archive-gr.com » GR » A » APOLYTROSIS.GR

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἅγ. Νεκτάριος καί Παπισμός Γ΄
  τῆς πίστεως ἐνήργησε ὡς ἑξῆς Διέταξε καί χάραξαν σέ δύο ἀσημένιες πλάκες στά Ἑλληνικά καί στά Λατινικά τό Σύμβολο τῆς πίστεως χωρίς τήν προσθήκη καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ Ἀπό κάτω συμπλήρωσε μάλιστα καί τόν λόγο τῆς ἀναγραφῆς τοῦ Συμβόλου Haec Leo posuit amore et cautela Orthodoxae fidei δηλ Ταύτην Λέων ἔθετο ἐξ ἀγάπης καί πρός περιφυλακήν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως Τίς πλάκες αὐτές τίς τοποθέτησε δεξιά καί ἀριστερά τῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πέτρου Πολύ ἀργότερα 1014 καί μέ τήν ἐπιμονή τοῦ αὐτοκράτορος Ἐρρίκου Β ἔγινε καί στήν Ρώμη ἀποδεκτή ἡ προσθήκη ἀπό τόν πάπα Βενέδικτο Η Τό 1098 μάλιστα σέ μία μικρή σύνοδο στήν Βάρνη μέ τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ πάπα ἀναθεματίσθηκαν ὅσοι ἀπορρίπτουν τήν προσθήκη στό Σύμβολο Ἡ παπική αὐτή ἀπόφαση ἀντιβαίνει πρός ὅλες τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων οἱ ὁποῖες ἀπαγορεύουν κάθε μεταβολή στό Σύμβολο Προσπάθειες ἐπανένωσης Μετά τό 1054 γίνονται συνεχεῖς προσπάθειες γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ σχίσματος Ἐντείνονται δέ ἰδιαίτερα ὅταν παρουσιάζονται στόν ὁρίζοντα ποικίλοι ἐχθροί πού ἀπειλοῦν τόν θρόνο τοῦ πάπα τίς κτήσεις τῶν δυτικῶν ἡγεμόνων ἤ ἀντίστοιχα τήν βυζαντινή αὐτοκρατορία Σέ ὅλες τίς εὐκαιρίες πού δόθηκαν γιά διαπραγματεύσεις μέ τήν Δύση τό πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καί γενικῶς ἡ Ἀνατολική Ἐκκλησία συμμετεῖχε μέ καλές διαθέσεις Ἀκόμη καί μετά τόν ἀφορισμό τοῦ Κηρουλαρίου οἱ σχέσεις μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης δέν διεκόπησαν Στήν ἀλληλογραφία τοῦ Κηρουλαρίου μέ τόν πατριάρχη Ἀντιοχείας Πέτρο ὑπάρχουν αὐθεντικές πληροφορίες γιά τίς τάσεις καί τίς διαθέσεις τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας Εἶναι χαρακτηριστική ἡ συμβουλή τοῦ Πέτρου Ἀντιοχείας πρός τόν πατριάρχη Κων πόλεως Καλόν γάρ πρός τό καλοθελές ὁρῶντας ἡμᾶς καί μᾶλλον ἔνθα μή Θεός ἤ πίστις τό κινδυνευόμενον νεύειν ἀεί πρός τό εἰρηνικόν τε καί φιλάδελφον ἀδελφοί γάρ καί ἡμῶν οὗτοι κἄν ἐξ ἀγροικίας ἤ ἀμαθίας συμβαίνῃ τούτοις πολλάκις ἐκπίπτειν τοῦ εἰκότος τῷ ἑαυτῶν στοιχοῦντας θελήματι καί μή τοσαύτην ἀκρίβειαν ἐπιζητεῖν ἐν βαρβάροις ἔθνεσιν ἥν αὐτοί περί λόγους ἀναστρεφόμενοι ἀπαιτούμεθα Αὐτά γιά τά δεύτερα ζητήματα Γιά τά κύρια ὅμως θέματα τῆς πίστεως ὁ Ἀντιοχείας συμφωνεῖ ἀπόλυτα μέ τήν στάση τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Γράφει χαρακτηριστικά Περί γάρ τῆς ἐν τῷ ἁγίῳ συμβόλῳ προσθήκης καί τοῦ μή κοινωνεῖν αὐτούς τῶν ἁγιασμάτων ἀπό γεγαμηκότος ἐγγάμου ἱερέως καλῶς καί θεοφιλῶς ἡ ἁγιωσύνη σου ἐνίσταται καί μή παύσαιτό ποτε περί τούτου ἐνισταμένη καί πείθουσα ἀπό τε τῶν ἁγίων γραφῶν καί τῶν ἀναγεγραμμένων εὐαγγελικῶν κηρυγμάτων μέχρις ἄν αὐτούς ἕξεις συντιθεμένους τῇ ἀληθείᾳ γιά νά καταλήξει παρακάτω Εἰ τήν ἐν τῷ ἁγίῳ συμβόλῳ προσθήκην διορθώσαιντο οὐδέν ἄν ἕτερον ἐπεζήτουν ἀδιάφορον καταλιπών σύν τοῖς ἄλλοις καί τό περί τῶν ἀζύμων ζήτημα ἵνα μή τό πᾶν ἐκζητήσαντες τό πᾶν ἀπολέσωμεν βλ σελ 69 72 Ἀκολούθησαν συζητήσεις καί προσπάθειες γιά τήν συνεννόηση μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν μέ βασικό θέμα τήν ἐκπόρευση τοῦ ἁγίου Πνεύματος Παρά τίς διαφορές οἱ σχέσεις παρέμεναν εἰρηνικές Στά μέσα ὅμως τοῦ 12ου αἰ οἱ παπικοί κατασκεύασαν τήν συλλογή τῶν ἐκκλησιαστικῶν νόμων ἕνα συνονθύλευμα κανόνων ἀπό ἀμφιβαλλόμενα καί ψευδῆ κείμενα Μετά τά ψευδοκλημέντεια καί τά ψευδοϊσιδώρεια κατασκευάσματα αὐτό τό ἐγχείρημα εἶναι τό τρίτον πλῆγμα τό κατενεχθέν κατά τῆς ἑνότητος καί τοῦ συνδέσμου τῶν δύο ἐκκλησιῶν ἐπισημαίνει ὁ ἅγιος Νεκτάριος βλ σελ 92 Τό

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/63-agios-nektrarios-kai-papismos-c (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἅγ. Νεκτάριος καί Παπισμός Β΄
  ὑπέμειναν τά αἴσχη Ἀπό τόν Μέγα Φώτιο μέχρι τήν ἄνοδο τοῦ Μιχαήλ Κηρουλαρίου στόν πατριαρχικό θρόνο 1043 150 ὁλόκληρα χρόνια ἡ ἠθική κατάπτωση τῶν παπῶν δέν τούς ἐπέτρεπε νά ἔχουν ἀλαζονικές ἀπαιτήσεις ἤ νά δημιουργοῦν προβλήματα στή σχέση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν Ἀναζωπύρωση ἐντάσεων Ἀκολουθώντας τήν ἐκτίμηση τοῦ Παπαρρηγόπουλου ὁ ἅγιος Νεκτάριος παρουσιάζει ὡς ἀφορμή γιά τήν ἔναρξη τῶν νέων ἐντάσεων μία ἐπιστολή τήν ὁποία συνέταξαν καί ἀπέστειλαν τό 1053 ὁ πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος καί ὁ ἐπίσκοπος Ἀχρίδος πρός τόν ἐπίσκοπο Τράνης Ἡ ἐπισκοπή αὐτή ἀρχικά ἀνῆκε στήν Δύση ἀλλά ἀπό τό 970 μεταβιβάστηκε στήν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Σκοπός τῆς ἐπιστολῆς ἦταν ὁ ἔλεγχος τοῦ παραλήπτη ἐπισκόπου γιά τά ἄζυμα τό πνικτόν τήν νηστεία τοῦ Σαββάτου καί ἄλλα λειτουργικά ἔθιμα τά ὁποῖα τηροῦσε κατά τήν παράδοση τῶν παπῶν Οἱ δυτικοί οἱ ὁποῖοι πληροφορήθηκαν τό περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς προσβλήθηκαν ἀπό τά γραφόμενα γιά τά ἔθιμά τους Ὁ ἴδιος ὁ πάπας Λέων Θ ἀπάντησε ἐξοργισμένος κατηγορώντας μέ τήν σειρά του τούς ἀνατολικούς γιά αἱρέσεις καί πλάνες Στίς ἐπιστολές πού ἀκολούθησαν ἐκ μέρους τοῦ πατριάρχη καί τοῦ αὐτοκράτορα κυριάρχησε ἕνα ἤπιο πνεῦμα Ὁ πάπας ὅμως ἔστειλε στήν Κων πολη νέες ἐπιστολές καί τρεῖς ἐκπροσώπους του βλ σελ 18 21 Τό σχίσμα τοῦ 1054 Ὁ καρδινάλιος Οὐμβέρτος ἐπικεφαλῆς τῆς παπικῆς ἀντιπροσωπείας ἔχοντας φιλεριστικές τάσεις ὅταν ἔφθασε στήν Κων πολη συνέταξε καί δημοσίευσε ὑβριστικά κείμενα κατά τοῦ πατριάρχη καί τοῦ μοναχοῦ Νικήτα Στηθάτου Ὡς ἀπάντηση σ αὐτήν τήν πρόκληση ὁ αὐτοκράτορας ὑποχρέωσε τόν Στηθάτο νά ἀποδοκιμάσει ἐπισήμως ὅσα εἶχε γράψει κατά τῶν ἀζύμων Ὁ δέ πατριάρχης Μιχαήλ ἐπέμεινε στήν ἄποψη ὅτι γιά τίς κατηγορίες συκοφαντίες καί τίς διαφορές τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἔπρεπε νά ἀποφανθεῖ ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα Ἀλλά ἡ μετριοπαθής αὐτή στάση δέν ἔφερε τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα Οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ πάπα σύμφωνα μέ τόν Παπαρρηγόπουλο ἐξ ἀρχῆς ἐφάνη ὅτι δέν εἶχον ἔλθει εἰς Κων πολιν εἰμή ἵνα προξενήσωσι σκάνδαλα Ἔτσι φθάνουμε στήν ἀποφράδα μέρα τῆς 16ης Ἰουλίου 1054 Ἐνῶ ὁ πατριάρχης τελοῦσε τήν θεία Λειτουργία στόν ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ὁ Οὐμβέρτος καί οἱ περί αὐτόν μπῆκαν μέ πομπώδη τρόπο στόν ναό Τόν διέσχισαν μέ ἀπρέπεια καί ἰταμή ἀσέβεια στό μυστήριο πού τελοῦνταν καί φθάνοντας στήν ἁγία Τράπεζα κατέθεσαν τόν ἀφορισμό τοῦ πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλαρίου Θαυμάζει ὁ Παπαρρηγόπουλος Ὁπόση ἦτο ἡ ἀνοχή καί ἡ μετριοπάθεια τῶν ἡμετέρων οὐδέποτε ἀπεδείχθη λαμπρότερον ἤ κατά τήν φοβεράν ἐκείνην στιγμήν καθ ἥν ἕν νεῦμα τοῦ πατριάρχου ἠδύνατο νά ἐπαγάγῃ δεινήν τῆς κακουργίας τιμωρίαν Κι ἐνῶ ὁ αὐτοκράτορας καί ὁ πατριάρχης ἐξάντλησαν κάθε τρόπο συνδιαλλαγῆς μέ τούς ταραξίες ὁ λαός τῆς Κων λεως ἐξοργιζόταν μέρα μέ τήν ἡμέρα ὅλο καί περισσότερο Ὁ αὐτοκράτορας ἀναγκάστηκε νά προτρέψει τούς παπικούς νά φύγουν τό γρηγορότερο ἀπό τήν Πόλη Παραταῦτα δέν πρόλαβε τήν ἐξέγερση τοῦ λαοῦ ἡ ὁποία πολύ δύσκολα κατευνάστηκε Ἀξιοθαύμαστη εἶναι καί ἡ περαιτέρω στάση τοῦ Μιχαήλ Κηρουλαρίου ὁ ὁποῖος σέ σχετική ἐπιστολή του στόν πάπα δέν δίνει καμία λαβή γιά τήν συνέχιση τῆς ἐχθρότητας Θεωρεῖ μάλιστα τό περιστατικό ὑποκινούμενο ἀπό πολιτικούς παράγοντες ξένους πρός τήν παπική ἕδρα πού ἐπηρέαζαν τίς κινήσεις τοῦ καρδινάλιου Οὐμβέρτου Ἤπια καί διαλλακτική ὑπῆρξε ἡ

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/62-agios-nektrarios-kai-papismos-b (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἀγωνία, ὄχι φοβία
  πού μᾶς ἀποκαλύπτει τόν ἀληθινό Θεό καί μᾶς διδάσκει τόν τρόπο τῆς σωτηρίας παρουσιάζει ἐπίσης τό πρόσωπο τοῦ σατανᾶ καί ἀποκαλύπτει τίς μεθοδεῖες του ἐναντίον τῆς ψυχῆς μας Ἐκείνους πού συνειδητά ἐντάσσονται στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ὑποτάσσονται στό δικό Του θέλημα δέν μπορεῖ νά τούς πειράξει σέ τίποτε ὁ σατανᾶς Ἔχει ὅμως τήν δυνατότητα νά ἐμπνέει καί νά κατευθύνει ἀπόλυτα ἐκείνους πού τοῦ παραδίδουν τόν ἑαυτό τους Τούς διαποτίζει μάλιστα μέ τήν σατανική του δύναμη καί τούς μεταχειρίζεται ὡς ὄργανά του στό ἀπαίσιο ἔργο του Αὐτοί εἶναι οἱ ἀντίχριστοι Κατεξοχήν δέ ἀντίχριστος ὀνομάζεται τό πρόσωπο στό ὁποῖο ἡ ταύτιση καί ἡ συνεργασία μέ τόν σατανᾶ θά φθάσει στόν τέλειο δυνατό βαθμό Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος γράφει χαρακτηριστικά Τίς ὁ ἀντίχριστος ἐστιν Ἆρα ὁ σατανᾶς Οὐδαμῶς ἀλλ ἄνθρωπός τις πᾶσαν αὐτοῦ δεχόμενος τήν ἐνέργειαν Ὁ ἀντίχριστος θά εἶναι κάποιος ἄνθρωπος πού θά ἐνεργεῖται ἀπόλυτα ἀπό τόν σατανᾶ Πότε θά ἐμφανισθεῖ στόν κόσμο Πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου τῆς ὁποίας τήν φανέρωση δέν γνωρίζει κανείς βλ Πρξ 1 7 Δέν εἶναι τῆς ὥρας οὔτε ὁ περιορισμένος χῶρος ἑνός ἄρθρου ἐπιτρέπει νά ἀναπτύξω τό θέμα αὐτό Ἄλλωστε ἔχουν γραφεῖ πολλά καί εἶναι γνωστή ἡ σχετική διδασκαλία τῆς ἁγίας Γραφῆς ὅπως τήν ἀποδίδουν οἱ ἅγιοι πατέρες καί τήν βιώνει ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας Ἐδῶ θά ἀρκεσθῶ σέ μία πρακτική παρατήρηση Σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες τῆς ἁγίας Γραφῆς ὁ Κύριος θά ξαναέρθει γιά νά κρίνει τόν κόσμο Ὁ ἐρχομός του θά γίνει ξαφνικά σέ ὥρα ἄγνωστη Αὐτό μᾶς ὑποχρεώνει νά τόν περιμένουμε κάθε στιγμή Τήν ἀναμονή μάλιστα ἐπιτείνουν τά σημεῖα τῶν καιρῶν ἕνα ἀπό τά ὁποῖα εἶναι καί ἡ ἔλευση τοῦ ἀντιχρίστου Ὁ Κύριος παραγγέλλει νά παρακολουθοῦμε τά σημεῖα τῶν καιρῶν καί νά τά διακρίνουμε ὥστε νά προσευχόμαστε μέ ἀγωνία καί νά εἴμαστε ἄγρυπνοι τήν ὥρα τῆς κρίσεως Ἔτσι προετοιμαζόμαστε καί καλλιεργούμαστε πνευματικά ὥστε κι ἄν δέν συντελεσθεῖ ἡ Δευτέρα Παρουσία κατά τήν ἐπίγεια ζωή μας ὁ θάνατος νά μᾶς βρεῖ ἕτοιμους Μέ αὐτή τήν νοοτροπία ὁ πιστός ἔχει πάντοτε ἐνδιαφέρον καί ἀγωνία γιά τά θέματα πού προκύπτουν σχετικά μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ ἀντιχρίστου Δέν ἀδιαφορεῖ π χ γιά τίς περιβόητες ἠλεκτρονικές ταυτότητες τόν γραμμικό κώδικα bar code τό Α Μ Κ Α καί τά παρόμοια γιά τά ὁποῖα τόσος θόρυβος γίνεται σήμερα ἀλλά οὔτε παρασύρεται ἀπό τούς ἐπιτηδείους Γιά ὅλα αὐτά ὅπως καί ἄλλοτε τό ἔχω πεῖ θά περιμένουμε νά ἀποφανθοῦν οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες καί νά ἀποφασίσουν οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Δέν μπορεῖ νά ἀποφαίνεται ὁ πᾶσα ἕνας νά καθορίζει καί νά προσδιορίζει τόν χρόνο ἐλεύσεως τοῦ ἀντιχρίστου καί νά ἐντέλλεται στούς χριστιανούς πολεμική ἤ ἀντίδραση ἡ ὁποία τούς ἀποδεικνύει φαιδρούς στά μάτια τοῦ κόσμου τούς ἀποχαυνώνει πνευματικά καί τελικά τούς ἀπο προσανατολίζει τούς ὁδηγεῖ ἐκτός σωτηρίας Σήμερα γιά παράδειγμα θέμα μεῖζον γιά τήν πίστη μας εἶναι ὁ οἰκουμενισμός Κατά τήν ἐκτίμηση μεγάλων συγχρόνων πνευματικῶν πατέρων ὅπως εἶναι ὁ μακαριστός π Ἰουστῖνος Πόποβιτς ὁ γέροντας ἐπίσκοπος π Αὐγουστῖνος Καντιώτης κ ἄ χαρακτηρίζεται παναίρεση καί θεωρεῖται ὡς τό πιό ἐπικίνδυνο πρόσωπο τοῦ συγχρόνου ἀντιχρίστου Κι εἶναι στ ἀλήθεια τραγικό ὅταν

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/60-agonia-oxi-fobia (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἡ μόνη ἐλπίδα
  οἱ ὀρθόδοξοι τῆς Οὐκρανίας πού πρόβαλαν ἀντίσταση στίς πιέσεις τῶν οὐνιτῶν γι αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο θρήνησαν τήν ἁρπαγή πολλῶν ναῶν καί τήν κακοποίηση πολλῶν πιστῶν Η οὐνία παρεισφρύει ὕπουλα Η Ορθοδοξία φανερά καί ἁπλά καταθέτει τή μαρτυρία της στόν σύγχρονο κόσμο Ηδη στό ἐξωτερικό ὅπου ὑπάρχουν κοινότητες ὀρθοδόξων ἀποτελοῦν μία ζωντανή μαρτυρία τοῦ αὐθεντικοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἕναν πόλο ἕλξεως γιά τίς καλοπροαίρετες ψυχές πού βρέθηκαν στήν πλάνη τῆς παπικῆς ἤ προτεσταντικῆς αἱρέσεως Καί δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφουν στήν Ορθοδοξία γιά νά βροῦν ἐκεῖ αὐτό πού μάταια ἀναζήτησαν στίς λεγόμενες χριστιανικές ὁμολογίες Εἶναι ἄπρεπο ἀνέντιμο καί ἐγκληματικό νά ἀρνούμαστε σ αὐτούς τούς ἀνθρώπους τήν πρόσβαση στήν Ορθόδοξη πίστη μέ τή δικαιολογία ὅτι τάχα καί οἱ ἄλλες ὁμολογίες καλές εἶναι τόν ἴδιο Χριστό πιστεύουν κτλ Ενας εἶναι ὁ Χριστός μία καί ἡ σώζουσα πίστη Δέν σώζει οὔτε ὁ παπικός ὀρθολογισμός οὔτε ἡ προτεσταντική ἐλευθεριότητα Αξίζει νά θυμηθοῦμε ἐδῶ αὐτό πού εἶχε γράψει πρίν μερικές δεκαετίες ὁ ἀείμνηστος π Ιουστίνος Πόποβιτς Χωρίς τήν ἀποστολικήν καί ἁγιοπατερικήν ὁδόν χωρίς τήν ἀποστολικήν καί ἁγιοπατερικήν ἀκολούθησιν ὄπισθεν τοῦ μόνου ἀληθινοῦ καί ἀειζώου Θεοῦ τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά καταποντισθῇ εἰς τήν νεκράν θάλασσαν τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτισμένης εἰδωλολατρίας καί ἀντί τοῦ Ζῶντος καί Αληθινοῦ Θεοῦ θά λατρεύσῃ τά ψευδοείδωλα τοῦ αἰῶνος τούτου εἰς τά ὁποῖα δέν ὑπάρχει σωτηρία οὔτε ἀνάστασις οὔτε θέωσις διά τό θλιμμένον ὄν τό ὀνομαζόμενον ἄνθρωπος Ορθόδοξος Εκκλησία καί Οἰκουμενισμός σελ 252 Η σημερινή κατάσταση τοῦ λεγομένου δυτικοῦ χριστιανικοῦ κόσμου ἐπαληθεύει θλιβερά τήν πρόβλεψη τοῦ ἁγίου ἐκείνου ἀνθρώπου Η θρησκευτική πλάνη τῆς Δύσης ὁδήγησε σέ ἀδιέξοδα ἀπελπισίας Οἱ πυκνές αὐτοκτονίες ἡ ἀπαξίωση τῆς ζωῆς μέ τήν ἀχαλίνωτη ροπή σέ κάθε εἴδους κατάχρηση τά ναρκωτικά ἀλλά καί ἡ στροφή πολλῶν εὐρωπαίων χριστιανῶν στίς ἀποκρυφιστικές ἀνατολικές θρησκεῖες καί σ αὐτόν τό Μουσουλμανισμό εἶναι νομίζω ἕνας σοβαρός δείκτης Εἶναι βέβαια γεγονός ὅτι ἡ ραγδαία ἐπίδραση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ κατέστησε συνηθισμένα καί ἐδῶ στήν πατρίδα μας ἔκτροπα αὐτοῦ τοῦ εἴδους Μπορεῖτε ὅμως νά φαντασθεῖτε πόσο αὐτά θά αὐξηθοῦν ὅταν ἡ Ορθοδοξία παραιτηθεῖ ἀπό τήν ἀλήθεια καί ταυτισθεῖ μέ τίς δυτικές αἱρετικές θέσεις Η προχωρημένη κοινωνική ἀποσύνθεση εἶναι ἀδιάψευστος μάρτυρας τῆς πνευματικῆς χρεωκοπίας τῆς Δύσεως Η νομιμοποίηση τῶν γάμων μεταξύ ὁμοφυλοφίλων ἡ ἱεροσύνη τῶν γυναικῶν καί τόσες ἄλλες παρεκτροπές ἔχουν ὁδηγήσει πολλούς στήν ἀηδία καί ἀπομάκρυνση ἀπό τόν δυτικό χριστιανισμό Εἶναι ἐνδεικτικό τό γεγονός ὅτι στό Λονδίνο καί σέ ἄλλες μεγάλες πόλεις τῆς Αγγλίας ἐδῶ καί δεκαετίες ἔχει ἀρχίσει τό ξεπούλημα τῶν ναῶν Από ἄμεση πηγή καί προσωπική ἐμπειρία γνωρίζω ὅτι στήν Αγγλία τό 1982 περίπου 2 000 ναοί εἶχαν ξεπουληθεῖ σέ διάφορες ἐπιχειρήσεις καί καταστήματα Παρόμοιες πωλήσεις ἔκαναν καί οἱ παπικοί στή Γερμανία καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης ὅπως καί στήν Αμερική Τί δείχνουν ὅλα αὐτά Δείχνουν ὅτι δέν μᾶς χρειάζεται νέα ἐκκλησία ἀλλά ρίζωμα στήν πρώτη καί αἰώνια Εκκλησία στήν Ορθοδοξία Εἶναι δέ ἐνθαρρυντικό τό γεγονός ὅτι παρ ὅλες τίς ἐλλείψεις τῶν ὀρθοδόξων ἡ Ορθοδοξία σήμερα κτίζει ναούς καί ἐπανδρώνει μοναστήρια Προτεστάντες καί Ρωμαιοκαθολικοί γράφει ὁ πρώην προτεστάντης ͺἶὰὃὂ ὣὴ ὰὸὺὺὸἶ ὡς ἄτομα πρέπει νά

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/59-i-moni-elpida (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία!
  10 Συχνά τά μικρά καί ἀσήμαντα ὁδηγοῦν σέ μέγιστες κακοδοξίες καί πλάνες Η ἐπιμονή π χ τῶν ἰουδαϊζόντων νά τηρήσουν τήν περιτομή τούς ὁδήγησε στήν αἱρετική δοξασία ὅτι δέν ἀρκεῖ τό αἷμα τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ γιά τή λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου Αὐτό κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο συνιστᾶ ἕτερον εὐαγγέλιον Γα 1 6 Παρόμοια οἱ παπικοί στήν παράδοση τῆς Εκκλησίας πρόσθεσαν τή ρωμαϊκή παράδοση γιά νά ὑποστηρίξουν τίς πλάνες τους Ετσι δημιούργησαν ἕτερον εὐαγγέλιον καί ἑτέραν ἐκκλησίαν Πιστό στήν εὐαγγελική γραμμή τό ἱερό Πηδάλιον τῆς Εκκλησίας θεσπίζει ὅτι τό ἐπί δόγμασιν εἴτε μικροῖς εἴτε μεγάλοις ἁμαρτάνειν ταὐτόν ἐστι ἐξ ἀμφοτέρων γάρ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἀθετεῖται ἅγ Ταράσιος Δέν ὑπάρχουν μικρά καί ἀσήμαντα δόγματα ὅλα εἶναι σημαντικά καί ὀφείλουμε νά τά σεβόμαστε καί νά τά διατηροῦμε μέ εὐλάβεια ὅπως ἔκαναν οἱ ἅγιοι πατέρες μας Δόγμα καί ζωή Η οὐσιώδης διαφορά τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τά διάφορα συστήματα τῶν λεγομένων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί τῶν ποικίλων ἠθικοδιδασκαλιῶν εἶναι ὅτι ἡ ζωή τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ θεμελιώνεται στά δόγματα τῆς πίστεως Δέν στηρίζεται στόν ἐνάρετο βίο καί στίς καλές πράξεις τίς ὁποῖες καλλιεργοῦν ὅλες οἱ ὁμολογίες καί θρησκεῖες διότι ἐκεῖνα παραμερίζουν τόν Χριστό καί καθιστοῦν ἀχρείαστη καί ἄχρηστη τήν ἐνανθρώπηση καί ὅλο τό ἀπολυτρωτικό ἔργο του Ο ἐνάρετος βίος τό ἅγιο ἦθος ἔχει ἀξία μόνον ὡς πρακτική ἔκφραση τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος Μέ ἐπισημότητα καί λαμπρότητα τό διακηρύττει ὁ ἐπουράνιος Πατήρ στό ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα δόγμα αὐτοῦ ἀκούετε ἦθος Μθ 17 5 Μρ 9 7 Λκ 9 35 Δέν ἔχουμε τήν ἴδια ρίζα Πολύ κακῶς λοιπόν υἱοθετεῖται ἀπό μερικούς ἡ οἰκουμενιστική θεωρία τῶν πολλῶν κλάδων τοῦ Χριστιανισμοῦ 315 ἔχουν ὀνοματίσει ὅσες οἱ ὁμολογίες πού συμμετέχουν στό λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν Δέν μπορεῖ ἡ Ορθοδοξία νά δεχθεῖ ὅτι βρίσκεται πάνω στήν ἴδια ρίζα μαζί μέ ὅλους αὐτούς ἔστω κι ἄν ἀναγνωρίζεται ὡς τό καλύτερο κλαδί Οχι Διότι μία ρίζα σημαίνει ἁγία Τριάδα ὁμοούσια καί ἀχώριστη σημαίνει Ιησοῦν Χριστόν Θεόν τε καί ἄνθρωπον μυστήρια ὁμολογημένα ἀποστολική διαδοχή καί ἀρχέγονη παράδοση κεφάλαια πίστεως καί ζωῆς πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἀγνοοῦν καί διαστρεβλώνουν οἱ διάφοροι κλάδοι τοῦ Χριστιανισμοῦ Δέν τρέφονται ὅλοι αὐτοί ἀπό τήν ἴδια ρίζα διότι μόνοι τους ἀποσχίσθηκαν καί ξεκόπηκαν ἀπό τόν κορμό Οἱ τῆς Χριστοῦ ἐκκλησίας γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ὅλοι τῆς ἀληθείας εἰσί καί οἱ μή τῆς ἀληθείας ὄντες καθάπαξ οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ Εκκλησίας εἰσίν Εἶναι ἐκτός ἀληθείας οἱ ἐκτός τῆς Ορθοδοξίας Γι αὐτό τό ἅγιο Εὐαγγέλιο ἀπαγορεύει κάθε σχέση μαζί τους Ο ἴδιος ὁ Κύριος συνιστᾶ νά φυλαγόμαστε ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν Μθ 7 15 ἐνῶ ὁ ἀπόστολος Ιωάννης ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης διδάσκει μή λαμβάνετε αὐτόν τόν αἱρετικό εἰς οἰκίαν καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε Β Ιω 10 Ακολουθώντας τήν εὐαγγελική γραμμή οἱ ἱεροί Κανόνες οἱ ὁποῖοι κατά τό Πηδάλιον ὑπέρ τούς βασιλικούς νόμους ἰσχύουσιν μέ αὐστηρότητα ἀπαγορεύουν τή συμπροσευχή καί ὁποιαδήποτε ἄλλη λειτουργική κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς βλ Καν ΞΕ τῶν ἁγίων ἀποστόλων Θ ΛΓ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου τονίζοντας ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικῶν εὐλογίας λαμβάνειν αἵτινές εἰσιν ἀλογίαι μᾶλλον ἤ

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/57-mia-einai-i-ekklisia (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Νέα ἐκκλησία = Οὐνία
  ἐσκοτισμένοι τῇ πλάνῃ Ζιγαβηνός Γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους ὄχι μόνο οἱ προτεστάντες ἀλλά καί οἱ παπικοί εἶναι αἱρετικοί παρ ὅλα τά καλά χριστιανικά στοιχεῖα πού μπορεῖ νά ἔχουν Σαφής εἶναι ἡ καταδικαστική ἀπόφαση τοῦ ἁγίου Πνεύματος ὅστις γάρ ὅλον τόν νόμον τηρήσῃ πταίσῃ δέ ἐν ἑνί γέγονε πάντων ἔνοχος Ια 2 10 Οταν λοιπόν οἱ οἰκουμενιστές σπεύδουν νά παρουσιάσουν τήν Ορθοδοξία ὡς ἑταῖρο τοῦ παπισμοῦ διαπράττουν πολλαπλό σφάλμα Εναντι τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν ἱερῶν κανόνων πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτό τά ὁποῖα οἱ οἰκουμενιστές παραθεωροῦν καί καταπατοῦν ἔναντι τοῦ κόσμου ἀπό τόν ὁποῖο στεροῦν τήν ἐλπίδα δίνοντας τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ Ορθοδοξία ταυτίζεται μέ τίς ἤδη ἀποτυχημένες δυτικές χριστιανικές ὁμολογίες ἔναντι τοῦ Ορθοδόξου ποιμνίου τό ὁποῖο σκανδαλίζουν ἔναντι τῶν ἴδιων τῶν παπικῶν τούς ὁποίους ἐξαπατοῦν ὅτι δῆθεν δέν διαφέρουμε σέ τίποτε εἴμαστε τό ἴδιο ἀφοῦ ὡς μή ὤφειλε τούς ὀνομάζουμε ἀδελφή ἐκκλησία Κι ὅμως εἶναι σαφές ὅτι ὄχι μόνο δέν εἴμαστε ἴδιοι ἀλλά εἴμαστε ἀντίπαλοι ἐφόσον οἱ αἱρετικοί παραμένοντας στήν πλάνη τους παρουσιάζουν στόν κόσμο ἕναν ἄλλο Χριστό ἕνα ἕτερον εὐαγγέλιον Γα 1 6 Αξίζει νά θυμηθοῦμε ἐδῶ τή διπλή πρακτική τοῦ ἀντιχρίστου Επιχειρεῖ ὄχι μόνο νά ἐπιβληθεῖ μέ τή δυναμική μορφή τοῦ θηρίου ἀλλά καί νά ὑποκαταστήσει τόν Χριστό μέ τήν ὕπουλη μορφή τοῦ ἀρνίου βλ Απ 13 Η Ορθοδοξία εἶναι ἀνεπιθύμητη στή νέα ἐποχή Αὐτή θέλει μία ἐκκλησία οἰκουμενιστική δηλαδή ἕνα συνονθύλευμα ὅλων τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί αἱρέσεων καί γιατί ὄχι ὅλων τῶν θρησκειῶν πού ὁμολογοῦν ἕναν Θεό εἴτε αὐτός λέγεται Τριαδικός εἴτε Αλλάχ εἴτε ὁτιδήποτε ἄλλο Πρόσφατα ἀκούσθηκαν καί μάλιστα ἀπό ἐπίσημα χείλη ἀπόψεις ὅπως Κατά βάθος μία ἐκκλησία ἤ ἕνα τέμενος ἀποβλέπουν στήν ἴδια πνευματική καταξίωση τοῦ ἀνθρώπου Ακόμη ὅτι Ρωμαιοκαθολικοί δηλαδή παπικοί καί Ορθόδοξοι Προτεστάνται καί Εβραῖοι Μουσουλμάνοι καί Ινδοί Βουδισταί καί Κομφουκιανοί θά πρέπει νά συντελέσωμε ὅλοι μας στήν προώθηση τῶν πνευματικῶν ἀρχῶν τοῦ οἰκουμενισμοῦ τῆς ἀδελφωσύνης καί τῆς εἰρήνης Τοῦτο ὅμως θά μπορέσει νά γίνει μόνον ἐάν εἴμεθα ἡνωμένοι ἐν τῷ πνεύματι τοῦ ἑνός Θεοῦ Εξαφανίζοντας τίς διαφορές μεταξύ ὁμολογιῶν καί θρησκειῶν αὐτή ἡ οἰκουμενιστική ἀδελφοσύνη καί εἰρήνη θέτει ἐκτός ζωῆς καί ἐνδιαφέροντος τόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιο ἀπωθεῖ στά ἀζήτητα τή μία ἀληθινή Εκκλησία Ο διακαής πόθος καί καημός τῶν οἰκουμενιστῶν εἶναι ἡ ἕνωση πού συμπίπτει ἄλλωστε καί μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου ὁ ὁποῖος λίγο πρίν ἀπό τή Γεθσημανῆ δέεται γιά τούς μαθητές του ἵνα ὦσιν ἕν Ιω 17 11 Τό πράγμα φαίνεται δελεαστικό ἐκ πρώτης ὄψεως τουλάχιστον Τί καλύτερο ἀπό τήν ἑνότητα καί τήν ἀγάπη τῶν πάντων καί μάλιστα ὅταν δέν παραθεωρεῖται ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ καθενός Οπως π χ στό ἴδιο τραπέζι ὁ καθένας τρώει ὅ τι τοῦ ἐπιτρέπει ἡ ὑγεία του καί τοῦ ὑπαγορεύει ἡ ὄρεξή του ἄλλος ψητό ἄλλος τηγανητό ἄλλος βραστό χωρίς αὐτό νά ψυχραίνει τίς σχέσεις μεταξύ τῶν συνδαιτημόνων ἀλλά ὅλοι εἶναι φίλοι καί ἀγαπημένοι ἔτσι καί στό θέμα τῆς πίστεως ὁ καθένας διατηρεῖ τίς δικές του θέσεις χωρίς φανατισμούς καί μισαλλοδοξίες Απότοκη αὐτῆς τῆς νοοτροπίας εἶναι ἡ συμφωνία στήν ὁποία κατέληξαν τό 1993 στό Balamand τοῦ Λιβάνου οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ὀρθοδόξων

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/56-nea-ekklisia-ounia (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἕνωση ἤ ὑποταγή;
  στίς συναντήσεις τόσο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅσο καί τοῦ Βατικανοῦ ἔγινε ἀναφορά στήν ἀνανέωση τοῦ ἀπό καιρό παγωμένου θεολογικοῦ διαλόγου Ορθοδοξίας καί Παπισμοῦ καί ἐκφράσθηκε ἡ λαχτάρα γιά τή μετοχή στό κοινό ποτήριο τοῦ Μυστηρίου Εξάλλου ὁ σημερινός πάπας φέρεται ὡς καλός γνώστης καί θαυμαστής τῆς Ορθοδοξίας Αλλά σέ τί τάχα μᾶς ὠφελεῖ αὐτό Μήπως δήλωσε παραίτηση ἀπό τό παπικό πρωτεῖο Μήπως ἀποκήρυξε τό ἐπάρατο filioque ἤ κάποια ἀπό τίς ἄλλες δογματικές πλάνες τοῦ παπισμοῦ Μήπως ἀποδοκίμασε τήν πολυκακούργα Οὐνία καί τό πλῆθος τῶν ἐγκλημάτων τοῦ παπισμοῦ εἰς βάρος τῆς Ορθοδοξίας Μήπως ὑποσχέθηκε πώς δέν θά ἐπαναληφθοῦν Απλῶς εὐχήθηκε γιά τήν ἕνωση γενικά καί ἀόριστα ἤ μᾶλλον πολύ συγκεκριμένα ὅταν μιλᾶ γιά ἕνωση ὁ παπικός Οἰκουμενισμός ἐννοεῖ τήν ὑποταγή τῆς Ορθοδοξίας στήν ἐξουσία τοῦ πάπα Εἶναι γνωστή ἀπό παλιά αὐτή ἡ νοοτροπία τοῦ παπισμοῦ Τό θλιβερό εἶναι ὅτι στίς μέρες μας δυστυχῶς βρίσκει ὄχι λίγους ὑποστηρικτές καί μεταξύ τῶν ὀρθοδόξων θεολόγων καί ἱεραρχῶν Βέβαια ἡ ἐπιστροφή τῶν πλανεμένων στήν ἀλήθεια τῆς ὀρθοδόξου πίστεως εἶναι ὁ πόθος καί ὁ πόνος ὅλων μας Οἱ προσπάθειες γιά προσέγγιση ἔχουν ξεκινήσει ἐδῶ καί δέκα αἰῶνες Πολλές φορές ὅμως ναυάγησε ὁ περιβόητος διάλογος διότι ἀπό πλευρᾶς τῶν παπικῶν ἐκδηλώθηκαν τάσεις παραγκωνισμοῦ τῆς ἀλήθειας ἐν ὀνόματι τῆς ἀγάπης Σωστά εἶχε διακηρύξει ὁ μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Χριστόδουλος στό Χαλέπι τό 2003 Ο διάλογος τῆς ἀγάπης διευκολύνει στό νά ὑπάρχει καταλλαγή μέ τούς ρωμαιοκαθολικούς ἐν παπικούς ἀλλά δέν συμβάλλει στήν ἐπί τῆς οὐσίας ἑνότητα καί ἐπί πλέον δρᾶ ἀρνητικά διότι ὁδηγεῖ στήν περιθωριοποίηση τῶν ἐκκλησιολογικῶν θεολογικῶν καί δογματικῶν διαφορῶν Μόνον ἡ ἄρση τῶν διαφορῶν αὐτῶν μπορεῖ νά ὁδηγήσει τόν διάλογο σέ ἀγαθά ἀποτελέσματα Ωστόσο χωρίς νά συντελεσθεῖ καμία ἄρση τῶν δογματικῶν διαφορῶν σπεύδουμε νά ἀγκαλιάσουμε τόν πάπα σάν νά θέλουμε νά ἐνισχύσουμε τήν ἰδέα του ὅτι εἶναι ὁ θρησκευτικός πλανητάρχης Μήπως θαμπωθήκαμε ἀπό τήν ἀγαπολογία καί ὡραιολογία τῶν παπικῶν καί λησμονοῦμε τήν ἀλήθεια Αλλά ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος π Γεώργιος Φλωρόφσκι οἱ διάλογοι μέ τό Βατικανό ὀφείλουν νά μεταφέρουν τήν ἀλήθεια τῆς Ορθοδοξίας διαφορετικά δέν ἔχουν λόγο διενεργείας Δέν εἶναι τῆς ὥρας μία διεξοδική ἀναφορά στήν ἱστορία πού μαρτυρεῖ ἀκαταγώνιστα ὅτι ἡ παπική ἀγάπη ἐξαντλεῖται στά λόγια ἐνῶ στήν οὐσία ἐπιζητεῖ τήν κυριαρχία Παραπέμπω στή δίτομη Μελέτη ἱστορική περί τῶν αἰτίων τοῦ σχίσματος τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Εκεῖ θά δεῖ ὁ ἀναγνώστης ὅτι οἱ πρῶτες ἀπόπειρες τῶν παπῶν γιά τήν ἐξάσκηση ἡγεμονικῆς ἐξουσίας στήν Εκκλησία ἐκδηλώνονται ἤδη ἀπό τόν 2ο μ Χ αἰώνα ὅταν ὁ πάπας Βίκτωρ ἀφόριζε ὅλους ὅσοι διαφωνοῦσαν μαζί του Μετά τήν ἀπόσχισή του ἀπό τήν Ορθοδοξία ὁ παπισμός ζητᾶ στήριγμα στό ξίφος τῆς πολιτικοστρατιωτικῆς δυνάμεως Τά ἀλλεπάλληλα στίφη τῶν σταυροφόρων καί μάλιστα τῆς τετάρτης σταυροφορίας 1204 μ Χ πού ἦρθαν μέ τό πρόσχημα νά ἐλευθερώσουν τούς ἁγίους τόπους ἤθελαν νά ἐπιβάλουν δυναμικά τήν παπική ἐξουσία στήν ὀρθόδοξη Ανατολή Πόσο γελάσθηκαν Η προσπάθεια στή Φερράρα Φλωρεντία τίς παραμονές τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Τούρκους ἀπέτυχε Μέσα στόν γενικό πανικό καί τήν πίεση πού ἀσκοῦσαν οἱ παπικοί ἦταν ἀρκετή ἡ ἄρνηση ἑνός Μάρκου Εὐγενικοῦ γιά νά ἀκυρώσει τά σχέδιά τους καί νά ἀναγκάσει τόν πάπα νά ὁμολογήσει

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/55-enosi-i-upotagi (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - 1 Ἰανουαρίου
  Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1 Ἰανουαρίου 1 2 Προηγούμενο Επόμενο Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά γιορτά σου με μία ἀκόμη Περισσότερα Ἡ ζωή μιᾶς μέρας Σηκώνομαι τό πρωί κι ἀκούω τή μικρή κόρη μου νά Περισσότερα 1η Ἰανουαρίου 1η Ἰανουαρίου τοῦ 1788 καί ὁ πρῶτος συνεταιρισμός στήν Εὐρώπη Περισσότερα Ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ Τό πρῶτο μήνυμα τοῦ νέου ἔ τους μᾶς τό προσφέρει ἡ Περισσότερα Νέο ἔτος ἀνανέωση τῆς εὐθὐνης Ὁ ἐρχομός ἑνός καινούργιου ἔτους ἀποτελεῖ συνήθως ἀφετηρία γιά κάποιους Περισσότερα Χριστιανοί μου μήν καῖτε τά λεπτά σας Τώρα ἀγαπητοί μου τώρα πού ἕνα νέο ἔτος ἀνατέλλει στόν Περισσότερα Τό κέρδος μας Ποιός δέν ἀγαπᾶ τό κέρδος Tό κέρδος Mιά ἔννοια πού συγκεντρώνει Περισσότερα Χρόνος δυνάστης ἤ ὑπηρέτης Στήν ἐποχή μας πού μᾶς καταδιώκει καί μᾶς κυβερνᾶ ὁ Περισσότερα Μ Βασίλειος καί Ἰουλιανός Στήν ἱστορία πολλές φορές ἐξετάζονται παραλλήλως οἱ βίοι διασήμων ἀνδρῶν Περισσότερα Πολλά ἤ αἰώνια Χρόνια πολλά μιά εὐχή πού πλη θωρικά ἀκούγεται στήν ἀρχή τοῦ Περισσότερα Πέντε παραγγέλματα Ἡ καινούργια χρονιά ἦλθε στή ζωή μας καί ἀρχίσαμε πλέον Περισσότερα Τελεία ἁγία εἰρηνική Εἶναι μία ἀγαθή συγκυρία ὅτι ἡ πρωτοχρονιά συμπεριλαμβάνεται στό ἅγιο Περισσότερα Πρότυπο καί ἡ στρέβλωσή του Ἡ σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία ἔχει περιβάλει τό χρόνο μέ πέπλο Περισσότερα Στοιχεῖα Ταυτότητας Συνήθως τήν Πρωτοχρονιά ἀπορροφοῦν τήν προσοχή μας οἱ πανηγυρισμοί γιά Περισσότερα Ποῦ δίνεις προτεραιότητα Καλή χρονιά Εὐλογημένο τό νέο ἔτος καρποφόρο καί νικηφόρο γιά Περισσότερα Ἐπενδύστε σωστά Καλή χρονιά Καλή κι εὐλογημένη νά ναι ἡ κάθε μέρα Περισσότερα Ὁ καινούργιος ἄνθρωπος Ἑλκύει τόν ἄνθρωπο τό καινούργιο Ἔχει μιά γοητεία ξεχωριστή ἡ Περισσότερα Παράταση χρόνου Πολλές φορές ἡ ἁγία Γραφή παρομοιάζει τόν ἄνθρωπο μέ δένδρο Περισσότερα Ριζική ἀναθεώρηση Ἡ περίοδος τῆς οἰκονομικῆς κρίσης συνεχίζεται μέ ἔνταση Ἡ Περισσότερα επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ στήν αἴθουσα τῆς Περισσότερα Καστανούσα 2016 Δηλώσεις Κατασκήνωσης 2016 Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τίς δηλώσεις ἀπό ἐδῶ Ἐπιστημόνων Φοιτητῶν Μαθητῶν Περισσότερα ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ Χρωστήρ Ελπίδος ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/89-agioi-eortologio/204-1-ianouariou (2016-04-26)
  Open archived version from archive •