archive-gr.com » GR » A » APOLYTROSIS.GR

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἁγίασον, Κύριε...
  τη μάτων Τήν ἀκολουθία τοῦ ἁ για σμοῦ τέλεσε τήν Κυρια κή τοῦ Σπορέως 11 Ὀκτωβρίου 2015 στήν κεντρική αἴθουσα Πέλοπος 7 ὁ πρω τοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσα λονίκης πανοσιολο γιώτατος ἀρχι μαν δρίτης π Στέφανος Τόλιος συμπαρα στα τού μενος ἀπό τόν π Μιχαήλ Κόνια Στή σύντομη καί μεστή προσλαλιά του ὁ πατήρ Στέφανος μᾶς μετέφερε τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ παναγιω τά του μητρο πολίτου Θεσ σαλονίκης κ Ἀνθίμου καί ἐπισήμανε τή σοβαρότητα τοῦ πνευ ματικοῦ ἔργου τή δύναμη τοῦ εὐαγ γελικοῦ λόγου ἀλλά καί τήν εὐθύνη ὅλων μας Νά μήν ἀρκούμαστε στήν ἀκρόαση τοῦ λόγου ἀλλά νά τόν ἐφαρμόζουμε στήν καθημερινότητά μας καί νά τόν μεταφέρουμε στίς ψυχές πού διψοῦν τή σωτηρία Τό παράρτημα τῆς Κατερίνης ἁγίασε τήν Τετάρτη 15 Ὀκτωβρίου ὁ σεβασμιώ τατος μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερί νης κ Γεώργιος Τόν εὐχαριστοῦμε τόσο γιά τίς πατρικές εὐχές ὅσο καί γιά τήν παρουσία του Τέλος στίς αἴθουσες τῶν δύο παραρ τημάτων τῆς Ἀδελφότητος στήν Θεσσα λο νίκη τελέσθηκαν ἁγιασμοί τήν Κυριακή 18 Ὀκτωβρίου ἀπό ἐκ προσώπους τῶν οἰκείων μητροπολιτῶν τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π Βασίλειο Πολίτη στό παράρτημα τῆς Μαρτίου Μαυρομιχάλη 23 καί στό παράρτημα τῆς Ἡλιουπόλεως Ρήγα Φεραίου 72 ἀπό τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π Παρ θέ νιο Μα χαιριώτη Κύριε ἁγίασον εὐ λό γησον στε ρέω σον τό ἔργο σου πρός σω τηρίαν ψυχῶν καί δό ξαν τοῦ ὀνό μα τός Σου Τήν Τετάρτη 7 Ὀ κτωβρίου πραγμα το ποιήθηκε ἡ πρώτη σύ ν αξη κυκλαρχῶν τοῦ τομέα κύκλων με λέτης τῆς ἁγίας Γρα φῆς Με τά τόν κατανυ κτικό ἑ σπερινό στόν ἱερό να ό τοῦ Ἁγίου Δη μη τρί ου εἴ χαμε τήν εὐ και ρία μιᾶς ὄμορφης πνευ μα τικῆς ἐπι κοινω νίας στήν αἴθουσα τῆς ἀ δελ φότητός μας Οἱ λι τές σκέψεις τοῦ το με άρ χη π Μιχαήλ Κό νια ἐνθάρ ρυναν ἐν θου σί α σαν ἀλλά καί προ βλη μάτισαν ὅ λους Νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός μέ τή δική του χά ρη νά ἀνταποκριθοῦμε στό ὑψηλό ἔργο τῆς κατή χη σης πού ἡ Ἐκ κλη σία μᾶς ἐμπι στεύ εται Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/1120-agiason-kyrie (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Μετέωρα 28-29 Μαρτίου
  συναισθήματα τῆς ἐπιστροφῆς Ἀναλογίζομαι τίς στιγμές πού ζήσαμε Ὅλες οἱ δραστηριότητές μας πάλλονταν ἀπό κατασκηνωτικούς ρυ θ μούς σάν μία προετοιμασία γιά τό καλοκαίρι Συγχρόνως ὅμως τά σοφά λόγια τοῦ π Μιχαήλ ἡ ἐπικοινωνία μέ τούς ὁμαδάρχες μας καί μεταξύ μας ὁ κοινός ἐκκλησιασμός ὄχι ἁπλῶς μᾶς ἕνωσαν περισσότερο ἀλλά μᾶς ἔ δωσαν δύναμη γιά νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας καί ἐπαναφόρτισαν τίς πνευ μα τικές μας μπαταρίες Τελικά ἀναρωτιέμαι ἐπέλεξα σω στά Ἀναμφισβήτητα ναί γιατί σέ ἀν τίθεση μέ τήν ἐκδρομή τοῦ σχολείου μου αὐτή ἡ ἐξόρμηση δέν ἦταν μία ἁ πλή ἐκδήλωση γιά διασκέδαση Ἐγώ τή νιώθω σάν ἕνα κομμάτι τῆς ζωῆς μου σάν μία ζωντανή ἀπόδειξη τῆς ὀ μορφιᾶς τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Γιατί δέν ἦταν ἕνα διήμερο πού τελείωσε ἀλλά μία πηγή ἀληθινῆς χαρᾶς πού δέν τελειώνει Καί φυ σικά ἡ ἐκδρομή συνεχίζεται Γιατί αὐ τές οἱ ἀπίστευτες στι γ μές πού ζήσαμε δέν ἦταν οὔτε ἡ ἀρχή οὔτε τό τέλος Ἦταν μόνο μία μικρή καί σύντομη γεύση καθώς ἀτενίζουμε νο ερά τήν κατασκήνωσή μας στίς κορυφές τοῦ Μπέλες καί στοχεύουμε στόν οὐρανό Γ Π μαθητής Λυκείου Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/1045-metevra (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Μνημόσυνο ἤ γιορτή;
  τῆς Ἀδελφό τητός μας Στεργίου Σάκκου Ἦταν στ ἀλήθεια Μνημόσυνο ἤ γιορτή Τό πρωί στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στό ἱεραποστολικό κέντρο τῆς Χριστιανικῆς Ἐλ πίδος στό Φίλυρο Θεσσαλονίκης τελέστηκε ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία καί τό τριετές Μνημόσυνο χοροστατοῦντος τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Ἐδέσσης Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ Ἰωήλ Στή θεία Λειτουργία ἔψαλε ἡ παι δική χορωδία τῆς Ἀδελφότητος ἐνῶ παρευρέθηκε πλῆθος κόσμου Ἀνάμεσά τους ἱερεῖς πανεπιστημιακοί πολιτικοί φίλοι συγγενεῖς συντοπίτες μαθητές τοῦ μακαριστοῦ καθώς καί δεκάδες παιδιά οἱ ἀγα πη μένοι του φίλοι Ὅλοι γεύονταν μιά ἀναστάσιμη χαρά ἀπαλλαγμένη ἀπό τή λύπη πού συνήθως συνδέεται μέ τά Μνημόσυνα Καί ὅλοι ἦταν βέβαιοι ὅτι κι ὁ τιμώμενος κεκοιμημένος μέ τέτοια σέ πολ λαπλάσια ἔνταση φυσικά χαρά τούς ἀντίκρυζε νά κυκλώνουν τήν τελευταία κατοικία τοῦ χωμάτινου σκήνους του Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας στήν αἴθουσα ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ ἕνα δίω ρο πρόγραμμα μέ τραγούδια ἀπό τίς νε ανικές χορωδίες προβολή βίντεο καί σχετικές ὁμιλίες ἀφιε ρώθηκε στό πρόσ ωπο καί στό πολύ μορφο ἔργο τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου Τέσσερις παν επιστημιακοί καθηγητές πού εἶχαν προσωπική σχέση μαζί του σκιαγράφησαν ὁ καθένας ἀπό διαφορετική ὀπτι κή γωνία πτυχές τῆς προσωπικό τητάς του Ὁ κ Μιλτιάδης Παπανικο λάου ὁμότι μος καθηγητής τῆς φι λο σοφικῆς σχο λῆς τοῦ Α Π Θ ἀνα φέρ θηκε στήν κοινωνική προσφορά του ὁ κ Μιχα ήλ Τρίτος καθηγητής τῆς θεο λογικῆς σχολῆς Α Π Θ παρουσίασε τό θρη σκευτικό καί ἐθνικό ἔργο του ὁ κ Ἀ θανάσιος Παπαρνάκης ἀνα πλη ρω τής καθηγητής τῆς θεολογικῆς σχο λῆς Α Π Θ τό ἐ πι στη μο νι κό συγ γραφικό του ἔργο καί τέλος ὁ κ Ἀνανίας Τσιραμπίδης ὁμότιμος καθηγητής Γεωλο γίας τοῦ Α Π Θ κατέθεσε τήν ἐμ πει ρία του ἀπό τό πνευματικό ἔργο πού ἐπί δεκαετίες ἐπιτελοῦσε ὁ ἀοί διμος καθη γητής στίς κατασκηνώσεις καί ὄχι μό νο Τό ἀφιέρωμα ἔκλεισε ὁ πρόεδρος κ Σάββας Ξανθόπουλος ὁ ὁποῖος εὐχή θηκε νά βλέπει καί νά χαίρεται ὁ δι δάσκαλος τήν καρποφορία τοῦ ἔργου πού διακόνησε τόσα χρόνια ἀναλισκό μενος στόν ἀγρό τῆς Ἐκκλησίας Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/1044-mnimosino-hgiorti (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἐπιτάφιος στό νοσοκομεῖο
  νοσοκομεῖο μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς Εκτύπωση E mail Μεσημέρι Μεγάλης Παρασκευ ῆς Τήν ἱερή αὐτή ὥρα πού κορυφώνεται τό δράμα καί ὁ πόνος τοῦ Θεανθρώπου οἱ νέοι τοῦ Λύχνου μαζί μέ τόν π Μιχαήλ περιέφεραν τόν Ἐπιτάφιο ψέλνοντας τά ἐγκώμια στούς διαδρόμους καί στίς κλινικές τοῦ νοσοκομείου Γ Γεννημα τᾶς Μ αὐτόν τόν τρόπο θέλησαν τήν ἅγια αὐτή ἡμέρα νά συμπαρασταθοῦν στόν πόνο τῶν ἀσθενῶν ἀ δελφῶν μας καί νά τούς δώσουν τή δυνατότητα νά βιώσουν τά λυτρωτικά μηνύματα πού ἐκπέμπονται ἀπό τόν τάφο τοῦ Κυρίου μας Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ στήν αἴθουσα τῆς Περισσότερα Καστανούσα 2016 Δηλώσεις Κατασκήνωσης 2016 Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τίς δηλώσεις ἀπό ἐδῶ Ἐπιστημόνων Φοιτητῶν Μαθητῶν Περισσότερα ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ Χρωστήρ Ελπίδος ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/1043-epitafios (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἱερός Λόχος
  μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς Εκτύπωση E mail Πῶς μπορεῖ μία καταστροφική ἥττα νά ἀποτελέσει θέμα ἑορταστικῆς ἐκδήλωσης γιά τήν 25η Μαρτίου Κι ὅμως οἱ νέοι τοῦ Λύχνου συνεπεῖς καί φέτος στό πατριωτικό τους χρέος παρουσίασαν θεατρική παράσταση ἀφιερωμένη στόν Ἱερό Λόχο στούς ἁγνούς ἐθελοντές σπουδαστές τῶν ἑλληνικῶν παροικιῶν τῆς Μολδοβλαχίας καί τῆς Ὀδησσοῦ οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν προδομένοι καί ἀπομονωμένοι στό Δραγατσάνι γιά τήν ἰδέα τῆς ἐλευθερίας Κι αὐτή ἡ ἰδέα ξεπερνᾶ πλέον τόπο καί χρόνο καί γίνεται ἰδανικό καί ἔμπνευση καί ταυτόχρονα ὁδοδείκτης στόν δρόμο τοῦ χρέους καί τῆς θυσίας Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ στήν αἴθουσα τῆς Περισσότερα Καστανούσα 2016 Δηλώσεις Κατασκήνωσης 2016 Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τίς δηλώσεις ἀπό ἐδῶ Ἐπιστημόνων Φοιτητῶν Μαθητῶν Περισσότερα ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ Χρωστήρ Ελπίδος ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/1030-ieros-loxos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Μνημόσυνο Π. Κουτλεμάνη
  σύνδεσμος Λύχνος τῆς Ο Χ Α Ἀπολύτρωσις τόν ἔβαλε στό στόχαστρο τῆς ἀγάπης του καί τόν ἔκανε πρωταγωνιστή σέ μία ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης παρουσιάζοντας τήν πολυτάλαντη προσωπικότητά του καί τήν πολύπλευρη δράση του Μετά τά δυναμικά τραγούδια τῆς χορωδίας τοῦ Λύχνου πού ἄνοιξε τήν ἐκδήλωση μίλησε ὁ π Μιχαήλ Κόνιας γιά τόν ἐκλιπόντα ἀδελφό ὁ ὁποῖος ἐργάστηκε στόν τομέα τῆς Θεολογίας ὡς πανεπιστημιακός δάσκαλος στήν Ἀδελφότητα Ἀπολύτρωσις ὡς συντονιστής καί στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ὡς κατηχητής Στή συνέχεια διαβάστηκαν ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἄγνωστη γιά τούς περισσότερους ἀκαδημαϊκή του παραγωγή Στό τελευταῖο μέρος τῆς ἐκδήλωσης παλιά κατηχητόπουλα καί τώρα πολύτεκνοι οἰκογενειάρχες μοιράστηκαν μέ τό ἀκροατήριο ἐμπειρίες ἀπό τή συναναστροφή τους μέ τόν ἀδελφό Παυσανία καί ὁμολόγησαν τήν καθοριστική του ἐπίδραση στήν πνευματική τους πορεία Τή συγκινητική αὐτή ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος κ Σάββας Ξανθόπουλος ἐπισημαίνοντας τίς σπάνιες ὀργανωτικές καί διαχειριστικές ἱκανότητες τοῦ μακαριστοῦ ἀδελφοῦ Ἰδιαίτερη αἴσθηση προκάλεσε ἡ ἀναφορά στήν κατασκήνωση τῆς Καστανούσας γιά τήν ὁποία ἔντονα δραστηριοποιήθηκε καί ὑπερβολικά καταπονήθηκε Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/1029-mnimosino-kpaysania (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἁγιασμός στήν αἴθουσα τῆς ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΩΣ
  τῆς ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΩΣ μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς Εκτύπωση E mail ΕΝΑΡΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μέ τήν εὐλογία τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου ἄρχισε ἐπίσημα καί πάλι ἡ χειμερινή ἱεραποστολική δραστηριότητα τῆς Ἀδελφότητός μας Ἡ Ἀπολύτρωσις τήν Κυριακή τοῦ Σπορέως 12 10 δέχθηκε μικρούς καί μεγάλους στήν ὄμορφη καί ζεστή αἴθουσά της γιά τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ Μετά τόν Ἁγιασμό ἡ χορωδία τῆς Χριστιανικῆς Ἐλπίδος εὔφρανε τά αὐτιά καί τίς καρδιές μας μέ τή μελωδική της παρουσία Στήν συνέχεια μίλησε ὁ αἰδεσιμολογιώτατος π Μιχαήλ Κόνιας μέ θέμα Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ στήν αἴθουσα τῆς Περισσότερα Καστανούσα 2016 Δηλώσεις Κατασκήνωσης 2016 Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τίς δηλώσεις ἀπό ἐδῶ Ἐπιστημόνων Φοιτητῶν Μαθητῶν Περισσότερα ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ Χρωστήρ Ελπίδος ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/50-giasmos-stin-a-thousa-t-s-apolytroseos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ποντία γῆ
  τίτλο Ἀλη σμό νη τος πάτριος Πον τία γῆ Τά τρα γού δια τά μοι ρολόγια καί οἱ ἀπαγ γελίες κειμένων στήν πον τιακή διά λε κτο τά παραδοσιακά ὄργανα μέ προ εξάρ χου σα τήν λύρα οἱ λε βέν τι κοι χο ροί μᾶς συγκί νη σαν καί μᾶς ταξί δεψαν στήν ἀλησμό νη τη γῆ τοῦ Πόντου Ταυ τόχρονα ἡ ἱ στο ρία πού παρεμβαλλό ταν ἐν διά μεσα μέ τά ἱστο ρικά κεί μενα καί τίς προσ ω πι κές μαρτυ ρίες μᾶς συγ κλό νισε καί μᾶς δί δαξε Ἡ ἐκδή λω ση αὐ τή ἐκτός ἀ πό ταξί δι μνή μης ἦταν οὐ σια στικά καί ἕνα εὐ λαβι κό μνημό συ νο γιά τά 353 000 θύ μα τα τῆς γενο κτο νίας τοῦ ποντιακοῦ ἑλλη νισμοῦ πού ἀκόμα πε ριμένουν δι καίωση Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου στίς 6 30 μ μ

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/453-pontia-gh (2016-04-26)
  Open archived version from archive •