archive-gr.com » GR » A » APOLYTROSIS.GR

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ὀρθόδοξη λατρεία
  βασιλεία γιά τή μετοχή στήν ἀτελεύτητη λειτουργία ὅπου θά βλέπουμε τόν Κύριο πρόσωπο πρός πρόσωπο καί θά γευόμαστε τήν ἀπόλαυση τῶν καθορώντων τοῦ προσώπου του τό κάλλος τό ἄρρητον Αὐτά ἀπό πλευρᾶς τοῦ Θεοῦ Ἀπό τή δική μας τῶν ἀνθρώπων τήν πλευρά ἀναγκαία προϋπόθεση εἶναι ὁ ἀγώνας καί ἡ ἔγνοια νά διατηρήσουμε ἀνόθευτη τήν ἅπαξ παραδοθεῖσαν πίστιν Ἰδ 3 καί νά ρυθμίσουμε τή ζωή μας σύμφωνα μέ τήν ἁγία ἐντολή Β Πέ 2 21 Ἔτσι θά ἔχουμε τή δυνατότητα νά γευόμαστε τήν τελειότητα μετέχοντας συνειδητά στήν ὀρθόδοξη λατρεία μας τήν παροῦσα ἀλήθεια Β Πέ 1 12 Εἶναι φτωχή ἡ μετοχή μας στή θεία λατρεία καί προβληματική ἡ σωτηρία μας χωρίς τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ Εἶναι ἀπαίτηση τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου πού διαβεβαιώνει Ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με Ἰω 14 21 Ὅποιος πιστεύει καί ἀγαπᾶ τόν Χριστό τονίζουν κατ ἐπανάληψη οἱ ἀπόστολοι ἐκτελεῖ ἀφοσιωμένα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ Ταπεινώνει τό νοῦ του τή σάρκα του μαζί μέ τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες καί προσφέρει ὁλόκληρο τόν ἑαυτό του στόν Θεό ἀγωνιζόμενος νά τηρεῖ τίς ἐντολές του Γι αὐτό συνιστᾶ ὁ Μέγας Βασίλειος Κοινήν φροντίδα καί βουλήν προθώμεθα ὅπως ἄν μηδέν ἡμᾶς διαφύγῃ τῶν ἐντεταλμένων διότι ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος τέλος ἐντολῆς Θεοῦ ζωή αἰώνιος Ἀλλά καί πάλι δέν ἔχει κανένα νόημα ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια ἀπό μόνη της ἄν δέν στηρίζεται στό ὀρθό δόγμα Ἡ ὀρθοπραξία εὐαρεστεῖ τόν Θεό ὅταν ἐμπνέεται καί διέπεται ἀπό τήν ὀρθοδοξία ἀπό τήν ὀρθή πίστη ἡ ὁποία βεβαίως εἶναι μία ὅπως ἕνας εἶναι ὁ Κύριος Αὐτή ἡ πίστη παραδόθηκε ἅπαξ ἀπό τόν Κύριο στούς ἀποστόλους καί ἀπό ἐκείνους στήν Ἐκκλησία Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ ἁγία καί ἱερά παράδοση Οἱ ἅγιοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας οἱ τοπικές καί Οἰκουμενικές Σύνοδοι δέν πρόσθεσαν οὔτε ἀφαίρεσαν τίποτε ἀπό τήν ἅπαξ παραδοθεῖσαν πίστιν Διασάφησαν καί διευκρίνισαν αὐτά πού παρέδωσε ὁ Κύριος μέ τήν ἁγία Γραφή Τῶν ἀποστόλων τό κήρυγμα καί τῶν πατέρων τά δόγματα ἡ Ἐκκλησία φυλάττουσα μίαν τήν πίστιν ἐσφράγισε διακηρύττει τό ἀρχαῖο κοντάκιο Ἡ μία πίστη διαφυλάττει τήν ὡραιότητα καί τή γνησιότητα τῆς Ἐκκλησίας Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὁ ἀπόστολος τοῦ σκλαβωμένου γένους μέ τήν ἁπλότητα πού τόν διακρίνει ἐπιβεβαιώνει Οἱ ἄλλες πίστες εἶναι ψεύτικες κάλπικες μόνον ἡ ἐδική μας ἡ χριστιανική εἶναι ὀρθόδοξος ἀληθινή καί ἁγία Διά τοῦτο σᾶς λέγω ἀδελφοί μου χριστιανοί νά χαίρεσθε καί νά εὐφραίνεσθε ὁπού εὑρέθητε χριστιανοί ὀρθόδοξοι καί νά κλαίετε καί νά θρηνῆτε τούς ἀπίστους καί αἱρετικούς ὁπού εὑρίσκονται εἰς τό σκότος Δέν εἶναι σκοτεινός φανατισμός ἡ ἐμμονή στή μία ὀρθόδοξη πίστη οὔτε εἶναι στεῖρος εὐσεβισμός ἡ ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ Ἡ μία καί ἀληθινή πίστη ἀνθίζει καί ἀποδίδει καρπούς μέσα στήν προσπάθεια νά πραγματώσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς Ὀρθοδοξία ἐφαρμοσμένη στήν ὀρθοπραξία εἶναι ἡ δική μας μετοχή στή χάρη πού παρέχει ἄφθονη ὁ Θεός διά τῆς θείας λατρείας Αὐτή ἡ ἁπλή ἀλήθεια εἶναι ἡ πιό πολύτιμη προσφορά πρόσκληση ἀλλά καί πρόκληση τῆς Ὀρθοδοξίας στόν σύγχρονο κόσμο πού κινδυνεύει νά πολτοποιηθεῖ στά πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης τῆς μαζοποίησης

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/508-orthodoxi-latria (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ὁ ἐξοπλισμός μας
  Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς του 6 13 18 Δέσμιος στή φυλακή τῆς Ρώμης ὁ ἀπόστολος ἔχοντας μπρός στά μάτια του τόν ὁπλισμό τοῦ ρωμαίου στρατιώτη κατονομάζει τά ὅπλα τοῦ πιστοῦ ζώνη θώρακας ὑποδήματα θυρεός περικεφαλαία μάχαιρα Ἀξίζει νά τά περιεργασθοῦμε γιά λίγο Ἀπαραίτητο ἐξάρτημα τῆς στρατιωτικῆς στολῆς σήμερα ἀλλά ἰδιαίτερα στήν ἀρχαιότητα ἡ ζώνη στερέωνε στή μέση τό χιτώνα καί καθιστοῦσε εὐσταλῆ καί εὐκίνητο τόν στρατιώτη ὥστε μέ ἄνεση νά ἐκτελεῖ τά παραγγέλματα Τί σημασία ἔχει ἡ ζώνη τῆς πνευματικῆς πανοπλίας Σημαίνει τήν περιστολή τόν περιορισμό τῶν παθῶν καθώς κοντά στή μέση στά νεφρά κατά τή βιβλική ἀνθρωπολογία βρίσκεται ἡ ἕδρα τῶν ἐπιθυμιῶν Ἡ πονηρή ἐπιθυμία κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη Δαμασκηνό εἶναι ἐμπαιγμός καί ψέμα Δέν εἶναι ἡδονή ἡ ἁμαρτία ἀλλά σκιά ἡδονῆς Γι αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει στούς πιστούς νά ζωστοῦν ἐν ἀληθείᾳ μέ τήν ἀληθινή ἡδονή τή σωφροσύνη Ἡ ἐγκράτεια λοιπόν εἶναι τό πρωταρχικό ὅπλο τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα Στή ζώνη οἱ ἀρχαῖοι πολεμιστές στερέωναν τό θώρακα ὁ ὁποῖος προστάτευε ἀπό τά ἐχθρικά κτυπήματα τό ἐπάνω μέρος τοῦ σώματος Στήν πνευματική πανοπλία ὁ θώρακας ὀνομάζεται θώρακας δικαιοσύνης Εἶναι ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Εὐθύμιος Ζιγαβηνός ὁ ἐνάρετος βίος πού θώρακος δίκην σκέπει τούς πιστούς καί τούς καθιστᾶ ἄτρωτους ἀπό τά ἐχθρικά βέλη Τά ὑποδήματα ὄχι ὅπλο ἀλλά ἀπαραίτητο ἐξάρτημα τοῦ στρατιώτη τόν κρατοῦν σέ κατάσταση ἑτοιμότητος Γιά τόν πνευματικό πολεμιστή ἡ ὑπόδηση δηλώνει τήν ἑτοιμασία τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης τήν προθυμία καί τόν ἐνθουσιασμό νά μεταφέρει στόν κόσμο τό εὐαγγέλιο Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ φτερώνει τά πόδια καί κάνει τόν χριστιανό ἀγγελιοφόρο τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ εὐαγγελιστή τοῦ κόσμου Ὁ θυρεός ἦταν μία τεράστια ἀσπίδα ἡ ὁποία κάλυπτε ὅλο τό σῶμα ἕνα κινούμενο τεῖχος πού ἐξοστράκιζε τά πυρωμένα βέλη τοῦ ἐχθροῦ Ἀντίστοιχα ὁ θυρεός τῆς πίστεως εἶναι ἡ ἀκλόνητη καί ρωμαλέα πίστη Αὐτή προστατεύει τόν πιστό ἀπό τούς δριμύτατους πειρασμούς τῶν πονηρῶν δυνάμεων Γιά νά ἀσφαλίσει τό κεφάλι του ὁ ἀρχαῖος στρατιώτης φοροῦσε πάντα στή μάχη τ ήν περικεφαλαία Τά ὀρθόδοξα δόγματα πρόγονο τοῦ σημερινοῦ κράνους εἶναι ἡ περικεφαλαία τοῦ σωτηρίου οἱ σωτήριες ἀλήθειες τῆς πίστεως ἀσφαλίζουν τό νοῦ τοῦ πιστοῦ ἀπό τίς πλάνες θεωρίες πού σκοτίζουν τή διάνοια Κοντά σ ὅλα αὐτά τά ἀμυντικά ὅπλα προσθέτει ὁ ἀπόστολος Παῦλος κι ἕνα ἐπιθετικό τή μάχαιρα Εἶναι ἡ ρομφαία ἤ τό ξίφος πού κρεμόταν στόν δεξιό μηρό τοῦ στρατιώτη Μέ τόν ἐπιδέξιο χειρισμό τοῦ πολεμιστῆ ἐπέφερε θανατηφόρα κτυπήματα στούς ἐχθρούς Ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ κρατᾶ τή μάχαιρα τοῦ Πνεύματος τήν ὁποία κατευθύνει ἐπιδέξια τό Ἅγιο Πνεῦμα Εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πού ἔχει τή δύναμη νά διεισδύει ὥς τά βάθη τῆς καρδιᾶς Μέ τή μάχαιρα τοῦ θείου λόγου συντρίβονται τά δεσμά τοῦ πονηροῦ καταλύονται τά πάθη ἀλλά καί διαφωτίζονται ψυχές ἀπό τήν κατοχή τοῦ σατανᾶ ὁδηγοῦνται στό στρατόπεδο τοῦ Χριστοῦ στήν Ἐκκλησία Ἕνα τελευταῖο ὅπλο σάν μυστικός ἀσύρματος κρατᾶ τόν πιστό σέ συνεχῆ ἐπαφή μέ τόν Κύριο καί τόν συνδέει μέ τούς ἄλλους συναγωνιστές Εἶναι ἡ προσευχή Ἡ πνευματική πανοπλία καλύπτει τόν ἀγωνιστή τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν κορφή ὥς τά νύχια καί τόν καθιστᾶ ἀήττητο Μέ μιά προϋπόθεση ὅμως νά μήν ἐμπιστεύεται

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/504-exoplismos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Νυμφίος καί Νύμφη
  τοῦ Κυρίου δέν ἀποτελεῖ μόνο σφραγίδα ἐπικύρωσης ἀλλά καί τήν ἀδιάσειστη ἀπόδειξη τῆς ἄπειρης ἀγάπης του Ὁ ἅγιος Θεός πεθαίνει γιά νά ζήσουμε ἐμεῖς οἱ ἀσεβεῖς καί ἀρνητές Ὑπάρχει ἄλλη ἀγάπη ὅμοια ἤ ἔστω συγκρίσιμη μ αὐτήν Καί δέν συγκλονίζει τό γεγονός μόνον ὅτι ὁ Δίκαιος θυ σιάζεται γιά τούς ἀδίκους ἀλλά καί τό ὅτι ὁ τέλειος καί παντοδύναμος καί μόνος ἀθάνατος Κύριος προσφέρει τό αἷμα του σπονδή γιά τό κτιστό ἀδύναμο καί ἐφήμερο πλάσμα του Καί ἀκόμη περισσότερο Μέ τόν τρόπο αὐτό ὅπως καί πάλι τονίζει ἡ Γραφή ὁ Θεός δέν προσκαλεῖ τόν ἄνθρωπο στήν συνομολόγηση ἁπλῶς μιᾶς συμφωνίας ἀλλά ἑνός γαμήλιου συμβολαίου θέλει δηλαδή νά ἑνωθεῖ μαζί του ὄχι ἐξωτερικά ἀλλά τόσο στενά καί οὐσιωδῶς ὅσο ὁ γαμπρός μέ τήν νύφη Αὐτή ἡ ἐπιθυμία του ἐκφράζεται ἤδη στήν Παλαιά Διαθήκη Ὁ Ἰσραήλ πού εἰκονίζει προφητικά τήν Ἐκκλησία τόν ἀληθινό λαό τοῦ Θεοῦ θεωρεῖται ὡς ἡ νύμ φη τοῦ Γιαχβέ καί κάθε ἐκτροπή του στήν εἰδωλολατρία τιμωρεῖται ἀπό τόν Κύριο ὡς μοιχεία ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται ἐξωλόθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ Ψα 72 27 Στήν συνέχεια στήν Καινή Διαθήκη πραγματοποιεῖται ὅ τι προαναγγέλθηκε Ἡ σκιά τῆς Παλαιᾶς παραχωρεῖ τήν θέση της στήν ἀλήθεια Μιά ἀλήθεια ὡστόσο ἐντελῶς ἀπροσδόκητη καί ἀνατρεπτική Διότι ἄν στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ ἕνωση νυμφίου Γιαχβέ καί νύμφης Ἰσραήλ εἶχε συμβολικό χαρακτήρα καί περιοριζόταν σέ εἰκόνες καί τύπους στήν Καινή Διαθήκη ἔχει διάσταση ἱστορική εἶναι ἐμπειρία Ὁ Χριστός Ἰησοῦς ὁ Θεός πού ἔγινε ἄνθρωπος νυμφεύεται τήν Ἐκκλησία Δέν ἀξίζαμε αὐτή τήν τιμή Ὑποταχθήκαμε στό κέλευσμα τοῦ σατανᾶ καί στήν ἁμαρτία καί ἀφοῦ ἀρνηθήκαμε τόν ζωοδότη Κύριο ἔπρεπε νά ἀφανισθοῦμε ὡς γενιά ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς Ὅμως δέν ἔγινε ἔτσι Ὁ Θεός πού εἶναι ἀγάπη ἔρριξε τό στοργικό του βλέμμα πάνω στήν ἀλλοτριωμένη ἀνθρωπότητα τήν ἀνέσυρε ἀπό τόν βυθό τῆς πτώσης της καί τῆς πρότεινε νά γίνει ἡ ἔνδοξη σύζυγός του Ἀλλά πόσο διαφορετικός εἶναι αὐτός ὁ γάμος σέ σχέση μέ τό παλαιό ἐκεῖνο σύμβολο τοῦ Ἰσραήλ Αὐτή τήν φορά ὁ Κύριος δέν ἑνώ νεται μέ τήν ἀνθρωπότητα συμβολικά ὅπως τότε ἀλλά ἀληθινά φύση μέ φύση ὕπαρξη μέ ὕπαρξη Χαρίζει στόν ἄνθρωπο τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του δέν θεσμοθετεῖ ἁπλῶς νέους νόμους καί κανόνες ὅπως στό Σινά Διότι κάθε φορά πού ἐπαναλαμβάνεται μυστικά ἡ θυσία του καί κοινωνοῦμε τό σῶμα του καί τό αἷμα του γινόμαστε μαζί του πραγματικά σύσσωμοι καὶ σύναιμοι ἕν πνεῦμα Α Κο 6 17 ἐγκεντριζόμαστε στήν ὕπαρξή του Καί ἔτσι καί μόνον ἔτσι οἱ κατάκριτοι καί ἀπολω λότες ἀναδεικνυόμαστε κληρονόμοι τῆς βασιλείας του Αὐτή εἶναι ἡ σωτηρία πού προσφέρει ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἡ θεία συζυγία Τίποτε περισσότερο καί τίποτε λιγότερο Ὡστόσο πόσο ἕτοιμοι εἴμαστε νά τήν δεχθοῦμε Ἡ νύμφη Ἐκκλησία ἐκτείνεται στόν κόσμο ἀλλά καί στήν ὕπαρξη τοῦ κάθε πιστοῦ Ἄραγε ἡ ψυχή μας ἡτοίμασεν ἑαυτήν Ἀπ 19 7 γιά τόν οὐράνιο γάμο της Εἴμαστε νηφάλιοι καί ξεμέθυστοι ἀπό τίς κοσμικές ἐπιθυμίες καί ἡδονές ἤ ἔχουμε αὐτοπαγιδευθεῖ στά δεσμά τους Προσοχή Νά μήν περιφρονήσουμε ἕνα τέτοιο ἀνεκτίμητο δῶρο Δέν θά ἔχουμε ἄλλη εὐκαιρία οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/705-nymfios-nymfi (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἀγάπη ἤ πίστη;
  στήν περίοδο τῆς Καινῆς Διαθήκης γνωρίζω τόν Χριστό σημαίνει πιστεύω στόν Χριστό Γι αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὅτι στόν κόσμο αὐτό ὁ Χριστιανός ἀντικρύζει τόν Κύριο Ἰησοῦ ὄχι διὰ εἴδους μορφῆς ὅπως θά ἀποκαλυφθεῖ κατά τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας του Παρουσίας ἀλλά διὰ πίστεως Β Κο 5 7 Ἐπισημαίνει ἀκόμη ὁ ἀπόστολος ὅτι ὁ Χριστός κατοικεῖ στίς καρδιές μας διὰ πίστεως Ἐφ 3 17 ἐνῶ εἶναι πολύ χαρακτηριστικό ὅτι τόσο ὁ Παῦλος ὅσο καί ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ὀνομάζουν τήν Ἐκκλησία καί πίστιν Γα 1 23 Φι 1 25 Ἰα 5 15 Καί ὅπως ὁ Κύριος εἶναι ἕνας καί ἡ Ἐκκλησία του καί ἡ πίστη στό ὄνομά του εἶναι μία Εἷς Κύριος μία πίστις ἓν βάπτισμα Ἐφ 4 5 Καί ὅποιος μεταστρέφει ἀλλοιώνει αὐτή τήν μία πίστη τὴν ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις Ἰδ 3 ὅποιος κηρύττει ἕτερον εὐαγγέλιον ἀκόμη καί ἄν εἶναι ἕνας Παῦλος ἤ ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό ἀνάθεμα ἔστω βλ Γα 1 69 Ὁ Παπισμός εἶναι διαστροφή τῆς πίστεως Ἀπό τήν στιγμή πού ἄρχισε νά λατρεύει ἕναν τριαδικό Θεό στόν ὁποῖο τό ἅγιο Πνεῦμα δέν ἐκπορεύεται μόνον ἀπό τόν Πατέρα ὅπως δίδαξε ὁ Κύριος Ἰω 15 26 ἀλλά καί ἀπό τόν Υἱό ἐξέπεσε στήν πλάνη καί στήν εἰδωλολατρία Ἀρνήθηκε τήν ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί θεοποίησε ἕνα διανοητικό κατασκεύασμα κομμένο καί ραμμένο μάλιστα στά μέτρα πολιτικῶν ἐπιδιώξεων Καί ὄχι μόνον αὐτό Ὁ Χριστός τοῦ Παπισμοῦ ὅπως πολύ σοφά ἐπεσήμανε ὁ Ντοστογιέφσκυ εἶναι ὑποταγμένος στόν Διάβολο Ἔχει ὑποκύψει στόν τρίτο σατανικό πειρασμό τῆς ἐγκόσμιας ἐξουσίας καί δύναμης βλ Μθ 4 810 Διαθέτει κράτος καί διπλωματία καί τράπεζες στό ὄνομα Ἐκείνου πού τά ἀρνήθηκε ὅλα αὐτά καί δήλωσε ξεκάθαρα ὅτι ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου Ἰω 18 36 Μέ ἄλλα λόγια τό Βατικανό δέν κηρύττει τίποτε περισσότερο καί τίποτε λιγότερο ἀπό τόν Ἀντίχριστο καί αὐτή τήν καταγγελία δέν τήν στοιχειοθετεῖ μόνον ὁ κορυφαῖος ρῶσος λογοτέχνης ἤ κάποια φανατική ἀντιπαπική γραφίδα ἀλλά ἡ ἴδια ἡ ἱστορία ἐδῶ καί αἰῶνες Οἱ ὑποστηρικτές τῶν ἀδελφικῶν σχέσεων μέ τόν Παπισμό ὅπως τίς περιγράψαμε παραπάνω θεωροῦν δευτερεύοντα τά ζητήματα αὐτά τῆς πίστεως εἰδάλλως δέν εἶναι κατανοητές οἱ συμπροσευχές καί γενικά οἱ κοινές λατρευτικές ἐκδηλώσεις Ὀρθοδόξων μέ ἀνθρώπους πού πιστεύουν σ ἕναν ἄλλο Θεό Πέρα ἀπό τίς ρητές σχετικές ἀπαγορεύσεις τῶν ἱερῶν κανόνων πού θά μποροῦσε νά ἐπικαλεσθεῖ κάποιος ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ πρέπει νά τελεῖται ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ Ἰω 4 24 ἡ προϋπόθεση αὐτή εἶναι δεδομένη καί ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ Στήν ἀντίθετη περίπτωση ἄν δηλαδή νοθευθεῖ ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως τό ἀποτέλεσμα εἶναι μία ἀλλόκοτη καί βέβηλη συνύπαρξη ναοῦ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων Β Κο 6 16 Ἀσφαλῶς κανείς δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀντίθετος μ ἕναν ἔντιμο καί σοβαρό διάλογο μέ τούς Παπικούς ἢ καί μέ ὁποιουσδήποτε ἄλλους αἱρετικούς Ὁ Κύριος διαλέχθηκε γιά ζητήματα πίστεως ἀκόμη καί μέ Σαδδουκαίους καί Σαμαρεῖτες Τό πρόβλημα δέν εἶναι αὐτό Τό πρόβλημα ὅταν προσερχόμαστε στόν διάλογο εἶναι ἡ συνείδηση πού ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Στοχεύουμε νά δώσουμε μαρτυρία περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος Α Πέ 3 15 γιά τήν ἀλήθεια

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/704-agapi-i-pisti (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἰωσήφ ὁ πάγκαλος τύπος τοῦ Ἰησοῦ
  τῆς ἁγνότητος μέ τό κάλλος τῆς ἀγάπης μέ τό κάλλος τῆς πίστεως ὁ Ἰωσήφ γίνεται ὁ τύπος τοῦ ὡραίου κάλλει παρά πάντας βροτούς Ζωντανή προφητεία γιά τό πόσο ἀθῶος ὑπῆρξε ὁ ἐσταυρωμένος Λυτρωτής πόσο ἀνεξίκακος καί πόσο ταπεινός περπατᾶ μπροστά μας Ἐλᾶτε νά βαδίσουμε πάνω στά ἴχνη πού ἀφήνουν τά πατήματά του Θά μᾶς ὁδηγήσει ἴσια στόν Ἰησοῦ Ο ΙΩΣΗΦ Ἀγαπητός Ἰακώβ δέ ἠγάπα τόν Ἰωσήφ παρά πάντας τούς υἱούς αὐτοῦ Γε 37 3 Ποιμήν Ἰωσήφ δέ δέκα καί ἑπτά ἐτῶν ἦν ποιμαίνων τά πρόβατα τοῦ πατρός αὐτοῦ Γε 37 2 Δόξα ὄνειρα Περιστραφέντα δέ τά δράγματα ὑμῶν προσεκύνησαν τό ἐμόν δράγμα ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη καί ἕνδεκα ἀστέρες προσεκύνουν με Γε 37 8 9 Ἀποστολή Καί εἶπεν Ἰσραήλ πρός Ἰωσήφ Δεῦρο ἀποστείλω σε πρός τούς ἀδελφούς σου Γε 37 13 Φθόνος Ἰδόντες δέ οἱ ἀδελφοί αὐτοῦ ἐμίσησαν αὐτόν καί οὐκ ἠδύναντο λαλεῖν αὐτῷ οὐδέν εἰρηνικόν Γε 37 4 Συμβούλιον Προεῖδον δέ αὐτόν μακρόθεν καί ἐπονηρεύοντο τοῦ ἀποκτεῖναι αὐτόν Γε 37 18 Γύμνωση Ἐξέδυσαν τόν Ἰωσήφ τόν χιτῶνα τόν ποικίλον τόν περί αὐτόν Γε 37 23 Ἀγωνία Καί λαβόντες αὐτόν ἔρριψαν εἰς τόν λάκκον Γε 37 24 Πώληση Καί ἀπέδοντο τόν Ἰωσήφ τοῖς ἰσμαηλίταις εἴκοσι χρυσῶν Γε 37 28 Ἰούδας Εἶπε δέ Ἰούδας πρός τούς ἀδελφούς αὐτοῦ δεῦτε ἀποδώμεθα αὐτόν τοῖς ἰσμαηλίταις Γε 37 26 Κατηγορούμενος καί ἐκάλεσε τούς ὄντας ἐν τῇ οἰκίᾳ καί εἶπεν αὐτοῖς λέγουσα ἴδετε εἰσήγαγεν ἡμῖν παῖδα ἑβραῖον ἐμπαίζειν ἡμῖν Γε 39 14 Ἁγνός καί πῶς ποιήσω τό ρῆμα τό πονηρόν τοῦτο καί ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ Γε 39 9 Οἱ δύο φυλακισθέντες καί ἔθετο αὐτούς ἀρχιοινοχόον καί ἀρχισιτοποιόν ἐν φυλακῇ εἰς τό δεσμωτήριον Ὁ ἕνας ἐλευθερώθηκε καί ὁ ἄλλος θανατώθηκε Γε 40 3 Ἀνύψωση καί ἐπί τῷ στόματί σου ὑπακούσεται πᾶς ὁ λαός Γε 41 40 Ο ΙΗΣΟΥΣ Ἀγαπητός Οὖτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα Μθ 3 17 Ποιμήν Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμήν ὁ καλός Ἰω 10 11 Δόξα προφητεῖες Ὁ Θεός ἐδόξασε τόν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν Πρξ 3 13 Ἀποστολή Τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεός εἰς τόν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι αὐτοῦ Α Ἰω 4 9 Φθόνος διά φθόνον παρέδωκαν αὐτόν Μθ 27 18 Συμβούλιον Συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατά τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν Μθ 27 1 Γύμνωση Ἐξέδυσαν αὐτόν τήν πορφύραν Μρ 65 20 Ἀγωνία Καί ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τό ὄνομα Γεθσημανῆ καί λέγει αὐτοῖς περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου Μρ 14 32 34 Πώληση Ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια Μθ 26 15 Ἰούδας Τότε πορευθείς Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης πρός τούς ἀρχιερεῖς εἶπε Τί θέλετέ μοι δοῦναι καί ἐγώ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν Μθ 26 15 Κατηγορούμενος Πολλοί γάρ ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ Μρ 14 56 Ἁγνός Ἀναμάρτητος Ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ Α Πε 2 2 Οἱ δύο ληστές Τότε σταυροῦνται σύν αὐτῷ δύο λησταί Ὁ ἕνας λυτρώθηκε καί ὁ ἄλλος κατακρίθηκε Μθ 27 37 Ἀνάσταση Έγείρας αὐτόν ἐκ νεκρῶν καί ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις Ἐφ 1 20

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/521-iosif-pagalos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Θυσία αἰνέσεως
  πνεύματα τά συνεπαρμένα ἀπό τούς κρότους καί τά ἐφέ τῶν ἠλεκτρονικῶν Ὡστόσο ὁ Ἐρχόμενος ἐπείγεται τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι ἔρχεται γιά νά θυσιασθεῖ τοῦ δοῦναι τήν ψυχήν Αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν κι ἴσως οἱ πολλοί δέν θά τό μάθουν Κάποιοι θ ἀνταποκριθοῦν στήν προϋπάντηση μαζικά τυπικά κι ἄλλοι λίγοι κι ἄγνωστοι θά ζητήσουν νά συμπορευθοῦν στό Γολγοθᾶ μέ ἀγάπη μέ λατρεία Πλάι τους θέλω νά σταθῶ Ἀπό τούς πολλούς αὐτούς ζηλεύω τούς θαυμάζω Νά τούς ἀκολουθήσω θέλω σ αὐτή τή λατρευτική πορεία τους στά πορφυρωμένα ἴχνη τοῦ Θεανθρώπου Θυσάτωσαν Αὐτῷ θυσίαν αἰνέσεως κάπου ἐκεῖ στό θυσιαστήριο τῆς καρδιᾶς τους ἀνάβουν μ εὐλάβεια τό θυμίαμα τῆς ἀφοσίωσής τους στόν ἐν κενώσει πορευόμενο Κύριό τους Τό ἀφήνουν νά πυρώνεται στά κάρβουνα τῆς ἀγάπης τους στόν ταπεινό Ἐρχόμενο καί θριαμβευτικά Εἰσερχόμενο στή ζωή τους Στή θυσία του ἀνταποδίδουν πνεῦμα συντετριμμένον ἀνακαινιστική ἀπόφαση καρπό βαθειᾶς μετάνοιας καινή ζωή Τά ὁλοκαυτώματα τῆς Παλαιᾶς ζωῆς τους δέν ἐπαρκοῦν νά ἀνταποδώσουν στήν προσφορά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Αὐτός μίαν ὑπέρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τό διηνεκές Κι ὅσο ψηλαφοῦν τό μέγεθος αὐτῆς τῆς συγκατάβασης τόσο μετατρέπουν τή μυστική θυσίαν αἰνέσεως σέ δοξολογικό παιάνα στόν Λυτρωτή καρπόν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι Αὐτοῦ Εὐλογημένοι εἶναι στ ἀλήθεια καθώς δέν σταματοῦν νά ἐξαγγέλλουν τά ἔργα Αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει εἶναι φωτιά πού καίει μέσα τους καί ζεσταίνει γύρω τους Εἶναι αὐτοί πού μπροστά στούς οἰκτιρμούς τοῦ Θεοῦ ἐλεύθερα τολμοῦν παραστῆσαι τά σώματα αὐτῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ Θεῷ μέ τήν ἀδιάκοπη διακονία τους μέ τήν ἀνυποχώρητη ἐγκράτειά τους μέ τήν ἀνερώτητη ὑπακοή τους στό θέλημα τοῦ Δεσπότη καί Κυρίου τους Ἐκεῖνος εὑρών ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ αὐτό κι ἐκεῖνοι στρώνουν στό πέρασμά Του τό θέλημά τους νά τό ἁγιάσει νά τό μεταμορφώσει Ἐπιλέγουν φανερά στή ζωή τους τόν Χριστό πού ἠγάπησεν ἡμᾶς καί παρέδωκεν ἑαυτόν ὑπέρ ἡμῶν θυσίαν τῷ Θεῷ Στέκονται προσηλωμένοι ἐνώπιόν Του ἡ καρδιά τους καταθέτει Σοί θύσω θυσίαν αἰνέσεως τήν ἀντίστασή μου στόν κόσμο πού μέ καλεῖ σέ συσχηματισμό τῷ αἰώνι τούτῳ Εἶναι οἱ φίλοι Αὐτοῦ Τόν περιμένουν ἄγρυπνα ὡς Νυμφίο Προσδοκώντας τόν Ἐρχόμενο πού ὑπέρ ἡμῶν ἐτύθη ἀναζητῶ νά συνταχθῶ μέ τούς οἰκείους Του Πλάι τους νηφάλια ποθῶ νά Τόν περιμένω μέ τή λαμπάδα ἀναμμένη μέ ἔλαιον ἁγνότητας καί ἀγάπης Τοιαύταις θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός καί θέλω ἡ ζωή μου νά Τόν εὐαρεστεῖ νῦν καί ἀεί Οὐρανοδρόμος Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/531-thisia-aineseos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἰούδας καί ἀντισημιτισμός
  ἀποκατάσταση εἶναι μιά διπλωματική κίνηση τοῦ πάπα Βενέδικτου πού ἀποσκοπεῖ στή βελτίωση τῶν χριστιανοεβραϊκῶν σχέσεων Πόσο διαφορετικοί εἴμαστε μέ τή Δύση καί τή νοοτροπία της Ἕνας ἀλάθητος πάπας δέν διστάζει γιά χάρη τῆς διπλωματίας καί ἴσως γιά τά οἰκονομικά συμφέροντα τοῦ Βατικανοῦ νά ἀνατρέψει τήν αὐθεντική ἱστορία καί τήν παράδοση Περιφρονώντας τά θεόπνευστα Εὐαγγέλια ἐνστερνίζεται τήν ἔκδοση νέου Εὐαγγελίου τοῦ φερομένου ὡς Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα πού κατοχυρώνει τή νεοφανῆ ἄποψη γιά τόν παρεξηγημένο μαθητή Ἡ δυσφήμηση τοῦ Ἰούδα ὑποστηρίζουν οἱ θεολογικοί κύκλοι τοῦ παπισμοῦ συνέβαλε στή δημιουργία τοῦ ἀντισημιτισμοῦ Τί κρίμα ὅμως πού ἀπαλλάσσοντας τόν Ἰούδα ἀπό τήν εὐθύνη τῶν πράξεών του δέν γλυτώνουν ἀπ τά ἀντισημιτικά μηνύματα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας Κάτι πρέπει νά κάνουν καί γιά τούς φαρισαίους τούς ἱερεῖς τούς ἀρχιερεῖς τούς σαδδουκαίους ἀλλά καί τόν ἰουδαϊκό ὄχλο πού ὁδήγησε στήν καταδίκη τόν Ἰησοῦ Ἀλλά καί μία ἀκόμη ἔνσταση Πῶς κατάφερε ἕνας ἁπλός μαθητής μέ τή στάση του νά δημιουργήσει ρεῦμα μίσους γιά ἕναν ὁλόκληρο λαό Ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος κατά τήν ἀνθρώπινη φύση του ἦταν Ἑβραῖος ἡ Παναγία μητέρα του ἐπίσης οἱ ἀπόστολοι ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιά νά μήν ἀναφερθοῦμε στούς δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού τιμῶνται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Ἄν ἀρρωστημένα μυαλά ὁρμώμενα ἀπό προσωπικές ἐμπάθειες καί ἀπωθημένα πρβλ Χίτλερ ἐξαπέλυσαν διώξεις ἐναντίον τοῦ συγκεκριμένου λαοῦ δέν σημαίνει πώς φταίει γι αὐτό ἡ εὐαγγελική ἱστορία καί πρέπει νά τήν ἀνατρέψουμε Στήν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας ἡ χριστιανική πίστη ὄχι μόνο δέν δημιούργησε κλίμα μίσους ἀπέναντι στό πολυάριθμο ἑβραϊκό στοιχεῖο πού βρισκόταν στήν πατρίδα μας ἀλλά τό ἀντίθετο Ἐνέπνευσε τήν ἀγάπη τό σεβασμό ἀλλά καί τήν ὑποστήριξη τῶν δεινοπαθούντων Ἑβραίων τήν περιόδο τοῦ 40 Ἁπλά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί οἱ ἐπίσημοι ταγοί της μέ πρωτεργάτη τόν ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό προσέφεραν προστασία καί λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα διέσωσαν πλῆθος Ἑβραίων ἀπό τά κρεματόρια Μήπως οἱ παπικοί γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀντισημιτικοῦ ρεύματος ἀντί νά προχωρήσουν σέ καινοτομίες ἐπικίνδυνες χρειάζεται νά ἐμβαθύνουν στή διδασκαλία τῶν Εὐαγγελίων τά ὁποῖα θέλουν νά ἀνατρέψουν Ἡ καλλιέργεια τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης πού προσφέρεται θυσιαστικά ἀκόμα καί στούς ἐχθρούς αὐτή μόνο ἐκμηδενίζει τίς διαφορές καί γεφυρώνει τίς ἀντιθέσεις Κρής Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/1020-antisimitismos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Θά νικήσουμε!
  Μ αὐτή τήν ἐμπειρία ὁ Ἰωάννης πού στό Εὐαγγέλιό του θά καταγράψει τή μαρτυρία τοῦ Προδρόμου ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου Ἰω 1 29 τόν βλέπει στήν Ἀποκάλυψη μέ τή συμβολική μορφή τοῦ ἀρνίου πού εἶναι ἑστηκός ὡς ἐσφαγμένον 5 6 Κι εἶναι ἀκριβῶς αὐτή ἡ εἰκόνα τό σύμβολο τοῦ τελικοῦ θριάμβου τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν ἡρωική προέλασή της στήν κονίστρα τῆς ἱστορίας καί ἡ ἐγγύηση γιά τή νίκη τοῦ κάθε χριστιανοῦ Ὑπάρχει πλάσμα πιό ἀδύναμο ἀπό ἕνα ἀρνάκι Δέν ἔχει κέρατα δυνατά οὔτε δόντια κοφτερά ἤ νύχια ἤ ἔστω φτερά κι ἔτσι ἀδυνατεῖ ὄχι μόνο νά βλάψει ἀλλά καί νά ἀμυνθεῖ ἀπό τίς ἐπιβουλές τῶν ἐχθρῶν Ἐπιβάλλεται ὅμως μέ τήν ἀθωότητα μέ τήν ὑπομονή καί τήν ταπεινοσύνη του Ἐπιπλέον αὐτό τό ἀρνάκι εἶναι καί σφαγμένο ἄψυχο νεκρό Αὐθόρμητα ἡ σκέψη ἀνατρέχει στόν ἄφωνον ἀμνόν τοῦ Ἠσαΐα 53 7 πού θά θυσιασθεῖ χωρίς νά φέρει τήν παραμικρή ἀντίρρηση Κι ὅμως παράδοξο τό σφαγμένο ἀρνάκι εἶναι ἑστηκός Στέκει ὁλόρθο ζωντανό καί δυνατό Εἶναι τό ἴδιο πού σέ ἄλλο σημεῖο τῆς Ἀποκαλύψεως τό βλέπει ὁ Ἰωάννης ὡς λιοντάρι δυνατό πανίσχυρο Τό παράδοξο σύμβολο τοῦ ἐσφαγμένου καί ἑστηκότος ἀρνίου κηρύττει τή μεγάλη ἀλήθεια τήν ὁποία ἀπεικονίζει ἡ Ἐκκλησία στίς δύο ὄψεις τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου της τό σταυρό καί τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ Μέ τό αἷμα τῆς σταυρικῆς του θυσίας τό ἐσφαγμένον ἀρνίον Ἰησοῦς Χριστός λούζει καί καθαρίζει τούς δικούς του ἀπό τή βρωμιά τῆς ἁμαρτίας Τούς λυτρώνει καί τούς συμφιλιώνει μέ τόν Θεό Τούς ἀποκαθιστᾶ καί τούς καθιστᾶ λαό τοῦ Θεοῦ παιδιά του ἱερεῖς καί βασιλεῖς τῷ Θεῷ πρβλ Ἀπ 5 10 ἀπρόσβλητους ἀπό τήν κακία καί τίς ποικίλες ἐπιβουλές τοῦ πονηροῦ Πράγματι ἀπό τά πρῶτα χρόνια ἐνῶ οἱ στρατιῶτες πρότειναν τά ὅπλα τους ἐνῶ οἱ ὄχλοι μαίνονταν σάν ἀγριεμένη φωτιά ἐνῶ ἡ κακή συνήθεια ἀντιπαρατασσόταν ἐνῶ ρήτορες σοφιστές πλούσιοι ἰδιῶτες ἄρχοντες ξεσηκώνονταν ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ὅλο καί περισσότεροι ἔρχονταν στήν Ἐκκλησία σημειώνει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος τόν 5ο αἰώνα Ἀλλά ἡ ἴδια θαυμαστή ἱστορία συνεχίζεται μέχρι σήμερα καί θά συνεχίζεται μέχρι τή συντέλεια Οἱ βολές οἱ διαβολές καί προσβολές τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων κατά τῆς Ἐκκλησίας ἀνά τούς αἰῶνες ὅσο ἰσχυρές καί πολύμορφες κι ἄν παρουσιάζονται ἀποτυγχάνουν Διότι προσκρούουν στό ἐσφαγμένο καί ἑστηκός ἀρνίον τόν Ἰησοῦ Αὐτός εἶναι ἡ ἀδιάψευστη ἐγγύηση ὅτι θά νικήσουμε Ἀρκεῖ νά εἴμαστε πραγματικά δικοί του Στέργιος Ν Σάκκος Ἀπολύτρωσις 56 2001 99 Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/869-tha-nikisoume (2016-04-26)
  Open archived version from archive •