archive-gr.com » GR » A » AREIOSPAGOS.GR

Total: 1388

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 692/2008
  τα αποδεικτικά μέσα και όχι μόνο μερικά από αυτά προκειμένου να μορφώσει την καταδικαστική για τον κατηγορούμενο κρίση του Τέλος εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Ε του ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως υπάρχει όχι μόνον όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδεδειγμένα στη διάταξη που εφαρμόστηκε αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισμα της απόφασης που περιλαμβάνεται σε συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης Εξ άλλου κατά το άρθρο 23 παρ 1 του Α Ν 1539 1938 περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ 2 του αν ν 263 68 εκείνος που επιλαμβάνεται αυτογνωμόνως οποιουδήποτε κτήματος που βρίσκεται αναμφισβήτητα στην κατοχή του Δημοσίου τιμωρείται αυτεπάγγελτα διωκόμενος με τις προβλεπόμενες ποινές Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την πραγμάτωση του θεσπιζόμενου από αυτή εγκλήματος απαιτείται αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου κτήματος αυτό να τελεί υπό την αναμφισβήτητη κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου και ο δράστης να ενεργεί εν γνώσει των στοιχείων τούτων Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως που παραδεκτώς αλληλοσυμπληρώνονται το Τριμελές Εφετείο Θράκης που δίκασε σε δεύτερο βαθμό με αναφορά στα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του και κατ είδος προσδιορίζει καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας υπερασπίσεως πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης που αναγνώσθηκαν και αναγνωσθέντα έγγραφα δέχθηκε κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του ότι ο πρώτος αρχικά και σήμερα κατηγορούμενος Χ1 στις 26 3 2001 στην περιοχή Σαμοθράκης κατέλαβε με περίφραξη έκταση 104 742 72 τ μ η οποία αναμφισβήτητα κατέχονταν από το Ελληνικό Δημόσιο διότι όπως κατέθεσαν οι πρώτος και δεύτερος μάρτυρας δασολόγος και δασάρχης αντίστοιχα του δασαρχείου Αλεξανδρούπολης η παραπάνω έκταση αποτελεί μέρος του δάσους το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στο ελληνικό Δημόσιο από το 1927 με απόφαση του τότε Υπουργού Γεωργίας που το αναγνώρισε Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι η έκταση που καταλήφθηκε είναι ιδιωτική πρέπει να απορριφθεί αφού από τις καταθέσεις των μαρτύρων αυτών και κυρίως του δασάρχη αποδείχθηκε ότι φυσική εξουσία κατοχή κάποιων ακινήτων της περιοχής αυτής συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων αυτών ανήκει στο δημόσιο ο δε μάρτυρας υπεράσπισης αόριστα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος αγόρασε από αυτόν με συμβόλαιο την έκταση αυτή χωρίς όμως να προσκομίσει το συμβόλαιο αυτό ούτε την θέση των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή Επίσης ισχυρίστηκε ότι την έκταση αυτή κατείχαν οι γονείς του από πολλά χρόνια χωρίς όμως να προσδιορίσει με ποιο τρόπο αυτοί απέκτησαν την κυριότητα της εκτάσεως αυτής αφού δεν χωρεί χρησικτησία κατά του Δημοσίου ούτε μπορεί να συγχωρεθεί νομική πλάνη στον κατηγορούμενο και τον δικαιοπάροχό του διότι εάν ερευνούσαν το θέμα πριν από τη σύνταξη του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου πράγμα που είχαν υποχρέωση να το κάνουν μέσω

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=apQgueo6BVO76DHjeVnF4Y0spjJZ0d&apof=692_2008 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 777/2008
  του άρθρου 479 παρ 2 του ίδιου Κώδικα δηλαδή μέσα σε τριάντα ημέρες από την καταχώρηση της απόφασης καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ 3του ΚΠΔ Από τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν 5960 1933 περί επιταγής όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ 1 εδ α του Ν 2408 1996 που ισχύει από 4 6 1996 άρθρο 7 του ως άνω νόμου η ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής ασκείται μόνο κατόπιν εγκλήσεως του κομιστή της επιταγής ο οποίος δεν πληρώθηκε Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι δικαίωμα εγκλήσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής έχει ο αμέσως από την αξιόποινη πράξη παθών Τέτοιος δε κατά τα άρθρα 19 20 40 και 46 του Ν 5960 1933 είναι οποιοσδήποτε κομιστής της επιταγής δηλαδή όχι μόνον ο τελευταίος κομιστής ο οποίος εμφάνισε στην πληρώτρια τράπεζα τη μη πληρωθείσα επιταγή αλλά και ο οπισθογράφος ο οποίος κατέστη κομιστής πληρώνων αναγωγικώς την επιταγή μετά την εμφάνισή της ΟλΑΠ 29 2007 Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν 5960 1993 σύμφωνα με την οποία οσάκις η οπισθογράφησις περιέχει την μνείαν αξία εις κάλυψιν προς είσπραξιν κατά πληρεξουσιότητα ή πάσαν άλλην μνείαν ενέχουσαν απλήν εντολήν ο κομιστής δύναται να ασκήσει πάντα τα εκ της επιταγής απορρέοντα δικαιώματα αλλά δεν δύναται να οπισθογραφήσει αυτήν ειμή λόγω πληρεξουσιότητος συνάγεται ότι η λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση όπως είναι η περιέχουσα τη ρήτρα αξία προς είσπραξη δεν επάγεται μεταβιβαστικά ή εγγυητικά αποτελέσματα Ούτε η κυριότητα της επιταγής μεταβιβάζεται ούτε ο οπισθογράφος ευθύνεται Απλώς ο δυνάμει οπισθογραφήσεως λόγω πληρεξουσιότητας κομιστής μπορεί να ασκήσει τα από την επιταγή απορρέοντα δικαιώματα επ ονόματι και για λογαριασμό του οπισθογράφου ο οποίος παραμένει τελευταίος νόμιμος κομιστής της επιταγής και συνεπώς αυτός δικαιούται να υποβάλει την έγκληση Στην προκειμένη περίπτωση το Μονομελές Πλημ κείο Κω με βάση την κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος και τα έγγραφα της δικογραφίας που παραδεκτά επισκοπούνται από τον Άρειο Πάγο για την έρευνα της βασιμότητας του λόγου αναιρέσεως δέχτηκε ότι ο Χ1 εξέδωσε στην Κω στις 30 7 2004 τη με αριθμό επιταγή με πληρώτρια την Εθνική Τράπεζα σε διαταγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΕ Στη συνέχεια η επιταγή οπισθογραφήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία LYRA FROZEN S A και στη συνέχεια παραδόθηκε στην Τράπεζα Eurobank Ergasias AE με τον όρο αξία σε πίστωση λογαριασμού Μάλιστα έχει σημειωθεί στο σώμα της επιταγής μετά την οπισθογράφηση υπέρ της ως άνω Τράπεζας ο αριθμός που τηρούσε η εγκαλούσα στην εν λόγω τράπεζα Στις 3 8 2004 η εν λόγω επιταγή προσκομίστηκε στην πληρώτρια τράπεζα πλην όμως δεν πληρώθηκε γιατί δεν υπήρχαν στην τελευταία αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια Ακολούθως έκρινε ότι τελευταία κομίστρια της επιταγής είναι η ως άνω τράπεζα η οποία δικαιούται να υποβάλλει έγκληση και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως Με αυτά που δέχτηκε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κω που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη του κατηγορουμένου με την αιτιολογία ότι δικαιούχος υποβολής εγκλήσεως είναι η ως άνω τράπεζα και όχι η εγκαλούσα δεν περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=GkmH3IfCtM4Wg1HbOA5XrB5lsTUuUe&apof=777_2008 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 801/2008
  και η μάρτυρας Αποδείχθηκε ακόμη ότι δεν υπήρχε άλλη οφειλή του πολιτικώς ενάγοντα προς τον κατηγορούμενο όταν ο τελευταίος επιδίωξε την μέσω του προς τον οποίο τις μεταβίβασε με οπισθογράφηση και του προς τον οποίο ο τελευταίος τις μεταβίβασε επίσης με οπισθογράφηση και από τον οποίο εμφανίσθηκαν προς πληρωμή στην Τράπεζα είσπραξη των άνω επιταγών αφού τις νόθευσε όπως αμετακλήτως είχε κριθεί και με την 1893 2006 απόφαση του Αρείου Πάγου ως προς τα στοιχεία ημερομηνίας έκδοσης θέτοντας σαν τέτοια δίπλα από την κενή αντίστοιχη ένδειξη την 11 3 1999 και όσον αφορά την πρώτη από τις άνω επιταγές θέτοντας το όνομα δίπλα από την κενή ένδειξη εις διαταγήν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του εγκαλούντα Ψ1 Από το ότι δεν είχε επιδιωχθεί από τον εγκαλούντα η επιστροφή των άνω επιταγών σε αυτόν κατά την εξόφληση του δανείου προς εξασφάλιση των οφειλών από το οποίο είχαν εκδοθεί οι άνω επιταγές από τον Ψ1 που παραδόθηκαν στον κατηγορούμενο χωρίς να υπάρχει επ αυτών συμπληρωμένη ημερομηνία εκδόσεως δεν έπεται ότι υπήρχαν οφειλές του Ψ1 προς τον κατηγορούμενο από το άνω δάνειο από κεφάλαιο και τόκους όταν εμφανίσθηκαν αυτές οι επιταγές από το πρόσωπο στο οποίο είχαν καταλήξει Ο εκκαλών Ψ1 είχε προβεί σε δήλωση υπό ημερομηνία 21 10 94 προς την πληρώτρια Τράπεζα ότι ανακαλεί τις άνω επιταγές για το ότι δεν αντιπροσώπευαν αληθή οφειλή του και δεν έφεραν χρονολογία έκδοσης για την συμπλήρωση της οποίας δεν είχε εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε να την θέσει Επίσης με την από 13 6 1995 εξώδικη δήλωσή του προς τον Χ1 που κοινοποιήθηκε στις από τον δικαστικό επιμελητή είχε ζητήσει την επιστροφή των σωμάτων των άνω επιταγών εκδόσεως του εγκαλούντος που ήταν πληρωτέες στην Τράπεζα Εργασίας κατάστημα Γλυφάδας με χρέωση τηρουμένων σε αυτή στο όνομά του ως εκδότη λογαριασμών εντός τριώρου από της λήψεως της εξωδίκου δήλωσής του ενόψει της εξόφλησης όσων όφειλε Ο εγκαλών Ψ1 πληροφορήθηκε ότι οι πιο πάνω επιταγές οπισθογραφήθηκαν περαιτέρω από τον κατηγορούμενο και επιδιώχθηκε η είσπραξή των μετά την εμφάνισή των στην Τράπεζα Εμπορική στις 12 3 99 και την βεβαίωση μη πληρωμής των στις λόγω ανακλήσεως και όχι για έλλειψη υπολοίπου από την Τράπεζα Εργασίας Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών και μετά την υποβολή μήνυσης Τοκογλυφικά ωφελήματα επιδίωξε ο κατηγορούμενος να εκπληρωθούν από τον εγκαλούντα με τις άνω ενέργειές του που κατέτειναν σε είσπραξη των άνω έξι επιταγών μετά τη νόθευσή των και την περαιτέρω οπισθογράφησή των και παράδοση σε τρίτο πρόσωπο ως ενσωματώνουσες χρηματική αξίωση απέναντι του εκδότη αυτών παρά το ότι είχαν εξοφληθεί όλες οι απαιτήσεις του κατηγορουμένου από το ποσό που είχε δανείσει στον εγκαλούντα πλέον τόκων προς εξασφάλιση του οποίου είχαν δοθεί οι επιταγές αυτές Χρόνος τέλεσης της πράξεως της επιδίωξης των τοκογλυφικών ωφελημάτων που ήταν το άθροισμα των ποσών που αναγράφονταν στις έξι άνω επιταγές και που έγινε από τον κατηγορούμενο ο οποίος ασχολείτο με τέτοιες μεθοδεύσεις στα πλαίσια δανειακών συναλλαγών στις οποίες αναμειγνυόταν συστηματικά για να πορισθεί εισόδημα είναι η 11 3 1999 που συμπληρώθηκε αυτή ως ημερομηνία στις άνω επιταγές από τον κατηγορούμενο και παραδόθηκαν από αυτόν

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=NmHbMKP5Z1cxic7xeF2r6glwLkHVSB&apof=801_2008 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2008
  εδικαιούτο κατά το δίκαιο της Αλβανίας να έχει δικό του ακίνητο Τελικώς όμως το εν λόγω ακίνητο ουδέποτε μετεβιβάσθη στην εταιρία αλλά αντ αυτού την 17 10 2002 η εκ των κατηγορουμένων Χ1 προέβη στην μεταβίβασίν του εις τον εξ αυτών Χ4 αδελφό της ο οποίος μάλιστα ήδη από τον μήνα Οκτώβριο του ιδίου έτους ενεφανίζετο στις επαφές των εταίρων με τον εγκαλούντα και παρίστατο στις συνελεύσεις της εταιρίας ως πληρεξούσιος της ως άνω αδελφής του Περαιτέρω κατά το χρονικό διάστημα από του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2001 έως και Μαΐου 2002 ότε ήδη ενεκρίθη η άδεια λειτουργίας της εν λόγω εταιρίας με αριθμό ο εγκαλών πέραν του προαναφερθέντος ποσού κατέβαλλε εις τον εκ των κατηγορουμένων Χ2 εις μη διακριβωθείσης ημερομηνίες και εις τα πλαίσια ολοκλήρωσης των εργασιών για την λειτουργία της εταιρίας το συνολικό ποσό των 20 000 000 δρχ προκειμένου να διατεθεί τούτο υπ αυτού για την αποπεράτωση του ημιτελούς κτίσματος που υπήρχε εις το προαναφερόμενο ακίνητο και προορίζετο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρίας Όμως από το παραπάνω ποσό διετέθη υπό του ως άνω κατηγορουμένου τμήμα αυτού για τον εν λόγω σκοπό το ακριβές ύψος του οποίου δεν κατέστη εφικτό να προσδιορισθεί από την ανάκριση ενώ το υπόλοιπο ουδέποτε απεδόθη εις τον εγκαλούντα από τους κατηγορουμένους αν και επανειλημμένως ωχλήθησαν ούτος προς τούτο Πρέπει δε να σημειωθεί ότι μεταξύ του εγκαλούντος και του παραπάνω κατηγορουμένου Χ2 συνεφωνήθη προσθέτως ότι τόσον για την καταβολήν προς τον τελευταίον του ποσού των 13 000 000 δρχ για την αγορά του οικοπέδου όσον και για την καταβολήν του ποσού των 20 000 000 δρχ για τον προαναφερθέντα σκοπόν ο τελευταίος μετά την εκτέλεσιν της εντολής θα απέδιδε εις τον πρώτον λεπτομερή λογαριασμό για την διαχείριση των χρηματικών αυτών ποσών και στην συνέχεια θα επεστρέφετο εις τον εγκαλούντα τυχόν υπόλοιπο του εν λόγω ποσού αφού προηγουμένως θα αφαιρείτο το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στις δαπάνες Στην συνέχεια δε μετά την λειτουργία της εταιρίας και την παροχή λογοδοσίας υπό του προαναφερθέντος κατηγορουμένου το συνολικό ως άνω ποσό των 33 000 000 δρχ θα επεστρέφετο εξ ιδίων χρημάτων των εταίρων εις τον εγκαλούντα αφαιρουμένου του ποσοστού συμμετοχής του Παρά ταύτα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έναρξις λειτουργίας της ως άνω εταιρίας και εν όψει του ότι αύτη δεν διέθετε ίδια κεφάλαια ο εγκαλών μετά από σύσκεψη αυτού και των κατηγορουμένων που επραγματοποιήθη εις το εν γραφείον του κατέβαλλε κατά μήνα Αύγουστον 2002 το ποσό των 218 738 δολλαρίων ΗΠΑ στην ενταύθα εδρεύουσα εταιρία πετρελαιοειδών με την επωνυμία AVIN OIL AE για την εξόφλησιν αντιστοίχου τιμήματος αγοράς 950 τόννων πετρελαίου καθώς και το τοιούτο των 6 183 80 δολλαρίων ΗΠΑ στην ενταύθα εδρεύουσα εταιρία με την επωνυμία για την μεταφορά της παραπάνω ποσότητος πετρελαίου από την Ελλάδα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας εις το Μπερντενές της Αλβανίας ως και την δαπάνη για την φόρτωση του φορτίου εκ 1 660 δολλαρίων ΗΠΑ στην εταιρία με την επωνυμία SEKAVAR S A SHIΡΡING AGENCY που εδρεύει στον Πειραιά Η μεταφορά της παραπάνω ποσότητος πετρελαίου επραγματοποιήθη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αλβανία η οποία παρελήφθη από τον εκ των κατηγορουμένων Χ2 και τον οικονομικό διευθυντή Γ1 Επί πλέον την 16 10 2002 ο εγκαλών κατέβαλε εις την ιδίαν ως άνω εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών AVIN OIL AE το ποσό των 239 000 δολλαρίων ΗΠΑ για την εξόφληση αντιστοίχου τιμήματος αγοραπωλησίας νέας ποσότητος εξ 950 τόνων περίπου πετρελαίου καθώς και το ποσό των 6 182 89 δολλαρίων ΗΠΑ για την μεταφορά της εν λόγω ποσότητος πετρελαίου από την Ελλάδα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αλβανία ως και την δαπάνη για την φόρτωση του φορτίου εκ 1 660 δολλαρίων ΗΠΑ στην ιδία ως άνω εταιρία με την επωνυμία SEKAVAR S A SHΙΡΡING AGENEY Η ως άνω ποσότης πετρελαίου μετεφέρθη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας την 17 10 2002 και παρελήφθη από τους εκ των κατηγορουμένων Χ2 Χ και τον οικονομικό διευθυντή Γ1 Σχετικώς δε με το υπό του εγκαλούντος καταβληθέν ως άνω συνολικό ποσό για την προμήθεια της εταιρίας της παραπάνω συνολικής ποσότητος πετρελαίου αρχικώς συνεφωνήθη μεταξύ αυτού και των κατηγορουμένων ότι τούτο θα εχαρακτηρίζετο ως δάνειο προς τους τελευταίους Στην συνέχεια όμως συνεφωνήθη μεταξύ όλων των εταίρων ότι η πώληση της προδιαληφθείσης ποσότητος πετρελαίου θα επραγματοποιείτο εις το όνομα του εγκαλούντος και όχι για λογαριασμό της εταιρίας καθώς και ότι οι εκ των κατηγορουμένων Χ2 και Χ προς τον σκοπόν αυτόν θα ενεργούσαν αρχικώς ως εντολοδόχοι του εγκαλούντος και όχι της εταιρίας και επί πλέον είχον την ρητήν εντολήν τούτου εγκαλούντος όπως από το τίμημα το οποίο θα εισέπρατταν από την πώληση της συνολικής ως άνω ποσότητος του πετρελαίου ποσοστόν που αντιστοιχεί εις το 75 του υπ αυτού καταβληθέντος ως άνω ποσού για την αγοράν του πετρελαίου θα κατεβάλλετο εις τούτον το δε υπόλοιπον ποσοστόν εξ 25 θα κατεβάλλετο στην εταιρία για τον σχηματισμό αποθεματικού και ιδίων κεφαλαίων Επί πλέον συνεφωνήθη να πωληθεί η προδιαληφθείσα ποσότης πετρελαίου για λογαριασμό της εταιρίας μόνον όταν ο εγκαλών είχε εξοφληθεί ολοσχερώς και εφ όσον η εταιρία είχε αποκτήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για να πραγματοποιεί εξ ιδίων τις αγορές Παρά ταύτα όμως αν και η συνολική ως άνω ποσότης επωλήθη και υπήρξαν κέρδη από την πώλησή του κατεβλήθη εξ αυτών εις τον εγκαλούντα μόνον το ποσό των 38 000 ευρώ τον μήνα Νοέμβριο 2002 και 91 937 ευρώ την 14 1 2003 ενώ παρέμεινε ανεξόφλητο το υπόλοιπο εκ του υπ αυτού ως άνω καταβληθέντος τιμήματος Ειδικώτερον όταν ο εγκαλών και ο υιός του Ψ διεπίστωσαν ότι υπήρχαν κέρδη περί το τέλος Οκτωβρίου 2002 και ουδείς λόγος εγένετο περί επιστροφής των χρημάτων του έστω μέρους ανησύχησαν και άρχισαν να ζητούν την επιστροφή των χρημάτων τους που ανέρχονταν στο ποσό των 500 000 ευρώ αρχικώς από τον κατηγορούμενον Χ2 ο οποίος άλλοτε μεν απέφευγε να απαντά στις τηλεφωνικές κλήσεις τους άλλοτε δε παρέπεμπε τούτους στον κατηγορούμενο Χ4 για εξηγήσεις και στην συνέχεια από τους εκ των κατηγορουμένων Χ και Χ1 που και αυτοί παρέπεμπαν στον ανωτέρω Χ4 που δεν ήτο μέλος της εταιρίας αλλά συμμετείχε στις προαναφερόμενες συζητήσεις των υπολοίπων εταίρων Κατόπιν τούτου την 23 11 2002 ο εγκαλών συνοδευόμενος υπό του υιού του Ψ του οικονομικού του συμβούλου Ζ και της συνηγόρου του μετέβη στην έδρα της εταιρίας στην Αλβανία όπου κατά την διάρκεια προγραμματισμένης συνεδρίασης ο Χ4 παρουσία των Χ και Χ2 εδήλωσε ότι πλέον αυτός έχει τον έλεγχο της εταιρίας επιδεικνύοντας στον εγκαλούντα τα σχετικά πληρεξούσια των μετόχων Χ3 και Χ1 και επικαλούμενος την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων καθήρεσε τούτον εγκαλούντα από πρόεδρο της εταιρίας ως και τον υιόν του από οικονομικό διευθυντή και παράλληλα ετοποθέτησε ως πρόεδρο αυτής τον Χ3 τον Χ2 Γενικό διευθυντή και αντιπρόεδρο την αδελφή του Χ1 και τον Χ ως διευθυντή πωλήσεων τον δε εγκαλούντα ως απλούν μέλος του Δ Σ ενώ παράλληλα ηρνήθη να προβεί εις οιονδήποτε ενημέρωση τούτου σχετικώς με την πώληση του πετρελαίου και ειδικώτερα σχετικά με το τίμημα που εισεπράχθη από την πώληση αυτή προκειμένου να καλυφθεί από αυτό το ποσό των 463 342 ευρώ Μάλιστα εις μεταγενεστέραν συνάντησίν των στην κατά μήνα Δεκέμβριο 2002 ο Χ4 ανεγνώρισε ότι τόσον η εταιρία όσον και ο Χ2 καθώς και οι λοιποί μέτοχοι οφείλουν εκ της ως άνω αιτίας το παραπάνω ποσό αφαιρουμένου του τοιούτου εκ 38 000 ευρώ που ήδη είχε λάβει ο εγκαλών κατά το παρελθόν Επίσης εις μεταγενεστέραν συνάντησιν του εγκαλούντος μετά του εκ των κατηγορουμένων Χ2 ο τελευταίος έναντι του οφειλομένου ως άνω ποσού κατέβαλλε εις τον πρώτον το ποσό των 91 937 ευρώ αρνούμενος την καταβολήν του υπολοίπου Περαιτέρω δε το Συμβούλιο Εφετών δια του προσβαλλομένου βουλεύματός του προκειμένου να καταλήξει στην παραπεμπτική κρίση του ως προς τους εκ των κατηγορουμένων α Χ3 β Χ1 και γ Χ4 για τους οποίους το εκκαλούμενο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών απεφάνθη να μη γίνει κατ αυτών κατηγορία για την περιγραφόμενη ως άνω πράξιν της υπεξαίρεσης εις βαθμόν κακουργήματος εδέχθη ότι όλοι από κοινού ωφελήθηκαν τα χρήματα που υπεξαίρεσαν από τον εγκαλούντα με την συμμετοχή τους στην εταιρία που δημιούργησαν με τα χρήματα αυτά στην Αλβανία με αντικείμενο την εμπορία καυσίμων ενώ η Χ1 και ο αδελφός της Χ4 ουσιαστικά απέβλεψαν να ωφεληθεί ο τελευταίος και το ποσό των 13 000 000 δρχ επομένως οι ενδείξεις σε βάρος του είναι σοβαρές για το αδίκημα αυτό Με τις παραδοχές όμως αυτές το Συμβούλιο Εφετών δεν διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την επιβαλλομένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εν όψει των παρακάτω ελλείψεων και ασαφειών ενώ εξάλλου περιέχει αντιφατικές παραδοχές και αφήνει κενά στο αποδεικτικό πόρισμα που δεν επιτρέπει τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή ή όχι εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων που εφήρμοσε άρθρ 45 98 2 375 Π Κ με συνέπεια να μη έχει το προσβαλλόμενο βούλευμα νόμιμη βάση Ειδικότερον α Αναφέρει ως τόπο τελέσεως της υπεξαίρεσης την όπου όμως δέχεται μόνο ότι οι αναιρεσείοντες εξεδήλωσαν την πρόθεση τους να ιδιοποιηθούν τα χρήματα του εγκαλούντος Ψ1 χωρίς να διευκρινίζει ότι τα ιδιοποιήθηκαν στην με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ενώ παράλληλα δέχεται ότι καθ όσον αφορά μεν το ποσόν των 13 000 000 δρχ και 20 000 000 δρχ που κατεβλήθησαν υπό του εγκαλούντος εις τον εκ των αναιρεσειόντων Χ2 υπηκόου Αλβανίας χωρίς διευκρίνιση του τόπου εισπράξεως διετέθη το μεν πρώτο εξ ολοκλήρου για την αγορά ακινήτου κειμένου στην Αλβανία όπου και κατηρτίσθη η σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας ουχί επ ονόματι και για λογαριασμό του εγκαλούντος όπως είχε συμφωνηθεί χωρίς όμως να εκτίθενται πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι διερευνήθη ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί της αδυναμίας καταρτίσεως τοιαύτης συμβάσεως και αν εγνώριζε τούτο ο εγκαλών τμήμα δε του δευτέρου εκ των 20 000 000 δρχ δια την επισκευή του εντός αυτού κτιρίου αντιστοίχως καθ όσον αφορά δε το υπόλοιπο ποσόν που εισεπράχθη από τους κατηγορουμένους εκ της πωλήσεως της υπό του εγκαλούντος αγορασθείσης και παραδοθείσης συνολικής ποσότητος πετρελαίου στην Αλβανία κατόπιν εντολής του τελευταίου η είσπραξις του ποσού αυτού και η επακολουθήσασα παράνομος ιδιοποίησις του υπό των κατηγορουμένων έλαβε χώραν στην αλλοδαπή έτσι ώστε να προκύπτει ασάφεια αν η ιδιοποίηση των χρημάτων έγινε στην αλλοδαπή ή στην και επομένως σχετικά με τον τόπο της υπεξαίρεσης ανακύπτει αν αυτή έλαβε χώραν στην Αλβανία και ζήτημα εφαρμογής ή όχι των άρθρ 6 και 7 Π Κ καθόσον στην πρώτη περίπτωση απαιτείται να ερευνηθεί αν η υπεξαίρεση τιμωρείται στην συγκεκριμένη χώρα ως κακούργημα ή ως πλημμέλημα β Ενώ εις το διατακτικό του προσβαλλομένου βουλεύματος άπαντες οι κατηγορούμενοι χωρίς διάκριση φέρονται να ενήργησαν ως εντολοδόχοι και διαχειριστές εις το σκεπτικόν δεν εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα οι όροι με τους οποίους είχε ανατεθεί η διαχείριση των χρημάτων του εγκαλούντος ως και δια ποίων συλλογισμών ήχθη εις την κρίσιν ότι τόσον τα υπ αυτού εγκαλούντος καταβληθέντα ποσά των 13 000 000 δρχ και 20 000 000 δρχ για την περιγραφομένην εις το σκεπτικό του βουλεύματος αιτίαν όσον και το ποσόν που εισεπράχθη εκ της υπ αυτών πωλήσεως της συνολικής ποσότητος των 1 900 περίπου τόνων πετρελαίου είχαν περιέλθει στην κατοχήν συγκατοχήν απάντων των κατηγορουμένων και ουχί του ενός εκ τούτων ή καθ όσον αφορά το ποσό που εισεπράχθη εκ της πωλήσεως του πετρελαίου στην κατοχή του νομικού προσώπου της εταιρίας αφού τελικώς δεν αιτιολογείται αν τούτο επωλήθη για λογαριασμό του εγκαλούντος ή της εταιρίας ως και σε τι συνίστατο συγκεκριμένα η διαχείριση αυτή και πως συγκεκριμένα ενήργησε κάθε ένας από αυτούς και κυρίως με ποιο τρόπο ενσωμάτωναν στην περιουσία αυτών τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία του εγκαλούντος ενώ δεν εκτίθενται παράλληλα τα πραγματικά περιστατικά εξ ων συνήγαγε την ύπαρξιν του παρανόμου της ιδιοποιήσεως ώστε να καταστεί εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος αν συντρέχει και η ιδιότητα του εντολοδόχου ή διαχειριστού ξένης περιουσίας στο πρόσωπο ενός εκάστου των κατηγορουμένων γεγονός κρίσιμο όχι μόνο για την εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 375 2 Π Κ αλλά και για την ποινική αξιολόγηση των πράξεων των φερομένων ως υπαιτίων Επίσης ενώ κατά το προσβαλλόμενο βούλευμα μέρος των φερομένων ως υπεξαιρεθέντων χρηματικών ποσών παρεδόθη προσωπικώς στον κατηγορούμενο Χ2 οι λοιποί κατηγορούμενοι φέρονται ως ιδιοποιηθέντες παρανόμως το σύνολο των καταβληθέντων από τον εγκαλούντα χρηματικών ποσών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το τοιούτο των 20 000 000 δρχ για το οποίο ενώ γίνεται δεκτό ότι μέρος του εν λόγω ποσού κατεβλήθη υπό του εκ των κατηγορουμένων Χ2 για τις αναγκαίες επισκευές του κτιρίου για την εγκατάστασιν των υπηρεσιών της εταιρίας και μετά την παροχήν λογοδοσίας θα επεστρέφετο εις τον εγκαλούντα το υπόλοιπον αφαιρουμένου του ποσοστού συμμετοχής του στην εταιρίαν φέρονται ότι ιδιοποιήθησαν ολόκληρο το ποσόν τούτο άπαντες οι κατηγορούμενοι καθώς και το τοιούτο των 371 405 ευρώ που αντιστοιχεί εις τα κέρδη από την πώληση της προδιαληφθείσης ποσότητος πετρελαίου μετ αφαίρεσιν του επιστραφέντος εις τον εγκαλούντα ποσού ενώ παράλληλα εδέχθη ότι η εντολή προς πώλησιν του πετρελαίου εδόθη υπό του εγκαλούντος μόνον εις τους εκ των κατηγορουμένων Χ και Χ2 και εκ του τιμήματος που θα εισέπραττον ούτοι θα επέστρεφαν εις τούτον ποσοστόν εξ 75 του δε υπολοίπου εξ 25 θα κατετίθετο εις την εταιρίαν για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου γ εν όψει της παραπομπής των αναιρεσειόντων για υπεξαίρεση κατ εξακολούθησιν που προϋποθέτει την ύπαρξιν τουλάχιστον δύο μερικωτέρων πράξεων δεν διευκρινίζεται αν οι κατηγορούμενοι με την τέλεση της πρώτης επί μέρους πράξης απέβλεπαν να αποκομίσουν συνολικό περιουσιακό όφελος με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του άρθρ 98 2 Π Κ ως αντικ δια του ν 2721 1999 εν συνδ με άρθρ 375 2 Π Κ Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να γίνουν δεκτές αι υπό κρίσιν αιτήσεις αναιρέσεως με αριθ 1 26 2 2007 2 26 2 2007 και 3 26 2 2007 των κατηγορουμένων α Χ2 β Χ1 που ησκήθησαν δυνάμει του υπ αριθ 387 23 2 2007 πληρεξουσίου υπό της δικηγόρου Αλεξίας Μίχα και γ Χ3 αντιστοίχως ως προς τον δεύτερον και τρίτον λόγον αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως κατ άρθρ 484 1 στοιχ β δ Κ Π Δ απορριπτομένου όμως του πρώτου λόγου τούτων της απολύτου ακυρότητος Να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα ως προς την παραπεμπτική διάταξή του για την πράξη της κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατ εξακολούθησιν και ως προς τους μη ασκήσαντας το ένδικο μέσον της αναιρέσεως κατ άρθρ 469 Κ Π Δ α Χ και β Χ4 που ωφελούνται όχι μόνον εκ των λόγων αυτών αλλά και από τις συνέπειες του υπό των λοιπών ασκηθέντος ως άνω ενδίκου μέσου της αναιρέσεως εφ όσον αυτές δεν αρμόζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο εκείνων που ήσκησαν τούτο και Να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο Συμβούλιο αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστάς άρθρ 485 1 και 519 Κ Π Δ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω Να αναιρεθεί το υπ αριθμ 39 2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών ως προς την παραπεμπτική διάταξή του για την πράξη της κακουργηματικής υπεξαίρεσης Να επεκταθεί το αποτέλεσμα τούτο και ως προς τους μη ασκήσαντας το ένδικο μέσο της αναιρέσεως κατ άρθρ 469 Κ Π Δ εκ των κατηγορουμένων α Χ και β Χ4 και Να παραπεμφθεί η υπόθεση κατά το αναιρούμενο μέρος για νέα κρίση στο ίδιο δικαστικό Συμβούλιο συντιθέμενο από άλλους δικαστάς Αθήναι τη 17 Αυγούστου 2007 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Οι κρινόμενες με αριθμό 1 26 2 2007 2 26 2 2007 και 3 26 2 2007 αιτήσεις αναιρέσεως των α Χ1 β Χ2 και γ Χ3 κατά του υπ αριθμό 39 2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πατρών με το οποίο το μεν απορρίφθηκε κατ ουσία η έφεση του ήδη αναιρεσείοντος Χ2 ως προς τον οποίο επικυρώθηκε το πρωτόδικο βούλευμα το δε έγινε κατά ένα μέρος δεκτή κατ ουσία η έφεση του πολιτικώς ενάγοντος κατά του υπ αριθμό 188 2005 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών με το οποίο παραπέμφθηκαν οι ως άνω αναιρεσείοντες στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών προκειμένου να δικαστούν για την πράξη της κακουργηματικής υπεξαίρεσης από κοινού με την επιβαρυντική περίσταση ότι ήταν εντολοδόχοι και το υπεξαιρεθέν ποσό υπερβαίνει το ποσό των 73 000 ευρώ έχουν ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως από πρόσωπο που δικαιούται προς τούτο και κατά βουλεύματος που υπόκειται σε αναίρεση άρθρα 463 473 παρ 1 474 482 παρ 1 περ α και 484 παρ 1 του Κ Π Δ Γι αυτό πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξεταστούν περαιτέρω για την ουσιαστική βασιμότητά τους συνεκδικαζόμενες λόγω της πρόδηλης συνάφειάς τους Κατά το άρθρο 375 παρ 1 Π Κ όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο ολικά ή εν μέρει κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιοδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δυο ετών και αν το αντικείμενο της υπεξαιρέσεως είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως απαιτείται το ξένο κινητό πράγμα να περιέλθει με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστη ο τελευταίος να ιδιοποιηθεί παράνομα αυτό καθ όν χρόνο βρίσκεται στην κατοχή του και να έχει δόλια προαίρεση προς τούτο η οποία καταδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργειά του που εμφανίζει εξωτερίκευση της θελήσεώς του να το ενσωματώσει στην περιουσία του Περαιτέρω η υπεξαίρεση αναβαθμίζεται σε κακούργημα που τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών εάν υπάρχουν όλα τα στοιχεία της απλής υπεξαίρεσης και επί πλέον μία από τις ακόλουθες περιοριστικά απαριθμούμενες δυο επιβαρυντικές περιστάσεις δηλαδή εάν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 73 000 ευρώ παρ 1 περ β που προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ 3α του Ν 2721 3 6 1999 ή αν πρόκειται για αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας Διαχείριση δε ξένης περιουσίας έχει κάποιος όταν έχει εξουσία από το νόμο ή από τη σύμβαση να ενεργεί για λογαριασμό άλλου του εντολέα του επί της περιουσίας του όχι απλώς υλικές πράξεις αλλά νομικές πράξεις με εξουσία αντιπροσωπεύσεως αυτού Εξ άλλου το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ 3 του Συντάγματος και 139 του Κ Π Δ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από του άρθρου 484 παρ 1 στοιχ Ε του Κ Π Δ λόγο αναιρέσεως όταν σ αυτό περιέχονται με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=awM5cxJVlPUbu1pMYX7GqvWXfiXdEe&apof=802_2008 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 806/2008
  το δικαστήριο ότι συνέτρεξε στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή διακινδύνευση για τη ζωή ή για βαριά σωματική βλάβη Αυτό δεν στερείται εννόμων συνεπειών διότι η παραδοχή της μιας ή της άλλης περιπτώσεως αν και στις δύο περιπτώσεις η πράξη τιμωρείται με τα αυτά όρια ποινής πρακτικώς άγει σε διαφοροποίηση της ποινικής μεταχειρίσεως του δράστη αφού στη πρώτη πλήττεται έννομο αγαθό υπέρτερο από τη σωματική υγεία και ακεραιότητα και η ποινή θα καθορισθεί βάσει των κατ άρθρο 79 Π Κ κριτηρίων Αν υπάρχει ασάφεια αναφορικά με το είδος της διακινδυνεύσεως τότε συντρέχει περίπτωση εκ πλαγίου παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 309 ΠΚ και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ 1 Ε ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως διότι ο Αρειος Πάγος αδυνατεί να ελέγξει ακυρωτικά την απόφαση για το αν το δικαστήριο της ουσίας εφάρμοσε σωστά ή μη το νόμο με αποτέλεσμα η απόφαση να στερείται νόμιμης βάσης Στην συγκεκριμένη περίπτωση με την προσβαλλομένη υπ αριθμό 828 2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών που δίκασε σε δεύτερο βαθμό οι αναιρεσείοντες κρίθηκαν ένοχοι επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού με το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου άρθρ 84 παρ 2α ΠΚ και καταδικάστηκαν ο μεν πρώτος σε ποινή φυλακίσεως έξι 6 μηνών και καθένας από τους λοιπούς σε ποινή φυλάκισης 80 ημερών η εκτέλεση των οποίων ανεστάλη για όλους επί τριετία Ειδικότερα το παραπάνω Δικαστήριο μετά από εκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων τα οποία προσδιορίζει κατ είδος δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του τα ακόλουθα όλοι οι κατηγορούμενοι στη Αττικής στις 26 11 2001 έξω από το νεκροταφείο με πρόθεση επιτέθηκαν από κοινού στους εγκαλούντες που ήταν μέλη τηλεοπτικού συνεργείου και είχαν μεταβεί εκεί για ρεπορτάζ σχετικά με την κατάσταση του νεκροταφείου ήτοι στους Ψ1 και Ψ2 και χτυπώντας αυτούς ο μεν πρώτος κατηγορούμενος με σιδερένιο νεροσωλήνα οι δε λοιποί κατηγορούμενοι με τις γροθιές και τις κλωτσιές τους με χέρια και πόδια προξένησαν σ αυτούς σωματικές κακώσεις και βλάβη της υγείας τους με αποτέλεσμα να πάθουν ο ως άνω 1ος εγκαλών ενδοαρθρικό κάταγμα στη βάση της ονυχοφόρου φάλαγγος οι δε λοιποί δυο εγκαλούντες πολλαπλούς μώλωπες επί του τριχωτού της κεφαλής κατά την μέση βρεγματική και βραγματοϊνιακή χώρα ταινιοειδή εκχύμωση και θλάση επί των μυών του αριστερού μηρού οίδημα επί της δεξιάς κροταφοπαρειακής χώρας ο δεύτερος εγκαλών και εκδορές κατά την αριστερή μετωποβρεγματική χώρα της ραχιαίας επιφανείας της ρινός τη δεξιά βλεφαρική σχισμή τη δεξιά ρινοπαρειακή αύλακα το κάτω χείλος του στόματος και τη δεξιά παρειακή χώρα θλαστική εκχύμωση και εκδορά κατά την αριστερή ωμοπλατιαία χώρα η 3η εγκαλούσα Από τον τρόπο δε που ενήργησαν τις παραπάνω σωματικές βλάβες στους παθόντες από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων του σιδηροσωλήνα που χρησιμοποίησε ο πρώτος κατηγορούμενος και από το σημείο καταφοράς των πληγμάτων προκύπτει ότι η πράξη τους αυτή μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο της ζωής των παθόντων ή βαριά σωματική βλάβη αυτών δεν πρόκειται δε για απλές σωματικές βλάβες όπως ισχυρίσθηκαν οι κατηγορούμενοι ζητώντας την μεταβολή της κατηγορίας από επικίνδυνη σωματική βλάβη σε απλή σωματική βλάβη και την απαλλαγή τους με τον ισχυρισμό ότι προκλήθηκαν από

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=rGtvrsaapLBum4kWKM9Yjrjq3i4RaH&apof=806_2008 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 807/2008
  τους για μια ώρα περίπου Φεύγοντας ο ανωτέρω άνδρας μου είπε ο συνέταιρος μου χωρίς να τον ρωτήσω ότι αυτός ήταν ο Χ3 που καθάρισε τον Β1 Εγώ του απάντησα ότι δεν ξέρω από αυτά και δεν με ενδιαφέρουν Στο πρόσωπο του ατόμου αυτού αναγνώρισα τον έναν εκ των δραστών της σε βάρος μου επίθεσης δεν το κατέθεσα αμέσως αν και γνώριζα ότι είναι αυτός γιατί θα ενέπλεκα τότε τον συνέταιρο μου για τον οποίο το διάστημα αυτό δεν ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι αυτός κρύβεται πίσω από την σε βάρος μου επίθεση Στην ίδια αυτή μαρτυρική κατάθεση ο παθών αναφέρει ότι κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο Ασκληπιείο και προ της εξετάσεως του από τους αστυνομικούς ανέφερε στην Δ1 η οποία τον συνόδευε και μετά της οποίας συζούσε στην ως άνω κατοικία του ότι ένας εκ των δραστών της σε βάρος του ως άνω αναφερομένης αξιοποίνου πράξεως ήτο ο Χ3 και ότι οι δράστες ενήργησαν με εντολή του συνεταίρου του Χ2 Από τις ένορκες αυτές μαρτυρικές καταθέσεις οι οποίες ελήφθησαν ολίγες ώρες μετά την τέλεση της σε βάρος του παθόντος αξιοποίνου πράξεως σαφώς συνάγεται ότι ούτος ανεγνώρισε με απόλυτη βεβαιότητα τους δράστες και δεν εξέφρασε καμία επιφύλαξη δικαιολόγησε δε επαρκώς την αρχικώς εσφαλμένη υπόδειξη ως δράστου του Χ Αλλά και κατά την εξέτασή του ανωμοτί ως διαδίκου πολιτικώς ενάγοντος ενώπιον του ανακριτού του 22ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών στις 22 12 2003 ήτοι δηλαδή μετά πάροδο έξι ημερών από της τελέσεως της πράξεως ο ανωτέρω κατέθεσε είμαι σίγουρος ότι είναι ο Χ4 και ο Χ3 Για το Χ4 είμαι 100 αλλά για τον Χ3 επιθυμώ κατ αντιπαράσταση εξέταση Κατά δε την κατ αντιπαράσταση εξέταση ο παθών κατέθεσε Δεν μπορώ να πω με σιγουριά 100 τα 100 Το πρόσωπο ήταν πιο γυαλιστερό και η φαβορίτα δεν υπήρχε αλά δεν ξέρω αν είναι δημιούργημα των ημερών Το ύψος κάνει Ακολούθως και δη μετά πάροδο τριμήνου σχεδόν ήτοι στις 12 3 2004 ο παθών προσήλθε ενώπιον του ανακριτού και κατέθεσε τα εξής Σχετικά με τον κατηγορούμενο Χ3 είμαι πλέον σίγουρος ότι δεν είναι αυτός ο δράστης της εναντίον μου απόπειρας ανθρωποκτονίας Με έπεισε μετά που βρεθήκαμε Επίσης τον είδα καλύτερα και πείσθηκα ότι δεν είναι αυτός ένας από τους δράστες Σε διενεργηθείσα κατ οίκον έρευνα στην οικία του Χ3 στις 16 12 2003 βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ενδύματα ένα μπουφάν χρώματος μαύρου ένα παντελόνι μπλου τζιν και μία μπλούζα χρώματος χακί ομοιάζοντα με την περιγραφή των ενδυμάτων του ενός εκ των δραστών στην οποία σύμφωνα με τα προεκτεθέντα προέβη ο παθών Σύμφωνα με την περιεχόμενη στη δικογραφία έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Ερευνών Τμήμα Χημικών Φυσικών Εξετάσεων Εργ ριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας στις 17 12 2003 ελήφθησαν με ειδικές αυτοκόλλητες διαφανείς ταινίες Filmolux που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή καταλοίπων πυροβολισμού από δέρμα ανθρώπου και από ενδύματα υπάρχοντα συστατικά από τις επιφάνειες του δέρματος των χεριών και του προσώπου του Χ3 καθώς και από τα κατασχεθέντα ομοιάζοντα προς την περιγραφή ενδύματα αυτού και κατά την ανάλυση επί των πειστηρίων ανιχνεύθηκε μόλυβδος Pb στη ζελατίνα που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη υπαρχόντων συστατικών από την περιοχή του προσώπου του ανωτέρω καθώς και στη ζελατίνα που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη υπαρχόντων συστατικών από την περιοχή της εμπρόσθιας δεξιάς πλευράς του μπουφάν και από τις περιοχές της εμπρόσθιας δεξιάς πλευράς του παντελονιού Η ανίχνευση μολύβδου Pb επί των ζελατινών σύμφωνα με την έκθεση υποδεικνύει την ύπαρξη επί αυτών καταλοίπων πυροβολισμού αφού αποκλεισθεί κάθε άλλη πηγή προέλευσης αυτού του στοιχείου Οι κατηγορούμενοι Χ3 και Χ4 αρνούνται στις απολογίες των ότι τέλεσαν τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες διώκονται Στις δε εφέσεις των προσκομίζουν και επικαλούνται στοιχεία από άλλη δικογραφία η οποία σχηματίσθηκε από το 3 Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΑ και υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών στις 29 9 2006 ήτοι δηλαδή μετά πάροδο τριών περίπου ετών από της τελέσεως της σε βάρος του παθόντος Ψ1 ως άνω αναφερομένης αξιοποίνου πράξεως Προσκομίζουν ειδικότερα α Αντίγραφο της υποβλητικής αναφοράς στην οποία εν σχέσει με την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Ψ1 αναφέρεται ότι η πράξη αυτή φέρεται τελεσθείσα υπό των Ζ1 Ζ2 Ζ3 καθώς και ατόμου αλβανικής υπηκοότητας ονόματι Ζ4 οι οποίοι ενήργησαν κατ εντολήν των Κ1 και Χ2 και ότι τα άτομα αυτά είχαν συστήσει οργανωμένη εγκληματική ομάδα η δράση της οποίας συνίστατο στη διάπραξη ανθρωποκτονιών επ αμοιβή συμβόλαια θανάτου καθώς και στην κατ επάγγελμα εκβίαση ιδιοκτητών καταστημάτων και οίκων ανοχής στην τέλεση ληστειών με τη χρήση όπλων και στην κατ επάγγελμα γενετήσια εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών β Αντίγραφο της από ένορκης μαρτυρικής καταθέσεως του παθόντος Ψ1 ενώπιον των ανακριτικών υπαλλήλων του 3ου Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΑ την ληφθείσα στα πλαίσια της αυτεπαγγέλτου προανακρίσεως για την δικογραφία επί της οποίας η ως άνω υποβλητική αναφορά Από την κατάθεση αυτή προκύπτει ότι στον ανωτέρω υπεδείχθη ο Ζ1 ο οποίος προσήχθη ενώπιον του καθώς επίσης και φωτογραφία του Ζ2 στις 28 9 2006 στα πρόσωπα των οποίων ούτος ανεγνώρισε τους δράστες της σε βάρος του αξιοποίνου πράξεως με απόλυτη βεβαιότητα ισχυρίστηκε δε ότι αρχικώς είχε υποδείξει τους Χ3 και Χ4 λόγω συγχύσεως και σωματοτυπικής ομοιότητος με τους ανωτέρω Τα ίδια επαναλαμβάνει δε ο παθών και στην από 14 11 2006 ένορκη μαρτυρική του κατάθεση ενώπιον της ανακρίτριας του 5ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά τη διάρκεια της κυρίας ανακρίσεως επί της υποθέσεως σε βάρος των ανωτέρω Ζ1 Ζ2 γ Αντίγραφο της από ενόρκου μαρτυρικής καταθέσεως μάρτυρος με στοιχεία Ε1 στοιχεία μη αληθή κατόπιν διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών εκδοθείσης κατά το άρθρο 9 παρ 2 του Ν 2928 2001 όστις καταθέτει ενώπιον των ανακριτικών υπαλλήλων του 3ου Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΑ περί των αξιοποίνων πράξεων της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας του Ζ1 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνει και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Ψ1 στην οποία σύμφωνα με την κατάθεση του έλαβε μέρος και ο ίδιος δ Αντίγραφο της από 14 11 2006 ενόρκου μαρτυρικής καταθέσεως του Χ3 ενώπιον της ανακρίτριας του 5ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά τη διάρκεια της κυρίας ανακρίσεως επί της υποθέσεως σε βάρος των ανωτέρω Ζ1 Ζ2 στην οποία ούτος καταθέτει ότι κατά τη διάρκεια της κρατήσεως του στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού για άλλη αιτία ο συγκρατούμενός του Ζ2 Ζ2 του αποκάλυψε ότι δράστες της ανωτέρω πράξεως σε βάρος του Ψ1 ήσαν οι παραπάνω αναφερόμενοι και ότι και ο ίδιος ο Ζ2 συμμετείχε νομίζοντας ότι επρόκειτο να προκαλέσουν στον παθόντα μόνο σωματικές κακώσεις και όχι να τον σκοτώσουν η ομάδα τους δε έδρασε κατ εντολήν των Κ1 και Χ2 Εν σχέσει με τους ισχυρισμούς αυτούς των εκκαλούντων και τα στοιχεία τα οποία προσκομίζουν και επικαλούνται λεκτέα τα ακόλουθα Από τις ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις οι οποίες ελήφθησαν ολίγες ώρες μετά την τέλεση της σε βάρος του παθόντος αξιοποίνου πράξεως σαφώς συνάγεται ότι ούτος ανεγνώρισε με απόλυτη βεβαιότητα ως δράστες της σε βάρος του αξιοποίνου πράξεως τους Χ3 και Χ4 και δεν εξέφρασε καμία επιφύλαξη δικαιολόγησε δε επαρκώς την αρχικώς εσφαλμένη υπόδειξη ως δράστου του Χ Σύμφωνα δε με τα προεκτεθέντα η μεταστροφή του εν σχέσει με τον Χ3 έλαβε χώρα μετά πάροδο τριμήνου σχεδόν ήτοι στις 12 3 2004 οπότε ο παθών προσήλθε ενώπιον του του ανακριτού και κατέθεσε τα εξής Σχετικά με τον κατηγορούμενο Χ3 είμαι πλέον σίγουρος ότι δεν είναι αυτός ο δράστης της εναντίον μου απόπειρας ανθρωποκτονίας Με έπεισε μετά που βρεθήκαμε Επίσης τον είδα καλύτερα και πείσθηκα ότι δεν είναι αυτός ένας από τους δράστες Η μεταστροφή αυτή δεν δύναται να ληφθεί σοβαρώς υπ όψιν δεδομένου ότι ο ανωτέρω δεν ανεγνώρισε απλώς τον Χ3 αλλά περιέγραψε με λεπτομέρεια και τα ενδύματα που ούτος φορούσε κατά το χρόνο της τελέσεως της σε βάρος του πράξεως βρέθηκαν δε και κατασχέθηκαν στην οικία του κατηγορουμένου ενδύματα σύμφωνα με τα προλεχθέντα ομοιάζοντα με εκείνα της περιγραφής στην οποία προέβη ο παθών Το κυριότερο δε είναι το γεγονός ότι στα ενδύματα αυτά αλλά και σε σημεία του σώματος του Χ3 ανιχνεύτηκαν κατάλοιπα πυροβολισμού τα οποία ούτος δεν δικαιολογεί Εξ άλλου δεν δύνανται να εκτιμηθούν ως ουσιαστικά βάσιμες οι μαρτυρικές καταθέσεις του παθόντος οι ληφθείσες το έτος 2006 μετά πάροδο τριών περίπου ετών από της τελέσεως της σε βάρος του αξιοποίνου πράξεως στις οποίες αναγνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα άτομα τα οποία είδε για πρώτη φορά στις 16 12 2003 Τοιαύτη αναγνώριση μετά παρέλευση τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο φυσικό είναι τα χαρακτηριστικά των ατόμων να υφίστανται λόγω της παρόδου του χρόνου φυσιολογική τουλάχιστον μεταβολή είναι δυσχερής ή και ανέφικτη και πάντως δεν θα λάβει χώρα με απόλυτη βεβαιότητα Κατά συνέπεια φρονώ ότι από την εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων του παθόντος και των λοιπών στοιχείων της δικογραφίας προκύπτουν σε βάρος των Χ3 και Χ4 αποχρώσες ενδείξεις ενοχής για την ως άνω αξιόποινο πράξη Εν σχέσει δε με την συμμέτοχή του εκκαλούντος Χ1 στην ως άνω αναφερομένη πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας λεκτέα τα ακόλουθα Ο εγ λόγω κατηγορούμενος εργαζόταν τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2ϋ03 ως σερβιτόρος στο κέντρο διασκεδάσεως το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο δίπλα από κέντρο διασκεδάσεως των Ψ1 και Χ2 Σύμφωνα με πληροφορία η οποία περιήλθε στις 16 12 2003 δηλ την ίδια ημέρα της τελέσεως της σε βάρος του Ψ1 ως άνω αναφερομένης αξιοποίνου πράξεως στους ανακριτικούς υπαλλήλους που διενεργούσαν την αυτεπάγγελτη προανάκριση ούτος συμμετείχε στην πράξη αυτή To γεγονός της συμμετοχής του ανωτέρω επιβεβαίωσε την ίδια ημέρα η σύζυγός του Ν όπως προκύπτει από την περιεχόμενη στη δικογραφία ένορκη μαρτυρική της κατάθεση η οποία καταθέτει ότι ο σύζυγος της στις 16 12 2003 της εκμυστηρεύτηκε ότι ήτο παρών κατά την τέλεση της πράξεως και της είπε χαρακτηριστικά Ξέρεις τι είναι να βλέπεις τον άνθρωπο να πέφτει πεθαμένος πάνω στο παπούτσι σου ενώ από τη συζήτηση που είχε μαζί του διαπίστωσε ότι ούτος γνώριζε τις ακριβείς περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε χώρα η απόπειρα και γνώριζε τους δράστες Σε διενεργηθείσα κατ οίκον έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 φυσίγγια πυροβόλου όπλου των 0 38 spesial μία περούκα ένα ψεύτικο μουστάκι και ένα φιαλίδιο με συγκολητική κόλλα Από δε τις καταθέσεις του Ψ1 προκύπτει ότι το πρωί της 16 12 2003 κατά τη διαδρομή που έκανε με το αυτοκίνητο του από το επί της Λεωφόρου νυχτερινό κέντρο διασκεδάσεως μέχρι την οδό στην παρατήρησε ότι τον ακολουθούσε και τον παρενοχλούσε ένα αυτοκίνητο μάρκας στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι ο ανωτέρω Χ1 ήτο παρών κατά την τέλεση της πράξεως αυτής και ο ρόλος του συνίστατο εις το να ενθαρρύνει τους δράστες με την απλή παρουσία του και να ενισχύσει την ειλημμένη ήδη απόφαση τους να σκοτώσουν τον Ψ1 Εν σχέσει εν τέλει με την συμμετοχή του εκκαλούντος Χ2 λεκτέα τα εξής Ούτος γνώριζε καλά τους δράστες φυσικούς αυτουργούς της απόπειρας ανθρωποκτονίας ο δε παθών τόσο στην προανάκριση όσο και στην κυρία ανάκριση κατέθεσε ότι αυτός ήτο ο ηθικός αυτουργός της απόπειρας Ο παθών τις ημέρες που προηγήθηκαν της σε βάρος του πράξεως απαιτούσε από τον Χ2 χρήματα για να ρυθμίσουν οικονομικές εκκρεμότητες που υπήρχαν μεταξύ τους τον αναζητούσε επισταμένως αλλά ούτος δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις και είχε από τις 9 12 2006 κλειστό το κινητό του τηλέφωνο Ο παθών απαιτούσε την καταβολή 20 000 ευρώ προκειμένου να καλύψει προσωπικές του επιταγές τις οποίες είχε εκδώσει για την κάλυψη δαπανών για την ανακαίνιση του ως άνω κέντρου διασκεδάσεως Η πίεση που ασκούσε ο παθών στον συνέταιρο του ήτο η αιτία που ο τελευταίος προέτρεψε με πειθώ και φορτικότητα τους συγκατηγορουμένους του να τελέσουν την ως άνω πράξη σε βάρος του Ψ1 Ο κατηγορούμενος Χ2 προσκομίζει και επικαλείται αντίγραφα από ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις του Ψ1 ως και έγγραφο δήλωση αυτού από άλλη ποινική δικογραφία και δη εκείνης που εκκρεμεί ενώπιον ανακρίτριας του 5ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών σε βάρος των ανωτέρω Ζ1 Ζ2 όπου ο παθών Ψ1 καταθέτει και δηλώνει ότι ο Χ2 δεν είναι ο ηθικός αυτουργός της σε βάρος του τελεσθείσης απόπειρας ανθρωποκτονίας Η κατάθεση αυτή του παθόντος τελεί σε κατάφωρη αντίθεση με τις αρχικές του καταθέσεις τις ληφθείσες εις τα πλαίσια της αυτεπαγγέλτου προανακρίσεως και της κυρίας ανακρίσεως σύμφωνα δε με τα προλεχθέντα η γνωριμία του Χ2 με τους δράστες φυσικούς αυτουργούς της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά των οποίων προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής καθώς και η πίεση την οποία ασκούσε ο παθών σε βάρος του για την άμεση καταβολή του χρηματικού ποσού των 20 000 ευρώ ήτο η αιτία που ο Χ2 προέτρεψε με πειθώ και φορτικότητα τους συγκατηγορουμένους του να τελέσουν την ως άνω πράξη σε βάρος του Ψ1 Κατά συνέπεια κατά των εκκαλούντων κατηγορουμένων προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής για τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες διώκονται Ο ανθρωποκτόνος δόλος των εκκαλούντων Χ3 και Χ4 συνάγεται από τα ζωτικά και ευπαθή μέρη του σώματος του παθόντος που στόχευσαν και έπληξαν επανειλημμένα με τα πυροβόλα όπλα πυροβολώντας κατ αυτού από μικρή απόσταση και επί πλέον πλήττοντας αυτόν στην κεφαλή με τις λαβές των όπλων ενέργειες με τις οποίες άρχισε να πραγματώνεται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και οι οποίες σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης θα οδηγούσαν στον θάνατο του παθόντος δηλαδή στην πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος λαμβανομένου υπ όψιν και μέσων που χρησιμοποίησαν της εγγυτάτης αποστάσεως η οποία υπήρχε μεταξύ αυτών και του παθόντος της κατευθύνσεως των χτυπημάτων και της εντάσεως της πράξεως των Ε Συμεωνίδου Καστανΐδου Εγκλήματα κατά της ζωής σελ 362 ΑΠ 861 2004 ΠΧ ΝΕ 408 ΑΠ 795 2003 ΠΧ ΝΔ 154 ΑΠ 219 2002 ΠΧ ΝΒ 904 ΑΠ 933 1999 ΠΧ Ν 450 Εφ Θεσσαλονίκης 735 2004 ΠΧ ΝΕ 2005 Ενόψει των προεκτεθέντων φρονώ ότι ορθώς το εκκαλούμενο βούλευμα παρέπεμψε τους εκκαλούντες στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών για να δικασθούν για τις ως άνω αναφερόμενες αξιόποινες πράξεις και οι εφέσεις των πρέπει να απορριφθούν στην ουσία τους να επικυρωθεί δε το προσβαλλόμενο βούλευμα ως προς όλες τις διατάξεις του Ενόψει των ανωτέρω το προσβαλλόμενο βούλευμα περιέχει την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφού αναφέρει με πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και τους λόγους που υπήχθησαν στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις τα στοιχεία των οποίων πλήρως αντιστοιχούν σ αυτά πραγματικά περιστατικά και ορθά εφηρμόσθησαν Ειδικώτερα το προσβαλλόμενο βούλευμα μάλιστα σε συνδυασμό με το πρωτόδικο το οποίο επικυρώνει σαφώς δέχεται ότι η συμμετοχή του πρώτου αναιρεσείοντος συνίσταται στο ότι ήταν παρών κατά την τέλεση της πράξεως κυρίας πράξεως δηλ της απόπειρας ανθρωποκτονίας και ο ρόλος του συνίστατο εις το να ενθαρρύνει τους δράστες αυτουργούς με την απλή παρουσία του και να ενισχύσει την ειλημμένη ήδη απόφασή τους να σκοτώσουν τον Ψ1 και με πρόθεση παρέχοντας σε αυτούς αυξημένο αίσθημα ασφαλείας υποστηρίζοντας τον τρόπο διαφυγής τους και εκθέτει μάλιστα από πού προκύπτει η άνω συμμετοχή του ειδικώτερα Με τα ανωτέρω που συνιστούν πραγματική ψυχική συνέργεια κατά το άρθρο 47 1 Π Κ περιέχεται και πλήρης αιτιολογία του δόλου αυτού Εξ άλλου ναι μεν στην αρχή του σκεπτικού του προσβαλλομένου βουλεύματος αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψη οι ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων ενώ εξετάστηκε ανωμοτί ο παθών πλην στη συνέχεια βλ 4ο φύλλο στο τέλος περίπου αυτού γίνεται σαφής μνεία ότι ελήφθη υπόψη η ανώμοτη κατάθεση του άνω παθόντος Οι φερόμενες καταθέσεις αυτού από άλλη δικογραφία δεν είναι μαρτυρικές καταθέσεις αλλά απλά έγγραφα Επομένως στην έννοια των περιεχομένων στη δικογραφία εγγράφων περιλαμβάνονται περιέχονται όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και αυτά που αναφέρει ο ανωτέρω ότι δεν ελήφθησαν υπόψη στην έννοια δε των ενόρκων καταθέσεων περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις των μαρτύρων που αναφέρει ο ίδιος ο αναιρεσείων ότι δεν ελήφθησαν υπόψη Η ιδιαίτερη μνεία αυτών δεν απαιτείται η δε υπό το πρόσχημα της μη λήψεως υπόψη αυτών με αποτέλεσμα αφ ενός μεν να μην προκύπτουν αυτά που δέχεται το προσβαλλόμενο βούλευμα αφετέρου να προκύπτουν τα ακριβώς αντίθετα φερόμενη εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ανάγεται στον ουσιαστικόν έλεγχο κρίση περί πραγμάτων που δεν ελέγχεται αναιρετικά Επίσης σαφής είναι η κρίση του προσβαλλομένου βουλεύματος ότι αυτουργοί είναι οι Χ3 και Χ4 βλ 4ο φύλλο περί το τέλος 5ο 6ο φύλλο αυτού η δε φερομένη αντίφαση είναι αβάσιμη αφού η μνεία αυτής αναφέρεται ειδικά για την στοιχειοθέτηση της συνέργειας του εδώ πρώτου αναιρεσείοντος η οποία όντως προϋποθέτει ότι οι αυτουργοί είχαν αποφασίσει να τελέσουν την κυρία πράξη στην οποία γνώριζε και ήθελε να βοηθήσει ο συνεργός στην πραγματοποίησή της και όχι ότι την τέλεση αυτής είχαν αποφασίσει μόνοι τους χωρίς δηλ την ηθική αυτουργία αυτού Σαφώς το προσβαλλόμενο βούλευμα δέχεται ότι ο δεύτερος αναιρεσείων Χ2 γνώριζε καλά τους φυσικούς αυτουργούς και ότι ένεκα των αμέσων οικονομικών απαιτήσεων του παθόντος από αυτόν αυτός με πρόθεση προκάλεσε και προέτρεψε με πειθώ και φορτικότητα συνεχείς προτροπές και παραινέσεις αυτούς να τελέσουν την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του παθόντος Η άνω αποδοχή συνιστά σαφώς την έννοια της ηθικής αυτουργίας κατά τα ανωτέρω Τέλος ο σχετικός λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας διότι το προσβαλλόμενο βούλευμα αναφέρεται αποκλειστικά στην εισαγγελική πρόταση είναι αβάσιμος όπως ελέχθη Επομένως πρέπει οι υπό κρίση αναιρέσεις να απορριφθούν ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Προτείνω όπως απορριφθούν οι υπ αριθμ 145 2007 144 2007 αναιρέσεις των Χ1 και Χ2 κατά του υπ αριθμ 903 2007 βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Αθηνών να επιβληθούν δε τα έξοδα σε βάρος αυτών Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΑθανάσιος Κ Κονταξής Β Η με αριθμό 431α 18 1 2008 συμπληρωματική εισαγγελική πρόταση Ι Με την υπ αριθμ 431 1 11 2007 έγγραφη πρότασή μας προς το συμβούλιο του Αρείου Πάγου εισαγάγαμε τις υπ αριθμ 145 και 144 2007 αιτήσεις αναιρέσεως των Χ1 και Χ2 κατά του υπ αριθμ 903 2007 βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Αθηνών και προτείναμε την απόρριψη αυτών Ο από αυτούς Χ2 μετά από γνώση της άνω προτάσεώς μας υπέβαλε την συνημμένη από 15 1 2008 αίτησή του με την οποία ζητάει την αυτοπρόσωπη παράσταση και μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου στο συμβούλιό σας προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του με την παροχή διευκρινήσεων τόσο ως προς τα ανωτέρω σημειούμενα ζητήματα όσο και ως προς την εν γένει κατηγορία εναντίον του Σε σχέση με τα σημειούμενα ζητήματα αναφέρει τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του θύματος Ψ1 και ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να δικαστεί δύο φορές με το ίδιο αδίκημα μετά την αμετάκλητη παραπομπή του με το υπ αριθμ 2104 2007 αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου Εφετών Αθηνών ΙΙ Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 485 1 Κ Π Δ η διάταξη του άρθρου 309 2 Κ Π Δ εφαρμόζεται αναλόγως και επί του Αρείου Πάγου όταν τούτο επιλαμβάνεται της συζητήσεως της αναίρεσης κατά βουλεύματος Με τη διάταξη του άρθρου 309 2 Κ Π Δ καθιερούται η κατ εξαίρεση παράσταση αυτοπρόσωπη ή και με συνήγορο των διαδίκων στο συμβούλιο η οποία λαμβάνει χώραν μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης και πρόκειται να κριθεί το ζήτημα της παραπομπής ή μη του κατηγορουμένου δηλ η ουσία της υπόθεσης Επομένως κατ αναλογία με την αίτηση εμφανίσεως ενώπιον του συμβουλίου Αρείου Πάγου πρέπει ο αιτών να σκοπεί την παροχή διευκρινίσεως επεξηγήσεων επί των λόγων αναιρέσεως την οποία έχει ασκήσει Πρβλ ΑΠ 1664 84 ΑΠ 1638 83 κ α αφού αντικείμενο της ενώπιον του συμβουλίου του Αρείου Πάγου διαδικασίας είναι μόνον οι λόγοι αναίρεσης ενώ δεν προβλέπονται πρόσθετοι τοιούτοι λόγοι 485 2 Κ Π Δ ενώ δεν νοείται λόγος που ανάγεται στην ουσία της υπόθεσης αφού ο Αρειος Πάγος δεν ερευνά αυτή βλ ΑΠ 2251 2002 και ΑΠ 307 2004 Εξ άλλου η υποβολή υπομνήματος λεπτομερούς στο οποίο αναπτύσσει τις απόψεις του αιτών αναιρεσείων καθιστά μη απαραίτητη την εμφάνιση αυτού στο συμβούλιο βλ ΑΠ 544 2003 ΑΠ 795 2003 ΑΠ 456 2001 κ α Το αυτό η δυνατότητα υποβολής τέτοιου υπομνήματος και γιατί δεν αρκεί τούτο βλ ΑΠ 816 98 Τέλος η ανάγκη της παροχής διευκρινίσεων κρίνεται από αυτό τούτο το συμβούλιο αφού αυτό αποφασίζει Άλλο το δικαίωμα υπερασπίσεως και άλλο το δικαίωμα εμφανίσεως προς παροχή διευκρινίσεων Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η αίτηση καθό μέρος αναφέρεται στην παροχή διευκρινίσεων είναι αβάσιμη αφού ήδη τα σημειούμενα ζητήματα έχουν ήδη αναπτυχθεί διεξοδικώς με την αίτηση αναίρεσης άλλωστε το πρώτο από αυτά αναφέρεται κυρίως στην ουσία της υπόθεσης καθό δε μέρος αναφέρεται στην υπεράσπισή του την εν γένει κατηγορία είναι και απαράδεκτη ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Προτείνω όπως απορριφθεί η από 15 1 2008 αίτηση του Χ2 περί αυτοπροσώπου παραστάσεώς του στο συμβούλιο Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της υπ αριθμ 144 2007 αναίρεσης αυτού κατά του υπ αριθμ 903 2007 βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Αθηνών Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2008 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου πάγουΑθανάσιος Κονταξής Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η από 15 1 2008 αίτηση του αναιρεσείοντος Χ2 για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις και να αναπτύξει τις απόψεις του επί της εναντίον του κατηγορίας όπως αναφέρεται στην αίτηση είναι απορριπτέα προεχόντως ως απαράδεκτη αφού κατά την ενώπιον δε του Αρείου Πάγου συζήτηση επί της αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος το περί αυτοπρόσωπης εμφανίσεως του αναιρεσείοντος αίτημα άρ 385 παρ 1 και 2 ΚΠΔ υποβάλλεται προς παροχή εξηγήσεων και διευκρινίσεων που αφορούν μόνον στους προβαλλόμενους υπό τούτου λόγους αναιρέσεως και όχι προς υποστήριξη της αθωότητάς του Ανεξαρτήτως αυτού η εξεταζόμενη αίτηση εκτιμώμενη και ως αίτηση προς διασάφηση των λόγων αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη αφού με αυτή αλλά και με την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και με το υπόμνημα που κατέθεσε ο αιτών αναιρεσείων εκθέτει με σαφήνεια και πληρότητα τις πλημμέλειες που αποδίδει στο προσβαλλόμενο βούλευμα και οι απόψεις του και οι ισχυρισμοί του αναπτύσσονται επαρκώς σε αυτά ΙΙ Οι κρινόμενες 144 4 7 2007 και 145 6 7 20 07 αιτήσεις των κατηγορουμένων αναιρεσειόντων 1 Χ2 και 2 Χ1 αντίστοιχα κατά του 903 2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το οποίο απέρριψε ως αβάσιμες στην ουσία τις 556 2006 και 74 2007 εφέσεις αυτών αλλά και των φερομένων αυτουργών Χ3 και Χ4 και επικύρωσε 3448 2006 βούλευμα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών με το οποίο οι εκκαλούντες είχαν παραπεμφθεί στο ακροατήριο του Μ Ο Δ της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών για να δικαστούν ως υπαίτιοι ο μεν πρώτος ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση με αυτουργούς τους Χ3 και Χ4 σε βάρος του Ψ1 ο δε δεύτερος απλής συνέργειας στην πράξη αυτή έχουν ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως και από πρόσωπα δικαιούμενα προς τούτο και κατά βουλεύματος υποκείμενου σε αναίρεση γι αυτό και πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές συνεκδικαζόμενες λόγω της μεταξύ τους συνάφειας ΙΙΙ Το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ 3 του Συντάγματος και 139του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ 1 στοιχ δ του ίδιου Κώδικα όταν αναφέρονται σ αυτό με πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση και θεμελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουμένου για το έγκλημα για το οποίο ασκήθηκε κατ αυτού ποινική δίωξη τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά καθώς και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί με βάση τους οποίους κατέληξε το συμβούλιο στο συμπέρασμα ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης που ιδρύει τον λόγο αναίρεσης του άρθρου 484 παρ 1 στοιχ β Κ Π Δ υπάρχει όταν το συμβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την προδικασία στη διάταξη που εφάρμοσε Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου δηλαδή όταν το πόρισμα του συμβουλίου που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό του βουλεύματος και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου και να μην έχει το βούλευμα νόμιμη βάση Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 299 παρ 1 του ΠΚ όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη και κατά τη διάταξη του άρθρου 27 του ίδιου Κώδικα με πρόθεση πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόμο απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης και επίσης όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν τα αυτά περιστατικά και τα αποδέχεται Επίσης από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 42 παρ 1 και 299 του ΠΚ προκύπτει ότι το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση βρίσκεται σε απόπειρα όταν εκείνος που το αποφάσισε επιχειρεί πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεώς του τέτοια δε θεωρείται κάθε ενέργεια του δράστη ή παράλειψη οφειλόμενης ενεργείας αυτού άρθρο 15 ΠΚ η οποία σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεώς της οδηγεί στην πραγμάτωση της αντικειμενικής του υποστάσεως επιφέρει δηλαδή τη θανάτωση του παθόντος καθώς και εκείνη η οποία τελεί σε τέτοια συνάφεια ή σε τέτοιο οργανικό σύνδεσμο με την ανωτέρω πράξη ενέργεια ή παράλειψη ώστε κατά τη φυσική αντίληψη των πραγμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως αναπόσπαστο τμήμα και συστατικό μέρος αυτής ενόψει του όλου σχεδίου του δράστη Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ 1 εδ α Π με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας απαιτούνται α πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να διαπράξει ορισμένη άδικη πράξη η πρόκληση δε αυτή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο όπως υπόσχεση ή χορήγηση αμοιβής πειθώ απειλή κλπ β διάπραξη από άλλον της πράξεως αυτής και γ δόλος του ηθικού αυτουργού δηλαδή ηθελημένη πρόκληση της αποφάσεως για την διάπραξη από τον άλλο της αντικειμενικής υποστάσεως ορισμένου εγκλήματος με γνώση θέληση ή αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξεως Περαιτέρω ορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 47 παρ 1 ΠΚ ότι όποιος εκτός από την περίπτωση της παρ 1 στ β του προηγούμενου άρθρου παρέσχε με πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε τιμωρείται ως συνεργός με ποινή ελαττωμένη άρθρο 83 Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι απλός συνεργός σε τετελεσμένη ή σε απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως είναι όποιος με θετική ή αποθετική του ενέργεια με πρόθεση παρέχει στον αυτουργό πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξεως την οποία ο τελευταίος τελεί οποιαδήποτε υλική ή ψυχική συνδρομή η οποία χωρίς να είναι άμεση συντελεί στην τέλεση της πράξεως από τον αυτουργό Ο δόλος του απλού συνεργού συνίσταται στη γνώση του για την από τον αυτουργό τέλεση ορισμένης άδικης πράξεως που αντικειμενικά συνιστά έγκλημα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και τη βούληση να συμβάλει στην τέλεση αυτής από τον αυτουργό Η συνδρομή του απλού συνεργού δύναται να είναι είτε υλική είτε ψυχική Η ψυχική συνδρομή δύναται να παρασχεθεί με την ενεργό παρουσία του απλού συνεργού στον τόπο της πράξεως με την ενίσχυση της αποφάσεως που ο αυτουργός έχει πάρει για την τέλεση της πράξεως καθώς και η ενθάρρυνση αυτού καθ οιονδήποτε τρόπο όπως αυτή που γίνεται με φωνές χειρονομίες με την παρότρυνση για την τέλεση της πράξεως ή την παροχή υποσχέσεως για συγκάλυψη του εγκλήματος με την εξάλειψη των ιχνών του IV Στην προκείμενη περίπτωση το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το προσβαλλόμενο βούλευμά του και με εξ ολοκλήρου αναφορά του στην ενσωματωμένη σ αυτό εισαγγελική πρόταση μετά από την εκτίμηση και την αξιολόγηση των αναφερομένων σ αυτό κατ είδος αποδεικτικών μέσων δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη περί των πραγμάτων κρίση του τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά Περί ώρα 04 25 της 16 12 2003 ο Ψ1 ο οποίος εκμεταλλευόταν μαζί με τον Χ2 το επί της Λεωφόρου νυχτερινό κέντρο διασκεδάσεως με το διακριτικό τίτλο εισήλθε με αυτοκίνητο όχημα που οδηγούσε στην πυλωτή της επί της οδού αριθμ πολυκατοικίας σε διαμέρισμα της οποίας κατοικούσε Αμέσως μόλις εξήλθε του οχήματος του δύο άτομα τα οποία τον ανέμεναν κρυμμένα πίσω από πικροδάφνες που βρίσκονταν στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του και τον έπληξαν στο δεξιό βραχίονα Ο Ψ1 δεν έχασε την ψυχραιμία του και κινήθηκε αρχικά πέριξ του αυτοκινήτου του προκειμένου να προστατευθεί και εν συνεχεία τράπηκε σε φυγή προς την αντίθετη εν σχέσει με τη θέση των δραστών κατεύθυνση προς την οδό Οι δράστες όμως τον κατεδίωξαν πυροβολώντας συνεχώς εναντίον του προκαλώντας του και άλλα τραύματα μέχρις ότου τελείωσαν τα φυσίγγια των όπλων τους και εν τέλει όταν ο παθών έπεσε στο οδόστρωμα τον πλησίασαν και τον έπληξαν με τις λαβές των όπλων τους στην κεφαλή Ακολούθως δε ετράπησαν σε φυγή διότι ο παθών φώναζε και καλούσε σε βοήθεια φοβούμενοι ότι θα γίνονταν αντιληπτοί από τους περιοίκους Από τους πυροβολισμούς και τα πλήγματα με τις λαβές των όπλων ο ως άνω αναφερόμενος υπέστη πολλαπλά τραύματα ειδικότερα δε διαμπερές τραύμα δεξιού βραχίονα από πυροβόλο όπλο διαμπερές τραύμα δεξιάς γλουτιαίας χώρας από πυροβόλο όπλο τραύμα στη δεξιά κροταφική χώρα συμβατό με δίοδο βολίδας κατά την εφαπτομένη θλαστικά τραύματα στην βρεγματική χώρα στο άνω χείλος του στόματος και στο κάτω βλέφαρο του δεξιού οφθαλμού βλ σχετ την Ιατροδικαστική έκθεση του Ιατροδικαστού και το από ιατρικό σημείωμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Ο παθών μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κατά την διενεργηθείσα αυτοψία στο χώρο όπου έλαβε χώρα η παραπάνω αξιόποινη πράξη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά κάλυκες πυροβόλου όπλου με ένδειξη πυθμένα 10 15 και έξι θραύσματα βολίδων Επί του σταθμευμένου στην πυλωτή της πολυκατοικίας αυτοκινήτου οχήματος της ενοίκου Γ1 βρέθηκε μία βολίδα πυροβόλου όπλου Ο παθών στα πλαίσια της διενεργηθείσης αυτεπαγγέλτου προανακρίσεως από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του 3ου Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΔΑΑ εξετάστηκε ενόρκως ως μάρτυς την 06 30 ώρα της 16ης 12ου 2003 την 11 30 ώρα της 16ης 12ου 2003 και την 13 00 ώρα της 17ης 12ου 2003 Στην πρώτη από τις ένορκες αυτές μαρτυρικές καταθέσεις περιγράφει λεπτομερώς την τελεσθείσα σε βάρος του πράξη και εν σχέσει με την ταυτότητα των δραστών αναφέρει τα εξής Νομίζω ότι ξέρω για ποια άτομα πρόκειται και θα μιλήσω στο Εκβιαστών γιατί έχουμε να πούμε πολλά Στη δεύτερη κατάθεσή του και αφού του επεδείχθησαν φωτογραφίες αρχείου της ΔΕΕ διαφόρων υπόπτων κατέθεσε τα εξής Από τις φωτογραφίες που μου δείξατε αναγνωρίζω τους δύο δράστες που με πυροβόλησαν και με χτύπησαν και είμαι απόλυτα σίγουρος γι αυτό καθ όσον τα άτομα αυτά τα έχω δει και ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους αναγνώρισε δε από τις επιδειχθείσες φωτογραφίες ως δράστες της κατ αυτού αξιοποίνου ως άνω περιγραφόμενης πράξεως τους Χ3 και Χ Ειδικά δε για τον Χ3 κατέθεσε ότι τον είχε δει σε προγενέστερο χρόνο εντός του κέντρου διασκεδάσεως Στην τρίτη από τις ως άνω αναφερόμενες ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις ο παθών Ψ1 κατέθεσε εν σχέσει με την ταυτότητα των δραστών τα εξής Θέλω να διευκρινίσω ότι χθες 16 12 2006 λόγω του σοκ που με διακατείχε εξ αιτίας των τραυμάτων κατέθεσα σε σας ότι ο δεύτερος δράστης της σε βάρος μου επίθεσης ήτο κάποιος ονόματι Χ όπως αναγνώρισα από φωτογραφίες του 11 αρχείου σας που μου είχατε υποδείξει Τώρα όμως ευρισκόμενος πλέον σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και νηφαλιότητα παρατηρώντας εκ νέου τις φωτογραφίες από το αρχείο σας αναγνωρίζω με απόλυτη βεβαιότητα ως δεύτερο δράστη της σε βάρος μου επίθεσης τον Χ4 γεν 1970 στην Αθήνα όπως μου γνωρίσατε ότι ονομάζεται το άτομο που απεικονίζεται στη φωτογραφία Όσον αφορά τον πρώτο δράστη εμμένω στην αρχική μου κατάθεση ότι δηλαδή πρόκειται για τον Χ3 και είμαι απολύτως βέβαιος γι αυτό Τον Χ4 τον είχα δει μερικές φορές στο κατάστημα μου καθότι διατηρούσε επαφές με τον συνέταιρο μου Χ2 και παραπλανήθηκα από το τζόκεϋ που φορούσε κατά τη στιγμή της σε βάρος μου επίθεσης πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και η παλαιότητα της χθεσινής φωτογραφίας καθ ότι σήμερα μου υποδείξατε πιο πρόσφατες αλλά και η κατάσταση μου ήταν ο κύριος λόγος να προβώ σε λάθος αναγνώριση ο χώρος που διαδραματίστηκε το συμβάν είχε επαρκή φωτισμό και αυτό με βοήθησε να παρατηρήσω ότι ο Χ3 φορούσε μπλε σκούρο μπουφάν σκούρο τζόκεϋ πιθανόν μπλε βαθύ ή μαύρο μπλούζα χακί παντελόνι τζιν και μποτάκια πιθανόν σκούρα καφέ ο δε Χ4 φορούσε καφέ τζιν σακάκι ή μπουφάν μακρύ παντελόνι τζιν μπλούζα δεν θυμάμαι και σκούρο τζόκεϋ Εδώ θέλω να σας αναφέρω ότι μερικές ημέρες πάνω από δεκαπέντε όμως ο Χ4 είχε υποβληθεί σε πλαστική εγχείριση στην μύτη για διαφοροποίησή της και αυτός ήταν ο κυριότερος λόγος που με παραπλάνησε όπως και το τζόκεϋ που όπως προανέφερα φορούσε στο κεφάλι του και το είχε περισσότερο κατεβασμένο στο πρόσωπο του από το κανονικό προ δεκαπενθημέρου περίπου και ενώ ευρισκόμουν εντός του καταστήματος μου μαζί με τον συνέταιρο μου Χ2 μας επισκέφθηκε στο τραπέζι που καθόμασταν ένας άνδρας άγνωστος σε μένα χαιρετήθηκαν οι δυο τους και ανέβηκαν στο γραφείο όπου και παρέμειναν οι δυο τους για μια ώρα περίπου Φεύγοντας ο ανωτέρω άνδρας μου είπε ο συνέταιρος μου χωρίς να τον ρωτήσω ότι αυτός ήταν ο Χ3 που καθάρισε τον Β1 Εγώ του απάντησα ότι δεν ξέρω από αυτά και δεν με ενδιαφέρουν Στο πρόσωπο του ατόμου αυτού αναγνώρισα τον έναν εκ των δραστών της σε βάρος μου επίθεσης δεν το κατέθεσα αμέσως αν και γνώριζα ότι είναι αυτός γιατί θα ενέπλεκα τότε τον συνέταιρο μου για τον οποίο το διάστημα αυτό δεν ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι αυτός κρύβεται πίσω από την σε βάρος μου επίθεση Στην ίδια αυτή μαρτυρική κατάθεση ο παθών αναφέρει ότι κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο Ασκληπιείο και προ της εξετάσεως του από τους αστυνομικούς ανέφερε στην Δ1 η οποία τον συνόδευε και μετά της οποίας συζούσε στην ως άνω κατοικία του ότι ένας εκ των δραστών της σε βάρος του ως άνω αναφερομένης αξιοποίνου πράξεως ήτο ο Χ3 και ότι οι δράστες ενήργησαν με εντολή του συνεταίρου του Χ2 Από τις ένορκες αυτές μαρτυρικές καταθέσεις οι οποίες ελήφθησαν ολίγες ώρες μετά την τέλεση της σε βάρος του παθόντος αξιοποίνου πράξεως σαφώς συνάγεται ότι ούτος ανεγνώρισε με απόλυτη βεβαιότητα τους δράστες και δεν εξέφρασε καμία επιφύλαξη δικαιολόγησε δε επαρκώς την αρχικώς εσφαλμένη υπόδειξη ως δράστου του Χ Αλλά και κατά την εξέταση του ανωμοτί ως διαδίκου πολιτικώς ενάγοντος ενώπιον του ανακριτού του 22ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών στις 22 12 2003 ήτοι δηλαδή μετά πάροδο έξι ημερών από της τελέσεως της πράξεως ο ανωτέρω κατέθεσε είμαι σίγουρος ότι είναι ο Χ4 και ο Χ3 Για το Χ4 είμαι 100 αλλά για τον Χ3 επιθυμώ κατ αναπαράσταση εξέταση Κατά δε την κατ αναπαράσταση εξέταση ο παθών κατέθεσε Δεν μπορώ να πω με σιγουριά 100 Το πρόσωπο ήταν πιο γυαλιστερό και η φαβορίτα δεν υπήρχε αλλά δεν ξέρω αν είναι δημιούργημα των ημερών Το ύψος κάνει Ακολούθως και δη μετά πάροδο τριμήνου σχεδόν ήτοι στις 12 3 2004 ο παθών προσήλθε ενώπιον του ανακριτού και κατέθεσε τα εξής Σχετικά με τον κατηγορούμενο Χ3 είμαι πλέον σίγουρος ότι δεν είναι αυτός ο δράστης της εναντίον μου απόπειρας ανθρωποκτονίας Με έπεισε μετά που βρεθήκαμε Επίσης τον είδα καλύτερα και πείσθηκα ότι δεν είναι αυτός ένας από τους δράστες Σε διενεργηθείσα κατ οίκον έρευνα στην οικία του Χ3 στις 16 12 2003 βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ενδύματα ένα μπουφάν χρώματος μαύρου ένα παντελόνι μπλου τζιν και μία μπλούζα χρώματος χακί ομοιάζοντα με την περιγραφή των ενδυμάτων του ενός εκ των δραστών στην οποία σύμφωνα με τα προεκτεθέντα προέβη ο παθών Σύμφωνα με την περιεχόμενη στη δικογραφία έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Ερευνών Τμήμα Χημικών Φυσικών Εξετάσεων Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας στις 17 12 2003 ελήφθησαν με ειδικές αυτοκόλλητες διαφανείς ταινίες Filmolux που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή καταλοίπων πυροβολισμού από δέρμα ανθρώπου και από ενδύματα υπάρχοντα συστατικά από τις επιφάνειες του δέρματος των χεριών και του προσώπου του Χ3 καθώς και από τα κατασχεθέντα ομοιάζοντα προς την περιγραφή ενδύματα αυτού και κατά την ανάλυση επί των πειστηρίων ανιχνεύθηκε μόλυβδος Ρb στη ζελατίνα που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη υπαρχόντων συστατικών από την περιοχή του προσώπου του ανωτέρω καθώς και στη ζελατίνα που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη υπαρχόντων συστατικών από την περιοχή της εμπρόσθιας δεξιάς πλευράς του μπουφάν και από τις περιοχές της εμπρόσθιας δεξιάς πλευράς του παντελονιού Η ανίχνευση μολύβδου Ρb επί των ζελατινών σύμφωνα με την έκθεση υποδεικνύει την ύπαρξη επί αυτών καταλοίπων πυροβολισμού αφού αποκλεισθεί κάθε άλλη πηγή προέλευσης αυτού του στοιχείου Οι κατηγορούμενοι Χ3 και Χ4 αρνούνται στις απολογίες των ότι τέλεσαν τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες διώκονται Στις δε εφέσεις των προσκομίζουν και επικαλούνται στοιχεία από άλλη δικογραφία η οποία σχηματίσθηκε από το 3 Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΑ και υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών στις 29 9 2006 ήτοι δηλαδή μετά πάροδο τριών περίπου ετών από της τελέσεως της σε

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=YW7maA6CROHIMHxcjVbuML1CCvLHzj&apof=807_2008 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 811/2008
  ποινικής διάταξης η οποία μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Ολ ΑΠ 3 1998 υπάρχει όταν ο δικαστής δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που δέχτηκε ότι προέκυψαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρμοσε περίπτωση δε τέτοιας εφαρμογής που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Ε λόγο αναιρέσεως υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου Η παραβίαση αυτή υπάρχει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος για το οποίο πρόκειται έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διάταξης οπότε η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από το αιτιολογικό με συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης το Τριμελές Πλημ κείο Πειραιώς που δίκασε κατ έφεση μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ είδος αναφερομένων σ αυτήν αποδεικτικών μέσων δέχθηκε κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά Ο εκκαλών κατηγορούμενος Χ1 υπάλληλος ων κατά την έννοια των άρθρων 13 περ α και 263Α περ α ΠΚ και ειδικότερα όντας Δήμαρχος του Δήμου ενώ εγνώριζε ότι το κατάστημα πώλησης ξηρών καρπών τσιγάρων ψιλικών ιδιοκτησίας της Ψ1 που βρίσκεται επί της οδού λειτουργούσε παράνομα χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είχαν υποβληθεί δε δύο μηνύσεις για το λόγο αυτό σε βάρος της ιδιοκτήτριας από όργανα του Α Τ τις οποίες τα τελευταία κοινοποίησαν στο Δήμο με τα υπ αριθ πρωτ και έγγραφά τους προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην επιβολή των προβλεπομένων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων ενώ την 8 8 2000 εξέδωσε την υπ αριθ 6734 απόφασή του περί σφραγίσεως του καταστήματος αρχομένης της ισχύος της την 18 8 2000 παρά ταύτα μία ημέρα νωρίτερα την 17 8 2000 εξέδωσε την υπ αριθ 7207 απόφασή του περί αναστολής εκτελέσεως της προηγούμενης αποφάσεως μέχρι την 5 9 2000 παραβαίνοντας έτσι με πρόθεση τα καθήκοντα της υπηρεσίας του που προβλέπονται από το νόμο και δη από το άρθρο 6 παρ 9 εδ β της Υγ Διάταξης Α1β 8577 83 σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η αναστολή της εκτέλεσης της αποφάσεως περί σφραγίσεως ως και από οδηγίες και εγκυκλίους της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει παράνομο όφελος αφενός στην παραπάνω επιχειρηματία συνιστάμενο στην παράνομη συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματός της και την αποκομιδή κερδών απ αυτήν αφετέρου δε στον εαυτό του συνιστάμενο στην έλλειψη πολιτικού κόστους Ο κατηγορούμενος ενώ εγνώριζε ότι α σε βάρος του ιδιοκτήτη του ευρισκομένου στην καταστήματος εστιατορίου πιτσαρίας ζαχαροπλαστείου μπαρ Σ1 είχε υποβληθεί μήνυση για ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του η οποία είχε κοινοποιηθεί στο Δήμο με το υπ αριθ πρωτ έγγραφο του Δ τη του Α Σταθμού β σε βάρος της ιδιοκτήτριας του ευρισκομένου στην καταστήματος καφετέριας αναψυκτηρίου Φ1 είχε υποβληθεί μήνυση για ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με το υπ αριθ πρωτ έγγραφο του ίδιου ως άνω Διοικητή γ σε βάρος του ιδιοκτήτη του ευρισκομένου στην ίδια περιοχή καταστήματος ζυθεστιατορίου Ζ1 είχε υποβληθεί μήνυση για ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με το υπ αριθ πρωτ έγγραφο του πιο πάνω Διοικητή και δ σε βάρος του ιδιοκτήτη του ευρισκομένου στην ίδια ως άνω περιοχή καταστήματος οβελιστηρίου φαστ φουντ Λ1 είχε ομοίως υποβληθεί μήνυση για ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του που κοινοποιήθηκε στο Δήμο με το υπ αριθ πρωτ έγγραφο του ιδίου ως άνω Διοικητή και ενώ ώφειλε ο κατηγορούμενος την 24 7 2000 8 8 2000 21 8 2000 και 24 7 2000 αντιστοίχως να προκαλέσει άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σχετική περί ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας τους και σφράγισης της απόφασης παρά ταύτα σε ουδεμία ενέργεια προέβη παραβαίνοντας με πρόθεση τα καθήκοντα της υπηρεσίας του όπως διαγράφονται από το νόμο άρθρο 6 της Α1β 8577 1983 Υγ διάταξης με σκοπό να προσπορίσει παράνομο όφελος αφενός όταν πιο πάνω ιδιοκτήτες των καταστημάτων συνιστάμενο στην παράνομη συνέχιση της λειτουργίας τους και στην εξ αυτής αποκομιδή κερδών αφετέρου στον εαυτό του συνιστάμενο στην έλλειψη πολιτικού κόστους Ο κατηγορούμενος ενώ εγνώριζε ότι σε βάρος των ιδιοκτητών των καταστημάτων α μπαρ εντός ξενοδοχείου με το διακριτικό τίτλο Ξ1 β ταβέρνας Τ1 και γ οβελιστηρίου αναψυκτηρίου Ρ1 που βρίσκονται στην περιοχή είχαν υποβληθεί μηνύσεις από όργανα του Α Σταθμού διότι την 2 7 2000 20 7 2000 και 21 7 2000 κατελήφθησαν αντιστοίχως να λειτουργούν αυτά χωρίς άδεια λειτουργίας οι οποίες μηνύσεις κοινοποιήθηκαν στο Δήμο με τα υπ αριθ πρωτ και έγγραφα του Διοικητή του ως άνω Α Σ και ενώ ώφειλε ο κατηγορούμενος να προβεί στις 24 7 2000 26 7 2000 και 1 8 2000 στην έκδοση σχετικής περί σφραγίσεώς τους απόφαση εν τούτοις σε ουδεμία ενέργεια προέβη παραβιάζοντας με πρόθεση τα καθήκοντα της υπηρεσίας του που διαγράφονται από το νόμο άρθρο 11 ν 2307 19995 και άρθρο 6 της Α1β 8577 1983 Υγ διάταξης με σκοπό να προσπορίσει παράνομο όφελος αφενός στους ιδιοκτήτες των προαναφερομένων καταστημάτων με την παράνομη συνέχιση της λειτουργίας τους και την εξ αυτής αποκομιδή κερδών και αφετέρου στον εαυτό του συνιστάμενο στην έλλειψη πολιτικού κόστους Ο κατηγορούμενος ενώ εγνώριζε ότι σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος καφετέρια μπαρ με το διακριτικό τίτλο που βρίσκεται επί της οδού Κ1 είχαν βεβαιωθεί τρεις παραβάσεις από όργανα του Α Τ επειδή αυτός κατελήφθη την 21 5 2000 την 23 5 2000 και την 21 7 2000 και ώρα 05 55 να λειτουργεί αυτό έχοντας θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό μηχάνημα χωρίς άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων έχοντας υπερβεί στην τρίτη περίπτωση το ωράριο λειτουργίας του και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων οι οποίες βεβαιώσεις παραβάσεων κοινοποιήθηκαν στο Δήμο με τα υπ αριθ πρωτ και έγγραφα του Δ τή του ως άνω Α Τ παρά ταύτα ο κατηγορούμενος δεν προέβη άμεσα την 3 8 2000 στη λήψη απόφασης για σφράγιση του καταστήματος αυτού και στη συνέχεια στην άμεση εκτέλεσή της για χρονικό διάστημα από 10 έως 60 ημέρες αντίθετα ενώ τυπικά εξέδωσε την υπ

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=dM9QNz0ydqrI9xk7S3ZaZTKQrKoANq&apof=811_2008 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 812/2008
  έντιμη ατομική οικογενειακή και γενικά κοινωνική ζωή Επίσης στην δεύτερη από τις περιπτώσεις αυτές η μετάνοια του υπαιτίου πρέπει όχι μόνο να είναι ειλικρινής αλλά και να εκδηλώνεται εμπράκτως δηλαδή να συνδυάζεται με πραγματικά περιστατικά τα οποία μαρτυρούν ότι επιζήτησε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του Εξάλλου το ουσιαστικό δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει και δη να παραθέσει την κατά τα προαναφερθέντα ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία προς απόκρουση αυτοτελών ισχυρισμών όπως είναι και τα πιο πάνω αιτήματα για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ 2 ΠΚ που προτείνονται κατ άρθρο 170 παρ 2 και 333 παρ 2 ΚΠοινΔ αν οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι σαφείς και ορισμένοι και μάλιστα με την επίκληση των θεμελιούντων αυτούς πραγματικών περιστατικών Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης και των ενσωματωμένων σε αυτήν πρακτικών ο αναιρεσείων ο οποίος καταδικάστηκε για τις πράξεις που προαναφέρθηκαν στην πιο πάνω ποινή κατέθεσε εγγράφως τους πιο κάτω ισχυρισμούς για την αναγνώριση σ αυτόν ελαφρυντικών περιστάσεων τους οποίους ανέπτυξε και προφορικώς Α Βασίμως και ευπροσώπως ζητώ να μου αναγνωριστεί η ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου αφού αποδεδειγμένα όχι μόνο έχω λευκό ποινικό μητρώο αλλά δεν είμαι προσεσημασμένος Β Έχω μετανοήσει για την εμπλοκή μου στην εν λόγω υπόθεση Κυρίως δε δεν είχα γνώση των δεδομένων της πράξης μου αλλά και περιθώριο επιλογής προκειμένου να αποφύγω την ελάχιστη αυτή εμπλοκή μου που κατέληξε δραματική για μένα Από το 2003 στην φυλακή ήδη τρία χρόνια έγκλειστος έχω αντιληφθεί και την βαρύτητα της πράξης μου αλλά και το κακό που ο ίδιος προκάλεσα σε μένα και την οικογένειά μου Η μεταμέλειά μου είναι ειλικρινής και αποδεικνύεται από την αποστροφή που τρέφω για τα ναρκωτικά από τα οποία ουδεμία προηγούμενη σχέση είχα από την μονίμως τραυματισμένη ψυχολογική μου διάθεση από τις παραινέσεις μου στην οικογένειά μου να προσέχουν στο εξής με ποια άτομα συναναστρέφονται αλλά και να μη υποπέσουν έστω και στην παραμικρή παράβαση του νόμου έχοντας ο ίδιος την πικρή εμπειρεία της φυλακής Με το πιο πάνω περιεχόμενο οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αόριστοι αφού δεν εκτίθενται περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι αυτός έζησε έως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη ατομική οικογενειακή και γενικά κοινωνική ζωή και τα οποία μαρτυρούν ότι επιζήτησε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες των πράξεων που δικάστηκε Η απλή αναφορά ότι έχει λευκό ποινικό μητρώο και δεν είναι προσεσημασμένος δεν αρκούν για να καταστήσουν ωρισμένο τον περί προτέρου εντίμου βίου ισχυρισμό του Επίσης δεν αρκεί η αναφορά της αποστροφής του από τα ναρκωτικά και των παραινέσεων στην οικογένειά του να προσέχουν με ποια άτομα συναναστρέφονται για να καταστήσουν ορισμένο τον περί ειλικρινούς μεταμέλειας ισχυρισμό του Το Δικαστήριο της ουσίας λόγω της αοριστίας των ισχυρισμών αυτών δεν ήταν υποχρεωμένο να απαντήσει και ως εκ περισσού απάντησε στους πιο πάνω ισχυρισμούς του αναιρεσείοντος Επομένως ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Δ για έλλειψη αιτιολογίας στην απορριπτική κρίση της προσβαλλομένης αποφάσεως περί συνδρομής των πιο πάνω ελαφρυντικών περιστάσεων πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος Κατά τη διάταξη του άρθρου 17 παρ 2 εδ α και β του νόμου 1729 1987 όπως τροποποιήθηκε με τον ν 2161 1993 για αλλοδαπούς ενηλίκους ή ανηλίκους που καταδικάζονται για παραβίαση του νόμου αυτού το δικαστήριο διατάσσει την ισόβια απέλασή τους από την χώρα εκτός εάν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι ιδίως οικογενειακοί που δικαιολογούν την παραμονή στη χώρα οπότε ισχύουν γι αυτούς οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η προβλεπόμενη ως άνω ισόβια απέλαση αλλοδαπού που έχει καταδικασθεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ν 1729 87 όπως τροποποιήθηκε με το ν 2161 93 αποτελεί παρεπόμενη ποινή και είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο που καταδικάζει τον αλλοδαπό εκτός αν κρίνει αιτιολογημένα ότι για την παραμονή του στη χώρα συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι ιδίως οικογενειακοί Στη προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης ο αναιρεσείων υπήκοος της Αλβανίας που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προέβαλε και ανέπτυξε προφορικά τον ισχυρισμό του ότι συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν τη μη απέλασή του από την χώρα επικαλούμενος ειδικότερα τα εξής ο πατέρας μου η μητέρα μου τα αδέλφια μου κι εγώ ζούμε και εργαζόμαστε νόμιμα στην Ελλάδα από το 1994 Προ του γεγονότος της συλλήψεώς μου ήμουν κάτοχος αδείας εργασίας αλλοδαπού και εργαζόμουν στην επιχείρηση του κ και στο ξενοδοχείο επί της οδού προσκομίζονται άδεια εργασίας αλλοδαπού βεβαιώσεις των εργοδοτών μου βεβαίωση του Ι Κ Α περί καταβολής των ασφαλιστικών μου εισφορών και βεβαίωση απόδοσης Α Φ Μ βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών των γονιών μου για χορήγηση Ε Α Τ Ο 2 Η οικογένεια μου έχει χάσει κάθε σύνδεσμο με την Αλβανία και είναι μόνιμα πλέον εγκατεστημένη στην Ελλάδα διαμένει δε σε μισθωμένο διαμέρισμα στην στην οδό προσκομιζόμενο αποδεικτικό έγγραφο μισθωτήριο 3 Ειδικότερα ο πατέρας μου αντιμετωπίζει σοβαρά καρδιολογικά και άλλα προβλήματα υγείας σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά προσκομίζονται και συχνά έχει νοσηλευθεί σε ελληνικά νοσοκομεία παρακολουθείται από Έλληνες γιατρούς και του έχει συστηθεί να μην εργάζεται Ουσιαστικά το μόνο οικονομικό στήριγμα της οικογενείας μου ήμουνεγώ γι αυτό το λόγο δούλευα νυχθημερόν και μάλιστα σε δύο εργασίες ως προανέφερα Το αυτό θα εξακολουθήσω να πράττω και αφού βγω από τη φυλακή 4 Είμαι μέλος του συλλόγου Ελλήνων της Βόρειας Ηπείρου ήδηαπό το 1998 προσκομίζεται αντίγραφο του πιστοποιητικού δελτίου ταυτότητας που μου χορηγήθηκε από το σύλλογο οράτε και σχετικό πιστοποιητικό της μητέρας μου 5 Η απέλαση μου θα σημαίνει τη φυσική μου εξόντωση Δενέχω κανέναν στην Αλβανία Αντίθετα στην Ελλάδα θα είμαι με την οικογένεια μου θα έχω την ευκαιρία να εργαστώ αλλά και να αποδείξω ότι είμαι έντιμος εργατικός και νομοταγής 6 Δεν είμαι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια Έχω λευκό ποινικό μητρώο και δεν είμαι προσεσημασμένος Έχω μόνιμη κατοικία γνωστή στις αρχές και τρία χρόνια στη φυλακή δεν έχω δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα Η προσβαλλόμενη απόφαση απέρριψε τον ως άνω αυτοτελή ισχυρισμό του με την εξής αιτιολογία Οι υπό του νόμου προβλεπόμενοι σπουδαίοι λόγοι και δη οικογενειακοί οι οποίοι εάν συντρέχουν δικαιολογούν την παραμονή των κατ νων στη

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=YEWbf4j0s7t3Hp00NY708HJWDeTZmB&apof=812_2008 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •