archive-gr.com » GR » A » APOLYTROSIS.GR

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Κοντά στούς κρατουμένους
  γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς Εκτύπωση E mail Ἐπίσκεψη ἀγάπης πραγματοποίησαν οἱ κύκλοι μελέτης ἁγίας Γραφῆς στίς Ἀ γροτικές Φυλακές Κασσάνδρας τό Σάββατο 10 Μαΐου Στόν ἱερό ναό τῶν φυλακῶν ἀφιε ρωμέ νο στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο ὁ π Μι χαήλ Κό νιας πνευματικός τῆς Ἀ δελ φότητος τέλεσε μέ εὐλάβεια τή θεία Λειτουργία καί κή ρυξε τόν θεῖο λόγο Στήν πρόσ κληση Με τὰ φόβου Θε οῦ πρῶ τοι προσ έρ χον ται οἱ κρατούμενοι μέ ἐμφανῆ στά πρόσω πά τους τή συγ κίνη ση Ἕ νας ἀπό αὐτούς ἐν τυ πωσια σμένος ἀπό τό κή ρυγμα πρίν μεταλάβει ὁμολογεῖ Πι στεύ ω στήν Ἀ νάσταση Ἄλ λος ἐκμυ στηρεύεται Νιώ θω ἐ λεύθερος κι ἄς εἶ μαι στή φυλα κή Στή συνέχεια στήν αἴθουσα ἐκ δηλώσεων μετά ἀπό τό θερμό καλωσόρισμα τοῦ διευθυντοῦ τῶν φυλακῶν κ Ἐμ Παπαλεξί ου οἱ ἐπισκέπτες μέ ὕμνους καί τρα γούδια θέ λησαν νά μοιραστοῦν τήν ἀναστάσιμη χαρά μέ τούς κρατούμενους ἀ δελ φούς Τή χα ρούμενη ἀτμόσφαι ρα ἐνίσχυσαν οἱ νέοι του Λύχνου μέ τό ψυ χα γω γι κό πρό γραμμα πού παρουσίασαν Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος κ Γεώργιος Μυ τι λη ναῖ ος χαιρέτισε καί ἐξήγησε τόν λόγο τῆς ἐπισκέψεώς μας ἐνῶ ὁ ἱεροκήρυκας κ Εὐ άγ γελος Δάκας μέ θέρμη παρουσίασε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὁ ὁ ποῖος ἦρθε νά μᾶς ἐλευ θε ρώ σει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου Μᾶς προβλημάτισε ὅλους τό ἐ ρώ τημα Πό σο κοστίζει σέ μᾶς τούς ἁ μαρ τω λούς ἡ θυσία τοῦ ἀναμαρτήτου Κυρί ου Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ κεράσματα καί προσωπικά δέματα γιά τόν κάθε κρα τού μενο ἐνῶ κατατέθηκαν καί δύο τόνοι τροφίμων Ἔκδηλη ἦταν ἡ χαρά καί εὐχαρι στία τόσο τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων ὅσο καί τῶν κρατουμένων μέ τούς ὁποίους ἐπικοινω νή σα με Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ στήν αἴθουσα τῆς Περισσότερα Καστανούσα 2016 Δηλώσεις Κατασκήνωσης 2016 Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τίς δηλώσεις ἀπό ἐδῶ Ἐπιστημόνων Φοιτητῶν Μαθητῶν Περισσότερα ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ Χρωστήρ Ελπίδος ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/452-konta-stouskratoumenous (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Διετές Μνημόσυνο Στεργίου Σάκκου
  ὁ σε βα σμιώ τα τος μητρο πολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ Βαρνάβας Ὁ ἐπίσκοπος στό κήρυ γμά του τόνισε τήν ἀξία τῆς προσ φο ρᾶς ὅλων αὐτῶν πού συνεχίζουν τό δύ σκο λο ἀλλά σπου δαῖο ἔργο τῶν μυροφόρων καί ἀναφέρθηκε μέ ἰδιαίτερο σεβασμό στόν μακαριστό διδάσκαλο τοῦ ὁ ποί ου τέλεσε τό Μνημόσυνο καί ἐν συνεχείᾳ τό Τρι σάγιο στό μνῆμα του Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας στήν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Ἀπολυτρώ σε ως πραγματοποιήθηκε σχετι κή ἐκδήλωση μνήμης ἡ ὁποία πλαι σιώθηκε ἀπό τίς νεανικές χορωδίες τοῦ Λύχνου καί τῆς Χριστιανικῆς Ἐλπίδος ἐνῶ μέσα ἀπό τίς εἰσηγήσεις καί τίς προσωπικές καταθέσεις τῶν ὁμιλητῶν πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π Αὐγουστίνου Μύ ρου ὁμοτίμου καθηγητοῦ Ἰα τρικῆς κ Ἰωάννη Κουντουρᾶ κ Θωμᾶ Καρύπογλου καί κ Ἀπόστολου Κεκελίδη ἀ να δεί χθηκε ἡ διακονία τοῦ διδασκάλου Στεργίου Σάκ κου ὡς μάρτυρα τῆς Ἀναστά σε ως Εἴ θε τό γεγονός τῆς Ἀ ναστάσεως πού μέ τόση δύναμη κήρυξε νά συνεχίζει νά αὐ ξά νει τήν πί στη καί νά θερμαίνει τόν ζῆλο τοῦ πλήθους τῶν μαθητῶν του Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/451-dietes-mnhmosino (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Φοιτητική ἐκδρομή
  αἰσθάνομαι κου ρασμένος καί χωρίς διάθεση Μπαίνω στό email μου γιά νά τή στείλω ἠλεκτρονικά καί στά εἰσερχόμενα βλέπω ἕνα νέο μήνυμα ἀπό τόν Δ Φω το γραφί ε ς ἀπό Υδρα Σπέτσες Πό ρο φοι τητι κή 23 26 4 14 Τί μοῦ θυμίζεις τώ ρα φίλε Εἰκόνες ἀπό τά γραφικά ἱ στορικά νησιά τό ἐπιβλητι κό Παλαμήδι τήν ἀρ χαία Ἐπίδαυρο Τά ἀστεῖα καί τά παι χνίδια μας μέ τούς ὑπόλοιπους ἐκδρομεῖς τίς συζητήσεις μας τά μαθήματα γιά τήν Ἀνάσταση τόν π Νεκτάριο στήν Κό ριν θο Σκόρπιες ἀναμνήσεις κατακλύζουν πλέον τή σκέψη μου εἶναι ὅμως τόσο ἀληθινές Μέ πιάνω νά σιγοτραγουδάω χίλια ὄνειρα κομμάτια τ ἀνασταίνεις ξανά Χριστέ τό φῶς τό ἱλαρόν μεῖ νον μεθ ἡμῶν Ενας ἐκδρομεύς Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ στήν αἴθουσα τῆς Περισσότερα Καστανούσα 2016 Δηλώσεις Κατασκήνωσης 2016 Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τίς δηλώσεις ἀπό ἐδῶ Ἐπιστημόνων Φοιτητῶν

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/454-foitiki-agorivn (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Στήν Καστοριά
  τικῶν ὁμάδων τοῦ Λύχνου Μάλιστα φέτος προο ρισμός μας ἦταν ἡ ἀρχοντική πόλη τῆς Καστοριᾶς Θά ἀναφέρω μερικά μέρη πού ἐπισκε φθήκαμε γιά νά ἔχετε μιά γεύση ἀπό τό πλού σιο πρό γραμμά μας Πτολεμαΐδα Νυμφαῖο Μελᾶς Ἄργος Ὀ ρεστικό Κα στοριά Μέρη πανέμορφα καί κατάφορτα μέ ἱ στο ρικές μνῆμες πού μίλησαν μές στήν ἐφηβική ψυ χή μας Σημει ώνω ἰδιαίτερα τό τρισάγιο πού ψάλαμε μέ ξεχωριστή συγκίνηση στόν τάφο τοῦ κ Παυ σανία στό Ἄργος Περιττό νά σᾶς περι γράψω τή χαρά ἀλλά καί τήν ὠφέλεια που ἀποκομί σαμε ἀπό τή συναναστροφή μέ τά ἀδέλφια μας καί μέ τούς ὑπευθύ νους τῶν ὁμάδων μας Αἰσθανόμασταν ἀληθινά ὅτι εἴμα στε μιά οἰκογένεια ἡ οἰκογένεια τοῦ Λύχνου ἡ οἰκογένεια τοῦ Χρι στοῦ μας Ἡ ἑπόμενη διήμερη ἐκδρομή θά ἀργήσει βέβαια ἀλλά ἔχω ἀρχίσει ἤδη νά μετράω ἀντίστροφα τίς μέ ρες γιά τήν κατασκή νωσή μας στήν Καστανοῦ σα Λυχνίτης Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/450-sthn-kastoria (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Τό ξεκίνημα
  μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς Εκτύπωση E mail Φέτος συμπληρώνονται διακόσια χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Φιλι κῆς Ἑταιρείας Τά μέλη τοῦ συν δέ σμου χριστιανῶν νέων Λύχνος τῆς Ο Χ Α Ἀπολύτρωσις ἀ ξιο ποί ησαν τήν εὐκαιρία αὐτή καί μέ πολύ ζῆλο καί προσπάθεια ζω ν τάνεψαν ἐπί σκηνῆς σέ τέσσερις παραστάσεις τήν ἱστορία καί τούς πρωτουργούς τῆς ὀργάνωσης αὐ τῆς πού πρόσφερε τά μέγιστα γιά τήν προετοιμασία καί τήν ἔ ναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώ να Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ χο ρωδία τοῦ συνδέσμου πού μέ τή δυνα μική της ἐμφάνιση ἐνθουσίασε τό κοινό Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ στήν αἴθουσα τῆς Περισσότερα Καστανούσα 2016 Δηλώσεις Κατασκήνωσης 2016 Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τίς δηλώσεις ἀπό ἐδῶ Ἐπιστημόνων Φοιτητῶν Μαθητῶν Περισσότερα ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ Χρωστήρ Ελπίδος ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/449-to-xekinhma (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἀφιέρωμα στούς Τρεῖς Ἱεράρχες
  τῆς Ἀδελφότητος κ Γεώργιος Μυτιληναῖος μέ τή βοήθεια τριῶν φοιτητῶν οἱ ὁποῖοι πλαισίωναν τήν εἰσήγησή του διαβάζοντας ἀποσπάσματα ἀπό τά ἔργα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν παρουσίασε τήν παιδαγωγική σκέψη τῶν μελιρρύτων ποταμῶν τῆς σοφίας Ἡ παρουσίαση ἔδειξε πειστικά ὅτι οἱ παιδαγωγικές ἀρχές πού ἐντοπίζει κανείς στά συγγράμματα τῶν τριῶν αὐτῶν ἁγίων πατέρων παραμένουν διαχρονικές Καί ὄχι μόνο αὐτό ἀλλά εἶναι ὅσο ποτέ ἄλλοτε καί ἐπίκαιρες καί καθοδηγητικές γιά τήν ἀποπροσανατολισμένη Παιδεία μας Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε ἡ ἐκπλήρωση ἑνός χρέους Ὁ Λύχνος τίμησε τόν πρόεδρο τῆς Ἀδελφότητος κ Σάββα Ξανθόπουλο μέ ἀναμνηστική πλακέτα ἀναγνωρίζοντας μέ εὐγνωμοσύνη τήν πολύχρονη προσφορά του στή νεότητα Ἐντύπωση προκάλεσε κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ βιογραφικοῦ του τό πλῆθος τῶν περιοχῶν στίς ὁποῖες ὑπηρέτησε ὡς θεολόγος καί ἡ ἐπαφή πού ἔχει κρατήσει μέ παλαιούς μαθητές του Στήν καρδιακή καί αὐθόρμητη εὐχαριστία του ὁ ἴδιος συγκίνησε μέ τήν ὁμολογία ὅτι ὀφείλει στήν Ἀδελφότητα ὅλη αὐτήν τήν πλούσια καί καρποφόρα πορεία του Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας καί μέ πολλές καί θερμές εὐχές γιά εὐλογημένη καί ἁγιαστική χρονιά Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/42-fieroma-stoys-tre-s-erarxes (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Νέα χρονιά, νέες εὐλογίες
  χρονιά νέες εὐλογίες μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς Εκτύπωση E mail Tήν Κυριακή 20 1 ὁ νεοχειροτονημένος π Μιχαήλ Κόνιας καί ὁ π Βασίλειος Τσιλογλανίδης μέλη καί οἱ δύο τῆς Ἀδελφότητος εὐλόγησαν τήν καθιερωμένη βασιλόπιτα Τά κομμάτια τεμάχισε καί μοίρασε ὁ ἀντιπρόεδρος κ Μυ τιληναῖος Τό φλουρί ἔπεσε στόν δωρεοδότη ὅλων τῶν εὐλογιῶν τόν Κύριό μας Κοπή βασιλόπιτας ἔγινε καί στήν ἑορταστική ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 26 1 γιά κυκλάρχες καί κυκλάρχισσες Τό φλουρί ἔπεσε στό Ἀ να τολικό Παράρτημα στό ὁ ποῖο εὐχόμαστε κάθε εὐλογία Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ στήν αἴθουσα τῆς Περισσότερα Καστανούσα 2016 Δηλώσεις Κατασκήνωσης 2016 Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τίς δηλώσεις ἀπό ἐδῶ Ἐπιστημόνων Φοιτητῶν Μαθητῶν Περισσότερα ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ Χρωστήρ Ελπίδος ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/43-nea-xronia-nees-e-logies (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ζιάκα Γρεβενῶν
  IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ζιάκα Γρεβενῶν 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΕ 20 ΛΕΠΤΑ Τό video πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἕνα ἀφιέρωμα στή συμπλήρωση φέτος εἰκοσαετίας κατασκηνωτικῆς ζωῆς τοῦ Λύχνου στόν Ζιάκα Γρεβενῶν Φυσικά εἶναι ἀδύνατο νά χωρέσουν εἴκοσι καλοκαίρια σέ εἴκοσι λεπτά τό γνωρίζουμε Ὅμως ὁ σκοπός δέν εἶναι αὐτός Ἡ σύντομη αὐτή προβολή θέλει νά ἀποτελέσει ἁπλῶς μία ἀκόμη εὐκαιρία νά θυμηθοῦν οἱ παλαιότεροι καί νά ἀναλογισθοῦν οἱ νεώτεροι τί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀνταπέδωκεν ἡμῖν Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ στήν αἴθουσα τῆς Περισσότερα Καστανούσα 2016 Δηλώσεις Κατασκήνωσης 2016 Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τίς δηλώσεις ἀπό ἐδῶ Ἐπιστημόνων Φοιτητῶν Μαθητῶν Περισσότερα ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ Χρωστήρ Ελπίδος ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/83-genika/128-ziaka-grevenon (2016-04-26)
  Open archived version from archive •