archive-gr.com » GR » A » AREIOSPAGOS.GR

Total: 1388

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 2070/2010
  επιστολή της Διευθύντριας του Σχεδίου Τραπεζικού Διακανονισμού BSP κηρύχθηκε έκπτωτος σε κατάσταση default και του γνωστοποιήθηκε ότι όλα τα χρέη του προς την ΙΑΤΑ ήταν άμεσα απαιτητά οπότε πλέον το χρέος του κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά την 21 1 2002 σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 31 1 1996 σύμβασης μεταξύ αυτού και της ΙΑΤΑ κατά το οποίο οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη σχέση μεταξύ του μεταφορέα και του πράκτορα εκτίθενται στους κανονισμούς που περιέχονται στο Εγχειρίδιο του Ταξιδιωτικού Πράκτορα το οποίο προσαρτάται στη σύμβαση αυτή και σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 παράγραφος 2 του Εγχειριδίου αυτού Στην προκειμένη περίπτωση από την ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών 59 1 4 2008 ένορκη βεβαίωση της διευθύντριας του ελληνικού γραφείου της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών που προσκόμισε ο κατηγορούμενος και αναγνώσθηκε και η οποία έχει επί λέξει Έτσι την 21 1 2002 έστειλα στον κ Χ κατηγορούμενο επιστολή με την οποία τον ενημέρωνα ότι εξ αιτίας της σφραγίσεως της επιταγής του ως ακάλυπτης σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης που είχε υπογράψει με την ΙΑΤΑ ήμασταν υποχρεωμένοι να διακόψουμε την περαιτέρω παροχή προς αυτόν αεροπορικών εισιτηρίων με πίστωση σύμφωνα με την μεταξύ μας σύμβαση Επί πλέον του γνωστοποίησα ότι στο εξής η όποια εκ μέρους του αγορά αεροπορικών εισιτηρίων θα μπορούσε να γίνει τοις μετρητοίς απ ευθείας από τις αεροπορικές εταιρείες μέλη μας Δεδομένου δε ότι μετά την επιστολή μου αυτή ο κ Χ κατηγορούμενος δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια εξόφλησης ή διακανονισμού της οφειλής του με την από 27 3 2002 επιστολή του κεντρικού γραφείου της ΙΑΤΑ στη Γενεύη Ελβετίας γνωστοποιήθηκε στον κ Χ κατηγορούμενο η οριστική διακοπή της μεταξύ εκείνου και της ΙΑΤΑ συμβάσεως με ισχύ από 29 4 2002 Με την ίδια επιστολή γνωστοποιούνταν ξανά στον εν λόγω πράκτορα ότι θα μπορούσε στο εξής να συναλλάσσεται απευθείας με τις επί μέρους αεροπορικές εταιρείες τοις μετρητοίς Επί πλέον γινόταν γνωστό στον κ Χ κατηγορούμενο ότι η καταγγελία της συμβάσεώς του δεν θα ελάμβανε χώρα εάν πριν τις 29 4 2002 εγγράφως διακανόνιζε την οφειλή του με καταβολή τουλάχιστον του 50 του ποσού της οφειλής του υπολοίπου καταβαλλομένου με συγκεκριμένες δόσεις Στις 29 4 2002 με νέα επιστολή μου κάλεσα τον κ Χ ξανά να διακανονίσει την οφειλή του προκειμένου να μην τεθεί σε ισχύ η καταγγελία της συμβάσεως του με την ΙΑΤΑ αποδεικνύεται ότι όχι μόνο έχει παραλειφθεί από φανερή παραδρομή η λέξη δεν απαιτήθηκε από τον κατηγορούμενο η άμεση καταβολή της οφειλής του αλλά αντιθέτως του δόθηκε προθεσμία τακτοποιήσεως του χρέους του με διακανονισμό μέχρι την 29 4 2002 όπως εξάλλου προκύπτει και από την προσκομισθείσα και αναγνωσθείσα από 27 3 2002 επιστολή της ΙΑΤΑ προς τον κατηγορούμενο την οποία επικαλέστηκε στην ως άνω ένορκη κατάθεση της η μάρτυρας Νίκη Μπουσιώτη Επομένως ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί τελέσεως της υπεξαιρέσεως την 21 1 2002 διότι τότε κατέστη ληξιπρόθεσμη και άμεσα απαιτητή η οφειλή του παρελθούσης έκτοτε και μέχρι την εκδίκαση της υποθέσεως οκταετίας και ως εκ τούτου επήλθε παραγραφή αυτής είναι αβάσιμος και απορρίπτεται Περαιτέρω ο κατηγορούμενος επικαλείται ως λόγους απαλλαγής του α έλλειψη του στοιχείου του παρανόμου της αντικειμενικής υποστάσεως του αδικήματος της υπεξαίρεσης και συγκεκριμένα το άρθρο 3 του Ν Δ 8 1974 Δικαιοστάσιο Επιστράτευσης 1974 για την αναστολή των ανωτέρω συμβατικών του προθεσμιών που αφορούσαν την εκπλήρωση υποχρεώσεών του προς την εγκαλούσα διότι στις 21 12 2001 κλήθηκε να καταταγεί στην 8η Ε Μ Αρμάτων Πέραμα Ιωαννίνων απ όπου απολύθηκε την 23 1 2002 και επομένως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα δηλαδή στις 21 1 2002 που είχε καταστεί απαιτητό το χρέος του προς την εγκαλούσα εταιρεία ΙΑΤΑ είχαν ανασταλεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις και β έλλειψη της υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος λόγω συγγνωστής πλάνης του καθόσον πίστευε όταν στις 21 1 2002 κλήθηκε να αποπληρώσει όλες τις οφειλές του προς την εγκαλούσα ότι λόγω της προαναφερθείσης επιστράτευσής του δεν υποχρεούνταν να καταβάλει τα οφειλόμενα Όμως αμφότεροι σι ισχυρισμοί του είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι διότι όπως ήδη αναφέρθηκε ο χρόνος λήξεως της συμβατικής του υποχρεώσεως δεν ήταν η 21 1 2002 καθ ον ήταν επιστρατευμένος αλλά η 15 2 2002 κατά την ισχύουσα σύμβαση μεταξύ αυτού και της εγκαλούσας εταιρείας και κατά πάσα περίπτωση η χορηγηθείσα σ αυτόν προθεσμία προς εξόφληση των οφειλών του μέχρι την 29 4 2002 Ανεξαρτήτως δε τούτων ο κατηγορούμενος ουδέποτε εκδήλωσε την πρόθεσή του να καταβάλει έστω και εκπροθέσμως τις οφειλές του στην εγκαλούσα Επομένως με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της πράξης για την οποία κατηγορείται δηλαδή της υπεξαιρέσεως 3 105 24 ευρώ που εισέπραξε από την πώληση εισιτηρίων της εγκαλούσας κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Ιανουαρίου 2002 και έπρεπε να αποδώσει έως την 15 2 2002 Με αυτά που δέχθηκε το Τριμελές Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφού εκθέτει σ αυτή με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του άνω εγκλήματος της υπεξαιρέσεως για το οποίο καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου με ελλιπή δηλαδή ή αντιφατική αιτιολογία Ειδικότερα εκτίθεται στην απόφαση ότι ο αναιρεσείων κατηγορούμενος είχε καταρτίσει με την πολιτικώς ενάγουσα εταιρία σύμβαση πρακτορείας δυνάμει της οποίας διέθεσε κατά το χρονικό διάστημα από 1 1 2002 μέχρι 15 1 2002 αεροπορικά εισιτήρια για λογαριασμό της εταιρίας πλην δεν κατέβαλε το τίμημα που είχε εισπράξει γι αυτά μέχρι την 15η ημέρα του επομένου μήνα ήτοι μέχρι 15 2 2002 Εκτίθεται ακόμη όσον αφορά την απορριπτική κρίση επί των αυτοτελών ισχυρισμών που είχε προβάλει ο αναιρεσείων δια του συνηγόρου του εγγράφως ανέπτυξε δε και προφορικά περί παραγραφής του αξιοποίνου η οποία είχε συμπληρωθεί στις 21 1 2002 και συγγνωστής νομικής πλάνης η

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=GPJKL6LEGRG10V3HVZ5MYI96J3S5DT&apof=2070_2010 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2009
  καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις υπαγωγής τους στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε Περαιτέρω εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πράγματι έχει εσφαλμένη δε εφαρμογή όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά τα οποία δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόσθηκε Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης που συνιστά λόγο αναίρεσης κατ άρθρο 510 παρ 1 στοιχείο Ε ΚΠοινΔ υπάρχει και όταν η παραβίαση λαμβάνει χώρα εκ πλαγίου γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση με σαφήνεια πληρότητα και συγκεκριμένο τρόπο τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση είτε στην ίδια αιτιολογία είτε μεταξύ της αιτιολογίας και του διατακτικού της απόφασης ώστε να μην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή εφαρμογή του νόμου Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ αριθμ 1278 2007 απόφαση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου που την εξέδωσε σε δεύτερο βαθμό καταδίκασε την αναιρεσείουσα για μη έγκαιρη καταβολή στο ΙΚΑ εργοδοτικών εισφορών σε φυλάκιση έξι 6 μηνών την οποία μετέτρεψε σε 4 40 ευρώ για κάθε ημέρα φυλακίσεως και χρηματική ποινή εκατόν πενήντα 150 ευρώ Στην αιτιολογία της αποφάσεως αυτής η προσβαλλόμενη απόφαση μετά από αναφορά κατ είδος των αποδεικτικών μέσων δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν τα εξής Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και έδρα την συστήθηκε νομότυπα και από 9 6 1999 και εφεξής μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ήταν εκτός άλλων και η εκκαλούσα Χ Η εταιρία αυτή μολονότι προσέλαβε και απασχολούσε εργαζομένους δεν κατέβαλε στο ΙΚΑ εργοδοτικές εισφορές για το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 1999 και εισφορές που αναλογούν στα ημερομίσθια που απαιτούνται για να λάβουν οι εργαζόμενοι επίδομα άδειας συνολικού ποσού 794 526 δραχμών Με τα δεδομένα αυτά η πρώτη εκκαλούσα κηρύχθηκε ένοχη για την πράξη της μη καταβολής προς το ΙΚΑ εργοδοτικών εισφορών Για την πράξη της μη καταβολής εργατικών εισφορών αυτή κηρύχθηκε αθώα επειδή οι εισφορές αυτές ανέρχονται στο μη αξιόποινο ποσό των 483 874 δραχμών Ειδικότερα όπως προκύπτει από το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης η εκκαλούσα Χ κηρύχθηκε ένοχη του ότι στο το χρονικό διάστημα 10 1999 και ΕΑ 1999 έχοντας νόμιμη υποχρέωση να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτικές που βαρύνουν αυτήν την ίδια προς το Ταμείο που εδρεύει στο ΙΚΑ Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας δεν κατέβαλε αυτές μέσα σε ένα μήνα από τότε που έγιναν απαιτητές προς τον παραπάνω οργανισμό δηλαδή εργοδότρια ούσα και ενώ απασχολούσε εργατικό προσωπικό δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τις εισφορές της προς το πιο πάνω ταμείο για το χρονικό διάστημα 9 1999 και ΕΑ 1999 που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 794 526 δραχμών Με τις παραδοχές όμως αυτές το Δικαστήριο της ουσίας αφενός μεν δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την κατά τις προδιαληφθείσες διατάξεις των άρθρων 93 παρ 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφού δεν εκθέτει σ αυτή με

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=JKyRbIoqpfw99EvPx7W9NIo0vbOuPm&apof=9_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2009
  αίτησή του αναιρέσεως η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 689 2007 Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η απαιτούμενη κατά τα άρθρα 93 παρ 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ 1 στοιχ Δ του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως περιλαμβάνει και τη μνεία των αποδεικτικών μέσων κατά το είδος τους τα οποία έλαβε υπόψη το Δικαστήριο για το σχηματισμό της καταδικαστικής ή αθωωτικής ή όποιας άλλης κρίσεώς του Ειδικότερη αναφορά των αποδεικτικών μέσων όπως τα ονόματα μαρτύρων κλπ δεν είναι αναγκαία όπως δεν είναι αναγκαία και παράθεση του τι προέκυψε από καθένα εξ αυτών Πρέπει όμως να συνάγεται ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά μέσα και όχι μόνον ορισμένα απ αυτά Επομένως η αναφορά στην αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως ότι λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν με τις άλλες αποδείξεις οι ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας δεν βεβαιώνει αναμφίβολα ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε και την κατάθεση του εξετασθέντος μάρτυρα υπερασπίσεως εκτός εάν κατά τρόπο αναμφισβήτητο προκύπτει από το όλο περιεχόμενο της αιτιολογίας της αποφάσεως ότι λήφθηκε υπόψη και η κατάθεση αυτή Στην προκείμενη περίπτωση το Πενταμελές Εφετείο Ναυπλίου που δίκασε σε δεύτερο βαθμό με την προσβαλλόμενη 13 2007 απόφασή του κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών και επέβαλε σ αυτόν ποινή καθείρξεως οκτώ 8 ετών και χρηματική ποινή 10 000 ευρώ με την αιτιολογία ότι τα πραγματικά περιστατικά τα οποία παραθέτει για τη θεμελίωση της ενοχής του αναιρεσείοντος προέκυψαν από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=YAz101pgxWtuCBpebJgXt0JnpBwdT6&apof=14_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2009
  Εφετείου Αθηνών ο αναιρεσείων καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό για την αξιόποινη πράξη της καταδολιεύσεως δανειστών σε ποινή φυλακίσεως πέντε μηνών της οποίας η εκτέλεση ανεστάλη επί τριετία Από τα επισκοπούμενα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι το άνω δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της ουσίας μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ είδος αναφερομένων στην ίδια απόφασή του αποδεικτικών μέσων αναγνωσθέντων στο ακροατήριο εγγράφων και καταθέσεων στο ακροατήριο ανωμοτί και ενόρκως μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως του αναιρεσείοντος εκπροσωπηθέντος δια συνηγόρων στο αιτιολογικό του δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά Η εγκαλούσα έλαβε γνώση της τελεσθείσας από τον κατηγορούμενο μεταβιβάσεως των περιουσιακών του στοιχείων τον Ιούνιο του 2003 Ειδικότερα η εγκαλούσα ανώνυμη εταιρεία ήτοι η εδρεύουσα στην Αθήνα και επί της λεωφόρου εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΒΑ FINANCE ανώνυμη εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συνδεόταν με τον κατηγορούμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από 23 10 1972 η οποία καταγγέλθηκε στις 27 9 2002 μηνύσεων της εγκαλούσας που κατατέθηκαν στις 17 4 2002 και 26 9 2002 αντίστοιχα για σειρά αξιοποίνων πράξεων όπως της κατ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία τελέσεως των πράξεων της υπεξαιρέσεως της απάτης της πλαστογραφίας κ λ π συνεπεία των οποίων κατά τα εκτιθέμενα στην μήνυση της 24 9 2002 και το ήδη εκδοθέν υπ αριθμ 26 19 1 2005 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών βλ αυτά αναγνωσθ η εγκαλούσα και οι εκπροσωπούμενες από αυτήν υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείες υπέστησαν ζημία 33 455 612 62 ευρώ 11 400 000 000 δρχ Η εγκαλούσα προς εξασφάλιση της επικαλούμενης απαιτήσεώς της και μετά από σχετικό έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες της κίνησε τη διαδικασία για την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης περιουσίας και κατηγορουμένου Σε σχετικό έλεγχο που έγινε κατά τον Απρίλιο του 2002 ήτοι πριν από την απόλυσή του διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσίας και στις 6 12 2003 υποβλήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η σχετική αίτηση η οποία συζητήθηκε στις 3 2 2003 και απορρίφθηκε από το δικαστήριο για λόγους μη ουσιαστικούς με απόφαση που εκδόθηκε τον Μάϊο του 2003 βλ κατάθ πολιτικώς ενάγοντος Μετά την έκδοση της αποφάσεως αυτής έγινε από την αρμόδια υπηρεσία της εγκαλούσας επανέλεγχος των περιουσιακών στοιχείων του κατηγορουμένου οπότε διαπιστώθηκε ότι αυτός στις 2 10 2002 είχε μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία στα παιδιά του Ο έλεγχος αυτός έγινε το δεύτερο 10ήμερο του Ιουνίου του 2003 οπότε και υποβλήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο η από 18 Ιουνίου 2003 και με αριθμό πράξ κατάθ νέα αίτηση προς εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης ενώ στις 11 7 2003 υποβλήθηκε η από 10 7 2003 ένδικη έγκληση για το αποδιδόμενο στον κατηγορ Αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών του άρθρου 397 του Ποιν Κώδ Ήτοι η έγκληση αυτή υποβλήθηκε μέσα στην οριζόμενη στο άρθρο 117 παρ 1 του Ποιν Κ τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία και συνακόλουθα είναι εμπρόθεσμη και παραδεκτή και ο οικείος περί του αντιθέτου ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος και ως εργαζόμενος κατείχε τη σημαντική θέση του Υπευθύνου του Λογιστηρίου της εγκαλούσας αν και γνώριζε τις αξιώσεις που η εγκαλούσα προέβαλε εναντίον του τουλάχιστον από τον Μάρτιο του

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=M6W0OIJC1E7KYF9FGP93UO3MFTC4DV&apof=37_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2009
  ισχυρισμός για την αναγνώριση της υπάρξεως στο πρόσωπο του κατηγορουμένου ελαφρυντικών περιστάσεων πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως Όταν όμως ο αυτοτελής ισχυρισμός δεν προβάλλεται παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισμένο ή ο φερόμενος ως αυτοτελής ισχυρισμός δεν είναι στην πραγματικότητα αυτοτελής κατά την έννοια που προαναφέρθηκε αλλά αρνητικός της κατηγορίας το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει και μάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογημένα αφού δεν υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερης απαντήσεως σε απαράδεκτο ισχυρισμό ή σε ισχυρισμό της κατηγορίας Ως ελαφρυντική δε περίσταση κατά το άρθρο 84 παράγραφος 2 ΠΚ θεωρείται και υπό στοιχείο ε Το ότι ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του Για την περίσταση αυτή πρέπει η καλή συμπεριφορά να εκτείνεται σε μεγάλο διάστημα και υπό καθεστώς ελευθερίας του υπαιτίου διότι τότε μόνον η επιλογή του αντανακλά στη γνήσια ψυχική στάση του και παρέχει αυθεντική μαρτυρία για την ποιότητα του ήθους του και της κοινωνικής προδιαθέσεώς του σε αντίθεση με τον ευρισκόμενο στη φυλακή ο οποίος υπόκειται σε ιδιαίτερο καθεστώς δηλαδή στερήσεως της προσωπικής του ελευθερίας και υπακοής σε συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς επί πειθαρχική ποινή και συνεπώς η συμπεριφορά του δεν είναι η ελεύθερη στην κοινωνία στην οποία απέβλεψε ο νομοθέτης Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης 234 2007 αποφάσεώς του τα οποία ως ενιαίο σύνολο παραδεκτώς αλληλοσυμπληρώνονται το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ είδος αναφερομένων στην ίδια απόφαση αποδεικτικών μέσων ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά Περί τα μέσα Ιανουαρίου 2004 περιήλθαν πληροφορίες στο Τμήμα Ασφάλειας Ομονοίας ότι άτομο που εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο ο οποίος συμμετείχε σε πρόγραμμα απεξάρτησης στον ΟΚΑΝΑ διακινεί ποσότητες ναρκωτικών Μετά την αξιοποίηση συγκεκριμένης πληροφορίας σχετικά με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που αυτός χρησιμοποιούσε αστυνομικός του εν λόγω τμήματος ήλθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εν λόγω εμφανιζόμενος ως αγοραστής και μετά από διαπραγματεύσεις καθορίστηκε συνάντηση στην πλατεία όπου ο τελευταίος θα παρέδιδε στον εμφανισθέντα ως πελάτη αστυνομικό 40 γραμμάρια ηρωίνης και 5 γραμμάρια κοκαΐνης αντί του ποσού των 800 ευρώ Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και τηλεφωνήματα προσήλθε στο ραντεβού ο πρώτος κατηγορούμενος Χ ο οποίος και συνελήφθη είχε δε στις τσέπες του ηρωίνη βάρους 12 γραμμαρίων και κοκαΐνη βάρους 4 γραμμαρίων καθώς και το ποσό των 265 ευρώ Σε έρευνα που επακολούθησε από τους αστυνομικούς στο καφενείο που διατηρούσε ο αδελφός του πιο πάνω κατηγορουμένου Χ και συγκεκριμένα στον ακάλυπτο χώρο που βρίσκεται πίσω από το καφενείο στην οδό βρέθηκαν εντός των σωλήνων του καλοριφέρ 3 σακκούλες POLLYBAG που περιείχαν η πρώτη 66 αυτοσχέδιες συσκευασίες ηρωίνης βάρους 60 γραμμαρίων η δεύτερη 39 αυτοσχέδιες συσκευασίες ηρωίνης βάρους 204 γραμμαρίων και η τρίτη ποσότητα ηρωίνης σε βραχώδη μορφή βάρους 184 γραμμαρίων ενώ σε έρευνα που έγινε στην οικία του δευτέρου κατηγορουμένου βρέθηκε ποσότητα ηρωίνης βάρους 5 γραμμαρίων σε τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κατανεμημένη Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι τις πιο πάνω ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών πλην της τελευταίας των 5 γραμμαρίων που βρέθηκε στην οικία του δευτέρου είχε αγοράσει ο πρώτος κατηγορούμενος από άτομο που δεν κατονόμασε τις οποίες και κατείχε υπό την έννοια της φυσικής εξουσίασης με σκοπό την εμπορία αυτών ενεργούσε δε κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια αφού από την επανειλημμένη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων και την υποδομή που είχε διαμορφώσει προκύπτει ο σκοπός του για πορισμό εισοδήματος κατά τον χρόνο δε τελέσεως των πράξεων αυτών ήταν τοξικομανής κατά την έννοια του νόμου Συνεπώς πρέπει ο κατηγορούμενος Χ να κηρυχθεί ένοχος ως και πρωτοδίκως για τις πράξεις της αγοράς κατοχής και απόπειρας πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό Τέλος δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση αναγνωρίσεως κάποιου ελαφρυντικού στον πρώτο κατηγορούμενο και συγκεκριμένα ότι αυτός επέδειξε καλή συμπεριφορά για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τις πράξεις του αφού αυτός ήταν κρατούμενος σ όλο το πιο πάνω χρονικό διάστημα και απορριπτέος είναι ο σχετικός ισχυρισμός του Ακολούθως το Πενταμελές Εφετείο στο διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεώς του κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα Χ του ότι Κατά τους παρακάτω αναφερομένους χρόνους και τόπους όντας τοξικομανής και ενεργώντας κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια 1 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος ήτοι της αγοράς με σκοπό την εμπορία απαγορευμένων ναρκωτικών ουσιών Ειδικότερα κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν τη σύλληψή του 19 2 2004 σε χρόνο που δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί επακριβώς στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αγόρασε με σκοπό την εμπορία από άγνωστα άτομα αντί αγνώστου ανταλλάγματος άγνωστες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και δη ηρωίνης και κοκαΐνης βάρους τουλάχιστον 465 γραμμαρίων ηρωίνης και 13 γραμμαρίων κοκαΐνης που βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μετά από νόμιμη έρευνα των αστυνομικών 2 Με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος ήτοι της κατοχής με σκοπό την εμπορία ναρκωτικών ουσιών α στο και επί της συμβολής των οδών την 19 2 2004 και περί ώρα 16 15 κατείχε με την έννοια της φυσικής εξουσίασης δηλαδή μπορούσε ανά πάσα στιγμή να διαπιστώσει την ύπαρξή τους με σκοπό την εμπορία απαγορευμένες ναρκωτικές ουσίες κατά την έννοια του νόμου και συγκεκριμένα ηρωίνη βάρους 12 γραμμαρίων περίπου συσκευασμένη σε τέσσερις 4 αυτοσχέδιες νάυλον συσκευασίες και κοκαΐνη συνολικού βάρους τεσσάρων γραμμαρίων περίπου συσκευασμένη σε πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες τις οποίες είχε επιμελώς κρύψει στη δεξιά τσέπη του παντελονιού του β Στο και εντός του περιφραγμένου ακάλυπτου χώρου του καταστήματος που διατηρούσε ο αδελφός του επί της οδού την 19 2 2004 και περί ώρα 17 30 κατείχε με την έννοια της φυσικής εξουσίασης με σκοπό την εμπορία αα ηρωίνη συνολικού βάρους 60 γραμμαρίων περίπου συσκευασμένη σε 66 αυτοσχέδιες συσκευασίες την οποία είχε τοποθετήσει εντός μιας νάυλον σακούλας ββ ηρωίνη βάρους 204 γραμμαρίων περίπου συσκευασμένη σε 39 αυτοσχέδιες συσκευασίες την οποία επίσης είχε τοποθετήσει εντός νάυλον σακούλας γγ ηρωίνη βάρους 184 γραμμαρίων περίπου σε βραχώδη μορφή την οποία είχε τοποθετήσει εντός νάυλον σακούλας και κοκαΐνη βάρους 9 γραμμαρίων περίπου την οποία είχε συσκευάσει σε δέκα μικροδόσεις όλες δε τις πιο πάνω συσκευασίες είχε κρύψει επιμελώς εντός των σωλήνων του καλοριφέρ και βρέθηκαν στον πιο πάνω ακάλυπτο χώρο του καφενείου και 3 έχοντας αποφασίσει να τελέσει κακούργημα και δη

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=bHlh2x0fvFf2LfXQTcyTTJvgzlzVZy&apof=41_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2009
  και λοιπών καταστημάτων εργοστασίων εργαστηρίων κλπ Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη κατά το άρθρο 93 παρ 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ 1 περ Δ του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως όταν σ αυτή περιέχονται με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά με τα υποκειμενικά και τα αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος οι αποδείξεις επί των οποίων θεμελιώνονται τα περιστατικά αυτά καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε Εξάλλου εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόσθηκε Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που αποτελεί λόγο αναιρέσεως κατ άρθρο 510 παρ 1 στοιχ Ε του ΚΠοινΔ υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου δηλαδή όταν δεν αναφέρονται στην απόφαση κατά τρόπο σαφή πλήρη και χωρίς λογικά κενά τα προκύψαντα πραγματικά περιστατικά ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση είτε στην ίδια την αιτιολογία είτε μεταξύ αυτής και του διατακτικού με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος για την ορθή ή μη εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και να μην έχει η απόφαση νόμιμη βάση Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λιβαδειάς που δίκασε κατ έφεση κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα για παράβαση των διατάξεων 30 παρ 12 και 31 παρ 4 του Αγορανομικού Κώδικα και συγκεκριμένα για το ότι στο χιλιόμετρο της Ε Ο δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας με τις οποίες καθορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούν τα εδώδιμα που προσφέρονται στην κατανάλωση προς φύλαξη της δημόσιας υγείας και ειδικότερα από την δειγματοληψία που έγινε από υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου Λιβαδειάς σε δείγμα βενζίνης σούπερ του ανωτέρω πρατηρίου και εξετάσθηκε από την Δ Χημική Υπηρεσία Πειραιά διαπιστώθηκε ότι το δείγμα βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ τόσο στην πρώτη εξέταση όσο και στην κατ έφεση με αμόλυβδη βενζίνη σε ποσοστό 99 επειδή περιέχει τον ιχνοθέτη κινιζαρίνη σε ποσοστό 5 9 ppm αντί καθόλου Για να καταλήξει το δικαστήριο στην άνω καταδικαστική κρίση του δεν διέλαβε στην απόφαση του την από τις άνω διατάξεις επιβαλλόμενη ειδική αιτιολογία η οποία στην προκείμενη περίπτωση είναι αντιφατική Ειδικότερα ενώ στο σκεπτικό της αποφάσεως δέχεται το δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος κατά τον χρόνο και τόπο τέλεσης της πράξεως ήταν μόνος καταστατικός διαχειριστής της μονοπρόσωπης εταιρίας με την επωνυμία DHM OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ κυρίας της επιχειρήσεως που εκμεταλλεύεται το πρατήριο υγρών καυσίμων στο χιλ της Ε Ο στο διατακτικό του αντιφατικά δέχεται και κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο με την ιδιότητα του ως αγορανομικού υπευθύνου της επιχειρήσεως εκμεταλλεύσεως του άνω πρατηρίου ήτοι υπό ιδιότητα υπό την οποία δεν θεμελιούται ποινική ευθύνη του κατηγορουμένου κατά τα εν αρχή της παρούσης εκτεθέντα με αποτέλεσμα των αντιφατικών αυτών

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=iG14j9nfHgribUOTYIH3JpTRPtVtns&apof=49_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2009
  1 στοιχ Δ του ίδιου Κώδικα όταν αναφέρονται σ αυτή με πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά με τα αντικειμενική και υποκειμενικά στοιχεία σχετικά με τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος οι αποδείξεις που θεμελίωσαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους το δικαστήριο υπήγαγε τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε Ειδικότερα η καταδικαστική απόφαση για παράβαση της παραπάνω διατάξεως του Α Ν 690 1945 για να έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να εκτίθενται σ αυτή με πληρότητα και σαφήνεια ενόψει του περιεχομένου της άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεως τα κρίσιμα για την θεμελίωση του αναφερομένου εγκλήματος περιστατικά που είναι ο χρόνος κατά τον οποίο διήρκεσε η σύμβαση εργασίας οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές καθώς και οι έκτακτες το σύνολο αυτών το ποσό που καταβλήθηκε στον εργαζόμενο έναντι αυτών και ο χρόνος που έπρεπε να καταβληθούν Περαιτέρω επί νομικού προσώπου φερόμενου ως εργοδότη πρέπει να προσδιορίζεται και η μορφή του νομικού προσώπου και αν πρόκειται για εταιρία και η εταιρική αυτής μορφή καθώς και τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η θέση και η ιδιότητα που είχε ο κατηγορούμενος στην εταιρία αυτή κατά τον κρίσιμο χρόνο ώστε να ανακύπτει η υποχρέωσή του για καταβολή των αποδοχών Δεν αρκεί δηλαδή ο χαρακτηρισμός του κατηγορούμενου ως εργοδότη ή ως νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρικής επιχείρησης Στην προκείμενη περίπτωση με την προσβαλλόμενη υπ αριθμ 28 734 2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών όπως προκύπτει από αυτή καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος σε δεύτερο βαθμό για παράβαση του πιο πάνω Α Ν 690 1945 σε φυλάκιση τριών 3 μηνών η οποία ανεστάλη Το Δικαστήριο για να καταλήξει στην καταδικαστική αυτή κρίση δέχθηκε ότι από τα κατ είδος αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν τα επόμενα Ο κατηγορούμενος ο οποίος διατηρεί επιχείρηση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων με την επωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου αυτών προσέλαβε το έτος 1998 ως εργοδότης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου τον εγκαλούντα προκειμένου να απασχοληθεί ως οδηγός σχολικού λεωφορείου Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2001 έως και 2004 παρά το γεγονός ότι ο εγκαλών προσέφερε κανονικά τις υπηρεσίες του στον κατηγορούμενο ο τελευταίος αν και όφειλε συνεπεία της ως άνω συμβάσεως εργασίας δεν κατέβαλε σ αυτόν τα ειδικότερα στο ακροατήριο ποσά για τα οποία ο εγκαλών προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας άσκησε δε παράλληλα την από 24 3 2005 αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της οποίας εκδόθηκε η με αρ 1404 05 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου και μετά από έφεση η με αρ 7279 2007 τελεσίδικη απόφαση του εφετείου Αθηνών Ειδικότερα με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι ο εγκαλών τελούσε σε γνήσια ετοιμότητα και του επεδικάσθη ποσό 18 732 53 για υπερεργασία ιδιότυπη ιδιόρρυθμη και παράνομη υπερωριακή απασχόληση και για διαφορές επιδομάτων εορτών και αδείας ποσό 2 049 90 και όχι τα υπόλοιπα ποσά που κατά τους ισχυρισμούς του εγκαλούντος αφορούσαν απασχόλησή του σε ημέρες αργίας Χριστούγεννα και Πάσχα Σαββατοκύριακα και νυκτερινή εργασία Μάλιστα

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=S1Y9CL3OXLXY2FTAADKKY0W1G526DN&apof=50_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2009
  ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας αφ ενός και αφ ετέρου το συνολικό τοιούτο όλων των μερικωτέρων πράξεων υπερβαίνει το ποσό των 73 000 ευρώ καθ όσον αν δεν συντρέχουν ως προς αυτούς αι επιβαρυντικές αυτές περιστάσεις που μεταβάλλουν τον χαρακτήρα της πράξεως από πλημμέλημα σε κακούργημα θα κριθούν ούτοι ως συμμέτοχοι εις το βασικό έγκλημα της υπεξαιρέσεως της παρ 1 του άρθρ 375 Π Κ έστω και αν ούτοι ετέλουν εν γνώσει του ότι αι ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις υφίστανται εις τον αυτουργό Α Π 54 99 Ποιν Χρ ΜΘ σελ 305 Α Π 1666 98 Ποιν Χρ ΜΘ σελ 305 Α Π 1666 98 Ποιν Χρ ΜΘ σελ 354 Α Π 1354 81 Ποιν Χρ ΛΒ σελ 601 Περαιτέρω για την στοιχειοθέτηση του από το άρθρο 390 Π Κ όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με το άρθρ 15 ν 3242 2004 προβλεπομένου εγκλήματος της απιστίας απαιτείται η επέλευσις βλάβης στην περιουσία τρίτου προσώπου της οποίας έχει την διαχείριση ή επιμέλεια με βάση το νόμο ή την δικαιοπραξία Το αδίκημα της απιστίας διαφοροποιείται έναντι του αδικήματος της υπεξαίρεσης κατά την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση δεδομένου ότι επί απιστίας απαιτείται επέλευση βλάβης στην περιουσία τρίτου προσώπου χωρίς εκδήλωση βουλήσεως ιδιοποιήσεως στοιχείο το οποίο συνιστά ουσιώδες θεμέλιο της αντικειμενικής υποστάσεως του αδικήματος της υπεξαιρέσεως είτε υπό την μορφή πλημμελήματος είτε υπό την μορφήν κακουργήματος Α Π 187 2006 Ποιν Χρ ΝΣΤ σελ 882 ΙΙΙ Το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτουμένη από τα άρθ 93 3 του Συντάγματος και 139 Κ Π Δ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρ 484 1 στοιχ δ Κ Π Δ όταν αναφέρονται σ αυτό με πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή στην ουσιαστική διάταξη όπου εφηρμόσθη και εκρίθη ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο Η επιβαλλομένη από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγματος και του Κ Π Δ αιτιολογία γίνεται δεκτό ότι υπάρχει και όταν το Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση αφού η τελευταία αποτελεί τμήμα του ίδιου βουλεύματος και το Συμβούλιο αποδέχεται όλα τα διαλαμβανόμενα εις αυτήν με την προϋπόθεση ότι εκτίθενται στην πρόταση με σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκριση ή προανάκριση πραγματικά περιστατικά τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνάγονται και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση ώστε θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το Συμβούλιο των ίδιων περιστατικών αποδείξεων και συλλογισμών Α Π 2253 2002 Ποιν Χρ ΝΓ σελ 795 Περαιτέρω εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν το Συμβούλιο αποδίδει σ αυτήν έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγματικά έχει ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το Συμβούλιο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγματικά περιστατικά τα οποία εδέχθη στην διάταξη που εφηρμόσθη Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης που αποτελεί λόγον αναιρέσεως του βουλεύματος κατ άρθρ 484 1 στοιχ β Κ Π Δ υπάρχει και όταν η διάταξη έχει παραβιασθεί εκ πλαγίου δηλαδή όταν δεν αναφέρονται στο βούλευμα με σαφήνεια πληρότητα και συγκεκριμένο τρόπο τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν κατά την κρίση του Συμβουλίου από την κυρία ανάκριση ή προανάκριση ή κατά την έκθεση αυτή υπάρχει αντίφαση είτε στην αιτιολογία είτε μεταξύ αιτιολογίας που τα περιέχει και του διατακτικού του βουλεύματος με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο εκ μέρους του Αρείου Πάγου έλεγχος για την εφαρμογή ή όχι του νόμου οπότε το βούλευμα στερείται νόμιμης βάσης Ολ Α Π 1778 93 Ποιν Χρ ΜΔ σελ 167 IV Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με παραδεκτή καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη εις αυτό πρόταση του εισαγγελέα εφετών εδέχθη ότι από τα αποδεικτικά μέσα που προσδιορίζονται ειδικώς προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά Την 10 7 1998 ο κατηγορούμενος Ψ προσελήφθη από την εγκαλούσα εταιρία με την επωνυμία ΓΙΟΥΝΙΡΕΝΤ ΕΠΕ ως γενικός Διευθυντής για τέσσερα χρόνια Εν συνεχεία η εταιρία μετετράπη από ΕΠΕ σε ανώνυμη η οποία και σήμερα καταμηνύει τους κατηγορουμένους της νέας αυτής εταιρίας το διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε την 8 12 1999 με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ξ Αντιπρόεδρο τον Χ γραμματέα τον Ζ ταμίας της εταιρίας διορίσθηκε ο ανεψιός του α εκκαλούντος Ξ Ο α εκκαλών παρέμεινε στην θέση του μέχρι και του Ιουνίου του έτους 2002 οπότε και διεπιστώθη η κακή οικονομική πορεία της εταιρίας και για τον λόγο αυτό ζητήθηκε από την Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία Συνεργαζόμενοι ορκωτοί λογιστές διαχειριστικός έλεγχος της εταιρίας Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν όσα περιέχονται στην από 30 7 2002 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή Ειδικώτερα ο ελεγκτής διεπίστωσε ότι με εντολή του προέδρου του Δ Σ εκδίδονταν ταμειακά παραστατικά που δεν απεικόνιζαν τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην έκθεση ελέγχουν στις σελίδες 23 26 Ειδικώτερα ο έλεγχος διεπίστωσε ότι ο λογαριασμός με στοιχεία ΚΑ 53 01 02 και με όνομα πιστωτές διάφοροι κατά το χρονικό διάστημα από 1 1 2001 έως 30 6 2002 εμφάνισε δικαιολογητικά εκταμιεύσεως χρημάτων συνολικού ύψους 107 896 48 ευρώ εις τα οποία δεν αναφερόταν η αιτία εκταμίευσης ούτε το όνομα του λήπτη των χρημάτων αλλά υπήρχε απλώς η αόριστη μνεία πιστωτές διάφοροι και έναντι λογαριασμού Από τον ταμία της εταιρίας οι ελεγκτές πληροφορήθηκαν ότι τα υπ αριθ 1 2 3 4 και 5 10 5 2002 εντάλματα πληρωμής εξεδόθησαν χωρίς να πραγματοποιηθεί καταβολή χρημάτων κατ εντολήν του κατηγορουμένου Ζ Ο Ξ ταμίας της εταιρίας και νυν δ εκκαλών εμμένει και τώρα στην θέση αυτή Ο α κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2000 έως και του Ιουνίου του 2002 νόθευε τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου εις τρόπον ώστε να εμφανίζεται σ αυτά ότι ελήφθη απόφαση περί εγκρίσεως κονδυλίων που αφορούσαν μισθούς που ελάμβανε καθώς και έκτακτη αντιπαροχή λόγω καλής εκβάσεως των εργασιών της εταιρίας Την νόθευση αυτή βεβαιώνουν οι μηνυτές μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι ουδέποτε συναίνεσαν στην καταβολή προς τον κατηγορούμενο και τους συνεργάτες του ποσών ύψους άνω των 43 000 ευρώ Επίσης ο ελεγκτής βεβαιώνει ότι ο α κατηγορούμενος αποφάσισε και προέβη σε συμβάσεις πωλήσεως προς τον ίδιο και τους β και γ συγκατηγορουμένους του των υπ αριθ και τριών αυτοκινήτων της εταιρίας για τις οποίες συμβάσεις κατήρτισε εικονικά τα σχετικά με αυτές φορολογικά έγγραφα προκειμένου να εμφανίσει ότι η εταιρία έλαβε από τους αγοραστές χρήματα τα οποία ουδέποτε εισέρρευσαν στο ταμείο της συνολικού ύψους 70 000 000 ευρώ Επίσης ο α κατηγορούμενος από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι και του Ιουνίου του έτους 2002 παρέλειψε να εισπράξει από τη σύζυγό του το μίσθωμα του προς αυτήν εκμισθωθέντος υπ αριθ κυκλ Ι Χ Ε αυτοκινήτου κυριότητος της εταιρίας με αποτέλεσμα να την ζημιώσει κατά τα οφειλόμενα μισθώματα εξ ευρώ 25 356 Στις πράξεις του αυτές προέβη ο α κατηγορούμενος μετά από συνεννόηση με τους υπολοίπους οι οποίοι εξ ίσου με εκείνον αντλούσαν οικονομικά συμφέροντα και απεκόμισαν οφέλη από τις προαναφερόμενες πράξεις Οι κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία και προβάλλουν τους εξής ισχυρισμούς 1 ο α εκκαλών Ψ ισχυρίζεται ότι από το έλλειμμα που του καταλογίζεται 20 953 ευρώ εδόθησαν ως δώρο προς τον Χ εν γνώσει των μετόχων της εταιρίας διότι με δικές του ενέργειες η εταιρία είχε επιτύχει συμβόλαιο μακράς μίσθωσης 300 αυτοκινήτων προς την εταιρία ΔΕΛΤΑ από την οποίαν προέκυψαν κέρδη άνω των 264 000 ευρώ Το ίδιο ισχυρίζεται και ο Χ αλλά ουδείς εκ των δύο αναφέρει τον λόγο για τον οποίον η καταβολή αυτή έγινε χωρίς την έκδοση παραστατικών εγγράφων όπως βεβαιώνεται από την έκθεση λογιστικού ελέγχου Επίσης ισχυρίζεται ότι άλλο μέρος του ελλείμματος εξ ευρώ 88 902 αποτελεί το τίμημα τριών αυτοκινήτων που αγοράσθηκαν επίσης εν γνώσει των μετόχων της εταιρίας με σκοπό να μεταβιβασθούν εν συνεχεία ένα σε καθένα από τους τρεις κατηγορουμένους Ωστόσο τέτοια σύμβαση δεν αποδεικνύεται από τα έγγραφα αλλά ούτε και εκδόθηκαν τα σχετικά παραστατικά της μεταβίβασης όπως βεβαιώνεται από την έκθεση λογιστικού ελέγχου Ειδικότερα ο ισχυρισμός ότι τα εν λόγω αυτοκίνητα μετεβιβάσθησαν εκ νέου στην εταιρία πριν την έγερση της ποινικής δίωξης και ως εκ τούτου ουδεμία ζημία υπέστη η εταιρία θα πρέπει να εκτιμηθεί σε συνδυασμό με την αξία κτήσεως των αυτοκινήτων και εκείνες την οποία είχαν τα αυτοκίνητα όταν επεστράφησαν στην εταιρία Συνεπώς και ο ισχυρισμός αυτός θα πρέπει να εξετασθεί στο ακροατήριο προκειμένου να ερευνηθεί ο χρόνος κτήσεως των καινούργιων αυτοκινήτων και να ερευνηθεί δια ζώσης η αξία που αυτά είχαν όταν επεστράφησαν Και τούτο όχι μόνον διότι η αξία ενός καινούργιου οχήματος απέχει πολύ από εκείνη του ίδιου μεταχειρισμένου οχήματος αλλά και διότι η δεύτερη αυτή αξία μπορεί να έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο από παράγοντες που δεν μπορούν να εκτιμηθούν στο παρόν στάδιο της διαδικασίας όπως ατυχήματα κακή χρήση και συντήρηση κ λ π Σχετικά με την πλαστότητα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας ο Ψ αμφισβητεί ότι εκείνος συνέταξε τα πρακτικά και ζητεί να προσκομισθούν τα πρωτότυπα των εγγράφων προκειμένου να διαπιστωθεί η σύνταξίς τους από τρίτο πρόσωπο και να απαλλαγεί από την κατηγορία για την πλαστογραφία Και το ζήτημα όμως αυτό θα πρέπει να υποβληθεί στην κρίση του δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση διότι είναι ενδεχόμενο ο φυσικός αυτουργός της αλλοίωσης των πρακτικών να είναι τρίτο πρόσωπο αλλά ο εκκαλών να είχε άλλη μορφή ποινικής συμμετοχικής ευθύνης στο έγκλημα Ετσι θα πρέπει δια ζώσης να ερευνηθεί τόσο ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου όσο και τυχόν ανάμειξή του στην υπό κρίσιν πράξη με άλλη μορφή συμμετοχικής δράσης πλην εκείνης του φυσικού αυτουργού 2 ο Ξ ταμίας της εταιρίας ισχυρίζεται ότι την εντολή για την έκδοση των τιμολογίων που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές της εταιρίας είχε λάβει από τον συγκατηγορούμενό του Ζ αλλά εν όψει των πολλών και αντιφατικών ισχυρισμών θα πρέπει και αυτός να ερευνηθεί συνολικά στο ακροατήριο 3 Την εν λόγω εντολή αρνείται ότι έδωσε ο κατηγορούμενος Ζ και ισχυρίζεται ότι τα παραστατικά εξεδόθησαν για την λογιστική κάλυψη του ταμείου Ωστόσο δεν εξηγεί τον λόγο για τον οποίο το ταμείο παρουσίασε λογιστικό έλλειμμα που έπρεπε να καλυφθεί Σχετικά με τα ποσά που φέρονται να του έχουν αποδοθεί ο Ζ ισχυρίζεται ότι αντιστοιχούσαν σε αμοιβές του για την παροχή υπηρεσιών φορολογικών συμβουλών Την ίδια άρνηση προβάλλει και ο α κατηγορούμενος παρά το γεγονός ότι ήταν υπεύθυνος για την συνολική λειτουργία της εταιρίας 4 Στον α κατηγορούμενο αποδίδει ο εκκαλών Χ την εντολή για έκδοση εικονικών παραστατικών Ο α κατηγορούμενος αρνείται ότι εισέπραξε οποιαδήποτε χρήματα πλην του bonus που εδικαιούτο αλλά και αυτό δεν εξηγεί την ανωμαλία ούτε τον λόγο για τον οποίο τα παραστατικά δεν φέρουν τέτοια αιτιολογία Ο α κατηγορούμενος αποδίδει την έκδοση των εικονικών εγγράφων σε εντολή που έδωσε ο μηνυτής προς κάλυψη δικών του χρεών σε διάφορες Τράπεζες Ωστόσο ο ισχυρισμός του αυτός συγκρούεται με τον ισχυρισμό του ταμία ο οποίος αν είχε λάβει εντολή από άλλον δεν είχε λόγο να αναφέρει το όνομα του α κατηγορουμένου ο οποίος μάλιστα είναι και συγγενής του και να καλύψει τον μηνυτή Εξάλλου ο ισχυρισμός αυτός δεν προεβλήθη από άλλον κατηγορούμενο παρότι θα είχαν όλοι μαζί κοινό συμφέρον να τον προβάλλουν Επίσης η θέση αυτή δεν συμβαδίζει ούτε με τον προαναφερόμενο ισχυρισμό του Ζ ο οποίος δεν είχε λόγο να αποκρύψει ότι τις εντολές είχε δώσει ο και έτσι να ενοχοποιήσει τους συναδέλφους του και τον ίδιο του τον εαυτό Οι θέσεις της υπεράσπισης δεν στηρίζονται σε σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία που να μπορούν να ανατρέψουν την εις βάρος της κατηγορία δημιουργηθείσα εικόνα από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων Επομένως η κατηγορία είναι απόλυτα θεμελιωμένη και πρέπει να εξετασθεί δια ζώσης στο ακροατήριο Σύμφωνα με όσα εξετέθησαν το προσβαλλόμενο βούλευμα ορθώς εξετίμησε τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να επικυρωθεί απορριπτομένης της υπό κρίσιν εφέσεως Με αυτά που εδέχθη το Συμβούλιο Εφετών εστέρησε το προσβαλλόμενο βούλευμα από την κατά τα ανωτέρω έννοια ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καθώς και από την νόμιμη βάση Ειδικότερα α Από τον τρόπον αναφοράς των αποδεικτικών μέσων στην εισαγγελική πρόταση προκύπτει ότι δεν ελήφθησαν υπ όψιν και δεν συνεκτιμήθηκαν οι καταθέσεις των μαρτύρων αλλά μόνον η από 30 7 2002 έκθεσις διαχειριστικού ελέγχου του ορκωτού λογιστού χωρίς να αιτιολογεί τον λόγον δια τον οποίον έκρινε ότι μπορούν να θεωρηθούν ως προκύπτουσα εν προκειμένω αποχρώσες ενδείξεις δια την παραπομπήν των κατηγορουμένων εις το ακροατήριον για τις προαναφερόμενες πράξεις αφού άλλοτε γίνεται λόγος σε σχέση με την παραπομπή για ύπαρξη αποχρωσών ενδείξεων ενοχής και άλλοτε ότι ενδεχομένως ο φυσικός αυτουργός της αλλοίωσης των πρακτικών να είναι τρίτο πρόσωπο εκ μόνης της διαπιστώσεως υπό του ως άνω ορκωτού ελεγκτή ότι ο λογαριασμός ΚΑ 53 01 02 με τον τίτλο πιστωτές διάφοροι ενεφάνισε δικαιολογητικά εκταμιεύσεως χρημάτων συνολικού ύψους 107 896 48 ευρώ χωρίς να αναφέρεται η αιτία εκταμίευσις ούτε το όνομα του λήπτη των χρημάτων και παρά την μη ενίσχυσιν των πορισμάτων αυτών εξ οιουδήποτε ετέρου στοιχείου αν και εδέχθη παράλληλα ότι η τοιαύτη διαπίστωσις των ελεγκτών περί της ατάκτου εκδόσεως των υπ αριθ 1 2 3 4 και 5 10 5 2002 ενταλμάτων πληρωμής δεν υπήρξε αποτέλεσμα του ως άνω διαχειριστικού ελέγχου αλλά εκ πληροφοριών του ταμία της εταιρίας Περαιτέρω ως προκύπτει εκ του προσβαλλομένου βουλεύματος ενώ τούτο εκθέτει δι αναφοράς του εις την πρότασιν του Εισαγγελέως τα εκ της διαδικασίας προκύψαντα πραγματικά περιστατικά τα στοιχειοθετούντα τα επί μέρους συστατικά στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως ουδέν αναφέρει και περί του συστατικού στοιχείου του παρανόμου της επί της υπεξαιρέσεως λαβούσης χώραν ιδιοποιήσεως ούτε επίσης και περί των στοιχειοθετούντων αυτήν πραγματικών περιστατικών Το επί του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως όπως και επί κλοπής και ληστείας κατά νόμον απαιτούμενο στοιχείο του παρανόμου της ιδιοποιήσεως είτε θεωρηθεί τούτο ότι ανήκει εις την αντικειμενικήν υπόστασιν του εν λόγω εγκλήματος Α Π 665 75 Ποιν Χρ ΚΣΤ σελ 57 υπέρ της οποίας και η εν γένει εκδοχή είτε θεωρηθεί ως στοιχείον το οποίον προσδιορίζει αρνητικώς το επιτρεπτό όριο της αντικειμενικής υποστάσεως του ως άνω εγκλήματος πάντως όμως ομοφώνως γίνεται αποδεκτό ότι δεν εμπεριέχεται τούτο εις την έννοια της ιδιοποιήσεως Α Π 226 65 Ποιν Χρ ΙΕ σελ 529 αλλά αποτελεί αυθύπαρκτον και αυτοτελές συστατικό στοιχείο του εγκλήματος τούτου Α Π 474 79 Ποιν Χρ ΚΘ σελ 597 ΑΠ 1176 78 Ποιν Χρ ΚΘ σελ 284 Επομένως πρέπει κατ ανάγκη να βεβαιούται εις το βούλευμα η ύπαρξις του στοιχείου τούτου Α Π 665 75 Ποιν Χρ ΚΣΤ σελ 57 ώστε εντεύθεν σαφώς να προκύπτει η αντίφασις της γενομένης ιδιοποιήσεως προς το επί του υπεξαιρουμένου κινητού πράγματος δικαίωμα κυριότητος και έτσι να αποκλείεται ότι η ιδιοποίησις έγινε βάσει δικαιώματος Και τούτο διότι αξιολογώντας τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου απέρριψε τούτους χωρίς επαρκή αιτιολογία και παρέπεμψε τούτους περί της ουσιαστικής βασιμότητος των εις την κρίσιν του Δικαστηρίου Η τοιαύτη δε παράλειψις καθιστά αναιτιολόγητον το βούλευμα ως μη αιτιολογούν την απόρριψιν ουσιωδών ισχυρισμών που αναιρούν την βασιμότητα της κατ αυτού κατηγορίας Ετσι η παράλειψη του προσβαλλομένου βουλεύματος να εκθέσει εις τούτο τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία συνήγαγε την ύπαρξιν του στοιχείου του παρανόμου της ιδιοποιήσεως ως και την υπαγωγή των εν λόγω πραγματικών περιστατικών υπό το ως άνω αυτοτελές συστατικό στοιχείο εστέρησε εαυτό της κατά τας προδιαληφθείσας διατάξεις του Συντάγματος και του Κ Π Δ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας β Τέλος δεν εξειδικεύονται αι μερικώτερες πράξεις του ως άνω εγκλήματος της κατ εξακολούθησιν τελεσθείσης πράξεως της υπεξαιρέσεως που προϋποθέτει την ύπαρξιν τουλάχιστον δύο μερικωτέρων πράξεων αλλ ούτε διευκρινίζεται αν ο κατηγορούμενος με την τέλεσιν της πρώτης επί μέρους πράξης απέβλεπε να αποκομίσει συνολικό περιουσιακό όφελος Και εντεύθεν αν τούτο αποτελεί αντικείμενον ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του άρθρ 98 παρ 2 Π Κ ως αντικ δια του ν 2721 1999 εν συνδ με άρθρ 375 παρ 2 Π Κ γ Όπως προκύπτει από το αιτιολογικό του προσβαλλομένου βουλεύματος ως προς το έγκλημα της πλαστογραφίας ουδαμού διαλαμβάνεται περί του προσθέτου υποκειμενικού στοιχείου της παραπλανήσεως ετέρου περί γεγονότος δυναμένου να έχει εννόμους συνεπείας ουδ επίσης και περί των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν από την προδικασίαν τα οποία στοιχειοθετούν το παραπάνω πρόσθετο υποκειμενικό στοιχείο καθώς και την εξ αντικειμένου θεμελίωσιν του αφού αξιολογώντας τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου εν συνδυασμώ με τα λοιπά στοιχεία δεν αποκλείει το γεγονός ότι την πράξιν της νοθεύσεως διέπραξε τρίτο πρόσωπο εκτός του κατηγορουμένου Επί πλέον δε ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται ότι διέπραξε το έγκλημα της πλαστογραφίας τόσον δια της εξ υπαρχής καταρτίσεως πλαστού εγγράφου εμφανίζοντας τούτο ως γνήσιον όσον και δια της νοθεύσεως γνησίου τοιούτου δια τα οποία παρεπέμφθη εις το ακροατήριον δια του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ουδεμία αναφορά και αιτιολογία διαλαμβάνεται ως προς το πρώτο εκ των ανωτέρω εγκλημάτων της εξ υπαρχής καταρτίσεως πλαστού εγγράφου αν και διεξοδικώς αναπτύσσεται εις την μείζονα σκέψιν του προσβαλλομένου βουλεύματος το έγκλημα της απάτης κατ εξακολούθησιν τελεσθείσης κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια από την οποία προεκλήθη συνολική ζημία άνω των 25 000 000 δρχ ή 73 000 ευρώ χωρίς να παραπέμπεται ο κατηγορούμενος εις το ακροατήριον για την εν λόγω πράξιν δ Υπάρχει περαιτέρω έλλειψη και ασάφεια ως προς την έκθεση των περιστατικών που αποτελούν προϋπόθεση για την θεμελίωση της αντικειμενικής υποστάσεως ως κακουργήματος της Ηθικής αυτουργίας στην Υπεξαίρεση που φέρεται ότι έχει τελεσθεί από τους εκ των αναιρεσειόντων Χ και Ζ αν και εσφαλμένως αναφέρεται δια του προσβαλλομένου βουλεύματος ότι παρεπέμφθησαν δια την πράξιν της αμέσου συνεργείας εις την παραπάνω πράξιν της Υπεξαίρεσης και απάτης εις βαθμόν κακουργήματος καθώς και της αμέσου συνεργείας κατ εξακολούθησιν στην παραπάνω πράξιν της Υπεξαίρεσης που φέρεται ότι έχει τελέσει ο εκ των κατηγορουμένων Ξ που δεν ήσκησε το ένδικο μέσον της αναιρέσεως αφού δεν εξειδικεύεται η συνδρομή εις το πρόσωπό τους μιάς από τις ειδικά και περιοριστικά προβλεπόμενες στην παρ 2 του άρθρ 375 Π Κ περιπτώσεις που αποτελεί προϋπόθεση για την κακουργηματική μορφή της πράξεως Παράλληλα το Συμβούλιο Εφετών δια του προσβαλλομένου βουλεύματος υπερέβη αρνητικά την παρεχομένη εις αυτό από τα άρθρα 309 310 και 313 Κ Π Δ εξουσία του αφού όπως προκύπτει από το αιτιολογικό του δεν προέβη σε πλήρη έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων αλλ ούτε παραθέτει πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την προδικασία και στοιχειοθετούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αποδιδομένης στους αναιρεσείοντας ως άνω πράξεως της ηθικής αυτουργίας στην πράξιν της υπεξαίρεσης τις αποδείξεις από τις οποίες επείσθη ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για την παραπομπή τους εις το ακροατήριο καθώς και τις σκέψεις με τις οποίες υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρ 46 παρ 1α 375 παρ 2 Π Κ ολ Α Π 9 2001 σελ 711 και παρά ταύτα απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμες τις υπ αυτών ασκηθείσες εφέσεις κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αν και διελαμβάνοντο εις αυτάς σαφείς και συγκεκριμένοι λόγοι εφέσεως Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω είναι βάσιμος ο εκ του άρθρ 484 παρ 1 στοιχ β δ Κ Π Δ περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως και περί εσφαλμένης εφαρμογής λόγος αναιρέσεως των υπό κρίσιν αιτήσεων αναιρέσεως των κατηγορουμένων και επί πλέον ο εκ του άρθρ 484 παρ 1 στοιχ στ λόγος της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας αυτεπαγγέλτως ερευνωμένου ως προς τους εκ των αναιρεσειόντων Χ και Ζ και γι αυτό πρέπει να γίνουν δεκτές να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα σε σχέση με τους αναιρεσείοντας κατηγορουμένους αλλά και τον συμπαραπεμφθέντα συγκατηγορούμενόν των Ξ εξαιτίας του επεκτατικού αποτελέσματος της αναίρεσης άρθρ 469 Κ Π Δ που δεν ήσκησε το ένδικο μέσο της αναίρεσης καθ όσον οι ανωτέρω λόγοι αναιρέσεως δεν αρμόζουν αποκλειστικά εις το πρόσωπο των κατηγορουμένων που ήσκησαν το ένδικο μέσο της αναίρεσης και ωφελεί τον παραπάνω κατηγορούμενο που δεν ήσκησε το εν λόγω ένδικο μέσο Παραπεμφθεί δε η υπόθεση σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ 519 Κ Π Δ για νέα κρίση στο ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο του οποίου είναι δυνατή η σύνθεση από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως Περαιτέρω επειδή η διάταξη του άρθρ 511 Κ Π Δ ως αντικ δι άρθρ 50 παρ 5 ν 3160 2003 ορίζουσα ότι μεταξύ άλλων αν κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης ο Αρειος Πάγος αυτεπαγγέλτως λαμβάνει υπ όψιν το δεδικασμένο και αν κριθεί και ένας βάσιμος λόγος και την παραγραφή που επήλθε μετά την δημοσίευση της προσβαλλομένης απόφασης ή βουλεύματος είναι δικονομική και ως τέτοια κατά γενική αρχή του διαχρονικού δικονομικού ποινικού δικαίου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά το ατέλεστο μέρος τους υποθέσεις άρθρ 596 παρ 1α Κ Π Δ όπως η υπό κρίσιν Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ 1 3 112 και 113 παρ 2 3 Π Κ συνάγεται ότι το αξιόποινο των εγκλημάτων εξαλείφεται με την παραγραφή ο χρόνος αυτής στα πλημμελήματα είναι πέντε 5 έτη αρχίζει να τρέχει από την ημέρα που ετελέσθη η αξιόποινη πράξη και η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κύρια διαδικασία και ώσπου να γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση όχι όμως περισσότερο από τρία χρόνια για πλημμελήματα Η κύρια διαδικασία αρχίζει είτε με την επίδοση κλήσης επί βουλευμάτων είτε με κλητήριο θέσπισμα επί απ ευθείας παραπομπής του κατηγορουμένου στο ακροατήριο αν δε ακυρωθεί το κλητήριο θέσπισμα από το δικαστήριο που έχει ως συνέπεια να είναι αυτό ανύπαρκτο και η γενομένη επίδοσή του προς τον κατηγορούμενο να θεωρείται ως μη συντελεσθείσα τότε στην περίπτωση αυτή δεν επέρχεται αναστολή της παραγραφής μέχρι να συνταχθεί και κοινοποιηθεί νέο και έγκυρο κλητήριο θέσπισμα Α Π 115 2004 Ποιν Χρ ΝΕ σελ 32 Α Π 2009 2003 Ποιν Χρ ΝΔ σελ 744 Α Π 1873 2004 Ποιν Δικ 2005 σελ 249 Στην προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με τα προεκτεθέντα εφόσον οι προαναφερθέντες από το άρθρο 484 παρ 1 στοιχ β δ και στ Κ Π Δ αναιρετικοί λόγοι κρίθηκαν βάσιμοι πρέπει γιατί αι υπό κρίσιν αιτήσεις αναιρέσεως ησκήθησαν νομοτύπως και εμπροθέσμως ν αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα και να παύσει οριστικώς η κατά των κατηγορουμένων ασκηθείσα ποινική δίωξις λόγω παραγραφής για το πλημμέλημα της απιστίας της ηθικής αυτουργίας εις ταύτην και της αμέσου συνεργείας εις ταύτην κατ εξακολούθησιν καθόσον αι πράξεις αυτές τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος με ποινή φυλάκισης σύμφωνα με την διάταξη το άρθρ 390 Π Κ πριν την αντικατάστασή του από το άρθρ 15 ν 3242 2004 που έχει εν προκειμένω εφαρμογή δεδομένου ότι από την τέλεσή της κατά το χρονικό διάστημα από 26 27 και 30 6 2002 κάθε μιάς μερικότερης πράξης του παραπάνω αδικήματος και μέχρι σήμερα πέρασε διάστημα μεγαλύτερο των πέντε 5 ετών και δεν ανεστάλη η προθεσμία της εν λόγω παραγραφής αφού δεν άρχισε η κύρια διαδικασία Τέλος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος η αίτησις του εκ των αναιρεσειόντων Ψ περί αυτοπροσώπου εμφανίσεώς του ενώπιον του Συμβουλίου σας καθόσον επαρκώς έχει αναπτύξει τους ισχυρισμούς του εν σχέσει με την εις βάρος του κατηγορίαν δια των υπομνημάτων του ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Π ρ ο τ ε ί ν ω Ι Να γίνουν δεκτές αι υπ αριθ 121 30 5 2007 115 21 5 2007 και 122 30 5 2007 αιτήσεις αναιρέσεως των Ψ Χ και Ζ αντιστοίχως ΙΙ Να αναιρεθεί το προσβαλ λόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με αριθ 337 2007 και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο του οποίου η σύνθεση είναι δυνατή από άλλους δικαστάς ΙΙΙ Να επεκταθεί το αποτέλεσμα τούτο και ως προς τον εκ των κατηγορουμένων Ξ κατηγορουμένου για άμεση συνέργεια κατ εξακολούθησιν στην πράξιν της Υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας που υπερβαίνει το ποσό των 73 000 ευρώ που δεν ήσκησε το ένδικο μέσο της αναίρεσης IV Να απορριφθεί η αίτησις του εκ του αναιρεσειόντων Ψ περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως του ενώπιον του Συμβουλίου σας V Να παύσει οριστικώς λόγω παραγραφής η κατά των κατηγορουμένων α Ψ β Χ γ Ζ και δ Ξ ασκηθείσα ποινική δίωξις για την πράξιν της απιστίας κατ εξακολούθησιν εις βάρος του πρώτου εκ των ανωτέρω της Ηθικής αυτουργίας κατ εξακολούθησιν στην ως άνω πράξιν εις βάρος του δευτέρου και τρίτου και της αμέσου συνεργείας κατ εξακολούθησιν εις βάρος του τετάρτου πράξεις που φέρονται ότι ετελέσθησαν υπ αυτών στο κατά το χρονικό διάστημα 26 27 και 30 6 2002 εις βάρος της εταιρίας με την επωνυμίαν ΓΙΟΥΝΙΡΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αθήναι τη 14η Ιανουαρίου 2008 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης Αφού άκουσε τον παραπάνω Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου που αναφέρθηκε στην προναφερόμενη έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Συνεκδικάζονται ως συναφείς στρεφόμενες κατά του αυτού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών υπ αριθ 337 2007 οι υπό κρίση τρείς αιτήσεις αναιρέσεως α από 30 5 2007 του Ψ β από 21 5 2007 του Χ και γ από 30 5 2007 του Ζ Κατά το άρθρο 482 παρ 1 ΚΠοινΔ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ 1 του Ν 3160 2003 ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν α τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα Σε εγκλήματα που συρρέουν ή είναι συναφή ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την αναίρεση για όλα έστω και αν το ένδικο αυτό μέσο επιτρέπεται μόνο για ένα από αυτά και β παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο μόνον για πλημμέλημα και ότι η μόνη περίπτωση που μπορεί να ασκήσει το ένδικο αυτό μέσο κατά βουλεύματος και ως προς την παραπομπή του για πλημμέλημα είναι εκείνη κατά την οποία αυτός και όχι άλλος κατηγορούμενος παραπέμπεται με το ίδιο βούλευμα και για κακούργημα με το οποίο το πλημμέλημα για το οποίο συμπαραπέμπεται συρρέει ή έχει συνάφεια Στην περίπτωση που με το βούλευμα παραπέμπονται περισσότεροι ως συμμέτοχοι εκ των οποίων ορισμένοι σε βαθμό πλημμελήματος και ορισμένοι σε βαθμό κακουργήματος το ένδικο αυτό μέσο μόνον οι τελευταίοι μπορούν να το ασκήσουν Εξάλλου κατά το άρθρο 476 παρ 1 του ίδιου Κώδικα το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο εκτός άλλων περιπτώσεων και όταν ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται Στην προκειμένη περίπτωση με το προσβαλλόμενο βούλευμα όπως απ αυτό προκύπτει έγιναν τυπικώς δεκτές και απορρίφθηκαν κατ ουσίαν οι εφέσεις των αναιρεσειόντων και εκείνη του Ξ μη ασκήσαντος αναίρεση κατά του 1487 2006 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και διατάχθηκε η εκτέλεση του εν λόγω βουλεύματος το οποίο έτσι ενσωματώθηκε στο προσβαλλόμενο Με το πρωτόδικο αυτό βούλευμα επιτρεπτώς επισκοπούμενο για την έρευνα του παραδεκτού των δεύτερης και τρίτης εκ των συνεκδικαζομένων αιτήσεων οι αναιρεσείοντες και ο ανωτέρω Ξ παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του Τριμελούς για κακουργήματα Εφετείου Αθηνών προκειμένου να δικασθούν ως εξής Α Ο Ψ α για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπερβαίνουσας συνολικά το ποσόν των 73 378 34 ευρώ που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας κατ εξακολούθηση β για πλαστογραφία από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει συνολικά το ποσόν των 73 378 34 ευρώ βλάπτοντας τρίτον κατ εξακολούθηση και γ για απιστία κατ εξακολούθηση Β Ο Χ α για ηθική αυτουργία σε υπεξαίρεση κατ εξακολούθηση και β για ηθική αυτουργία σε απιστία Γ Ο Ζ για τις ίδιες πράξεις όπως και ο Χ και Δ Ο Ξ για άμεση συνέργεια στις ανωτέρω υπό α και γ πράξεις του Ψ Κατά το διατακτικό του ίδιου πρωτοδίκου βουλεύματος οι Χ και Ζ ειδικότερα παραπέμφθηκαν να δικασθούν για ηθική αυτουργία σε μερικότερη πράξη ο καθένας της κατ εξακολούθηση απιστίας για την οποία παραπέμπεται να δικασθεί με το ίδιο βούλευμα ο Ψ φερομένη ως τελεσθείσα από μεν τον Χ στις 27 6 2002 από δε τον Ζ στις 26 6 2002 και περαιτέρω για το ότι Ο Χ στο με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την πράξη της υπεξαιρέσεως που διέπραξε και συγκεκριμένα εκμεταλλευόμενος τη φιλική συγγενική σχέση του με το πρώτο των κατηγορουμένων εννοείται ο Ψ και για να ωφεληθεί αντιστοίχως τον ώθησε με πειθώ και φορτικότητα να τελέσει κατά το χρονικό διάστημα από 1 1 12001 έως 30 5 2002 με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος την υπό στοιχείο Ιαα πράξη κατά το ποσό των 20 953 78 ευρώ που τον αφορούσε και Ο Ζ στο με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την πράξη της υπεξαιρέσεως που διέπραξε και συγκεκριμένα εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση του με τον πρώτο των κατηγορουμένων εννοείται ο Ψ και για να ωφεληθεί αντιστοίχως τον ώθησε με πειθώ και φορτικότητα να τελέσει κατά το χρονικό διάστημα από 1 1 2001 έως 30 5 2002 με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος την υπό στοιχείο Ιαα πράξη κατά το ποσό των 1311 5 ευρώ που τον αφορούσε Συνίσταται δε κατά το αυτό διατακτικό η υπό στοιχείο Ιαα πράξη του Ψ στο ότι αυτός με την ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας και συγκεκριμένα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΓΙΟΥΝΙΡΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος κατά το διάστημα από 1 1 2001 έως 30 6 2002 ιδιοποιήθηκε παρανόμως το ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ποσόν των 109 855 84 ευρώ που ανήκε στην ως άνω εταιρία και το είχαν εμπιστευθεί σ αυτόν λόγω της προαναφερθείσης ιδιότητάς του Ενόψει αυτών οι ανωτέρω αναιρεσείοντες Χ και Ζ παραπέμφθηκαν για πράξεις που φέρουν χαρακτήρα πλημμελήματος καθόσον η μεν απιστία κατά το χρόνο που φέρεται τελεσθείσα η σ αυτήν ηθική αυτουργία των εν λόγω αναιρεσειόντων πριν από την τροποποίηση του άρθρου 390 ΠΚ με το άρθρο 15 του Ν 3242 2004 προεβλέπετο και ετιμωρείτο πάντοτε ως πλημμέλημα οι μερικότερες δε πράξεις της διακεκριμένης υπεξαιρέσεως που φέρονται τελεσθείσες με την ηθική αυτουργία αυτών φέρονται με υλικό αντικείμενο το οποίο ούτε ως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας χαρακτηρίζεται στο βούλευμα ούτε και εμπιστευμένο σ αυτούς λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστών ξένης περιουσίας δηλαδή χωρίς να συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτών αυτοτελώς οι ιδιαίτερες ιδιότητες σχέσεις και περιστάσεις που πρέπει να υπάρχουν και στο πρόσωπο των συμμετόχων ηθικού αυτουργού άμεσου ή απλού συνεργού προκειμένου να κατηγορηθούν και να τιμωρηθούν και αυτοί για κακουργηματική υπεξαίρεση άρθρο 49 ΠΚ κρινόμενοι απλώς ως συμμέτοχοι στο βασικό έγκλημα της υπεξαιρέσεως του άρθρου 375 παρ 1 ΠΚ Στην εισαγγελική δε πρόταση που είναι ενσωματωμένη στο πρωτόδικο βούλευμα η παραπομπή στο Τριμελές για κακουργήματα Εφετείο για τις πλημμεληματικές πράξεις αιτιολογείται λόγω συναφείας Επομένως οι υπό κρίση αιτήσεις αναιρέσεως των Χ και Ζ στρεφόμενες κατά βουλεύματος το οποίο δεν υπόκειται σε αναίρεση από τους εν λόγω αναιρεσείοντες κατά τα προεκτεθέντα πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και να επιβληθούν σ αυτούς τα δικαστικά έξοδα άρθρο 476 παρ 1 ΚΠοινΔ μολονότι άσκησε παραδεκτώς αναίρεση ο Ψ τα εκ της οποίας επωφελή αποτελέσματα επεκτείνονται στους συμμετόχους του κατά το άρθρο 469 ΚΠοινΔ όπως κατωτέρω θα εκτεθεί Κατά το άρθρο 375 παρ 1 ΠΚ όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο ολικά ή εν μέρει κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιοδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και αν το αντικείμενο της υπεξαιρέσεως είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως απαιτείται αντικειμενικώς μεν ιδιοποίηση χωρίς δικαίωμα ξένου κινητού πράγματος που περιήλθε στην κατοχή του δράστη με οποιονδήποτε τρόπο υποκειμενικώς δε δόλος του δράστη που ενέχει τη γνώση ότι το πράγμα είναι ξένο και ότι το κατέχει καθώς και τη θέληση του να το ενσωματώσει στην περιουσία του χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο Κατά δε την παρ 2 του ίδιου άρθρου όπως ισχύει μετά τους Ν 1408 1996 και 2721 1999 η υπεξαίρεση προσλαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών όταν το αντικείμενό της είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και συντρέχει μία από τις ειδικές και περιοριστικά στη διάταξη αυτή προβλεπόμενες περιπτώσεις εμπιστεύσεως όπως είναι και εκείνη του εντολοδόχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας Στην κακουργηματική υπεξαίρεση λόγω της ιδιότητας του υπαιτίου ως εντολοδόχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας πρέπει το ιδιοποιούμενο πράγμα όπως είναι και το χρήμα να περιήλθε στην κατοχή του υπαιτίου λόγω της ιδιότητας του αυτής Επί κατ εξακολούθηση υπεξαιρέσεως η ιδιαίτερα μεγάλη αξία κρίνεται εφόσον οι πράξεις τελέσθηκαν μετά το Ν 2721 1999 από το σύνολο των επί μέρους πράξεων άρθρο 98 παρ 2 ΠΚ υπό την προϋπόθεση ότι ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις στο συνολικό αποτέλεσμα Περαιτέρω από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ 1 και 3 ΠΚ προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος απαιτείται αντικειμενικώς μεν η κατάρτιση εγγράφου από το δράστη που να το εμφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου δηλαδή η αλλοίωση της έννοιάς του με μεταβολή του περιεχομένου του η οποία μπορεί να γίνει με την προσθήκη εξάλειψη ή αντικατάσταση λέξεων αριθμών ή σημείων του υποκειμενικώς δε δόλος ο οποίος περιλαμβάνει τη γνώση των περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη και τη θέληση ή αποδοχή πραγματώσεως των περιστατικών αυτών και επιπλέον το σκοπό του δράστη να παραπλανήσει άλλον με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου για γεγονός δυνάμενο να έχει έννομες συνέπειες με την πρόσθετη επιδίωξη του δράστη να περιποιήσει στον εαυτόν του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον εφόσον το όφελος ή η ζημία υπερβαίνουν τα 25 000 000 δρχ 73 000 ευρώ Για τον υπολογισμό της περιουσιακής βλάβης ή του περιουσιακού οφέλους της κατ εξακολούθηση πλαστογραφίας λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της αξίας του αντικειμένου των μερικότερων πράξεων εφόσον τελέσθηκαν μετά το Ν 2721 1999 υπό την αυτή όπως ανωτέρω επί υπεξαιρέσεως προϋπόθεση Εξάλλου το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που απορρίπτει έφεση του κατηγορουμένου κατά πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος στερείται της επιβαλλόμενης από τα άρθρα 93 παρ 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 484 παρ 1 στοιχ δ ΚΠοινΔ όταν δεν αναφέρονται σ αυτό με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος που αποδίδεται στον κατηγορούμενο τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικές σκέψεις με βάση τις οποίες το Συμβούλιο έκρινε ότι τα εν λόγω περιστατικά αναγόμενα στις εφαρμοστέες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις συνιστούν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών που το εξέδωσε με επιτρεπτή εξ ολοκλήρου αναφορά στην ενσωματωμένη σ αυτό εισαγγελική πρόταση αναφορά η οποία καλύπτει και τα εκεί μνημονευόμενα κατ είδος αποδεικτικά μέσα δέχθηκε ανελέγκτως ότι από την εκτίμηση των αποδεικτικών αυτών μέσων προέκυψαν όσα διαλαμβάνονται στην εισαγγελική πρόταση στην οποία αφού παρατίθενται νομικές σκέψεις και δη και ως προς ζητήματα για τα οποία δεν πρόκειται περί απάτης και συρροής αυτής με την υπεξαίρεση και την απιστία προδήλως από παραδρομή εκτίθενται τα ακόλουθα Την 10 7 1998 ο κατηγορούμενος Ψ εννοείται ο Ψ προσελήφθη από την εταιρία με την επωνυμία ΓΙΟΥΝΙΡΕΝΤ ΕΠΕ ως γενικός Διευθυντής για τέσσερα χρόνια Εν συνεχεία η εταιρία μετετράπη από ΕΠΕ σε ανώνυμη Της νέας αυτής εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε την 8 12 1999 με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ξ εννοείται ο Ψ αντιπρόεδρο τον Χ γραμματέα τον Ζ Ταμίας της εταιρίας διορίσθηκε ο ανεψιός του α εκκαλούντος εννοείται ο Ψ Ξ Ο α εκκαλών παρέμεινε στην θέση του μέχρι και του Ιουνίου του έτους 2002 οπότε και διεπιστώθη η κακή οικονομική πορεία της εταιρίας και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από την Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές διαχειριστικός έλεγχος της εταιρίας Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν όσα περιέχονται στην από 30 7 2002 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Ειδικότερα ο ελεγκτής διεπίστωσε ότι με εντολή του προέδρου του Δ Σ εκδίδονταν ταμειακά παραστατικά που δεν απεικόνιζαν τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου στις σελίδες 23 26 Ειδικότερα ο έλεγχος διεπίστωσε ότι ο λογαριασμός με στοιχεία ΚΑ 53 01 02 και με όνομα πιστωτές διάφοροι κατά το χρονικό διάστημα από 1 1 2001 έως 30 6 2002 εμφάνισε δικαιολογητικά εκταμιεύσεως χρημάτων συνολικού ύψους 107 896 48 ευρώ στα οποία δεν αναφερόταν η αιτία εκταμίευσης ούτε το όνομα του λήπτη των χρημάτων αλλά υπήρχε απλώς η αόριστη μνεία πιστωτές διάφοροι και έναντι λογαριασμού Από τον Ταμία της εταιρίας οι ελεγκτές πληροφορήθηκαν ότι τα υπ αριθ 1 2 3 4 και 5 10 5 2002 εντάλματα πληρωμής εξεδόθησαν χωρίς να πραγματοποιηθεί καταβολή χρημάτων κατ εντολήν του κατηγορουμένου Ζ Ο Ξ ταμίας της εταιρίας εμμένει και τώρα στην θέση αυτή Ο α κατηγορούμενος εννοείται ο Ψ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2000 έως και του

  Original URL path: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=KN5QJH08YkUDFzzHhyOMrZWJCEiTmc&apof=67_2009 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •