ Πότε χρήση επιβαρυντική περίπτωση Ηθική αυτουργία άρθρα 6 παρ 1α ΠΚ στοιχεία αυτής Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας Ο δόλος ενυπάρχει στα πραγματικά περιστατικά εκτός εάν ο νόμος απαιτεί εν γνώσει Απορρίπτει αίτηση 178 2111 2009 Πλαστογραφία με χρήση Αιτιολογία απόφασης Ισχυρισμός για ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ 2 στοιχ α ΠΚ Ορισμένο προβολής αυτού Επιβολή δικαστικών εξόδων στον κατηγορούμενο που καταδικάσθηκε Λόγος για έλλειψη σχετικής Εισαγγελικής πρότασης Απόρριψη αίτησης αναίρεσης 179 2136 2009 Χρήση Πλαστών εγγράφων 216 παρ 1 ΠΚ Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Α Β Η Δ Ε ΚΠΔ και 6 ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως Αβάσιμος και ο από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Ε του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 περ γ και 216 παρ 1 2 του ΠΚ ΑΠ 806 2000 Απορρίπτει αίτηση 180 2145 2009 Καταδικαστική απόφαση αφανούς εταίρου αφανούς εταιρείας για απάτη και πλαστογραφία με χρήση και απόρριψη λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία Στην έννοια του εγγράφου του άρθρου 13 περ γ ΠΚ περιλαμβάνεται και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου Απόρριψη προσθέτου λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 216 παρ 1 ΠΚ Απορρίπτει αίτηση 181 2149 2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη και κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης κατ επάγγελμα και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή Απορρίπτει αίτηση 182 2152 2009 Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ εξακολούθηση με ζημία άνω των 73 000 Χρήση πλαστών επιταγών απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας απλή συνέργεια σε απάτη Απορρίπτει αίτηση Οι τρεις αναιρέσεις κατά του βουλεύματος που απέρριψε τις εφέσεις τους κατά του πρωτοβαθμίου βουλεύματος ως απαράδεκτες για το λόγο ότι παραπέμπονται μόνο για πλημμελήματα είναι απορριπτέες κατ άρθρον 476 παρ 2 ΚΠΔ μετά την τροποποίηση του δια άρθρου 38 Ν 3160 2003 ως απαράδεκτες διότι πλέον δεν επιτρέπετ 183 2186 2009 Πλαστογραφία με χρήση Λόγοι αναιρέσεως Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 216 1 του Ποινικού Κώδικα Απορρίπτει αίτηση 184 2211 2009 Πλαστογραφία νόθευση επικυρωμένων αντιγράφων μηνύσεως και ένορκης εξέτασης της μηνύτριας ενώπιον του Εισαγγελέα που παρέλαβε τη μήνυση από την ίδια τη μηνύτρια με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό της παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ποσού άνω των 73 000 ευρώ Για την κακουργηματική πλαστογραφία δεν είναι αναγκαίο να είναι συνδεδεμένα άμεσα με την κατάρτιση του πλαστού ή τη νόθευση του γνησίου το περιουσιακό όφελος ή η περιουσιακή βλάβη αλλά αρκεί να έχουν ενταχθεί στον επιδιωκόμ 185 2218 2009 Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη επιβαλλόμενης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου παραπεμπτικού βουλεύματος για κατάρτιση πλαστών εγγράφων και νόθευση γνησίου με σκοπό το όφελος και με τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων της κατ επάγγελμα και κατ εξακολούθηση στην ημεδαπή και για απάτη κοινού υπό τις ίδιες επιβαρυντικές περιστάσεις τελεσθείσα στις Η Π Α κατ εξακολούθηση Δεν είναι απαραίτητη υποβολή εγκλήσεως από το παθόν νομικό πρόσωπο που είχε την έδρα του στην Νέα 186 2226 2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ εξακολούθηση Λόγοι αναιρέσεως 1 παραβίαση του δεδικασμένου 2 Ακυρότητα της διαδικασίας διότι ορκίσθηκε στο ακροατήριο η πολιτικώς ενάγουσα Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως Απορρίπτει αίτηση 187 2276 2009 Προσβαλλόμενο βούλευμα που απέρριψεν ουσία εφέσεις 2 κατηγορουμένων αναιρεσειόντων κατά πρωτοβαθμίου βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών παραπεμπτικού για κακουργηματική πλαστογραφία κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 484 1β δ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως του αναιρεσείοντος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου 188 2278 2009 Πλαστογραφία εγγράφου και χρήση πλαστού εγγράφου Δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων αυτός του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή και έγινε χρήση του πλαστού εγγράφου Όχι απόλυτη ακυρότητα από την παράστασή του Γραφολογική πραγματογνωμοσύνη διενεργηθείσα κατά τα άρθρα 183 επ ΚΠΔ και ιδιωτική γραφολογική πραγματογνωμοσύνη που είναι απλό έγγραφο και εκτιμάται ελεύθερα Απορρίπτει αίτηση 189 2285 2009 Πλαστογραφία με χρήση Ο αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου αποτελεί έγγραφο Λόγοι αναιρέσεως Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Απορρίπτει την αίτηση 190 2288 2009 Καταδικαστική απόφαση για χρήση νοθευμένου εγγράφου και για λαθρεμπορία ενέργεια κατά τον τελωνισμό οχήματος που αποσκοπούσε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο των από αυτό εισπρακτέων φόρων άρθρο 115 1 β Ν 2960 2001 και απόρριψη λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία Ανάγνωση εγγράφου χωρίς να προβληθεί αντίρρηση και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για σχετική ακυρότητα της διαδικασία στο ακροατήριο Δεν απαιτείται να δοθεί ο λόγος στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο και το συνήγορό του 191 2290 2009 Καταδικαστική απόφαση για κατοχή και χρήση πλαστού διαβατηρίου και παράνομη έξοδο από τη Χώρα Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το σκοπό παραπλάνησης και για εσφαλμένη εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 216 2 ΠΚ και παραπομπή 192 2325 2009 Κλοπή κατά συρροή Πλαστογραφία νόθευση εγγράφων κατά συρροή Πλήρης και σαφής αιτιολογία για κλοπή Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως προς πράξη κλοπής Εσφαλμένη εφαρμογή διατάξεως περί πλαστογραφίας ΠΚ 216 1 Η υπογραφή εξ υπ αρχής και η συμπλήρωση των τυπικών στοιχείων της επιταγής αποτελεί την άλλη μορφή της καταρτίσεως πλαστού εγγράφου του σωρρευτικώς μικτού εγκλήματος της πλαστογραφίας Έννομο συμφέρον του κηρυχθέντος ενόχου για πλαστογραφία με τη μορφή της νοθεύσεως εγγράφου κατηγο 193 2382 2009 Πράξεις Πλαστογραφία με χρήση από την οποία το επιδιωχθέν όφελος και η αντίστοιχη βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73 000 ευρώ Ψευδής καταμήνυση κατ εξακολούθηση Ψευδορκία μάρτυρα Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ εξακολούθηση Λόγοι αναιρέσεως η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο λόγω απορρίψεως αιτήματος αναβολής για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης έλλειψη αιτιολογίας αποφάσεως Απορρίπτει αίτηση 194 2388 2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη και απλή συνέργεια σε κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ εξακολούθηση που τέλεσε ο αναιρεσείων με την παροχή με την παρουσία του ψυχικής συνδρομής στη φυσική αυτουργό κατά την τέλεση από αυτή πλαστογραφίας συμβολαίων με τη θέση σ αυτά πλαστής υπογραφής και τη χρήση αυτών και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή Επιτρεπτή η αναφορά του συμβουλίου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελι 195 2482 2009 Από κοινού λαθρεμπορία κατ εξακολούθηση Πλαστογραφία κακουργηματική κατ εξακολούθηση με χρήση και όφελος άνω 249 465 Ν 1608 1950 Άμεση Συνέργεια σε φοροδιαφυγή με έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων 1 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Δ και Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων Αιτιολογείται επαρκώς ο κοινός δόλος όλων η από κοινού δράση δεν υπάρχει καμία ασάφ 196 2483 2009 Απορρίπτεται αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά του βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που τον είχε παραπέμψει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για πλαστογραφία με χρήση από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία από την οποία υπερέβαινε τα 73 000 διότι είχε το βούλευμα την επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με 197 3 2008 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με την επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 1 του ν 1608 1950 για τους καταχραστές του Δημοσίου και απόρριψη από την Ολομέλεια του λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή και ερμηνεία αφού για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αρκεί η επιδίωξη οφέλους ή η απειλή ζημίας του Δημοσίου και όχι επέλευση δεν είναι δηλαδή αναγκαία η αμεσότητα της ενέργειας του δράστη σε σχέση με το αποτέλεσμα της περιουσιακής βλάβη 198 19 2008 Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία άρθρο 216 παρ 1 ΠΚ και για ψευδή δήλωση άρθρα 8 και 22 ν 1599 1986 Ορθώς απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής προκειμένου να διενεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη Αποτελεί Αρχή ο Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Α Ο Ε Κ Διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 22 ν 1599 1986 ο δηλώνων ψευδώς κατά το άρθρο 8 αυτού ψευδή γεγονότα 199 21 2008 Πλαστογραφία από κοινού κατ εξακολούθηση Λόγοι αναιρέσεως για 1 Έλλειψη αιτιολογίας 2 Παράβαση του άρθρου 364 του Κ Π Δ 3 Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε 4 Παράβαση του άρθρου 211Α συγκατηγορούμενου μαρτυρία του Κ Π Δ Απορρίπτει αναίρεση 200 35 2008 Πλαστογραφία κατά συρροή κακουργηματική και απάτη κακουργηματική Λόγοι αναιρέσεως για 1 εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και 2 έλλειψη

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_result.asp?s=2&code=57 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  στην υπηρεσία κατ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του αρ 1 παρ 1 του ν 1608 1950 περί Καταχραστών Δημοσίου και για τις δύο πράξεις Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης των ως άνω εγκλημάτων Αληθής πραγματική συρροή μεταξύ των εγκλημάτων αυτών ακόμη και όταν η πλαστογραφία διαπράττεται προς συγκάλυψη της υπεξαιρέσεως λόγω της διαφορετικότητας του πληττόμενου έννομου αγαθού Πραγματικά περι 7 520 2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως Αδικήματα 1 Απάτη από κοινού ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας κατ εξακολούθηση 2 Πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού κατ εξακολούθηση Λόγος αναίρεσης Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Επαρκής η αιτιολογία Ο εκδότης της επιταγής που καταθέτει ο κομιστής αυτής στην Τράπεζα ως ενέχυρο για τη χρηματοδότηση του ευθύνεται απέναντι στην Τράπεζα αν δεν πληρωθεί από τον κομιστή Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης 8 769 2013 Πλαστογραφία Χρήση πλαστού εγγράφου Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για χρήση πλαστού εγγράφου ο οποίος εμφάνισε στην τράπεζα πλαστό έγγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας προκειμένου να λάβει δάνειο Επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από πλαστογραφία με χρήση σε χρήση πλαστού που πλαστογραφήθηκε από τρίτο εφόσον με καθένα από τα εγκλήματα αυτά πλήττεται το αυτό έννομο αγαθό της γνησιότητας των εγγράφων Δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα γιατί δε δόθηκε ο λόγος στο συνήγορο που εκπροσωπούσε το 9 1359 2012 Ηθική αυτουργία κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση Στην καταδικαστική απόφαση πρέπει να διαλαμβάνονται τα μέσα και ο τρόπος με τα οποία ο ηθικός αυτουργός έπεισε τον φυσικό αυτουργό να τελέσει ορισμένη αξιόποινη πράξη Αυτοτελής η ευθύνη εκάστου τούτων Ο ηθικός αυτουργός μπορεί να εισαχθεί στη δίκη και μόνος 10 1490 2012 Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος Λαθρεμπορία ΙΧΕ εισαχθέντος κοινοτικού αυτοκινήτου Πλαστογραφία με χρήση 1 Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Β και Δ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ακρόασης και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας από την μη απάντηση και από τη σιγή απόρριψη υποβληθέντος σαφώς ορισμένου

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_result.asp?s=2&code=110 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  217 εφαρμόζεται το άρθρο 216 ΠΚ Όχι εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Α 2 1260 2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ εξακολούθηση Πρόκειται για πλαστογραφία του 216 παρ 1 ΠΚ και όχι πλαστογραφία πιστοποιητικών του άρθρου 217 παρ 1 του ΠΚ Κατά τη διάταξη του άρθρου 217 παρ 1 ΠΚ όποιος με σκοπό να διευκολύνει την άμεση συντήρηση την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο αυτού του ίδιου ή άλλου καταρτίζει πλαστό

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_result.asp?s=2&code=307 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  Απορρίπτει αναίρεση 2 1820 2008 Στοιχεία αδικήματος πλημμέλημα Χρήση πλαστού και από τον πλαστογράφο Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και αντίφαση ως προς την περιγραφή των πλαστογραφηθέντων εγγράφων Πως προτείνεται η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος Λόγος αναίρεσης για απόρριψη ισχυρισμού ότι η πλαστογραφία άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου και ικανότητας ΚΤΕΟ που τέλεσε ο κατηγορούμενος δεν είναι πλαστογραφία του άρ 216 αλλά πλαστογραφία άρ 217 παρ 1 ΠΚ πλαστογραφία πιστοποιητικού Η λήψη υπόψη εγγράφου 3 1992 2007 Χρήση πλαστού εγγράφου τι τλου σπουδών Εφαρμογή άρθρου 216 παρ 1 2 του Π Κ και όχι του άρθρου 217 Π Κ γιατί η χρήση του πλαστού εγγράφου έγινε για σκοπό διαφορετικό από τον διαλαμβανόμενο στο άρθρο 217 ΠΚ Απορρίπτεται λόγος αναιρέσεως απ το άρθρο 510 παρ 1 Δ και Ε του ΚΠΔ 4 2104 2007 Συνεκδίκαση τριών αναιρέσεων κατά της αυτής απόφασης Δύο εξ αυτών του ίδιου αναιρεσείοντος Παρα δεκτή η εμπρόθεσμη δεύτερη που θεωρείται ότι συμπληρώνει την πρώτη εφόσον αυτή δεν έχει κριθεί Συνερευνώνται λόγω συνάφειας Κακουργη ματική πλαστογραφία μετά χρήσεως επιταγές πλαστές άδειες οδήγησης κ λ π κατ εξακολούθηση Ωφέλεια ζημία άνω των 15 000 ευρώ και τελεση κατ επάγγελμα και συνήθεια Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών Πότε διαπράττονται κατ επάγγελμα και κατά

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_result.asp?s=2&code=111 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  χρήσεως κατ εξακολούθηση Διαφορά μεταξύ διατάξεως του 216 παρ 1 και εκείνης του άρθρου 217 Ορθή η καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρή σεως Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως Ψευδής υπεύθυνη δήλωση Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη για τα παραπάνω εγκλήματα Ορθή ερμη νεία και εφαρμογή διατάξεων 216 και 217 ΠΚ 3 1992 2007 Χρήση πλαστού εγγράφου τι τλου σπουδών Εφαρμογή άρθρου 216 παρ 1 2 του Π Κ και όχι του άρθρου

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_result.asp?s=2&code=56 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  με ενδεχόμενο δόλο 1 Είναι βάσιμος ο από το άρθρο 484 παρ 1ζ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων διότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς με το παρεμπίπτον με αριθμό 76 2007 βούλευμά του που δέχθηκε τυπικά την έφεση της πολιτικώς

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_result.asp?s=2&code=358 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  ότι απαγγέλθηκε παρόντος αυτού και από την επόμενη ημέρα καταχώρησης της στο ειδικό βιβλίο αρχίζει η προθεσμία προς άσκησ 2 589 2009 Ερήμην Παραίτηση από αιτήσεως αναιρέσεως άρθρου 474 475 ΚΠΔ Όπως επί ασκήσεως ούτω και επί παραιτήσεως υπό αντιπροσώπου ούτος πρέπει να έχει ειδική εντολή για την συγκεκριμένη αίτηση Εάν του δίδει εντολή με το πληρεξούσιο ή την εξουσιοδότηση να παραιτηθεί από κάθε ένδικο μέσο αυτό δεν πληροί τις διατυπώσεις του άρθρου 415 παρ 1 ΚΠΔ και η παραίτηση δεν είναι νόμιμος Οπότε εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη 3 2205 2009 Για τη νόμιμη εκπροσώπηση του αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση αναιρέσεως απαιτείται ο εκπροσωπών αυτόν συνήγορος να έχει εξουσιοδοτηθεί και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αιτήσεως και δεν αρκεί εξουσιοδότηση για την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως λόγω μη εμφανίσεως του αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αφού ο εκπροσωπήσας αυτόν συνήγορος δεν είχε ούτε προσκόμισε μέχρι τη διάσκεψη της υποθέσεως σχετικό πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση στην συζή 4 2294 2009 Απόρριψη αιτήματος για δεύτερη αναβολή Μη προσκομιδή πληρεξουσίου μέσα στη διήμερη προθεσμία που τάχθηκε Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως ανυποστήρικτης λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος 5 2413 2009

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_result.asp?s=2&code=347 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  δεν ήταν ούτε συνήγορος υπερασπίσεως του κατηγορουμένου στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση ούτε ειδικό πληρεξούσιο προσκόμισε το οποίο να τον νομιμοποιεί στην άσκηση αναιρέσεως Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη 17 1861 2010 Για την άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως από παραστάντα κατά τη συζήτηση συνήγορο δεν απαιτείται παροχή πληρεξουσίου Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση επειδή απαίτησε πληρεξούσιο στην ανωτέρω περίπτωση και απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη 18 383 2009 Πληρεξουσιότητα σε μη παράστανα δικηγόρο κατά την συζήτηση που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη διότι στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας που προσαρτάται στην δήλωση του άρθρου 473 παρ 2 που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη έστω και με την γενική κατά τον ποινικό νόμο ορολογία της 19 478 2009 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως καταδικασθέντος ασκηθείσα εμπροθέσμως από δικηγόρο που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως κατά τα άρθρα 465 παρ 1 476 του ΚΠΔ όταν ο κατηγορούμενος ήταν μεν απών αλλά εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο συνήγορο υπερασπίσεως επειδή δεν προσαρτάται στην αίτηση ή στην έκθεση ασκήσεως σχετικό πληρεξούσιο του κατηγορουμένου ούτε το απαράδεκτο αυτό καλύφθηκε αφού δεν προσκομίστηκε αργότερα το τυχόν υπάρχον πληρεξούσιο εντός 20 ημερών ΑΠ 444 2008 20 480 2009 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως καταδικασθέντος ασκηθείσα εμπροθέσμως από δικηγόρο που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως κατά τα άρθρα 465 παρ 1 476 του ΚΠΔ όταν ο κατηγορούμενος δικάστηκε ωσεί παρών και διορίστηκε αυτεπάγγελτα άλλος συνήγορος υπερασπίσεως επειδή δεν προσαρτάται στην αίτηση ή στην έκθεση ασκήσεως σχετικό πληρεξούσιο του κατηγορουμένου Το απαράδεκτο αυτό δεν καλύπτεται από πληρεξούσιο που δεν επισυνάπτεται στην αίτηση δήλωση αλλά προσκομίστηκε αργότερα εντό 21 1011 2009 Με την προσβαλλόμενη απόφαση καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ εξακολούθηση Με τα αναφερόμενα πρακτικά του Δ Σ της παθούσας ΑΕ κομίστριας των επίμαχων επιταγών δόθηκε η εντολή στον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δ Β να υποβάλει τις αναφερόμενες εγκλήσεις για λογαριασμό της εταιρίας Έτσι ενήργησε αυτός εν προκειμένω ως απλός εντολοδόχος του Δ Σ της άνω ΑΕ και όχι ως υποκατάστατος Παρά ταύτα όμως δεν βεβαιώνεται στα αντίγραφα των άνω πρακτικών που προσαρτήθηκαν σ 22 1202 2009 Αναίρεση κατά α αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που δίκασε κατ έφεση και απέρριψε αυτήν ως ανυποστήρικτη και β πρωτόδικης αποφάσεως Απαράδεκτη η αναίρεση κατά μεν της δεύτερης αποφάσεως διότι κατ αυτής έχει ασκηθεί έφεση και έχει απορριφθεί ενώ κατά της πρώτης διότι γι αυτή δεν έχει δοθεί πληρεξουσιότητα Απορρίπτει 23 2071 2009 Ρητή πληρεξουσιότητα Αν ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος που επισπεύδει τη συζήτηση εμφανίζεται στο ακροατήριο αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση με βάση την οποία αυτός εμφανίζεται ότι επισπεύδει Αν οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση και εμφανίζεται γι αυτούς κατά τη συζήτηση δεν έχει την πληρεξουσιότητα μερικών ή και ενός έστω από τους αναιρεσείοντες πο 24 2118 2009 Έννοια άρθρου 502 6 ΚΠΔ Ορθώς η προσβαλλομένη απόφαση στην μετ αναβολή δίκη απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη αφού η

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_result.asp?s=2&code=212 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •