archive-gr.com » GR » A » AREIOSPAGOS.GR

Total: 1388

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 1416/2009
  ημερομηνία δηλαδή στις 30 9 1964 υπέβαλε αυτή κατηγορουμένη αίτηση στο Β Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης για να εκδοθεί το εν λόγω Δελτίο Ταυτότητας το οποίο εν συνεχεία επικυρώθηκε στις 6 10 1964 Επομένως η τελευταία στις 8 4 1964 δεν ήταν ακόμη κάτοχος του συγκεκριμένου δελτίου ταυτότητας αφού ούτε καν αίτηση δεν είχε υποβάλλει για την έκδοση του και άρα δεν ήταν κάτοχος ούτε προσωρινού δελτίου ταυτότητας με αυτόν το αριθμό και συνεπώς ο ισχυρισμός της ότι είχε υποβάλλει αίτηση από το έτος 1963 και καθυστέρησε η έκδοση του δελτίου ταυτότητας είναι αβάσιμος δεδομένου ότι σε μια τέτοια περίπτωση ως χρόνος εκδόσεως της άνω ταυτότητας θα έπρεπε να αναφέρεται κάποια ημερομηνία του έτους 1963 εφόσον όπως είναι γνωστό ως ημερομηνία εκδόσεως των δελτίων ταυτότητας αναγράφεται σ αυτά ο χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης για την έκδοση τους Επομένως το άνω ιδιωτικό συμφωνητικό που αναφέρεται και στο μετέπειτα συνταχθέν υπ αριθμ συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Τσώνου με το οποίο ο δικαιοπάροχος της κατηγορουμένης ΕΕ μεταβίβασε σ αυτήν την κυριότητα του ως άνω ακινήτου αξίας 2 515 559 ευρώ όπως και η ίδια δεν αμφισβητεί δεν συντάχθηκε την ημερομηνία που αναφέρεται και είναι προφανώς προχρονολογημένο Όμοια κρίση ως προς το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό σχημάτισε και το Εφετείο Θεσσαλονίκης το οποίο με την υπ αριθμ 2557 2003 απόφαση του αφού δέχθηκε την έφεση ως ουσιαστικά βάσιμη και εξαφάνισε την εκκαλουμένη υπ αριθμ 211 1997 απόφαση δέχθηκε ακολούθως την αγωγή και αναγνώρισε τον δικαιοπάροχο του εγκαλούντος αρχικό ενάγοντα κύριο του πιο πάνω ακινήτου Η απόφαση αυτή είναι ήδη αμετάκλητη καθώς η κατηγορουμένη παραιτήθηκε από την από 20 11 2003 υπ αριθμ 355 20 11 2003 αίτηση αναιρέσεως που άσκησε κατ αυτής βλ τα υπ αριθμ 126 2006 πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Αρείου Πάγου Η παραπάνω κρίση του Συμβουλίου αυτού δεν αναιρείται από το γεγονός ότι η κατηγορουμένη προσήλθε και ψήφισε στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 1964 καθώς και στις επόμενες της 5ης Ιουλίου 1964 με το εκδοθέν την 11 3 1963 εκλογικό της βιβλιάριο καθώς η αναγραφή σ αυτό στην επάνω αριστερή γωνία της πρώτης σελίδας του αριθμού του πιο πάνω δελτίου ταυτότητας της και μάλιστα λανθασμένα αντί του ορθού είναι εμφανές ότι έγινε σε χρόνο διάφορο εκείνου της εκδόσεως του εκλογικού της βιβλιαρίου και από άγνωστο πρόσωπο καθώς δεν συμπεριλαμβανόταν η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας στα τυπικά και αναγκαία στοιχεία του εκλογικού βιβλιαρίου Προκύπτει συνεπώς από όσα πιο πάνω αναφέρονται ότι η κατηγορούμενη επιχείρησε να παραπλανήσει το Εφετείο Θεσσαλονίκης και να εκδώσει αυτό δυσμενή για την περιουσία του αντιδίκου της δικαστική απόφαση προβάλλοντας τον ψευδή πραγματικό ισχυρισμό ότι απέκτησε τη νομή του ακινήτου από την 8 4 1964 και προσκομίζοντας ταυτόχρονα προς υποστήριξη του εν γνώσει της ψευδές αποδεικτικό μέσο και συγκεκριμένα το πιο πάνω προχρονολογημένο ιδιωτικό συμφωνητικό με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ίσο με την αξία του προαναφερόμενου ακινήτου δηλαδή ποσού 2 515 559 ευρώ βλάπτοντας ισόποσα την περιουσία των κληρονόμων του αρχικού αντιδίκου της ΑΑ πλην όμως η πράξη της αυτή δεν ολοκληρώθηκε γιατί το Εφετείο Θεσσαλονίκης δεν πείσθηκε από τους ισχυρισμούς της Ενόψει αυτών και σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στην νομική σκέψη που προηγήθηκε το Συμβούλιο οδηγείται στην κρίση ότι στην παρούσα υπόθεση προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής της κατηγορουμένης για την πράξη που της αποδίδεται οι οποίες δικαιολογούν κατά νόμον την παραπομπή της στο ακροατήριο του αρμόδιου Δικαστηρίου Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο που με το προσβαλλόμενο βούλευμα του αποφάνθηκε να μην γίνει κατηγορία εναντίον της εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις όπως βάσιμα παραπονείται ο εκκαλών με την ένδικη έφεση του Επομένως πρέπει αυτή να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη να εξαφανισθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα και στην συνέχεια να παραπεμφθεί η παραπάνω κατηγορούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ1ε 317 παρ 1α 318 111 παρ 1 119 παρ 1 122 και 128 ΚΠΔ στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης Α βαθμού προκειμένου να δικασθεί για την πράξη της απόπειρας απάτης επί Δικαστηρίου με επιδιωκόμενο όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73 000 ευρώ η οποία προβλέπεται και τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος από τις διατάξεις των άρθρων 1 5 14 16 17 18 26 παρ 1α 27 παρ 2 42 52 60 79 386 παρ 1 και 3β ΠΚ όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό του Να σημειωθεί εδώ ότι το κρίσιμο αποδεικτικό μέσο ήτοι το από 8 4 64 ιδιωτικό συμφωνητικό είναι γνήσιο μεν πλην ψευδές κατά το χρόνο συντάξεώς του αφού δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το περιεχόμενό του κατά τον χρόνο που φέρεται ότι συντάχθηκε με το οποίο η αναιρεσείουσα υποστήριξε την αίτησή της ΙΙΙ Επειδή το παραπεμπτικό βούλευμα σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει και δη ανενδοιάστως έλαβε υπόψη του εκτίμησε δηλ όλα τα υπάρχοντα νόμιμα αποδεικτικά μέσα Ετσι εάν προκύπτει ότι δεν έλαβε υπόψη την ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος δεν έχει την απαιτουμένη στο σημείο αυτό ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία βλ ΑΠ 1549 2001 ΑΠ 91 2002 ΑΠ 50 99 ΑΠ 160 2004 κ ά Σε σχέση με απάτη στο δικαστήριο όπως επίσης αντίστοιχα σε συμβολαιογράφο που συντάσσει πωλητήριο συμβόλαιο προς τινα από το οποίο επέρχεται περιουσιακή βλάβη σε βάρος του αληθούς ιδιοκτήτη ο οποίος δεν αποξενούται της κυριότητάς του βλ ΑΠ 411 2007 ΠΧρ 2008 σελ 62 ΑΠ 1660 85 ΠΧρ ΛΣΤ 334 ΑΠ 520 98 ΠΧρ ΜΗ 1101 ΑΠ 2 84 ΠΧρ ΛΔ 683 κ ά που έχει ως αντικείμενο ακίνητο η βλάβη του κυρίου του ακινήτου συνίσταται είτε στη μείωση της αντικειμενικής αγοραίας αξίας του ακινήτου από την αμφισβήτηση της κυριότητάς του είτε και σε κάθε δαπάνη για την δικαστική αναγνώριση της εν λόγω κυριότητας εξ αιτίας ακριβώς αυτής της αμφισβήτησης βλ μόνο ΑΠ 1370 92 Υπεράσπιση 1993 σελ 88 απαιτείται όμως να διευκρινίζεται τι από τα δύο συμβαίνει πρβλ ΑΠ 10 91 ΠΧρ ΛΑ 811 Επομένως το παραπεμπτικό βούλευμα πρέπει να περιέχει τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν την άνω βλάβη διότι άλλως δεν έχει νόμιμη βάση στην οποία να στηρίζεται η ορθή εφαρμογή του άρθρου περί απάτης πρβλ ΑΠ 9 2001 Ολ 2 2000 Ολ ΑΠ 276 2007 κ ά πράγμα που

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=U8Z70Bkbiqj9t37DEXKriE4Ja9yxoF&apof=1416_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 1418/2009
  αποστολής τιμολόγια του εγκαλούντος προς πελάτες της εταιρείας του τα οποία προσάγει ο κατηγορούμενος συνάγεται ότι πωλήθηκαν πράγματι 21 005 κιλά του εμπορεύματος αντί 16 420 02 ευρώ Ειδικότερα δε από το υπ αριθ τιμολόγιο δελτίο αποστολής εκδόσεως του Ψ προς την CENTROPARK ΑΕΒΕ το οποίο είχε προσαχθεί κατά την ανάκριση σε φωτοτυπία από το στέλεχος τιμολογίων του εγκαλούντος ήδη όμως με το υπόμνημα του επί της εφέσεως ο κατηγορούμενος προσάγει στο πρωτότυπο στο οποίο ο εγκαλών έχει υπογράψει την εξόφληση προκύπτει ότι ο Ψ μεταβίβασε προς την CENTROPARK ΑΕΒΕ συνολικά 2000 καρφοβελόνες με τιμή μονάδος 0 60 λεπτά του ευρώ εξοφλήθηκε δε από την εταιρεία Από το ανωτέρω τιμολόγιο σε συνδυασμό με τα και τιμολόγια δελτία αποστολής της εταιρείας Συρματουργική Α Β Ε Ε και του ΑΑ που προσκόμισε κατά την ανάκριση ο κατηγορούμενος από τα οποία προκύπτει ότι αντίστοιχα προϊόντα καρφιά κατά τον επίδικο χρόνο πουλιόντουσαν ή αγοραζόντουσαν αντί 0 63 και 0 68 λεπτά ανά κιλό αποδεικνύεται και η βασιμότητα του ισχυρισμού του εκκαλούντος σχετικά με την προφορική του συμφωνία με τον Ψ ότι ο τελευταίος θα εξοφλείτο με 0 60 λεπτά ανά κιλό εμπορεύματος που θα επωλείτο Από το ανωτέρω τιμολόγιο επίσης προκύπτει ότι ο εγκαλων έχει εισπράξει το τίμημα για την πώληση προς την CENTROPARK AEBE 2000 κιλών εμπορεύματος Πλην όμως δεν προέκυψε ότι ο Ψ έχει εισπράξει από τον κατηγορούμενο άλλα χρήματα Ο κατηγορούμενος δεν έχει απόδειξη είσπραξης από τον εγκαλούντα των χρημάτων που ισχυρίζεται ότι του έδωσε 0 60 λεπτά επί 21 005 κιλά του εμπορεύματος Δεν ανέφερε επίσης σ αυτόν τους πελάτες προς τους οποίους διατείνεται ότι πώλησε το υπόλοιπο εμπόρευμα επί πιστώσει ούτε και τα σχετικά δελτία αποστολής ώστε να μπορέσει και ο εγκαλών να τους αναζητήσει Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο Χ απομάκρυνε τα εμπορεύματα που του παραδόθηκαν από τον εγκαλούντα με την εντολή να τα πουλήσει για λογαριασμό του και συγκεκριμένα 47 345 κιλά 49 345 2000 συνολικής αγοραίας αξίας 28 407 ευρώ 47 345 επί 0 60 ΦΠΑ ποσό ιδιαίτερα μεγάλο από το χώρο φύλαξης σε χώρο της δικής του εξουσίας διαθέτοντας τα σε τρίτους και δεν επέστρεψε στον Ψ αυτά ούτε απέδωσε σ αυτόν το τίμημα από την τυχόν πώληση τους ιδιοποιούμενος παράνομα αυτά Επομένως προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητος του ως εντολοδόχου δηλ για παράβαση των άρθρων 26 παρ 1α 27 παρ 1 375 παρ 2α 1α ΠΚ όπως οι διατάξεις του άρθρου 375 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν 2408 1999 και το άρθρο 14 του ν 2721 1999 κατ ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό που δεν συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας όπως αυτή με βάση όσα προεκτέθηκαν θα διατυπωθεί στο διατακτικό ορθώς δε το Συμβούλιο Πλημ κών Αθηνών έκρινε και παρέπεμψε τον Χ στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών προκειμένου να δικασθεί για την προαναφερθείσα αξιόποινη πράξη και γι αυτό πρέπει η ανωτέρω έφεση του ν απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έκρινε ότι προκύπτουν επαρκείς και αποχρώσες ενδείξεις πως ο αναιρεσείων κατηγορούμενος τέλεσε την αξιόποινη πράξη της κακουργηματικής υπεξαίρεσης και ότι συνεπώς ορθά το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο που αποφάνθηκε ομοίως τον παρέπεμψε με το εκκαλούμενο 835 08 βούλευμα του στο ακροατήριο του αρμοδίου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και στη συνέχεια απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την κατά του βουλεύματος αυτού έφεση του Με τις παραδοχές του αυτές το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την απαιτουμένη αρθρ 93 παρ 3 Συντ και αρθρ 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφού εκθέτει σ αυτό με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά όλα τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία συνήγαγε την κρίση του για τη συνδρομή όλων των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων της κακουργηματικής υπεξαίρεσης που προβλέπονται από το άρθρ 375 παρ 1β 2 ΠΚ ως ισχύει το οποίο αρ 375 παρ 1β 2 ΠΚ ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε και παραθέτει τις σκέψεις και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές και αποχρώσες ενδείξεις για την παραπομπή του αναιρεσείοντα κατηγορουμένου στο ακροατήριο και γι αυτό πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος από το αρθρ 484 παρ 1 εδ δ ΚΠΔ λόγος αναίρεσης που υποστηρίζει τα αντίθετα Κατ ακολουθία τούτων η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα αρ 583 παρ 1 ΚΠΔ Για τους λόγους αυτούς Προτείνω Α Ν απορριφθεί η με αριθμ 172 22 10 2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ κατοίκου οδός κατά του με αριθμ 1783 2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και Β Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2008 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από τις διατάξεις των παρ 1 και 2 του άρθρου 375 του ΠΚ όπως η τελευταία αντικ με το άρθρο 1 παρ 9 του ν 2408 1996 και προστ το τελευταίο εδ με το άρθρο 14 παρ 3β του Ν 2721 1999 προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως σε βαθμό κακουργήματος απαιτείται α το ολικό αντικείμενο του εγκλήματος που είναι κινητό να είναι ξένο με την έννοια ότι η κυριότητα αυτού ανήκει κατά το αστικό δίκαιο σε άλλον και όχι στο δράστη Με το ξένο πράγμα κατά την παρ 3 του ίδιου άρθρου εξομοιώνεται το τίμημα που έλαβε ο υπαίτιος για κινητό πράγμα που του εμπιστεύθηκαν για να το πουλήσει καθώς και το κινητό πράγμα που απέκτησε με χρήματα ή με άλλο πράγμα που του είχαν εμπιστευθεί για να αγοράσει ή να ανταλλάξει αντίστοιχα το πράγμα που απέκτησε β η κατοχή του πράγματος αυτού κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης να έχει περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στον δράστη γ παράνομη ιδιοποίηση του πράγματος από το δράστη που υπάρχει όταν αυτή γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη δ συνδρομή μιας τουλάχιστον περίπτωσης από τις αναφερόμενες περιοριστικά στη δεύτερη παράγραφο του πιο πάνω άρθρου μεταξύ των οποίων

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=FI8G8JZUF8CRY03OZTC3ND4NJF8RVF&apof=1418_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 1439/2009
  δεν αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση παραβιάζοντας έτσι ευθέως το νόμο και όταν η παραβίαση της διατάξεως αυτής γίνεται εκ πλαγίου για τον λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος από τον Αρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως ενώ δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ΙΙΙ Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς που δίκασε ως εφετείο όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης 315 2009 αποφάσεώς του δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη αναιρετικά περί τα πράγματα κρίση του την οποία στήριξε στα αναφερόμενα κατ είδος αποδεικτικά μέσα τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά Οι κατηγορούμενοι στον κατά το χρονικό διάστημα από 2 11 2001 μέχρι 25 11 2002 κατά τη χρήση των ετών 2001 και 2002 οι μεν Χ1 και Χ3 ως Πρόεδροι του Δ Σ και διευθύνοντες Σύμβουλοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Πειραϊκή Πετρελαϊκή Ανώνυμη Οικοδομική Βιομηχανική Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών και δ τ ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΑΕ που εδρεύει στον και στην οδό ο δε Χ2 ως υποκρυπτόμενο υπεύθυνο πρόσωπο με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος αποδέχθηκαν και ειδικότερα έλαβαν χρησιμοποίησαν και καταχώρησαν στα τηρούμενα βιβλία της εν λόγω εταιρείας τα αναφερόμενα κατωτέρω αναλυτικά κατ αριθμό ημερομηνία έκδοσης όνομα εκδότη αξία εικονικά ως προς τον εκδότη και τη συναλλαγή 148 φορολογικά στοιχεία για τη χρήση του έτους 2001 καθώς και 250 εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς τον εκδότη και τη συναλλαγή και 629 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία για αγορές από την επιχείρηση ΕΠΕ συνολικής αξίας των τιμολογίων για τη χρήση του έτους 2001 2 287 820 255 ευρώ και για τη χρήση του έτους 2002 13 362 340 26 ευρώ Τα παραπάνω φορολογικά στοιχεία αποδέχθηκαν αφού ζήτησαν και έλαβαν για λογαριασμό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με σκοπό να παρουσιάσουν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές με τον αναγραφόμενο σ αυτά εκδότη με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης δηλαδή την κατοχή υγρών καυσίμων χωρίς όμως να έχουν καταβληθεί οι σχετικοί δασμοί για να διαθέσουν αυτοί ως νομίμως κτηθέντα βάσει των συγκεκριμένων εικονικών στοιχείων ακολουθεί η περιγραφή των πιο πάνω φορολογικών στοιχείων Από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία αποδείχθηκε ότι η εταιρεία ΕΠΕ με αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο υγρών καυσίμων με έδρα τις που φερόταν ως βασικός προμηθευτής της εταιρείας Πειραϊκή Πετρελαϊκή ΑΕ δε λειτούργησε ποτέ ενώ μίσθωσε χώρο στη διεύθυνση στις προκειμένου να λάβει σχετικό ΑΦΜ και να θεωρήσει φορολογικά στοιχεία για να καλύψει συναλλαγές που είχαν γίνει με άλλους χωρίς αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία Η επιχείρηση αυτή δεν είχε αγορές ούτε τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους ούτε άδεια μεταπωλητού ούτε υπέβαλε ποτέ στην αρμόδια Δ Ο Υ Αχαρνών περιοδικές δηλώσεις Φ Π Α ούτε υπέβαλε φορολογική δήλωση εισοδήματος ούτε οποιαδήποτε άλλη δήλωση όπως όφειλε Ακολούθως από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα γραφεία της εταιρείας Πειραϊκή Πετρελαϊκή Α Ε από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση ΕΠΕ παρέδωσε κατά τα έτη 2001 και 2002 στην πρώτη καύσιμα πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης βενζίνη αμόλυβδη και σούπερ παρουσιάζονται όμως καταχωρήσεις φορολογικών στοιχείων στα βιβλία της εταιρείας Πειραϊκή Πετρελαϊκή ΑΕ με αρίθμηση έως 881 ενώ στην αρμόδια Δ Ο Υ έχουν θεωρηθεί φορολογικά στοιχεία της εταιρείας ΕΠΕ έως 500 Τα 500 έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της Πειραϊκής Πετρελαϊκής μέχρι την 6 7 2002 ενώ τα υπόλοιπα μέχρι τα 881 που εξέδωσε η παραπάνω εταιρεία είναι πλαστά φορολογικά στοιχεία αφού δεν έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια Δ Ο Υ δεν έχουν διατρηθεί και δεν έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής Αρχής σχετική πράξη θεώρησης ενώ με βάση όσα προαναφέρθηκαν δεν είχε τη δυνατότητα η εταιρεία ΕΠΕ να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές που είναι καταχωρημένες στα βιβλία της Πειραϊκής Πετρελαϊκής Α Ε Ο κατηγορούμενος Χ1 πρώτος εκκαλών ευθύνεται για τη κατ εξακολούθηση διάπραξη του αδικήματος της αποδοχής πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 13 054 493 12 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 2 11 2001 μέχρι 19 9 2002 οπότε παραιτήθηκε από την εν λόγω εταιρεία βλ δήλωση παραιτήσεως Ο κατηγορούμενος Χ3 τρίτος εκκαλών ευθύνεται για την κατ εξακολούθηση διάπραξη του αδικήματος της αποδοχής εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων καθαρής αξίας 2 584 167 40 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 20 9 2002 οπότε εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δ Σ και διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας μέχρι 25 11 2002 βλ Τευχ ΑΕ και ΕΠΕ 9857 26 9 2002 ενώ ο κατηγορούμενος Χ2 δεύτερος εκκαλών ευθύνεται για το χρονικό διάστημα από 2 11 2001 μέχρι 25 11 2002 για διάπραξη του παραπάνω αδικήματος συνολικής καθαρής αξίας 15 638 660 52 ευρώ Η ευθύνη των πρώτου και τρίτου των εκκαλούντων στηρίζεται στο νόμο και συγκεκριμένα στο αρθρ 20 του Ν 2523 1997 ενώ αποδείχθηκε ότι υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα τους για το προαναφερόμενο για τον καθένα χρονικό διάστημα γνώριζαν τις πράξεις με τις οποίες εκπληρώθηκαν οι όροι του αδικήματος της φοροδιαφυγής Συγκεκριμένα ο πρώτος εκκαλών είχε ενεργή ανάμειξη στην εν λόγω εταιρεία για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ ο τρίτος εκκαλών συμμετείχε στη διοίκηση της εταιρείας για σύντομο χρονικό διάστημα είχε όμως άμεση γνώση της δραστηριότητας της εταιρείας αφού απασχολούνταν ως υπάλληλος σ αυτήν από τις αρχές του έτους 1999 έως το Μάιο του έτους 2003 Εξάλλου ο δεύτερος εκκαλών αποδείχθηκε ότι ήταν υποκρυπτόμενο πρόσωπο το μεγάλο αφεντικό βλ ιδίως τις καταθέσεις των μαρτύρων και απολογίες στα πρακτικά της εκκαλουμένης ευθυνόμενος για την αποδιδόμενη σ αυτόν πράξη κατ άρθρο 19 παρ 4 του ν 2523 1997 μετείχε άμεσα στη διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας είχε πλήρη επίγνωση των δραστηριοτήτων της εμφανιζόταν δε έναντι τρίτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας ενώ αποκαλύφθηκαν καταθέσεις χρημάτων από πελάτη της εταιρείας στο λογαριασμό του Όσον αφορά τον ισχυρισμό περί απόλυτης ακυρότητας που προβλήθηκε από τον κατηγορούμενο Χ3 πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα Στο άρθρο 21 παρ 2 εδάφια β και γ του Ν 2523 1997

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=MPIY9YQO676W0FJWZRZHR1MMJH7ACU&apof=1439_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 1447/2009
  Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Εκ των διατάξεων των άρθρων 340 1 349 και 139 Κ Π Δ όπως η τελευταία ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 2 5 του Ν 2408 1996 προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια όπως μεταξύ άλλων μπορεί να είναι ή από ανυπέρβλητο κώλυμα αδυναμία εμφανίσεως του συνηγόρου υπερασπίσεως αυτού κατηγορουμένου και η μη δυνατότης εγκαίρου και επαρκούς αναπληρώσεώς του με άλλον Η παραδοχή ή μη του ως άνω αιτήματος απόκειται μεν εις την κυριαρχικήν κρίση του δικαστηρίου της ουσίας οφείλει όμως τούτο να απαντήσει στο αίτημα αναβολής και εις περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόφασή του Άλλως εάν απορρίψει το αίτημα χωρίς την επιβαλλομένη αιτιολογία ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 1 στοιχ Δ Κ Π Δ Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλομένη απόφαση μετά την εκφώνηση του ονόματος των κατηγορουμένων οι οποίοι ήσαν παρόντες ενεφανίσθη ο δικηγόρος Κερκύρας Σταμάτιος Καββαδίας και αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο είπε ότι ο συνήγορος του πρώτου κατηγορουμένου δικηγόρος Αθηνών Ανδρέας Τσώκος ζητάει την αναβολή της δίκης επειδή δεν μπορεί να έρθει στο Δικαστήριο και προσεκόμισε τα εξής έγγραφα 1 βεβαίωση του δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Τσώκου και 2 ιατρική βεβαίωση γνωμάτευση του ιατρού Παθολόγου Γαστρεντερολόγου τα οποία και αναγνώστηκαν Ο κατηγορούμενος αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο ζήτησε την αναβολή της δίκης Το Τριμελές Εφετείο Κερκύρας απέρριψε το αίτημα αναβολής με την εξής αιτιολογία Επειδή πρέπει να απορριφθούν τα υποβληθέντα αιτήματα των κατηγορουμένων περί αναβολής της δίκης είχε υποβάλλει αίτημα αναβολής και ο έτερος κατηγορούμενος διότι οι προτεινόμενοι λόγοι κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν συνιστούν σημαντικά αίτια αναβολής της δίκης κατ άρθρον 349 1 Κ Π Δ εν όψει και του γεγονότος ότι υφίσταται κίνδυνος παραγραφής του αδικήματος χρόνος τέλεσης 12 9 2001 Με αυτά που εδέχθη το άνω Εφετείο δεν διέλαβε στην άνω απόφασή του την παρεμπίπτουσα απορριπτική του αιτήματος αναβολής την κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 3 του Συντάγματος και 139 Κ Π Δ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφού δεν εκτίθενται σ αυτήν τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία στα οποία το δικαστήριο εθεμελίωσε την ουσιαστική αβασιμότητα του αιτήματος αναβολής οι συλλογισμοί με τους οποίους κατέληξε στην απορριπτική του κρίση αυτή καθώς και οι αποδείξεις που την στηρίζουν Ειδικότερα δεν προσδιορίζονται οι αποδείξεις τις οποίες έλαβεν υπ όψη του το Εφετείο προκειμένου να καταλήξει στην άνω κρίση του ότι το ως προεβλήθη κώλυμα του δικηγόρου του δεν συνιστά σημαντικό αίτιο αναβολής της δίκης αφού ουδεμία γίνεται μνεία στο σκεπτικό της αποφάσεως αυτής της προσκομισθείσης και αναγνωσθείσης κατά τ άνω ιατρικής γνωματεύσεως ώστε ουδόλως καθίσταται σαφές εάν το δικαστήριο εδέχθη ή όχι ότι το προβληθέν κώλυμα του συνηγόρου υπερασπίσεως ήτο πραγματικόν υπαρκτόν και παρεμπόδιζε την εμφάνισή του στο δικαστήριο προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση Ταύτα δεδομένου ότι η επιλογή του προσώπου του συνηγόρου

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=aaeEHB0sXCrt0X1A4lKVVMtuIHVJgd&apof=1447_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 1454/2009
  1 του α v 86 1967 αποφάσεως καθυστέρηση καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ πρέπει να περιέχονται σ αυτήν τα κρίσιμα περιστατικά για τη θεμελίωση των δύο ως άνω αξιόποινων πράξεων που είναι η απασχόληση κατά συγκεκριμένο χρόνο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ασφαλισμένου στους άνω Οργανισμούς προσωπικού εκ του οποίου χρόνου απασχόλησης προκύπτει και ο χρόνος τελέσεως της πράξεως και τα χρηματικά ποσά τα οποία με βάση τις τακτικές αποδοχές του προσωπικού όφειλε ο κατηγορούμενος εργοδότης να καταβάλει στον Ασφαλιστικό Οργανισμό ως εργοδοτικές ή εργατικές εισφορές δεν κατέβαλε ή παρακράτησε Ποιν Ολομ Α Π 1 1996 καθώς και αναφορά αν πρόκειται για προσωπική ατομική ή εταιρική επιχείρηση και ποία η νομική μορφή της τελευταίας και η θέση του κατηγορουμένου σ αυτήν ώστε να ανακύπτει η ιδιότητα του φερόμενου ως υπόχρεου για παρακράτηση ή απόδοση των εισφορών Αν δεν υπάρχει αναφορά τέτοιων περιστατικών η αιτιολογία της απόφασης είναι ελλιπής και ιδρύεται ο αναφερόμενος λόγος αναίρεσης Αν τέλος πρόκειται για εταιρική επιχείρηση με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρίας αρκεί μόνη η ιδιότητα των φερομένων πλειόνων εργοδοτών ως μελών της εταιρίας εταίρων αφού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 748 παρ 1 του Α Κ η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά σε όλους μαζί τους εταίρους Όταν όμως έχει προβληθεί παραδεκτά ισχυρισμός του κατηγορουμένου για μη συμμετοχή του στη διαχείριση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 749 Α Κ ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι αυτοτελής και η απόρριψή του έχει ανάγκη ιδιαίτερης αιτιολογίας η αιτιολογία της απόφασης πρέπει να εκτείνεται με πληρότητα και στον αυτοτελή αυτόν ισχυρισμό Στην προκείμενη περίπτωση με την προσβαλλόμενη υπ αριθμ 64183 2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών καταδικάσθηκε εκτός του Χ2 και ο αναιρεσείων κατηγορούμενος σε δεύτερο βαθμό για την πράξη της καθυστέρησης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ σε συνολική ποινή φυλάκισης δέκα πέντε 15 μηνών η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή προς 4 40 ευρώ κάθε ημέρα φυλάκισης και χρηματική ποινή 1 500 ευρώ Στην αιτιολογία της απόφασης προκύπτουσα από την αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού και του διατακτικού της αναφέρονται τα εξής Από την κύρια αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε ανάγνωση στο ακροατήριο καθώς και από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που εξετάσθηκαν νομότυπα στο ακροατήριο και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως αποδείχθηκαν τα ακόλουθα Όπως προκύπτει από το από ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΟΕ και το διακριτικό τίτλο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ από την ως άνω ημερομηνία απεχώρησε ο εκ των εταίρων μεταβιβάζοντας το ποσοστό του στον Χ2 Στον όρο 6 του ίδιου συμφωνητικού ορίζεται ότι διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας σε όλες της τις σχέσεις και ενώπιον κάθε Αρχής είναι ο Χ2 σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος τούτου σε όλες τις αρμοδιότητες ή πράξεις διαχείρισης εκπροσωπείται από τον Χ1 Περαιτέρω για τις ανάγκες της ως άνω επιχείρησης και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 9 2001 έως και ΔΧ 2001 οι Χ2 και Χ1 ως εργοδότες διατηρούσαν προσωπικό 10 μισθωτών με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που ασφαλιζόταν

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=KQd3QKgrLop2NHn5Y5nIWTx3q0FCLt&apof=1454_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 1455/2009
  προέκυψε από καθένα Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από αυτά δεν προκύπτει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα Η κατά το άρθρο 178 ΚΠΔ απαρίθμηση των αποδεικτικών μέσων κατά την ποινική διαδικασία είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα από αυτά χωρίς να αποκλείει άλλα Ειδικά η πραγματογνωμοσύνη η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 183 ΚΠΔ με τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων από ανακριτικό υπάλληλο από το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελές είδος αποδεικτικού μέσου διακρινόμενο των εγγράφων το οποίο μάλιστα μνημονεύεται και στην αναφερόμενη διάταξη του άρθρου 178 ΚΠΔ πρέπει δε για την δημιουργία βεβαιότητας ότι έλαβε και αυτή υπόψη του το Δικαστήριο να αναφέρεται ειδικά στην αιτιολογία μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη Διαφορετικά αν δηλαδή δεν αναφέρεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων δεν προκύπτει βεβαιότητα ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό μέσο μη αρκούσης της αναφοράς στα έγγραφα και ιδρύεται ο αναφερόμενος ανωτέρω λόγος αναιρέσεως Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλομένη υπ αριθ 3906 2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης κηρύχθηκε σε δεύτερο βαθμό ένοχος ο κατηγορούμενος αναιρεσείων ως οδηγός ιδιωτικής χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου ένοχος για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας και των σωματικών βλαβών σε κατ ιδέα συρροή από αμέλεια και τον κατεδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 24 μηνών που μετέτρεψε σε χρηματική ποινή προς 4 40 ευρώ για κάθε ημέρα φυλάκισης Στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης προκύπτουσα από την αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού και του διατακτικού της αναφέρεται σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα ότι το Δικαστήριο προς σχηματισμό της καταδικαστικής δικανικής κρίσης του έλαβε υπόψη του τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης που εξετάσθηκαν στο Δικαστήριο τούτο την ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης καθώς και των εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης αυτής και την όλη αποδεικτική διαδικασία Από τα πρακτικά όμως της δευτεροβάθμιας δίκης κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων παραστάθηκε αυτοπροσώπως με συνήγορο υπεράσπισής του τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Βασίλειο Καρπουζά και όταν κλήθηκε σε απολογία από τον διευθύνοντα στη συζήτηση αρνήθηκε την αποδιδομένη σ αυτόν κατηγορία για τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις Περί της απολογίας αυτής που αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο στην ποινική διαδικασία δεν γίνεται καμμία μνεία ούτε στην αρχή της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης όπου προσδιορίζονται γενικά και κατ είδος τα ληφθέντα υπόψη αποδεικτικά μέσα ούτε στη συνέχεια όπου παρατίθενται οι σκέψεις και τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν το Εφετείο στην καταδικαστική για τον κατηγορούμενο κρίση του αλλά ούτε από το όλο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης συνάγεται ότι λήφθηκε υπόψη και συνεκτιμήθηκε Εξάλλου δεν αναφέρεται καθόλου το ίδιο ως άνω δευτεροβάθμιο Δικαστήριο και στην από έκθεση πραγματογνωμοσύνης των πραγματογνωμόνων και αριθ 10 των αναγνωσθέντων εγγράφων σελ 5 των πρακτικών που διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας από το Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της ενεργηθείσας σχετικής προανάκρισης για την ανάλυση και τον προσδιορισμό των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το αυτοκινητικό τροχαίο ατύχημα κατά την με αυτοκίνητα οδηγούμενα το μεν ένα από τον παθόντα το

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=OTlFsGx80tsOXLv8ybtIPTp7VzFCGo&apof=1455_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 1461/2009
  χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας Εξάλλου η επιβαλλόμενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ως προς την κατηγορία αλλά να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς που προβάλλονται από τον κατηγορούμενο ή το συνήγορο του Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο Δικαστήριο της ουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ 2 και 333 παρ 2 ΚΠοινΔ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή μείωση της ικανότητας καταλογισμού ή την εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη μείωση της ποινής Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισμού όπως είναι και ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου για τέλεση της πράξεως της απρόσφορης απόπειρας από ευήθεια με συνακόλουθη συνέπεια την έλλειψη ικανότητας προς καταλογισμό πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως Όταν όμως ο αυτοτελής ισχυρισμός δεν προβάλλεται παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισμένο ή ο φερόμενος ως αυτοτελής ισχυρισμός δεν είναι στην πραγματικότητα αυτοτελής κατά την έννοια που προαναφέρθηκε αλλά αρνητικός της κατηγορίας το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει και μάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογημένα αφού δεν υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερης απαντήσεως σε απαράδεκτο ισχυρισμό ή σε ισχυρισμό αρνητικό της κατηγορίας Περαιτέρω κατά το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Ε ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει όταν ο Δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το Δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής η οποία υπάρχει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης 4132 2008 αποφάσεώς του τα οποία ως ενιαίο σύνολο παραδεκτώς αλληλοσυμπληρώνονται το Τριμελές Εφετείο Αθηνών δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ είδος αναφερομένων στην ίδια απόφαση αποδεικτικών μέσων ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά Ο κατηγορούμενος στις εισήλθε στον Ιερό ναό του Αγίου και κρατώντας ένα φακό τύπου στυλό και ένα σύρμα προσπάθησε να αφαιρέσει χρήματα από ξύλινο κουτί ταμείο υπέρ Φιλοπτώχων Ειδικότερα όπως προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος συνταξιούχος της ΕΤΕ από το έτος 1989 λόγω ψυχικών διαταραχών και δη καταθλιπτικών

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=PaTUc6nCjGvAyKfIjrx7VBHPvERB5Y&apof=1461_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 1473/2009
  έκανε χρήση των πλαστών αυτών αξιογράφων μεταβιβάζοντας αυτά με οπισθογράφηση και δη τις υπό στοιχεία α και β επιταγές στην Π1 εκ των οποίων την πρώτη η τελευταία την εμφάνισε την για πληρωμή σε ΕΤΕ τις δε λοιπές επιταγές στην Π2 Με την πράξη του αυτή σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος βλάπτοντας την μηνύτρια εταιρία το δε συνολικό όφελος που επιδίωκε να αποκομίσει από την πράξη του αυτή και τη αντίστοιχη συνολική ζημία της μηνύτριας υπερβαίνει ποσό 15 000 διότι ανέρχεται στο ύψος των 62 362 44 που αντιστοιχεί στο συνολικό κεφάλαιο των άνω επιταγών και στο ποσό που αντίστοιχα αυτός εισέπραξε Τέτοιες πράξεις διαπράττει κατ επάγγελμα και συνήθεια διότι από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης της πλαστογραφίας και την υποδομή που είχε διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός προς τέλεση του συγκεκριμένου εγκλήματος για πορισμό εισοδήματος και σταθερή ροπή προς τέλεση του συγκεκριμένου εγκλήματος πλαστογραφίας ως στοιχείο της προσωπικότητάς του Περαιτέρω προέκυψε και αποδείχθηκε πλήρως ότι ο κατηγορούμενος Χ1 ετέλεσε με δόλο την αξιόποινη πράξη της κακουργηματικής πλαστογραφίας με χρήση που το αποδίδεται ως τελεσθείσα Ακολούθως το ανωτέρω Συμβούλιο Εφετών απέρριψε κατ ουσίαν την έφεση του αναιρεσείοντος κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος και επεκύρωσε αυτό Με τις παραδοχές αυτές το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα αιτιολογία ελλειπή και ασαφή Ειδικότερα χωρίς να εκθέτη δικές του σκέψεις αναφέρεται πλήρως στην εισαγγελική πρόταση η οποία όμως περιορίζει την αιτιολογία εις σχεδόν απλή αντιγραφή του διατακτικού του πρωτοδίκου βουλεύματος και δεν εκθέτει τις σκέψεις και τους συλλογισμούς που στηρίζουν την παραπεμπτική κρίση του Εισαγγελέως με την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου Περαιτέρω ενώ δέχεται ότι η ως άνω πλαστογραφία ετελέσθη κατ εξακολούθηση κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Ιουλίου 1998 μέχρι 16 Ιουλίου 1999 και ότι ουδεμιάς των ανωτέρω πλαστών επιταγών το ποσό υπερβαίνει τα 25 000 000 δραχμές αλλ ούτε και τα 5 000 000 δραχμές δεν διευκρινίζει ποιές από αυτές κατηρτίσθησαν υπό την ισχύ του ως άνω Ν 2721 1999 ώστε να είναι δυνατόν να κριθή συμφώνως προς τα προεκτιθέμενα αν πρόκειται περί κακουργήματος ή πλημμελήματος και συνεπώς αν συντρέχη περίπτωση παραγραφής λαμβανομένου υπ όψη και ότι επίσης δεν διευκρινίζει αν ο επί εκάστης των ανωτέρω πλαστών επιταγών σημειούμενος χρόνος εκδόσεως ταυτίζεται ή όχι με τον χρόνο τελέσεως εκάστης επί μέρους πλαστογραφίας Αλλά με τις ως άνω ελλείψεις και ασάφειες το εν λόγω Συμβούλιο Εφετών εστέρησε το προσβαλλόμενο βούλευμά του της απαιτουμένης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και επομένως είναι βάσιμος ο ανωτέρω εκ του άρθρ 484 παρ 1 στοιχ δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως Όμως ο περί απολύτου ακυρότητος προβαλλόμενος αναιρετικός λόγος στηριζόμενος στον ισχυρισμό του αναιρεσείοντος περί αναιτιολογήτου απορρίψεως αιτήματος αυτού διά του δικογράφου της εφέσεώς του να εμφανισθή αυτοπροσώπως ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών είναι απορριπτέος ως αβάσιμος αφού εν αντιθέσει προς τον ως άνω ισχυρισμό τέτοιο αίτημα δεν περιέχεται στην έφεση του αναιρεσείοντος Επίσης αβάσιμες είναι και οι λοιπές προβαλλόμενες αναιρετικές αιτιάσεις ενώ καθ ο μέρος πλήττεται η ανέλεγκτη αναιρετικώς ουσιαστική κρίση του συμβουλίου οι σχετικές αιτιάσεις είναι απαράδεκτες Κατ ακολουθία πρέπει να αναιρεθή το ως άνω προσβαλλόμενο βούλευμα και να παραπεμφθή η υπόθεση προς νέα κρίση στο ίδιο Συμβούλιο Εφετών συντιθέμενο από άλλους δικαστές συμφώνως προς τα άρθρ 485 παρ 1 και 519 ΚΠΔ Για τους λόγους αυτούς Π ρ ο τ ε ί ν ω Να αναιρεθή το υπ αριθμ 748 2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών Να παραπεμφθή η υπόθεση προς νέα κρίση στο ίδιο Συμβούλιο συντιθέμενο από άλλους δικαστές Αθήναι 8 Ιουλίου 2008 Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Δημήτριος Πρίαμος Λεκκός Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Ι Κατά το άρθρο 216 παρ 1 του ΠΚ όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών Η χρήση του εγγράφου υπ αυτού θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση Κατά δε την παρ 3 του ίδιου άρθρου όπως αυτή ίσχυε μετά την συμπλήρωσή της με το άρθρο 1 παρ 7 περ α του Ν 2408 1996 αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων της πλαστογραφίας και χρήσεως πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων 25 000 000 δρχ Εξάλλου με το άρθρο 14 παρ 2 περ α του Ν 2721 1999 η ως άνω με την παρ 7α του άρθρου 1 του Ν 2408 1996 προστεθείσα στην παρ 3 του άρθρου 216 του ΠΚ τελευταία φράση αντικαταστάθηκε με τη φράση εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων 25 000 000 δρχ και με το ίδιο άρθρο 14 παρ 2 περ β του ως άνω Ν 2721 1999 προστέθηκε στην παρ 3 του άρθρου 216 του ΠΚ εδάφιο κατά το οποίο με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων 5 000 000 δρχ Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 98 του ΠΚ όπως ίσχυε πριν την προσθήκη σ αυτό δεύτερης παραγράφου με το άρθρο 14 παρ 1 του Ν 2721 1999 αν περισσότερες πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος το δικαστήριο μπορεί αντί να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 94 παρ 1 να επιβάλει μία και μόνον ποινή Για την επιμέτρησή της το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικοτέρων πράξεων Τέλος με την παρ 1 του άρθρου 14 του Ν 2721 1999 προστέθηκε δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 98 του ΠΚ που έχει ως εξής Η αξία του αντικειμένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος λαμβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσμα αυτό Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=GCFWH81ECUW4HQS221U68A6DB8WMGC&apof=1473_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •