archive-gr.com » GR » A » APOLYTROSIS.GR

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Μθ 1,25
  Βα 6 23 Τοῦτο βεβαίως δέν σημαίνει ὅτι μετά τόν θάνατό της ἡ Μελχόλ γέννησε Στούς Ψαλμούς ὁ Δαβίδ λέγει γιά τήν βασιλεία τοῦ Μεσσία Ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καί πλῆθος εἰρήνης ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη Ψα 71 7 Ἀλλά μήπως ὅταν παρέλθει ἡ σελήνη καί ὅλος ὁ ὑλικός κόσμος θά παύσει νά ὑπάρχει ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ Καί πάλι ὁ Δαβίδ λέγει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἄν θῶ τούς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου Ψα 109 1 Ποιός ὅμως ἀμφιβάλλει ὅτι καί ὅταν τεθοῦν οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ ὑπό τούς πόδας του δέν θά παύσει αὐτός νά κάθεται ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός Περί αὐτοῦ ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει ὅτι ὁ Χριστός εἰς τό διηνεκές ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ Ἑβ 10 12 Ἐξάλλου ὁ ἴδιος εὐαγγελιστής Ματθαῖος στό τέλος τοῦ Εὐαγγελίου του ἀναγράφει τούς τελευταίους λόγους τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές του Καί ἰδού ἐγώ μεθ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος Μθ 28 20 Νά ὑποθέσει κανείς ὅτι ὁ Κύριος μετά τήν συντέλεια τοῦ αἰῶνος θά ἐγκαταλείψει τούς μαθητές του Ἀσφαλῶς ὄχι Ὅπως βλέπουμε λοιπόν τό ἕως σέ κανένα ἀπό τά προηγούμενα χωρία δέν σημαίνει ὅτι γίνεται κάτι μέχρις ἑνός χρονικοῦ σημείου καί μετά τό σημεῖο αὐτό παύει νά γίνεται Αὐτή ἡ χρήση τοῦ συνδέσμου ἕως συναντᾶται καί στόν καθημερινό μας λόγο Λέγει π χ ὁ γιατρός στόν ἄρρωστο Δέν θά καπνίσεις ἕως ὅτου μέχρι νά πεθάνεις Καί ἡ μητέρα λέει στά παιδιά της Καθῆστε ἥσυχα ἕως ὅτου μέχρι νά ἐπιστρέψω Ἀπό τά παραδείγματα αὐτά ἀποδεικνύεται ὅτι τό ἕως οὗ κατ οὐσίαν σημαίνει τό διά παντός ἤ τό οὐδέποτε διότι διά παντός ὁ Ἰησοῦς κάθεται ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός διά παντός ἡ βασιλεία του ὑπάρχει διά παντός εἶναι μαζί μέ τούς ἐκλεκτούς του ὅπως ἐπίσης οὐδέποτε ὁ κόρακας ἐπέστρεψε στήν κιβωτό οὐδέποτε ἡ Μελχόλ γέννησε Συνεπῶς τό οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν ἕως οὗ ἔτεκε τόν υἱόν αὐτῆς τόν πρωτότοκον σημαίνει ὅπως ἑρμηνεύει καί ὁ πολύς Νικηφόρος Θεοτόκης ὅτι οὐδέποτε ὁ Ἰωσήφ συνεμίγη τῇ ἁγίᾳ παρθένῳ ἀλλ αὐτή παρθένος ἦν καί πρό τόκου καί ἐν τόκῳ καί μετά τόκον καί διά παντός Κακῶς ἐπίσης ἀπό τήν φράση τόν υἱόν αὐτῆς τόν πρωτότοκον συμπεραίνουν ὅτι ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς ἦταν πρωτότοκος ἡ Παρθένος εἶχε καί ἄλλα παιδιά μικρότερα Διότι στήν ἁγία Γραφή πρωτότοκος κυρίως ὀνομάζεται ὄχι ὁ μεγαλύτερος μεταξύ τῶν ἀδελφῶν ἀλλά αὐτός πού πρῶτος διανοίγει τήν μήτρα εἴτε γεννηθοῦν καί ἄλλοι ἀδελφοί εἴτε δέν γεννηθοῦν Ὅταν χρειάζεται νά ἀντιδιασταλεῖ ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός ἀπό τούς μικρότερους ὀνομάζεται μείζων ἤ πρεσβύτερος Σαφῶς ἡ Γραφή μᾶς δίδει τήν ἐξήγηση τοῦ ὅρου πρωτότοκος λέγοντας Ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον πρωτογενές διανοῖγον πᾶσαν μήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ ἀπό ἀνθρώπου ἕως κτήνους Ἔξ 13 2 πρβλ 34 19 Καί ἀλλοῦ δύο ἀγελάδες ὀνομάζονται πρωτοτοκοῦσαι ἄν καί θυσιάζονται χωρίς νά προλάβουν νά γεννήσουν γιά δεύτερη φορά Α Βα 6 10 14 Ἀπό τά χωρία αὐτά ὁ Μ Βασίλειος συμπεραίνει ὅτι οὐ πάντως ὁ πρωτότοκος πρός τούς ἐπιγιγνομένους ἔχει τήν σύγκρισιν

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/193-math-1-25 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἀποκάλ. 3,20
  Κύριος ὅμως χτυπᾶ ἐπίμονα Ἡ μακρόθυμη ἀγάπη του περιμένει ἀλλά καί προσπαθεῖ νά ταράξει τήν νωθρότητα καί νά προκαλέσει τήν σωτήρια μεταστροφή Τήν ἐπιμονή δηλώνει ἀφ ἑνός ὁ παρακείμενος ἕστηκα πού ἐκφράζει τήν σταθερή ἀπόφαση νά συνεχίζεται ἐπ ἀόριστον ἡ ἐνέργεια πού ἤδη ἔχει ἀρχίσει σέ ἄγνωστο χρόνο Ἀφ ἑτέρου ὁ ἐνεστώτας κρούω ἀποκαλύπτει ἕνα γεγονός ἐπαναλαμβανόμενο σέ ἕνα συνεχές παρόν Κάθε στιγμή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι τό σήμερον στό ὁποῖο καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά ἀκούσει τῆς φωνῆς αὐτοῦ τοῦ Κυρίου Ἑβ 3 7 15 Κρούει ὁ Κύριος καί δέν παύει νά κρούει τίς πόρτες καρδιές μέ ποικίλους τρόπους Σ αὐτούς περιλαμβάνονται οἱ θλίψεις ἡ ἀπογοήτευση πού προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία ἡ ἕλξη τοῦ σταυροῦ καί μάλιστα τό παράδειγμα τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν πρβλ Α Πέ 3 1 2 Κρούει καί περιμένει σάν ζητιάνος Ὁ περί τούς ἀνθρώπους ἔρως τόν Θεόν ἐκένωσεν Ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶναι ἡ θύρα Ἰω 10 7 9 καί μᾶς προέτρεψε κρούετε καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν Μθ 7 7 Λκ 11 9 συγκαταβαίνει νά στέκεται αὐτός στήν θύρα τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί νά χτυπᾶ Ἡ θύρα θά ἀνοίξει μόνον ἄν ὁ ἄνθρωπος ἀκούσει τό χτύπημα καί ὑπακούσει Εἶναι δική του ἡ ἐπιλογή νά δεχθεῖ τόν Ἐπισκέπτη ἤ ὄχι ἐπιλογή καθοριστική γιά τό αἰώνιο μέλλον του Ἀλλά δέν ἀκοῦν ὅλοι τήν φωνή τοῦ Κυρίου διότι ὅπως ὁ ἴδιος ἀποκάλυψε στόν Πιλᾶτο μόνο πᾶς ὁ ὤν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς Ἰω 18 37 πρβλ Ἰω 10 3 Ὁ ἀκούων καί ὑπακούων ἀνοίγει τήν θύρα καί τότε ὁ Κύριος εἰσέρχεται πρός αὐτόν Δέν θά ἀδιαφορήσει μπροστά στήν ἀνοικτή θύρα πού ἐκφράζει τήν λαχτάρα τοῦ ἀνθρώπου νά Τόν δεχθεῖ Θά εἰσέλθει πρός αὐτόν τιμώντας τον ξεχωριστά καί ἰδιαίτερα αὐτόν προσωπικά Καί θά τοῦ παραθέσει τό δεῖπνο τῆς σωτηρίας στό ὁποῖο θά εὐφρανθοῦν καί οἱ δύο Αὐτήν ἀκριβῶς τήν κοινή ἀγαλλίαση ἐκφράζει ἡ διπλή διατύπωση καί δειπνήσω μετ αὐτοῦ καί αὐτός μετ ἐμοῦ Ἡ συμμετοχή σέ κοινό γεῦμα ἦταν γιά τούς ἀνατολῖτες δεῖγμα ἐμπιστοσύνης φιλίας καί συμπαθείας καί ἔκφραση χαρᾶς Αὐτά τά αἰσθήματα δείχνει καί ὁ Κύριος μέ τήν ὑπόσχεσή του πρός ἐκεῖνον πού θά τοῦ ἀνοίξει Ἐκφράζει τήν παραδείσια κατάσταση τῆς οἰκειότητος τῆς τιμῆς καί τῆς κοινωνίας μαζί Του πού χαρίζει σέ ὅποιον τόν δέχεται μέ ἀγάπη καί πόθο Ἡ μυστική καί ἄρρητη ἀγαλλίαση πού νιώθει ὁ πιστός μέ τήν παρουσία τοῦ Κυρίου στήν καρδιά του βρίσκει τήν κυριολεκτική της πραγματοποίηση στό μυστηριακό δεῖπνο τῆς θείας Εὐχαριστίας τό ὁποῖο ἄλλωστε τρέφει καί ἀνανεώνει τήν πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ μέχρι τήν ἀπόλυτη ὁλοκληρωμένη καί αἰώνια ἕνωσή του μέ τόν Κύριο στήν οὐράνια βασιλεία Μέ παρόμοια εἰκόνα περιγράφει ὁ Κύριος τόν ἐρχομό του κατά τήν Δευτέρα Παρουσία μακαρίζοντας τούς δούλους ἐκείνους πού θά γρηγοροῦν καί θά ἀνοίξουν ἀμέσως στόν κρούοντα Κύριο ὁ ὁποῖος στήν συνέχεια περιζώσεται καί ἀνακλινεῖ αὐτούς καί παρελθών διακονήσει αὐτοῖς Λκ 12 36 37 Ἐπίσης ὁ Κύριος γιά νά μιλήσει γιά τόν παράδεισο καί τήν βασιλεία του χρησιμοποιεῖ τίς παραβολές τοῦ δείπνου Λκ 14 16 24 καί τοῦ γάμου Μθ 22 1 14 Ἐξάλλου καί στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/2-apokal-3-20 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Τό ὄνομα Ἐμμανουήλ
  Γιαχβέ πού ἦρθε γιά νά σώσει τούς ἀνθρώπους Καί τό ἀπέδειξε αὐτό μέ τή ζωή του Δέν ἔστειλε ἄγγελο ἤ ἀρχάγγελο γιά νά συναναστραφεῖ μαζί μας νά μᾶς διδάξει καί νά μᾶς σώσει ἀλλά ἦρθε αὐτός ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Ἕνωσε τήν ἀνθρώπινη φύση μέ τή θεότητά του Αὐτή τή μεγάλη ἀλήθεια τοῦ θείου σχεδίου ἐκφράζει τό ὄνομα Ἐμμανουήλ Ὅταν ἄρχισε τή δημόσια δράση του ὁ Ἰησοῦς Χριστός δημιούργησε μία κρίση στήν κοινωνία τοῦ Ἰσραήλ Πολλοί τόν ἀποδοκίμασαν τόν πολέμησαν καί ἔφτασαν νά τόν καρφώσουν στόν σταυρό Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ὅμως οἱ τεταγμένοι εἰς ζωήν αἰώνιον βλέποντας ἀπό κοντά τή ζωή του ἀκούγοντας τή διδασκαλία του παρακολουθώντας τά θαυμάσια σημεῖα πού ἔκανε ἀναγνώρισαν στό πρόσωπό του ἀρχικά τόν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ καί στή συνέχεια τόν Μεσσία Ὅταν μάλιστα ἔγινε τό μεγαλύτερο σημεῖο ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἀπό τό στόμα τοῦ Θωμᾶ ἀκούγεται ἡ ὁμολογία ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου Αὐτός πού σάν ταπεινός ἄνθρωπος ἔζησε ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους αὐτός πού συγκλόνισε μέ τή διδασκαλία του καί εὐεργέτησε μέ τά σημεῖα πού ἔκανε εἶναι ὁ Κύριος ὁ Θεός πού ἔζησε μαζί μέ μᾶς ὁ Ἐμμανουήλ Ἐμμανουήλ εἶναι τό ὄνομα πού διαλαλεῖ αἰώνια στήν ἀνθρωπότητα τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί τή μεγάλη του συγκατάβαση Ἀκόμη σύμφωνα μέ τή διδασκαλία πολλῶν πατέρων πού ἔζησαν στά χρόνια πού ἔσειαν τήν Ἐκκλησία οἱ χριστολογικές ἔριδες ὁ τίτλος Ἐμμανουήλ περικλείει τή διδασκαλία γιά τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ τήν ἀνθρώπινη μεθ ἡμῶν καί τή θεϊκή ὁ Θεός Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ἀπαντώντας στό ἐρώτημα γιατί ὁ Κύριος δέν ὀνομάστηκε Ἐμμανουήλ ἀλλά Ἰησοῦς ἐκτός ἀπό τό λόγο πού ἤδη ἀναφέραμε ὅτι δηλαδή τό ὄνομα αὐτό θά τοῦ ἔδιναν οἱ ὄχλοι ὁ λαός ἀναφέρει καί ἕναν ἀκόμη ὅτι συνηθίζει ἡ ἁγία Γραφή τά συμβαίνοντα πράγματα ἀντί ὀνομάτων τιθέναι Στό Ἠσ 8 3 π χ δίδεται ὡς ὄνομα παιδιοῦ ἡ φράση ταχέως σκύλευσον ὀξέως προνόμευσον γιατί μέ τή γέννηση αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ θά γινόταν λαφυραγώγηση Ἀκόμη στό Ἠσ 1 26 λέει ὅτι ἡ Ἰερουσαλήμ κληθήσεται πόλις δικαιοσύνης γιατί θά ἐπικρατήσει σ αὐτήν ἡ δικαιοσύνη Ἔτσι τό καλέσουσι Ἐμμανουήλ σημαίνει θά δοῦν τόν Θεό μαζί μέ τούς ἀνθρώπους Καί βέβαια ὁ Θεός πάντοτε ἦταν μαζί μέ τούς ἀνθρώπους ποτέ ὅμως δέν ἦταν τόσο ὁλοφάνερα Τώρα πού ἐνηνθρώπησε πού πῆρε σάρκα ἀνθρώπινη πού ἐπί γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη Βρχ 3 38 οἱ ἄνθρωποι τόν ἀναγνωρίζουν καί ἀναφωνοῦν Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός νά ὁ Ἐμμανουήλ Τό ὄνομα Ἐμμανουήλ λοιπόν ὡς ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀναφέρεται στήν ἁγία Γραφή μόνο προφητικά Ἡ ἔννοιά του ὅμως τό μεγάλο γεγονός νά ἔρθει ὁ Θεός νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ νά γίνει ἄνθρωπος καί νά μείνει γιά πάντα μαζί μας κι ἐμεῖς μαζί του τό τονίζει πολλές φορές ὁλόκληρη ἡ Καινή Διαθήκη Τό ὄνομα Ἐμμανουήλ ἀποτελεῖ ἕνα γλυκόηχο ἀντίλαλο τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦς τόν ἀπόηχο τῆς ἐπιγείου δράσεως τοῦ Κυρίου Στέργιος Ν Σάκκος Ἀπολύτρωσις 38 1983 170 171 Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/483-onoma-emmanouil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Σώθηκαν οἱ πρωτόπλαστοι;
  δικαιοσύνη τῶν δικαίων εἶναι ρύπος καί ἀκαθαρσία μπροστά στόν Θεό Ὅλοι λοιπόν μετά τόν θάνατό τους πῆγαν στόν ἅδη φορτωμένοι μέ τά ἁμαρτήματά τους Γιά τά ἁμαρτήματα τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ ἀπ Παῦλος χρησιμοποιεῖ μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα ἔκφραση τήν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ Ρω 3 25 Δέν λέει τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτημάτων ἀλλά τήν πάρεσιν Ὑπάρχει μιά λεπτή διαφορά μεταξύ τῶν δύο λέξεων Αφεσις εἶναι ἡ συγχώρεση καί ἡ ἐξαφάνιση Πάρεσις εἶναι ὁ παραμερισμός Τά ἁμαρτήματα τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τά παραμέρισε ὁ Θεός Καί ποῦ τά πῆγε Σέ μιά τεράστια ἀποθήκη πού τήν ὀνομάζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀνοχή τοῦ Θεοῦ Ηταν στήν ἀνοχή τοῦ Θεοῦ καί περίμεναν νά φθάσει ἡ ὥρα τῆς ἐξαφάνισής τους μέ τό αἷμα τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ Ὅταν ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ὑψώθηκε ἐπάνω στόν σταυρό ἡ καθαρτική καί λυτρωτική δύναμη τοῦ παναγίου αἵματός του ἐκτοξεύθηκε στό παρελθόν στό παρόν καί στό μέλλον Προϋπόθεση γιά νά ἐνεργήσει λυτρωτικά τό αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ Μέ τήν εἰς ἅδου κάθοδό του ὁ Κύριος ἔδωσε καί στούς κεκοιμημένους στούς ἀπ αἰώνων νεκρούς τήν εὐκαιρία νά μετανοήσουν Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἀναφέρεται στό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τά ἐν φυλακῇ πνεύματα 3 19 20 Μνημονεύει μάλιστα τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τοῦ Νῶε Παρά τήν ἀπείθεια καί τήν διαφθορά πού ἔδειξαν ὅταν ζοῦσαν στήν γῆ ὁ Κύριος κήρυξε καί σ αὐτούς καί ἀσφαλῶς κάποιοι πίστεψαν καί δικαιώθηκαν Ἀναμφίβολα ὅμως ἐκεῖνοι πού πρῶτοι πρῶτοι δικαιώθηκαν ἦταν οἱ πρωτόπλαστοι Αὐτό μαρτυρεῖ ποικιλότροπα ἡ πατερική θεολογία καί ἡ πλούσια ὑμνολογική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀλλά καί ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως μέ τόν πιό εὔγλωττο τρόπο προβάλλει αὐτή τήν ἀλήθεια Παριστάνει τόν ἀναστημένο Κύριο νά ἐξέρχεται ἀπό τόν ἅδη κρατώντας μέ τό ἕνα χέρι του τόν Αδάμ καί μέ τό ἄλλο τήν Εὔα Ο Αδάμ καί ἡ Εὔα οἱ πρῶτοι τούς ὁποίους λύτρωσε ὁ Κύριος ἀποτελοῦν συγκλονιστικό παράδειγμα μετανοίας Ἄν ὁ Δαυΐδ μετανοημένος ἔλεγε λούσω καθ ἑκάστην νύκτα τήν κλίνην μου ἐν δάκρυσί μου τήν στρωμνήν μου βρέξω Ψα 6 7 σκεφθήκαμε ποιά νά ἦταν ἡ μετάνοια τοῦ Αδάμ καί τῆς Εὔας Μετά τήν ἔξωσή τους ἀπό τόν παράδεισο ὅπως λένε τά τροπάρια τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς κάθισαν ἀπέναντι ἀπό τόν παράδεισο καί σπαρακτικά θρηνοῦσαν Ἐκάθισεν Ἀδάμ ἀπέναντι τοῦ παραδείσου καί τήν ἰδίαν γύμνωσιν θρηνῶν ὀδύρετο οἴμοι τόν ἀπάτῃ πονηρᾷ πεισθέντα καί κλαπέντα καί δόξης μακρυνθέντα Κι ὅταν ἦλθαν ἀντιμέτωποι μέ τόν θάνατο τοῦ ἀθώου καί ἀγαπημένου Αβελ πού φονεύθηκε ἀπό τό ἴδιο τους τό παιδί τόν Κάιν ζωντάνευσε ἀναμφίβολα στήν θύμησή τους ἡ δική τους ἀποστασία ἡ ἀναρχικότητά τους Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Αδάμ καί τῆς Εὔας πού συμπλήρωσαν ἑκατοντάδες χρόνια πάνω στήν γῆ ἦταν ζωή μετανοίας Μ αὐτή τήν ἰσόβια μετάνοιά τους οἱ πρωτόπλαστοι πού ἔγιναν ἀφορμή νά κατρακυλήσει στήν φθορά καί στόν θάνατο ὅλο τό γένος μας πέτυχαν νά ἀποσπάσουν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ Ο Θεός πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν Α Τι 2 4 Ζητᾶ ὅμως ἀπό μᾶς ὅπως καί ἀπό τούς

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/488-sothikan-oi-protoplastoi (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἦταν ἀστέρι;
  γέννηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τό ἔφεραν οἱ εἰδωλολάτρες οἱ μάγοι ἐξ Ανατολῶν Εκαναν μακρινό ταξίδι γιά νά τόν δοῦν καί νά τόν προσκυνήσουν καί περιπλανόμενοι ρωτοῦν Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς βασιλεύς τῶν Ιουδαίων Γι αὐτό ἀκριβῶς κρύφτηκε καί τό ἀστέρι ὥστε χάνοντας τόν ὁδηγό τους οἱ μάγοι νά ἀναγκαστοῦν νά ρωτήσουν τούς Ιουδαίους καί μ αὐτόν τόν τρόπο νά τούς κινήσουν κι ἐκείνους σέ ἀναζήτηση τοῦ νεογέννητου Μεσσία Τό ὅτι γεννήθηκε πρόσωπο ὑψηλό καί ἐπίσημο τό ἤξεραν καλά κι ἦταν σίγουροι διότι τούς τό μήνυσε τ ἀστέρι Ο Θεός δέν τούς ἔστειλε προφήτη διότι δέν θά τόν παραδέχονταν οὔτε μέ τίς Γραφές μποροῦσε νά τούς μιλήσει διότι δέν τίς γνώριζαν Τούς ἔστειλε λοιπόν ἕνα σημάδι γνώριμο καί προσιτό σ αὐτούς Τό ἀστέρι τῶν μάγων δέν ἦταν ἀπ αὐτά πού βλέπουμε στό στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ τίς νυχτερινές ὧρες Ηταν κάποια λογική κι ἀόρατη δύναμη ἕνας ἄγγελος πού πῆρε τό σχῆμα τοῦ ἄστρου Πῶς εἴμαστε σίγουροι γι αὐτό Μᾶς τό ἀποδεικνύει ἡ πορεία του Δέν πηγαίνει ἀπ τήν ἀνατολή στή δύση ἀλλά ἀπό βορρᾶ πρός νότο ἐφόσον ἡ Παλαιστίνη βρίσκεται στά νότια τῆς Περσίας Διακρίνεται ἐπίσης κατά τήν ἡμέρα πράγμα ἀφύσικο γιά ἀστέρι Χάνεται στήν περιοχή τῶν Ιεροσολύμων καί ξαναεμφανίζεται ὅταν βγαίνουν οἱ μάγοι ἀπ αὐτή Ακόμη κι ὅταν τούς ὁδήγησε στή φάτνη δέν φαίνεται σ αὐτούς ἀπ τόν οὐρανό ἀλλά σταματάει ἐκεῖ ἀκριβῶς ὅπου ἦταν τό παιδί πάνω ἀπ τό κεφάλι του Αν ἦταν ἁπλῶς ἕνα ἀστέρι δέν θά μποροῦσε νά δείξει ἕναν τόσο περιορισμένο χῶρο Ξέρουμε ὅλοι πολύ καλά ὅτι λόγῳ τοῦ ὑπερβολικοῦ ὕψους δέν εἶναι δυνατόν ἕνα ἀστέρι νά προσδιορίσει οὔτε τόν τόπο μιᾶς ὁλόκληρης πόλης πόσο μᾶλλον ἕνα ἐλάχιστο σημεῖο μέσα σ αὐτή Αὐτό ὅμως τό ἄστρο τοῦ νεογέννητου βασιλιᾶ ἔδειξε τόν μικρό τόπο τῆς φάτνης κι ἀφοῦ μέ ἀσφάλεια ὁδήγησε τούς μάγους κοντά του ἀπομακρύνθηκε κι αὐτό δέν εἶναι γνώρισμα κοινοῦ ἀστεριοῦ Ιω Χρυσοστόμου Ομιλία στό ναό τοῦ ἀπ Παύλου 5 Ρ G 63 507 508 Ελεύθερη ἀπόδοση Β Σ Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ στήν αἴθουσα τῆς Περισσότερα Καστανούσα 2016 Δηλώσεις Κατασκήνωσης 2016 Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τίς δηλώσεις ἀπό

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/479-itan-asteri (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Μωυσῆς καί Ἠλίας στή Μεταμόρφωση (Α΄)
  ἀνεπιφύλακτα διότι δέν ἀναφέρει τίποτε σχετικό ἡ εὐαγγελική διήγηση Πιθανότερη θεωρῶ μία τρίτη πρόταση ὅτι οἱ δύο προφῆτες ἀναγνωρίσθηκαν ἀπό τή συζήτηση πού εἶχαν μέ τόν Κύριο κατά τή Μεταμόρφωση Ἀναφέροντας τούς δύο ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης οἱ εὐαγγελιστές σημειώνουν ὅτι ὤφθησαν μετ αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ συλλαλοῦντες Μθ 17 3 πρβλ Μρ 9 4 Λκ 9 31 Μάλιστα ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς διασώζει καί τό περιεχόμενο τῆς συζητήσεως ἔλεγον τήν ἔξοδον αὐτοῦ ἥν ἔμελλε πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ Μιλοῦσαν δηλαδή γιά τό πάθος καί τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Δέν ἀποκλείεται στή συζήτηση αὐτή νά ἀναφέρθηκαν τά ὀνόματα τῶν δύο ἀνδρῶν μπορεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος νά τούς προσφώνησε καθώς μιλοῦσε μαζί τους Δέν εἶναι ἀπίθανο ἐπίσης νά ἐπανέλαβε ὁ καθένας κάτι ἀπό ἐκεῖνα πού εἶχε προφητεύσει γιά τόν Μεσσία Ἔτσι οἱ μαθητές πού τούς ἄκουγαν κατάλαβαν ὅτι ἔχουν μπροστά τους τόν Μωϋσῆ καί τόν Ἠλία Ἐπιπλέον δέν πρέπει νά λησμονοῦμε τή συμβολή τοῦ ἁγίου Πνεύματος τό ὁποῖο ἐπισκίασε καί φώτισε τούς μαθητές Ἀλλά ἐδῶ δέν πρόκειται γιά ἕναν ἁπλό φωτισμό τοῦ ἁγίου Πνεύματος Τήν ὥρα ἐκείνη τῆς Μεταμορφώσεως οἱ μαθητές ἔζησαν κάτι ἐντελῶς ἰδιαίτερο καί ἔκτακτο Καθώς ὁ Ἰησοῦς μικρόν παραγυμνωσάμενος τῆς θεότητος ξεσκεπάζοντας γιά λίγο τή θεότητα ἄφησε νά λάμψει τό θεϊκό του φῶς κατηύγασε μέ τό φῶς αὐτό τή σκέψη τῶν μαθητῶν καί τούς μετέφερε στήν πνευματική συχνότητα Μέ τήν ἀποκαλυπτική δύναμη ἐκείνου τοῦ φωτός λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς οἱ ἀπόστολοι μπόρεσαν νά ἀναγνωρίσουν τούς δύο προφῆτες Τί ἐξυπηρετοῦν οἱ μάρτυρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Τό δεύτερο ἐρώτημα γιατί δηλαδή παρευρίσκονται στή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου δύο πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατανοεῖται καί βρίσκει τήν ἀπάντησή του ὅταν σταθμίσουμε σωστά τή σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος τῆς Μεταμορφώσεως Παρ ὅλο πού ἡ Ἀνάσταση ἀποτελεῖ τό πρῶτο καί βασικό γεγονός τῆς πίστεως ἐν τούτοις ἡ Μεταμόρφωση κατέχει τά πρωτεῖα σέ δόξα καί μεγαλεῖο μπροστά στά ἀνθρώπινα μάτια Διότι τήν Ἀνάσταση δέν τήν εἶδε κανένας καί ὁ ἀναστημένος Χριστός ἐμφανιζόταν μπαίνοντας στή δική μας συχνότητα καί παίρνοντας τίς δικές μας διαστάσεις Τή Μεταμόρφωση ὅμως τήν ἀντίκρυσαν οἱ μαθητές μπαίνοντας οἱ ἴδιοι στή συχνότητα τοῦ Πνεύματος Ἔγιναν ἐπόπται τῆς μεγαλειότητος τοῦ Θεοῦ ὅπως θά καταθέσει ἀργότερα ὁ ἀπ Πέτρος Β Πέ 1 16 Πρώτη φορά συμβαίνει αὐτό ἀπό καταβολῆς κόσμου διότι Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε Ἰω 1 18 πρβλ Μθ 11 27 Κλ 1 15 Ἑβ 11 27 κ ἄ Τώρα ὁ Θεός φανερώνει τόν ἑαυτό του ἕνα μέρος βέβαια ὅσο μποροῦσαν ν ἀντέξουν τά ἀνθρώπινα μάτια Καί ἐφαρμόζοντας τό νόμο ὅτι ἐπί στόματος δύο μαρτύρων καί ἐπί στόματος τριῶν μαρτύρων στήσεται πᾶν ρῆμα Δε 19 15 μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν Μθ 17 2 Μρ 9 3 Σ αὐτή τήν ἐπίσημη τήν ἱστορική στιγμή ὁ Ἰησοῦς παίρνει μάρτυρες μία ἀντιπροσωπεία ἀπό τούς συγχρόνους τούς τρεῖς μαθητές του καί μία ἀντιπροσωπεία ἀπό τούς δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἤδη ἀπέλθει ἀπό αὐτό τόν κόσμο Μ αὐτό κατά τήν ἑρμηνεία τῶν πατέρων ὁ Χριστός δείχνει στόν κόσμο ὅτι καί θανάτου καί ζωῆς ἐξουσίαν ἔχει Καί σ ἕνα τροπάριο τῆς ἑορτῆς ἀξιολογεῖται ἡ παρουσία τῶν δύο προφητῶν ὡς

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/477-moisis-ilias-a (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Μωυσῆς καί Ἠλίας στή Μεταμόρφωση (Β΄)
  ὁμοίως Ὁ Μωϋσῆς εἶναι ὁ μέγιστος νομοθέτης καί ὁ Ἠλίας ὁ σπουδαιότερος προφήτης ὁ πυρπολούμενος ἀπό τόν ζῆλο τοῦ Θεοῦ Μέ τήν παρουσία τους λοιπόν μαρτυροῦν ὡς ἐκπρόσωποι τῆς παλαιᾶς διαθήκης ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἐκεῖνος γιά τόν ὁποῖο ὑποσχέθηκαν ὅλα τά κείμενα τοῦ νόμου καί τῶν προφητῶν Ἡ συζήτηση τῶν δύο ἐπισημαίνει ὁ Κύριλλος δείχνει ὅτι οὐκ ἀσύμβατα τοῖς διά τοῦ νόμου καί τῶν προφητῶν Ἐπιπλέον παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐπειδή οἱ ὄχλοι ἔλεγαν γιά τόν Ἰησοῦ ὅτι εἶναι ὁ Ἠλίας ἤ ὁ Ἰερεμίας ἤ ἕνας ἀπό τούς ἀρχαίους προφῆτες παρουσιάζει ἐδῶ τούς δύο κορυφαίους ὥστε παραβάλλοντάς τους μαζί νά διαπιστώσουν τή μεγάλη διαφορά πού χωρίζει τούς δούλους ἀπό τόν Δεσπότη Ἐπίσης ὁ ὄχλος κατηγοροῦσε τόν Χριστό ὡς καταπατητή τοῦ νόμου καί σφετεριστή τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ Πατρός διότι παρουσιαζόταν ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ Μέ τήν παρουσία τῶν δύο ἀνδρῶν στή Μεταμόρφωση ἀποδεικνύονται ἀβάσιμες αὐτές οἱ κατηγορίες τοῦ ὄχλου Διότι ὁ Μωϋσῆς δέν θά ἀνεχόταν τήν καταπάτηση τοῦ νόμου καί ὁ ζηλωτής Ἠλίας δέν θά παρέστεκε κοντά σ ἕναν πού ἐξίσωσε τόν ἑαυτό του μέ τόν Θεό χωρίς νά εἶναι ὁ Θεός Δείχνουν τόν προφητευόμενο Μαζί μέ ὅλους τούς παραπάνω λόγους νομίζω ὅτι ἐξηγεῖται πλήρως ἡ παρουσία τῶν δύο προφητῶν καί κατανοεῖται ἀπόλυτα ὅταν ἐξετασθεῖ ἐπί πλέον ὁ ρόλος της μέσα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ καί εὑρεθεῖ ἡ σημασία της μέσα στή θεία οἰκονομία Τήν ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ στή γῆ τήν ἐνσάρκωσή του καί τό σωτήριο ἔργο του ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους προφητεύει ὅλη ἡ παλαιά διαθήκη κατ ἐξοχήν μέ τούς ἁγίους ἄνδρες της τούς προφῆτες Στή χορεία τῶν μεγάλων προφητῶν διακρίνονται κυρίως τρεῖς κορυφαῖοι ὁ Μωϋσῆς ὁ Ἠλίας καί ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος Ὁ τελευταῖος πού ἔζησε στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ ὄχι μόνο προφήτευσε γι αὐτόν ἀλλά καί τόν παρουσίασε στά πλήθη διαβεβαιώνοντας Ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ Ἰω 1 36 Ὁ Μωϋσῆς καί ὁ Ἠλίας πού ἔζησαν σέ προηγούμενες ἐποχές προφήτευσαν βέβαια μέ δύναμη τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία ἀλλά κάποτε ἡ δράση τους ἔληξε καί αὐτοί ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τό προσκήνιο τῆς ἱστορίας Νά ὅμως τώρα πού ἡ προφητεία τους ἐκπληρώθηκε καί ὁ Θεός φανερώθηκε στούς ἀνθρώπους οἱ δύο ἐπιφανεῖς ἄνδρες ἔρχονται τήν ὥρα τῆς μεγαλοπρεποῦς ἐμφανίσεως τοῦ Θεανθρώπου τή στιγμή πού ὁ Ἰησοῦς μέσα ἀπό τήν ταπεινή ἀνθρώπινη φύση του ἀφήνει νά φανεῖ ἔκπαγλη ἡ θεότητά του ἔρχονται γιά νά δείξουν καί αὐτοί τόν προφητευόμενο καί νά ἀποδείξουν στόν κόσμο ὅτι εἶναι ἀληθινά ὅσα προφήτευσαν Δέν μοιάζουν αὐτοί μέ τούς ψευδοπροφῆτες πού ὅσο ἔχουν καιρό μιλοῦν γιά τά μελλούμενα καί μόλις πλησιάσει ἡ ὥρα τῆς ἐκπληρώσεως ἐξαφανίζονται Οἱ προφῆτες τοῦ Θεοῦ προκειμένου γιά ἕνα τόσο μεγάλο γεγονός ὅπως ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Σωτῆρος στόν κόσμο ἀκόμα κι ὅταν λείπουν ἀναπόφευκτα τήν ὥρα τῆς ἐπισκέψεως σπᾶνε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τά φυσικά ὅρια καί ἐμφανίζονται γιά νά ἐπικυρώσουν τήν προφητεία τους Ἔτσι ὁ Μωϋσῆς καί ὁ Ἠλίας φανερώνονται στή Μεταμόρφωση καί μ αὐτόν τόν τρόπο καθιστοῦν τήν προφητεία τους ἱστορία καί οἱ ἴδιοι γίνονται πλέον αὐτόπτες Ὑπῆρξαν θεόπτες ὅπως εἶπα παραπάνω τώρα ὅμως καταξιώνεται πραγματικά ἐκεῖνος ὁ χαρακτηρισμός τους

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/478-moisis-ilias-b (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Τό Εὐαγγέλιο γιά τήν γυναίκα Α΄
  ἀφαιροῦνται τά κυριαρχικά δικαιώματα ἀπό τήν γυναίκα Στό ἑξῆς θά ὑπακούει στόν ἴσο της ἄνδρα Αὐτό μοιάζει σάν νά κάνουν μιά σοβαρή παράβαση δύο λοχίες ἀπό τούς ὁποίους ὁ ἕνας παρέσυρε τόν ἄλλο Καί οἱ δύο τιμωροῦνται μέ φυλάκιση ἑνός μηνός ἐκείνου ὅμως πού παρέσυρε τόν ἄλλο τοῦ ξηλώνουν καί τά γαλόνια καί τόν ἀναγκάζουν νά ὑποτάσσεται στόν πρώην ἴσο του Κατ ἐπανάληψιν τονίζουν οἱ ἅγιοι πατέρες ὅτι ἐξ ἀρχῆς ἡ γυναίκα πλάσθηκε ἴση πρός τόν ἄνδρα Ο Θεός ἀναγνωρίζει ὡς ἕνα ὄν ὡς μία ζωντανή ὕπαρξη τόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα καί σέ καμιά περίπτωση δέν χωρίζει τό ἀνθρώπινο γένος παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος Καί ὁ Μέγας Βασίλειος στόν ἐγκωμιαστικό λόγο του Εἰς τήν μάρτυρα Ιουλίτταν βάζει στό στόμα τῆς ἁγίας τά ἑξῆς Εἴμαστε ἀπό τό ἴδιο φύραμα μέ τούς ἄνδρες Εχουμε πλασθεῖ κατ εἰκόνα Θεοῦ ὅπως κι αὐτοί Η γυναίκα ἔγινε ἔτσι ἀπό τόν Κτίστη ὥστε ἐξ ἴσου μέ τόν ἄνδρα νά δέχεται τήν ἀρετή Καί πράγματι δέν εἴμαστε καθ ὅλα συγγενεῖς μέ τούς ἄνδρες Διότι γιά τήν κατασκευή τῆς γυναίκας δέν πῆρε μόνο σάρκα ἀλλά καί ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων Ὥστε ἡ σταθερότητα ἡ δύναμη καί ἡ ὑπομονή δόθηκαν ἀπό τόν Δεσπότη καί σ ἐμᾶς ἐξ ἴσου μέ τούς ἄνδρες Εν τούτοις ἡ ἰσότητα δέν πρέπει νά ἐκληφθεῖ ὡς ἐξομοίωση τῶν δύο φύλων Στήν περίπτωση αὐτή δηλαδή ἰσχύει θά ἔλεγα ἐκ τοῦ ἀντιθέτου τό ἀξίωμα τῆς Γεωμετρίας ὅτι τά ὅμοια τρίγωνα ἔχουν μέν ἴσες τίς γωνίες καί ἀνάλογες τίς πλευρές ἀλλά δέν εἶναι ἴσα Αντίστοιχα ἡ γυναίκα εἶναι μέν ἴση μέ τόν ἄνδρα ἀλλ ὄχι ὅμοια μέ αὐτόν Εἶναι ἴση ὡς ὕπαρξη ἀπέναντι στόν Θεό μέ τά ἴδια δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις μέ τίς ἴδιες δωρεές καί ὀφειλές Εἶναι ὅμως διαφορετική στήν κατασκευή καί τόν προορισμό της στήν λειτουργία καί τήν ἀποστολή της Ο ἄνδρας ἔχει αὐξημένη μυϊκή δύναμη κι ἄκοπα σηκώνει φορτία βαριά Η γυναίκα ἔχει εὐγένεια καί λεπτότητα διαίσθηση καί εὐαισθησία σύνεση καί καρτερία Στίς καθημερινές μας ἀνάγκες ἄλλοτε χρειαζόμαστε τήν δυνατή πυγμή τοῦ ἄνδρα καί ἄλλοτε τό ἁπαλό χάδι τῆς γυναίκας Ὅταν καί τά δύο μᾶς εἶναι ἀπαραίτητα μποροῦμε νά κάνουμε συγκρίσεις καί ἐκτιμήσεις πώς ὁ ἕνας εἶναι ἀνώτερος ἀπό τόν ἄλλον Η διαφορά τῶν δύο φύλων ἔγκειται στήν διαφορά τῆς ἴδιας τῆς φύσεώς τους Υποτακτική εἶναι ἡ φύση τῆς γυναίκας καί προστατευτική τοῦ ἄνδρα Αὐτή ἡ διαφορά δέν ἀποτελεῖ μειονέκτημα γιά τήν γυναίκα ἀλλά εἶναι ἁπλῶς χαρακτηριστική τοῦ φύλου της Ομοίως ὁμότιμοι αἱ φύσεις ἴσαι αἱ ἀρεταί ἆθλα ἴσα ἡ καταδίκη ὁμοία διακηρύττει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἐπίσκοπος Νύσσης Καί συνεχίζει Ἄς μήν παραπονεῖται λοιπόν ἡ γυναίκα εἶμαι ἀδύναμη Η ἀδυναμία εἶναι στήν σάρκα ἡ δύναμη βρίσκεται στήν ψυχή Πότε μπορεῖ ἡ φύση τοῦ ἄνδρα νά ἀνταγωνισθεῖ τήν φύση τῆς γυναίκας πού διάγει τήν ζωή της καρτερικά Πότε μπορεῖ ὁ ἄνδρας νά μιμηθεῖ τήν ἀντοχή τῶν γυναικῶν στίς νηστεῖες τήν φιλοπονία στίς προσευχές τήν ἀφθονία στά δάκρυα τήν ἑτοιμότητα πρός τήν φιλανθρωπία Η ψυχή λοιπόν τοῦ ἄνδρα καί ἡ ψυχή τῆς γυναίκας εἶναι ὁμότιμες Η διαφορά βρίσκεται στά σώματα Πρίν ἀπό τήν παρακοή

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/818-euaggelio-gia-gynaika-a (2016-04-26)
  Open archived version from archive •