archive-gr.com » GR » A » APOLYTROSIS.GR

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)
  30 ὁ κλαυθμός καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων Μθ 8 12 24 51 25 30 Λκ 13 28 γέεννα Μθ 5 22 29 30 Μρ 9 43 Λκ 12 5 Μέ ὅλες αὐτές τίς ὀνομασίες ἡ ἁγία Γραφή προσπαθεῖ νά ζωγραφίσει μπροστά μας τήν ἔννοια μιᾶς τραγικῆς πραγματικότητας τήν ὁποία θά βιώσουν οἱ ἀσεβεῖς καί ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοί πού ὅσο ζοῦσαν στή γῆ δέν δέχτηκαν τόν Κύριο καί τή σωτηρία πού Εκεῖνος προσφέρει Ενα πρόσφατο παράδειγμα ἀπό τή σύγχρονη πραγματικότητα θά μᾶς βοηθήσει νά προσδιορίσουμε καλύτερα τήν ἔννοια τῆς κολάσεως καί νά καταλάβουμε πῶς εἶναι δυνατόν νά καίγονται οἱ κολασμένοι χωρίς νά ὑπάρχει ἐκεῖ φυσική φωτιά Πρίν μερικά χρόνια οἱ ἐφημερίδες ἀνέφεραν μία τραγική εἴδηση Μία μητέρα πού εἶχε βγεῖ στό μπαλκόνι τοῦ σπιτιοῦ της μέ τό μωρό της στήν ἀγκαλιά δέν πρόσεξε μέ ἀποτέλεσμα νά τῆς γλιστρήσει τό παιδί ἀπό τά χέρια νά πέσει κάτω καί νά σκοτωθεῖ Χτυπιόταν καί ἔκλαιγε ἀπαρηγόρητα ἡ τραγική μάνα φωνάζοντας Καίγομαι Καίγομαι Ηταν ἡ φωτιά τῆς συνειδήσεως πού τήν ἔκανε νά νιώθει πώς βρίσκεται μέσα στίς φλόγες Κάπως ἔτσι θά καίγονται καί οἱ κολασμένοι Η ἄποψη ὅτι δημιουργός τῆς κόλασης εἶναι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ τήν τιμωρία τῶν ἁμαρτωλῶν δέν στηρίζεται στή διδασκαλία τῆς ἁγίας Γραφῆς Μιλοῦμε γιά δημιουργία φωτός καί ὄχι σκότους διότι τό σκότος δέν εἶναι μία ὀντότης εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀπουσία τοῦ φωτός Μιλοῦμε ἐπίσης γιά ἀγάπη καί ὁρίζουμε τό μίσος ὡς ἀπουσία τῆς ἀγάπης Παρόμοια ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πηγή κάθε ἀγαθοῦ συνεπάγεται τήν κόλαση Τό ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ Ο Θεός ἑτοίμασε γιά τούς ἀνθρώπους πρό καταβολῆς κόσμου τή βασιλεία του Στόν παράδεισο τούς θέλει καί τούς καλεῖ ὅλους Ο διάβολος ἀπό τήν ἄλλη πλευρά μέ τήν ἀνταρσία του ἑτοίμασε γιά τόν ἑαυτό του καί ὅσους τόν ἀκολουθοῦν τήν κόλαση Απομακρύνθηκε ἀπό τήν κατάσταση τοῦ φωτός καί τῆς δόξας καί ἔπεσε στήν κατάσταση τοῦ σκότους τοῦ ἅδη Διάβολος θά πεῖ διαβολέας συκοφάντης Λέγεται ἔτσι ὁ Σατανᾶς ὁ ἀρχηγός τῶν δαιμόνων διότι συκοφάντησε τόν Θεό στήν Εὔα ὡς φθονερό Καί τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ Σύμφωνα μέ ὅσα ἀποκαλύπτει ἡ ἁγία Γραφή οἱ δαίμονες ἦταν κάποτε ἄγγελοι ἀγαθοί ἀλλά ἀκολούθησαν τόν Εωσφόρο στήν ὑπερηφάνεια καί ἀμέσως ἔπεσαν στό σκοτάδι τῆς κακίας τῆς ἀδυναμίας καί τῆς δυστυχίας Ο πρωταίτιος καί ἀρχηγός τους λέγεται διάβολος καί οἱ ἄλλοι ἄγγελοι πονηροί ἤ ἄγγελοι τοῦ διαβόλου ἤ δαίμονες ἤ δαιμόνια κ ἄ Ο διάβολος καί οἱ ἄγγελοί του πού φθόνησαν τόν Θεό φθονοῦν πολύ καί τόν ἄνθρωπο γι αὐτό καί προσπαθοῦν συνέχεια νά τόν παρασύρουν στή δική τους καταστροφή 25 42 45 Επείνασα γάρ καί οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν ἐδίψησα καί οὐκ ἐποτίσατέ με ξένος ἤμην καί οὐ συνηγάγετέ με γυμνός καί οὐ περιεβάλετέ με ἀσθενής καί ἐν φυλακῇ καί οὐκ ἐπισκέψασθέ με Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καί αὐτοί λέγοντες κύριε πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἤ διψῶντα ἤ ξένον ἤ γυμνόν ἤ ἀσθενῆ ἤ ἐν φυλακῇ καί οὐ διηκονήσαμέν σοι Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων ἀμήν λέγω ὑμῖν ἐφ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἐλαχίστων οὐδέ ἐμοί ἐποιήσατε Αντίστοιχα πρός τήν ὁμάδα τῶν δικαίων στ 34 40 καί οἱ ἄσπλαχνοι κρίνονται μέ μέτρο τήν ἀγάπη πού δέν ἔδειξαν πρός τούς ἀδελφούς καί συνανθρώπους τους Από τά λόγια τοῦ Κυρίου πρός τίς δύο ὁμάδες τῶν κρινομένων θά μποροῦσε κανείς νά θεωρήσει τήν ἀγάπη ὡς τό μοναδικό κριτήριο καί γνώρισμα τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ Αλλά ἕνα τέτοιο συμπέρασμα δέν θά ἦταν σωστό Αν ἐμβαθύνουμε στά λόγια τοῦ Κυρίου θά δοῦμε ὅτι κάθε ἀγαθοεργία καί προσφορά ἤ κάθε ἀσπλαχνία καί ἀδιαφορία πρός τούς ἄλλους ἀνάγεται στό πρόσωπο τοῦ ἰδίου τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ καί συνδέεται μ αὐτό Επομένως ἡ ἀγάπη εἶναι ἀληθινή καί ὁλοκληρωμένη μόνο ὅταν ἀπορρέει ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί αὐτή προϋποθέτει πίστη στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ Η πίστη μέ συνδέει μέ τόν Χριστό καί καλλιεργεῖ τήν ἀγάπη μου πρός Αὐτόν Η ἀγάπη πρός τόν Χριστό μας ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς πρῶτα ἀλλά καί πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους πού εἶναι πλάσματα τοῦ Θεοῦ Ο Χριστός εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ βλ Κλ 1 15 καί ὁ κάθε ἄνθρωπος πλάστηκε κατ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Γέ 1 26 Γι αὐτό ἔχει τήν ἔμφυτη ἔφεση νά κοινωνήσει μέ τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τόν Χριστό Κοινωνεῖ δέ μέσῳ τοῦ ἀδελφοῦ καί τοῦ συνανθρώπου τοῦ κατ εἰκόνα Θεοῦ Η ἀγάπη του πρός τόν Χριστό διοχετεύεται στήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον Ολα αὐτά λέγονται σαφέστατα στά λόγια τοῦ Κυρίου ἐμοί ἐποιήσατε ἤ οὐδέ ἐμοί ἐποιήσατε 25 46 Καί ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον οἱ δέ δίκαιοι εἰς ζωήν αἰώνιον Η ἡμέρα τῆς κρίσεως θά εἶναι πράγματι ἡμέρα δικαιοσύνης πού θά κάνει τούς δικαίους νά ξεχειλίσουν ἀπό εὐγνωμοσύνη καί τούς ἀδίκους νά σκύψουν ἀναπολόγητοι τό κεφάλι Επειτα θά πάει ὁ καθένας ἄλλος εἰς κόλασιν αἰώνιον κι ἄλλος εἰς ζωήν αἰώνιον ἀνάλογα μέ τό τί διάλεξε ὁ ἴδιος καί τί ἀποφάσισε μόνος του Τό φῶς τῆς Θεότητος ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Μ Βασίλειος τούς μέν δικαίους τούς ἐκλεκτούς καί τούς μετανοημένους ἁμαρτωλούς τούς φωτίζει καί τούς εὐφραίνει ἐνῶ γιά τούς ἀδίκους καί τούς ἀμετανοήτους γίνεται φωτιά πού τούς καίει Ο παράδεισος ἡ αἰώνια ζωή εἶναι μιά κατάσταση ἀσύλληπτη καί ἀπερίγραπτη μέ τίς δυνατότητες πού διαθέτει ὁ ἄνθρωπος Ο χαρισματικός ρήτορας τῆς Εκκλησίας μας ὁ Ηλίας Μηνιάτης λέει Ο παράδεισος ὑπερβαίνει κάθε γλώσσα καί κάθε νοῦ διότι οὔτε ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος μπορεῖ νά μᾶς ἐξηγήσει καθώς εἶναι Ω παράδεισε ἔλεγε κάποιος ἠμποροῦμεν νά σέ κερδίσωμεν μά δέν ἠμποροῦμεν νά σέ κατανοήσωμεν Αὐτή τή δυσκολία αἰσθάνεται ὁ ἀπ Παῦλος ὅταν θέλει νά μᾶς μεταφέρει τήν ἐμπειρία τοῦ παραδείσου Οσα εἶδε ἄκουσε καί ἔζησε ἐκεῖ εἶναι ἄρρητα ῥήματα Β Κο 12 4 ἀνέκφραστα πράγματα Γι αὐτό περιορίζεται στό ἐπιγραμματικό ἅ ὀφθαλμός οὐκ οἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσε καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν Α Κο 2 9 Αὐτά πού ἑτοίμασε ὁ Θεός γιά τούς ἀγαπητούς του εἶναι τόσο ἐξαίσια πού ὄχι μόνο δέν τά γεύτηκαν οἱ ἀνθρώπινες αἰσθήσεις ἀλλά οὔτε κι αὐτή ἡ φαντασία δέν ἔχει τή δυνατότητα νά τά συλλάβει ποτέ Τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ κρίνει καί τοποθετεῖ στόν παράδεισο τόν πιστό Κι

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/994-kyriaki-apokreo-mth25 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου
  πατέρων του αὐτός ὅμως ὄχι γιά ν ἀντιταταχτεῖ ἀλλά γιά νά ὑποταχτεῖ Δέν σταματάει πουθενά δέν βρίσκει πουθενά ἀνάπαυση εἶναι σέ διαρκῆ ἐγρήγορση Ποιόν τόπο θά τοῦ δείξει ὁ Θεός Ὁ ὁδοιπόρος εἶναι ὁ Ἀβραάμ κι ἀνήκει σ αὐτούς τούς λίγους πού ἀφήνουν τόν Θεό νά διαλέξει ἀντί γι αὐτούς πράγματα πολύ προσωπικά δικά τους πράγματα αὐτονόητα ὅτι τά διαλέγει ὁ καθένας μόνος του σέ ποιόν τόπο θά μείνει ἤ ποιά σύζυγο θά πάρει γιά τό γιό του Ἰσαάκ καί μάλιστα μέ μεσολάβητή τόν δοῦλο του Ἐλεάζαρ Ὁ μεγάλος ἄρχοντας πατριάρχης σάν ἕνας ὑπηρέτης σκύβει τό κεφάλι σέ ὅλα Δέν ἔχει δικές του ἐπιλογές Ποιός κερδίζει ποιός χάνει Παράδοξα πράγματα Μέ τήν ὑποταγή κερδίζει κανείς αὐτό πού κυνηγάει ὅταν ρίχνεται στήν ἀποστασία καί τό χάνει Δηλαδή ζωή καί περίσσεια ζωή Τό πιό σοβαρό σημεῖο σύγκρισης καί σύγκρουσης ὁλωνῶν μας μέ τούς ἄλλους εἶναι αὐτό τό πῶς διαχειρίζεται καθένας τή ζωή του πιστεύοντας ὅτι αὐτό πού ἐπιλέγει σ ὅλους τούς τομεῖς εἶναι τό καλύτερο Ἄρα ἀφοῦ ἐπέλεξε ὅπως ἤθελε ἔζησε τή ζωή του Πληρώνοντας πανάκριβα πολλες φορές σέ χρῆμα σέ ψέμα σέ ψυχή σέ αἷμα Ὅσο γιά κείνη τή μία ζωή τοῦ Ἀβραάμ πού χάθηκε μές στήν ὑποταγή ἐπεκτάθηκε σ ὅλη τήν ἱστορία ἀφοῦ ἔγινε πατέρας πολλῶν ἐθνῶν καί σ ὅλη τήν αἰωνιότητα ἀφοῦ ὁ παράδεισος λέγεται ἀλλιῶς μέ τ ὄνομά του κόλπος ἀγκαλιά τοῦ Ἀβραάμ Πεινάω ἐδῶ σ αὐτήν τήν ἐρημιά Τά γουρούνια περνοῦν καλύτερα ἀπό μένα Πόσοι ὑπηρέτες τοῦ πατέρα μου χορταίνουν ψωμί κι ἐγώ πεθαίνω Τοῦς θυμᾶμαι Κάτι ἄσημοι κάτι ἀσήμαντοι κάτι παρακατιανοί ἐκεῖ σέ μιάν ἄκρη μέσα στό σπίτι μου γαντζωμένοι ἐκεῖ χορταίνουν ψωμί καί λαμπυρίζει ἡ ζωή στά μάτια τους Θά γυρίσω πίσω καί θά πῶ στόν πατέρα μου νά μέ κάνει σάν ἕνας ἀπό αὐτούς Σάν ἕναν ὑπηρέτη του Γιά παραπάνω δέν ἀξίζω Γιά ποιόν εἶναι αὐτή ἡ χρυσή στολή στά χέρια τοῦ πατέρα Ὄχι ὅτι κι αὐτή τή φορά δέν ἔχω νά σοῦ κάνω ὑποδείξεις γιά τή ζωή μου Κύριε Ἔχω καί μάλιστα πολλές Στίς ὑποδείξεις ἰδίως πρός Ἐσένα τά κατάφερνα πάντοτε καλά Τώρα ὅμως κλεισμένος σάν τόν τυφλοπόντικα μές στό λαγούμι πού ἔσκαψα μόνος μου μέ τίς ἐπιλογές μου δέν μέ παίρνει αὐτή τη φορά νά σοῦ κάνω ἄλλες ὑποδείξεις Γι αὐτό πές μου Ἐσύ κι ἐγώ κι ἐγώ θά προσπαθήσω νά ὑπακούσω Ζωή Γούλα Φιλόλογος Ἀπολύτρωσις 63 2008 46 47 Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/499-misthion (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32
  ἡ εὐαγγελική διήγηση τήν ζωή τοῦ νεώτερου γιοῦ στήν χώρα τῆς ἀποστασίας διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως σκόρπισε ὅλη του τήν περιουσία σέ μία ζωή ἄσωτη σπατάλησε τά ὑπάρχοντά του καί τά νιάτα του στήν ἀκολασία Η ἄσωτη ἡ ἀκόλαστη ζωή του πρόβαλε τήν ἀφροσύνη του καί προσέβαλε τήν ὑπόληψη τοῦ ἀγαθοῦ πατέρα βλ Πρμ 28 7 φυλάσσει νόμον υἱὸς συνετός ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν ἀτιμάζει πατέρα Εφαρμόζοντας τήν παραβολή στήν πραγματικότητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ὁ ἅγιος Χρυσόστομος τονίζει Οταν ἁμαρτάνουμε φεύγουμε ἀπό τόν Θεό δραπετεύουμε ἀπομακρυνόμαστε σέ ξένη γῆ ὅπως ἐκεῖνος πού κατέφαγε τά ὑπάρχοντα τοῦ πατέρα του φεύγοντας σέ ξένη γῆ πού κατανάλωσε ὅλη τήν πατρική περιουσία καί ζοῦσε στόν λιμό Καί ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος διδάσκαλος ποιά εἶναι ἡ δική μας περιουσία τήν ὁποία μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος Μᾶς ἀπάλλαξε ἀπό τίς ἁμαρτίες μᾶς χάρισε δύναμη ἰσχύ γιά νά ἐργαζόμαστε τήν ἀρετή μᾶς χάρισε προθυμία ὑπομονή μέ τό βάπτισμα μᾶς χάρισε Πνεῦμα ἅγιο ἄν αὐτά τά ξοδέψουμε θά βρεθοῦμε σέ λιμό 15 14 Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι Η ζωή τῆς ἀσωτίας δέν μποροῦσε νά εἶναι ἀπεριόριστη ὅπως ἴσως φανταζόταν ὁ νέος Δύο παράγοντες ἀναμενόμενος ὁ ἕνας σπατάλη ἀπροσδόκητος ὁ ἄλλος λιμός τήν ἀνέκοψαν δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ὅταν ξοδεύτηκαν ὅλα τά πλούτη του ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην ἔπεσε πεῖνα μεγάλη στήν περιοχή ἐκείνη καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι ἄρχισε νά ὑπομένει στερήσεις Μέσα στό κυνήγι καί στήν μέθη τῶν ἡδονῶν δέν προνόησε ἀσφαλῶς γιά τήν δύσκολη ὥρα Ο ἄσωτος νέος ὁδηγήθηκε σέ μεγάλη δυστυχία καί ἀθλιότητα Τό ὄνειρο πού ἔπλαθε ἐγκαταλείποντας τό πατρικό του σπίτι γιά μία ζωή εὐτυχισμένη μέσα σέ ἀπολαύσεις πολύ σύντομα ἔσβησε 15 15 Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους Μέσα στήν ἀπόγνωσή του ὁ νέος πορευθείς ἀφοῦ περιπλανήθηκε ἴσως πολύ ζητώντας βοήθεια ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης ἐπίμονα καί φορτικά παρακάλεσε νά τόν κρατήσει στήν δούλεψή του κάποιος ἀπό τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς Αὐτός πού ἔφυγε ἀπό τό σπίτι του ἐπειδή δέν ἤθελε νά ὑπακούει στόν πατέρα του σάν παράσιτο προσκολλᾶται σέ ἕναν ξένο καί τόν ἱκετεύει νά τόν δεχθεῖ στήν δούλεψή του Ολοι ἐκεῖνοι πού τόν περικύκλωναν καί τοῦ ἔκαναν τόν φίλο ὅταν μποροῦσαν νά ροκανίζουν τήν περιουσία τοῦ πατέρα του τώρα πού δέν εἶχαν νά πάρουν τίποτε ἀπό αὐτόν τόν ἐγκατέλειψαν ἐπιβεβαιώνοντας μέ τήν συμπεριφορά τους ὅτι τῶν εὐτυχούντων πάντες φίλοι τῶν δυστυχούντων οὐδείς Πραγματοποιήθηκε καί στήν δική του περίπτωση τό ἀρχαῖο γνωμικό ζεῖ βράζει χύτρα ζῆ φιλία Πόση καταφρόνια τοῦ ἔδειξε ὁ ἄγνωστός του ἀλλοεθνής φαίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἐπειδή ἴσως δέν μποροῦσε νά ἀνεχθεῖ οὔτε τήν θέα του ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους Τό νά γίνει κάποιος χοιροβοσκός ἦταν μεγάλος ἐξευτελισμός ἰδιαίτερα γιά ἕναν Εβραῖο Κατά τόν μωσαϊκό νόμο οἱ χοῖροι ἦταν ἀκάθαρτα ζῶα μέ τήν νομική ἔννοια γι αὐτό ἡ κατανάλωση χοιρινοῦ κρέατος ἀπαγορευόταν βλ Λε 11 7 Δε 14 8 οἱ πιστοί Ιουδαῖοι ἀπέφευγαν ἀκόμη καί νά ὀνομάσουν τόν χοῖρο ζῶο τόσο βδελυρό γι αὐτούς Ο Κύριος χρησιμοποιώντας τήν εἰκόνα αὐτή προκάλεσε ἀναμφίβολα τόν ἀποτροπιασμό στίς καρδιές τῶν ἀκροατῶν του 15 16 Καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ Οἱ χοῖροι τούς ὁποίους ἔβοσκε ὁ ἄσωτος βρίσκονταν σέ καλύτερη θέση ἀπό τόν ἴδιο Εκεῖνοι συμπλήρωναν τήν βοσκή τους μέ τά ξυλοκέρατα πού τούς ἔδινε τό ἀφεντικό καί ἦταν χορτάτοι Τοῦ ἀσώτου ὅμως δέν τοῦ ἔφθανε γιά νά χορτάσει τήν πεῖνα του ἡ λιγοστή τροφή πού ἔπαιρνε ὡς ἀμοιβή Ταλαίπωρος καί πειναλέος ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἐπιθυμοῦσε νά γεμίσει τήν κοιλιά του πολύ χαρακτηριστική ἔκφραση γιά κάποιον πού ὑποφέρει ἀπό τήν πεῖνα καί δέν ἐνδιαφέρεται οὔτε γιά τήν ποιότητα οὔτε γιά τήν ποσότητα τῆς τροφῆς του Ο ἄσωτος λαχταροῦσε νά γεμίσει τό ἄδειο στομάχι του μέ τά ξυλοκέρατα χαρούπια τροφή κατάλληλη γιά χοίρους καί ὄχι γιά ἀνθρώπους Εντούτοις οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ κανείς ἀπό τούς ὑπαλλήλους πού ἦταν ὑπεύθυνοι γιά τήν διανομή τῆς τροφῆς στούς χοίρους δέν τοῦ ἔδινε ξυλοκέρατα γιά νά μήν τά στερήσει ἀπό τά ζῶα ἐκεῖνα θεωροῦνταν πιό πολύτιμα ἀπό αὐτόν Δέν στερήθηκε μόνο τήν περιουσία του τήν ἐλευθερία τούς φίλους τήν τιμή του ἀλλά ἀκόμη καί τήν τροφή τῶν χοίρων πού ἐπιθύμησε Πλήρωσε πράγματι πολύ ἀκριβά τό ἀντίτιμο γιά τήν πρώτη λιγοστή ἀπόλαυση τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς του 15 17 Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι Η σκληρή πραγματικότητα στήν ὁποία βρέθηκε ὁ φυγάς μακριά ἀπό τό πατρικό σπίτι τόν ἀφύπνισε Η κακοπάθεια τόν συνέτισε Ανάνηψε ἀπό τήν μέθη τῆς ἁμαρτίας καί ἀντιλήφθηκε τήν κατάστασή του Ελπιδοφόρο τό μήνυμα γιά κάθε παραστρατημένη ψυχή καί γιά τήν σύγχρονη ἀνθρωπότητα τήν ἀποστατημένη καί ἀλλοτριωμένη ἀπό τόν Θεό Η ἴδια ἡ ἁμαρτία καί ἡ διαφθορά πού φέρνει τόν ἄνθρωπο σέ ἀδιέξοδο μπορεῖ νά γίνει ὁ πειστικός δάσκαλος καί ὁδηγός του γιά τήν μετάνοια καί τήν ἐπιστροφή Μεγάλη τῶν κερατίων ἡ πειστικότης κατά τήν ἀποφθεγματική διατύπωση τοῦ μακαριστοῦ Αλ Τσιριντάνη Η ἔκφραση εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ὑποδηλώνει ἔμμεσα ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι ἕνα εἶδος τρέλλας Σημαίνει ὅτι ὁ ἄσωτος υἱός συνῆλθε ἦλθε στά συγκαλά του Η ἀνάμνηση τοῦ πατρικοῦ σπιτιοῦ καί τῆς εὐημερίας πού κυριαρχοῦσε σ αὐτό ὠθεῖ τόν ἄσωτο νά συνειδητοποιήσει ἐντονώτερα τήν ἄθλια κατάστασή του πρβλ Απ 2 5 Αναλογίζεται πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι Βρισκόταν σέ πολύ χειρότερη θέση ἀπ ὅ τι οἱ μισθωτοί ἐργάτες τοῦ πατέρα του Εκεῖνοι εἶχαν τουλάχιστον περίσσια τροφή ἐνῶ αὐτός πεθαίνει ἀπό τήν πεῖνα Η ἀντίθεση προβάλλει πολύ ζωηρά τήν ἔσχατη κατάπτωσή του 15 18 Αναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ πάτερ ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου Οἱ συμφορές στίς ὁποῖες ἡ ἁμαρτία ἔρριξε τόν ἄσωτο φτώχεια πεῖνα ἐγκατάλειψη εἶχαν εὐεργετική ἐπίδραση τόν ἔφεραν σέ συναίσθηση Η νοσταλγία τῆς πατρικῆς ἑστίας θά τόν ὁδηγήσει στόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς Εχει πεποίθηση στήν μακροθυμία τοῦ πατέρα διότι τήν εἶχε γευθεῖ πολλές φορές ἀκόμη καί τήν τελευταία στιγμή τῆς φυγῆς του Πῆρε πράγματι τήν ἡρωική ἀπόφαση ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου Ο τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐκφράζεται ὑποδηλώνει ὅτι μέσα του συντελέσθηκε ἡ ἀνάσταση ἀπό τόν πνευματικό θάνατο τῆς ἁμαρτίας Ετσι ἐνθαρρύνεται καί ὠθεῖται στήν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεών του μέ τόν πατέρα Σωτήριος ἀποδείχθηκε ὁ λόγος τοῦ ἀσώτου πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου ἐπειδή συνοδευόταν ἀπό τήν ἀνάλογη πράξη Γράφει σχετικά ὁ ἅγιος Χρυσόστομος Ο λόγος αὐτός τοῦ ἔφερε ὅλα τά ἀγαθά ἤ μᾶλλον ὄχι ἁπλῶς ὁ λόγος ἀλλά τό ἔργο πού προστέθηκε στόν λόγο Δέν εἶπε ὁ ἄσωτος θά ἐπανέλθω καί ἔμεινε ἀλλά εἶπε θά ἐπανέλθω καί ἐπανῆλθε καί περπάτησε ὅλον ἐκεῖνο τόν δρόμο Ετσι νά κάνουμε καί ἐμεῖς προτρέπει ὁ ἅγιος διδάσκαλος Η ἁμαρτία μᾶς ἀπομάκρυνε ἀπό τό σπίτι τοῦ πατέρα Ας τήν ἀφήσουμε λοιπόν γιά νά ἐπανέλθουμε γρήγορα στό πατρικό σπίτι Εἶναι ἀναμφίβολα φιλόστοργος ὁ πατέρας καί ἄν ἀλλάξουμε ζωή θά μᾶς ἀγαπήσει ὄχι λιγώτερο ἀπό αὐτούς πού εὐδοκιμοῦν ἀλλά καί πολύ περισσότερο Ο ἄσωτος ἀποφασίζει νά ἐπιστρέψει στόν πατέρα του καί νά ἐξομολογηθεῖ τήν ἐνοχή του χωρίς δικαιολογίες Θά τοῦ πεῖ πάτερ ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου Συναισθάνεται ὅτι ἡ ἁμαρτία του δέν λύπησε μόνο τόν πατέρα του τόν ὁποῖο πλήγωσε καί προσέβαλε μέ τήν ἀπρεπῆ συμπεριφορά του Πρωτίστως λύπησε τόν ἴδιο τόν Θεό αὐτό σημαίνει ἡ φράση εἰς τὸν οὐρανόν διότι κατά τήν ἑβραϊκή νοοτροπία τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἦταν ἀπρόφερτο Κάθε ἁμαρτία προσβάλλει καί λυπεῖ τόν ἴδιο τόν Θεό ὅπως ὁμολογεῖ καί ὁ ψαλμωδός Δαυΐδ σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα Ψα 50 6 15 19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου Η συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος γεννᾶ στήν ψυχή ταπεινό φρόνημα Ο ἄσωτος ἐνῶ τόν προηγούμενο καιρό δέν δίσταζε νά ἐκφράζεται στόν πατέρα του μέ ἐγωισμό καί αὐθάδεια νιώθει πλέον ἀνάξιος νά ὀνομάζεται γιός ἑνός τέτοιου πατέρα πρόδωσε τήν ἀγάπη του σπατάλησε τήν περιουσία του ντρόπιασε τήν τιμή του Αναγνωρίζει ὅτι ἡ διαγωγή του ἦταν ἐντελῶς ἀνάρμοστη Εἶναι ἀποφασισμένος νά ὁμολογήσει οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου Ελπίζει βέβαια στόν συγγενικό τους δεσμό γι αὐτό καί ἀποτολμᾶ τήν ἐπιστροφή Παραδέχεται ὅμως ὅτι δέν δικαιοῦται τό ἐλάχιστο προνόμιο οὔτε κἄν νά φέρει τό πρῶτο του ὄνομα οὔτε καί τήν μόνιμη διαμονή στό σπίτι Θά ζητήσει ἱκετευτικά ἀπό τόν πατέρα του ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου δέξου με ὡς ἕνα ξένο μισθωτό ἐργάτη Πόσο ἀλλιώτικα λειτουργεῖ ὁ ἄσωτος νέος μετά τήν μετάνοιά του Τοῦ φαινόταν ἀνυπόφορα δεσμευτική ἡ παρουσία καί ἡ κάθε νουθεσία τοῦ πατέρα του τώρα ἐπιθυμεῖ νά μείνει κοντά του ὑποτασσόμενος δουλικά σέ ὅλα τά προστάγματά του 15 20 Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Ετι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν Ο ἄσωτος πραγματοποιεῖ τήν ἀπόφασή του καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ ἡ ἐπανάληψη τῆς μετοχῆς βλ στ 18 τῆς προσδίδει ἰδιαίτερη βαρύτητα Αναστημένος πνευματικά ἀναστήθηκε σηκώθηκε ἀπό τοῦ πτώματος τῆς ἁμαρτίας ἐγκατέλειψε τήν ἁμαρτία καί στήριξε τό βλέμμα του σταθερά πρός μία κατεύθυνση πρός τό πατρικό του σπίτι Δέν ἄφησε νά τόν καταβάλει ἡ ἀπόγνωση Δέν μπόρεσε νά ἀσκήσει πάνω του πλέον καμία ἕλξη ἡ ζωή τῆς ἡδονῆς Τήν ἀποφασιστική στιγμή τῆς μετανοίας του τήν συνεχίζει μέ ἀποφασιστική ζωή μετανοίας Επάξια ἡ Εκκλησία μας προβάλλει τόν ἄσωτο υἱό ὡς παράδειγμα μετανοίας καί διαβάζει τήν παραβολή αὐτή ὡς εὐαγγελική περικοπή κατά τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ Τριωδίου Η ἐπιστροφή τοῦ ἀσώτου παιδιοῦ βρίσκει ἤδη ἀνοιχτή τήν ἀγκαλιά τοῦ στοργικοῦ πατέρα Συγκλονιστικά ἀπεικονίζεται ἡ ἀγαθότητα καί εὐσπλαγχνία του στόν στίχο αὐτό καί στούς ἑπόμενους Σύμφωνα μέ τόν νόμο ὁ πατέρας εἶχε δικαίωμα νά παραδώσει γιά λιθοβολισμό τόν ἀνυπάκουο καί ἄσωτο υἱό του βλ Δε 21 18 21 Εντούτοις ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ τόν διέκρινε ἐνῶ ἦταν ἀκόμη μακριά κάτι πού φανερώνει ὅτι ἀπό καιρό περίμενε μέ λαχτάρα τήν ἐπιστροφή του Μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι καθημερινά πολλές φορές θά τόν ἀναζητοῦσε ἐναγώνια μέ τό βλέμμα του στό βάθος τοῦ δρόμου Η ἀγάπη τοῦ πατέρα κρατοῦσε ἄσβηστη στήν καρδιά του τήν ἐλπίδα τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ παιδιοῦ πρβλ Τωβίτ 11 5ἑ Ετσι τήν ἡμέρα ἐκείνη παρά τήν ἀπόσταση καί παρ ὅτι ὁ νέος εἶχε καταντήσει ἀγνώριστος ἕνας φτωχός χοιροβοσκός βρώμικος ρακένδυτος ταλαιπωρημένος ἐξασθενημένος ἀπό τήν πεῖνα κατάκοπος ἀπό τήν ὁδοιπορία τόν ἀναγνώρισε Μόλις τόν εἶδε ἐσπλαγχνίσθη ταράχτηκαν τά σπλάγχνα του πόνεσε γιά τό οἰκτρό κατάντημα τοῦ παιδιοῦ του Λιτά ἀλλά πολύ ζωηρά περιγράφεται ἡ στοργή τοῦ φιλεύσπλαγχνου πατέρα δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν Από τήν ὑπερβολική του χαρά καί τήν σφοδρή του ἀγάπη ξέχασε καί τήν ἡλικία του ἀκόμη τρέχει σάν νά ἦταν στά χρόνια τῆς νιότης του καί πέφτει αὐτός πρῶτος στόν τράχηλο τοῦ παιδιοῦ του γεμίζοντάς το μέ φιλιά Δέν ὀνειδίζει τόν ἄσωτο νέο δέν τόν ἐπιπλήττει δέν ἀπειλεῖ μέ τιμωρίες οὔτε κἄν περιμένει νά ἐκφράσει ἐκεῖνος τήν μετάνοιά του Τοῦ δείχνει μέ τόν τρόπο αὐτό ὅτι τόν συγχωρεῖ καί τόν καλοδέχεται στό σπιτικό του Τά μεγάλα συναισθήματα ἐκφράζονται χωρίς λόγια 15 21 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός πάτερ ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου Ο ἄσωτος κατηγορεῖ τόν ἑαυτό του ὁμολογεῖ τό σφάλμα του Η στοργική ὑποδοχή τοῦ πατέρα δέν τόν ἐμποδίζει νά μιλήσει μέ συντριβή καί νά δηλώσει τήν μετάνοιά του Η πατρική εὐσπλαγχνία κάνει τόν ἄσωτο νά πονᾶ περισσότερο γιά τήν πτώση του αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά ὁμολογήσει εἰλικρινά τήν ἁμαρτία του Τοῦτο ἀποτελεῖ δεῖγμα ἀληθινῆς μετανοίας καί βαθειᾶς εὐγνωμοσύνης Δέν ἀκούγεται βέβαια τό ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου στ 19 πού εἶχε σκεφθεῖ νά πεῖ ὁ ἄσωτος Ο στοργικός πατέρας δέν τόν ἄφησε νά τελειώσει τήν πρότασή του ἔσπευσε νά τόν ἀποκαταστήσει στήν θέση τοῦ ἄρχοντα ὡς παιδί του ἀγαπημένο 15 22 Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας Ο πατέρας ἀποκαθιστᾶ τόν ἄσωτο στήν πρώτη του ἐξουσία στήν θέση τοῦ γνήσιου υἱοῦ του Προστάζει τούς δούλους του ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην τό μακρύ καί μεγαλόπρεπο ροῦχο τήν πιό ἐπίσημη ἐνδυμασία καὶ ἐνδύσατε αὐτόν νά τοῦ τήν φορέσετε καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ βάλτε στό χέρι του δαχτυλίδι κόσμημα τῶν ἐλεύθερων καί εὔπορων ἀνθρώπων μέ τό δαχτυλίδι τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ ἄρχοντες σφράγιζαν τά διάφορα ἔγγραφα βλ Ια 2 2 Ακόμη δῶστε του καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας τά ὁποῖα φοροῦσαν κατά τήν ἀρχαιότητα μόνον οἱ ἐλεύθεροι πολῖτες ἐνῶ οἱ δοῦλοι περπατοῦσαν ξυπόλητοι 15 23 καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν Η ἐπιστροφή τοῦ ἀσώτου εἶναι τό πιό σημαντικό γεγονός γιά τόν πατέρα Η εὐτυχία του ἔφθασε στό ἀποκορύφωμά της Δέν περίμενε ἄλλη χαρά μεγαλύτερη ἀπό αὐτήν Τώρα λέει στούς δούλους του φέρτε καί σφάξτε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν τό θρεφτάρι μοσχάρι πού καλοτάιζε ἡ οἰκογένεια γιά κάποια ἐξαιρετικά χαρμόσυνη περίσταση Στρῶστε τραπέζι γιορταστικό καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν τήν ἀγαλλίαση τῆς καρδιᾶς νά συνοδεύσει ἡ εὐφροσύνη τοῦ σώματος ἀπό τήν εὐωχία καί τά πλούσια φαγητά Αὐθόρμητα συγκρίνει κανείς αὐτό τό ἀρχοντικό οἰκογενειακό συμπόσιο μέ τά ξυλοκέρατα πού λαχταροῦσε ὁ ἄσωτος ὅταν ἔβοσκε τά γουρούνια Τί τοῦ χαρίζει ἡ φιλόστοργη ἀγάπη τοῦ πατέρα 15 24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι Σέ κάθε ἐποχή καί τόπο συνηθίζουν οἱ ἄνθρωποι νά ἐκδηλώνουν αὐθόρμητα τήν χαρά τους μέ μουσικά ἀκούσματα Οταν ζοῦν μία ἔντονη συγκίνηση συνθέτουν τραγούδια κατάλληλα γιά τήν περίσταση Ενα τέτοιο αὐτοσχέδιο τραγούδι μοιάζει νά εἶναι αὐτός ὁ ρυθμικός στίχος Εκφράζει λυρικά τήν χαρά καί τήν συγκίνηση τοῦ πατέρα γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ ἀσώτου γιά τήν ὁποία πανηγυρίζει ὅλο τό σπίτι Φαίνεται ὅτι ὁ στίχος ἐπαναλαμβανόταν στό γλέντι σάν ἐπωδός πρβλ στ 32 μέ τήν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων βλ στ 25 Τό πρῶτο ἡμιστίχιο οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε ἀναφέρεται στήν ἠθική νέκρωση ὅπου ὁδήγησε τόν ἄσωτο ἡ ἁμαρτία καί στήν ἀνάσταση πού τοῦ χάρισε ἡ μετάνοια Ταυτόχρονα ὅμως τονίζει τό φοβερό δρᾶμα καί τήν ἀνεκλάλητη χαρά πού ἔζησε προσωπικά ὁ πατέρας μέ τήν ἀπουσία καί τήν ἐπιστροφή ἀντίστοιχα τοῦ παιδιοῦ του Η φράση ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη παράλληλη πρός τήν προηγούμενη ἔχει τό ἴδιο νόημα καί ἐπιπλέον παραπέμπει στίς δύο προηγούμενες παραβολές 15 25 Ην δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν Στήν ἀπέραντη φιλευσπλαγχνία τοῦ στοργικοῦ πατέρα ἀντιπαρατίθεται ἡ ἄσπλαγχνη μικροπρέπεια ἡ ζηλότυπη καί ἐγωιστική συμπεριφορά τοῦ πρεσβύτερου ἀδελφοῦ Αὐτός βρισκόταν ἐν ἀγρῷ δηλαδή ἐκτός πόλεως στήν ἐξοχή ἤ στήν ἐπαρχία Πιθανόν νά ἀπουσίαζε μερικές μέρες ἀπό τό σπίτι εἴτε διότι βρισκόταν στό ὕπαιθρο γιά διάφορες ἐργασίες εἴτε διότι εἶχε πάει σέ κάποιο χωριό ἤ κωμόπολη τῆς περιοχῆς γιά κάποιες ὑποθέσεις Πλησιάζοντας στό σπίτι του ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν ἡ μουσική καί οἱ χοροί συνηθίζονταν σέ συμπόσια ἐπίσημα καί μεγάλες χαρές πρβλ Εξ 15 20 Β Βα 6 14 15 26 27 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν Παραξενεύθηκε ὁ πρεσβύτερος υἱός γιά τό ἔκτακτο καί ἀπρογραμμάτιστο συμπόσιο πού ἀντιλήφθηκε νά γίνεται στό σπίτι του Κάλεσε λοιπόν ἕνα τῶν παίδων ἕναν ἀπό τούς ὑπηρέτες καί ἐπυνθάνετο ρωτοῦσε νά μάθει τί εἴη ταῦτα τί σήμαιναν αὐτά πού ἄκουγε Ενδεικτικό τοῦ μεγάλου πλούτου τοῦ πατέρα εἶναι τό γεγονός ὅτι ἀναφέρονται τρία εἴδη ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ μίσθιοι στ 17 19 δοῦλοι στ 22 καί παῖδες στ 26 Ο δοῦλος ἐνημερώνει τόν πρεσβύτερο ἀδελφό ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει ἔχει ἔλθει ὁ ἀδελφός σου Γι αὐτό τό εὐφρόσυνο γεγονός ὁ πατέρας ἔσφαξε τό θρεφτό μοσχάρι Πανηγυρίζει ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν ξαναβρῆκε γερό τό παιδί του 15 28 Ωργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν Ο οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν Η ἀπάντηση ἐξοργίζει τόσο πολύ τόν πρεσβύτερο ἀδελφό ὥστε δέν ἤθελε κἄν νά μπεῖ στό σπίτι ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν Η ἀντίδρασή του φανερώνει τήν ἀρρώστια τῆς ψυχῆς του τόν πληγωμένο ἐγωισμό καί τόν φαρμακερό φθόνο του Οπως τονίζεται καί στίς δύο προηγούμενες παραβολές τοῦ χαμένου προβάτου καί τῆς χαμένης δραχμῆς ἡ εὕρεση τοῦ χαμένου γίνεται ἀφορμή χαρᾶς ὄχι μόνο γιά τούς ἀνθρώπους ἀλλά καί γιά τόν Θεό στ 7 καί γιά τούς ἀγγέλους στ 10 Ο μεγάλος γιός ὄφειλε νά χαρεῖ αὐτός ὅμως ἀρνεῖται νά συμμετάσχει στήν χαρά τῆς σωτηρίας τοῦ ἀδελφοῦ του Ο πατέρας δείχνει καί στόν πρωτότοκο γιό τήν εὐσπλαγχνία του ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν Αφησε τό συμπόσιο καί βγῆκε ἔξω Οπως ἔτρεξε νά προϋπαντήσει τόν ἄσωτο μέ τήν ἴδια ἀγάπη σπεύδει νά νουθετήσει τόν πρεσβύτερο ἀδελφό Παραβλέπει μέ ἀνεξικακία τήν ἐμπάθειά του καί τόν παρακαλεῖ ἐπίμονα νά μή μείνει ἀμέτοχος στήν οἰκογενειακή τους εὐτυχία Ως φιλόπαις καὶ σοφός καὶ τὸν ἐπιστρέψαντα τιμᾷ καὶ τὸν μείναντα παρακαλεῖ παρατηρεῖ ὁ Ζιγαβηνός Ετσι καί ὁ φιλεύσπλαγχνος Θεός ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐλεῶν ὅλους τούς φροντίζει καί σέ ὅλους δίνει εὐκαιρίες νά ζήσουν τήν ἀγάπη του νά χαροῦν τίς εὐλογίες του 15 29 30 Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν Ο πρεσβύτερος γιός ἐκφράζεται μέ θράσος καί ἀπαίτηση πρός τόν πατέρα του Εἶναι πρόδηλη ἐπίσης ἡ ἀλαζονική ὑπεροχή πού αἰσθάνεται ἔναντι τοῦ νεώτερου ἀδελφοῦ του Αὐτοεπαινεῖται γιά τήν ἐργασία τόσων χρόνων καί γιά τήν ἄμεμπτη διαγωγή του παραπονεῖται ὅμως διότι δέν ἀμείφθηκε ὅπως θά τοῦ ἄξιζε Τά λόγια του φανερώνουν ὅτι τοῦ λείπει ἀναμφίβολα ὄχι μόνον ἡ ἀδελφική ἀγάπη ἀλλά καί ἡ υἱική φιλοστοργία Μιλᾶ στόν πατέρα του σάν νά ἀπευθύνεται σέ ἕναν ξένο σέ ἕνα σκληρό ἀφεντικό πού χρόνια τόν ἐκμεταλλεύεται ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι Δέν ἦταν δοῦλος οὔτε μισθωτός Ηταν ὁ μεγάλος γιός τοῦ ἄρχοντα καί ἐλεύθερα ἐργαζόταν γιά τό εἰσόδημα τῆς οἰκογένειάς του Καί ὅμως λέει δουλεύω σοι γιά τό δικό σου συμφέρον Αποστασιοποιεῖται καί ἀλλοτριώνεται ἀπό τόν πατέρα του Ισχυρίζεται ἐπίσης ὅτι οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον δέν παρέβηκα

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/175-kyr-asotou-evaggel (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἀπό τό "Μαρτύριον" τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου
  οἱ ἄθεοι Καί καθώς ὁ ἀνθύπατος ἐπέμενε καί τοῦ ἔλεγε Ὁρκίσου καί σέ ἐλευθερώνω Βλαστήμησε τό Χριστό ἀπάντησε ὁ Πολύκαρπος Ὀγδονταέξι χρόνια τόν δουλεύω καί σέ τίποτα δέν μέ ἀδίκησε καί πῶς μπορῶ νά βλαστημήσω τόν βασιλιά μου πού μ ἔσωσε Ἀλλά ἐπειδή αὐτός πάλι ἐπέμενε καί ἔλεγε Ὁρκίσου στήν τύχη τοῦ καίσαρα ἀποκρίθηκε ὁ Πολύκαρπος Ἄν ἔχεις τήν κενοδοξία νά ὁρκιστῶ στήν τύχη τοῦ καίσαρα ὅπως μοῦ λές καί κάνεις πώς δέν μέ ξέρεις ποιός εἶμαι ἄκουσέ το χωρίς φόβο Εἶμαι χριστιανός Κι ἄν θέλεις νά μάθεις τή διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ δός μου καιρό καί ἄκουσε Ὁ ἀνθύπατος εἶπε Ἔχω θηρία σ αὐτά θά σέ ρίξω ἄν δέν μετανοήσεις Κι αὐτός εἶπε Κάλεσέ τα Δέν ἐπιτρέπεται σέ μᾶς νά ἀλλάζουμε γνώμη ἀπό τά καλύτερα στά χειρότερα Καλό εἶναι ν ἀλλάζουμε ἀπό τά ἄσχημα στά δίκαια Ἐκεῖνος τοῦ ξαναεῖπε Ἄν περιφρονεῖς τά θηρία θά σέ κάνω νά λειώσεις στή φωτιά ἄν δέν ἀλλάξεις γνώμη Κι ὁ Πολύκαρπος ἀπάντησε Μέ ἀπειλεῖς μέ τή φωτιά πού γιά λίγο καίει καί μετά ἀπό λίγο σβήνει γιατί ἀγνοεῖς τή φωτιά πού φυλάγεται γιά τούς ἀσεβεῖς στή μέλλουσα κρίση καί τήν αἰώνια κόλαση Ἀλλά τί ἀργεῖς Κάνε ὅ τι θέλεις Αὐτά καί ἄλλα περισσότερα λέγοντας γέμισε θάρρος καί χαρά καί τό πρόσωπό του ἦταν γεμάτο χάρη ὥστε ὄχι μόνον δέν συνοφρυώθηκε ταραγμένος ἀπό ὅσα τοῦ ἔλεγαν ἀλλά ἀντίθετα σάστισε ὁ ἀνθύπατος καί ἔστειλε τόν κήρυκά του στό κέντρο τοῦ σταδίου γιά νά φωνάξει τρεῖς φορές Ὁ Πολύκαρπος ὁμολόγησε ὅτι εἶναι χριστιανός Μόλις τό εἶπε αὐτό ὁ κήρυκας ὅλο τό πλῆθος τῶν εἰδωλολατρῶν καί τῶν Ἰουδαίων πού κατοικοῦσαν στή Σμύρνη μέ ἀσυγκράτητο θυμό καί μέ δυνατή φωνή φώναξε Αὐτός εἶναι ὁ δάσκαλος τῆς Ἀσίας ὁ Πατέρας τῶν χριστιανῶν ὁ χαλαστής τῶν θεῶν μας αὐτός πού πολλούς δασκάλευε νά μή θυσιάζουν οὔτε νά προσκυνοῦν Καί λέγοντας αὐτά φώναζαν καί ζητοῦσαν ἀπό τόν ἀσιάρχη Φίλιππο νά ἐξαπολύσει λιοντάρι ἐναντίον τοῦ Πολυκάρπου Ἀλλά ἐκεῖνος ἀπάντησε ὅτι δέν ἔχει τό δικαίωμα γιατί εἶχαν πλέον συμπληρωθεῖ οἱ θηριομαχίες Τότε ὅλοι μαζί φώναζαν νά κάψουν ζωντανό τόν Πολύκαρπο Αὐτός ἔφερε πίσω τά χέρια του καί δέθηκε σάν κριάρι ἀπό μεγάλο κοπάδι γιά νά προσφερθεῖ ὁλοκαύτωμα εὐάρεστο στό Θεό στράφηκε πρός τόν οὐρανό καί εἶπε Κύριε ὁ Θεός ὁ Παντοκράτωρ σέ δοξάζω πού μέ ἀξίωσες αὐτή τήν ὥρα νά συγκαταλεγῶ ἀνάμεσα στούς μάρτυρες Ἀλλά ἡ φωτιά κάνοντας ἕνα εἶδος καμάρας περιτείχισε κυκλικά τό σῶμα τοῦ μάρτυρος Ὅταν εἶδαν λοιπόν οἱ ἄνομοι ὅτι δέν μπορεῖ τό σῶμα του νά λειώσει ἀπό τή φωτιά διέταξαν ἕνα δήμιο νά τόν πλησιάσει καί νά τοῦ βυθίσει τό ξῖφος Μετάφρασι Ο Ἀπολύτρωσις 38 1983 21 Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/238-martyrio-polykarpou (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἅγιος Πολύκαρπος
  τῶν ἀμετανοήτων τούς ὁποίους καταδυναστεύει ἀνενόχλητος Στηλώνει βλοσυρό τό βλέμμα του καί σ ἐκείνους τούς λίγους πού τόν περιφρόνησαν κι ἐντάχθηκαν ἑκούσια στό μικρόν ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ Ἐπιδιώκει νά τούς κάνει κι αὐτούς νά μετανοήσουν διότι μετανόησαν Νά ὑποτροπιάσει μέσα τους ἡ ἀπιστία καί ἡ ἀμετανοησία ὥστε νά μπορεῖ νά στρογγυλοκαθίσει καί πάλι αὐτός βασιλιάς γιά νά καταστήσει τά ἔσχατα τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων χείρονα τῶν πρώτων Μθ 12 43 45 Εἶναι μάλιστα τόση ἡ ἐπιμονή καί τό θράσος τοῦ σατανᾶ ὥστε ἐπιτίθεται ἀκόμη καί σ αὐτούς τούς κήρυκες τῆς μετανοίας πού τόν ἔχουν πληγώσει καίρια καί τόν ἔχουν ἀπογυμνώσει ἀπό πολλούς ὀπαδούς Παράδειγμα χαρακτηριστικό ἡ μανιώδης ἐπίθεσή του ἐναντίον τοῦ γηραιοῦ ἐπισκόπου Σμύρνης τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου τόν ὁποῖο τιμᾶ στίς 23 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας Ἔχω θηρία Σ αὐτά θά σέ ρίξω ἄν δέν μετανοήσεις Ἀπειλεῖ ἐξοργισμένος ὁ ἀνθύπατος καί προσπαθεῖ νά ἀναγκάσει τό δοῦλο τοῦ Θεοῦ νά μετανοήσει γιά τήν πίστη του καί νά προσκυνήσει τά εἴδωλα Κάλεσέ τα Δέν μποροῦμε νά μετανοοῦμε καί ν ἀφήνουμε τά καλύτερα γιά νά πέσουμε στά χειρότερα ἀποκρίνεται ἀτάραχος ὁ ἅγιος Μετανόησε γέροντα Ἀρνήσου τόν Χριστό ἐπιμένει ὁ ἄρχοντας Ὀγδόντα ἕξ χρόνια τόν ὑπηρετῶ καί σέ τίποτε δέν μέ ἔβλαψε Πῶς μπορῶ λοιπόν νά ὑβρίσω τόν Βασιλέα καί Σωτήρα μου Αὐτή εἶναι ἡ συλλογιστική τοῦ Πολυκάρπου πού κατακαίει τό διάβολο Συντρίβει ὁλοκληρωτικά κάθε σατανική προσπάθεια τό ἐπιχείρημα τοῦ ἱερομάρτυρα Θέλγητρα καί φόβητρα ἐξουδετερώνονται ἀπό τήν ἐμπειρία του Καί γίνεται ἡ ἡρωϊκή στάση του εὐχή καί εὐλογία γιά τούς χριστιανούς τῆς κάθε ἐποχῆς ἀλλά καί πρότυπο τεχνικῆς γιά τόν πνευματικό τους ἀγώνα Δέν εἶναι θεωρητική γνώση ἡ χριστιανική πίστη Εἶναι βίωμα καί ἐμπειρία Ὁ ἄνθρωπος πού ἔζησε τήν προσφορά τοῦ Χριστοῦ πού τήν ἔνιωσε καί τήν γεύθηκε μέ τῆς ψυχῆς του τίς αἰσθήσεις δέν ἀλλάζει μέ τίποτε αὐτή τή γεύση καί τήν ἐμπειρία Τήν ἀπολαμβάνει ὡς τήν πιό χειροπιαστή ἀπόδειξη τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τήν προβάλλει ὡς τό πιό δυναμικό ὅπλο του Μ αὐτήν βιώνει καί ἐπιβεβαιώνει τήν ἀσύγκριτη ὑπεροχή τοῦ Χριστοῦ καί φιμώνει τό ἀδιάντροπο στόμα τοῦ διαβόλου Στέργιος Ν Σάκκος Ἀπολύτρωσις 52 1997 27 Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς Ἐπικοινωνία Χωρίς Εσωτερικό Πλαίσιο IFrame Λειτουργικά κηρύγματα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ὁμιλίες Κυριακῆς Συζητώντας τά γεγονότα ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζήτηση ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἑορταστικό ὑλικό γιά Μ Ἑβδομάδα καί Ἀνάσταση Δεῖτε ἐδῶ καί κατεβάστε σχετικές παρουσιάσεις κείμενα καί τραγούδια Περισσότερα ΕΚΔΗΛΩΣΗ Τήν Κυριακή 17 Ἀπριλίου

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/237-agios-polykarpos (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28
  αἰτία τοῦ πόνου της ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται Ο εὐαγγελιστής Μᾶρκος ἀντί ἡ θυγάτηρ μου λέει θυγάτριον ἤ παιδίον Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ θυγατέρα τῆς Χαναναίας ἦταν μικρῆς ἡλικίας Τό μικρό κορίτσι κακῶς δαιμονίζεται ὑποφέρει φοβερά ἀπό δαιμόνιο Η Χαναναία εἶχε πληροφορηθεῖ τίς πολλές θεραπεῖες τῶν δαιμονιζομένων στή γειτονική Γαλιλαία Ετσι ὅταν ἄκουσε ὅτι ὁ Ιησοῦς ἦρθε στήν πατρίδα της ἄφησε τήν θυγατέρα της καί ἔσπευσε νά τόν συναντήσει καί νά τόν παρακαλέσει νά χαρίσει καί στό παιδί της τή θεραπεία 15 23 Ο δέ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον Καί προσελθόντες οἱ μαθηταί αὐτοῦ ἠρώτων αὐτόν λέγοντες ἀπόλυσον αὐτήν ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν Η στάση τοῦ Ιησοῦ ἀπέναντι στήν πονεμένη μάνα εἶναι παράδοξη καί προκλητική Αὐτή τρέχει κοντά του καί τόν ἱκετεύει μέ τόση εὐλάβεια ἀλλά Εκεῖνος οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον δέν τήν θεωρεῖ ἄξια οὔτε νά τῆς ἀπαντήσει Ποιόν ἄνθρωπο δέν θά σκανδάλιζε αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση ρωτᾶ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος Ισως πολλοί ἀπό αὐτούς πού τήν ἄκουγαν νά σκανδαλίστηκαν ἐκείνη ὅμως ὄχι Καί αὐτοί ἀκόμη οἱ μαθηταί αὐτοῦ πού ἦταν ἐπηρεασμένοι ἀπό τό ἰουδαϊκό ἐθνικιστικό πνεῦμα ἔνιωσαν κάποια συμπάθεια γιά τήν Χαναναία τήν λυπήθηκαν Χωρίς νά παραμερίσουν τήν ἐθνικιστική νοοτροπία τους τολμοῦν νά ζητήσουν ἀπό τόν Κύριο τήν ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματος μιᾶς ἀλλόφυλης εἰδωλολάτρισσας Τοῦ λένε ἀπόλυσον αὐτήν ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν Βοήθησέ την γιά νά φύγει διότι συνεχῶς μᾶς ἀκολουθεῖ καί μᾶς ἐνοχλεῖ μέ τίς κραυγές της Ο Κύριος ὅμως ἐμφανίζεται φανατικότερος καί σκληρότερος ἐθνικιστής Ιουδαῖος ἀπό τούς μαθητές του Στή στάση του αὐτή σάν σέ καθρέφτη οἱ μαθητές μποροῦν νά δοῦν τόν ἴδιο τόν ἑαυτό τους Ετσι ὁ Ιησοῦς δίνει μάθημα αὐτογνωσίας μέ τό παράδειγμά του καί ὄχι μέ λόγια Εάν ἡ Χαναναία εἰσακουόταν ἀμέσως τότε δικαιολογημένα οἱ μαθηταί καί ὁ λαός πού ἦταν ἐκεῖ θά σκανδαλίζονταν μέ τή στάση τοῦ Ιησοῦ ἀφοῦ γνώριζαν ὅτι ἡ γυναίκα ἦταν ἀλλογενής καί ἀλλόπιστη Ο Κύριος δέν τῆς ἀποκρίθηκε κανένα λόγο γιά νά ἀναγκαστεῖ νά φανερώσει τήν πίστη καί τήν ἀρετή της Η σιωπή τοῦ Ιησοῦ ἀποκάλυψε τήν εὐλάβεια τῆς γυναίκας καί πρόλαβε τόν σκανδαλισμό τῶν ἄλλων Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις καί στή δική μας ζωή στίς ὁποῖες δέν μποροῦμε νά ἐξηγήσουμε γιατί οἱ προσευχές μας δέν παίρνουν τήν ἀπάντηση πού περιμένουμε Νά μήν ἀπελπιζόμαστε ἀλλά νά εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι ὅτι ὁ Κύριος ἔχει ἀνεξάντλητη ἀγάπη καί εὐσπλαγχνία γιά μᾶς τά παιδιά του καί ὅταν ἀκόμη φαίνεται ὅτι δέν ἀνταποκρίνεται στίς παρακλήσεις μας καί ἀδιαφορεῖ γιά τίς ἀνάγκες μας γ Ο Ιησοῦς παραμένει ἄκαμπτος στίς παρακλήσεις τῆς Χαναναίας 15 24 27 15 24 Ο δέ ἀποκριθείς εἶπεν οὐκ ἀπεστάλην εἰ μή εἰς τά πρόβατα τά ἀπολωλότα οἴκου Ισραήλ Ο Ιησοῦς βάζει σέ μεγάλη δοκιμασία τήν πίστη τῆς γυναίκας Οταν ἀποφάσισε νά τῆς μιλήσει τό ἔκανε μόνο γιά νά τῆς θυμίσει τήν κατώτερη σέ σχέση μέ τούς Ιουδαίους θέση της Ως ἀλλοεθνής καί ἀλλόθρησκη δέν εἶχε δικαιώματα στό βασίλειο τοῦ Μεσσία τοῦ υἱοῦ τοῦ Δαυΐδ Η ἀποστολή τοῦ Ιησοῦ καθώς καί τῶν μαθητῶν του ἀπέβλεπε στά πρόβατα τά ἀπολωλότα οἴκου Ισραή λ στό ἔθνος τῶν Ιουδαίων στό ὁποῖο ὁ Θεός εἶχε δώσει τίς ἐπαγγελίες 15 25 Η δέ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα Κύριε βοήθει μοι Καί μόνη ἡ σιωπή τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀρκετή γιά νά ἀποστομώσει καί νά ἀπογοητεύσει τόν καθένα ἀκόμη περισσότερο ἡ ἀπάντησή του μποροῦσε νά ὁδηγήσει στήν ἀπελπισία Η Χαναναία ὅμως ὄχι μόνο δέν σιώπησε καί δέν ἔφυγε ἀπογοητευμένη ἀλλά ἔγινε περισσότερο ὁρμητική καί τολμηρή προσεκύνησεν αὐτῷ ἔπεσε στά πόδια του βλ Μρ 7 25 καί τόν παρακαλοῦσε Οπως σωστά παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ἐμεῖς δέν ἐνεργοῦμε ἔτσι ὅταν δέν ἱκανοποιηθεῖ τό αἴτημά μας Απομακρυνόμαστε καί μάλιστα μέ πικρία χωρίς νά ἐπιμένουμε Η γυναίκα ὅμως δέν ἔχασε τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα της Οταν εἶδε ὅτι οἱ προστάτες της δηλαδή οἱ μαθητές δέν εἶχαν καμία δύναμη ἔδειξε τήν ὡραία ἀδιαντροπιά της Προηγουμένως ἔκραζε ἀπό πίσω τους ἐνῶ τώρα πλησιάζει καί προσκυνεῖ τόν Κύριο Τιμητικά τόν προσφωνεῖ Κύριε ὡς υἱό Δαυΐδ ὡς τόν ἀναμενόμενο Μεσσία πού ἔρχεται ὄχι μόνο γιά τούς Ιουδαίους ἀλλά καί γιά τούς ἐθνικούς Αὐτός εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ Ισραήλ ἀλλά καί ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν Επομένως καί αὐτή ἔχει δικαίωμα νά ζητήσει τή βοήθεια του Γι αὐτό ἐπιμένοντας στίς ἱκεσίες της τοῦ λέει βοήθει μοι 15 26 Ο δέ ἀποκριθείς εἶπεν οὐκ ἔστι καλόν λαβεῖν τόν ἄρτον τῶν τέκνων καί βαλεῖν τοῖς κυναρίοις Οσο ἡ Χαναναία θέρμαινε τήν παράκλησή της τόσο περισσότερο ἔμενε ἀσυγκίνητος ὁ Ιησοῦς Αντί νά καμφθεῖ ἀπό τήν ἐπιμονή τῆς γυναίκας γίνεται πιό προσβλητικός Τῆς ἀποκρίνεται οὐκ ἔστι καλόν λαβεῖν τόν ἄρτον τῶν τέκνων καί βαλεῖν τοῖς κυναρίοις Ονομάζει τούς Ιουδαίους τέκνα ἐνῶ αὐτή τήν ἀποκαλεῖ χλευαστικά κυνάριο σκυλάκι Η λέξη κυνάρια ἐκφράζει ὄχι μόνο τό μίσος ἀλλά καί τήν περιφρόνηση Οἱ ραββίνοι ἔβριζαν τούς ἐθνικούς ὡς κύνας Αλλά καί ἀπό τή νεότερη ἱστορία ξέρουμε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔβριζαν τούς χριστιανούς σάν ἀπίστους ἀποκαλώντας τους σκυλιά Ο Θεοτόκης λέει Κυνάρια καλεῖ τούς ἐθνικούς διά τό ἀκάθαρτον τῆς ζωῆς αὐτῶν καί τήν τῶν εἰδώλων λατρείαν τέκνα δέ τούς Ιουδαίους διά τήν θεοσέβειαν καί τήν εἰς αὐτούς δοθεῖσαν νομοθεσίαν ἄρτον δέ τήν διά θαύματος εὐεργεσίαν Αρτος εἶναι ὁποιαδήποτε δωρεά καί εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πού σύμφωνα μέ τή νοοτροπία τῶν Ιουδαίων ἔπρεπε νά δίνεται μόνο σ αὐτούς ἀφοῦ αὐτοί ἦταν ὁ ἐκλεκτός λαός του τά τέκνα του Ο Χριστός συμπεριφέρεται σάν γνήσιος φανατικός Ιουδαῖος ἐθνικιστής πού ἔχει ὡς δόγμα ὅτι κάθε ἀλλοεθνής εἶναι σκυλί Τά εὐεργετικά του σημεῖα εἶναι μόνο γιά τό ἔθνος τῶν Εβραίων Οἱ μαθητές πίστευαν ὅτι οἱ Χαναναῖοι ἐξαιτίας τῆς εἰδωλολατρίας καί τῆς διαφθορᾶς τους δέν εἶχαν ἴδια δικαιώματα μέ τούς Εβραίους γι αὐτό ὁ Ιησοῦς δέν θά πρέπει νά τούς εὐεργετεῖ Ο Κύριος μέ τή συμπεριφορά του ἐκφράζει τόν ἑβραϊκό ἐγωισμό πού εἶχαν οἱ μαθητές στό βάθος τῆς ψυχῆς τους Ετσι τούς δείχνει α Πόσο κακό πράγμα εἶναι ἡ διάκριση τῶν ἀλλοφύλων καί β Πόσο αὐτοί οἱ ἀλλόφυλοι εἶναι πολλές φορές καλύτεροι ἀπό τούς Ιουδαίους καί πιό ἄξιοι τῆς θείας εὐλογίας 15 27 Η δέ εἶπε ναί Κύριε καί γάρ τά κυνάρια ἐσθίει ἀπό τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπό τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν Η συνετή γυναίκα δέν θυμώνει ἀλλά παραδέχεται

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/151-kyr-iz-mathaiou-evaggel (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Β΄ Κο 6,16-7,1
  μέ τούς ἀπίστους Πῶς εἶναι δυνατόν νά συνάψουν μεταξύ τους βαθύτερες σχέσεις Μέσα ἀπό αὐτές τίς ἀντιθέσεις δικαιοσύνη ἀνομία φῶς σκότος ὁ ἀπ Παῦλος τονίζει τή μεγάλη ἀξία τῶν πιστῶν καί τήν ἀθλιότητα τῶν ἀπίστων Προσπαθεῖ νά φιλοτιμήσει τούς ταλαντευόμενους Κορινθίους ὅπως ἕνας πατέρας πού βλέπει τό παιδί του νά παρασύρεται σέ παρέες διεφθαρμένων νέων Εκεῖνος γιά νά τό συνετίσει τοῦ λέει Εσύ πού ἔχεις εὐγενική καρδιά λεπτά αἰσθήματα καί ὑψηλούς στόχους δέν σοῦ ταιριάζει νά ἔχεις τέτοιους φίλους μέ ἄξεστη συμπεριφορά καί ταπεινές ἐπιδιώξεις Ετσι κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο καί ὁ ἀπόστολος συγκρίνει τήν εὐγένεια τῶν πιστῶν μέ τήν ἀτιμία τῶν ἀπίστων Πετυχαίνει μ αὐτόν τόν τρόπο νά δεχτοῦν οἱ παραβάτες μέ εὐχαρίστηση τόν ἔλεγχο πού εὐφυῶς ταυτίζεται μέ τόν ἔπαινο 6 15 16α Τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ ἤ τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου τίς δέ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετά εἰδώλων Τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ Η λέξη Βελίαλ ἤ Βελίαρ σήμαινε ἀρχικά τό ἀνωφελές καί ἀργότερα τήν ἀδικία βλ Δε 13 14 Ιβ 34 18 Σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου στά ἑβραϊκά Βελίαρ λέγεται ὁ ἀποστάτης ὁ κατεξοχήν ἄνομος καί ἄδικος ὁ σατανᾶς Αρχηγός τῶν πιστῶν εἶναι ὁ Χριστός ἐνῶ τῶν ἀπίστων ὁ Βελίαλ Αφοῦ οἱ ἀρχηγοί τῶν δύο παρατάξεων ἔχουν τελείως ἀντίθετους σκοπούς καί δέν συμφωνοῦν σέ τίποτε δέν πρέπει νά συμφωνοῦν καί οἱ ὀπαδοί τους Η τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου Μερίδα εἶναι αὐτό πού παίρνει ὁ καθένας σέ μιά μοιρασιά βλ Πρξ 8 21 Ο πιστός δέν ἔχει νά μοιράσει μέ τόν ἄπιστο καμιά κοινή περιουσία ἤ κληρονομιά Τίς δέ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετά εἰδώλων Ενῶ ἡ συμφώνησις ἀφορᾶ στή συμφωνία πού γίνεται μέ τά λόγια ἡ συγκατάθεσις δηλώνει τήν ἔνταξη στήν ἴδια παράταξη στόν ἴδιο χῶρο Τά εἴδωλα δέν ἔχουν καμιά θέση μέσα στό ναό τοῦ Θεοῦ Η τοποθέτησή τους ἐκεῖ ἀποτελεῖ βεβήλωση Ο Κύριος γνώριζε ὅτι ὁ κόσμος ἔχει ἀντίθετο καί ἐχθρικό φρόνημα πρός τήν Εκκλησία καί γι αὐτό προειδοποίησε τούς μαθητές του Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ γινώσκετε ὅτι ἐμέ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε ὁ κόσμος ἄν τό ἴδιον ἐφίλει ὅτι δέ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ ἀλλ ἐγώ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου διά τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος Ιω 15 18 19 Εν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε ἀλλά θαρσεῖτε ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον Ιω 16 33 Η πίστη δημιουργεῖ ἕνα νέο καθεστώς μέσα στόν κόσμο καί αὐτό προκαλεῖ τό μίσος καί τήν ἀντίδρασή του Η Εκκλησία μισεῖ τό φρόνημα τοῦ κόσμου καί τήν ἁμαρτία ἀγαπᾶ ὅμως τούς ἀνθρώπους καί τούς καλεῖ στούς κόλπους της Ο ἀπ Παῦλος μιμούμενος τόν Κύριό του προτρέπει τούς χριστιανούς νά μή φύγουν ἀπό τόν κόσμο ἀλλά νά μείνουν ξένοι πρός τήν ἁμαρτία Ιδιαίτερα μάλιστα συνιστᾶ νά προφυλάγονται οἱ πιστοί καί νά ἀποφεύγουν τούς χριστιανούς πού συμβιβάζονται μέ τή διαφθορά καί ἀλλοιώνουν τό ἦθος καθώς καί τούς αἱρετικούς πού παρέκκλιναν ἀπό τήν πίστη καί παραποιοῦν τό δόγμα βλ Α Κο 5 9 12 Αν σήμερα βλέπουμε τή χριστιανική κοινωνία νά διαφθείρεται ὅλο καί περισσότερο κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος εἶναι διότι δέν προσέξαμε τά κριτήρια αὐτά πού μᾶς παρουσιάζει ὁ ἀπόστολος ὡς βασικούς νόμους ὡς ἕνα πηδάλιο τῆς Εκκλησίας Οπως ὁ Χριστός ὁ ὁποῖος ἀγάπησε τόν κόσμο θυσιάστηκε γιά τή σωτηρία του Ιω 3 16 καί μή ἐκστάς τῆς φύσεως μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τήν ἁμαρτία καί τόν διάβολο ἔτσι καί ὅσοι εἶναι τοῦ Χριστοῦ δέν πρέπει νά ἔχουν καμιά συνεργασία καμιά σχέση καί ἐπικοινωνία μέ τήν ἁμαρτία Νά ἀγαποῦν τούς ἁμαρτωλούς καί νά ἀγωνίζονται γιά τή σωτηρία τους χωρίς ὅμως νά ἐπηρεάζονται ἀπό τό φρόνημά τους Νά ζοῦν τοπικά μαζί τους ἀλλά νά ἀπέχουν τροπικά ἀπό αὐτούς Νά γίνει ὁ κόσμος Εκκλησία καί ὄχι νά ἐκκοσμικευθεῖ ἡ Εκκλησία Οταν ἔζησε καί πολιτεύτηκε μ αὐτό τό φρόνημα μέσα στόν κόσμο μεγαλούργησε καί ἀναδείχθηκε θαυμαστή σέ φίλους καί ἐχθρούς Τά παραγγέλματα αὐτά τοῦ ἀπ Παύλου μποροῦμε νά τά δοῦμε ἐφαρμοσμένα στή ζωή τῆς πρώτης ἐκκλησίας ὅπως περιγράφεται στήν πρός Διόγνητον ἐπιστολή Οἱ χριστιανοί δέν ξεχωρίζουν ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους Οὔτε σέ ἰδιαίτερες πόλεις κατοικοῦν οὔτε μιλοῦν κάποια ξεχωριστή διάλεκτο οὔτε κάνουν ζωή φανταχτερή Τήν πίστη τους δέν τήν ἐπινόησε ἀνθρώπινη σκέψη καί φροντίδα οὔτε δημιούργησαν ἀνθρώπινο πιστεύω ὅπως μερικοί Κατοικοῦν πόλεις ἑλληνικές καί βαρβαρικές ὅπως ἔτυχε στόν καθένα ἀκολουθώντας τά τοπικά ἔθιμα στόν τρόπο τῆς ἐνδυμασίας καί διατροφῆς καί στήν ὑπόλοιπη ζωή κι ὅμως φανερώνουν ἀξιοθαύμαστο καί ὁμολογουμένως παράδοξο τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους Κατοικοῦν στίς πατρίδες τους ἀλλά ὡς πάροικοι Συμμετέχουν σέ ὅλα ὡς πολίτες καί ὅλα τά ὑπομένουν σάν ξένοι Κάθε ξένη χώρα εἶναι πατρίδα τους καί κάθε πατρίδα ξένη Παντρεύονται ὅπως ὅλοι γεννοῦν παιδιά ἀλλά δέν πετοῦν αὐτά πού γεννοῦν Παραθέτουν κοινό τραπέζι ἀλλά ὄχι κρεβάτι Εχουν σῶμα ἀλλά δέν ζοῦν σαρκικά Στή γῆ κατοικοῦν ἀλλά στόν οὐρανό πολιτεύονται Υπακούουν στούς ὑπάρχοντας νόμους καί μέ τή ζωή τους νικοῦν τούς νόμους Ολους τούς ἀγαποῦν κι ὅμως ἀπό ὅλους διώκονται Γίνονται φτωχοί κι ὅμως πλουτίζουν πολλούς Ολα τά στεροῦνται κι ὅλα τά ἔχουν περίσσια Δέν τιμοῦνται ἀλλά μές στήν ἀφάνεια δοξάζονται βλασφημοῦνται καί ὅμως δικαιώνονται Τούς κακολογοῦν κι αὐτοί λένε καλά λόγια δέχονται ὕβρεις καί ἀνταποδίδουν τιμές Κάνουν τό καλό καί τιμωροῦνται σάν κακοί κι ἐνῶ τιμωροῦνται χαίρονται σάν νά ἀνασταίνονται β Τά ἰδανικά τῶν πιστῶν 6 16β 18 Ο Παῦλος παρουσιάζει στή συνέχεια κάτω ἀπό τό φῶς τοῦ εὐαγγελίου τρία ἰδανικά ναός Θεοῦ λαός Θεοῦ παιδιά Θεοῦ Τά ἰδανικά αὐτά ἀποτέλεσαν τό καύχημα καί τή χαρά ὄχι μόνο τοῦ ἀποστόλου ἀλλά καί τῶν ἁγίων καί μαρτύρων τῆς Εκκλησίας μας καθώς καί ὅλων τῶν ἀγωνιζόμενων πιστῶν 6 16β Υμεῖς γάρ ναός Θεοῦ ἐστε ζῶντος καθώς εἶπεν ὁ Θεός ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω καί ἔσομαι αὐτῶν Θεός καί αὐτοί ἔσονταί μοι λαός Υμεῖς γάρ ναός Θεοῦ ἐστε ζῶντος Σεῖς λέει στούς Κορινθίους ὁ ἀπ Παῦλος εἶστε ναός τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ κι ὄχι τῶν ψεύτικων τῶν νεκρῶν καί ἀνύπαρκτων θεῶν τῶν εἰδώλων Γι αὐτό πετάξτε μακριά τά πάσης φύσεως εἴδωλα καί κρατῆστε μόνο τόν ἕναν Θεό Ὁ Θεός μας εἶναι ὁ μόνος ζωντανός καί ἀληθινός Θεός Οἱ χριστιανοί εἴμαστε ἔμψυχοι ναοί ἀφιερωμένοι στόν Θεό τόν ὁποῖο φιλοξενοῦμε μέσα μας τόν ὑπηρετοῦμε καί τόν λατρεύουμε Προσφέρουμε καθημερινά τούς ἑαυτούς μας ὡς θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ Θεῷ Ρω 12 1 ἐπιτελοῦμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἡ ζωή μας μοιάζει μέ εὐωδιαστό θυμίαμα Εάν ζητᾶς τόπο ὑψηλό καί ἅγιο γιά νά προσευχηθεῖς κάνε τόν ἑαυτό σου ναόν Θεοῦ λέει ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος Κατά τόν Μ Βασίλειο ναός τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει τόν ἴδιο τόν Θεό μέσα στήν καρδιά του μέ τήν ἀδιάλειπτη μνήμη τοῦ Θεοῦ Οὔτε ἡ Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου πού εἶχε τόση πολυτέλεια οὔτε ὁ ναός τοῦ Σολομῶντος πού μέ τόση μεγαλοπρέπεια κτίσθηκε οὔτε κανένας ἀπό τούς περίλαμπρους ναούς τούς ὁποίους ὕψωσε ἡ εὐσέβεια τῶν χριστιανῶν δέν ἱκανοποίησε τόν Θεό διότι ὅπως εἶπε θεόπνευστα ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ Πρξ 7 48 Ο ναός στόν ὁποῖο ἀναπαύεται ὁ Θεός εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι καί ὡς ναός πρέπει νά διατηροῦμε τόν ἑαυτό μας καθαρό Οσοι δέχονται τόν ζωντανό Θεό γιά προσωπικό τους Θεό ἀποθέτουν στά χέρια του τήν ἁμαρτία τους ἀγωνίζονται συνεχῶς γιά τόν ἐξαγνισμό τους καί ἱερουργοῦν ἀκατάπαυστα μέσα στά ἄδυτα τῆς καρδιᾶς τους τήν λογικήν λατρείαν Ρω 12 1 Ναό τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ σώματος ὅπως τονίζει ἀλλοῦ ὁ ἀπ Παῦλος ἤ οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν Α Κο 6 19 Τό σῶμα μας λοιπόν ἔχει ἀσύλληπτη ἀξία καί ἱερότητα Δέν εἶναι ἁπλῶς τό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ γιά τό ὁποῖο μάλιστα ἰδιαίτερη πρόνοια ἔλαβε ὁ Θεός δέν εἶναι μόνο λίθος ζῶν πού μαζί μέ τούς ἄλλους πιστούς ἀπαρτίζει τήν οἰκοδομή τῆς Εκκλησίας Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ναός τῆς ἁγίας Τριάδος καί ἑπομένως ὀφείλουμε νά τό σεβόμαστε Η βεβήλωση ἑνός ναοῦ μᾶς προκαλεῖ ἀγανάκτηση καί ποτέ δέν θά χρησιμοποιούσαμε γιά κοινή χρήση κάποιο ἀπό τά ἱερά σκεύη τοῦ ναοῦ Πολύ πιό βδελυρό ὅμως εἶναι νά βεβηλώσουμε καί νά φθείρουμε μέ ἁμαρτωλές καί ἀκάθαρτες πράξεις τό σῶμα μας γι αὐτό κάτι τέτοιο ἐπισύρει τήν τιμωρία εἴ τις τόν ναόν τοῦ Θεοῦ φθείρει φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός Α Κο 3 17 Ακατάπαυστα ὀφείλει ὁ πιστός νά προσφέρει στόν Κύριο τή λογική λατρεία μέσα στό ναό τοῦ σώματός του Αὐτό τόν βοηθᾶ καί τόν προετοιμάζει ὥστε νά συμμετέχει ζωντανά στήν ἐκκλησιαστική λατρεία στίς ἀκολουθίες τῆς Εκκλησίας Αλλά καί ἡ συνειδητή συμμετοχή στίς λατρευτικές εὐκαιρίες πού ἔχει ὁ πιστός στήν ἐνορία του τόν καλλιεργεῖ καί τόν ἀνεβάζει ὥστε θερμότερα καί καθαρότερα νά ἐπικοινωνεῖ μέ τόν Κύριο στό ναό τοῦ σώματός του Ετσι μέ εὐλάβεια καί ἱεροπρέπεια ἀναπέμπει τή δοξολογία του μέσα στόν ἀχειροποίητο ναό τοῦ σύμπαντος βλ μάθ 36ο Β 9ο Καθώς εἶπεν ὁ Θεός Επειδή ἀκούγεται τολμηρή αὐτή ἡ διδασκαλία ὅτι οἱ πιστοί ἀποτελοῦμε ναό τοῦ Θεοῦ γιά νά τή στηρίξει ὁ ἀπόστολος χρησιμοποιεῖ τή διαβεβαίωση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ πού μαρτυρεῖται στήν Π Δ Ενοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω καί ἔσομαι αὐτῶν Θεός καί αὐτοί ἔσονταί μοι λαός Ο Παῦλος παραθέτει τό χωρίο κατά νόημα ἀπό δυό βιβλία τῆς Π Δ Στό Λε 26 11 12 ὁ Θεός ὑπόσχεται στόν Μωυσῆ Καί θήσω τήν σκηνήν μου ἐν ὑμῖν καί οὐ βδελύξεται ἡ ψυχή μου ὑμᾶς καί ἐμπεριπατήσω ἐν ὑμῖν καί ἔσομαι ὑμῶν Θεός καί ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι λαός Στό βιβλίο τοῦ προφήτη Ιεζεκιήλ 37 27 ὁ Θεός λέει Καί ἔσται ἡ κατασκήνωσίς μου ἐν αὐτοῖς καί ἔσομαι αὐτοῖς Θεός καί αὐτοί μου ἔσονται λαός Αλλά καί στήν Κ Δ ὁ Κύριος ὑπόσχεται καί ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν καί πρός αὐτόν ἐλευσόμεθα καί μονήν παρ αὐτῷ ποιήσομεν Ιω 14 23 Οἱ πιστοί θά ἔχουν τόσο στενή σχέση μέ τόν Θεό θά τόν ἔχουν συνεχῶς κοντά τους Τά δύο ρήματα ἐνοικήσω καί ἐμπεριπατήσω μᾶς θυμίζουν τόν παράδεισο καί δηλώνουν τόν πνευματικό παράδεισο τήν Εκκλησία ὅπου ἔχουμε τήν ἱστορική ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς θεϊκῆς ὑποσχέσεως Ο Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν Ιω 1 14 Ο Θεός στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ του ὁ ὁποῖος ἐνανθρώπησε σκήνωσε στήν Παρθένο Μαρία κυοφορήθηκε ἀπό αὐτήν καί κατόπιν ὡς ἄνθρωπος κατοίκησε ἀνάμεσά μας ἐκείνους πού τόν πίστεψαν τούς κατέστησε λαό του ἀλλά καί κάτι περισσότερο κατοικεῖ μέσα τους διά τῆς πίστεως καί διά τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί τούς μεταβάλλει σέ ναό του Η ἐνοίκηση τοῦ Θεοῦ μέσα μας προϋποθέτει θερμή πίστη καί καθαρότητα ζωῆς Ως λαός τοῦ Θεοῦ εἴμαστε οἱ πραγματικοί ἀριστοκράτες διότι ἔχουμε τό ἄριστο σύνταγμα πού παραμένει ἀναλλοίωτο 20 αἰῶνες τώρα τήν ἁγία Γραφή Ομόνοια καί ἀγάπη βασιλεύει στό κράτος μας στό κράτος τοῦ Θεοῦ Μιά γλώσσα μιλοῦμε ὅλοι τή γλώσσα τῆς ἀγάπης καί κάτω ἀπό μιά σημαία ἑνωνόμαστε καί συνδεόμαστε ὅλοι τή σημαία τοῦ σταυροῦ Ως λαός τοῦ Θεοῦ ἔχουμε τό προνόμιο νά κατευθυνόμαστε ἀπό τόν πιό τέλειο κυβερνήτη τοῦ κόσμου Ποιός λαός τῆς γῆς ἔχει νά μᾶς δείξει ἕναν ἀρχηγό σάν τόν δικό μας τόν Ιησοῦ Χριστό Ωχριοῦν μπροστά του καί οἱ πιό σπουδαῖοι τῆς γῆς διότι καί τῶν πιό εἰρηνικῶν ἡγετῶν τά χέρια στάζουν αἷμα τό αἷμα ἀθώων ὑπάρξεων τίς ὁποῖες παραμέρισαν γιά νά κυβερνήσουν αὐτοί Καί τοῦ δικοῦ μας ἀρχηγοῦ τά χέρια στάζουν αἷμα Εἶναι ὅμως τό δικό του αἷμα πού ἔχυσε γιά νά μᾶς ἐξαγοράσει ἀπό τό θάνατο νά μᾶς πολιτογραφήσει στό κράτος του καί νά μᾶς κάνει λαό δικό του λαό τοῦ Θεοῦ 6 17 Διό ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε λέγει Κύριος καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς Διό ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε λέγει Κύριος Ο προφήτης Ησαΐας προβλέποντας τό τέλος τῆς Βαβυλωνίου αἰχμαλωσίας προτρέπει τούς Ισραηλίτες νά ἀπέχουν ἀπό τίς πονηρές πράξεις τῶν εἰδωλολατρῶν Χαλδαίων Απόστητε ἀπόστητε ἐξέλθατε ἐκεῖθεν καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῆς ἀφορίσθητε οἱ φέροντες τά σκεύη Κυρίου Ησ 52 11 Τό νόημα τῆς προφητείας αὐτῆς τό ἐφαρμόζει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος στούς χριστιανούς τούς ὁποίους προτρέπει νά κόψουν κάθε σχέση μέ τούς ἀπίστους καί ἀκαθάρτους Φυσικά δέν ἐννοεῖ νά φύγουν ἀπό τίς πόλεις ὅπου κατοικοῦσαν οἱ ἄπιστοι καί ἁμαρτωλοί καί νά βγοῦν στά βουνά Εννοεῖ μία τροπική ἀπομάκρυνση νά μείνουν ἀνεπηρέαστοι στό φρόνημα ἀπό τίς κακοδοξίες τῶν ἀπίστων καί τή διαφθορά τους Οπως εἶπε ὁ Κύριος στήν ἀρχιερατική προσευχή οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτούς ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ ἵνα τηρήσῃς αὐτούς ἐκ τοῦ πονηροῦ Ιω 17 15 Ο ἀπόστολος Παῦλος μᾶς παραγγέλλει νά ἀποστρεφόμαστε τή διδασκαλία καί τή συναναστροφή τῶν ἀσεβῶν καί πονηρῶν ἀνθρώπων διότι φθείρουσιν ἤθη χρηστά ὁμιλίαι κακαί Α Κο 15 33 Καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε Καί δέν εἶπε μή πράττετε ἀκάθαρτα ἀλλά θέλοντας νά μιλήσει μέ περισσότερη ἀκρίβεια λέγει οὔτε νά τούς ἐγγίζετε οὔτε νά τούς πλησιάζετε σημειώνει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος Νά κάνετε ὅ τι καί σέ μιά μολυσματική ἀρρώστια τοῦ σώματος Οπως θά ἀποφεύγατε τήν ἐπικοινωνία μέ τόν ἄνθρωπο πού πάσχει ἀπό μολυσματικό νόσημα γιά νά μή μεταδοθεῖ καί σέ σᾶς ἔτσι νά ἀποφεύγετε τήν ἐπικοινωνία μέ τούς διεφθαρμένους καί ἀδιόρθωτους ἁμαρτωλούς Κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς Καί ἐγώ θά σᾶς δεχτῶ λέει ὁ Θεός ὅταν χωριστεῖτε ἀπό τό κακό καί ἔλθετε σέ μένα μέ ὁλόψυχη ἀφοσίωση στό θέλημά μου Εἶδες πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀμοιβή Θά ἀπαλλαχθοῦμε ἀπό τά κακά θά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό τονίζει ὁ Χρυσόστομος Η παραγγελία αὐτή τοῦ Παύλου φαίνεται πολύ αὐστηρή ἀλλά ἐπαναλαμβάνει αὐτά πού εἶπε ὁ Κύριος νά ξεκοποῦμε ἀπό τόν κόσμο πού δέν ἔχει σχέση μέ τόν Χριστό καί ἄν ἀκόμα εἶναι ἡ οἰκογένειά μας ἡ συγγένειά μας ἤ εἶναι ἐκεῖνα τά πρόσωπα μέ τά ὁποῖα συνδεόμαστε μέ ἰσχυρούς δεσμούς βλ Μθ 5 29 30 6 18 καί ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καί ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱούς καί θυγατέρας λέγει Κύριος παντοκράτωρ Ο ἀπόστολος ἔχει ὑπ ὄψιν του τόν προφήτη Ιερεμία ὁ ὁποῖος γράφει γιά τούς Ιουδαίους πού θά ἐπιστρέψουν ἀπ ὅλα τά μέρη τῆς διασπορᾶς καί ἔσονταί μοι εἰς λαόν καί ἐγώ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν Ιε 39 38 πρβλ Ιε 38 1 9 Ησ 43 6 Η προφητεία ἐφαρμόζεται στούς πιστούς πού εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ἀποτελοῦν τήν οἰκογένειά του Διά τῆς πίστεως ἀξιωθήκαμε νά γίνουμε υἱοί καί θυγατέρες Θεοῦ Αὐτό εἶναι τό πιό μεγάλο χάρισμα Εμεῖς οἱ ἀσθενεῖς καί ἀτελεῖς ἔχουμε πατέρα τόν Θεό τόν δημιουργό τοῦ σύμπαντος καί εἴμαστε κληρονόμοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν Λέγει Κύριος παντοκράτωρ Μ αὐτή τήν ἔκφραση οἱ προφῆτες τῆς Π Δ ἐπικύρωναν τίς προφητεῖες καί τίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ Οσα δίδασκαν ἦταν λόγια κι ἀποφάσεις τοῦ Θεοῦ τά ὁποῖα αὐτοί ἁπλῶς τά μετέφεραν στό λαό γι αὐτό καί ἔχουν αἰώνιο κύρος Παντοκράτωρ εἶναι ὁ παντοδύναμος ὁ κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς ἁγίας Γραφῆς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι πλάσματα καί δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ ἀλλά μόνο ὅσοι ἔλαβον αὐτόν τόν Ιησοῦν Χριστόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι Ιω 1 12 Ενας εἶναι ὁ κατά φύση υἱός τοῦ Θεοῦ ὁ Ιησοῦς Χριστός Οσοι ὅμως λαμβάνουν τόν Ιησοῦ Χριστό ὅσοι πιστεύουν σ Αὐτόν καί βαπτίζονται στό ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος αὐτοί ἐντάσσονται στήν Εκκλησία στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ Αὐτό εἶναι τό πιό χαρμόσυνο γεγονός τῆς ζωῆς μας ἡ πηγή τῆς χαρᾶς μας Αν ἕνα παιδί πού μεγάλωσε μέσα στή φτώχια καί τήν ὀρφάνια ὅταν ἐντελῶς ἀναπάντεχα βρεῖ τόν πατέρα του χαίρεται καί σκιρτᾶ κι εἶναι γεμάτο ἀγαλλίαση γιά τό μεγάλο δῶρο πού δέχεται τόν πατέρα του καί γιά τίς συνέπειες πού ἔχει αὐτό στή ζωή του πολύ περισσότερο χαίρεται ὁ ἄνθρωπος πού ἀνακαλύπτει ὅτι εἶναι παιδί τοῦ Θεοῦ Κάθε παιδί σέβεται καί ἀγαπᾶ τόν πατέρα του τοῦ μοιάζει στά χαρακτηριστικά τόν μιμεῖται στή ζωή Καί ἐμεῖς ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ ἔχουμε ὑποχρέωση νά ἀγαποῦμε καί νά σεβόμαστε ἕναν τόσο ὑπέροχο πατέρα πού καταδέχθηκε νά μᾶς κάνει παιδιά του καί νά μᾶς κληροδοτήσει τά πλούτη του Νά τοῦ μοιάζουμε κατά τό παράγγελμα τοῦ ἰδίου ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι Λε 20 7 26 Α Πέ 1 16 Νά τόν μιμούμεθα στήν καθημερινή μας ζωή Καί μίμηση τοῦ Θεοῦ σημαίνει μίμηση τοῦ Χριστοῦ Τότε εἴμαστε γνήσια καί ἀληθινά παιδιά τοῦ Θεοῦ πρβλ Εφ 5 1 γ Καθαροί καί ἅγιοι μέ τό φόβο τοῦ Θεοῦ 7 1 7 1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τάς ἐπαγγελίας ἀγαπητοί καθαρίσωμεν ἑαυτούς ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ Ταύτας οὖν ἔχοντες τάς ἐπαγγελίας Αναφέρεται στίς ἐπαγγελίες γιά τίς ὁποῖες ἔκανε λόγο στούς στ 16 18 ὅπου ὁ Θεός ὑπόσχεται ὅτι θά μᾶς καταστήσει α ναό Θεοῦ β λαό Θεοῦ γ παιδιά Θεοῦ Επαγγελία σημαίνει ὑπόσχεση Εἶναι τό συμβόλαιο πού ἔχει ὑπογράψει ὁ Θεός κι ἔχει αἰώνια ἰσχύ Στήν ἀρχή τῆς ἴδιας Επιστολῆς ὁ Παῦλος ἔγραψε Οσαι ἐπαγγελίαι Θεοῦ ἐν αὐτῷ τό ναί καί ἐν αὐτῷ τό ἀμήν Β Κο 1 20 Η ἐκπλήρωση τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ παρελθόντος ἀποτελεῖ τή βεβαίωση γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων τοῦ μέλλοντος Καθαρίσωμεν ἑαυτούς Ο Παῦλος χρησιμοποιεῖ τό πρῶτο πληθυντικό πρόσωπο συμπεριλαμβάνοντας στήν προτροπή καί τόν ἑαυτό του ὄχι μόνο ἀπό ταπεινοφροσύνη ἀλλά καί ἀπό συναίσθηση ὅτι εἶναι μέλος τῆς ἁγίας Εκκλησίας Ο κάθε πιστός ἔχει καί τόν δικό του προσωπικό ἀγώνα γιά τήν κάθαρση καί τήν τελείωσή του Από παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος Ο μολυσμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἁμαρτία Τά ἁμαρτήματα τῆς σαρκός δηλαδή τά σαρκικά πάθη εἶναι ἡ πορνεία ἡ μοιχεία ἡ ἀνηθικότητα πού λερώνουν καί μολύνουν τό σῶμα καί μαζί μέ τό σῶμα καί τήν ψυχή Ενῶ οἱ πονηροί λογισμοί ἡ μνησικακία ἡ ὑπερηφάνια ἡ ἀλαζονεία ἡ κατάκριση ἡ ὀργή ὁ θυμός ὁ φθόνος ἡ κακία ἡ πλεονεξία προσβάλλουν τό πνεῦμα ἀλλά συγχρόνως βλάπτουν καί τό σῶμα Η πρώτη ὁμάδα ἁμαρτημάτων ἀναφέρεται στή διαφθορά ἐνῶ ἡ δεύτερη στήν εἰδωλολατρία Οἱ χριστιανοί πρέπει νά ἀπέχουν καί ἀπό τά δύο Νά καθαρίσουν ὅλη τήν ὕπαρξή τους ἀπό κάθε μολυσμό σαρκός καί πνεύματος Γιά νά ἐπιτελέσουμε τήν ἱερουργία τοῦ ἁγιασμοῦ μας θά πρέπει νά μελετοῦμε τόν ἑαυτό μας μέ τή γνώση καί τό φῶς τοῦ Θεοῦ Νά ξεκινήσουμε ἀπό τή θεογνωσία γιά νά φθάσουμε στήν αὐτογνωσία Ετσι ἀναγνωρίζουμε τά πάθη μας καί ἀποκτοῦμε βαθειά ταπεινοφροσύνη Μέ τό φῶς τῆς θείας ἀποκαλύψεως μέ τό ὁποῖο γνωρίζουμε τόν Θεό εἰσχωροῦμε στά ἄδηλα καί τά κρύφια τῆς ὑπάρξεώς μας καί τήν καθαρίζουμε μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας καί μέ τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ Τό φάρμακο τῆς σωτηρίας εἶναι ἕνα τά δάκρυα τοῦ ἁμαρτωλοῦ καί τοῦ Χριστοῦ τό αἷμα Ο ἀγώνας γιά τήν κάθαρση εἶναι πολύπλευρος καί ἰσόβιος Ο προφήτης Ιερεμίας λέει

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/92-iz-mathaiou-apost (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Τό χρέος τῆς μαρτυρίας
  ἐξαντλεῖται τό χριστιανικό μας καθῆκον στήν τιμή πρός τούς μάρτυρες πού ἄλλωστε δέν προσθέτει σ ἐκείνους λαμπρότητα ἀλλά ἐμᾶς καθιστᾶ κοινωνούς στήν δόξα καί στήν εὐλογία τους Εἴ τις βούλεται ἐπαινεῖν μάρτυρας μιμείσθω μάρτυρας διότι τιμή μάρτυρος μίμησις μάρτυρος μᾶς δείχνει τόν δρόμο ὁ ἅγιος Χρυσόστομος πού ἐνῶ ἔζησε μετά τούς διωγμούς ἀναδείχθηκε μεγαλομάρτυρας Καί ἐξηγεῖ ὅτι μάρτυρα οὐχί θάνατος ποιεῖ μόνον ἀλλά καί πρόθεσις Τό φρόνημα καί ἡ ἀπόφαση τοῦ χριστιανοῦ νά μήν προδώσει τήν πίστη του ἡ συνέπεια τῆς ζωῆς του πρός τόν νόμο τοῦ Θεοῦ αὐτά εἶναι πού τοῦ πλέκουν στεφάνι μάρτυρος Τόν καθιστοῦν ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος μάρτυρα τῇ προαιρέσει πού οὐσιαστικά δέν διαφέρει ἀπό τόν μάρτυρα πού χύνει τό αἷμα του γιά τόν Χριστό Μέ αὐτή τήν προοπτική κάθε πιστός πού εἶναι ἕνας καινός νέος ἄνθρωπος εἶναι καί ἕνας νεομάρτυρας Καταθέτει τήν μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ μέ τρόπους ἁπλούς ζυμωμένους μέ τήν καθημερινότητά μας Τήν μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ καταθέτει ὁ φτωχός μεροκαματιάρης πού ἀγωνίζεται μέ τιμιότητα ἀλλά καί ὁ πλούσιος ἐπιχειρηματίας πού ἀναγνωρίζει συνεταῖρο στά ἔσοδά του τόν Θεό ὁ ταπεινός νέος καί ἡ νέα πού μένουν ἀνεπηρέαστοι ἀπό τά πλάνα κηρύγματα τοῦ ὑλισμοῦ καί ἀδελέαστοι ἀπό τίς σειρῆνες τῆς πολλαπλῆς σύγχρονης ἀνηθικότητας ὁ πολυφαμελίτης πού ὑπακούοντας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ μοχθεῖ νά συνδυάσει τήν πολυτεκνία μέ τήν καλλιτεκνία ὁ ἱεραπόστολος πού ἑκούσια ἐγκαταλείπει τήν ἄνεση καί ρίχνεται στήν περιπέτεια τοῦ Εὐαγγελίου γιά νά φέρει τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως σέ χῶρες μακρινές ὁ φτωχοσυνταξιοῦχος πού μέ αἱματηρές οἰκονομίες διαθέτει ἀπό τό ὑστέρημά του γιά νά συντρέξει στίς ἀνάγκες τοῦ πλησίον καί ὁ ἀσθενής πού ὑπομένει καρτερικά τούς πόνους δοξολογώντας τόν Θεό ὁ ἀνώνυμος αἱμοδότης πού ἀντιπροσφέρει αἷμα στόν Χριστό καί τόσοι ἄλλοι Μάρτυρας εἶναι ὁ κάθε χριστιανός πού πιστεύει στόν Χριστό καί ἐφαρμόζοντας τόν θεῖο λόγο μετανοεῖ γιά τά σφάλματά του συγχωρεῖ ἀγαπᾶ ἀγωνίζεται Ἔτσι βεβαιώνει τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί γίνεται ἕνα ζωντανό κάλεσμα γιά νά πλησιάσει τόν Χριστό κάθε καλοπροαίρετη ψυχή Ἀδελφέ μου δέν ἀπουσιάζει ποτέ ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου Εἶναι πάντα μπροστά στά μάτια μας Ἀρκεῖ νά τά κρατᾶ ἀνοιχτά ἡ νηφαλιότητα νά μή μᾶς ἐγκαταλείπει ἡ διάθεση ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ Τότε θά ἔχουμε καθημερινά τήν δυνατότητα νά ἀνταποκρινόμαστε στό χρέος μας ἀπαντώντας ἔτσι στήν ὑπέρτατη ἀνάγκη τῆς ἐποχῆς μας νά βλέπει τήν ἀξιόπιστη μαρτυρία τούς συνεπεῖς χριστιανούς Στ Σάκκος Ἀπολύτρωσις 66 2011 35 Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική Ελπίς

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/873-xreos-martirias (2016-04-26)
  Open archived version from archive •