archive-gr.com » GR » A » APOLYTROSIS.GR

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἰω 3,8
  ἀπό τό ἅγιο Πνεῦμα Σ αὐτήν τήν ἑρμηνεία τοῦ στίχου καταλήγουμε ἄν δοῦμε ὅλη τήν συνάφεια τῆς περικοπῆς Ὁ Κύριος μιλᾶ στόν φαρισαῖο Νικόδημο γιά τήν πνευματική ἀναγέννηση πού ἐπιτελεῖ μέσα στόν ἄνθρωπο τό ἅγιο Πνεῦμα Ὅπως ὁ φυσικός ἄνθρωπος ἔχει μέσα του τό αἷμα καί τά σωματικά καί ψυχικά χαρακτηριστικά τοῦ πατέρα του ἔτσι καί ὁ πνευματικός ἄνθρωπος ὁ ἀναγεννημένος πνευματικά ἔχει τά χαρακτηριστικά τοῦ Πνεύματος ἀπό τό ὁποῖο γεννᾶται Ἡ συζήτηση εἶναι γιά πράγματα ὑπερφυσικά καί πνευματικά Ὁ Νικόδημος δυσκολεύεται νά τήν παρακολουθήσει Γι αὐτό ὁ Κύριος τοῦ ἀναφέρει ἕνα παράδειγμα ἀπό τόν αἰσθητό κόσμο Καί μάλιστα ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος δέν ὁδηγεῖ τήν σκέψη του εἰς τήν τῶν σωμάτων παχύτητα οὔτε πάλι τοῦ μιλᾶ γιά καθαρῶς ἀσώματα πράγματα Διαλέγει κάτι ἐνδιάμεσο μεταξύ σώματος καί ἀσωμάτου τόν ἄνεμο Ὁ Νικόδημος δέν θά ἔπρεπε νά ἐκπλήσσεται πού δέν καταλαβαίνει τήν πνευματική ἀναγέννηση ἀφοῦ καί στόν φυσικό κόσμο ὑπάρχουν πολλά ἀκατανόητα ὅπως π χ ὁ ἄνεμος Τό πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ Ὁ ἄνεμος πνέει σέ ὅποια κατεύθυνση θέλει καί κανείς δέν ξέρει οὔτε ἀπό ποῦ ξεκίνησε οὔτε ποιός εἶναι ὁ τόπος τοῦ προορισμοῦ του Κι ὅμως κανείς δέν ἀμφισβητεῖ τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνέμου Νομίζω πώς δέν πέφταμε ἔξω ἀπό τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦ ἄν χρησιμοποιούσαμε ἕνα σύγχρονο παράδειγμα Βλέπουμε ἀκοῦμε ἀντιλαμβανόμαστε γύρω μας ἀναρίθμητα πρόσωπα ὀργανισμούς ἀντικείμενα Μελετοῦμε καί παρακολουθοῦμε τήν ζωή καί τήν πορεία τους Μέ καμία αἴσθηση ὅμως δέν μποροῦμε νά πιάσουμε αύτό πού εἶναι τό πιό σπουδαῖο καί ἀπαραίτητο γιά τήν φυσική ζωή τό ὀξυγόνο Κανείς μας δέν βλέπει δέν ἀκούει δέν γεύεται ὀξυγόνο Μήπως γι αύτό ἀμφισβητεῖ κανείς τήν ὕπαρξή του Στήν φυσική γέννηση βλέπουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος γεννιέται ἀπό τήν κοιλιά τῆς μάνας του καί καταλήγει στήν κοιλιά τῆς μάνας γῆς στόν τάφο Ἡ προέλευση ἡ ζωή καί ἡ κατάληξή του εἶναι φανερή σέ ὅλους Ἀντίθετα ἡ πνευματική γέννηση ἔχει μυστική τήν ἀρχή καί τό τέλος της Ὁ ἄνθρωπος πού ἀναγεννήθηκε πνευματικά μέ τό Πνεῦμα τό ἅγιο παράλληλα μέ τήν φυσική ζῆ καί μία νέα ζωή πνευματική Αὐτή ἡ ζωή ἀρχίζει ἀπό τήν πνευματική ἀναγέννηση καί καταλήγει στήν βασιλεία στοῦ Θεοῦ Ἔχει ἀόρατη καί τήν ἀρχή καί τό τέλος της γι αὐτό δέν μπορεῖ νά τήν ἀντιληφθεῖ ὁ κόσμος δέν καταγράφεται στά ληξιαρχεῖα Εἶναι μυστική ἡ πνευματική ἡ ἐν Χριστῷ ζωή Τήν γνωρίζει μόνο τό Πνεῦμα τό ἅγιο πού τήν δίνει καί ὁ πνευματικός ἄνθρωπος ὁ πιστός πού τήν ζῆ καί ἔχει τήν πνευματική ἐμπειρία Οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι γύρω ἐφόσον δέν ἔχουν ἀναγεννηθεῖ δέν ἔχουν Πνεῦμα ἅγιο καί νοῦν Χριστοῦ δέν καταλαβαίνουν τίποτε Νά λοιπόν γιατί ὁ Κύριος χρησιμοποίησε τό παράδειγμα τοῦ ἀνέμου Ὅπως δέν ἀμφισβητοῦμε τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνέμου παρόλο πού μᾶς εἶναι ἄγνωστα ἡ ἀρχή καί τό τέλος του ἔτσι δέν μποροῦν οἱ φυσικοί ἄνθρωποι οἱ ἄγευστοι Πνεύματος ἁγίου νά ἀμφισβητήσουν τήν ὕπαρξη τῆς Πνευματικῆς ζωῆς ἐπειδή μέ τίς αἰσθήσεις καί τό μυαλό τους δέν μποροῦν νά πιάσουν οὔτε τήν πνευματική ἀναγέννηση πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς πνευματικῆς ζωῆς οὔτε καί τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού εἶναι τό τέρμα της

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/460-io3-8 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἀειπαρθενία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου (Α΄)
  6 3 Λκ 4 22 Ἰω 6 42 4 Τέλος ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀναφέρει ἕναν διάλογο μεταξύ τοῦ Κυρίου καί τῶν ἀδελφῶν του Ἦν δέ ἐγγύς λέγει ἡ ἑορτή τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία Εἶπον οὖν πρός αὐτόν οἱ ἀδελφοί αὐτοῦ Μετάβηθι ἐντεῦθεν καί ὕπαγε εἰς τήν Ἰουδαίαν ἵνα καί οἱ μαθηταί σου θεωρήσωσι τά ἔργα σου ἅ ποιεῖς οὐδείς γάρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ καί ζητεῖ αὐτός ἐν παρρησίᾳ εἶναι Εἰ ταῦτα ποιεῖς φανέρωσον σεαυτόν τῷ κόσμῳ Οὐδέ γάρ οἰ ἀδελφοί αὐτοῦἐπίστευον εἰς αὐτόν Ἰω 7 2 5 Ἐκ πρώτης ὄψεως καί χωρίς ἔρευνα τῶν χωρίων μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὁρισμένα στοιχεῖα τά ὁποῖα θά μᾶς βοηθήσουν στήν περαιτέρω ἔρευνα α Οἱ ἀδελφοί τοῦ Κυρίου εἶναι τέσσερις ἀδελφοί ἀναφερόμενοι ὀνομαστικῶς καί τρεῖς τουλάχιστον ἀδελφές διότι ὀνομάζονται μέ τήν ἀντωνυμία πᾶσαι Ἄν ἦσαν δύο θά λέγονταν ἀμφότεραι β Οἱ ἀδελφές τουλάχιστον ἦσαν ἔγγαμες γ Οἱ ἀδελφοί δέν πίστευαν στόν Κύριο δέν τόν ἐκτιμοῦσαν καί τοῦ μιλοῦσαν μέ περιφρόνηση καί εἰρωνεία δ Ὡς ἐκ τούτου καί ὅπως δείχνει ἡ φράση τους οἱ μαθηταί σου κανείς ἀπό αὐτούς δέν ἦταν μαθητής τοῦ Κυρίου ἀπό τούς δώδεκα Αὐτά λέγονται ρητῶς στήν Γραφή καί πουθενά δέν ἀναφέρεται ἄν οἱἀδελφοί τοῦ Κυρίου ἦσαν ἤ δέν ἦσαν τέκνα τῆς Παρθένου Ἄς δοῦμε τώρα πῶς συνάγεται ἐμμέσως μέν ἀλλά σαφῶς καί ἀβίαστα ὅτι δέν ἦσαν τέκνα τῆς μητρός τοῦ Κυρίου Πρίν ἀπό τήν γέννηση τοῦἸησοῦὁ μέν Ἰωσήφ ὀνομάζεται συμβατικῶς μόνον ἀνήρ τῆς Μαρίας Μθ 1 16 ἡ δέ Μαρία γυνή αὐτοῦ Μθ 1 20 24 Δέν ὑπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεως τῶν φράσεων αὐτῶν διότι ἡ Γραφή λέγει κατηγορηματικῶς ὅτι κατά τήν γέννηση τοῦἸησοῦἡ Μαρία ἦταν παρθένος Μετά τήν γέννηση ὅμως αὐτοῦ οὐδέποτε ἡ Γραφή ὀνομάζει τόν Ἰωσήφ ἄνδρα Μαρίας οὔτε τήν Μαρία γυναῖκα αὐτοῦ ἀλλά καί ὅταν ἀκόμη ὁἄγγελος μιλᾶ πρός τόν ἴδιο τόν Ἰωσήφ λέγει Ἐγερθείς παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αὐτοῦ ὄχι τήν γυναῖκά σου Ἦταν δέ τότε ὁ Κύριος παιδίον δύο ἐτῶν πού σημαίνει ὅτι ἐάν ὁἸωσήφ σκόπευε νά καταστήσει τήν παρθένο Μαρία σύζυγό του μέχρι τότε θά τό εἶχε κάνει Καί ἡ φράση αὐτή ἐπαναλαμβάνεται τέσσερις φορές Μθ 2 13 14 20 21 Μετά ἀπό δώδεκα χρόνια πάλι ὁἸωσήφ δέν ὀνομάζεται ἄνδρας τῆς Μαρίας ἀλλά λέγει καί γιά τούς δύο ὁ Λουκᾶς Καί ἦν Ἰωσήφ καί ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῦἸησοῦ Λκ 2 33 43 Ἀφοῦ λοιπόν ἐπί δώδεκα ἔτη δέν κατέστησε ὁ Ἰωσήφ τήν παρθένο σύζυγό του οὔτε μετά ἀπό αὐτά τήν κατέστησε Στήν τελευταία ἀπό τίς τέσσερις μαρτυρίες πού ἐκθέσαμε στήν ἀρχή οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἰησοῦ φέρονται πρός αὐτόν ὡς μεγαλύτεροι καί μέ πνεῦμα κηδεμόνος Πῶς ὅμως δικαιολογεῖται τοῦτο ἐφόσον ἐάν ἦσαν ὁμομήτριοι ἀδελφοί του ἔπρεπε ὁ μεγαλύτερος ἀπό αὐτούς νά ἦταν δώδεκα χρόνια μικρότερος τοῦ Ἰησοῦ καί οἱ ἄλλοι ἀκόμα μικρότεροι Ποτέ δέν ἀναφέρεται ρητῶς ἤἐμμέσως γάμος τῆς Μαρίας μέ τόν Ἰωσήφ καί ποτέ οἱ ἀδελφοί τοῦ Κυρίου δέν ὀνομάζονται παιδιά τῆς Μαρίας Ὁ Κύριος πάνω στόν σταυρό ἰδών τήν μητέρα καί τόν μαθητήν παρεστῶτα ὅν ἠγάπα τόν Ἰωάννη λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ Γύναι ἴδε ὁ υἱός σου Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ Ἰδού

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/480-aeiparthenia-a (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Μθ 10,34
  γῆν ἀλλά πῦρ μάχαιραν διαμερισμόν διχασμόν πόλεμον Διά νά μή παρερμηνεύσουμε μάλιστα τήν μάχαιραν ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος ἦλθον γάρ διχάσαι ἄνθρωπον κατά τοῦ πατρός αὐτοῦ Μθ 10 35 Τό εὐαγγέλιο τῆς εἰρήνης φέρει διχασμόν Ἐκεῖνος πού εὔχεται στούς μαθητές εἰρήνη ὑμῖν κηρύσσει ὅτι δέν φέρει τήν εἰρήνη στήν γῆ Πῶς συμβιβάζονται αὐτά Ἡ Γραφή ἀντιφάσκει Ἡ Γραφή δέν ἀντιφάσκει Μόνον ἡ κακόβουλη καί ἡ ἐπιπόλαιη μελέτη τῆς Γραφῆς συνάγουν ἐξ αὐτῆς ἀντιφατικά συμπεράσματα Ἐδῶ δέν πρόκειται γιά μία καί τήν αὐτή εἰρήνη Δύο καταστάσεις ἀντίθετες χαρακτηρίζονται ἡ κάθε μιά ὡς εἰρήνη Ὁ Χριστός διχάζει τήν ἱστορία διχάζει καί τήν ἀνθρωπότητα Διχάζει τήν ἱστορία στήν πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί στόν κόσμο στό φῶς καί στό σκότος Ὁ Χριστός ἐδίχασε τήν ἀνθρωπότητα σέ δύο ἀντιμαχόμενα στρατόπεδα Αὐτή εἶναι ἡ μάχαιρα Αὐτός εἶναι ὁ διχασμός τόν ὁποῖο ἔφερε ὁ Χριστός καί ὁ ὁποῖος δέν ὑπῆρχε προηγουμένως Διέσπασε τήν ἑνότητα καί τήν ὁμόνοια τοῦ κόσμου ὁ ὁποῖος ἀπό συμφώνου ἡμάρτανε καί παρέμενε στήν πλάνη Γιατί ὅμως αὐτό Διότι ἡ εἰρήνη δέν εἶναι πάντοτε ἀγαθόν Ὑπάρχουν περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες εἶναι ὄλεθρος καί καταστροφή Οἱ ἀρχαῖοι ἑρμηνευτές ἀναφέρουν ὁρισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιας εἰρήνης Οὐ γάρ πανταχοῦ ἡ ὁμόνοια καλόν λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος Καί ἐπί τοῦ πύργου ἐκείνου τῆς Βαβέλ τήν κακήν εἰρήνην ἡ καλή διαφωνία ἔλυσε καί ἐποίησεν εἰρήνην Καί ἄλλος ἑρμηνευτής λέγει ὅτι οὐ πᾶσα εἰρήνη ἄψογος καί καλή ἀλλ ὑπάρχει καί εἰρήνη βλαβερά εἰρήνη πού μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό Τέτοια εἰρήνη εἶναι ὅταν εἰρηνεύουμε καί συμφωνοῦμε ἐπί καταλύσει τῆς ἀληθείας ὅταν ἐν γένει πολλοί μαζί συμφωνήσουμε νά κάνουμε κάτι κακό Καί ἄλλος παρατηρεῖ Ἔστι καί πόλεμος εὐαγής καί εἰρήνη πάσης ἀσπόνδου μάχης ἀργαλεωτέρα πονηροτέρα Λησταί μέν γάρ πρός ἀλλήλους σπένδονται ἔχουν εἰρήνη καί μοιχός πρός τήν μοιχευομένην ὁ δέ πόρνος πρός τήν πορνευομένην Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν εἰρήνη ὁ Χριστός τήν πολέμησε καί τήν διέσπασε ὅπως θά διασποῦσε μία κακή συνωμοσία Καί ἡ μάχαιρα τοῦ διχασμοῦ τήν ὁποία ἔφερε ὁ Χριστός δέν ἐχώρισε μόνο ἔθνη καί πόλεις καί κοινωνίες καί τάξεις Ἔσεισε καί αὐτό ἀκόμη τό κύτταρο τῆς κοινωνίας τήν οἰκογένεια Ὅπως λέγει στή συνέχεια τῶν λόγων του ὁ Κύριος ἦλθε νά φέρει διχασμόν ἀκόμη καί μεταξύ συζύγων μεταξύ γονέων καί τέκνων μεταξύ ἀδελφῶν μεταξύ νύμφης καί πενθερᾶς Μθ 10 35 Λκ 12 52 53 Κριτήριο ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου γίνεται ὁ διαχωρισμός εἶναι ἡ πίστη Ὁ Χριστός θέλει οἱ ἄνθρωποί του νά ἔχουν μεταξύ τους εἰρήνη Ἡ εἰρήνη ὅμως τήν ὁποία δίδει αὐτός οὐδέν κοινόν ἔχει μέ τήν ἐπαίσχυντη εἰρήνη τοῦ κόσμου ἡ ὁποία εἶναι αἰσχρή συνεννόηση γιά τήν διάπραξη κάθε κακοῦ Ἡ εἰρήνη τῶν πιστῶν εἶναι ἡ ἄνωθεν εἰρήνη εἶναι ἡ εἰρήνη ἐν Χριστῷ Ἰω 16 33 Τήν διάκριση αὐτή μεταξύ τῆς μιᾶς καί τῆς ἄλλης εἰρήνης ἔκαμε σαφῶς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος λέγοντας στούς μαθητές του Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγώ δίδωμι ὑμῖν Ἰω 14 27 Τήν ἐν Χριστῷ εἰρήνη διακρίνει ἡ ἐπ ἀγαθῷ ὁμοφροσύνη καί ἑνότης τῶν υἱῶν τῆς εἰρήνης Κατά

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/195-mathaiou-10-34 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Λκ 17,21
  Ἀνάμεσά σας Ὅταν ὅμως δοῦμε τό χωρίο στήν ὅλη συνάφειά του κατανοοῦμε τό ἐμπρόθετο ἐντός ὑμῶν ἐστι μέ τήν σημασία ἐν μέσῳ ὑμῶν ἀνάμεσά σας Πράγματι ἔτσι ἑρμηνεύουν τό χωρίο ἀρχαῖοι καί νεώτεροι ἑρμηνευτές πρβλ Knabenbauer οἱ ὁποῖοι δέν τό ἀποκόπτουν ἀπό τήν συνάφειά του ἀλλά ὑπομνηματίζουν καί ἑρμηνεύουν ὅλη τήν περικοπή ἤ καί ὅλο τό κατά Λουκᾶν εὐαγγέλιο Παραθέτω μόνο τήν ἄποψη τοῦ Ζιγαβηνοῦ ἀπό τούς ἑρμηνευτές αὐτῆς τῆς ὁμάδας Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἑαυτόν τόν Χριστόν λέγει ὡς βασιλέα καί Θεόν Ἐντός δέ αὐτῶν ἦν ὡς ἐν μέσῳ αὐτῶν ἀναστρεφόμενος Ἀναφέρει μάλιστα ὁ Ζιγαβηνός σάν παράλληλο χωρίο τά λόγια τοῦ Προδρόμου Μέσος δέ ὑμῶν ἕστηκεν ὅν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε Ἰω 1 26 Πρός τούς φαρισαίους Ἡ ἑρμηνεία αὐτή ἐκτός τοῦ ὅτι συμφωνεῖ μέ τήν ὅλη συνάφεια ἐνισχύεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀπευθύνει τά λόγια αὐτά πρός τούς φαρισαίους Ὁπωσδήποτε δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά τοποθετήσει ὁ Κύριος τήν βασιλεία του στήν καρδιά τῶν φαρισαίων Βέβαια οἱ ἑρμηνευτές πού ἀποδίδουν τό ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς μέσα σας ἀντικρούουν τήν παραπάνω ἀντίρρηση μέ διάφορα ἐπιχειρήματα Ἀναφέρω μερικά α Ὁ Κύριος μέ τό ἐν μέσῳ ὑμῶν δέν ἐννοεῖ ὅλους τούς φαρισαίους ἀλλά ἕνα μέρος ἐκλεκτῶν β Ἐννοεῖ τούς φαρισαίους γενικά οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὄντως στήν καρδιά τους τήν πίστη τοῦ ἑνός Θεοῦ γ Ἐννοεῖ ὅλους τούς φαρισαίους διότι πολύ σύντομα θά ἦταν καί μέσα σ αὐτούς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετά τήν ἀποστολή τοῦ ἁγίου Πνεύματος κτλ Ὅλα αὐτά ὅμως εἶναι ἀσθενικά καί βεβιασμένα καί ἁπλῶς ἐνισχύουν τήν ἄποψη ὅτι τά λόγια τοῦ Κυρίου σημαίνουν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρίσκεται ἀνάμεσά σας Ἐντούτοις ἡ ἀπόδοση τῆς προθέσεως ἐντός μέ τό νεοελληνικό ἀνάμεσα δέν μαρτυρεῖται σέ κανένα ἄλλο χωρίο τῆς Κ Διαθήκης οὔτε καί τῆς Παλαιᾶς Μερικά παραδείγματα ἀπό τούς θύραθεν πού θά μποροῦσαν νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς παράλληλα εἶναι πενιχρά καί ἀμφισβητούμενα Ἡ σωστή ἑρμηνεία Ἀπό ὅσα ἀναφέρθηκαν μέχρι ἐδῶ φαίνεται ὅτι ὑπάρχουν δύο ἑρμηνεῖες τοῦ χωρίου μας Νομίζω ὅμως ὅτι ὁ φαινομενικός αὐτός διχασμός στήν πραγματικότητα εἶναι ἀνύπαρκτος Τό χωρίο μας ἔχει μία μόνο ἑρμηνεία ἡ ὁποία παρουσιάζει μία προοδευτική ἐξέλιξη ἀποτέλεσμα τῆς σχέσεως τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀνθρώπους Τήν κατανοοῦμε ἀπόλυτα ὅταν τήν συνδυάσουμε μέ τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας Ὁ Θεός προαιώνια ἀποφάσισε τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου τήν ἵδρυση τῆς αἰωνίου βασιλείας του Ἡ πραγματοποίηση τῆς οὐρανίου βασιλείας τοῦ Θεοῦ προετοιμάζεται στήν παλαιά διαθήκη μέ μία ἐπίγεια βασιλεία τήν θεοκρατία τοῦ Ἰσραήλ καί τήν γνωστή διαθήκη πού καθόριζε τίς σχέσεις λαοῦ καί Θεοῦ Ὁ μωσαϊκός νόμος καί τό τελετουργικό τῆς λατρείας στήν περίοδο αὐτή λειτουργοῦν σάν τό φρούριο πού διαχωρίζει τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό τά ἔθνη καί τόν κρατᾶ ὡς τό ἐκλεκτό κατάλοιπο τό ὁποῖο κατέχοντας τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ περιμένει μέ λαχτάρα τήν ἐκπλήρωσή της Ἡ ἐκπλήρωση πραγματοποιεῖται στήν ἐποχή τῆς καινῆς διαθήκης ὁπότε μπαίνουμε στήν δεύτερη φάση τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί ἡ βασιλεία του ἔρχεται στήν γῆ ὄχι σάν μία ἐγκόσμια καί ἐπίγεια βασιλεία ἀλλά σάν πνευματική Τόν πνευματικό χαρακτήρα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ τόν

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/202-louk17-21 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Λκ 10,41-42
  πολλές μέριμνες τοῦ κόσμου Ἕνα μόνο σοῦ χρειάζεται νά ἐγκαταλείψεις τά κοσμικά καί νά στραφεῖς πρός τά πνευματικά ὅπως ἡ Μαρία Ἀπό τίς δύο ἀσχολίες ἡ ἀγαθή εἶναι αὐτή τήν ὁποία διάλεξε ἡ Μαρία Ἐπίσης ἡ διαμαρτυρία τῆς Μάρθας θεωρήθηκε ὡς ἐκδήλωση ζηλοτυπίας πρός τήν ἀδελφή της Μέ τίς ἑρμηνεῖες αὐτές ἀδικεῖται ἡ ἀλήθεια καί ὑποτιμᾶται τό πρόσωπο τῆς Μάρθας διότι τάχα ἀσχολεῖται μόνο μέ τήν ὕλη καί δέν ἔχει ἀνώτερες πνευματικές πτήσεις ὅπως ἡ Μαρία Ἐντούτοις ὁ διάλογος τῆς Μάρθας μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὅπως τόν διασώζει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης βλ Ἰω 11 21 28 ἀποκαλύπτει τόν θεῖο φωτισμό καί τό πνευματικό μεγαλεῖο τῆς ἀνδρείας αὐτῆς γυναίκας Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου ὅπως φαίνεται κι ἀπό τήν ἐπανάληψη τοῦ ὀνόματος τῆς Μάρθας Μάρθα Μάρθα μεριμνᾷς καί τυρβάζῃ περί πολλά ἦταν μία ἐλαφρά ἐπίπληξη πού φανέρωνε ταυτόχρονα ὅλη τήν συμπάθεια καί τήν εὔνοιά του Τό ρῆμα μεριμνῶ ὑποδηλώνει ἐσωτερική ἀνησυχία ἐνῶ τό τυρβάζομαι ἀναφέρεται σέ ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις ταραχῆς Ὁ Κύριος θέλει νά καθησυχάσει τήν Μάρθα Τήν βλέπει νά καταπιάνεται μέ πολλά καί τήν συμβουλεύει ἑνός δέ ἐστι χρεία εἶναι δηλαδή ἀρκετό ἕνα φαγητό Ὁ Ἰησοῦς προτιμᾶ νά τρέφει αὐτούς πού τόν φιλοξενοῦν μέ τήν διδασκαλία του παρά νά ἀπολαμβάνει τά πολλά τους ἐδέσματα Δέν θέλει νά στερεῖται οὔτε ἡ Μάρθα οὔτε ἡ Μαρία τήν ἀγαθήν μερίδα τήν θεία διδασκαλία του πού εἶναι ἡ τροφή τῆς ψυχῆς ἀνώτερη ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη τροφή καί προσφορά Ὁπωσδήποτε ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Κύριος δέν ἀποποιεῖται δέν ἀπορρίπτει τό ἔργο τῆς διακονίας Ἁπλῶς μιλᾶ ὡς τό μεῖζον τοῦ ἐλάττονος προτιθείς Δίδει τήν πρώτη θέση στήν διδαχή καί τήν δεύτερη στήν διακονία τοῦ φαγητοῦ Μέ τήν δια νοοτροπία οἱ ἀπόστολοι ὅταν δημιουργήθηκε πρόβλημα στήν πρώτη ἐκκλησία ἀνέθεσαν στούς διακόνους τήν διακονία τῶν τραπεζῶν γιά νά ἔχουν οἱ διοι τήν ἄνεση νά διακονοῦν ἀπερίσπαστα τό κήρυγμα τοῦ θείου λόγου Πρξ 6 1 6 Ἐξάλλου στήν συγκεκριμένη περίπτωση δέν τίθεται θέμα συγκρίσεως μεταξύ ἀκροάσεως τοῦ θείου λόγου καί διακονίας Ὁ Κύριος τονίζει τήν ἀξία τοῦ πρώτου διότι αὐτό θά κινητοποιήσει γιά τό δεύτερο τήν διακονία Ὅπως καθαρά φαίνεται στίς σχετικές εὐαγγελικές διηγήσεις ἡ Μάρθα δέν ὑστερεῖ πνευματικά ἔναντι τῆς Μαρίας Λαχταροῦσε κι αὐτή νά ἀκούσει τόν Διδάσκαλο Ὑπερνικᾶ ὡστόσο τήν προσωπική της ἐπιθυμία καί εὐχαρίστηση μεριμνώντας γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἄλλων Ὡς μεγαλύτερη καί ὡριμότερη θυσιάζεται γιά νά ἐκφράσει τήν ἀγάπη καί τήν στοργή της στούς κουρασμένους ἐπισκέπτες Φιλότιμα μάλιστα καταπιάνεται μέ πολλές φροντίδες καί δουλειές ὥστε νά τούς περιποιηθεῖ πλούσια καί νά τούς εὐχαριστήσει μέ πολλά καί ἀξιόλογα φαγητά Μέ τήν συμπεριφορά της μιμεῖται τόν Κύριο πού ἐνῶ ἔφθασε στό σπίτι της κατάκοπος ἀπό τήν ὁδοιπορία δέν σκέπτεται τήν δική του ἀνάπαυση δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό φαγητό ἀλλά διδάσκει γιά νά ὠφελήσει τούς ἀκροατές Ἡ Μαρία ἡ ὁποία ἦταν καί μικρότερη κάθησε ἀμέριμνη καί ἀπολάμβανε τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου Ἡ Μάρθα προχώρησε στήν ἐφαρμογή στήν θυσία Ἡ ἀγαθή μερίδα λοιπόν στήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ Κύριος εἶναι ἡ ἴδια ἡ διδαχή του Ἡ Μαρία τήν ἀπολαμβάνει ἡ Μάρθα τήν στερεῖται ὄχι ἀπό ἀδιαφορία ἤ ἄλλη αἰτία ἀλλά

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/200-louk10-41-42 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Λκ 11,28
  μέν τόν συμπερασματικό οὖν καί τό βεβαιωτικό μόριο γέ Στή σύνθεση οἱ ἐπί μέρους λέξεις δέν διατηροῦν τήν ἀρχική τους σημασία Ο τύπος μενοῦν χρησιμοποιεῖται κυρίως στήν ἀρχή μιᾶς ἀπαντήσεως Δηλώνει ἄλλοτε ἰσχυρή βεβαίωση καί ἄλλοτε βεβαίωση ἡ ὁποία κατά κάποιο τρόπο διορθώνει καί συμπληρώνει τή σημασία τῶν προηγουμένων Τό μόριο γέ ἐξάλλου ἐπιτείνει τή σημασία τῆς λέξεως στήν ὁποία προστίθεται Ετσι στό συγκεκριμένο χωρίο τῆς Καινῆς Διαθήκης τό μενοῦνγε θά μποροῦσε νά ἰσοδυναμεῖ μέ τά νεοελληνικά πράγματι ναί μάλιστα βεβαιότατα Εἶναι δέ ἀξιοσημείωτο ὅτι μέ τήν ἴδια σημασία ἀναφέρεται τό μενοῦνγε καί σέ ἄλλα τρία χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης Ρω 9 19 10 18 Φι 3 8 Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις ἡ λέξη μενοῦνγε ἐπιβεβαιώνει τή σημασία τῆς προηγούμενης προτάσεως καί ἐπεκτείνει τό νόημά της Γιά νά περιορισθῶ στό Λκ 11 28 στό στίχο πού ἀποτέλεσε τήν ἀφορμή τοῦ σχολίου αὐτοῦ ὁ Κύριος ἀπαντώντας στόν μακαρισμό τῆς γυναίκας προτάσσει τό μενοῦνγε ὄχι γιά νά ἀρνηθεῖ ἤ νά μειώσει τό θαυμασμό πρός τή μητέρα του Οὐκ ἀρνεῖται τήν κατά φύσιν συγγένειαν ἀλλά προστίθησι τήν κατ ἀρετήν σχολιάζει ὁ ἅγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος Εἰς τό κατά Ματθαῖον 45 1 Θέλει νά πεῖ ὁ Κύριος ὅτι συμφωνεῖ ἀπόλυτα καί ἀποδέχεται ὡς εἰλικρινῆ καί ἄδολη τή λαϊκή ἔκφραση τοῦ θαυμασμοῦ πρός τή μητέρα του Επιπλέον μέ ὅσα λέγει στή συνέχεια θέλει νά ὁδηγήσει τή σκέψη τῶν ἀκροατῶν του σέ κάτι ὑψηλότερο Τό νόημα τῶν λόγων του εἶναι Ναί μάλιστα βέβαια Μακαρία ἡ μητέρα μου ὅπως λές ἀλλά κι ἐγώ σοῦ λέω ὅτι μακάριος εἶναι ἐκεῖνος πού ἀκούει τόν θεῖο λόγο μου καί τόν τηρεῖ Τά λόγια αὐτά τοῦ Κυρίου λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος δέν δείχνουν ὅτι ἀπωθεῖ τή μητέρα του ἐπισημαίνουν ὅτι σέ τίποτε δέν θά ὠφελοῦσε τήν Παναγία ὁ τοκετός ἄν δέν ἦταν συγχρόνως πολύ ἀγαθή καί πιστή Εἰς τό κατά Ιωάννην 21 3 Ετσι ὁ Κύριος ἐνθαρρύνει τή γυναίκα νά ἐλπίζει ὅτι κι αὐτή ἀλλά καί κάθε χριστιανός μπορεῖ νά γίνει εὐτυχισμένος ὅπως ἡ μητέρα του ἄν ἀκούσει τό λόγο του καί τόν τηρήσει Τό ἴδιο νόημα ἔχει καί μία ἄλλη σχετική ἀπάντηση τοῦ Ιησοῦ ὅταν καθώς μιλοῦσε τοῦ ἀνήγγειλαν ὅτι τόν ζητοῦν ἡ μητέρα καί οἱ ἀδελφοί του κι αὐτός ἀπάντησε Μήτηρ μου καί ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καί ποιοῦντες αὐτόν Λκ 8 21 πρβλ Μθ 12 48 50 Μρ 3 34 35 Ἡ μακαριότητα τῆς Παρθένου ἡ ὑψίστη δόξα της συνίσταται στό ὅτι ἐκλέχθηκε νά γίνει μητέρα τοῦ Κυρίου ἀκριβῶς διότι παρέμεινε αἰώνιος φύλακας τοῦ θεϊκοῦ λόγου Η ἴδια ἀνοίγει τήν ψυχή της καί ὑποτάσσεται σ αὐτόν ἰδού ἡ δούλη Κυρίου Λκ 1 38 καί ἡ Ελισάβετ φωτισμένη ἀπό τό Πνεῦμα τό ἅγιο μακαρίζει τήν Παναγία γιά τήν πίστη της στό λόγο τοῦ Θεοῦ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρά Κυρίου Λκ 1 45 Στέργιος Ν Σάκκος Ἀπολύτρωσις 60 2005 22 23 Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/201-louk11-28 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Λκ 1,34
  Ησαΐα ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Εμμανουήλ 7 14 Δέν πέρασε ὅμως ποτέ ἀπό τή σκέψη της ἡ ὑπόνοια ὅτι σ αὐτήν ἀναφέρεται ὁ προφήτης Η βαθειά της ταπεινοφροσύνη δέν ἐπέτρεψε ἕναν τέτοιο λογισμό οὔτε καί μετά ἀπό ὅσα τῆς ἀποκάλυψε ὁ οὐράνιος ἀπεσταλμένος βλ στ 30 33 Αὐτό πού κυρίαρχα ἔνιωσε μέσα της καί ἀμέσως αὐθόρμητα ἐκδηλώθηκε ἦταν ἡ ἀγωνία μήπως λυθεῖ ὁ μυστικός της γάμος μέ τόν Κύριο τό ἱερό της τάμα μήπως χάσει αὐτό πού ἀπό μικρή δέχθηκε ὡς κλήση ἀπό τόν Θεό καί στό ὁποῖο ἀνταποκρίθηκε μέ ὅλο της τό εἶναι Ἑρμηνεύοντας τό χωρίο ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος παρατηρεῖ Αὐτό δέν θά τό ἔλεγε ἄν ἀπό πρίν δέν εἶχε κάνει τάμα στόν Θεό νά μείνει παρθένος De sancta Virginitate 1 4 PL 40 398 Ο ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἐπίσης παρατηρεῖ ὅτι τό ἐρώτημα τῆς Μαρίας ἀποδεικνύει ὅσα κρυφά εἶχαν συντελεσθεῖ μέσα της Διότι σκέπτεται ὁ ἅγιος πατέρας ἄν ὁ Ιωσήφ τήν εἶχε παραλάβει γιά νά τήν κάνει γυναίκα του γιατί νά διατυπώσει ἡ Μαρία μέ τόση ἔκπληξη μία τέτοια ἀπορία ἀφοῦ καί ἡ ἴδια θά περίμενε νά γίνει μητέρα κατά τόν φυσικό νόμο Καί ὁ ἴδιος δίνει τήν ἀκόλουθη ἐξήγηση Επειδή δέ τήν ἀφιερωθεῖσαν τῷ Θεῷ σάρκα οἷόν τι τῶν ἁγίων ἀναθημάτων ἀνέπαφον ἔδει φυλάττεσθαι διά τοῦτο φησί κἄν ἄγγελος ἦς κἄν οὐρανόθεν ἥκῃς καί ὑπέρ ἄνθρωπον τό φαινόμενον ᾖ ἀλλά τό γνῶναί με ἄνδρα τῶν ἀμηχάνων ἐστί Πῶς ἔσομαι μήτηρ ἄνευ ἀνδρός Τόν γάρ Ιωσήφ μνηστῆρα μέν οἶδα ἄνδρα δέ οὐ γινώσκω Επειδή δηλαδή ἔπρεπε νά διαφυλαχθεῖ τό ἀφιερωμένο στόν Θεό σῶμα της ἀνέγγιχτο σάν ἅγιο ἀφιέρωμα γι αὐτό λέγει Παρ ὅτι εἶσαι ἄγγελος καί ἔχεις ἔλθει ἀπό τόν οὐρανό καί ἡ ἐμφάνισή σου εἶναι κάτι τό ὑπερφυσικό ἐντούτοις εἶναι ἀδύνατο νά ἔχω συζυγικές σχέσεις μέ ἄνδρα Πῶς λοιπόν θά γίνω μητέρα δίχως ἄνδρα Διότι ἀναγνωρίζω τόν Ιωσήφ ὡς μνηστήρα ὄχι ὅμως ὡς σύζυγο PG 46 1140D 1141Α ΕΠΕ 10 346 348 Γιά νά ἀσφαλίσει προφανῶς ἡ Μαρία τό μυστικό ἱερό τάμα της μνηστεύθηκε τόν Ιωσήφ πού ἦταν ἤδη μεσήλικας καί μετά τό θάνατο τῆς συζύγου του εἶχε τήν εὐθύνη τῶν παιδιῶν του Φαίνεται ὅτι συμφώνησαν νά κάνουν ἕναν ἰδιότυπο γάμο ἀπαλλαγμένο ἀπό συζυγικές σχέσεις ἐκείνη θά τόν βοηθοῦσε στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν του καί αὐτός καθώς θά ἐμφανιζόταν στόν κόσμο ὡς σύζυγός της θά πρόσφερε τήν ἀναγκαία κοινωνική κάλυψη γιά νά διατηρήσει τήν παρθενία της Διότι ἡ ἀπόφαση γιά ἰσόβια παρθενία ἦταν τελείως ξένη πρός τά ἰουδαϊκά ἤθη ἀκατανόητη καί προκλητική γιά τήν ἐποχή ἐκείνη Στήν Παλαιά Διαθήκη μετά τόν Αβελ ὁ ὁποῖος δέν πρόλαβε νά κάνει γάμο ἀναφέρονται ὡς παρθένοι τρεῖς μόνο ἄνδρες ὁ Ηλίας ὁ Ελισαῖος καί ὁ Ιερεμίας Η σεμνή κόρη τῆς Ναζαρέτ ἦταν ἡ πρώτη γυναίκα πού ἀγάπησε τόσο τόν Θεό ὥστε νά ἐπιθυμήσει νά τοῦ ἀφιερώσει τήν παρθενία της Κι ἦταν τόσο δυνατός ὁ πόθος της ὥστε νά μένει ἀμετάκλητος καί μετά τήν καταπληκτική προαγγελία τοῦ ἀγγέλου Ετσι πράγματι ἅρμοζε στήν ἐκλεκτότερη ψυχή πού γνώρισαν οἱ αἰῶνες σ αὐτήν πού ἀνῆλθε

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/197-louk-1-34 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Μθ 5,5
  πού ἀναφέρεται ἐδῶ εἶναι νοητή εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἡ πνευματική γῆ τῆς ἐπαγγελίας ἡ ἄνω Ἰερουσαλήμ Τρεῖς Λατῖνοι πατέρες ὁ Ἱλάριος ὁ Ἀμβρόσιος καί ὁ Λέων εἶπαν ὅτι γῆ στό χωρίο αὐτό εἶναι τό ἔνδοξο σῶμα τοῦ πιστοῦ μετά τήν κοινή ἀνάσταση καί κατ ἐπέκτασιν τό ἀναστημένο σῶμα τοῦ Χριστοῦ τοῦ ὁποίου γίνονται μέτοχοι καί τρόπον τινά κατακτοῦν καί κληρονομοῦν διά τῆς θείας Κοινωνίας καί τῆς συμμορφώσεως πρός αὐτό Κοινωνοῦντες δηλαδή τό ἄχραντο σῶμα καί τό τίμιο αἷμα ἀγωνιζόμενοι καί ἀσκοῦντες κάθε ἀρετή γίνονται σύμμορφοι πρός τό ἔνδοξο σῶμα τοῦ Κυρίου κατά τήν διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου Παύλου Ρω 8 29 Φι 3 21 Σύμφωνα μέ ἄλλη νεώτερη ἑρμηνεία γῆ εἶναι τό σῶμα καί ὁ ὅλος ἄνθρωπος τῶν ὁποίων ὁ πρᾶος εἶναι κύριος καί καλός ἡνίοχος διά τῆς πραότητος Χαλιναγωγεῖ μέ αὐτήν τά πάθη του καί τήν ὀργή του καί μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ὡς κύριος καί κληρονόμος τοῦ ἑαυτοῦ του Μία τέταρτη ἐπίσης νεώτερη ἑρμηνεία δέχεται ὅτι γῆ εἶναι κάθε ἄνθρωπος πάνω στόν ὁποῖο ἐπιβάλλεται καί τόν ὁποῖο κατακτᾶ ὁ πρᾶος μέ τήν πραότητά του Ἡ πέμπτη καί ἱστορική ἑρμηνεία ἐπικρατεῖ καί ἐπιδοκιμάζεται περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη στήν Ἐκκλησία καί κατά τήν ἀρχαιότητα καί μεταγενέστερα Εἶναι ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου τήν ὁποία δέχονται καί ἐπιδοκιμάζουν μετά ἀπό αὐτόν ὁ Θεοφύλακτος ὁ Εὐθύμιος Ζιγαβηνός καί τέσσερις ἄλλοι ἀνώνυμοι ἀρχαῖοι ἑρμηνευτές Κατά τήν ἑρμηνεία αὐτή τό χωρίο εἶναι ἁπλό Ἡ γῆ δέν εἶναι καμία νοερή γῆ ἀλλά αὐτή ἡ γῆ πού κατοικοῦμε τώρα Ὁ μακαρισμός τῶν πράων ἀποδίδει ἐπιγραμματικά τό νόημα τοῦ 36 ψαλμοῦ Στόν ψαλμό αὐτό καί ἰδιαίτερα στούς στίχους 3 9 11 20 22 28 29 34 37 38 ὁ Δαβίδ ψάλλει διδάσκοντας ὅτι οἱ μέν φαῦλοι καί ἄδικοι καί ἀσεβεῖς παρ ὅλες τίς προσπάθειές τους νά ἐπικρατήσουν καί νά ποδοπατήσουν τούς δικαίους καί νά ἁρπάσουν γιά τούς ἑαυτούς τους εἰ δυνατόν ὅλα τά ἀγαθά τῆς γῆς ἀφανίζονται ὡσεί καπνός καί τό σπέρμα αὐτῶν ἐξολοθρευθήσεται οἱ δέ πραεῖς οἱ ποιοῦντες χρηστότητα οἱ ὑπομένοντες τόν Κύριον δηλαδή τούς πειρασμούς πού ἐπιτρέπει ὁ Κύριος οἱ εἰρηνικοί οἱ εὐλογοῦντες τόν Κύριον αὐτοί κληρονομήσουσι γῆν Ὁ Δαβίδ ἐννοεῖ τήν γῆ τήν παροῦσα τά ἀγαθά αὐτῆς τήν μακροζωία καί κατ ἐπέκτασιν τήν ἐπικράτηση καί προκοπή τῶν ἀπογόνων τοῦ πράου Τό ἴδιο νόημα δίδει καί ὁ Κύριος στόν μακαρισμό αὐτό Ὑποδεικνύει αἰσθητό ἔπαθλο Ἡ Καινή Διαθήκη δέν ἀποκλείει τά αἰσθητά ἔπαθλα τῶν ἀρετῶν οὔτε τίς αἰσθητές ποινές τῶν κακιῶν Ὁ Κύριος στήν ἴδια ὁμιλία του θεωρεῖ ὡς ἔνοχο ἐνώπιον τοῦ ἰουδαϊκοῦ συνεδρίου αὐτόν πού θά ἀποκαλέσει τόν ἀδελφό του ρακά Αὐτό εἶναι μία τιμωρία στήν παροῦσα ζωή Στήν Κυριακή προσευχή μᾶς διδάσκει νά ζητᾶμε καί ὑλικά ἀγαθά ὅπως εἶναι ὁ ἐπιούσιος ἄρτος Ὁ Παῦλος ὡς ἔπαθλο τοῦ παρθενικοῦ βίου ἐκτός ἀπό τά πνευματικά ἔπαθλα στήν μέλλουσα ζωή ὑποδεικνύει καί γιά τήν παροῦσα ζωή τήν ἀμεριμνησία Α Κο 7 26 28 32 Καί πάλι ὁ Κύριος λέγει γι αὐτούς πού ἀπαρνοῦνται τόν ἑαυτόν τους ὅτι οὐδείς ἐστιν ὅς ἀφῆκεν οἰκίαν ἤ ἀδελφούς ἤ ἀδελφάς ἤ πατέρα ἤ μητέρα ἤ γυναῖκα ἤ τέκνα ἤ ἀγρούς ἕνεκεν

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/194-mathaiou-5-5 (2016-04-26)
  Open archived version from archive •