archive-gr.com » GR » A » APOLYTROSIS.GR

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Τό νόημα τῆς νηστείας
  θανάτου Ἡ νηστεία ἔχει βέβαια θετικά ἀποτε λέ σματα καί στόν τομέα τῆς ὑγείας τοῦ σώματος Στίς ἡμέρες μας πού ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ἀνθρώπων χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ὑπερκατανάλωση τροφῶν ἀκατάλ λη λων γιά τόν ὀργανισμό μας εἶναι παρα τηρη μέ νο ἐ πιστημονικά ὅτι οἱ νη στεῖες τῆς Ἐκ κλη σίας μας βοηθοῦν ση μαν τικά στήν ἀποτοξίνωση καί τήν εὐ εξία του Ὡστόσο κύριος στόχος τῆς ἄ σκησης αὐτῆς παραμένει πάντοτε ἡ ἀποτοξίνωση τῆς ψυχῆς ἡ ἀπαλλαγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ὀλέθρια δρά ση τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας Τά πάθη λειτουργοῦν μέσα μας σάν τροχοπέδη Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος γιά τόν οὐρανό γιά τά μὴ βλεπόμενα ὅπως λέει ὁ ἀπό στολος Παῦλος γιά τήν αἰώνια καί ἄφθαρτη δόξα τά πάθη μᾶς δένουν μέ τήν γῆ μέ τά βλεπόμενα μέ τά πρόσκαι ρα βλ Β Κο 4 17 18 Ἡδονο θη ρία πλεονεξία ἁμαρτωλές ἀπολαύ σεις ὄ χι μόνο μᾶς ἐμποδί ζουν νά ὑψώσουμε νοῦ καί καρδιά στόν Θεό ἀλλά στό ὑποσυνείδητό μας ἤ καί συνειδητά ἀκόμη θεοποι οῦνται τά ἴδια παίρνουν τήν θέση πού ἀνήκει στόν Κύριο Ἔτσι γινόμαστε δοῦλοι τους ἐ ξαρτώμαστε ἀπ αὐτά Αὐτοί ὅμως οἱ εἰδωλικοί θεοί προσφέρουν σάν ἀνταπόδοση στούς λάτρεις τους μό νον τόν θάνατο τήν αἰώνια ἀπώλεια Εἶναι βέβαια ἰσχυροί κανείς δέν ἀν τιλέγει Εἶναι τόσο ἰσχυροί ὥστε ἀ κόμη καί ὁ Παῦλος ἐκφράζοντας τήν ἀδυναμία ὅλων τῶν ἀνθρώπων νά λέει ὅτι ὑπό τήν ἐπίδρασή τους κάνω αὐτό πού δέν θέλω Ρω 7 20 μέ σύρουν κυριολεκτικά Καί θά ἤμασταν παντοτινά χαμένοι ἄν δέν ἐρχόταν στήν ζωή μας ὁ Χρι στός ὁ ἐλευ θερωτής καί σωτήρας Ἀπό τότε ἀπό τήν στιγ μή πού ὁ Κύ ριος Ἰησοῦς θά ἀνα λά βει τά ἡνία τῆς ψυχῆς μας τά πάθη ὑπο χωροῦν γί νονται ἀνίσχυρα καί μπο ρεῖ ὁ πιστός νά ψάλλει θριαμβικά πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ Φι 4 13 Σ αὐτό ἀκριβῶς συντελεῖ καί ἡ νηστεία Ὅποιος νηστεύει εἶναι σάν νά ἀντιτάσσει ἕνα ἠχηρό ΟΧΙ στίς ἐφάμαρτες ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου αὐτοῦ οἱ ὁποῖες ἔχουν τίς ρίζες τους στό φαγητό καί στήν δύναμη τῆς κοι λιᾶς Καί μ αὐτό τόν τρόπο ἀφ ἑνός μέν ἀνοίγει δρόμο γιά τήν με τά νοια γιά τήν ἐπιστροφή στήν ἀγκα λιά τοῦ οὐράνιου πατέρα καί ἀφ ἑ τέρου δυ ναμώνει καί στηρίζει καί δίνει φτερά στήν προσευχή πρβλ Μθ 17 21 Μόνον ἔτσι δικαιώνεται ἡ νηστεία Νηστεία πού δέν γίνεται γι αὐτό τόν σκοπό ἀλλά γιά τήν προβολή τῆς δῆθεν εὐσέβειάς μας νηστεία πού διατυμπανίζεται μέ ποι κίλους τρόπους εἶναι νηστεία τήν ὁποία ὁ Θε ός μισεῖ καί ἀποστρέ φε ται βλ Ἠσ 1 13 14 εἶναι σκέτη ὑ ποκρισία βλ Μθ 6 16 18 γίνεται κι αὐτή ἕνα πάθος καί μάλιστα δυσ διάκριτο Ἄς ἀποτελέσει ἡ φετινή νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἕνα σκάμμα στό ὁποῖο θά ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μέ συνείδηση ἐπίγνωση καί κατά Θεόν ζῆλο Γιά νά νικήσουμε καί νά βρα βευθοῦμε ἀναλόγως Εὐ Ἀ Δάκας Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/992-nohma-nhsteias (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Πίστωση αἰωνιότητος
  μέ ὅλους τούς προσφιλεῖς μας κεκοιμημένους πού ἀναπαύονται στόν Κύριο αὐτός εἶναι ἡ χώρα τῶν ζώντων Αὐτή τή θεολογική ἀλήθεια βιώνει ὡς καθημερινή πράξη ἡ Ἐκκλησία μας πού κατά τή ρήση τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου εἶναι ἑνότης πίστεως καί ἀγάπης Γι αὐτό μᾶς ὑπαγορεύει τήν προσευχή ὄχι μόνο γιά τούς ζωντανούς ἀλλά καί γιά τούς κεκοιμημένους Σέ ἑβδομαδιαία βάση ἀφιερώνει τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου στήν προσευχή ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων ἐνῶ σέ ἐτήσια βάση ὅρισε γιά τό λόγο αὐτό τά δύο μεγάλα Ψυχοσάββατα τῆς Ἀποκριᾶς καί τῆς Πεντηκοστῆς Τό πρῶτο μᾶς δίνει τήν ἀφορμή γιά τό μήνυμά μας καθώς φέτος γιορτάζεται κατά τό πρῶτο Σάββατο τοῦ Μαρτίου Ἡ Κυριακή τῆς Ἀποκριᾶς εἶναι ἀφιερωμένη στή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου ἐκείνη τή φοβερή ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὅλοι θά σταθοῦμε μπροστά στό θρόνο τοῦ μεγάλου Κριτῆ Γιά τό λόγο αὐτό μέ τό μνημόσυνο τῶν κεκοιμημένων τήν προηγούμενη μέρα ζητοῦμε ἀπό τόν Κύριο νά γίνει ἵλεως καί νά δείξει συμπάθεια καί μακροθυμία σ αὐτούς πού ἔχουν φύγει Νά τούς κατατάξει κι ἐμᾶς μαζί μεταξύ τῶν υἱῶν τῆς βασιλείας του Εἶναι μία μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας τό Ψυχοσάββατο καί μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά πλατύνουμε τήν καρδιά μας γιά ν ἀγκαλιάσουμε μέ τήν ἀγάπη της πολλούς Καλούμαστε σέ παγκόσμια ἀνάμνηση ὅλων τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου Θυμόμαστε κι εὐχόμαστε ὄχι μονάχα γι αὐτούς πού ξεπροβοδίσαμε ἀπό τό στενό μας περιβάλλον ἀλλά καί γιά κάθε ἀνθρώπινη ψυχή Γιά ὅσους ἀπρόσμενα θέρισε ὁ θάνατος κάπου μακριά σέ ξένη γῆ καί γιά ὅσους τά μάτια τους σφράγισε ἀσθένεια λοιμική ἤ πόλεμος ἤ παγετός ἤ θεομηνία ἤ ὅποια ἄλλη αἰτία Θά ἦταν ὅμως λάθος νά νομίσουμε ὅτι ἡ ὠφέλεια ἀπό τήν ἀνάμνηση αὐτή ἀφορᾶ μόνο στούς μνημονευόμενους νεκρούς Ἀφορᾶ καί σέ μᾶς διότι μᾶς χαρίζει μία ἐγγυημένη ἐπικοινωνία μ ἐκείνους πού ἔφυγαν ἀπό τή ζωή ἀλλά παραμένουν στήν καρδιά μας Ὠφελούμαστε κυρίως διότι μετέχουμε στήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ γάρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς Β Κο 5 14 Αὐτός ὁ πλατυσμός ἡμερεύει τόν πόνο τοῦ χωρισμοῦ ἀπό τούς ἀγαπητούς μας κεκοιμημένους ἀρδεύει μυστικά μέ ἀγάπη τήν καρδιά θεριεύει τήν ἐλπίδα γιά τήν αἰώνια ζωή ὅπου μιά μέρα θά χαιρόμαστε μαζί μέ ὅλες τίς ψυχές πού τώρα μνημονεύουμε Εἶναι μία πίστωση αἰωνιότητος Στέργιος Ν Σάκκος Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/843-pistosi-aioniotitos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Εἶναι τά δόγματα τροχοπέδη;
  χριστιανικά ὅμως χρόνια ἡ λέξη περιορίστηκε νά δηλώνει μόνον τούς κανόνες πίστεως πού θέσπισε ἡ Ἐκκλησία μας καί πού περιέχουν τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους γιά τό σχέδιο τῆς σωτηρίας μας Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ δίνεται βέβαια μέ τήν ἁγία Γραφή αὐτή μᾶς ἐκθέτει καί μᾶς διδάσκει θεόπνευστα μέ τήν καθοδήγηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὅλες τίς ἀλήθειες πού μόνοι μας ἦταν ἀδύνατο νά γνωρίσουμε ποτέ Ἀλλά ἡ διδασκαλία τῆς Γραφῆς προσφέρεται ἱστορικά ὄχι συστηματικά προσφέρεται ὡς ἐξιστόρηση ὁρισμένων γεγονότων ἤ ὡς κήρυγμα ὁρισμένων ἀληθειῶν καί ὄχι μέ τή μορφή κανόνων καί διατάξεων Αὐτήν τή διδασκαλία ἡ Ἐκκλησία τήν συστηματοποίησε σέ δόγματα χωρίς νά προσθέσει ἤ νά ἀφαιρέσει τίποτε δίνοντας ἁπλῶς στούς πιστούς σύντομα καί περιεκτικά τό περιεχόμενο τῆς πίστεως Μ αὐτόν τόν τρόπο τούς ἀσφάλιζε ἀπό τίς διάφορες αἱρέσεις πού διαστρέβλωναν τή θεία ἀποκάλυψη καί τούς ὅπλιζε συγχρόνως μ ἕνα θαυμαστό ὅπλο γιά τήν ἀντιμετώπισή τους Τώρα δέν χρειαζόταν πιά νά προβληματίζονται πάνω στήν ἑρμηνεία ἀμφιλεγομένων χωρίων ἡ λύση ὑπῆρχε σαφής καί ἀποστομωτική Πόσο δίκαιο εἶναι ἀλήθεια ἡ λέξη δόγμα νά κυριολεκτεῖται μόνο γιά τίς διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας τό καταλαβαίνουμε ἄν ἀναλογισθοῦμε πόση εἶναι ἡ ἀξία αὐτῆς τῆς αὐθεντίας τῆς Ἐκκλησίας σέ σχέση μέ τίς ἄλλες Ὅλες οἱ ἄλλες αὐθεντίες εἶναι πράγματι σχετικές σχετική καί ἡ αὐθεντία τοῦ πατέρα σχετική καί τοῦ δασκάλου σχετική καί τοῦ ἄρχοντα γιατί ἁπλούστα εἶναι αὐθεντίες ἀνθρώπινες πού προϋποθέτουν ὁπωσδήποτε ἀτέλειες καί λάθη Συνεπῶς καί ὅλα τά δόγματά τους εἶναι δόγματα σχετικά μέ περιορισμένη ἀξιοπιστία καί δύναμη Ἡ μεγαλύτερη καί ἀπόλυτη αὐθεντία εἶναι μόνον ὁ Θεός μιά καί εἶναι ὁ Δημιουργός καί ὁ Κυβερνήτης τῶν πάντων μιά καί εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ἀλήθεια Ἄν λοιπόν κάποιος ἔχει τό δικαίωμα νά δογματίζει αὐτός δέν εἶναι ἄλλος παρά ὁ Κύριος καί ἡ Ἐκκλησία του πού ἀποτελεῖ τό σῶμα του Τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν μοναδικό κῦρος καί ἰσχύ ἀλλά μόνο γιά τούς πιστούς Χρειάζεται πρῶτα νά παραδεχθεῖς ὅτι ὑπάρχει Θεός καί μισθαποδότης γίνεται χρειάζεται νά πιστέψεις στόν θάνατο καί τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γιά νά ἀναγνωρίσεις καί νά ὑποταχθεῖς στό δόγμα Τότε τό δόγμα παύει νά εἶναι ἕνας ἐξωτερικός καταναγκασμός καί γίνεται ἡ ἔκφραση τῆς ἐσωτερικῆς σου πίστεως Κάτι ἀκόμη περισσότερο γίνεται ἡ ἴδια ἡ ζωή σου Αὐτό τό σημεῖο πρέπει νά τό προσέξουμε ἰδιαίτερα Ὅπως εἶπα καί στήν ἀρχή ἀπό τή στάση πού ἔχουμε ἀπέναντι στά δόγματα ἐξαρτᾶται ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς μας ἄν θά ζήσουμε ἠθικά καί ἀντάξια τοῦ προορισμοῦ μας ἤ ὄχι Κι αὐτό γιατί τό δόγμα εἶναι ἡ θεωρία πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν πράξη γιά νά ἀξιοποιηθεῖ εἶναι ἡ ἀλήθεια πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν ἐφαρμογή γιά νά λάμψει Ἄν ἔχουμε τήν ὀρθοδοξία τή σωστή πίστη χωρίς τήν ὀρθοπραξία τή σωστή ζωή εἴμαστε ὑποκριτές Κι ἄν ἔχουμε τήν ὀρθοπραξία χωρίς τήν ὀρθοδοξία οὔτε ἀποτελεσματικά ὠφελοῦμε οὔτε τόν Θεό εὐαρεστοῦμε Ἀλλά δέν μποροῦμε κἄν νά ἔχουμε ὀρθοδοξία χωρίς ὀρθοπραξία ἤ τό ἀντίθετο φθορά τοῦ δόγματος συνεπάγεται διαφθορά στή ζωή καί ἀβαρίες στήν ἠθική συνεπάγονται ναυάγιο στήν πίστη Ἀπό αὐτήν τήν ἄποψη τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνο δέν εἶναι τροχοπέδη ἀλλά ἀποτελοῦν

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/511-dogmata-troxopedi (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ
  τοῦ ἀρτίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ προκαλεῖ συχνά τίς εἰρωνεῖες τά σχόλια ἴσως καί τήν πολεμική τοῦ περιβάλλοντος Ὡστόσο ὄχι σπάνια ὁ ἄρτιος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἀποσπᾶ τήν ἀναγνώριση καί τό θαυμασμό καί αὐτῶν τῶν ἐχθρῶν Ἡ μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι γεμάτη ἀπό παραδείγματα διωκτῶν καί δημίων πού λύγισαν καί συγκλονίσθηκαν ὅταν βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μέ τήν ἁγιότητα τῶν ἀρτίων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ Ἀπό τότε πού περπάτησε στόν κόσμο μας ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός ἔπαυσε νά εἶναι μιά ἄψυχη θεωρία ἕνα ἄπιαστο ἰδεῶδες ὁ ἄρτιος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ Στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶδε καί γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα τόν τύπο καί ὑπογραμμό τοῦ ἀρτίου ἀνθρώπου Ἀναγεννημένος στήν ἐν Χριστῷ καινή κτίση στήν Ἐκκλησία ὁ πιστός χειραγωγεῖται ἀπό τή σοφία τοῦ θείου λόγου καί ἐνισχύεται ἀπό τήν ἁγιαστική χάρη τῶν μυστηρίων Ἔτσι καθίσταται ἕνας μικρός Χριστός μέσα στήν κοινωνία Δέν εἶναι τέλειος ἀλλά τελειούμενος καταρτιζόμενος καί ἁγιαζόμενος Μ αὐτή τήν ἰδιότητά του ἀποπνέει τό ἄρωμα τοῦ οὐρανοῦ καί ἀντανακλᾶ τήν ὀμορφιά τῆς αἰωνιότητας Καί ποιός ἄλλος θά μποροῦσε νά γίνει ὁδηγός γιά τήν τελειότητα παρά ὁ ἴδιος ὁ Θεός πού φύτεψε στήν ψυχή μας αὐτή τή λαχτάρα Σαφής καί ἁπλός ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου χειραγωγεῖ τούς πιστούς στήν ἁγιότητα ἅγιοι γίνεσθε δηλαδή ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό τήν ἀντίθεη νοοτροπία τοῦ κόσμου καί ἀφοσιωθεῖτε σέ μένα ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι Α Πε 1 16 Βαδίστε ἀποφασιστικά πρός τήν τελειότητα Ἔσεσθαι οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὥσπερ ὁ πατήρ ὑμῶν τέλειος ἐστίν Μθ 5 48 Ἀλλά γιά νά μή νομίσει κανείς ὅτι ἄρτιος ἄνθρωπος σημαίνει ἕνας νάρκισσος ἐγωιστικά ἀπορροφημένος ἀπό τόν ἑαυτό του ἀπόκοσμος κι ἀντικοινωνικός καθορίζεται ὡς ἀνυπέρθετο γνώρισμά του ἡ ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθώς καί ὁ πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί Λκ 6 36 Ὅσο κι ἄν προοδεύσεις πνευματικά ὅσο κι ἄν προσεγγίσεις τόν Θεό δέν μπορεῖς νά εἶσαι ἄρτιος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἐρήμην τῶν συνανθρώπων σου Διότι ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο γιά νά ἱδρύσει Ἐκκλησία σῶμα Ἀπαιτεῖ νά εἴμαστε ἅγιοι καί τέλειοι ὄχι μεμονωμένα ἀλλά ὡς μέλη τῆς κοινωνίας τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας νά συμβαδίζουμε μέ τούς ἀδελφούς πρός τήν τελειότητα Μόνο ἔτσι θά γίνουμε δεκτοί στήν ἄρρητη τελειότητα τοῦ παραδείσου Ἀλλά σ αὐτή τή συμπόρευση συναντοῦμε συχνά τό πιό μεγάλο ἐμπόδιο γιά τήν τελείωσή μας Εἶναι ἡ συμπεριφορά τῶν ἄλλων πού μᾶς γεμίζει πόνο θλίψεις καί ὀδύνες Ἔπειτα εἶναι καί τά τόσα ἄλλα δυσάρεστα καί δύσκολα περιστατικά τῆς ζωῆς ἀποτυχίες ἀρρώστιες θάνατος Πῶς νά τά ξεπεράσεις ὅλα αὐτά χωρίς νά χάσεις τόν προσανατολισμό σου πρός τόν ἁγιασμό Ὁ θεῖος λόγος δίδει στό ἐρώτημα αὐτό μία καταπληκτική ἀπάντηση Τίς θλίψεις λέει τῆς ζωῆς τίς ἐπιτρέπει ὁ Θεός εἰς τό μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ Ἑβ 12 10 Εἶναι δηλαδή οἱ θλίψεις ἕνας ἄριστος τρόπος γιά νά καταρτισθεῖ καί νά γίνει τέλειος ὁ ἄνθρωπος Διότι μέσα ἀπ αὐτές ἀσκεῖται στήν καρτερία αὐξάνει στήν ὑπομονή στεριώνει στήν ἐλπίδα Μ ἕνα λόγο ἁγιάζεται Ἀκόμη καί οἱ ἐνδογενεῖς ἀδυναμίες τά πάθη μέ τά ὁποῖα ὁ καθένας παλεύει κι αὐτές οἱ παγίδες τοῦ σατανᾶ καθίστανται ἕνα πολύτιμο στάδιο Καί μ αὐτά ὁ πιστός ἀσκεῖται καί

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/842-anthropos-theou (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἀπό τό ἐρωτηματικό στό θαυμαστικό
  δέν ἀρκεῖ ἡ θεωρητική παραδοχή ὅσων ἡ πίστη ὑπαγορεύει Ἀπαιτεῖται μία δυναμική ἐνέργεια ἡ ἀναστροφή τοῦ ἐρωτηματικοῦ καί ἡ εὐθυγράμμιση τῆς καμπύλης του Ἡ ἀναστροφή πραγματοποιεῖται μέ τή μετάνοια τήν ἀλλαγή νοῦ φρονήματος καί νοοτροπίας Ἡ ἐξομάλυνση τῆς καμπύλης γραμμῆς ἐπιτυγχάνεται μέ τή συμμόρφωση καί εὐθυγράμμιση τῆς ζωῆς μας στήν ἐντολή τῆς ἁγίας Γραφῆς ἡ ὁποία ἐξάλλου χαρακτηρίζεται κανόνας δηλαδή χάρακας πού μᾶς βοηθᾶ νά βαδίζουμε ἴσια Ἔτσι πλησιάζουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό γνωρίζουμε τόν Θεό καί τά δικά του καί τότε τά ἐρωτηματικά μετατρέπονται σέ θαυμαστικά Ἕνα ἀπό τά πιό δυνατά μυαλά αὐτοῦ τοῦ κόσμου ὁ μεγάλος ἐπιστήμονας τοῦ 17ου αἰώνα Μπλαίζ Πασκάλ καταθέτει τό ἀξίωμα ὅτι ἡ ἐμπειρία εἶναι τό ἰσχυρότερο τό πιό ἀδιαμφισβήτητο ἐπιχείρημα Δέν βιάζει οὔτε ἐκβιάζει ἁπλῶς πείθει Δέν ἐκφυλίζεται σέ λεκτικές περιγραφές βιώνεται Δέν διαλαλεῖται ἀλλά ψηλαφᾶται Κι αὐτή ἀκριβῶς ἡ ψηλάφηση πραγματοποιεῖ τήν ἐσωτερική ἀλλοίωση τοῦ ἀνθρώπου Προϋποθέτει ὅμως τόλμη καί ἀποφασιστικότητα ἡ ἐμπειρία Εἶναι χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τοῦ Ναθαναήλ βλ Ἰω 1 46 50 Ὁ Φίλιππος πού εἶχε γνωρίσει τόν Ἰησοῦ θέλει νά μοιρασθεῖ τή μοναδική ἐμπειρία μέ τόν φίλο του τόν Ναθαναήλ Ἐκεῖνος προβάλλει τίς ἀντιρρήσεις τά ἐρωτηματικά του λογικά καί δικαιολογημένα Μπορεῖ νά προέλθει κάτι καλό ἀπό τή Ναζαρέτ τήν ὁποία οὔτε κἄν ἀναφέρουν οἱ προφῆτες Ὁ Φίλιππος δέν κάθεται νά τοῦ ἐξηγήσει Δέν ἀναπτύσσει θεωρίες δέν προβάλλει ἐπιχειρήματα Τοῦ προτείνει τήν ἐμπειρία ἔρχου καί ἴδε Ἐκεῖνος πλησιάζει καλοπροαίρετα ὡς ἄδολος καί ἀληθινός Ἰσραηλίτης Καί τότε τό μεγάλο ἐρωτηματικό του γίνεται θαυμαστικό καθώς διαπιστώνει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν προέρχεται ἀπό τή Ναζαρέτ οὔτε κατάγεται ἀπό τόν Ἰωσήφ ἀλλά εἶναι ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας Λίγο ἀργότερα μία ἁπλή καί πολύ ἁμαρτωλή γυναίκα ἡ Σαμαρείτις προσεγγίζοντας τόν Ἰησοῦ Χριστό ἀλλάζει ζωή καί μεταβάλλει τά ἐρωτηματικά της σέ θαυμαστικά βλ Ἰω 4 1 42 Μέ τήν καρδιά της φλογισμένη ἀπό τό θάμπος τοῦ Χριστοῦ ὁμολογεῖ τήν ἐμπειρία της στούς συμπολίτες της τούς καλεῖ νά πλησιάσουν Κι ὅταν ἐκεῖνοι ἀποκτοῦν προσωπική ἐμπειρία γεμάτοι θαυμασμό καταθέτουν οὐκέτι διά τήν σήν λαλιάν πιστεύομεν Τώρα πλέον μόνοι τους ἔχουν καταλάβει ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτήρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός Πρίν ἀπό ὅλους αὐτούς μεγάλα καί θαυμαστά εἶδε καί ἔζησε ἡ ἄσημη Παρθένος τῆς Ναζαρέτ ἡ Μαρία Ἐρωτηματικά γέμισαν τήν ψυχή της καθώς ὁ ἄγγελος Γαβριήλ τῆς ἀπηύθυνε τόν χαιρετισμό Χαῖρε κεχαριτωμένη Ἀνατράπηκαν ὅμως ὅταν δέχθηκε τή διαβεβαίωσή του Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι Λκ 1 35 Ὅταν δέ ταπεινά ἡ Παναγία μας δήλωσε τήν ὑπακοή της ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου Λκ 1 38 συνέλαβε στά σπλάχνα της τόν ἴδιο τόν Θεό Αὐτό εἶναι γιά τόν κάθε χριστιανό ἡ πνευματική ἐμπειρία μία σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Οἱ ἅγιοι πατέρες διδάσκουν ὅτι αὐτό πού συνέβη σωματικά στήν Παρθένο Μαρία συντελεῖται πνευματικά στόν κάθε πιστό τοῦ ὁποίου ἡ ψυχή παρθενεύει δηλαδή εἶναι καθαρή ἀπό τά πάθη Ὅποιος ζῆ τή μετάνοια καί ὑπακούει στό θεῖο θέλημα ὅταν ἐπικαλεῖται τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγει ὁ ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς νιώθει μέσα του σκιρτήματα βρεφοπρεπῆ αἰσθάνεται τόν ἴδιο

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/857-sto-thaumastiko (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Γιά σένα προσωπικά...
  εἶναι ἀπόντες Μόνος του αὐτός κι ὁ ἑαυτός του Νά ρθεῖ εἰς ἑαυτόν νά συναντήσει τόν ἑαυτό του Συνάντηση ἀνεπιθύμητη δύσκολη καί πολλές φορές ἀκατόρθωτη Γιατί ἡ εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ μας πού δημιουργοῦμε μέ αὐταρέσκεια καί συντηροῦμε μέ μανία δέν ὑπάρχει Καί τό ξέρουμε Δέν θέλουμε ὅμως νά τό ξέρουμε οὔτε ἐμεῖς οὔτε οἱ ἄλλοι Ὁ ἄνθρωπος γλιστρᾶ εὔκολα στήν πονηρία τοῦ εἶναι γνώριμος χῶρος Μπορεῖ νά ξεγελάσει τούς πάντες γύρω του Ἀκόμη καί στήν ὥρα τῆς ἐξομολογήσεως Τό φοβερό εἶναι ὅτι ξεγελάει καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του Καί τό ἀκόμη φοβερότερο ὅτι πασχίζει νά ξεγελάσει τόν Θεό Πιασμένοι λοιπόν σ ἕνα τέτοιο δίχτυ πῶς μποροῦμε νά καταλάβουμε Ξεκινώντας ἀπ τό σημεῖο μηδέν βάζοντας τόν ἑαυτό μας κάτω ἀπό μία μόνο ὀπτική γωνία Τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ Αὐτές εἶναι τό μόνο ἀσφαλές κριτήριο κι ἡ ζυγαριά ἀκριβείας Ὅλα τ ἄλλα μᾶς ξαναμπάζουν σέ θολά κι ὀμιχλώδη τοπία Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί μεῖς ἀπέναντι ἀπογυμνωμένοι χωρίς προκατασκευασμένα εἴδωλα γιά τόν ἑαυτό μας χωρίς στερεότυπα χωρίς προφάσεις χωρίς προθέσεις χωρίς πείσματα χωρίς ἐμμονές χωρίς προσωπεῖα χωρίς βολικές ἐξηγήσεις χωρίς ἐγωκεντρικές ἀπαντήσεις χωρίς ἀποποίηση τῶν εὐθυνῶν χωρίς μετακύλιση τῶν ἐνοχῶν Ἀπέναντι στίς ἐντολές πού πολλές φορές μᾶς φαίνονται ξερές ὀχληρές ἁπλοϊκές ἤ ἀκατανόητες Τίς ἐντολές τίς εὔκολες πού ναι παιχνιδάκια γιά μᾶς ἐγώ ψέματα δέν λέω ποτέ ἀπό φυσικοῦ μου ἀλλά πόσες ἀναρίθμητες παραποιήσεις τῆς ἀλήθειας κάνω καθημερινά μέσα μου κι ἔξω Ἤ τίς ἐντολές τίς δύσκολες πού μᾶς φαίνονται εὔκολες γιατί δέν τίς ἀγγίξαμε κἄν ὅπως ἄς ποῦμε τό νά συμπάσχουμε καί νά συγχαίρουμε ἀληθινά Γιατί τό συμπάσχειν μπορεῖ νά μήν εἶναι γιά μᾶς παρά κρυμμένη χαιρεκακία καί τό συγχαίρειν φτιασιδωμένη ζηλοτυπία Ὁ πάταγος πού ἀκούγεται εἶναι τρομερός Τό οἰκοδόμημα τοῦ ἑαυτοῦ μας καταρρέει Κι ἡ ἐξήγηση εἶναι ἁπλή Στή ζωή μας δέν βαδίζαμε μέ βάση τίς ἐντολές βαδίζαμε μέ βάση τίς ἀπόψεις μας Τό ρολόι χτυπᾶ Πιᾶσε αὐτόν τό χτύπο εἶναι γιά σένα Εἶναι ὁ καιρός ὁ εὐπρόσδεκτος ἡ ὥρα τῆς συναίσθησης ἡ ἡμέρα τῆς σωτηρίας Αὔριο ἴσως γιά σένα χρόνος οὐκέτι ἔσται Τό ρολόι σταμάτησε Ζωή Γούλα Φιλόλογος Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/833-gia-sena-prosopika (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἀναβλητικότητα
  Σοῦ διατηρεῖ μία ἐλαφρά αἰσιοδοξία πού θυμίζει τήν τύχη τῶν τροφῶν τίς ὁποῖες διατηροῦμε στή συντήρηση τοῦ ψυγείου Δυστυχῶς τίς περισσότερες φορές καταλήγουν στόν κάδο ἀπορριμμάτων καί ὄχι στό στομάχι μας γιά τό ὁποῖο προορίζονταν Φοβᾶμαι πώς κάτι τέτοιο συμβαίνει συχνά καί μέ τά ὄνειρά μας Πολλά ἀπ αὐτά καταλήγουν σέ κάποιον κάδο ἀχρηστεύονται δηλαδή ἀπραγματοποίητα Γιά ποιό λόγο Διότι ἀμελήσαμε ἀναβάλλοντας νά τά πραγματοποιήσουμε νιώθαμε τόσο σίγουροι πεπεισμένοι σχεδόν ὅτι ὅλος ὁ χρόνος εἶναι μπροστά μας καί μᾶς ἀνήκει ὁλοκληρωτικά Ἔτσι περνοῦμε μιά ζωή ἐφησυχάζοντας πλησιάζουμε τό στόχο ποτέ ὅμως τόσο ὥστε νά ναι πραγματοποιήσιμος καί νομίζουμε ὅτι περπατοῦμε στόν σωστό δρόμο καί τά πράγματα βαίνουν καλῶς λίαν Τόσο πού παραλίγο νά τά πετυχαίναμε κιόλας ἄν δέν ἀναβάλλαμε διαρκῶς Βιώνοντας τή μετριότητα τοῦ δέν κάνω κάτι κακό παραλείπουμε δραματικά νά κάνουμε κάτι καλό κάτι πού θά μᾶς φέρει πιό κοντά στό στόχο μας στήν ποιοτική ἀναβάθμιση τῆς καθημερινότητας Β Κ Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/496-anablitikotita (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Σωτήρια ὑπέρβαση
  τῶν προσωπικῶν δικαιωμάτων γιά χάρη τοῦ ἄλλου χαρακτηρίζει τόν ἀλτρουϊστή Ἀντίθετα ἡ ὑπέρβαση τοῦ νόμου κάνει τόν παραβάτη τῶν ἁρμοδιοτήτων τόν θρασύ καί πολυπράγμονα κ ο κ Ἐχθροί καί φίλοι βέβαια χαίρονται νά συμμετέχουν στά εὐχάριστα Τό νά θέλεις ὅμως νά μοιραστεῖς τή στενοχώρια τοῦ ἄλλου εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπου πού ὑπερισχύει στήν ἀγάπη Αὐτή τήν ὑπέρβαση θαυμάζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης Καί ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ εἶναι γεμάτη ἀπό τέτοιες πνευματικές ὑπερβάσεις Μάλιστα ἡ περίοδος τῆς Μ Τεσσαρακοστῆς τήν ὁποία διανύουμε εἶναι ἡ κατεξοχήν περίοδος τῶν πνευματικῶν ὑπερβάσεων Μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τό νόημα καί τό στόχο τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί μᾶς καλεῖ σέ μία ἐπανεκκίνηση καί ἀνανέωση τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα Βασικά ὅλη ἡ πνευματική ζωή ἡ ζωή τῆς πίστεως εἶναι μία ὑπέρβαση Χωρίς νά ἀρνεῖσαι τήν παροῦσα ζωή τήν ὑπερβαίνεις γιά ν ἀγκαλιάσεις τή μέλλουσα σημειωτέον ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζεται μέλλων αἰών σέ ἀντίθεση πρός τόν παρόντα πού χαρακτηρίζει τήν ἀπνευμάτιστη πραγματικότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου Καί τό θαυμαστό εἶναι ὅτι δίνοντας προτεραιότητα στή μέλλουσα πραγματικότητα τοῦ Θεοῦ κερδίζεις καί ἀξιοποιεῖς καλύτερα τήν παροῦσα Ὑπερβαίνει ὁ πιστός τό προσωπικό του θέλημα γιά νά κάνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ Αὐτό ἀπαιτεῖ κατανίκηση τῶν παθῶν καταπάτηση τῶν ἐγωιστικῶν ὑλικῶν συμφερόντων μία διαδικασία καθόλου εὐχάριστη Κι ὅμως ὅταν κατορθώσει κανείς νά κάνει αὐτή τήν ὑπέρβαση ἀνακαλύπτει ὅτι τό πραγματικό του συμφέρον δέν εἶναι ἄλλο ἀπό αὐτό πού τοῦ ὑπαγορεύει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ Ἀναφέρω ἐνδεικτικά μόνο τό παράδειγμα τῆς νηστείας Μέσα στόν καταναλωτικό πυρετό τῆς ἐποχῆς μας φαίνεται σάν ἀνυπόφορη στέρηση καί ἀσφαλῶς θεωρεῖται δυσάρεστη ἐκ πρώτης ὄψεως Κι ὅμως σήμερα ἐπιβεβαιώνεται ἡ χρησιμότητα αὐτῆς τῆς πνευματικῆς ἄσκησης ὄχι μόνο ἀπό ἐκείνους πού τήν παραδέχονται ἀλλά καί ἀπό ἐκείνους πού τήν περιφρονοῦν μέν ἀλλά μιλοῦν γιά ἀνάγκη ἀποτοξίνωσης τοῦ ὀργανισμοῦ κτλ Νηστεία ἀληθινή εἶναι ἡ ἀποξένωση ἀπό τό κακό ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσας ἡ ἀποχή ἀπό τό θυμό ὁ χωρισμός ἀπό τίς ἐπιθυμίες τήν κατάκριση τό ψέμα καί τήν ψευδορκία διδάσκει ἡ Ἐκκλησία Προτείνει δηλαδή μία σειρά ὑπερβάσεων μέσα ἀπό τίς ὁποῖες ἀσκεῖται ὁ πιστός Ὅλες αὐτές οἱ πνευματικές ἀσκήσεις μοιάζουν σάν τό κοντάρι πάνω στό ὁποῖο στηρίζεται ὁ ἀθλητής στό ἅλμα ἐπί κοντῷ γιά νά ἐκτοξευθεῖ στήν ἐπιτυχία Γι αὐτό τήν ἀγαποῦν ἰδιαίτερα οἱ χριστιανοί τήν περιόδο τῆς Μ Τεσσαρακοστῆς Καλό ἀγώνα ἀδελφοί μου Καί μέ τή νίκη Στέργιος Σάκκος Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/497-sotiria-yperbasi (2016-04-26)
  Open archived version from archive •