archive-gr.com » GR » A » AGIOGRAFEIO.GR

Total: 331

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Νέου χρόνου ἀνατολή
  μου νά τά φωτίζεις γιά νά κατανοῶ τά ἅγια μυστήρια τοῦ μεγαλείου Σου Στοῦ νέου χρόνου τήν ἀνατολή ἡ πατρική ἀγάπη Σου λάβα νά καίει στήν καρδιά μου νά τήν ἀναμοχλεύει νά λειώνει κάθε ἄχρηστο καί περιττό Νά πλάθομαι μέρα μέ τή μέρα τῆς χάρης Σου δοχεῖο θεϊκό Στοῦ νέου χρόνου τήν ἀνατολή νά μοῦ ἀποκαλύπτεις τήν Πολιτεία τοῦ ουρανοῦ νά μ ἀνεβάζεις ἀπό τή γῆ ὅπου καθηλωμένη μέ κρατοῦν

  Original URL path: http://www.agiografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3A2014-01-08-09-35-59&catid=1%3Anews-category&Itemid=50&lang=gr (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!
  ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά Η ζωή είναι το δώρο του Θεού σε εμάς Ο τρόπος που τη ζούμε είναι το δικό μας δώρο στον Θεό Ας φροντίσουμε μέσα στο 2014 να κάνουμε αυτό το

  Original URL path: http://www.agiografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3A2014-01-08-09-17-45&catid=1%3Anews-category&Itemid=50&lang=gr (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Τελεία, ἁγία, εἰρηνική
  της καί μᾶς ἄνοιξε τό δρόμο γιά τό ὑπέρχρονο τό αἰώνιο τό τέλειο καί ἅγιο Μᾶς ἔδωσε τή δυνατότητα μέ τήν πίστη νά βιώνουμε τό παρελθόν νά προσεγγίζουμε τόν ἄναρχο καί προαιώνιο Θεό μέ τήν ἀγάπη νά ἀγκαλιάζουμε τό παρόν τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό πού παραμένει κοντά μας μέσα στήν Ἐκκλησία μέ τήν ἐλπίδα νά ἀτενίζουμε τό μέλλον τήν αἰώνια δόξα πού μᾶς περιμένει στόν οὐρανό Μ αὐτή τήν προοπτική ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται ὄχι μόνο κατά τίς γιορτές ἀλλά καί στίς καθημερινές ἀκολουθίες Ὄρθρο Ἑσπερινό καί κατ ἐπανάληψη στή θεία Λειτουργία γιά τόν ἁγιασμό τῆς ζωῆς μας Θά σταθῶ σέ δύο αἰτήματα τῆς Συναπτῆς ἤ τῶν Πληρωτικῶν ὅπως λέγονται Μεγάλα αἰτήματα πού τόσο ἁπλά διατυπώνονται ὥστε νά μπορεῖ ὁ καθένας νά τά συμπεριλαμβάνει στήν προσωπική του προσευχή Ζητοῦμε ἀπό τόν Κύριο νά μᾶς χαρίζει τήν ἡμέραν πᾶσαν τελείαν ἁγίαν εἰρηνικήν καί ἀναμάρτητον Νά εἶναι τέλεια ὅλη ἡ ἡμέρα πού σημαίνει νά εἶναι ἅγια εἰρηνική καί ἀναμάρτητη Ἡ ἁμαρτία σαλεύει τήν εἰρήνη καί μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν ἁγιασμό Νά μπορούσαμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά δόκανά της Δέν εἶναι ὑπόθεση ἁπλή οὔτε εὔκολη Γι αὐτό καταφεύγουμε στή θεϊκή ἐπικουρία ἱκετεύοντας νά μᾶς χαρίσει ἐπίσης ὁ Κύριος ἄγγελον εἰρήνης πιστόν ὁδηγόν φύλακα τῶν

  Original URL path: http://www.agiografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3A2014-01-08-09-44-53&catid=1%3Anews-category&Itemid=50&lang=gr (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας!
  Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας Καλωσορίσατε στο agiografeio gr Ενημερωθείτε για την παράδοση της Αγιογραφίας περιηγηθείτε στον online κατάλογο μας και ενημερωθείτε για τις παραδοσιακές βυζαντινές εικόνες που σας ενδιαφέρουν Όλες οι εικόνες του καταλόγου διατίθενται προς πώληση άμεσα διαθέσιμες ή

  Original URL path: http://www.agiografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=32%3A2012-07-11-16-00-10&catid=1%3Anews-category&Itemid=50&lang=gr (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Διά χειρός...
  θα μαζεύει δάκρυα και πόνους και χαμόγελα και σαν θυμίαμα σαν προσευχή να υψώνονται σε Σένα Μην το λογάς που είναι από χώμα καμωμένα με σπίλους και πληγές Εσύ να τα εμπνέεις να αγιογραφούν με ευλάβεια τη θεία τη μορφή Σου και τη μορφή της Παναγιάς και πάντων των Αγίων Να μου μετράς με ακρίβεια την κάθε πινελιά που ανέθεσες να βάλω μέσα στου κόσμου τον καμβά Και καταδέξου Κύριε

  Original URL path: http://www.agiografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=42%3A2012-07-30-23-04-16&catid=1%3Anews-category&Itemid=50&lang=gr (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ, ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ
  οδήγησαν τις ψυχές στο φώς της αλήθειας Με τον α γώ να τους κράτησαν αλώ βη τη από τις αιρετικές κα κο δο ξίες την άπαξ πα ρα δο θείσα πί στη για να την κλη ρο δο τή σουν στις επ ερ χό με νες γενεές ακέραι η και ζωντανή Το δάκρυ της μετάνοιας όλοι Με τη συγκλονιστική με τάνοια άλλαξαν ζω ή οι α μαρτωλοί αποδέχθηκαν τη χά ρη του Θεού και έγιναν Άγιοι Με τη δια βί ου μετάνοια έ λαμ ψαν οι ασκητές και όρ γωσαν της ερήμου το άγο νο Αγιασμένοι από τη με τάνοια και το έ λε ος του Θεού οι άγιοι έγιναν οι αδιάψευστοι μάρ τυρες της αναστάσεως του Χρι στού Αν ὁ Χριστός δεν α να στή θηκε ποιο νόημα θα είχαν οι εκα τόμ βες των μαρτύρων της πίστεως Για ποιο λόγο θα υπέ μεναν το μαρ τύριο της συνειδήσεως δουλαγωγών τας το σώμα και υποτάσσοντάς το στις προ σ ταγές του Χριστού Οι άγιοι μαρτυρούν την α λή θεια της Ανα στά σεως με την αναστη μέ νη ζωή τους την οποία πολλοί από αυ τούς επισφράγισαν με το μαρτύριο Την υπογράφουν με τα τίμια λείψανά τους αυ τή την α κλόνητη μαρτυρία της αφθαρ το ποί ησης του θνητού ανθρώπινου σώματος Είναι οι άγιοι το ζωντανό και εφαρ μο σμέ νο Ευαγγέλιο Η ζωή και η ιστορί α τους α πο δεικνύει ότι το Ευαγγέλιο του Χρι στού δεν είναι μία ανεφάρμοστη ου το πία αλλά μία χειροπιαστή πραγμα τι κό τη τα Όσο ακα τάληπτα κι αν ηχούν στα αυτιά της παρα στρα τημένης κοινωνίας μας έν νοιες όπως ἡ αγάπη η α γνότητα η ανε κτι κότητα η συγ χωρητικότητα η θυσία και ό λα τα μεγάλα και υψηλά που κη ρύτ τει ο λό γος του Θε ού δεν εί ναι αν ε δαφικά και ανε φάρμοστα Τα εφ ήρ μοσαν οι αγιοί μας Μπο ρούμε και οφεί λουμε να τα εφαρμόσουμε και εμείς ό σοι αναγνωρίζουμε ως λόγο Θε ού το Ευ αγ γέ λιο Είναι ακόμη οι άγιοι εγγύηση ότι η εκ κλη σία θα νικήσει Όσο κι αν μαίνεται ο αν τίθεος κόσμος όσο κι αν λυσσομανά η θύ ελλα της απιστίας όσο κι αν θριαμβολογούν οι σκοτεινές δυνάμεις η νίκη ανή κει στην πίστη Όλοι οι ε χθροί της πίστεως υπήρ χαν και στα χρόνια των αγίων και τους πο λέμησαν λυσσαλέα Τους ταλαιπώρησαν και τους κακο ποίησαν με κάθε τρόπο μα τε λικά οι δι ώκτες ο μολό γη σαν την ήττα τους και η πίστη των αγίων θριάμ βευ σε Με δεδομένη τη δική τους καταξίωση οι άγιοι στέκουν οδοδείκτες στην πο ρεία μας για τον ουρανό Είναι οι έμ πειροι δια βά τες που ακολουθών τας τα ίχνη του Χρι στού έφθασαν νικητές στο ου ράνιο τέρ μα Αυ τοί ξέρουν και μπο ρούν να μας κα τ ευ θύ νουν αλάνθαστα Μπο ρούν να γί νουν το κρι τήριο της πί στεως και η λυ δί α

  Original URL path: http://www.agiografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3A2012-07-30-23-09-57&catid=1%3Anews-category&Itemid=50&lang=gr (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Техника писания иконы
  полировки Прежде всего в поверхности которая будет золочена вытачивается ковчежец на необходимую глубину и размеры а затем покрывается паволокой ткань которая проклеивается органическим клеем заячий клей Обработка производится с особой тщательностью с тем чтобы паволока находилась в правильном положении и имела правильное направление Примыкание паволоки к поверхности зависит от количества и качества клея По этой причине на каждую паволоку необходимо наносить по крайней мере пять слоев клея пропорции состава которого постоянно и тщательно контролируются Затем уже приклееная паволока покрывается пятнадцатью слоями состава органического клея заячьего инертными известковыми материалами и водой Нанесение слоев производится исключительно кистью точно следуя традиционным методам Поверхность которая получается должна быть отшлифована с особой осторожностью чтобы быть готовой к следующему этапу Поверхность которая получается должна быть отшлифована с особой осторожностью чтобы быть готовой к следующему этапу На данном этапе происходит покрытие поверхности смесью состоящей из глинистого материала киновари клея и воды или иначе аболом От десяти до пятнадцати слоев абола вновь наносятся на поверхность с помощью кисти без использования на каком либо этапе каких либо других современных механизмов Повторяется процедура шлифования поверхности с аболом для того чтобы не было ни одного места которое не было бы максимально гладким После того как завершен и этап шлифования и выглаживания абола поверхность готова для позолочения Листовое золото применяется с помощью специального органического клея который наносится на подготовленную поверхность Через некоторое время листовое золото нанесено на поверхность и следовательно это и есть наиболее подходящие условия для заключительного этапа полирования Золото полируется с применением специальных каменных образований агата которые позволяют отшлифовать насколько возможно оптимально Материалы Техника писания иконы Переносные иконы пишутся на дереве натуральном или русской фанере с яичными темперами и минеральными красками Чтобы обеспечить естественное высыхание яиного темпера иконы хранятся в буковых деревянных контейнерах ручной работы Когда контейнер окружает икону с полированным золочением тогда стекло сушится неким особым способом достигая таким

  Original URL path: http://www.agiografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3A2012-08-01-10-30-03&catid=3%3Amain-content&Itemid=25&lang=ru (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • МАСТЕРСКАЯ
  Священнодействие Техника писания иконы Молитва иконописца С 1990 года началось разнообразное обучение в подготовительных мастерских Изобразительных Искусств навыкам свободного рисунка композиции и цвета в монастырях и у опытных иконописцев таких как С Сергиадис И Вранос И Христидис для изучения традиционного византийского стиля Обучение завершилось вручением диплома Школы Святой Митрополии Пиреев после 4 летнего обучения у преподавателей иконописи И Карузоса Хр Льондаса K Маркопулоса византинологии Н Зиаса архитектуры ритмологии И Карадзоглу и истории и искусства М Цомидиса Последовало три года обучения рядом с C Кордисом направленных на углубление в византийское искусство как в теории так и на практике Кроме того мастерская приняла участие в семинаре по фреске Богословской школы Афинского университета и Реставрации Работ Искусства Уже долгие годы с чувством ответственности мастерская пишет иконы с целью поддержания традиции византийского искусства и желанием его сохранения и передачи Уже долгие годы с чувством ответственности мастерская пишет иконы с целью поддержания традиции византийского искусства и желанием его сохранения и передачи Переносные иконы и фрески мастерской находятся в святых храмах Наусы Греции России Украины Италии Сербии Германии Америки Швеции и др а также в частных коллекциях по всему миру Самая большая переносная икона мастерской это двусторонняя икона размером 2 25 х 3 40 м и

  Original URL path: http://www.agiografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=30%3A2012-07-11-15-38-28&catid=3%3Amain-content&Itemid=28&lang=ru (2016-04-27)
  Open archived version from archive •